Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.832 din 28 octombrie 2004  privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, judeţul Iaşi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.832 din 28 octombrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, judeţul Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1049 din 12 noiembrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Podu Iloaiei, Şoseaua Naţională nr. 87, judeţul Iaşi, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei, în valoare de 121.424.292.320 lei, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 30 iunie 2004, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Staţiunea de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Terenul în suprafaţă totală de 1.343,3 ha, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se dă în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei.
    (3) Preluarea în administrare a suprafeţei de teren prevăzute la alin. (2) se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată a statului şi exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 2.
    (5) Se aprobă trecerea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei.
    (6) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei.
    (7) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei.

    ART. 3
    Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă totală de 693,62 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului.

    ART. 4
    (1) În vederea reconstituirii dreptului de proprietate, terenul în suprafaţă de 693,62 ha prevăzut la art. 3 se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
    (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) În cazul în care pe suprafaţa de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, potrivit alin. (1), se află investiţii funcţionale, contravaloarea acestora rămasă neamortizată se recuperează de la noii proprietari, în condiţiile art. 19 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei are următorul obiect de activitate:
    a) cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea în domeniul culturii plantelor de câmp;
    b) prelucrarea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasă şi alte produse specifice profilului de activitate;
    c) transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, serviciile de consultanţă şi expertiză, editarea de publicaţii specifice profilului de activitate;
    d) formarea şi specializarea de cercetători, specialişti şi fermieri în domeniul culturii plantelor de câmp;
    e) relaţii ştiinţifice internaţionale specifice profilului de activitate;
    f) relaţii de cooperare cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici, specifici obiectului de activitate.


    ART. 6
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei se poate asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.

    ART. 7
    (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei este asigurată de:
    - consiliul de administraţie format din 7 membri;
    – director.

    (2) Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei.

    ART. 8
    Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a Preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

    ART. 9
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează şi înregistrează amortizarea activelor fixe, potrivit legii, şi conduce evidenţa contabilă, potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

    ART. 10
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei se asigură din venituri provenite din:
    a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
    c) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    d) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor şi a oricăror altor produse realizate de acestea;
    e) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante, precum şi asupra altor creaţii originale;
    f) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante, tehnologii şi metode;
    g) valorificarea activelor fixe disponibile sau a componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, a încasării chiriilor, dobânzilor la disponibilităţile din conturile bancare şi de la Trezoreria Statului, prestărilor de servicii, analizelor;
    h) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    i) alte venituri, conform dispoziţiilor legale.


    ART. 11
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.

    ART. 12
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei poate înfiinţa în cadrul structurii sale organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare obiectului său de activitate.

    ART. 13
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei se preia de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei, cu aceleaşi drepturi salariale, până la negocierea contractului colectiv de muncă.
    (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
    (3) În anii în care Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei beneficiază de fonduri alocate direct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică normele salarizării personalului din sectorul bugetar.

    ART. 14
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    ART. 15
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei beneficiază de prevederile cuprinse în art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Poziţia nr. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 5.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Radu Damian,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                    Valentin Mocanu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Maria Manolescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 octombrie 2004.
    Nr. 1.832.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a terenului aflat în domeniul public al statului care se dă în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare
    Agricolă Podu Iloaiei, judeţul Iaşi

┌─────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale │
│Locul │terenului │
│unde este├─────┬───────┬───────────┬─────────┤
│situat │ │ │Categoria │Suprafaţa│
│terenul │Tarla│Parcelă│de │ha │
│ │ │ │folosinţă │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │
│Podu │ │ │ │ │
│Iloaiei, │2/1 │10/1 │Arabil │7,62 │
│judeţul │ │ │ │ │
│Iaşi │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │2/1 │43/1 │Arabil │119,29 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/1 │Arabil │70,29 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/3 │Arabil │18,86 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/5 │Arabil │5,65 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/7 │Arabil │0,96 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4/1 │57/1 │Arabil │134,8 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │5/1 │67/1 │Arabil │59,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │72/2 │Arabil │0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │73/1 │Arabil │31,46 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │73/2 │Arabil │16,13 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │73/3 │Arabil │62,45 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │73/4 │Arabil │13,8 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │73/5 │Arabil │30,96 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │73/6 │Arabil │7,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/1 │89/1 │Arabil │31,65 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │85 │Arabil │1,36 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │87 │Arabil │1,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │89/3 │Arabil │10,96 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │104/1 │Arabil │6,43 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │121/1 │Arabil │18,65 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │34 │553 │Arabil │0,15 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │41/1 │705 │Arabil │0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │869 │Arabil │0,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │911/1 │Arabil │167,73 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1075/1 │Arabil │1,65 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1077/1 │Arabil │0,6 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1079/1 │Arabil │0,66 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1081/1 │Arabil │3,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1081/2 │Arabil │2,36 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1084 │Arabil │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1086 │Arabil │0,31 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1088 │Arabil │0,28 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1090 │Arabil │0,35 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1092 │Arabil │0,32 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1094 │Arabil │0,33 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1096 │Arabil │0,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1098 │Arabil │0,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1100 │Arabil │0,31 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1102 │Arabil │0,37 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1104 │Arabil │0,32 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1106/1 │Arabil │0,42 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1110/1 │Arabil │1,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1112/1 │Arabil │1,19 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1114/1 │Arabil │1,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1109/2 │Arabil │0,53 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1124 │Arabil │0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1126 │Arabil │0,64 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/5 │Arabil │4,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/7 │Arabil │8,59 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/9 │Arabil │3,13 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/10│Arabil │3,72 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1133/1 │Arabil │2,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1133/3 │Arabil │8,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1136/1 │Arabil │1,68 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1136/2 │Arabil │0,2 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1136/3 │Arabil │0,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1136/4 │Arabil │0,12 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1136/5 │Arabil │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1140/1 │Arabil │0,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1141/1 │Arabil │0,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1141/2 │Arabil │0,38 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1141/3 │Arabil │0,59 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1141/4 │Arabil │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1145 │Arabil │0,84 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1147 │Arabil │0,51 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/1 │Arabil │9 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/5 │Arabil │3,48 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/7 │Arabil │3,64 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1155/1 │Arabil │20,45 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1156/1 │Arabil │9,96 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1156/3 │Arabil │2,25 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1156/5 │Arabil │1,81 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │59/1 │1182/1 │Arabil │0,65 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1192/1 │Arabil │55,38 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1193/1 │Arabil │20,81 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/2 │1194/1 │Arabil │10,28 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/2 │1195/1 │Arabil │7,91 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61/2 │1196 │Arabil │4,59 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1315/2 │Arabil │1,51 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/5 │Arabil │0,8 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/7 │Arabil │1,8 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1399/1 │Arabil │1,53 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1447/1 │Arabil │0,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1452/1 │Arabil │2,45 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │71/1 │1540/1 │Arabil │27,8177 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2102 │Arabil │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2105 │Arabil │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2107 │Arabil │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2109 │Arabil │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Arabil │1056,3377│
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │75/1 │Păşuni │0,31 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │81/1 │Păşuni │4,19 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1148/1 │Păşuni │0,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1149/1 │Păşuni │0,21 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Păşuni │4,8 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │2/1 │41 │Fâneţe │0,89 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │46 │Fâneţe │0,84 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │47 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/2 │Fâneţe │0,19 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/4 │Fâneţe │0,14 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │51/6 │Fâneţe │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │34 │555/1 │Fâneţe │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1076/1 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1078/1 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1080/1 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1082/1 │Fâneţe │0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1085 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1087 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1089 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1091 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1093 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1095 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1097 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1099 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1101 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1103 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1105 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1109/1 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1111/1 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1113/1 │Fâneţe │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1121 │Fâneţe │0,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1123 │Fâneţe │0,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1128 │Fâneţe │0,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1130 │Fâneţe │0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/1 │Fâneţe │0,26 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/3 │Fâneţe │0,14 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/4 │Fâneţe │0,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/6 │Fâneţe │0,12 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/8 │Fâneţe │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1117/1 │Fâneţe │0,77 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1133/4 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1135/1 │Fâneţe │0,57 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1135/2 │Fâneţe │0,54 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1146 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1148 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/2 │Fâneţe │0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/3 │Fâneţe │0,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/4 │Fâneţe │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1151/6 │Fâneţe │0,14 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1155/2 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1155/3 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1155/4 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1155/5 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1155/6 │Fâneţe │0,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1156/2 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1156/4 │Fâneţe │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58/1 │1156/6 │Fâneţe │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1185/1 │Fâneţe │0,24 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1186/1 │Fâneţe │0,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/1 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/2 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/3 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/4 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/5 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/6 │Fâneţe │0,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/1 │1191/7 │Fâneţe │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │60/2 │1183/1 │Fâneţe │0,19 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61/2 │1211 │Fâneţe │0,97 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1267/1 │Fâneţe │2,36 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1270/1 │Fâneţe │0,62 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1273/1 │Fâneţe │0,47 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1276/1 │Fâneţe │0,83 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1318/1 │Fâneţe │0,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1321/1 │Fâneţe │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1324/1 │Fâneţe │0,14 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/7 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1358 │Fâneţe │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1360 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1362 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1364 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1366 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1368 │Fâneţe │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1370 │Fâneţe │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1373 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1375 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1377 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1379/1 │Fâneţe │0,63 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1381 │Fâneţe │0,82 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/1 │Fâneţe │16,37 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/3 │Fâneţe │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/8 │Fâneţe │0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1386 │Fâneţe │0,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1387/3 │Fâneţe │0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1388 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1393 │Fâneţe │0,2 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/1/│Fâneţe │0,04 │
│ │ │1 │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/3/│Fâneţe │0,05 │
│ │ │1 │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/5/│Fâneţe │0,06 │
│ │ │1 │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1399/2 │Fâneţe │0,41 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1402/1 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1406/1 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1409/1 │Fâneţe │0,79 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1410 │Fâneţe │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1412/1 │Fâneţe │0,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1414 │Fâneţe │0,61 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1424 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1426 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1428 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1431/1 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1433/1 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1435/1 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1440/1 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1441/1 │Fâneţe │0,54 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1442/1 │Fâneţe │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1444/1 │Fâneţe │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1456 │Fâneţe │1,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1458 │Fâneţe │0,71 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1460 │Fâneţe │0,99 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1462 │Fâneţe │0,98 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1464 │Fâneţe │0,84 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1465 │Fâneţe │0,28 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1467 │Fâneţe │0,66 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1471 │Fâneţe │0,29 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1477 │Fâneţe │0,54 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1539/1 │Fâneţe │8,44 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2128 │Fâneţe │1,2317 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Fâneţe │53,4817 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │118 │Vii │0,2 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │119 │Vii │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/1 │Vii │0,23 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/3 │Vii │0,98 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/5 │Vii │0,85 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/7 │Vii │1,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/9 │Vii │0,98 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1266 │Vii │0,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1317/1 │Vii │1,61 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1320/1 │Vii │1,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1323/1 │Vii │1,42 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1325/1 │Vii │0,51 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1327/1 │Vii │0,8 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1329/1 │Vii │0,64 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1331/1 │Vii │0,6 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1335/1 │Vii │1,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1336/1 │Vii │0,47 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1336/2 │Vii │0,56 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1342/1 │Vii │0,35 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1344/1 │Vii │0,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1345/1 │Vii │0,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1348/1 │Vii │0,75 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1350/1 │Vii │0,36 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1351/1 │Vii │0,6 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1352/1 │Vii │0,36 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1354/1 │Vii │0,94 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/2 │Vii │1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/4 │Vii │0,48 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/6 │Vii │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1354/3 │Vii │0,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1354/5 │Vii │0,49 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1356/2 │Vii │0,97 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1356/4 │Vii │1,47 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/1 │Vii │0,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/3 │Vii │0,19 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/5 │Vii │0,32 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/7 │Vii │0,37 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/9 │Vii │0,6 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/11│Vii │0,82 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1361 │Vii │0,49 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1363 │Vii │0,37 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1365 │Vii │0,36 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1367 │Vii │0,38 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1369 │Vii │0,46 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1372/1 │Vii │0,29 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1374 │Vii │0,53 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1376 │Vii │0,25 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1379/2 │Vii │0,31 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1383 │Vii │1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/2 │Vii │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/4 │Vii │0,46 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/6 │Vii │0,79 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/9 │Vii │0,35 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/11│Vii │0,53 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1394/1 │Vii │2,95 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/1 │Vii │1,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/3 │Vii │0,91 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/5 │Vii │2,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/7 │Vii │6,29 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1401/1 │Vii │0,73 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1403/1 │Vii │0,92 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1405/1 │Vii │0,64 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1407/1 │Vii │0,68 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/1 │Vii │0,61 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/3 │Vii │0,77 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/5 │Vii │0,33 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/6 │Vii │0,64 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1421 │Vii │1,23 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1423 │Vii │0,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1425 │Vii │0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1427 │Vii │0,28 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1430/1 │Vii │0,3 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1432/1 │Vii │0,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1434/1 │Vii │0,33 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1336/1 │Vii │0,42 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1439/1 │Vii │0,42 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1443/1 │Vii │0,41 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1445/1 │Vii │0,37 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Vii │56,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │3/1 │48 │Păduri │0,15 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │79/1 │Păduri │0,25 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │910 │Păduri │0,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61/2 │1209 │Păduri │1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61/2 │1197 │Păduri │1,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1265 │Păduri │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Păduri │2,73 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1119 │Ape şi stuf│0,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1122 │Ape şi stuf│0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1125 │Ape şi stuf│0,24 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1129 │Ape şi stuf│0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1470 │Ape şi stuf│0,62 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1473 │Ape şi stuf│0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1476 │Ape şi stuf│0,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1478 │Ape şi stuf│0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │1468 │Ape şi stuf│0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Ape şi stuf│1,34 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │2/1 │42/1 │Drumuri │0,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │2/1 │54/1 │Drumuri │0,14 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │71 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │80/1 │Drumuri │0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │84 │Drumuri │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │86 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │88 │Drumuri │0,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │111 │Drumuri │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/2 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/4 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/6 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/8 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1083/1 │Drumuri │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1108/1 │Drumuri │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1089/11│Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1135/3 │Drumuri │0,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1144 │Drumuri │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1150 │Drumuri │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1268 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1271 │Drumuri │0,21 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1272 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1274 │Drumuri │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1275 │Drumuri │0,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1316/1 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1319/1 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1322/1 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1326/1 │Drumuri │0,21 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1328/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1330/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1331/2 │Drumuri │0,76 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1332/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1333/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1334/1 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1337 │Drumuri │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1338 │Drumuri │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1339/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1340/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1341/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1346/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1347/1 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1353/1 │Drumuri │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/1 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/3 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1355/5 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1354/2 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1354/4 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1356/1 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1356/3 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1356/5 │Drumuri │0,09 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/2 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/4 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/6 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/8 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1357/10│Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1380 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1382 │Drumuri │0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1385/10│Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1387/1 │Drumuri │0,35 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1387/2 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1389 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1395/1 │Drumuri │0,16 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/2 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/4 │Drumuri │0,22 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1397/6 │Drumuri │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1398 │Drumuri │0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1404/1 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1408/1 │Drumuri │0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/2 │Drumuri │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/4 │Drumuri │0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1416/7 │Drumuri │0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1422 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1429 │Drumuri │0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1437/1 │Drumuri │0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1438 │Drumuri │0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1454 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1457 │Drumuri │0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1459 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1461 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1463 │Drumuri │0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1466/1 │Drumuri │0,32 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │42/2 │Drumuri │0,21 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │42/3 │Drumuri │0,23 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │42/4 │Drumuri │0,49 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │44 │Drumuri │0,37 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │52/1 │Drumuri │0,31 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │54 │Drumuri │0,5786 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │58/1 │Drumuri │0,3 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Drumuri │8,7786 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │72/1 │Construcţii│0,18 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │78/1 │Construcţii│3,67 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │6/1 │81/2 │Construcţii│0,5 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │83 │Construcţii│0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7/2 │107 │Construcţii│1,69 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │110 │Construcţii│0,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │114/1 │Construcţii│0,44 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8/1 │116/1 │Construcţii│11,67 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │34 │554 │Construcţii│0,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │41/1 │704 │Construcţii│0,15 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │867 │Construcţii│0,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │868 │Construcţii│0,27 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │916 │Construcţii│0,25 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │918 │Construcţii│0,07 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │919 │Construcţii│0,11 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │50/1 │913/10 │Construcţii│0,12 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1118 │Construcţii│0,13 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1120 │Construcţii│0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1127 │Construcţii│0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │56/2 │1131 │Construcţii│0,08 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │57/1 │1142 │Construcţii│0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │59/1 │1181/1 │Construcţii│1,46 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │65/1 │1269 │Construcţii│0,33 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1351/2 │Construcţii│0,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1455 │Construcţii│0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1469 │Construcţii│0,02 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1472 │Construcţii│0,04 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │70/1 │1475 │Construcţii│0,01 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2098 │Construcţii│0,15 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2100 │Construcţii│0,17 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2103 │Construcţii│0,12 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2104 │Construcţii│0,1 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2106 │Construcţii│0,05 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │61 │2108 │Construcţii│0,06 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Construcţii│22,44 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │1315/1 │Neproductiv│0,55 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │69 │1400/1 │Neproductiv│0,48 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Neproductiv│1,03 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│Podu │ │ │ │1207,038 │
│Iloaiei │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │
│Erbiceni,│4 │36 │Arabil │7,9115 │
│judeţul │ │ │ │ │
│Iaşi │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │43 │Arabil │1,0219 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │44 │Arabil │1,6094 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │45 │Arabil │0,1737 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │55 │Arabil │2,2243 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │7 │70 │Arabil │26,0812 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8 │72 │Arabil │84,8419 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Arabil │123,8639 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │13 │89 │Păşuni │1,6842 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │13 │90 │Păşuni │0,4244 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │2,1086 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │32 │Fâneţe │0,25 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │34 │Fâneţe │0,3154 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │35 │Fâneţe │0,1892 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │37 │Fâneţe │0,0252 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │41 │Fâneţe │0,1514 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │8 │43 │Fâneţe │4,4617 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Fâneţe │5,3929 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │80 │Ape şi stuf│0,6736 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Ape şi stuf│0,6736 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │40 │Drumuri │0,072 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │42 │Drumuri │0,0508 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │48 │Drumuri │0,6218 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │63 │Drumuri │0,6608 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │69 │Drumuri │0,4357 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │0 │71 │Drumuri │0,1677 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Drumuri │2,0088 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │38 │Construcţii│0,0504 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │39 │Construcţii│1,8295 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │67 │Construcţii│0,3033 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │77 │Construcţii│0,0175 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │78 │Construcţii│0,0135 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │Construcţii│2,2142 │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│comuna │ │ │ │136,262 │
│Erbiceni │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │1343,3*) │
│general │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴───────┴───────────┴─────────┘

    * Suprafaţa de teren este înregistrata la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 113068.

    ANEXA 2

    BUNURILE
    proprietate publică a statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, care trec
    în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei
    1. Bunuri din domeniul public al statului

┌┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
││Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├┼──────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────┬──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
││ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
││ │ │ │ │Anul │ │ │actuală │ │
├┤Nr. │Cod de │ ├──────────────────────┬─────────────┬─────────────┤dobândirii│Valoarea de├────────┬────────────┤Concesiune│Tip │
││M.F. │clasificare│Denumirea │ │ │ │(dării în │inventar │ │ │/ │bun │
││ │ │ │Descrierea tehnică (pe│Vecinătăţi │ │folosinţă)│(în lei) │Baza │în │închiriat/│ │
││ │ │ │scurt) │(după caz │Adresa │ │ │legală │administrare│dat cu │ │
││ │ │ │ │pe scurt) │ │ │ │ │ │titlu │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd vaci │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112626│8.29.06 │124 │beton │UNISEM S.A., │Com. │1986 │2745044553 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │cap. │azbociment │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd vaci │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112627│8.29.06 │124 │beton │UNISEM S.A., │Com. │1986 │2745044553 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │cap. │azbociment │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd vaci │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112628│8.29.06 │124 │beton │UNISEM S.A., │Com. │1986 │2745044553 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │cap. │azbociment │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Clădire │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112629│8.29.06 │microatelier│beton │UNISEM S.A., │Com. │1956 │806176147 │1956/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Cărămidă, acoperiş │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112631│8.29.06 │(baracă │tablă │UNISEM S.A., │Com. │1957 │5452000 │1957/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │cantină) │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │Cărămidă, fundaţie │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Maternitate │beton │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112634│8.29.06 │vaci │acoperită cu plăci │UNISEM S.A., │Com. │1986 │6560816636 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │azbociment, instalaţie│E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │încălzire │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │Fundaţie beton, zid │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112640│8.29.06 │Clădire CGM │cărămidă, │UNISEM S.A., │Com. │1952 │11440000 │1952/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │acoperiş eternită │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd vaci │Cărămidă fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112645│8.29.06 │recordiste │beton, │UNISEM S.A. │Com. │1986 │4808224627 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │instalaţii mecanizare │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │180 mp pereţi piatră │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112652│8.29.06 │Magazie │beton, 6 │UNISEM S.A., │Com. │1981 │2570000 │1981/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │boxe │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd │Cărămidă, acoperiş │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │tineret │azbociment, 214 │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112671│8.29.06 │taurin 4-27 │locuri, │UNISEM S.A., │Com. │1966 │4123516456 │1966/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │luni │instalaţii mecanizare │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │Beton, S = 40 mc. │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112680│8.29.06 │Bazin urină │Acop. │UNISEM S.A., │Com. │1969 │259000 │1969/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Incinta SCA │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Podu-Il │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │N - SCAPI, │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │S - Piscicola│România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Clădire │Cărămidă, fundaţie │Iaşi, │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/mai │În │ │ │
├┤112683│8.29.06 │staţie │beton │E - calea │Com. │1968 │191993000 │1968/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │repompare │ │ferată, │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Loc. │Şos. │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Podu-Iloaiei │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Microatelier│Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/iun.│În │ │ │
├┤112686│8.29.06 │maşini │beton, 3 │UNISEM S.A., │Com. │1959 │2266000 │1959/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │camere │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │NV - SCAPI, │România; │ │ │PVR 2680│ │ │ │
││ │ │Solar │Fundaţie beton 55 mp │E - sat │Judeţ: Iaşi; │ │ │/ │În │ │ │
├┤112698│8.29.06 │condiţionat │plăci │Scobâlţeni, │Com. │1973 │5603000 │oct. │administr. │ │Imobil│
││ │ │seminţe │azbociment │S - Şos. Iaşi│Podu-Iloaiei;│ │ │1973/HG │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Popeşti │Sat. │ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │ │Scobâlţeni │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd │Cărămidă, acoperiş │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │tineret │azbociment, 214 │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112749│8.29.06 │taurin 4-27 │locuri, │UNISEM S.A., │Com. │1986 │4123516456 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │luni │instalaţii mecanizare │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Grajd │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112751│8.29.06 │testare │beton, │UNISEM S.A., │Com. │1986 │5785394279 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │viţele │acoperiş azbociment │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │N - SCA │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Cărămidă, fundaţie │Podu-Iloaiei,│Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112752│8.29.06 │cereale │beton │S-E-V - Satul│Com. │1965 │18069000 │1959/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │ │Sat. Spinoasa│ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Cabină │Acoperiş tablă, │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112754│8.29.06 │poartă │cărămidă 1 │UNISEM S.A., │Com. │1963 │1850000 │1963/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │cameră │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112756│8.29.06 │pentru │beton, │UNISEM S.A., │Com. │1968 │2683000 │1968/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │depozitare │acoperiş ţiglă │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │N - SCA │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │Fundaţie beton, │Podu-Iloaiei,│Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112842│8.29.06 │Clădire │acoperiş azbociment │S-E-V - Satul│Com. │1961 │1966000 │1961/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │ │Sat. Spinoasa│ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │Cărămidă, acoperit │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Cameră │beton │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112845│8.29.06 │filtru │armat, izolaţia asfalt│UNISEM S.A., │Com. │1986 │5641850478 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │şi bitum, │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │izolaţie │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Clădiri │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │pentru │Cărămidă, fundaţie │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112846│8.29.06 │staţia de │beton, │UNISEM S.A., │Com. │1959 │3231000 │1959/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │pompare │acoperiş tablă │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │h 30 m, pereţi │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112848│8.29.06 │Castel apă │zidărie, stâlpi │UNISEM S.A., │Com. │1959 │10936000 │1959/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │beton │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │Beton îngropat în │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112849│8.29.06 │Rezervor apă│pământ │UNISEM S.A., │Com. │1959 │73000 │1959/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │N - SCA │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Cărămidă, fundaţie │Podu-Iloaiei,│Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/oct.│În │ │ │
├┤112850│8.29.06 │cereale │beton │S-E-V - Satul│Com. │1966 │55510000 │1951/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │ │Sat. Spinoasa│ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │NV - SCAPI, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Atelier │Cărămidă, fundaţie │S - Şos. Iaşi│Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112851│8.29.06 │gospodăresc │beton, │Popeşti, │Com. │1968 │688000 │1968/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │acoperiş ţiglă │E - Sat. │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │Scobâlţeni │Sat. │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │Scobâlţeni │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Siloz de │Beton, 2 │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/nov.│În │ │ │
├┤112852│8.29.06 │suprafaţă │compartimente, │UNISEM S.A., │Com. │1986 │1768925075 │1986/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │capacitate 4.000 t │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Rezervor │Construcţie beton │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112947│8.29.06 │îngropat │armat, cap. │UNISEM S.A., │Com. │1970 │6135000 │1970/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │50 mc │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │PVR 2679│ │ │ │
││ │ │Cameră │Cărămidă, acoperiş │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │/ │În │ │ │
├┤112950│8.29.06 │filtru │tablă │UNISEM S.A., │Com. │1974 │4231000 │oct. │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │1973/HG │ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │NV - SCAPI, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Cărămidă, fundaţie │E - sat │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112951│8.29.06 │cereale │beton │Scobâlţeni, │Com. │1973 │13676000 │1965/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │S - Şos. Iaşi│Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │Popeşti │Sat. │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │Scobâlţeni │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Cămin │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │studenţi- │ │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112952│8.29.06 │elevi, │2 nivele, 24 încăperi │UNISEM S.A., │Com. │1962 │2351744336 │1962/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │birouri şi │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │laboratoare │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Laborator │ │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤112953│8.29.06 │central │2 nivele cărămidă │UNISEM S.A., │Com. │1972 │3787943435 │1972/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │NV - SCAPI, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Fundaţie beton │E - sat │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/aug.│În │ │ │
├┤112956│8.29.06 │cereale │cărămidă │Scobâlţeni, │Com. │1964 │17863000 │1964/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │S - Şos. Iaşi│Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │Popeşti │Sat. │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │Scobâlţeni │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │NV - SCAPI, │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │S - Piscicola│România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Clădire │Cărămidă, fundaţie │Iaşi, │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/mai │În │ │ │
├┤112958│8.29.06 │staţie │beton │E - calea │Com. │1968 │9870000 │1968/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │pompare │ │ferată, │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - loc. │Şos. │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Podu-Iloaiei │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │N - SCA │România; │ │ │PVR 2681│ │ │ │
││ │ │Magazie │Cărămidă, fundaţie │Podu-Iloaiei,│Judeţ: Iaşi; │ │ │/ │În │ │ │
├┤113020│8.29.06 │cereale │beton │S-E - Satul │Com. │1966 │36688000 │nov. │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │1973/HG │ │ │ │
├┤ │ │ │ │ │Sat. Spinoasa│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │Corp clădire şi │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │instalaţii │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │selectare-condiţionare│S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤113036│8.29.06 │Siloz turn │şi │UNISEM S.A., │Com. │1979 │33062658724│1979/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │aprovizionare 20 │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │celule │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │PVR10540│ │ │ │
││ │ │Platformă │ │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │/ │În │ │ │
├┤113050│8.29.06 │uscat │Cărămidă │UNISEM S.A., │Com. │1987 │3590626253 │dec. │administr. │ │Imobil│
││ │ │seminţe │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │1987/HG │ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │PVR10540│ │ │ │
││ │ │Platformă │ │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │/ │În │ │ │
├┤113054│8.29.06 │uscat │Cărămidă │UNISEM S.A., │Com. │1987 │3590626253 │dec. │administr. │ │Imobil│
││ │ │seminţe │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │1987/HG │ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │509/1993│ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │Fundaţie beton, │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/iun.│În │ │ │
├┤113058│8.29.06 │cereale │cărămidă │UNISEM S.A., │Com. │1959 │35145000 │1966/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/dec.│În │ │ │
├┤113061│8.29.06 │Magazie saci│Fundaţie beton │UNISEM S.A., │Com. │1979 │7629313449 │1979/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │N - Gr. │ │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │Şcolar │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Agricol, │România; │ │ │ │ │ │ │
││ │ │Magazie │ │S - S.C. │Judeţ: Iaşi; │ │ │PVR/iun.│În │ │ │
├┤113065│8.29.06 │cereale │cap. 300 r cărămidă │UNISEM S.A., │Com. │1982 │529294057 │1966/HG │administr. │ │Imobil│
││ │ │ │ │E - sat │Podu-Iloaiei;│ │ │509/1993│ │ │ │
││ │ │ │ │Sprânceana │Şos. │ │ │ │ │ │ │
├┤ │ │ │ │V - Şos. │Naţională 87 │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │Naţională 28 │ │ │ │ │ │ │ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├┼──────┼───────────┼────────────┴──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┤
││ │ │TOTAL │ │ │ │96833957320│ │ │ │ │
└┴──────┴───────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┘


    2. Bunuri din proprietatea privată a statului

┌────┬─────┬───────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea│ │
│Nr. │ │ │de │Situaţia │
│crt.│Grupa│Denumirea │inventar│juridica │
│ │ │ │(mii │ │
│ │ │ │lei) │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│1. │1 │Constructii│13185 │În │
│ │ │ │611 │administrare│
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│2. │2 │Echipamente│438769 │În │
│ │ │tehnologice│ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │ │
│3. │3 │de │123962 │În │
│ │ │masurare, │ │administrare│
│ │ │control şi │ │ │
│ │ │reglare │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│4. │4 │Mijloace de│- │În │
│ │ │transport │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │5 │Animale │- │În │
│ │ │ │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│5. │5 │Plantatii │5625079 │În │
│ │ │ │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatura │ │ │
│6. │6 │de birotica│11248 │În │
│ │ │şi alte │ │administrare│
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │TOTAL│ │19384669│ │
└────┴─────┴───────────┴────────┴────────────┘


    3. Bunurile proprii

┌────┬─────┬───────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea│ │
│Nr. │ │ │de │Situaţia │
│crt.│Grupa│Denumirea │inventar│juridica │
│ │ │ │(mii │ │
│ │ │ │lei) │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│1. │1 │Constructii│25552 │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│2. │2 │Echipamente│3752638 │În │
│ │ │tehnologice│ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │ │
│3. │3 │de │204159 │În │
│ │ │masurare, │ │proprietate│
│ │ │control su │ │ │
│ │ │reglare │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│4. │4 │Mijloace de│588965 │În │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │5 │Animale │13442 │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│5. │5 │Plantatii │- │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatura │ │ │
│6. │6 │de birotica│300647 │În │
│ │ │şi alte │ │proprietate│
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL│ │4885403 │ │
└────┴─────┴───────────┴────────┴───────────┘    ANEXA 3

    BUNURILE
    imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetari Agricole Podu Iloaiei, care trec
    în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Podu Iloaiei

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────────────────┬──────────────┬──────┤
│ │ │ │Data de identificare │Anul │Valoare │Situaţie juridica │ │ │
│Nr. │Cod de │ ├───────────┬────────────────┬─────────────┤dobandirii│de ├───────┬────────────┤ │Tip │
│M.F. │clasificare│Denumirea │Descrierea │Vecinătăţi (după│ │(dării în │inventar│Baza │În │Motivatia │bun │
│ │ │ │tehnică │caz │Adresa │folosinţă)│(în lei)│legală │administrare│ │ │
│ │ │ │(pe scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Caramida │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fundatie │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/aug│ │ │ │
│112625│8.29.06 │Maternitate │beton, │S-SC UNISEM SA, │Com. │1964 │18617000│1964/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │scroafe │acoperis │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │tigla │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Pereti │N-SCA Podu- │Ţara:România;│ │ │PVR/iun│ │ │ │
│ │ │ │zidarie, │Iloaiei, │Judet: Iasi │ │ │1966/HG│În │ │ │
│112637│8.29.06 │Castel apa │stalpi │S-E-V- Satul │Com. │1966 │24716000│509/ │administrare│Izolat │Imobil│
│ │ │ │beton │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Sat Spinoasa │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Zid │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caramida, │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112649│8.29.06 │Baraca │pilon │S-SC UNISEM SA, │Com. │1957 │492000 │1981/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │dormitor │beton, │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │Acoperis │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │tabla │nr. 28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │NV-SCA Podu- │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladirepentru│Fundatie │Iloaiei, │Judet: Iasi │ │ │PVR/mai│ │ │ │
│112655│8.29.06 │statie │beton, zid │E-Scobalteni │Com. Podul- │1961 │265000 │1961/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │pompare │caramida │S-Sos. Iasi │Iloaiei; │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │Popesti │Sat │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Cladire locu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │ │inte nr. 2; │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │magazii şi │Caramida │S-Cladire locu- │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112657│8.29.06 │dependinte │acoperis, │inte nr. 4; │Com. │1962 │1797000 │1962/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │locuinte │carton, 3 │E-Sos. Naţionala│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │familisti │familii │nr. 28 │Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │V-Propri. partic│Naţionala 97 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Podu-Iloaiei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-SCA Podu- │Ţara:România;│ │ │PVR/nov│ │ │ │
│ │ │Magazii │Caramida │Iloaiei, │Judet: Iasi │ │ │1982/HG│În │ │ │
│112661│8.29.06 │cereale │fundatie │S-E-V- Satul │Com. │1951 │5049000 │509/ │administrare│deteriorat │Imobil│
│ │ │ │beton │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Sat Spinoasa │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Fundatie │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Grajd porci │beton, zid │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112664│8.29.06 │la │caramida │S-SC UNISEM SA, │Com. │1959 │3111000 │1959/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │îngrăşat │acoperis │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │tigla │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Fundatie │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Grajd porci │beton, zid │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/oct│ │ │ │
│112666│8.29.06 │la │caramida │S-SC UNISEM SA, │Com. │1951 │1734000 │1951/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │îngăşsat │acoperis │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │tigla │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Cladire locu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundatie │inte nr. 2; │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │beton │S-Cladire locu- │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112668│8.29.06 │locuinte │3 │inte nr. 4; │Com. │1961 │14401000│1961/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │familişti nr.│apartamente│E-Sos. Naţionala│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │3 │caramida │nr. 28 │Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │V-Propri. partic│Naţionala 97 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Podu-Iloaiei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Magazii din│N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dependinte │caramida │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112674│8.29.06 │locuinte │fundatie │S-SC UNISEM SA, │Com. │1971 │3649000 │1971/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │familişti │beton, │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │ │acoperis │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │azbociment │nr. 28 │Naţionala 85 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Caramida 2 │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivele │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/ian│ │ │ │
│112676│8.29.06 │Cladire bloc │acoperis │S-SC UNISEM SA, │Com. │1966 │69908000│1965/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │ │cu placi │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │ │beton, 8 │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │apartamente│nr. 28 │Naţionala 85 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Magazii din│N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │caramida │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│ │ │Dependinte │fundatie │S-SC UNISEM SA, │Com. │ │ │1972/HG│În │Hot. │ │
│112700│8.29.06 │locuinte │beton, │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │1972 │5793000 │509/ │administrare│judecatoreasca│Imobil│
│ │ │familişti │acoperis │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │carton, 3 │nr. 28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │familii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Cladire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locuin- │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │Caramida │te nr. 3 │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│ │ │magazii şi │acoperis │S-Propr.partic. │Com. │ │ │1962/HG│În │Hot. │ │
│112748│8.29.06 │dependinte │carton, │podu-Iloaiei │Podu-Iloaiei │1962 │1931000 │509/ │administrare│judecatoreasca│Imobil│
│ │ │locuinte │3 familii │E-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │familisti │ │nr. 28 │Naţionala 98 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V-Propr.partic. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │podu-Iloaiei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Statie epurare│Ţara:România;│ │ │PVR/oct│ │ │ │
│ │ │Cladire 6 │Caramida │PI, │Judet: Iasi │ │ │1910/HG│În │ │ │
│112750│8.29.06 │camere │acoperis │S-sat Holm, │Com. │1910 │103000 │509/ │administrare│Izolat │Imobil│
│ │ │ │tigla │E-Calea ferata, │Podu-Iloaiei │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │V-tarla 3 CAPI │Sat Holm │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Caramida │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │fundatie │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112753│8.29.06 │atelier │beton │S-SC UNISEM SA, │Com. │1956 │178000 │1956/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │tâmplarie │acoperis │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │carton │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Fundatie │ │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton, │N-V-SCAPI, │Judet: Iasi │ │ │PVR/oct│ │ │ │
│112755│8.29.06 │Cantina 6 │caramida │S-Sos. Iasi │Com. │1920 │6780000 │1920/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │camere │acoperis │Popesti, │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │tigla │E-sat Scobalteni│Sat. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Fundatie │ │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton, │N-V-SCAPI, │Judet: Iasi │ │ │PVR/mai│ │ │ │
│112840│8.29.06 │Castel apa │caramida │S-Sos. Iasi │Com. │1961 │9232000 │1961/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │ │acoperis │Popesti, │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │beton cap │E-sat Scobalteni│Sat. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │22 mc │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Gr. Şcolar │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Caramida │Agricol, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112843│8.29.06 │Grajd animale│acoperis │S-SC UNISEM SA, │Com. │1960 │11535000│1960/HG│În │deteriorat │Imobil│
│ │ │munca │tigla │E-sat Sprânceana│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │V-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │Naţionala 87 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-V-Propr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │partic │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire, │Caramida │Podu-Iloaiei │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112844│8.29.06 │magazie │acoperis │S-Cladire │Com. │1960 │397000 │1960/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │şi dependinte│carton, │locuin- │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │familişti │ │te nr. 2; │Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E-Sos. Naţionala│Naţionala 95 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Cladire locu- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inte nr. 1; │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │Fundatie │S-Cladire locu- │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112847│8.29.06 │locuinte │beton 2 │inte nr. 3; │Com. │1958 │9828000 │1961/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │familişti nr.│apartamente│E-Sos. Naţionala│Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │2 │ │nr. 28 │Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │V-Propri. partic│Naţionala 96 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Podu-Iloaiei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Fundatie │ │Ţara:România;│ │ │PVR2679│ │ │ │
│ │ │Spatiu │beton, │N-SCA Podu- │Judet: Iasi │ │ │/ │ │ │ │
│112853│8.29.06 │conditionat │placi │Iloaiei, │Com. │1973 │12066000│oct. │În │deteriorat │Imobil│
│ │ │seminte │azbociment,│S-E-V- Satul │Erbiceni; │ │ │1973/G │administrare│ │ │
│ │ │ │schelet │Spinoasa │Sat Spinoasa │ │ │509/ │ │ │ │
│ │ │ │teava │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire din │Fundatie │N-V-SCAPI, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112946│8.29.06 │caramida │beton, │S-Sos. Iasi │Com. │1958 │1245000 │1958/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │(poarta │caramida │Popesti, │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │E-sat Scobalteni│Sat. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │N-V-SCAPI, │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112948│8.29.06 │Microcentru │85 mp │S-Sos. Iasi │Com. │1994 │2594000 │1994/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │vinificatie │ │Popesti, │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │E-sat Scobalteni│Sat. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Cladire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locuin- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │te nr. 1; │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │Caramida │S-Cladire │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112949│8.29.06 │magazii şi │acoperis │locuin- │Com. │1960 │397000 │1960/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │dependinte │carton │te nr. 3; │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │familişti │ │E-Sos. Naţionala│Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │Naţionala 96 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V-Propr. partic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Podu-Iloaiei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara:România;│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │ │N-V-SCAPI, │Judet: Iasi │ │ │83/1949│ │ │ │
│112954│8.29.06 │Cladire │2 nivele, │S-Sos. Iasi │Com. │1920 │3256000 │HG │În │Hot. │Imobil│
│ │ │caramida │30 incaperi│Popesti, │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │ │ │E-sat Scobalteni│Sat. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-SCA Podu- │Ţara:România;│ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │Cladire │ │Iloaiei, │Judet: Iasi │ │ │83/1949│În │ │ │
│112955│8.29.06 │caramida │19 incaperi│S-E- Satul │Com. │1951 │21628000│HG │administrare│Notificare │Imobil│
│ │ │ │ │Spinoasa │Erbiceni; │ │ │509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Sat Spinoasa │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-V-Propr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │partic │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │Fundatie │Podu-Iloaiei │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│112957│8.29.06 │locuinte │beton, 2 │S-Cladire │Com. │1958 │10563000│1958/HG│În │Hot. │Imobil│
│ │ │familişti nr.│apartamente│locuin- │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│judecatoreasca│ │
│ │ │1 │ │te nr. 2; │Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E-Sos. Naţionala│Naţionala 9 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │Caramida 2 │NE -SCAPI, │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivele │S-bloc SCA nr. │Judet: Iasi │ │ │PVR/ian│În │ │ │
│113019│8.29.06 │Cladire bloc │acoperita │2, │Com. │1965 │40730000│1965/HG│administrare│Hot. │Imobil│
│ │ │ │cu palci │Sos. Naţionala │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │re │judecatoreasca│ │
│ │ │ │beton 6 │nr. 28 │Sos. │ │ │1993 │re │ │ │
│ │ │ │apartamente│ │Naţionala 86 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fundatia │NV-Podu-Iloaiei │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│113025│8.29.06 │Depozit şi │beton, │S-Sos. Iasi │Com. │1960 │23867000│1960/HG│În │Izolat │Imobil│
│ │ │crama │P+subsol │Popesti, │Podu-Iloaiei │ │ │509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │E-sat Scobalteni│Sat. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Scobalteni │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │N-Cladire │Ţara:România;│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cladire │ │locuint │Judet: Iasi │ │ │PVR/dec│ │ │ │
│ │ │locuinte │Fundatie │S-V-Propr.părţi.│Com. │ │ │1960/HG│În │Hot. │ │
│113030│8.29.06 │familişti nr.│beton, 3 │Podu-Iloaiei; │Podu-Iloaiei │1961 │14401000│509/ │administrare│judecatoreasca│Imobil│
│ │ │4 │apartamente│nr. 2; │Sos. │ │ │1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │E-Sos. Naţionala│Naţionala 98 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┴───────────┴────────────────┼─────────────┼──────────┴────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │TOTAL │ │320263000 │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────┴────────────┴──────────────┴──────┘


    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a terenului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agentiei Domeniilor Statului
    care trece în domeniul privat al statului şi se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
    privată asupra terenurilor

┌──────────┬────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ │Comisia │Caracteristicile tehnice │ │
│Locul unde│locală │ale terenului │ │
│este │la care ├─────┬───────┬───────────┤Suprafaţa│
│situat │se │ │ │Categoria │ha │
│terenul │predă │Tarla│Parcelă│de │ │
│ │terenul │ │ │folosinţă │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Ferma │ │ │ │ │ │
│Scobilţeni│Comuna │ │ │ │ │
│Comuna │Popeşti │56/1 │1071/1 │Arabil │1,61 │
│Podu │ │ │ │ │ │
│Iloaiei │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/3 │Arabil │2,11 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/5 │Arabil │5,55 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/7 │Arabil │7,57 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/9 │Arabil │2,37 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/12│Arabil │1,54 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/14│Arabil │2,32 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/18│Arabil │3,56 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │56/1 │ │Arabil │26,63 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/2 │Fâneţe │0,09 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/4 │Fâneţe │0,09 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/6 │Fâneţe │0,11 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/8 │Fâneţe │0,05 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/10│Fâneţe │0,1 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/11│Fâneţe │0,04 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/13│Fâneţe │0,08 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/15│Fâneţe │0,05 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/16│Fâneţe │0,11 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1071/17│Fâneţe │0,06 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1072 │Fâneţe │0,09 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56/1 │1073/1 │Fâneţe │0,64 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │56/1 │ │Fâneţe │1,51 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │56/1 │ │ │28,14 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1089/2 │Arabil │12,7 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1117/2 │Arabil │3,19 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1133/1 │Arabil │10,47 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1133/3 │Arabil │11,41 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1133/6 │Arabil │10,44 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │57/1 │ │Arabil │48,21 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1133/2 │Fâneţe │0,09 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1133/5 │Fâneţe │0,2 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57/1 │1133/7 │Fâneţe │0,09 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │57/1 │ │Fâneţe │0,38 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Arabil │74,84 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Fâneţe │1,89 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │76,73 │
│general │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Comuna │ │ │ │ │
│ │Podu │59/1 │1165 │Arabil │0,07 │
│ │Iloaiei │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1172 │Arabil │0,07 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1174 │Arabil │0,02 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Arabil │0,16 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1178 │Păşuni │0,01 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Păşuni │0,01 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1164/1 │Fâneţe │0,15 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1167 │Fâneţe │0,07 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1168/1 │Fâneţe │0,5 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1169/1 │Fâneţe │0,52 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1171/1 │Fâneţe │0,8 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1171/2 │Fâneţe │0,01 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1175/1 │Fâneţe │0,99 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1177/1 │Fâneţe │1 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Fâneţe │4,04 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1170 │Drumuri │0,03 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │1171 │Drumuri │0,01 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │1176 │Drumuri │0,02 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Drumuri │0,06 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59/1 │1173 │Construcţii│0,86 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │Construcţii│0,86 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │Podu │ │ │ │5,13 │
│ │Iloaiei │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│comuna │ │ │ │ │81,86 │
│Podu │ │ │ │ │ │
│Iloaiei │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Ferma │ │ │ │ │ │
│Spinoasa, │comuna │11 │82 │Arabil │42 │
│Comuna │Belceşti│ │ │ │ │
│Erbiceni │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │11 │82 │Arabil │42 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Comuna │6 │64 │Arabil │27,9760 │
│ │Erbiceni│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │9 │75 │Arabil │51,0333 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │10 │81 │Arabil │50,9729 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │11 │82 │Arabil │45,3019 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │12 │86 │Arabil │99,79 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Arabil │275,0741 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │10 │76 │Fâneţe │1,0006 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │10 │79 │Fâneţe │9,7338 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │12 │85 │Fâneţe │3,0121 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Fâneţe │13,7465 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │6 │64 │Drumuri │1,8188 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │9 │74 │Drumuri │0,2778 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │10 │84 │Drumuri │0,6196 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │11 │83 │Drumuri │0,8732 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Drumuri │3,5894 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │292,41 │
│ │Erbiceni│ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Comuna │ │ │ │ │
│ │Podu │4 │47 │Arabil │69,4597 │
│ │Iloaiei │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │55 │Arabil │35,5531 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │5 │62 │Arabil │58,7750 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │6 │64 │Arabil │31,0915 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │7 │66 │Arabil │5,1727 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │8 │72 │Arabil │27,35 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Arabil │227,402 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │47/1 │Păşuni │4,3384 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Păşuni │4,3384 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │46 │Fâneţe │18,8212 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │49 │Fâneţe │2,8306 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │52 │Fâneţe │0,5067 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │54 │Fâneţe │1,3597 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │55/1 │Fâneţe │1,2069 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │56 │Fâneţe │10,2851 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │57 │Fâneţe │2,8993 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │5 │59 │Fâneţe │1,4685 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │5 │61 │Fâneţe │1,1573 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │7 │68 │Fâneţe │0,3285 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Fâneţe │40,8638 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │51 │Păduri │0,5685 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Păduri │0,5685 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │4 │50 │Neproductiv│2,27 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │5 │60 │Neproductiv│1,5805 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Neproductiv│3,8505 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │5 │58 │Drumuri │0,3268 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │Drumuri │0,3268 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │Podu │ │ │ │277,35 │
│ │Iloaiei │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│Ferma │ │ │ │ │ │
│Spinoasa │ │ │ │Arabil │544,4761 │
│comuna │ │ │ │ │ │
│Erbiceni │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Păşuni │4,3384 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Fâneţe │54,6103 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Păduri │0,5685 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Drumuri │3,9162 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Neproductiv│3,8505 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │611,76 │
├──────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │693,62 │
│general │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 5

    Modificarea poziţiei nr. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare
    pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea
    terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă,
    în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │de teren │ │
│ │ │ │strict │ │
│ │ │ │necesară │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │cercetarea│ │
│ │Denumirea │ │şi │ │
│ │staţiunii │Suprafaţa│producerea│Suprafaţa │
│ │sau │totală │de seminţe│de teren │
│Nr. │a │a │şi │destinată │
│crt.│institutului│terenului│material │producţiei│
│ │de │(ha) │săditor │(ha) │
│ │cercetare şi│ │din │ │
│ │producţie │ │categorii │ │
│ │ │ │biologice │ │
│ │ │ │superioare│ │
│ │ │ │şi de │ │
│ │ │ │animale de│ │
│ │ │ │rasă │ │
│ │ │ │(ha) │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │Staţiunea de│ │ │ │
│ │Cercetare │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ │ │ │
│9. │Agricolă │1343,3 │1343,3*) │ │
│ │Podu │ │ │ │
│ │Iloaiei, │ │ │ │
│ │judeţul Iaşi│ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

    *) Suprafaţa de teren este înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 113068.

    ------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016