Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.711 din 14 octombrie 2004  privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.711 din 14 octombrie 2004 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1018 din 4 noiembrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, cu sediul social în municipiul Iaşi, şos. Voineşti nr. 175, judeţul Iaşi, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi, care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, în valoare de 88.504.765.567 lei, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 30 iunie 2004, se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Terenul în suprafaţă de 567,7490 ha, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se dă în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi.
    (3) Predarea în administrare a suprafeţei prevăzute la alin. (2) se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată a statului şi exercită dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii dobândite în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 409,8605 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului.

    ART. 4
    (1) În vederea reconstituirii dreptului de proprietate, terenul în suprafaţă de 206,3595 ha, aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, şi terenul în suprafaţă de 409,8605 ha, prevăzut la art. 3, se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
    (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) În cazul în care pe suprafaţa de teren ce se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, potrivit alin. (1), se află investiţii funcţionale, contravaloarea acestora rămasă neamortizată se recuperează de la noii proprietari, în condiţiile art. 19 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Poziţia nr. 32 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 5.

    ART. 6
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi are următorul obiect de activitate:
    1. cercetare cu caracter fundamental şi aplicativ pentru:
    a) crearea de noi soiuri la pomi şi portaltoi, soiuri la arbuşti fructiferi, căpşuni şi plante dendrologice cu înaltă valoare agroproductivă şi peisagistică;
    b) stabilirea de tehnologii avansate de înmulţire şi producere a materialului săditor cu înaltă valoare agrobiologică la toate speciile pomicole şi a materialului săditor dendrologic;
    c) stabilirea de sisteme de amenajare a terenurilor şi ameliorare a solurilor destinate culturii speciilor pomicole;
    d) elaborarea de tehnologii avansate de cultură a pomilor, arbuştilor fructiferi şi căpşunului;
    e) elaborarea de sisteme ecologice integrate de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în cultura speciilor pomicole;
    f) modernizarea şi extinderea de tehnologii de mecanizare a lucrărilor în plantaţiile pomicole;
    g) crearea de ecosisteme pomicole cu înalt nivel de agroproductivitate, eficienţă economică şi stabilitate ecologică;
    h) studierea şi elaborarea de tehnologii privind prelucrarea, conservarea şi păstrarea fructelor;
    i) elaborarea de studii de organizare, eficienţă economică şi marketing în producţia de fructe;

    2. dezvoltare şi producţie experimentală pentru verificarea şi validarea rezultatelor cercetării ştiinţifice reprezentând:
    a) încercarea, omologarea şi zonarea de sortiment de pomi, arbuşti fructiferi, căpşuni şi plante dendrologice;
    b) dezvoltarea în plantaţii experimentale, în condiţii similare exploataţiilor de producţie actuale, a noilor tehnologii de înmulţire şi cultură a pomilor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor şi plantelor dendrologice;
    c) stabilirea de mijloace tehnice şi de optimizare economică pentru introducerea în producţie a noilor creaţii destinate progresului genetic şi tehnologic în pomicultură - prelucrarea şi conservarea fructelor -, care să asigure o valorificare superioară a produselor;

    3. dezvoltarea cu scop de propagare şi generalizare a rezultatelor cercetării ştiinţifice reprezentând:
    a) producerea de material săditor pomicol şi dendrologic cu înaltă valoare agrobiologică şi, respectiv, peisagistică;
    b) formarea şi specializarea de cercetători, specialişti şi fermieri în domeniul culturii pomilor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor şi plantelor dendrologice;
    c) asistenţa, consultanţa şi proiectarea în profilul staţiunii.


    ART. 7
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi se poate asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.

    ART. 8
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi se asigură din venituri provenite din:
    a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
    c) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    d) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor şi a oricăror alte produse realizate de acestea;
    e) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante, precum şi asupra altor creaţii originale;
    f) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante, tehnologii şi metode;
    g) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau a componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, a încasării chiriilor, dobânzilor la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
    h) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    i) alte venituri, conform dispoziţiilor legale.


    ART. 9
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.

    ART. 10
    (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi.
    (3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează şi înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

    ART. 11
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi poate înfiinţa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare obiectului său de activitate.

    ART. 12
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi se preia de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, cu aceleaşi drepturi salariale, până la negocierea contractului colectiv de muncă.
    (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
    (3) În anii în care Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi beneficiază de fonduri alocate direct de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică normele salarizării personalului din sectorul bugetar.

    ART. 13
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.
    (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    ART. 14
    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi beneficiază de prevederile cuprinse în art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

    ART. 16
    (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi este asigurată de:
    - consiliul de administraţie format din 7 membri;
    – director.

    (2) Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Nicolae Istudor,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                    Dan Mircea Popescu
                    p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
                    Toma Zaharia,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru administraţia publică,
                    Gheorghe Emacu
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Alexandru Athanasiu
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Maria Manolescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 2004.
    Nr. 1.711.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului, care se dau în administrarea
    Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

┌──────────┬────────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale │
│Locul unde│terenului │
│este ├─────┬───────┬───────────┬──────────┤
│situat │ │ │Categoria │Suprafaţa │
│terenul │Tarla│Parcela│de │- ha - │
│ │ │ │folosinţă │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │61 │718 │Arabil │0.1403 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │62 │723/2 │Arabil │4.5151 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │63 │724 │Arabil │10.3611 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │64 │725 │Arabil │8.2797 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │730 │Arabil │6.9100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │732 │Arabil │0.3688 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │731/1 │Arabil │0.1030 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │732 │Arabil │0.5813 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │733 │Arabil │5.7631 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │761 │Arabil │0.0984 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │461 │Păşuni │7.0000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │7.0000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │454 │Livezi │3.9210 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │456 │Livezi │7.3854 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │458 │Livezi │8.0713 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │461 │Livezi │0.6865 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │464 │Livezi │1.5865 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │466 │Livezi │7.1304 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │468 │Livezi │6.6899 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │470 │Livezi │0.6707 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │671 │Livezi │0.0583 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │672 │Livezi │5.4675 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │674 │Livezi │0.5220 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │675 │Livezi │2.2763 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │678 │Livezi │0.6630 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │683 │Livezi │5.8054 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │56 │690 │Livezi │0.8653 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │56 │691 │Livezi │3.1797 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │56 │692 │Livezi │0.1650 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │56 │693 │Livezi │1.4321 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │57 │697 │Livezi │1.1836 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │703 │Livezi │0.8590 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │704 │Livezi │5.7921 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │60 │706 │Livezi │5.6994 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │708 │Livezi │9.0234 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │709 │Livezi │0.1694 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │712 │Livezi │0.1404 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │714 │Livezi │0.0926 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │61 │716 │Livezi │0.2390 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │717 │Livezi │6.9667 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │720 │Livezi │16.6636 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │62 │723 │Livezi │12.3244 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │62 │723/1 │Livezi │0.0541 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │62 │723/2 │Livezi │12.2500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │65 │727 │Livezi │15.1715 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │66 │729 │Livezi │27.6628 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │734 │Livezi │5.4802 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │735 │Livezi │2.8135 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │67 │736 │Livezi │1.1743 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │763 │Livezi │9.6234 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │765 │Livezi │11.4201 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │767 │Livezi │11.5451 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │769 │Livezi │10.6815 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │771 │Livezi │12.1875 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │773 │Livezi │11.9526 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │781 │Livezi │0.2058 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │791 │Livezi │9.1102 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │257.0625 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │452 │Drumuri │0.5938 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │453 │Drumuri │0.3382 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │455 │Drumuri │0.1250 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │457 │Drumuri │0.1297 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │459 │Drumuri │0.1141 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │463 │Drumuri │0.1306 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │467 │Drumuri │0.1257 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │673 │Drumuri │0.0683 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │677 │Drumuri │0.0643 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │682 │Drumuri │0.1346 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │57 │694 │Drumuri │0.2224 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │698 │Drumuri │0.1620 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │702 │Drumuri │0.7092 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │60 │705 │Drumuri │0.5236 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │707 │Drumuri │0.5313 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │708/1 │Drumuri │0.3008 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │711 │Drumuri │0.0605 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │719 │Drumuri │0.4142 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │721 │Drumuri │0.5176 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │64 │726 │Drumuri │0.0914 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │65 │728 │Drumuri │0.1980 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │764 │Drumuri │0.2300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │766 │Drumuri │0.2292 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │768 │Drumuri │0.2281 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │770 │Drumuri │0.2269 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │772 │Drumuri │0.2288 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │774 │Drumuri │0.4990 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │775 │Drumuri │0.2852 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │778 │Drumuri │0.1970 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │779 │Drumuri │0.3231 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │70 │782 │Drumuri │0.0766 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │789 │Drumuri │0.0437 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │791/1 │Drumuri │0.1589 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │792 │Drumuri │0.2384 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │71 │794 │Drumuri │0.0917 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │8.6119 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │451 │Construcţii│0.2053 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │462 │Construcţii│0.3200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │465 │Construcţii│0.5302 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │469 │Construcţii│0.0815 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │676 │Construcţii│0.1286 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │679 │Construcţii│0.1959 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │680 │Construcţii│0.1049 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │55 │681 │Construcţii│0.4822 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │56 │688 │Constructii│0.0375 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │710 │Constructii│0.2447 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │713 │Construcţii│0.7506 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │61 │715 │Construcţii│0.9599 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │62 │722 │Construcţii│0.1400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │760 │Construcţii│0.1231 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │69 │762 │Construcţii│0.1231 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │786 │Construcţii│1.8584 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │787 │Constructii│0.7723 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │790 │Construcţii│0.1331 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │793 │Construcţii│0.3494 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │1 │1 │Constructii│1.0739 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │8.6146 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │460 │Neproductiv│0.3240 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │70 │788 │Neproductiv│0.1359 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.4599 │
├──────────┴─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna Bălţaţi -│ │ │318.8697 │
│Total │ │ │ │
├──────────┬─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │32 │1832 │Arabil │0.0894 │
│Deleni │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.0894 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1770 │Păşuni │0.0600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1771 │Păşuni │0.0700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1783 │Păşuni │1.4964 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1794 │Păşuni │0.0481 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1795 │Păşuni │1.3813 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1797 │Păşuni │0.4757 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │3.5315 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │32 │1833 │Fâneţe │0.0894 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.0894 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │27 │1375 │Livezi │8.8300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │27 │1379 │Livezi │7.1700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1744 │Livezi │0.8737 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1745 │Livezi │5.2826 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1748 │Livezi │4.5986 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1751 │Livezi │2.4070 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1754 │Livezi │0.2376 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1756 │Livezi │6.0426 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │37 │1757 │Livezi │7.0910 │
│Deleni │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1758 │Livezi │9.0297 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1761 │Livezi │10.3300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1763 │Livezi │16.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1767 │Livezi │10.7700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1772 │Livezi │3.4100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1773 │Livezi │9.0400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1779 │Livezi │0.1632 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1785 │Livezi │5.9075 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1787 │Livezi │2.4467 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1789 │Livezi │1.6861 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1806 │Livezi │7.2513 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1808 │Livezi │6.6048 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1810 │Livezi │3.0425 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1812 │Livezi │9.3557 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2158 │Livezi │0.0297 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2159 │Livezi │0.6780 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2161 │Livezi │3.1558 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2163 │Livezi │2.1406 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2177 │Livezi │1.8894 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2179 │Livezi │2.2428 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │147.7569 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1784 │Ape şi stuf│0.8747 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.8747 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │27 │1377 │Drumuri │0.2600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │27 │1378 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │36 │1743 │Drumuri │0.8600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1746 │Drumuri │0.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1747 │Drumuri │0.2561 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1749 │Drumuri │0.0660 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1750 │Drumuri │0.3126 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1752 │Drumuri │0.0680 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1753 │Drumuri │0.1980 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1755 │Drumuri │0.0240 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1760 │Drumuri │0.1700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1762 │Drumuri │0.2000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1766 │Drumuri │0.2600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1768 │Drumuri │0.2600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1774 │Drumuri │0.3600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1775 │Drumuri │1.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1780 │Drumuri │0.0240 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1782 │Drumuri │0.1100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1786 │Drumuri │0.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1788 │Drumuri │0.0631 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1796 │Drumuri │0.0052 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1807 │Drumuri │0.1401 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1809 │Drumuri │0.1642 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1811 │Drumuri │0.1181 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2157 │Drumuri │0.6139 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2890 │Drumuri │0.1381 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │49 │2162 │Drumuri │0.0475 │
│Deleni │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2164 │Drumuri │0.0450 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2175 │Drumuri │0.2200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2178 │Drumuri │0.0430 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2180 │Drumuri │0.0320 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │6.3489 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │27 │1374 │Construcţii│1.5000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1759 │Construcţii│0.0525 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1764 │Construcţii│0.0200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │37 │1765 │Construcţii│0.0300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1790 │Construcţii│0.3964 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1793 │Construcţii│0.0425 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2165 │Construcţii│0.5500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2166 │Construcţii│0.0200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │49 │2183 │Construcţii│0.6340 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │32 │1834 │Construcţii│0.1766 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │27 │1380 │Construcţii│0.2300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1781 │Constructii│0.5600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │4.2120 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │38 │1804 │Neproductiv│0.9365 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.9365 │
├──────────┴─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna Deleni - │ │ │163.8393 │
│Total │ │ │ │
├──────────┬─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │46 │2079 │Arabil │1.4700 │
│Miroslava │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │1.4700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2060 │Livezi │6.2600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2077 │Livezi │5.4300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2082 │Livezi │8.9300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2085 │Livezi │7.7300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2644 │Livezi │2.1600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2646 │Livezi │2.7800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2648 │Livezi │0.7900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2652 │Livezi │0.6600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2675 │Livezi │0.8800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2677 │Livezi │0.9800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2679 │Livezi │0.9900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2681 │Livezi │1.5200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2687 │Livezi │0.7700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2688 │Livezi │1.9700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2691 │Livezi │0.6500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2694 │Livezi │0.3700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2696 │Livezi │0.4800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │43.3500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2059 │Drumuri │0.1200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2076 │Drumuri │0.1700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2081 │Drumuri │0.1800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2083 │Drumuri │0.3900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2084 │Drumuri │0.1500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2643 │Drumuri │0.2900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2645 │Drumuri │0.1800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2647 │Drumuri │0.0300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna │58 │2649 │Drumuri │0.4400 │
│Miroslava │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2650 │Drumuri │0.0700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2653 │Drumuri │0.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2676 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2678 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2680 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2682 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2689 │Drumuri │0.1600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2690 │Drumuri │0.1100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2692 │Drumuri │0.0300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2693 │Drumuri │0.0700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2695 │Drumuri │0.0200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2700 │Drumuri │0.1900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │3.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2075 │Construcţii│0.2200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2078 │Construcţii│0.0800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │46 │2080 │Construcţii│0.3000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2641 │Construcţii│0.7000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2642 │Construcţii│1.1100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │58 │2651 │Construcţii│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2674 │Construcţii│1.0000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2683 │Construcţii│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2684 │Construcţii│0.1100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2685 │Construcţii│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │59 │2686 │Construcţii│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │3.5600 │
├──────────┴─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Comuna Miroslava│ │ │51.4300 │
│- Total │ │ │ │
├──────────┬─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Municipiul│47 │1832 │Păşuni │0.0200 │
│Iaşi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.0200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │1835 │Fâneţe │1.5500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │1.5500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1836 │Livezi │29.6800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │23.6800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1833 │Păduri │0.0700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.0700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1831 │Drumuri │0.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1837 │Drumuri │0.3000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1838 │Drumuri │0.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1839 │Drumuri │0.4400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1991 │Drumuri │0.2000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │1.0800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │47 │1836 │Construcţii│0.7000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.7000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Municipiul│47 │1834 │Neproductiv│0.5100 │
│Iaşi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Total │0.5100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Municipiul│ │ │ │ │
│Iaşi │ │ │ │33.6100 │
│Total │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │567.7490*)│
└──────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘

    *) Suprafaţa de teren este înregistrata la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 117025.

    ANEXA 2

    BUNURILE
    din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Iaşi,
    care trec în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │ │
├──────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────┬──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │juridică │ │
│ │ │ │ │Anul │ │ │actuală │ │
│ │ │ ├────────────┬──────────┬─────────────┤dobândirii│Valoarea ├─────────┬────────────┤concesiune│ │
│Nr. │Cod de │Denumire │ │ │ │/ │de │ │ │/ │Tip │
│M.F. │clasificare│ │Descriere │Vecinătăţi│ │dării în │inventar │ │În │închiriat │Bun │
│ │ │ │tehnică (pe │(după caz │Adresa │folosinţă │(în lei) │Baza │administrare│dat cu │ │
│ │ │ │scurt) │(pe scurt)│ │ │ │legală │/ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │concesiune │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │în │Ferma 1 │ │ │1986/ │în │ │ │
│116628│8.29.06 │tehnologica │Beton │incintă │com.Deleni │1981 │25,496,150 │05.1981 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Staţie preparare│ │ │Ferma 1 │ │ │2458/ │în │ │ │
│116637│8.29.06 │zeamă │Beton │în incintă│com Deleni │1982 │6,801,422 │05.1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │sulfocalcică │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Clădire 2 │ │Ferma 8 │ │ │8001/ │în │ │ │
│116650│8.29.06 │Sediul FS │nivele │în incintă│com.Miroslava│1986 │2,430,918,015 │12.1986 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │prefabricate│ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │Locuinta │ │ │ │ │1043/ │în │ │ │
│116657│8.29.06 │Cărămidă- 36 mp │familisti │în incintă│Iaşi │1924 │175,00 │01.19.24,│administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │ │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ferma 3 │ │ │Decret 38│ │ │ │
│116663│8.29.06 │Sediu │Cărămidă │ │Com.Bălţaţi │1960 │223,187,796 │/1977 │în │ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 . │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire 2 │ │Sediu │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │nivele │ │S.C.D.P. │ │ │1021/ │în │ │ │
│116691│8.29.06 │Pavilion central│cărămidă │ │Com. │1979 │2,583,854,529 │03.1979 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │SU=400 mp │ │Miroslava │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 6 │ │ │2002/ │în │ │ │
│116699│8.29.06 │Staţie pompare │Beton │ │com.Bălţaţi │1986 │445,841,279 │12.1986 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Complex material│ │ │Ferma 5 │ │ │5012/ │în │ │ │
│116733│8.29.06 │săditor │Cărămidă │ │com Bălţati │1992 │1,513,153,400 │12.1992 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ferma 1 │ │ │Decret 38│ │ │ │
│116752│8.29.06 │Dormitor │Cărămidă │ │com.Deleni │1924 │9,538,524 │/1977 │în │ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iasi │ │ │HG 509/ │administrare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 6 │ │ │1006/ │în │ │ │
│116795│8.29.06 │Şopron tractoare│Cărămidă │ │com.Bălţaţi │1977 │2,167,070 │01.1977 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │ │Ferma 2 │ │ │2052/ │în │ │ │
│116817│8.29.06 │tehnologică │Beton 300mp │ │sat Maxut │1982 │9,651,000 │12.1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Cămin │ │ │Ferma 1 │ │ │3260/ │în │ │ │
│116822│8.29.06 │nefamilişti │Cărămidă │ │com. Deleni │1995 │409,505,624 │12.1995 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PYR │ │ │ │
│ │ │Şopron │ │ │Ferma 2 │ │ │1027/ │în │ │ │
│116827│8.29.06 │mulţifuncţional │Prefabricate│ │sat Maxut │1985 │1,058,750,550 │12.1985 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 2 │ │ │1059/ │în │ │ │
│116849│8.29.06 │Locuinţă │Cărămidă │ │sat Maxut │1988 │66,600,000 │12.1988 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 5 │ │ │5003/ │în │ │ │
│116853│8.29.06 │Magazie unelte │Cărămidă │ │com.Bălţati │1983 │3,257,000 │12.1983 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │ │Ferma 2 │ │ │2053/ │în │ │ │
│116857│8.29.06 │tehnologică │Beton 700mp │ │sat Maxut │1982 │1,677,262 │12.1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud. Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │ │Ferma 2 │ │ │2054/ │în │ │ │
│116861│8.29.06 │tehnologică │Beton 700mp │ │sat Maxut │1982 │1,677,262 │12.1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud. Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │ │Ferma 2 │ │ │2055/ │în │ │ │
│116864│8.29.06 │tehnologică │Beton 700mp │ │sat Maxut │1982 │3,883,550 │12.1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │ │Ferma 2 │ │ │2056/ │în │ │ │
│116871│8.29.06 │tehnologică │Beton 350mp │ │sat Maxut │1984 │116,395,715 │12.1984 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fructe │ │ │2064/ │în │ │ │
│116894│8.29.06 │Corp depozit │Prefabricate│ │com.Bălţaţi │1985 │22,125,651,124│12.1985 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fructe │ │ │2047/ │în │ │ │
│116900│8.29.06 │Remiză PSI │Beton │ │com.Bălţaţi │1985 │13,937,298 │12.1985 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 8 │ │ │8324/ │în │ │ │
│116911│8.29.06 │Drum tehnologic │Betonat │ │com.Miroslava│1984 │1,109,999,756 │12.1984 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 8 │ │ │8040/ │în │ │ │
│116916│8.29.06 │Adăpost animale │Cărămidă │ │com Miroslava│1983 │103,897,069 │12.1983 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 8 │ │ │8026/ │în │ │ │
│116922│8.29.06 │Anexă utilaje │Cărămidă │ │com.Miroslava│1986 │484,386,345 │12.1986 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Şopron │ │ │Ferma 8 │ │ │8281/ │în │ │ │
│116926│8.29.06 │mulţifuncţional │Cărămidă │ │com.Miroslava│1984 │528,640,237 │12.1984 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud. Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Şopron │ │ │Ferma 8 │ │ │8131/ │în │ │ │
│116931│8.29.06 │mulţifuncţional │Cărămidă │ │com.Miroslava│1983 │473,156,762 │12.1983 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fructe │ │ │1030/ │în │ │ │
│116940│8.29.06 │Depozit zgură │Prefabricate│ │com.Bălţati │1986 │10,240,816 │12.1986 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fructe │ │ │2065/ │în │ │ │
│116945│8.29.06 │Hală sortare │Prefabricate│ │com.Bălţati │1985 │3,188,444,396 │12.1985 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Platformă │ │ │fructe │ │ │2061/ │în │ │ │
│116951│8.29.06 │tehnologică │Beton │ │com.Bălţaţi │1992 │261,188,923 │12.1992 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Sector │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cercetare │ │ │3108/ │în │ │ │
│116962│8.29.06 │Drum tehnologic │Betonat │ │com.Miroslava│1995 │85,380,528 │09.1995 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 7 │ │ │7841/ │în │ │ │
│116970│8.29.06 │Magazie ambalaje│Cărămidă │ │com.Miroslava│1984 │412,141,407 │10.1984 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Depozit de │ │ │fructe │ │ │1029/ │în │ │ │
│116977│8.29.06 │cărbune │Prefabricate│ │Com.Bălţati │1986 │12,499,442 │12.1986 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │Depozit │ │ │Ferma 7 │ │ │7871/ │în │ │ │
│116982│8.29.06 │insectofungicide│Cărămidă │ │com.Miroslava│1982 │320,541,704 │06.1982 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PYR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 7 │ │ │7801/ │în │ │ │
│116986│8.29.06 │Casă pază │Cărămidă │ │com.Miroslava│1980 │230,932,748 │12.1980 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ferma 7 │ │ │7871/ │în │ │ │
│117007│8.29.06 │Dormitor │Cărămidă │ │com.Miroslava│1987 │33,796,568 │06.1987 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fructe │ │ │2158/ │în │ │ │
│117014│8.29.06 │Centrală termică│Pe cărbune │ │com.Bălţaţi │1985 │155,983,158 │12.1985 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Depozit │ │ │PVR │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fructe │ │ │2156/ │în │ │ │
│117019│8.29.06 │Grup social │Prefabricate│ │Com.Bălţaţi │1985 │3,124,589,218 │12.1985 │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │HG 509/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1993 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Platformă puţ │ │în incinta│Ferma 1 │ │ │PVR │în │ │ │
│121482│8.29.06 │forat │Beton │fermei 1 │Com.Deleni │1986 │61,703,429 │353/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │01.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Pietruit l= │În incinta│Ferma 1 │ │ │PVR │în │ │ │
│121483│8.29.06 │Drum tehnologic │5m; │fermei 1 │Com.Deleni │1982 │32,227,888 │240/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │L=10km │ │Jud Iaşi │ │ │01.1982 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Betonat 5m/ │În incinta│Ferma 1 │ │ │PVR │în │ │ │
│121484│8.29.06 │Drum tehnologic │1km │fermei 1 │Com.Deleni │1980 │599,910,167 │1200/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1980 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Prefabricate│În incinta│Ferma 1 │ │ │PVR │în │ │ │
│121485│8.29.06 │Drenuri │26ha │fermei 1 │Com.Deleni │1981 │4,335,229 │1998/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1981 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Prin │În incinta│Ferma 1 │ │ │PVR │în │ │ │
│121486│8.29.06 │Sistem irigatie │picurare │fermei 1 │Com.Deleni │1986 │23,722,449 │7224/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │tevi PVC │ │Jud Iaşi │ │ │04.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Betonat │În incinta│Ferma 3 │ │ │PVR │în │ │ │
│121488│8.29.06 │Drum tehnologic │500ml │fermei 3 │Com.Baltati │1986 │24,536,872 │3041/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Betonat │În incinta│Ferma 3 │ │ │PVR │în │ │ │
│121489│8.29.06 │Drum tehnologic │600ml │fermei 3 │Com.Baltati │1983 │194,729,356 │3106/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1983 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Betonat │În incinta│Ferma 3 │ │ │PVR │în │ │ │
│121490│8.29.06 │Drum tehnologic │753ml │fermei 3 │Com.Baltati │1984 │176,203,015 │3109/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1984 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Drenuri │ │În incinta│Ferma 3 │ │ │PVR │în │ │ │
│121491│8.29.06 │absorbante │Tevi PVC │fermei 3 │Com.Baltati │1985 │24,836,800 │3331/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1985 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Regularizare │ │În incinta│Ferma 3 │ │ │PVR │în │ │ │
│121492│8.29.06 │versanti │Tub riflat │fermei 3 │Com.Baltati │1984 │11,131,431 │3407/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1984 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Retea irigaţii │ │În incinta│Ferma 3 │ │ │PVR │în │ │ │
│121493│8.29.06 │prin picurare │Tevi PVC │fermei 3 │Com.Baltati │1986 │4,094,338 │3333/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Pietruit │În incinta│Ferma 5 │ │ │PVR │în │ │ │
│121494│8.29.06 │Drum tehnologic │4000ml │pepinierei│Com.Baltati │1979 │139,996,600 │5008/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1979 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Pietruit │În incinta│Ferma 6 │ │ │PVR │în │ │ │
│121495│8.29.06 │Drum tehnologic │2000ml │fermei 6 │Com.Baltati │1979 │34,456,678 │2019/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1979 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Platforma │ │În incinta│Ferma 6 │ │ │PVR │în │ │ │
│121496│8.29.06 │tehnologică │Beton 10*6m │fermei 6 │Com.Baltati │1984 │191,670,914 │2020/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1984 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │În incinta│Ferma 6 │ │ │PVR │în │ │ │
│121497│8.29.06 │Priza apa │Beton │fermei 6 │Com.Baltati │1986 │231,679,305 │2887/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Eliminare exces │Din tub │În incinta│Ferma 6 │ │ │PVR │în │ │ │
│121498│8.29.06 │apa │riflat │fermei 6 │Com.Baltati │1986 │6,146,040 │2097/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Reamenajare │ │În incinta│Ferma 6 │ │ │PVR │în │ │ │
│121499│8.29.06 │irigatii │Tevi PVC │fermei 6 │Com.Baltati │1983 │495,324,898 │2104/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1983 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Conducta │ │În incinta│Ferma 6 │ │ │PVR │în │ │ │
│121500│8.29.06 │aductiune │Tevi PVC │fermei 3 │Com.Baltati │1986 │161,977,098 │2105/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Eliminare exces │ │În incinta│Ferma 8 │ │ │PVR │în │ │ │
│121501│8.29.06 │apa │Tub riflat │fermei 8 │Com.Miroslava│1986 │273,090,866 │8219/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │Alimentare cu │Pentru │În incinta│Ferma 8 │ │ │PVR │în │ │ │
│121502│8.29.06 │apa │irigatii │fermei 8 │Com.Miroslava│1986 │160,724,547 │8220/ │administrare│ │imobil│
│ │ │ │ │ │Jud Iaşi │ │ │12.1986 │ │ │ │
├──────┴───────────┼────────────────┼────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┼──────────────┼─────────┴────────────┴──────────┴──────┤
│ │TOTAL │ │44.440.261.367│ │
└──────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘


    2. Bunurile din proprietatea privată a statului

┌────┬─────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │(mii lei) │ │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1 │1 │Construcţii│12.032.243│În │
│ │ │ │ │administrare│
├────┼─────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │TOTAL │12.032.243│ │
└────┴─────┴───────────┴──────────┴────────────┘


    3. Bunurile proprii

┌────┬─────┬────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridică │
│ │ │ │(mii lei) │ │
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│1 │1 │Construcţii │22.572.357│în │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│2 │2 │Echipamente │3.291.527 │în │
│ │ │tehnologice │ │proprietate│
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Ap.şi │ │în │
│3 │3 │inst.de mas.│782.983 │proprietate│
│ │ │ctr.regl. │ │ │
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│4 │4 │Mijloace de │707.710 │în │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│5 │5 │Animale şi │4.595.341 │în │
│ │ │plantaţii │ │proprietate│
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier, │ │în │
│6 │- │ap.birotică,│82.343 │proprietate│
│ │ │etc. │ │ │
├────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │32.032.261│ │
└────┴─────┴────────────┴──────────┴───────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a suprafeţelor de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,
    care trec în domeniul privat al statului şi se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului
    de proprietate privată asupra terenurilor

┌──────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Comisia │Caracteristicile tehnice ale │
│Locul unde│locală │terenului │
│este │la care ├─────┬───────┬───────────┬─────────┤
│situat │se │ │ │Categoria │Suprafaţa│
│terenul │predă │Tarla│Parcela│de │- ha - │
│ │terenul │ │ │folosinţă │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │Bălţaţi │71 │799 │Arabil │0.9975 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.9975 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56 │687 │Păşuni │0.2043 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │748 │Păşuni │0.5687 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.7730 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │55 │684 │Livezi │4.4172 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56 │689 │Livezi │3.4832 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57 │695 │Livezi │1.0604 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │57 │696 │Livezi │3.2551 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │745 │Livezi │11.3733 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │747 │Livezi │0.8000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │749 │Livezi │25.2720 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │777 │Livezi │9.1428 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │780 │Livezi │7.7685 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │71 │796 │Livezi │7.5450 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │454 │Livezi │1.0783 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │456 │Livezi │3.9200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │458 │Livezi │3.9480 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │461 │Livezi │3.3300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │464 │Livezi │3.4400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │470 │Livezi │3.7840 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │93.6178 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │784 │Păduri │0.1735 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │784/1 │Păduri │0.0753 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │785 │Păduri │0.0482 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.2970 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │471 │Drumuri │0.4389 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │55 │685 │Drumuri │0.1200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │743 │Drumuri │0.4828 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │744 │Drumuri │0.0460 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │746 │Drumuri │0.4780 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │68 │750 │Drumuri │0.4488 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │776 │Drumuri │0.2792 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │783 │Drumuri │0.1257 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │70 │787/1 │Drumuri │0.0440 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │71 │795 │Drumuri │0.1770 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │71 │797 │Drumuri │0.0656 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │71 │798 │Drumuri │0.1929 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │452 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │453 │Drumuri │0.1150 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │455 │Drumuri │0.1150 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │457 │Drumuri │0.1050 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │37 │459 │Drumuri │0.1010 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │463 │Drumuri │0.1010 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │467 │Drumuri │0.1010 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │3.6369 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │55 │682/1 │Construcţii│0.4291 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │56 │686 │Construcţii│0.0855 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │1 │1/1 │Construcţii│0.1632 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.6778 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │ │
│Băltaţi │Bălţaţi │ │ │ │100.0000 │
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │Deleni │27 │1372 │Păşuni │0.1000 │
│Deleni │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2171 │Păşuni │0.1500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2173 │Pasuni │0.5000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.7500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │695 │Făneţe │0.1800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │733 │Fâneţe │0.3200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2168 │Fâneţe │0.1478 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.6478 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │690 │Livezi │6.1400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │694 │Livezi │1.8500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │708 │Livezi │2.7244 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │709 │Livezi │2.1300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │710 │Livezi │6.6800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │713 │Livezi │7.0900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │717 │Livezi │0.5800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │719 │Livezi │1.9400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │721 │Livezi │1.3900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │729 │Livezi │3.4500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │731 │Livezi │3.1700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │735 │Livezi │8.3800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │741 │Livezi │6.3900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │742 │Livezi │13.7600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │745 │Livezi │7.9200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │27 │1376 │Livezi │5.3700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1734 │Livezi │3.4973 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1736 │Livezi │3.4467 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1737 │Livezi │0.3939 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1738 │Livezi │1.0520 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1740 │Livezi │0.9759 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │38 │1776 │Livezi │0.0100 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │38 │1777 │Livezi │0.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │38 │1778 │Livezi │5.0052 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2167 │Livezi │16.2952 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2170 │Livezi │12.3259 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2174 │Livezi │0.4500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2176 │Livezi │0.1300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2181 │Livezi │4.5702 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2184 │Livezi │2.8334 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2186 │Livezi │13.2200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2187 │Livezi │0.1300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │143.3201 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │727 │Păduri │1.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │1.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │27 │1373 │Ape şi stuf│0.4600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │37 │1769 │Ape şi stuf│0.3371 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.7971 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │17 │691 │Drumuri │0.1800 │
│Deleni │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │707 │Drumuri │0.2300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │711 │Drumuri │0.080O │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │712 │Drumuri │0.2300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │715 │Drumuri │0.0600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │718 │Drumuri │0.2900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │720 │Drumuri │0.1300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │723 │Drumuri │0.1200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │725 │Drumuri │0.9900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │728 │Drumuri │0.2800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │730 │Drumuri │0.0900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │732 │Drumuri │0.3700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │737 │Drumuri │0.0700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │739 │Drumuri │0.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │740 │Drumuri │0.4500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │743 │Drumuri │0.1700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │744 │Drumuri │0.3400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1735 │Drumuri │0.2721 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2169 │Drumuri │0.4246 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2182 │Drumuri │0.3512 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2185 │Drumuri │0.4975 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │706 │Drumuri │0.0900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2157 │Drumuri │0.3100 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │6.0454 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │692 │Construcţii│0.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │714 │Construcţii│0.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │716 │Construcţii│0.1900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │722 │Construcţii│0.9700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │724 │Construcţii│2.9600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │726 │Construcţii│0.0300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │736 │Construcţii│0.4200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │738 │Construcţii│0.0700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │746 │Construcţii│0.3700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │36 │1739 │Construcţii│0.0921 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │5.1421 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │693 │Neproductiv│2.4000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │17 │734 │Neproductiv│0.9000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2172 │Neproductiv│0.7200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │49 │2188 │Neproductiv│0.0800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │4.1000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │ │
│Deleni │Deleni │ │ │ │161.8225 │
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │Miroslava│46 │2049 │Arabil │26.0000 │
│Miroslava │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2057 │Arabil │0.8100 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │26.8100 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2051 │Păşuni │0.5800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.5800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2054 │Fâneţe │1.1600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │1.1600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2049 │Livezi │7.6400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2058 │Livezi │16.6200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2074 │Livezi │17.5800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59 │2698 │Livezi │8.2500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59 │2701 │Livezi │19.3100 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2082 │Livezi │18.9600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │TOTAL │88.3600 │
│Miroslava │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2055 │Apa şi stuf│0.0200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2056 │Apa şi stuf│0.1600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.1800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2048 │Drumuri │0.2300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2050 │Drumuri │0.1800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2052 │Drumuri │0.1200 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2053 │Drumuri │0.1400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2071 │Drumuri │0.6300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2072 │Drumuri │0.1700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2073 │Drumuri │0.1800 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │46 │2098 │Drumuri │0.2600 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59 │2697 │Drumuri │0.2400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59 │2699 │Drumuri │0.2900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59 │2702 │Drumuri │0.1400 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │59 │2703 │Drumuri │0.3300 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │2.9100 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │ │
│Miroslava │Miroslava│ │ │ │120.0000 │
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │Scobinţi │77 │867 │Arabil │0.8476 │
│Scobinţi │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.8476 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │862 │Livezi │3.2179 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │872 │Livezi │11.1821 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │14.4000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │871 │Păduri │0.6930 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.6930 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │872 │Ape şi sluf│0.5000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.5000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │863 │Drumuri │0.0948 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │869 │Drumuri │0.1460 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │872 │Drumuri │0.3500 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.5908 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │864 │Construcţii│0.0160 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │865 │Construcţii│0.0028 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │868 │Construcţii│0.0495 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │870 │Construcţii│0.2228 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │872 │Construcţii│0.2700 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.5611 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │77 │866 │Neproductiv│0.4455 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │0.4455 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │ │
│Scobinţi │Scobinţi │ │ │ │18.0380 │
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│Iaşi │49 │0 │Livezi │1.2900 │
│Iaşi │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │47 │1836 │Livezi │8.4000 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │48 │0 │Livezi │0.22 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │9.91 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │47 │1831 │Drumuri │0.0900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │TOTAL │0.0900 │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Municipiul│ │ │ │ │ │
│Iaşi │Iaşi │ │ │ │10.0000 │
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │409.8605 │
└──────────┴─────────┴─────┴───────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a suprafeţelor de teren aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului,
    care se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

┌──────────┬───────────────────────────────────┐
│ │Caracteristicile tehnice ale │
│Locul unde│terenului │
│este ├─────┬───────┬───────────┬─────────┤
│situat │ │ │Categoria │Suprafaţa│
│terenul │Tarla│Parcela│de │- ha - │
│ │ │ │folosinţă │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │
│Deleni │36 │1724 │Păşuni │4.4893 │
│Judeţul │ │ │ │ │
│Iaşi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1725 │Păşuni │0.2600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1726 │Păşuni │0.0807 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1728 │Păşuni │4.7700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1732 │Păşuni │6.3900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1741 │Păşuni │9.7500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1742 │Păşuni │0.7000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2190 │Păşuni │0.0563 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2191 │Păşuni │0.0876 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2194 │Păşuni │3.6700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2195 │Păşuni │10.9470 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2196 │Păşuni │0.5556 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2198 │Păşuni │0.2528 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │42.0093 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │677 │Livezi │0.1200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │679 │Livezi │1.2600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │683 │Livezi │4.4300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │685 │Livezi │2.6600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │690 │Livezi │9.7400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │702 │Livezi │8.6200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │705 │Livezi │9.6700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2197 │Livezi │1.1488 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2199 │Livezi │1.2424 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2201 │Livezi │1.1738 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2203 │Livezi │7.5123 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2205 │Livezi │1.2689 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │48.8462 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │699 │Ape şi stuf│0.0600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1729 │Ape şi stuf│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1730 │Ape şi stuf│0.0200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2192 │Ape şi stuf│0.0400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │0.1300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │672 │Drumuri │0.1700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │681 │Drumuri │0.2300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │684 │Drumuri │0.8000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │697 │Drumuri │0.0600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │17 │704 │Drumuri │0.5800 │
│Deleni │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │49 │2189 │Drumuri │0.1400 │
│Deleni │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │759 │Drumuri │0.2560 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │71 │799/2 │Drumuri │0.1790 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │71 │799/3 │Drumuri │0.1790 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │1.8701 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │446 │Construcţii│0.1586 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │758 │Construcţii│0.1717 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │0.3303 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│comuna │ │ │ │57.4093 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │
│Miroslava.│46 │2093 │Arabil │7.0000 │
│judeţul │ │ │ │ │
│Iaşi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │7.0000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2062 │Păşuni │0.4900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2064 │Păşuni │0.5900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2087 │Păşuni │0.1300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │1.2100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2065 │Finete │1.8300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │1.8300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2067 │Livezi │5.7200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2068 │Livezi │10.2500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2090 │Livezi │3.4100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2093 │Livezi │2.4300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2097 │Livezi │12.8100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │34.6200 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2063 │Ape şi stuf│0.0400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2088 │Ape şi stuf│0.1500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │0.1900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2061 │Drumuri │0.1600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2066 │Drumuri │0.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2069 │Drumuri │0.2500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2086 │Drumuri │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2089 │Drumuri │0.0500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2091 │Drumuri │0.1900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2092 │Drumuri │0.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2094 │Drumuri │0.1600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2095 │Drumuri │0.1900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2096 │Drumuri │0.2000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │1.4800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │46 │2070 │Construcţii│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│comuna │ │ │ │46.3400 │
│Miroslava │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │206.3595 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2200 │Drumuri │0.0290 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2202 │Drumuri │0.0325 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2204 │Drumuri │0.1832 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │2.2247 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1731 │Construcţii│0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │0.0100 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │678 │Neproductiv│0.9800 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │680 │Neproductiv│0.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │682 │Neproductiv│1.0600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │686 │Neproductiv│1.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │687 │Neproductiv│1.0300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │688 │Neproductiv│0.4400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │689 │Neproductiv│0.2400 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │696 │Neproductiv│0.4500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │698 │Neproductiv│0.6300 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │700 │Neproductiv│1.5500 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │701 │Neproductiv│0.8700 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │17 │703 │Neproductiv│0.6000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1727 │Neproductiv│0.0600 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │1733 │Neproductiv│0.1900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │49 │2193 │Neproductiv│0.0900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │9.3900 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│comuna │ │ │ │102.6102 │
│Deleni │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │ │ │ │ │
│Bălţaţi │58 │699 │Arabil │0.5384 │
│judeţul │ │ │ │ │
│Iaşi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58 │700 │Arabil │2.6675 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │58 │701 │Arabil │1.1258 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │67 │737 │Arabil │1.8350 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │67 │738 │Arabil │0.1000 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │67 │739 │Arabil │0.1958 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │67 │740 │Arabil │7.0460 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │67 │741 │Arabil │0.6361 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │14.1446 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │753 │Păşuni │1.3476 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │754 │Păşuni │0.6865 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │756 │Păşuni │0.5149 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │71 │799/4 │Păşuni │0.0795 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │2.6285 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │757 │Fâneţe │1.0053 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │1.0053 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │447 │Livezi │6.6336 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │449 │Livezi │6.0621 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │752 │Livezi │20.0956 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │71 │799/1 │Livezi │3.8974 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │36.6887 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │68 │751 │Păduri │0.7418 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Total │0.7418 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │36 │488 │Drumuri │0.1981 │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │67 │742 │Drumuri │0.5820 │
│Bălţaţi │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Comuna │68 │755 │Drumuri │0.4760 │
│Băltaţi │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴───────┴───────────┴─────────┘


    ANEXA 5

    Modificarea poziţiei nr. 32 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren
    strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare
    şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor
    de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului

┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │de teren │ │
│ │ │ │strict │ │
│ │ │ │necesară │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │cercetarea│ │
│ │Denumirea │ │şi │ │
│ │staţiunii │Suprafaţa │producerea│Suprafaţa │
│ │sau │totală │de seminţe│de teren │
│Nr. │a │a │şi │destinată │
│crt.│institutului│terenului │material │producţiei│
│ │de │(ha) │săditor │(ha) │
│ │cercetare şi│ │din │ │
│ │producţie │ │categorii │ │
│ │ │ │biologice │ │
│ │ │ │superioare│ │
│ │ │ │şi de │ │
│ │ │ │animale de│ │
│ │ │ │rasă │ │
│ │ │ │(ha) │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Staţiunea de│ │ │ │
│ │Cercetare │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ │ │ │
│32. │pentru │567,7490*)│567,749 │- │
│ │Pomicultură │ │ │ │
│ │Iaşi, │ │ │ │
│ │judeţul Iaşi│ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    *) Suprafaţa de teren este înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 117025.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016