Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.833 din 28 octombrie 2004  privind înfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.833 din 28 octombrie 2004 privind înfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1065 din 17 noiembrie 2004
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul social în comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, în valoare de 14.285.128.061 lei, potrivit situaţiei financiare întocmite la data de 30 iunie 2004, se constituie prin preluarea activului şi pasivului Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Suprafaţa de teren de 167,530 ha aflată în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se dă în administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin protocol de predare-preluare, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 3
    (1) Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet.
    (2) Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se substituie în toate litigiile în curs Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet.

    ART. 4
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri din domeniul public al statului, bunuri proprietate privată a statului şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 5
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are următorul obiect de activitate:
    a) cercetarea fundamentală în domeniul pisciculturii;
    b) cercetarea aplicativă în domeniul pisciculturii;
    c) dezvoltarea tehnologică şi inovarea în domeniul pisciculturii;
    d) producerea, multiplicarea şi comercializarea de material piscicol şi alte produse specifice profilului de activitate;
    e) transferul tehnologic al rezultatelor cercetării în domeniul pisciculturii;
    f) instruirea profesională în domeniul pisciculturii;
    g) servicii de consultanţă şi expertiză în domeniul pisciculturii;
    h) editarea de publicaţii de specialitate;
    i) relaţii ştiinţifice internaţionale în domeniul pisciculturii;
    j) relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici;
    k) cooperarea şi asocierea cu alte instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi din străinătate;
    l) alte activităţi ce decurg din activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii, acvaculturii, în condiţiile legii.


    ART. 6
    (1) Conducerea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie format din 7 membri;
    b) director.

    (2) Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.

    ART. 7
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

    ART. 8
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se poate asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.

    ART. 9
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

    ART. 10
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se asigură din venituri provenite din:
    a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
    c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute, la care statul român contribuie cu fonduri potrivit acordurilor încheiate cu parteneri străini;
    d) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate;
    e) valorificarea activelor fixe disponibile sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, a încasării chiriilor, dobânzilor la disponibilităţile din conturile bancare şi de la Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
    f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere a materialului piscicol şi a oricăror produse realizate de unitate;
    g) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    h) alte venituri conform dispoziţiilor legale.


    ART. 11
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.

    ART. 12
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet poate înfiinţa, cu aprobarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet se preia de către Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi îşi păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea contractului colectiv de muncă.
    (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
    (3) În anii în care Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet beneficiază de fonduri alocate direct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

    ART. 14
    (1) Veniturile şi cheltuielile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia.
    (2) Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de consiliul de administraţie şi se avizează de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    ART. 15
    Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet beneficiază de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Poziţia nr. 92 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NĂSTASE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Radu Damian,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                    Valentin Mocanu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Maria Manolescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 octombrie 2004.
    Nr. 1.833.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului, care se dau în administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Piscicultură Nucet

┌┬─────────┬───────────────────────────────────────┐
││Locul │Caracteristicile tehnice ale terenului │
├┤unde este├─────┬───────┬──────────────┬──────────┤
││situat │Tarla│Parcela│Categoria de │Suprafaţa │
││terenul │ │ │folosinţă │- ha - │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││1 │2 │3 │4 │5 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │20 │246 │Ape şi stuf │0,1100 │
││Nucet │ │ │ │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │249/1 │Ape şi stuf │1,3700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │250 │Ape şi stuf │5,0900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │252 │Ape şi stuf │5,0000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │254 │Ape şi stuf │2,0900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │256 │Ape şi stuf │0,9600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │258 │Ape şi stuf │0,7500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │260 │Ape şi stuf │0,4200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │262 │Ape şi stuf │0,3400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │23 │302 │Ape şi stuf │0,2000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │306 │Ape şi stuf │2,4100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │308 │Ape şi stuf │3,7900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │309 │Ape şi stuf │0,8500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │310 │Ape şi stuf │1,2300 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │312 │Ape şi stuf │2,5100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │313/1 │Ape şi stuf │0,1500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │314 │Ape şi stuf │0,1500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │316 │Ape şi stuf │0,2300 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │317 │Ape şi stuf │0,2400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │318 │Ape şi stuf │0,2300 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │319 │Ape şi stuf │0,1900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │320 │Ape şi stuf │0,0600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │322 │Ape şi stuf │0,2800 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │324 │Ape şi stuf │0,2000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │325 │Ape şi stuf │0,1600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │326 │Ape şi stuf │0,2900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │327 │Ape şi stuf │0,3000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │328 │Ape şi stuf │0,1900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │329 │Ape şi stuf │0,1000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │330 │Ape şi stuf │0,1100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │331 │Ape şi stuf │0,1200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │332 │Ape şi stuf │0,7400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │334 │Ape şi stuf │0,8000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │335 │Ape şi stuf │1,4200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │336 │Ape şi stuf │0,4500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │337 │Ape şi stuf │0,1500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │24 │344 │Ape şi stuf │3,2400 │
││Nucet │ │ │ │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │346 │Ape şi stuf │5,5800 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │347 │Ape şi stuf │1,2500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │349 │Ape şi stuf │2,2900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │351 │Ape şi stuf │2,0000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │353 │Ape şi stuf │0,4500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │355 │Ape şi stuf │0,4400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │357 │Ape şi stuf │0,0400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │358 │Ape şi stuf │2,2700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │359 │Ape şi stuf │0,2100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │361 │Ape şi stuf │0,2200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │367 │Ape şi stuf │0,2900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │368 │Ape şi stuf │0,5700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │369 │Ape şi stuf │0,0700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │370 │Ape şi stuf │0,0700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │372 │Ape şi stuf │0,4200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │373 │Ape şi stuf │0,4900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │374 │Ape şi stuf │0,8400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │375 │Ape şi stuf │2,6000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │376 │Ape şi stuf │3,6400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │381 │Ape şi stuf │0,6000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │382 │Ape şi stuf │1,0900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │383 │Ape şi stuf │0,9700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │385 │Ape şi stuf │5,1700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │387 │Ape şi stuf │3,5100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │390 │Ape şi stuf │4,1600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │391 │Ape şi stuf │4,8300 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │392 │Ape şi stuf │1,0900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │393 │Ape şi stuf │0,2400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │395 │Ape şi stuf │0,7200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │396 │Ape şi stuf │2,7100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │398 │Ape şi stuf │3,7600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │400 │Ape şi stuf │0,2100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │402 │Ape şi stuf │0,2000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │404 │Ape şi stuf │0,4400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │406 │Ape şi stuf │0,3700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │408 │Ape şi stuf │0,4700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │410 │Ape şi stuf │0,4900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │412 │Ape şi stuf │0,5200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │24 │414 │Ape şi stuf │2,2500 │
││ │ │ │Ape şi stuf │94,4600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │248 │Neagricol │0,4700 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │249 │Neagricol │0,6600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │251 │Neagricol │0,1300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │21 │253 │Neagricol │0,1200 │
││Nucet │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │255 │Neagricol │0,0600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │257 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │259 │Neagricol │0,0800 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │21 │261 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │305 │Neagricol │0,1500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │307 │Neagricol │0,3600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │313 │Neagricol │0,0800 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │315 │Neagricol │0,0300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │333 │Neagricol │0,0600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │343 │Neagricol │0,1300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │345 │Neagricol │0,4500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │348 │Neagricol │0,2800 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │350 │Neagricol │0,0800 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │352 │Neagricol │0,5300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │354 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │354/1 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │356 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │363 │Neagricol │0,1100 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │371 │Neagricol │0,1600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │377 │Neagricol │0,5100 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │378 │Neagricol │0,2200 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │379 │Neagricol │1,6300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │380 │Neagricol │0,2600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │384 │Neagricol │0,3600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │386 │Neagricol │0,1100 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │388 │Neagricol │0,4800 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │389 │Neagricol │0,1500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │394 │Neagricol │0,4500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │397 │Neagricol │0,0900 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │399 │Neagricol │0,0900 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │401 │Neagricol │0,0400 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │403 │Neagricol │0,0400 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │405 │Neagricol │0,1300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │407 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │409 │Neagricol │0,0400 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │411 │Neagricol │0,0400 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │24 │413 │Neagricol │0,6600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │ │ │Neagricol │9,5400 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││ │21 │263 │(Curţi, │0,1400 │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││ │ │ │(Curţi, │ │
││ │24 24│311 312│construcţii) │0,1800 │
││ │ │/1 │Neagricol │0,3000 │
││ │ │ │(Curţi, │ │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││ │24 │321 │(Curţi, │0,1900 │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││ │24 │323 │(Curţi, │0,0300 │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │ │ │Neagricol │ │
││Nucet │24 │332/1 │(Curţi, │0,1700 │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││ │ │ │(Curţi, │ │
││ │24 24│360 362│construcţii) │0,1200 │
││ │ │ │Neagricol │2,1000 │
││ │ │ │(Curţi, │ │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││Total │ │ │(Curţi, │3,2300 │
││ │ │ │construcţii) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │ │ │Neagricol │12,7700 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││TOTAL │ │ │Ape şi │107,2300 │
││NUCET │ │ │stuf+neagricol│ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │31 │235 │Ape şi stuf │23,0600 │
││Baleni │ │ │ │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │31 │237 │Ape şi stuf │1,7000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │31 │239 │Ape şi stuf │0,8600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │31 │242 │Ape şi stuf │0,2000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │ │ │Ape şi stuf │25,8200 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││Total │31 │234 │(canal) │0,1800 │
││ │ │ │Neagricol │0,1800 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││TOTAL │ │ │Ape şi │26,0000 │
││BALENI │ │ │stuf+neagricol│ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Corbii │45 │462 │Ape şi stuf │16,7400 │
││Mari │ │ │ │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │ │ │Ape şi stuf │16,7400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │ │ │Neagricol │ │
││Total │45 │481 │(dig) │0,2600 │
││ │ │ │Neagricol │0,2600 │
││ │ │ │(dig) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││TOTAL │ │ │Ape şi │ │
││CORBII │ │ │stuf+neagricol│17,0000 │
││MARI │ │ │ │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │14 │57 │Ape şi stuf │0,6000 │
││Salcioara│ │ │ │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │71/1 │Ape şi stuf │1,1800 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │72 │Ape şi stuf │6,5900 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │72/1 │Ape şi stuf │2,4100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │73 │Ape şi stuf │2,6500 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │74 │Ape şi stuf │2,0100 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │75 │Ape şi stuf │0,7000 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │ │ │Age şi stuf │16,1400 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │14 │58 │Neagricol │0,6000 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │72/2 │Neagricol │0,0500 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │76 │Neagricol │0,0600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │77 │Neagricol │0,0600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │78 │Neagricol │0,0700 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │79 │Neagricol │0,0600 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││ │17 │80 │Neagricol │0,1300 │
││ │ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Comuna │17 │81 │Neagricol │0,1300 │
││Salcioara│ │ │(canal) │ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││Total │ │ │Neagricol │1,1600 │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││TOTAL │ │ │Ape şi │17,3000 │
││SALCIOARA│ │ │stuf+neagricol│ │
├┼─────────┼─────┼───────┼──────────────┼──────────┤
││TOTAL │ │ │Ape şi │167,5300*)│
││GENERAL │ │ │stuf+neagricol│ │
└┴─────────┴─────┴───────┴──────────────┴──────────┘

    *) Suprafeţele de teren din anexă sunt înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. MF 117.135.

    ANEXA 2

    MODIFICAREA
    poziţiei nr. 92 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeţelor de teren
    strict necesare pentru cercetarea şi producerea de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare
    şi de animale de rasă şi trecerea terenurilor destinate producţiei, aflate în administrarea institutelor
    şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare

┌────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │de teren │ │
│ │ │ │strict │ │
│ │ │ │necesară │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │cercetarea│ │
│ │ │ │şi │ │
│ │Denumirea staţiunii │Suprafaţa│producerea│Suprafaţa │
│Nr. │sau │totală │de seminţe│de teren │
│crt.│a institutului de │a │şi │destinată │
│ │cercetare │terenului│material │producţiei│
│ │şi producţie │(ha) │săditor │(ha) │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │categorii │ │
│ │ │ │biologice │ │
│ │ │ │superioare│ │
│ │ │ │şi de │ │
│ │ │ │animale de│ │
│ │ │ │rasă (ha) │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │Centru de │ │ │ │
│92. │Cercetare-Dezvoltare│167,5300 │167,5300 │- │
│ │pentru Piscicultură │ │ │ │
│ │Nucet │ │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    BUNURILE
    din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare
    pentru Piscicultură Nucet, care trec în patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet
    1. Bunurile din domeniul public al statului

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Date de identificare │ │Situaţia juridică │
│ │ │ ├───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ ├────────────┬────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţia │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │juridică │ │
│Nr. │Cod de │ │ │ │ │Anul │Valoarea │ │ │actuală │ │
│M.F. │clasificare│Denumire │Descriere │Vecinătăţi│ │dobândirii│de inventar│ │În │Concesiune│Tip │
│ │ │ │tehnică (pe│(după caz,│Adresa │(dării în │(În lei) │Baza legală │administrare│/ │Bun │
│ │ │ │scurt) │pe scurt) │ │folosinţă)│ │ │ │închiriat/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│1. │2. │3. │4. │5. │6. │7. │8. │9. │10. │11. │12. │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Canton de │Clădire │ │Judeţ: │ │ │HCM 178/ │În │ │ │
│117044│8.29.06 │exploatare 98│zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │72088254 │1975, │administrare│ │Imobil│
│ │ │mp │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │PIF │ │ │ │
│ │ │Staţie │Beton, 1 20│ │Judeţ: │ │ │3000/2140/ │În │ │ │
│117050│8.29.06 │incubaţie │m │ │DÂMBOVIŢA;│1980 │1037848608 │30.12.1983, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1983 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Staţie │ │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117058│8.29.06 │incubaţie nr.│70 mp │ │DÂMBOVIŢA;│1987 │68235086 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │4 │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │6 celule │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │metalice, │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117062│8.29.06 │Siloz cereale│fundaţie │ │DÂMBOVIŢA;│1973 │263268259 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │din │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Magazie │Zidărie, 71│ │Judeţ: │ │ │HCM │În │ │ │
│117067│8.29.06 │furaje │mp │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │19422379 │178/1975, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cărămidă, │ │Judeţ: │ │ │PVR 1958/ │În │ │ │
│117072│8.29.06 │Grajd cai │17 mp │ │DÂMBOVIŢA;│1996 │21312163 │20.12.1995, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Depozit │Clădire │ │Judeţ: │ │ │HCM 178/ │În │ │ │
│117078│8.29.06 │furaje │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1975 │14498862 │1975, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │30 mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zidărie 43 │ │Judeţ: │ │ │HCM 178/ │În │ │ │
│117079│8.29.06 │Canton pază │mp │ │DÂMBOVIŢA;│1975 │48703223 │1975, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pod din │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117089│8.29.06 │Pod │beton │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │55308 │1389/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Staţie prod. │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117092│8.29.06 │Furaje │zidărie 465│ │DÂMBOVIŢA;│1973 │304269385 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Centrală │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117095│8.29,06 │termică │zidărie, 3 │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │136612257 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │cazane │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Baracă │Zidărie, 28│ │Judeţ: │ │ │HCM 178/ │În │ │ │
│117097│8.29.06 │depozit │mp │ │DÂMBOVIŢA;│1975 │4560875 │1975, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117099│8.29.06 │Canton nr. 3 │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1938 │25860088 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117101│8.29.06 │Casă oaspeţi │zidărie 156│ │DÂMBOVIŢA;│1944 │91050385 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Staţie de │zidărie 1 │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117104│8.29.06 │incubaţie nr.│nivel 214 │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │182169990 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │1 │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pavilion │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117108│8.29.06 │administrativ│zidărie 484│ │DÂMBOVIŢA;│1960 │386653298 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Staţie de │zidărie, 1 │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117109│8.29.06 │incubaţie nr.│nivel, 467 │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │397717128 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │3 │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Depozit │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117112│8.29.06 │carburanţi │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │16247160 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │Judeţ: │ │ │PVR 5132/ │În │ │ │
│117113│8.29.06 │Biblioteca │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1977 │631633592 │21.12.1977, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117124│8.29.06 │Canton nr. 1 │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1938 │2178033 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Grajd pentru │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117127│8.29.06 │cai │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1980 │6900208 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Grajd pentru │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117129│8.29.06 │cai │zidărie │ │DÂMBOVIŢA;│1980 │1431309 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clădire │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Staţie de │zidărie 1 │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117131│8.29.06 │incubaţie nr.│nivel 411 │ │DÂMBOVIŢA;│1974 │665859478 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │2 │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bloc │Clădire │ │Judeţ: │ │ │Decret │În │ │ │
│117134│8.29.06 │apartamente │zidărie 108│ │DÂMBOVIŢA;│1964 │169534536 │139/1974, │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │mp │ │Com. │ │ │HG 509/1993 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nucet; Nr:│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │-; │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │N - păşuni│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în adm. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cons. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Suprafaţă│local │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │totală │Nucet; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │104,0 ha │S - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Bazine şi│terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │heleştee │agricole │ │ │ │Decret │ │ │ │
│ │ │ │din pământ │propr. │Ţara: │ │ │139/1974 │ │ │ │
│ │ │ │70 buc. cu │Privată; │România; │ │ │HCM │ │ │ │
│ │ │ │lucrări şi │E - păşuni│Judeţ: │ │ │178/1975 │ │ │ │
│121420│8.05.03 │Amenajare │instalaţii │în admin. │DÂMBOVIŢA;│1974 │6358083195 │Decizia │În │ │Imobil│
│ │ │piscicolă │specifice │Cons. │Com. │ │ │C.P.J. │administrare│ │ │
│ │ │ │de │local │Nucet; Nr:│ │ │D-ta nr. │ │ │ │
│ │ │ │exploatare;│Nucet - │-; │ │ │2166/ │ │ │ │
│ │ │ │- Stăvilare│drum de │ │ │ │Dec. 1976 │ │ │ │
│ │ │ │din beton │exploatare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe pârâul │agricolă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ilfov 2 │V - teren │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │buc. │agricol │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │admin. de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SC │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sagricom │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SA Tgv │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │- Suprafaţă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │totală 17,3│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Bazine şi│N - drum │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │heleştee │comunal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din pământ │112 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │5 buc. cu │S - păşune│Ţara: │ │ │Contract │ │ │ │
│ │ │ │suprafeţe │în │România; │ │ │vânz-cumpăr.│ │ │ │
│ │ │Amenajare │între │administr.│Judeţ: │ │ │Nr. 215 din │În │ │ │
│121422│8.05.03 │piscicolă │0,8-4,5 │Cons. Loc.│DÂMBOVIŢA;│1991 │495962394 │11/11/91 │administrare│ │Imobil│
│ │ │ │ha cu │Salcioara │Com. │ │ │adresa Nr. │ │ │ │
│ │ │ │lucrări şi │E - pârâul│Salcioara;│ │ │268/ │ │ │ │
│ │ │ │instalaţii │Ilfov │nr: -; │ │ │26.02.1997 │ │ │ │
│ │ │ │specifice │V - drum │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de │exploatare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exploatare;│agricolă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Zona de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │diguri. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │N - drum │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │exploat. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Suprafaţă│şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │totală 26,0│terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ha │agricole │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Bazine şi│propriet. │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │heleştee │privată │Judeţ: │ │ │ │ │ │ │
│121423│8.05.03 │Amenajare │din pământ │S - │DÂMBOVIŢA;│1975 │853277784 │HCM │În │ │Imobil│
│ │ │piscicolă │5 buc. cu │gospod. │Com. │ │ │178/1975 │administrare│ │ │
│ │ │ │lucrări şi │particul. │Baleni; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instalaţii │E - polder│Nr: -; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice │în admin. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de │Cons. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exploatare;│Local │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Baleni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V - drum │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │judeţean │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │N - păşune│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în adm. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cons. Loc │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Suprafaţă│Corbii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │totală 17,0│Mari │Ţara: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ha │S, V - │România; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Bazin │păşuni │Judeţ: │ │ │ │ │ │ │
│121424│8.05.03 │Amenajare │piscicol │adm. │DÂMBOVIŢA;│1975 │184400824 │HCM │În │ │Imobil│
│ │ │piscicolă │tip iaz cu │Cons. Loc │Com. │ │ │178/1975 │administrare│ │ │
│ │ │ │deversor, │Corbii │Corbii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │calugar şi │Mari │Mari; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pasarelă; │E - │Nr: -; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │propr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Privată │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┼───────────┼────────────┴────────────┴──────────┴──────┤
│TOTAL │12459834061│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────┘


    2. Bunuri din proprietatea privată a statului - nu este cazul
    3. Bunuri proprii

┌────┬─────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │
│Nr. │Grupa│Denumirea │de │Situaţia │
│crt.│ │ │inventar │juridica │
│ │ │ │(mii lei)│ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1 │1 │Constructii│593.715 │În │
│ │ │ │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│2 │2 │Echipamente│363.101 │În │
│ │ │tehnologice│ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Aparate şi │ │ │
│ │ │instalaţii │ │ │
│3 │3 │de │152.485 │În │
│ │ │măsurare, │ │proprietate│
│ │ │control şi │ │ │
│ │ │reglare │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│4 │4 │Mijloace de│321.163 │În │
│ │ │transport │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│5 │5 │Animale şi │8.203 │În │
│ │ │plantatii │ │proprietate│
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Mobilier, │ │ │
│ │ │aparatura │ │ │
│ │ │birotica, │ │ │
│6 │6 │echipament │125.291 │În │
│ │ │protecţie │ │proprietate│
│ │ │şi alte │ │ │
│ │ │active │ │ │
│ │ │corporale │ │ │
├────┼─────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Obiect de │ │În │
│7 │ │inventar în│261.336 │proprietate│
│ │ │folosinţă │ │ │
├────┴─────┴───────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL │1.825.294│ │
└──────────────────────┴─────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016