Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 23 decembrie 2003  privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2004

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, al art. 7 alin. (1) şi (3) şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie şi reproducţie, organizaţi în exploataţii agricole constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, beneficiază în anul 2004 de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, potrivit prezentei hotărâri.
    ART. 2
    (1) Se acordă subvenţie pentru producţia de carne, a cărei valoare este de:
    a) 5.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 400 kg/cap;
    b) 8.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap, livraţi la abatoarele autorizate;
    c) 4.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul ovin în greutate de peste 30 kg/cap;
    d) 5.000 lei/kg carne pasăre în viu - pui broiler, livrată la abatoarele autorizate.
    (2) Subvenţiile pentru producţiile de carne se acordă pentru: animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate în regim de prestare de servicii pentru crescătorii de animale sau animalele abatorizate în abatoare proprii, autorizate, în cadrul unităţilor integrate şi a căror activitate este evidenţiată distinct.
    (3) Dintre producătorii agricoli definiţi la art. 1, crescătorii, persoane juridice, de porci şi pui broiler, pentru a beneficia de subvenţie pentru producţia de carne în viu, pentru animalele livrate în anul 2004 la abatoarele autorizate, conform prevederilor alin. (2), trebuie să facă dovada că au asigurat necesarul de furaje, prin Programul propriu anual de susţinere cu furaje a producţiei marfă de carne de porc sau pasăre.
    (4) Programul propriu anual de susţinere cu furaje a producţiei marfă de carne de porc sau pasăre, întocmit conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data primei solicitări a subvenţiei.
    ART. 3
    (1) Pentru producţiile de carne în viu obţinute în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificate ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, se acordă următoarele subvenţii:
    a) 7.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 400 kg/cap;
    b) 10.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap, livraţi la abatoarele autorizate;
    c) 7.000 lei/kg carne pasăre în viu - pui broiler, livrată la abatoarele autorizate.
    (2) Subvenţiile pentru producţiile de carne prevăzute la alin. (1) se acordă pentru animalele abatorizate în abatoare cu activitate ecologică certificată.
    ART. 4
    Pentru ouăle obţinute în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, şi certificate ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, se acordă subvenţie a cărei valoare este de 1.000 lei/bucată.
    ART. 5
    Se acordă subvenţie pentru materialul biologic de reproducţie, în funcţie de valoarea zootehnică şi biotehnologia de reproducţie folosită pentru obţinerea produsului, precum şi de zona geografică în care este situată exploataţia agricolă.
    ART. 6
    (1) Subvenţiile pentru materialul biologic de reproducţie se acordă pentru:
    a) viţeii obţinuţi şi menţinuţi minimum 6 luni în exploataţie şi care împlinesc această vârstă începând cu 1 ianuarie 2004;
    b) junincile la prima fătare;
    c) scrofiţele la prima fătare, care înţarcă minimum 8 purcei;
    d) oile mioare, berbecii adulţi şi berbecii miori folosiţi la însămânţare artificială şi montă naturală.
    (2) Nivelul subvenţiei pentru fiecare categorie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 7
    Viţeii, junincile, scrofiţele, oile mioare, berbecii adulţi şi berbecii miori reprezintă produse care se valorifică drept animale de reproducţie şi producţie de către producătorii agricoli care desfăşoară activitate de creştere şi exploatare a animalelor.
    ART. 8
    (1) Pentru laptele de oaie şi capră se acordă subvenţie, a cărei valoare este de 2.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agenţii economici specializaţi în procesare, cu licenţă de fabricaţie, al cărui conţinut întruneşte condiţiile STAS 2418-61.
    (2) Laptele de oaie livrat pentru prelucrare agenţilor economici trebuie să aibă un conţinut minim de 6,5 unităţi grăsime şi minimum 1,033 unităţi de densitate.
    (3) Laptele de capră livrat pentru prelucrare agenţilor economici trebuie să aibă un conţinut minim de 3,3 unităţi grăsime şi minimum 1,029 unităţi de densitate.
    (4) Agenţii economici specializaţi în procesarea laptelui sunt obligaţi să întocmească evidenţe corecte şi la zi privind cantităţile de lapte preluate, în condiţiile de calitate prevăzute în prezenta hotărâre.
    ART. 9
    (1) Se acordă subvenţie pentru familiile de albine elită şi familiile de albine producţie, a cărei valoare este de 100.000 lei/familie.
    (2) Pot beneficia de subvenţie deţinătorii de familii de albine care livrează minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii, la unităţile de procesare autorizate.
    ART. 10
    Se acordă subvenţie pentru ouăle de viermi de mătase, a cărei valoare este de 400.000 lei/cutia de 10 grame, producătorilor agricoli care livrează minimum 20 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame, la unităţile de procesare, în baza documentului fiscal de valorificare a acestora.
    ART. 11
    Cantităţile de carne şi de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subvenţii, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrare în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.
    ART. 12
    (1) Acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat se realizează pe bază de cerere scrisă, emisă de deţinătorul de animale către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termenul stabilit în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, pentru fiecare produs.
    (2) Acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat pentru producţiile de carne şi de produse zootehnice, pe specii, conform prezentei hotărâri.
    (3) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subvenţiile cuvenite, direct sau prin intermediul organizaţiilor profesionale reprezentative, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, din care fac parte.
    (4) Decontarea subvenţiilor prevăzute la art. 2, 3, 4, 6, 8, 9 şi 10 se face de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin virament, în contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la băncile comerciale sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat poştal, după caz.
    ART. 13
    (1) Atestarea faptului că viţeii, gestaţia la juninci, scrofiţele şi oile mioare provin din însămânţări artificiale sau montă naturală se face pe baza înscrierii în registrele unice de montă şi fătări, completate de operatorul însămânţător sau de deţinătorul legal al reproducătorilor atestaţi şi autorizaţi să desfăşoare activitatea de reproducţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Atestarea berbecilor adulţi şi a berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine şi valoare productivă, precum şi a autorizaţiei de utilizare pentru montă naturală sau însămânţare artificială.
    ART. 14
    (1) Cererea-tip pentru solicitarea subvenţiilor se depune pentru verificare la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul organizaţiilor profesionale reprezentative, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, din care fac parte solicitanţii.
    (2) Verificarea cererilor se face de către şeful centrului teritorial pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, care confirmă cererile prin semnătură şi le depune la unitatea pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţeană. După avizarea de către directorul unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene, cererile sunt depuse la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru aprobare.
    (3) Pentru animalele din zona de munte, din localităţile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, verificarea cererilor se face de către şeful centrului teritorial pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, după avizarea de către şeful serviciului zonei montane.
    ART. 15
    (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după verificarea şi aprobarea documentaţiilor pentru încasarea subvenţiilor, întocmesc situaţiile centralizatoare şi le transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
    (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, după verificarea şi aprobarea solicitărilor, transmite la Ministerul Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.
    ART. 16
    (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum şi cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflaţie.
    (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
    (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
    ART. 17
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului verifică permanent modul de acordare şi utilizare a sumelor alocate conform prezentei hotărâri.
    ART. 18
    În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu avizul ministrului finanţelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           p. Ministrul agriculturii,
                         pădurilor, apelor şi mediului,
                                  Petre Daea,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 23 decembrie 2003.
    Nr. 1.593.


    ANEXĂ


                                  CATEGORIILE
              de animale, albine şi viermi de mătase subvenţionate
                     şi valoarea subvenţiilor în anul 2004

    A. Juninci la prima fătare

    1. obţinute din însămânţări artificiale şi provenite din:
    a) vaci - mame de tauri 3 milioane lei/cap;
    b) rase pure în controlul
       oficial al producţiei 2 milioane lei/cap;
    c) efective necuprinse în controlul
       oficial al producţiei 1 milion lei/cap;
    d) fiice ale taurilor în testare 5 milioane lei/cap.

    2. obţinute din montă naturală (cu tauri autorizaţi) şi provenite din:
    a) efective din zona de munte 1,3 milioane lei/cap.


    B. Viţei obţinuţi din vaci şi juninci, precum şi malacii obţinuţi din bivoliţe:

    1. însămânţate artificial, menţinuţi în exploatare 6 luni, proveniţi din:
    a) vaci - mame de tauri 2,5 milioane lei/cap;
    b) rase pure în controlul oficial
       al producţiei 750.000 lei/cap;
    c) efective necuprinse în controlul
       oficial al producţiei 500.000 lei/cap.

    2. montate natural (cu tauri autorizaţi), menţinuţi în exploatare 6 luni,
       proveniţi din:
    a) zona de munte, din efective necuprinse
       în controlul oficial al producţiei 500.000 lei/cap;
    b) restul zonelor, din efective necuprinse
       în controlul oficial al producţiei 400.000 lei/cap.


    C. Scrofiţe de reproducţie la prima fătare:

    1. scrofiţe rasă pură din ferme de elită sau multiplicare:
    a) montate natural 4 milioane lei/cap;
    b) însămânţate artificial 5 milioane lei/cap.

    2. scrofiţe din ferme de hibridare:
    a) montate natural 2,5 milioane lei/cap;
    b) însămânţate artificial 3 milioane lei/cap;

    3. scrofiţe din ferme comerciale
       care provin din ferme de elită,
       multiplicare sau hibridare: 2 milioane lei/cap;


    D. Oi mioare şi berbeci:

    1. oi mioare:
    a) însămânţate artificial 150.000 lei/cap;
    b) montate natural 50.000 lei/cap.

    2. berbeci adulţi:
    a) folosiţi la însămânţări artificiale 300.000 lei/cap;
    b) folosiţi la montă naturală 150.000 lei/cap.

    3. berbeci miori:
    a) folosiţi la însămânţări artificiale 500.000 lei/cap;
    b) folosiţi la montă naturală 300.000 lei/cap.


    E. Albine:

    - familii de elită şi producţie 100.000 lei/familie;


    F. Viermi de mătase:

    - cutii de 10 grame cu ouă de 400.000 lei/cutie,
      viermi de mătase


                                 -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016