Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 16 ianuarie 2004  privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 16 ianuarie 2004 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2003

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2004

    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale care se compun din bilanţ, cont de execuţie şi anexe.
    Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor la buget.
    În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului şi care, după verificare de către Curtea de Conturi, se aprobă de Parlament.
    Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.
    Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.
    Având în vedere importanţa lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice în baza situaţiilor financiare întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice şi instituţii publice autonome, ordonatorii de credite şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligaţia încheierii execuţiei bugetare în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.746/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 13 decembrie 2003, precum şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    Situaţiile financiare anuale aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, se întocmesc pe formularele editate de Ministerul Finanţelor Publice în anul 2003, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    1. Întocmirea bilanţului contabil
    La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:
    1.1. Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2003, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, aprobate de conducătorul instituţiei.
    Se vor efectua, în prealabil:
    - analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operaţiuni patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planurile de conturi în vigoare;
    - clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile 220 "Debitori", 225 "Clienţi", 231 "Creditori", 234 "Furnizori" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz;
    - analiza sumelor încasate de la debitori sau clienţi din anii precedenţi, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, subcapitolul 22.01.05, respectiv 22.02.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi".
    1.2. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicată, întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995.
    În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 82/1991, republicată, şi ale pct. 8 de la lit. C secţiunea I din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, instituţiile publice au obligaţia ca pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale să întocmească "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) - document contabil obligatoriu.
    Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publică aflate în administrarea ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiilor publice subordonate acestora se inventariază anual pe liste de inventariere distincte.
    Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit şi titularului dreptului de administrare.
    1.3. Disponibilităţile în valută rămase în conturile instituţiilor publice potrivit Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2003 se evidenţiază în contabilitatea instituţiilor publice la cursul valutar publicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie 2003, iar diferenţele de curs favorabile şi nefavorabile se înregistrează în contul 412 "Diferenţe de curs valutar", care se închide potrivit precizărilor de la pct. 1.8 din prezentele norme metodologice.
    1.4. La finele anului 2003, soldul contului 415 "Cheltuieli pentru investiţii în continuare" şi al contului 411 "Cheltuieli din credite externe" (partea reprezentând lucrări de investiţii care nu au fost terminate şi recepţionate până la finele anului) se transferă asupra contului 06 "Active fixe în curs". Valoarea activelor fixe puse în funcţiune şi executate în mai mulţi ani se stabileşte pe baza datelor preluate din fişa deschisă în cadrul contului 06 "Active fixe în curs" pe fiecare obiectiv de investiţii, la care se adaugă cheltuielile pentru investiţii înregistrate distinct în anul în curs în evidenţa analitică a conturilor 410, 420, 421, 427, 491, 492, 493 etc., după caz.
    Soldul contului 06 "Active fixe în curs" (analitice corespunzătoare) se închide la finele anului când se finalizează investiţia prin debitul conturilor 702.02 "Finanţare de la buget privind anii precedenţi aferentă investiţiilor în continuare", 528.02 "Venituri din anii precedenţi aferente investiţiilor în continuare", 337 "Fonduri cu destinaţie specială", după caz, cu valoarea lucrărilor de investiţii finanţate din alocaţii de la buget, venituri proprii, fonduri cu destinaţie specială, terminate, recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate la active fixe în cursul anului, în situaţia în care activele fixe nu se supun amortizării.
    Soldul contului 06 "Active fixe în curs" (analitice corespunzătoare) se închide la finalizarea investiţiei prin debitul conturilor 012 "Amenajări la terenuri", 013 "Active fixe corporale", 02 "Active fixe necorporale", după caz, cu valoarea lucrărilor de investiţii finanţate din alocaţii de la buget, venituri proprii, fonduri cu destinaţie specială, terminate, recepţionate, puse în funcţiune şi înregistrate la active fixe, în situaţia în care activele fixe rezultate se supun amortizării.
    1.5. În contabilitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a unităţilor din subordinea acestuia, operaţiunile de compensare a obligaţiilor datorate sucursalelor Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.744/2002 pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligaţii de plată potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, se reflectă în creditul contului 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic 701.07 "Finanţarea în baza prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002".
    În creditul acestui cont Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţile din subordinea acestuia înregistrează sumele datorate şi neachitate Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. (sucursalelor acesteia), care au intrat în acţiunea de compensare a unor obligaţii bugetare, potrivit prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 631/2002:

    234 "Furnizori" /analitic = 701 "Finanţarea în baza unor
         distinct acte normative speciale" -
                                         analitic
                                    701.07 "Finanţarea în baza
                                         prevederilor art. 14
                                         alin. (6) din Legea buge-
                                         tului de stat pe anul
                                         2003 nr. 631/2002"


    Contul 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" se debitează la finele anului prin creditul contului 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" sau 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse", după caz:

    701 "Finanţarea în baza = %
         unor acte normative 410 "Cheltuielile instituţiei
         speciale" - analitic publice finanţate de la buget"
    701.07 "Finanţarea în baza 702 "Finanţarea de la buget
        prevederilor art. 14 alin. privind anii precedenţi şi
        (6) din Legea bugetului alte surse"
        de stat pe anul 2003
        nr. 631/2002"


    Soldul contului reprezintă contravaloarea materialelor neconsumate din finanţarea în baza prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 631/2002.
    1.6. Operaţiunile prezentate în Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.746/2003, se vor reflecta în contabilitatea instituţiilor publice astfel:
    A. La unităţile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. II "Încheierea execuţiei bugetelor locale":
    Punctul 4.7
    -----------
    - Constituirea disponibilului cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocate bugetelor locale, rezervat de către unităţile trezoreriei statului în contul 50.02.07 "Disponibil cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale":

    119.01 "Disponibil din = 337 "Fonduri cu destinaţie specială"
           fonduri cu analitic 337.40 "Cote defalcate
           destinaţie din impozitul pe venit care
           specială şi de urmează a fi alocate bugetelor
           redistribuire" locale"


    Disponibilul cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocate bugetelor locale, se raportează în anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" pe rândul 16 "Alte fonduri speciale".
    - Virarea în contul bugetelor locale a cotelor defalcate din impozitul pe venit rezervate în contul 50.02.07, după prezentarea ordinelor de plată pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorii de energie termică:

    337 "Fonduri cu destinaţie = 119.01 "Disponibil din fonduri
        specială" cu destinaţie specială şi
        analitic 337.40 "Cote de redistribuire"
        defalcate din impozitul
        pe venit care urmează
        a fi alocate bugetelor
        locale"


    Punctul 4.8
    -----------
    - La finele anului 2003, în soldul contului 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", respectiv 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" pot rămâne eventuale cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale nealocate bugetelor locale, ca urmare a neachitării de către unităţile administrativ-teritoriale a obligaţiilor către furnizorii de energie livrată populaţiei, în condiţiile legii.
    Punctul 4.9
    -----------
    - Stabilirea rezultatului execuţiei curente a bugetului local, pe baza veniturilor şi cheltuielilor curente (punctul 4.9.1):
    1. În situaţia în care veniturile curente sunt mai mari decât cheltuielile curente (punctul 4.9.1.1):
    a) reîntregirea fondului de rulment propriu:
    - pentru sumele utilizate în scopul finanţării unor investiţii de competenţa autorităţilor publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii:

    339.03 = 339


    - pentru sumele utilizate pentru acoperirea golurilor de casă ale bugetului local:

    339.01 = 339


    b) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli curente, pe structura clasificaţiei bugetare:

    500 = 57.01
    57.01 = 400


    c) utilizarea cu prioritate a excedentului pentru rambursarea împrumuturilor restante, a dobânzilor şi comisioanelor aferente acestora:

    57.01 = 102


    d) constituirea fondului de rulment propriu:

    57.01 = 339
              şi
    102.01 = 102


    2. În situaţia în care veniturile curente sunt mai mici decât cheltuielile curente (punctul 4.9.1.2):
    a) închiderea contului de venituri şi de cheltuieli curente, pe structura clasificaţiei bugetare:

    500 = 57.01
              şi
    57.01 = 400


    b) diminuarea deficitului curent cu sumele repartizate din fondul de rulment pentru finanţarea unor investiţii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice:

    339.03 = 57.01
              şi
    102 = 102.01


    c) acoperirea definitivă a deficitelor bugetului local din fondul de rulment propriu:
    - suma utilizată temporar din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă înregistrate în anul 2003:

    339.01 = 57.01
              şi
    102 = 102.01


    - deficitul curent rămas neacoperit:

    339 = 57.01
              şi
    102 = 102.01


    NOTĂ:
    După efectuarea înregistrărilor contabile de mai sus, conturile 339.01, 339.03 şi 57.01 nu prezintă sold, iar soldurile conturilor 339, respectiv 102.01, trebuie să fie identice cu soldul contului 84.98.02.04 deschis la trezoreria statului.
    - Stabilirea rezultatului execuţiei veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială (punctul 4.9.2):
    - Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială se efectuează distinct între fiecare subcapitol de venit şi subcapitol de cheltuială cu destinaţie specială aferentă acestuia (punctul 4.9.2.1):
    a) închiderea conturilor de venituri cu destinaţie specială:

    502 = 57.02


    b) închiderea conturilor de cheltuieli cu destinaţie specială:

    57.02 = 402


    NOTĂ:
    După efectuarea înregistrărilor contabile de mai sus, contul 57.02 nu prezintă sold, iar soldurile conturilor 338, respectiv 104, trebuie să fie identice cu soldul contului 83.98.02 deschis la trezoreria statului, pe structura clasificaţiei bugetare.
    - Transferul disponibilităţilor rămase neutilizate la finele anului din fondurile externe nerambursabile din contul 83.98.02 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" în contul 50.77 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile sau serviciile publice din subordinea acestora" (punctul 4.9.2.2):

    338 "Excedentul = 104 "Disponibil din venituri
         veniturilor cu cu destinaţie specială"
         destinaţie specială"
                                şi
    119.01 "Disponibil din = 337 "Fonduri cu destinaţie
         fonduri cu destinaţie specială"
         specială" analitic 337.10 "Sume
                                            primite ca donaţii şi
                                            sponsorizări"


    - Transferul donaţiilor şi sponsorizărilor primite de unităţile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2003 în contul 83.98.02.14 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului" (punctul 4.9.2.3):

    338 "Excedentul = 104 "Disponibil din venituri
        veniturilor cu cu destinaţie specială"
        destinaţie specială"
                                 şi
    119.01 "Disponibil din = 337 "Fonduri cu destinaţie
          fonduri cu destinaţie specială"
          specială" analitic 337.10 "Sume
                                              primite ca donaţii şi
                                              sponsorizări"


    - Transferul soldului contului 83.98.02 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" în creditul contului 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale" (punctul 4.9.2.4):

    338 "Excedentul = 104 "Disponibil din venituri
        veniturilor cu cu destinaţie specială"
        destinaţie specială"
                               şi
    102.01 "Disponibil din = 339 "Fondul de rulment"
          fondul de rulment
          al bugetului local"


    NOTĂ:
    După efectuarea operaţiunii de mai sus, conturile 104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială" şi 338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială" nu mai prezintă sold şi, începând cu 1 ianuarie 2004, se elimină din Planul de conturi pentru instituţii publice.
    - Transferul disponibilităţilor fondului de tezaur constituit la nivelul consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti din contul 50.08 "Disponibil din fondul de tezaur al judeţului" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale":

    334 "Fondul de tezaur" = 109 "Disponibil din fondul
                                           de tezaur"


    - La finele anului, închiderea contului de cheltuieli din fondul de tezaur:

    334 "Fondul de tezaur" = 434 "Cheltuieli din fondul de
                                           tezaur"


    Consiliile judeţene care au evidenţiate în contabilitate împrumuturi acordate, potrivit legii, consiliilor locale şi nerambursate până la 31 decembrie 2003 vor avea în vedere următoarele:
    - La finele anului, transferul soldului creditor al contului 334 "Fonduri de tezaur":

    334 "Fondul de tezaur" = 339 "Fondul de rulment"


    - Sumele rambursate de către consiliile locale, reprezentând împrumuturi acordate din fondul de tezaur, se încasează de consiliile judeţene în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale":

    102.01 "Disponibil din = 201 "Împrumuturi temporare
           fondul de rulment din fondul de tezaur"
           al bugetului local"


    NOTĂ:
    Începând cu 1 ianuarie 2004 se elimină din planul de conturi pentru consiliile locale orăşeneşti, municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru reflectarea execuţiei bugetului local şi normele de utilizare a acestuia, în vigoare la 1 ianuarie 2000, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale şi a instituţiilor publice de interes local a unor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 13 aprilie 2000, următoarele conturi:
    104 "Disponibil din venituri cu destinaţie specială";
    109 "Disponibil din fondul de tezaur";
    334 "Fondul de tezaur";
    338 "Excedentul veniturilor cu destinaţie specială";
    402 "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local";
    434 "Cheltuieli din fondul de tezaur";
    502 "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local";
    57.02 "Rezultatul execuţiei bugetare din fonduri cu destinaţie specială".

    B. La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat":
    Punctul 5.1
    -----------
    - La finele anului, virarea sumei reprezentând cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aferentă lunii decembrie 2003, din contul de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contul 30.01 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale":

    504 "Veniturile bugetului = 103 "Disponibil al bugetului
         asigurărilor sociale asigurărilor sociale de
         de stat" stat"
                                  şi
    141 "Disponibil din = 341 "Fondul iniţial pentru
        Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului
        funcţionarea sistemului de asigurări pentru
        de asigurări pentru accidente de muncă şi
        accidente de muncă boli profesionale"
        şi boli profesionale"


    - Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat (punctul 5.1.3):
    - Închiderea contului de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat:

                  % = 57 "Rezultatul execuţiei
                                              bugetare"
    504 "Veniturile bugetului
        asigurărilor sociale
        de stat"
    506 "Subvenţii primite
        de bugetul asigurărilor
        sociale de stat"


    - Închiderea contului de cheltuieli al bugetului asigurărilor sociale de stat:

    57 "Rezultatul execuţiei = 408 "Cheltuielile bugetului
        bugetare" asigurărilor sociale de
                                           stat"


    - Finanţarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilităţile de la trezoreria statului:

    103 "Disponibil al = 710 "Finanţarea bugetului
        bugetului asigurărilor asigurărilor sociale de
        sociale de stat" stat de la trezoreria
                                             statului"


    - La începutul anului următor, virarea sumelor cuvenite Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul 30.01 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" deschis pe seama Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei:

    341 "Fondul iniţial pentru = 141 "Disponibil din Fondul
        funcţionarea sistemului iniţial pentru funcţionarea
        de asigurări pentru sistemului de asigurări
        accidente de muncă pentru accidente de muncă
        şi boli profesionale" şi boli profesionale"


    C. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse la cap. VII "Închiderea execuţiei fondurilor speciale":
    Punctul 6.1.
    ------------
    - La finele anului, închiderea contului de cheltuieli al bugetului asigurărilor pentru şomaj:

    336 "Fondul pentru plata = 436 "Cheltuieli din Fondul
         ajutorului de şomaj" pentru plata ajutorului
                                          de şomaj"


    - Virarea excedentului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul 30.04 "Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" în contul 86.98.06 "Excedent al bugetului asigurărilor pentru şomaj":

    336 "Fondul pentru plata = 57 "Rezultatul execuţiei
        ajutorului de şomaj" bugetare"


    - La finele anului, transferul soldului creditor al contului 336 "Fondul pentru plata ajutorului de şomaj":

    336 "Fondul pentru plata = 702 "Finanţarea de la
        ajutorului de şomaj" buget din anii precedenţi
                                              şi alte surse"


    NOTĂ:
    După efectuarea înregistrărilor de mai sus, conturile 436 "Cheltuieli din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" şi 336 "Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" nu prezintă sold la finele anului 2003, iar începând cu 1 ianuarie 2004, contul 336 "Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" se elimină din Planul de conturi pentru instituţiile publice.

    D. La Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. VI "Închiderea execuţiei fondurilor speciale":
    Punctul 6.2
    -----------
    - La finele anului, închiderea contului de cheltuieli al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

    379 "Fondul naţional unic = 479 "Cheltuieli din Fondul
        de asigurări sociale naţional unic de asigurări
        de sănătate" sociale de sănătate"


    - Virarea disponibilului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contul 30.15 "Disponibil al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în contul 87.98.16 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate":

    379 "Fondul naţional unic = 57 "Rezultatul execuţiei
        de asigurări sociale bugetare"
        de sănătate"


    - La finele anului, transferul soldului creditor al contului 379 "Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate":

    379 "Fondul naţional unic = 702 "Finanţarea de la
        de asigurări sociale buget privind anii
        de sănătate" precedenţi şi alte surse"


   NOTĂ:
   După efectuarea înregistrărilor de mai sus, contul 479 "Cheltuieli din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 379 "Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" nu prezintă sold la finele anului 2003, iar începând cu 1 ianuarie 2004, contul 379 "Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se elimină din Planul de conturi pentru instituţiile publice.

    1.7. În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 25 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, organele fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice care ţin evidenţa sumelor încasate din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat vor avea în vedere închiderea contului 501 "Veniturile bugetului de stat" la 31 decembrie 2003, astfel:

    501 "Veniturile bugetului = 101 "Disponibil al
        de stat" bugetului de stat la
                                             trezoreria statului"


    1.8. Potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.
    În aplicarea prevederilor de mai sus, precum şi a unor prevederi ale Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2003, în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2003, următoarele conturi nu pot prezenta sold:
    La instituţiile publice finanţate de la buget:
    ----------------------------------------------
    - contul 105 "Disponibil al instituţiei publice";
    - contul 105.01 "Disponibil din procurarea valutei la instituţiile publice";
    - contul 118 "Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută";
    - contul 13 "Casa";
    - contul 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" (se închide prin debitul contului 700 "Finanţare de la buget privind anul curent");
    - contul 412 "Diferenţe de curs valutar" se închide astfel:
                  - soldul creditor al contului 412 se închide
                  prin creditul contului 702 "Finanţarea de la
                  buget privind anii precedenţi şi alte surse";
                  - soldul debitor al contului 412 se închide
                  prin debitul contului 702 "Finanţarea de la
                 buget privind anii precedenţi şi alte surse";
    - contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială" (se închide prin debitul contului 337 "Fonduri cu destinaţie specială", distinct pentru fiecare fond constituit potrivit reglementărilor legale în vigoare);
    - contul 443 "Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995" (se închide prin debitul contului 343 "Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995");
    - contul 501 "Veniturile bugetului de stat" (se închide prin creditul contului 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului");
    - contul 700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" (se închide prin creditul conturilor 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget", respectiv 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse").
    Fac excepţie:
    a) cheltuielile din creditele externe, cheltuielile efectuate din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi cheltuielile cu comisioanele şi spezele bancare, care se închid pe măsura achitării ratelor scadente, respectiv la sfârşitul programelor de finanţare, astfel:

              % = 411 "Cheltuieli din credite
    706 "Finanţare din credite externe"
        externe guvernamentale"
    707 "Finanţare din credite
        externe cu garanţia
        statului"
    705.01 "Finanţarea din = 422.01 "Cheltuieli din contribuţia
        contribuţia financiară a financiară a Comunităţii
        Comunităţii Europene Europene la dispoziţia
        la dispoziţia Fondului Fondului Naţional"
        Naţional"
    522 "Venituri din dobânzi = 423 "Cheltuieli cu comisioane
        bancare" şi speze bancare"


    b) diferenţele de curs valutar aferente creditelor externe şi contribuţiei financiare nerambursabile a Comunităţii Europene, care se închid pe măsura achitării ratelor scadente, respectiv la sfârşitul programelor de finanţare, astfel:
    - în situaţia în care contul 412 "Diferenţe de curs valutar" prezintă sold debitor:

                   % = 412 "Diferenţe de curs valutar"
    706 "Finanţare din credite
        externe guvernamentale"
    707 "Finanţare din credite
        externe cu garanţia
        statului"
    705.01 "Finanţarea din
        contribuţia financiară a
        Comunităţii Europene la
        dispoziţia Fondului
        Naţional"


    - în situaţia în care contul 412 "Diferenţe de curs valutar" prezintă sold creditor:

    412 "Diferenţe de curs = %
        valutar" 706 "Finanţare din credite
                                            externe guvernamentale"
                                        707 "Finanţare din credite
                                            externe cu garanţia
                                            statului"
                                        705.01 "Finanţarea din con-
                                            tribuţia financiară a Co-
                                            munităţii Europene la
                                            dispoziţia Fondului Naţional"


    La instituţiile publice finanţate din venituri proprii:
    -------------------------------------------------------
    - contul 13 "Casa";
    - contul 412 "Diferenţe de curs valutar" se închide în funcţie de natura diferenţelor de curs valutar favorabile sau nefavorabile, astfel:
                   - soldul creditor al contului 412 se închide
                   prin creditul contului 528 "Venituri din anii
                   precedenţi şi alte surse";
                   - soldul debitor al contului 412 se închide
                   prin debitul contului 528 "Venituri din anii
                   precedenţi şi alte surse";
    - contul 420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii" (se închide prin debitul contului 520 "Veniturile proprii ale instituţiei publice"). Fac excepţie cheltuielile aferente producţiei neterminate aflate în stoc la 31 decembrie 2003;
    - contul 425 "Cheltuielile instituţiilor de învăţământ conform Legii nr. 84/1995" (se închide prin debitul contului 525 "Veniturile instituţiilor de învăţământ conform Legii nr. 84/1995");
    - contul 427 "Cheltuielile activităţilor sanitare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002" (se închide prin debitul contului 527 "Venituri din activitatea sanitară");
    - contul 491 "Cheltuieli din venituri pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior" (se închide prin debitul contului 591 "Venituri pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior");
    - contul 492 "Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" (se închide prin debitul contului 592 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială").
    Soldurile debitoare ale conturilor 420, 425, 427, 491 şi 492, rămase neînchise, în cazul în care veniturile încasate au fost mai mici decât cheltuielile efectuate în limita bugetului aprobat, se închid la finele anului 2003 prin debitul contului 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse".
    Soldurile creditoare ale conturilor 520, 525, 527, 591 şi 592, rămase după operaţiunea de închidere a conturilor 420, 425, 427, 491 şi 492, se preiau în creditul contului 528, după depunerea situaţiilor financiare anuale.
    La unităţile administrativ-teritoriale:
    ---------------------------------------
    - contul 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului";
    - contul 107 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei";
    - contul 13 "Casa";
    - contul 400*) "Cheltuieli curente ale bugetului local";
    - contul 402*) "Cheltuieli cu destinaţie specială ale bugetului local";
    - contul 434 "Cheltuieli din fondul de tezaur" (se închide prin debitul contului 334 "Fondul de tezaur" - la consiliul judeţean);
    - contul 500**) "Venituri curente ale bugetului local";
    - contul 502**) "Venituri cu destinaţie specială ale bugetului local";
    - contul 507 "Venituri încasate pentru bugetul Capitalei";
    - contul 57 "Rezultatul execuţiei bugetare".

──────────
    *) Se închide prin debitul contului 57 "Rezultatul execuţiei bugetare".
    **) Se închide prin creditul contului 57 "Rezultatul execuţiei bugetare".
──────────

    NOTĂ:
    În situaţia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzile şi comisioanele aferente, conturile 102.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" şi 339 "Fondul de rulment" nu prezintă sold.
    La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor sociale pentru şomaj:
    - contul 103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";
    - contul 13 "Casa";
    - contul 408 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" (se închide prin debitul contului 57 "Rezultatul execuţiei bugetare");
    - contul 436 "Cheltuieli din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj" (se închide prin debitul contului 336 "Fondul pentru plata ajutorului de şomaj");
    - contul 504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat".
    1.9. În aplicarea prevederilor cap. IV "Regimul donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului bugetar" din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, se vor avea în vedere următoarele înregistrări:
    a) în situaţia în care sumele primite sub formă de donaţii şi sponsorizări au majorat bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice:
    - transferul sumelor reprezentând donaţii şi sponsorizări rămase disponibile, din contul corespunzător de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":

    119 "Disponibil din fonduri = %
        cu destinaţie specială 700 "Finanţarea de la buget
        şi de redistribuire" privind anul curent"
                                          120 "Disponibil al instituţiei
                                              publice finanţate din
                                              venituri proprii" etc.


    - utilizarea sumelor transferate la finele anului în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":

                     % = 119 "Disponibil din fonduri
                                            cu destinaţie specială şi
                                            de redistribuire"
    410 "Cheltuielile instituţiei
        publice finanţate de la
        buget"
    420 "Cheltuielile instituţiei
        publice finanţate din
        venituri proprii" etc.


    b) în situaţia în care donaţiile şi sponsorizările au fost primite în cursul lunii decembrie 2003 şi nu au fost majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice:
    - încasarea donaţiilor şi sponsorizărilor în contul 50.05 "Sume de mandat şi sume în depozit":

    110 "Disponibil pentru = 232 "Decontări cu bugetul"
        sume de mandat
        şi sume în depozit"


    - virarea la începutul anului următor în contul de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, a sumelor încasate în contul pentru sume de mandat şi sume în depozit:

    232 "Decontări cu bugetul" = 110 "Disponibil pentru sume
                                             de mandat şi sume în
                                             depozit"


    NOTĂ:
    Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind încasarea şi utilizarea fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice se va efectua potrivit unor precizări ulterioare.
    1.10. În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, sumele obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se fac venit la bugetul de stat în cotă de 15%, diferenţa fiind virată la bugetele locale respective, într-un cont special, şi va fi utilizată pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vânzătoare.
    Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 550/2002, cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, se deduc din încasările obţinute.
    Pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de mai sus, se modifică pct. 6 din Precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 22.790/2003, privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 30 septembrie 2003, astfel:
    - efectuarea de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, care urmează a fi recuperate din sumele încasate din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii:

             % = 234 "Furnizori"
    220 "Debitori"
    232.31 "T.V.A. deductibilă"*)


    - plata furnizorilor din bugetul local:

    234 "Furnizori" = 700 "Finanţare de la buget
                                            privind anul curent"


    - emiterea facturii pentru vânzarea spaţiilor comerciale (valoarea spaţiului, dobânda, T.V.A.):

    225 "Clienţi" = %
                              531 "Venituri de realizat"
                              232.32 "T.V.A. colectată"*)
                              232.35 "T.V.A. neexigibilă"**)


    - încasarea facturii:

    119.01.24 "Disponibil din = 225 "Clienţi"
              fonduri cu destinaţie
              specială rezultate din
              vânzarea spaţiilor
              comerciale proprietate
              privată a statului şi a
              celor de prestări de
              servicii conform Legii
              nr. 550/2002"


    - evidenţierea obligaţiei de virare a sumelor încasate pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din bugetul local cu vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii:

    531 "Venituri de realizat" = 231 "Creditori"


    - evidenţierea obligaţiei de virare a sumelor încasate pentru bugetul de stat 15%:

    531 "Venituri de realizat" = 232 "Decontări cu bugetul"


    - evidenţierea obligaţiei de virare a sumelor încasate pentru bugetul local 85%:

    531 "Venituri de realizat" = 232 "Decontări cu bugetul"


    - virarea în contul de finanţare bugetară a contravalorii cheltuielilor efectuate cu vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii:

    231 "Creditori" = 119.01.24 "Disponibil din fon-
                                          duri cu destinaţie spe-
                                          cială rezultate din
                                          vânzarea spaţiilor comer-
                                          ciale proprietate privată a
                                          statului şi a celor de
                                          prestări de servicii con-
                                          form Legii nr. 550/2002"


    - reîntregirea plăţilor efectuate din bugetul local:

    700 "Finanţare de la buget = 220 "Debitori"
         privind anul curent"


    - virarea sumelor datorate, potrivit legii, la bugetul de stat 15%:

    232 "Decontări cu bugetul" = 119.01.24 "Disponibil din fon-
                                               duri cu destinaţie spe-
                                               cială rezultate din
                                               vânzarea spaţiilor comer-
                                               ciale proprietate privată
                                               a statului şi a celor de
                                               prestări de servicii con-
                                               form Legii nr. 550/2002"


    - virarea sumelor datorate, potrivit legii, la bugetul local 85%:

    232 "Decontări cu bugetul" = 119.01.24 "Disponibil din fon-
                                               duri cu destinaţie spe-
                                               cială rezultate din
                                               vânzarea spaţiilor comer-
                                               ciale proprietate privată
                                               a statului şi a celor de
                                               prestări de servicii con-
                                               form Legii nr. 550/2002"


    - înregistrarea T.V.A. colectate la încasarea ratei şi a dobânzii aferente vânzării spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii:

    232.35 "T.V.A. neexigibilă" = 232.32 "T.V.A. colectată"


    - înregistrarea la finele lunii a T.V.A. deductibile, reţinută, potrivit legii, din T.V.A. colectată:

    232.32 "T.V.A. colectată" = 232.31 "T.V.A. deductibilă"


    - la sfârşitul lunii, determinarea T.V.A. datorate bugetului statului (T.V.A. colectată mai mare decât T.V.A. deductibilă):

    232.32 "T.V.A. colectată" = 232.33 "T.V.A. de plată"


    - la sfârşitul lunii, determinarea T.V.A. rămase de recuperat sau de compensat în lunile următoare (T.V.A. deductibilă mai mare decât T.V.A. colectată):

    232.34 "T.V.A. de recuperat" = 232.31 "T.V.A. deductibilă"


   - încasarea în contul de disponibil a T.V.A. recuperate de la bugetul de stat:

    119.01.24 "Disponibil din = 232.34 "T.V.A. de
              fonduri cu destinaţie recuperat"
              specială rezultate din
              vânzarea spaţiilor
              comerciale proprietate
              privată a statului şi a
              celor de prestări de
              servicii conform Legii
              nr. 550/2002"


    - înregistrarea compensării cu bugetul de stat a T.V.A. de recuperat:

    232.33 "T.V.A. de plată" = 232.34 "T.V.A. de
                                           recuperat"

    - plata T.V.A.:

    232.33 "T.V.A. de plată" = 119.01.24 "Disponibil din fon-
                                             duri cu destinaţie spe-
                                             cială rezultate din
                                             vânzarea spaţiilor comer-
                                             ciale proprietate privată
                                             a statului şi a celor de
                                             prestări de servicii con-
                                             form Legii nr. 550/2002"


    NOTĂ:

──────────
    *) În situaţia în care vânzătorul este plătitor de T.V.A.
    **) În situaţia în care vânzătorul este plătitor de T.V.A., iar vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se efectuează cu plata în rate.
──────────

    1.11. Sumele evidenţiate în conturile 346 "Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor pentru trecerea frontierei" şi 348 "Fondul special al drumurilor publice" se transferă la finele anului 2003 asupra contului 702 "Finanţarea bugetară din anii precedenţi şi alte surse".
    Începând cu 1 ianuarie 2004 conturile 346 şi 348 se elimină din Planul de conturi pentru instituţiile publice.
    1.12. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România, în calitate de instituţie publică finanţată din venituri proprii, îşi derulează fondurile prin contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate din venituri proprii". În acest caz urmează să transpună la 31 decembrie 2003 sumele evidenţiate în contul 349 "Fondul pentru protejarea asiguraţilor" asupra contului 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse".
    Începând cu 1 ianuarie 2004, conturile 149 "Disponibil din fondul pentru protejarea asiguraţilor", 349 "Fondul pentru protejarea asiguraţilor" şi 449 "Cheltuieli din fondul pentru protejarea asiguraţilor" se elimină din Planul de conturi pentru instituţii publice.
    1.13. Având în vedere prevederile art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2003, cu modificările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2004, conturile 170 "Disponibil din fondul special pentru dezvoltarea agriculturii", 370 "Fondul special pentru dezvoltarea agriculturii româneşti" şi 470 "Cheltuieli din fondul special pentru dezvoltarea agriculturii româneşti" se elimină din Planul de conturi pentru instituţii publice.
    1.14. Normele medotologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, se modifică şi se completează astfel:
    - La anexa nr. 3a) la normele metodologice "Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma reevaluării activelor fixe corporale şi în curs la data de 31 decembrie 2003 şi transpunerea soldurilor conturilor la data de 1 ianuarie 2004, punctul I.1 "În Planul de conturi pentru instituţiile publice se introduc următoarele conturi:" se modifică după cum urmează:

    - la funcţiunea contului 305 "Diferenţe din reevaluare", teza a doua a paragrafului 2 va avea următorul cuprins:
    "[...] în debit, la 31 decembrie 2003, diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare consumate a activelor fixe care se transferă asupra contului de amortizare, precum şi diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare rămase, care se transferă asupra surselor de finanţare a cheltuielilor. La 31 decembrie 2003 contul nu prezintă sold."

    - la funcţiunea contului 04 "Amortizări privind activele fixe necorporale", prima parte a tezei a treia a primului paragraf va avea următorul cuprins:
    "În creditul contului se înregistrează la data de 31 decembrie 2003 valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumate a activelor fixe necorporale; începând cu data de 1 ianuarie 2004 se înregistrează amortizarea activelor fixe necorporale [...]"

    - la funcţiunea contului 05 "Amortizări privind activele fixe corporale", prima parte a tezei a treia a primului paragraf va avea următorul cuprins:
    "În creditul contului se înregistrează la data de 31 decembrie 2003 valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumate a activelor fixe corporale; începând cu data de 1 ianuarie 2004 se înregistrează amortizarea activelor fixe corporale [...]"

    Punctul I.2. "Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni" din anexa nr. 3a) la normele metodologice se modifică astfel:

    - subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:
    "La 31 decembrie 2003, transferul soldurilor conturilor contabile de fonduri aferente:
    a) activelor fixe necorporale care se amortizează şi celor care au durata normală de utilizare consumată la 31 decembrie 2003;
    b) activelor fixe corporale care se amortizează şi celor care au durata normală de utilizare consumată la 31 decembrie 2003";

    - partea introductivă a subpunctului 2.3 va avea următorul cuprins:
    "La 31 decembrie 2003 transferul soldurilor conturilor de diferenţe din reevaluare aferente";

    - la subpunctul 2.6, litera a) va avea următorul cuprins:
    "Diferenţele din reevaluare înregistrate în contul în afara bilanţului 908 «Valoarea reevaluată a mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999», se transpun în contul 305 «Diferenţe din reevaluare» la 31 decembrie 2003";

    - la subpunctul 2.6, litera b) va avea următorul cuprins:
    "Valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumate, înregistrată în contul în afara bilanţului 909 «Amortizarea mijloacelor fixe conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 27/1999», se transpune în contul 05 «Amortizări privind activele fixe corporale» la 31 decembrie 2003";

    - la subpunctul 2.7 "Raportarea conturilor nou-introduse în situaţiile financiare de la 31 decembrie 2003", litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) contul 305 «Diferenţe din reevaluare» nu prezintă sold şi nu se raportează în bilanţul contabil de la 31 decembrie 2003;
    Diferenţele din reevaluare aferente activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se raportează în "Situaţia activelor fixe" din anexa nr. 17 care face parte integrantă din structura situaţiilor financiare anuale.
    - contul 01 «Active fixe corporale» se raportează în bilanţul contabil la valoarea rămasă a activelor fixe corporale (valoarea reevaluată minus valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumate: sold debitor cont 01 - sold creditor cont 05);
    - contul 02 «Active fixe necorporale» se raportează în bilanţul contabil la valoarea rămasă a activelor fixe necorporale (valoarea de înregistrare în contabilitate minus valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumate: sold debitor cont 02 - sold creditor cont 04);"
    Anexa nr. 3b) la normele metodologice "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice" se modifică astfel:
    "Înregistrările contabile de la pct. I.1 lit. f), g), h) şi i), pct. I.4 lit. c), pct. II.2 lit. b) şi c), pct. III.1 lit. f), pct. III.3 lit. c) se efectuează la 31 decembrie 2003."

    2. Întocmirea conturilor de execuţie bugetară şi a anexelor
    Potrivit prevederilor art. 56 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, respectiv art. 30 şi 31 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârilor consiliilor locale şi judeţene din anul 2003, cu respectarea precizărilor din subsolul formularelor privind "raportarea anuală".
    Anexele la Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.745/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 16 ianuarie 2003, rămân valabile şi se completează şi pentru execuţia bugetară a anului 2003. Formularele: "Contul de execuţie privind veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice" (anexa nr. 2), "Situaţiile privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare locale pe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2003" (anexa nr. 7), "Situaţia activelor fixe" (anexa nr. 17), "Sinteza programelor" (anexa nr. 27) şi "Fişa programelor" (anexa nr. 28), astfel cum au fost modificate, pentru exerciţiul anului 2003, sunt redate în anexa la prezentele norme metodologice.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alte autorităţi publice care au aprobate prin Legea nr. 631/2002 "bugete de programe" vor avea în vedere prevederile Circularei Ministerului Finanţelor Publice nr. 21.051/2002 şi ale pct. 8 din Circulara Ministerului Finanţelor Publice nr. 18.125/2003.
    Potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care să se prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. Evidenţa contabilă privind execuţia bugetelor pe programe se organizează astfel încât să răspundă necesităţilor de raportare la finele anului.
    Raportarea execuţiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în Legea nr. 631/2002, cu ajutorul anexei nr. 27 "Sinteza programelor" şi anexei nr. 28 "Fişa programelor".
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, "sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite". La alin. (3) al aceluiaşi articol se prevede că angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
    Din analiza conturilor de execuţie bugetară prezentate de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, în cursul anului 2003 se constată raportarea de plăţi de casă peste creditele bugetare aprobate, contrar prevederilor legale menţionate mai sus.
    Având în vedere că nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie o încălcare gravă a disciplinei financiare, ordonatorii de credite bugetare vor lua măsurile corespunzătoare pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.
    2.1. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10) se întocmeşte de către instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare, cu date referitoare la denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fonduri speciale, credite externe, fonduri externe nerambursabile şi venituri proprii, pe structura clasificaţiei bugetare).
    Instituţiile publice care, potrivit legii, îşi finanţează cheltuielile din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, detaliază alocaţiile primite la codul 38.03.01 "Alocaţii de la bugetul de stat pentru instituţii publice" sau 38.03.02 "Alocaţii de la bugetul local pentru instituţii publice" astfel:
    - din alocaţii de la buget pentru instituţiile publice - titlul 34 "Subvenţii" articolul 35.01;
    - din transferuri - titlul 38 "Transferuri".
    2.2. Formularul "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) se completează pe articole şi alineate în cadrul fiecărui capitol şi subcapitol de cheltuieli, respectiv mijloc extrabugetar şi domeniu de activitate.
    În anexa nr. 14, la situaţiile financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice, coloana "Plăţi efectuate" se completează pe articole şi alineate la nivel de capitol, respectiv domeniu de activitate, iar coloana "Cheltuieli efective" nu se completează.
    Instituţiile publice care în anul 2003 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune anexa nr. 14 "Detalierea cheltuielilor" şi pe articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 57.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2004.
    2.3. Anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" se completează de instituţiile publice care deţin disponibilităţi din mijloace cu destinaţie specială, potrivit legii, cu respectarea precizărilor din subsolul formularului.
    2.4. Formularul "Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la finele trimestrului (anexa nr. 8) se completează potrivit prevederilor pct. 10 din Circulara Ministerului Finanţelor Publice nr. 18.125/2003, pe structura aprobată în anexa nr. 4 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.
    Sumele reprezentând angajamente legale de plătit ce se raportează în coloana 8 se preiau din soldul contului 960 "Angajamente legale".
    Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 960 "Angajamente legale", ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate, angajamente efectuate în limita bugetului aprobat, se vor efectua următoarele:
    - analiza şi regularizarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale personalului şi obligaţiile aferente, pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice care au fost înregistrate în contul 960 "Angajamente legale", cu întreaga sumă din bugetul aprobat, astfel încât în soldul contului să se reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documente de lichidare înregistrate în contul 230 "Decontări cu salariaţii", 231 "Creditori", 232 "Decontări cu bugetul", 233 "Decontări privind asigurările sociale";
    - analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:
    - angajamente legale individuale neonorate de furnizori şi alţi creditori până la finele anului;
    - angajamente legale individuale onorate de furnizori şi alţi creditori, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate evidenţiate în contabilitate în conturile 234 "Furnizori" şi 231 "Creditori", care nu au fost achitate până la finele anului.
    2.5. La anexa nr. 11 "Execuţia fondurilor externe nerambursabile" se va înlocui sintagma "Venituri fiscale" cod 002 cu sintagma "Venituri nefiscale" cu acelaşi cod şi se va completa cu: prevederi iniţiale, prevederi definitive, plăţi efectuate. Datele raportate vor fi puse de acord cu cele din evidenţa agenţiilor de implementare.
    2.6. Instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, precum şi cele care au participaţii la capitalul social al unor societăţi comerciale, în condiţiile legii, întocmesc "Situaţia activelor fixe" pe structura formularului prezentat în anexa nr. 17.
    La completarea anexei nr. 17 "Situaţia activelor fixe" se vor avea în vedere următoarele:
    - coloana 7 se completează cu valoarea aferentă duratei normale de utilizare consumate la 31 decembrie 2003, astfel:
    - pentru activele necorporale, rulajul creditor al contului 04 "Amortizări privind activele fixe necorporale", preluat din coloana 6 din anexa nr. 2a) la Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003;
    - pentru activele fixe corporale, rulajul creditor al contului 05 "Amortizări privind activele fixe corporale", preluat din coloana 6 şi, respectiv, coloana 13 din anexa nr. 2a) la normele metodologice mai sus menţionate.
    2.7. Situaţia creanţelor şi datoriilor (anexa nr. 18) se întocmeşte de instituţiile publice pentru creanţele şi datoriile existente în sold la finele anului 2003 distinct, pe surse de provenienţă a creanţelor, respectiv datoriilor (alocaţii bugetare, venituri proprii, fonduri speciale, credite externe).
    Instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, raportează situaţia creanţelor şi datoriilor la codurile 21 (pentru creanţe) şi 24 (pentru datorii).
    2.8. Anexa nr. 20 "Plăţi restante" se completează la 31 decembrie 2003 de instituţiile publice cu sumele reprezentând plăţile restante ale acestora faţă de furnizori, bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi alţi creditori.
    2.9. Formularul "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2003" [anexa nr. 12a)] se întocmeşte anual de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv. "Situaţia numerică a unităţilor administrativ-teritoriale" [anexa nr. 12b)] la 31 decembrie 2003 nu se completează.
    Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti centralizează indicatorii respectivi pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti şi depun formularul centralizat o dată cu situaţiile financiare anuale.
    2.10. Instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, după caz, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 631/2002 întocmesc "Contul de execuţie privind veniturile, subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice la 31 decembrie 2003" prezentat în anexa nr. 2.
    Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome care au cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 631/2002 prevederi privind veniturile ce se administrează în regim extrabugetar, potrivit legii, întocmesc şi conturi de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor respective, pe structura prevăzută în anexa respectivă.
    2.11. Instituţiile publice care au contractat credite externe, în condiţiile legii, au obligaţia înregistrării în contabilitate a operaţiunilor privind creditele externe, potrivit Precizărilor Ministerului Finanţelor nr. 3.329/1993, modificate şi completate prin Precizările Ministerului Finanţelor nr. 109/1995, respectiv potrivit normelor proprii elaborate de acestea şi avizate de Ministerul Finanţelor Publice.
    Intrările de credite externe prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2003 se raportează prin "Contul de execuţie privind intrările de credite externe" (anexele nr. 3 şi 4) care se completează în conformitate cu instrucţiunile de la pct. 2.11 din Precizările metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice nr. 15.370/2002 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2001.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice care au prevăzute credite bugetare la capitolul 50.14 "Intrări de credite externe" vor asigura concordanţa între datele înscrise în conturile de execuţie raportate prin sistemul situaţiilor financiare cu cele înscrise în situaţiile operative transmise direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.
    2.12. Situaţiile financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice mai cuprind:
    - Situaţia soldurilor conturilor de disponibilităţi aflate la trezoreriile statului şi unităţile băncilor comerciale la data de 31 decembrie 2003 (anexa nr. 5);
    - Situaţia privind creditele deschise şi plăţile de casă efectuate prin trezoreriile statului la data de 31 decembrie 2003 (anexa nr. 6);
    - Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2003 (anexa nr. 7);
    - Situaţia numărului de instituţii de protecţie a copilului aflat în dificultate şi a numărului de copii asistaţi la 31 decembrie 2003 [anexa nr. 7a)];
    - Situaţia numărului de instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi a numărului de asistaţi la 31 decembrie 2003 [anexa nr. 7b)];
    - Situaţia realizării investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe la 31 decembrie 2003 [anexa nr. 12c)] (se întocmeşte de consiliile locale şi judeţene care realizează investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe).
    Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţile din subordinea acestuia care au intrat în acţiuni de compensare a obligaţiilor faţă de Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., potrivit legii, întocmesc "Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", potrivit modelului prezentat în anexa nr. 21.
    2.13. Potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii au obligaţia de a prezenta în anexa la contul de execuţie bugetară trimestrială şi anuală situaţia privind sumele primite şi utilizate ca donaţii/sponsorizări, pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.
    2.14. Creditorii bugetari care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetelor locale raportează veniturile neîncasate la 31 decembrie 2003 pe structura Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, anexă specifică fiecărui buget (partea de venituri), în "Situaţia veniturilor neîncasate la 31 decembrie 2003" (anexa nr. 22), anexă care face parte integrantă din sistemul situaţiilor financiare.

    3. Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare
    3.1. Situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe ce se întocmesc de instituţiile publice se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
    3.2. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care au deschise conturile bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară pe anul 2003, pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, care trebuie să coincidă cu cele din conturile corespunzătoare deschise la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică.
    Instituţiile publice au obligaţia să prezinte situaţiile financiare ordonatorului de credite superior, la termenele stabilite de acesta, numai cu viza unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică pentru confirmarea exactităţii plăţilor de casă şi a disponibilităţilor din conturi.
    Situaţiile financiare care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.
    Este interzis instituţiilor publice să centralizeze bilanţurile şi conturile de execuţie ale instituţiilor din subordine fără viza unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică.
    3.3. În raportul de analiză pe bază de bilanţ se prezintă în mod deosebit situaţia creanţelor pe categorii şi surse de finanţare şi cauzele care le-au determinat, precum şi măsurile stabilite pentru lichidarea acestora.
    Se vor menţiona şi cauzele care au determinat efectuarea de plăţi în avans pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, potrivit legii, care nu s-au materializat în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate şi care nu au fost restituite instituţiilor publice până la finele anului, pentru reconstituirea plăţilor de casă.
    O atenţie deosebită se va acorda şi obligaţiilor rămase neachitate la finele anului, în special plăţilor restante către agenţii economici, cu efecte negative asupra blocajului economico-financiar, cu explicarea principalelor cauze care au dus la existenţa plăţilor restante la sfârşitul anului.
    În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor facturi neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin compartimentele de audit, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea contractelor respective, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
    Instituţiile publice care în anul 2003 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează natura şi valoarea pagubelor respective.
    În raportul de analiză pe bază de bilanţ se menţionează şi valoarea activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de utilizare, precum şi a bunurilor materiale declasate sau clasate, după caz (exemplu: medicamente cu termen de valabilitate expirat).
    Ordonatorii de credite au obligaţia de a analiza structura stocurilor inventariate şi de a determina materialele aflate în stoc fără mişcare, cu mişcare lentă sau de prisos, cauzele menţinerii acestora, precum şi răspunderea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor în astfel de bunuri.
    În situaţia în care la raportarea intrărilor de credite externe există diferenţe semnificative între datele operative şi cele finale, în raport se vor explica motivele acestor diferenţe.
    3.4. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia", se recomandă ca situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate la 31 decembrie 2003 să fie însoţite de un raport privind auditarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară, întocmit în condiţiile legii.
    3.5. În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii în cartuşul de pe prima pagină a formularului "Situaţii financiare" a codului de activitate CAEN din Clasificarea activităţilor din economia naţională - ediţie revizuită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.
    3.6. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de contabilitate publică, respectiv de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.
    Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2003 fără prezentarea pe suport magnetic.
    3.7. Precizările de mai sus se aplică în mod corespunzător şi de către primăriile comunale.
    3.8. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului stabilit prin prezentele norme metodologice.
    Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2003, întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetului local pe anul 2003, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii publice - cel mai târziu până la data de 27 februarie 2004.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală programare bugetară sectorială şi securitate socială din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu situaţiile financiare prezentate.
    3.9. Prevederile precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice privind închiderea conturilor, întocmirea şi centralizarea situaţiilor financiare anterioare exerciţiului curent rămân valabile în măsura în care nu au fost modificate prin prezentele norme metodologice.
    3.10. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice, a Planului de conturi pentru instituţii publice şi a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.746/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 23 ianuarie 2003, completate pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării experimentale a acestora în semestrul I al anului 2003, urmează să fie definitivate în cursul anului 2004 şi se aplică de toate instituţiile publice începând cu 1 ianuarie 2005.


    ANEXĂ
    -----
la normele metodologice
-----------------------

    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ANEXA Nr. 2
    Instituţia................ -------------
                                                      (model)                               CONTUL DE EXECUŢIE
                privind veniturile, subvenţiile şi cheltuielile
                   instituţiilor publice la 31 decembrie 2003


                                                                - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Cod│Prevederi│Prevederi│Realizări│
│ │ │aprobate │definiţi-│ │
│ │ │iniţial │ve │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ Denumire capitol .......... │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ VENITURI - TOTAL │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - Venituri proprii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - Subvenţii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ CHELTUIELI - TOTAL │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Cheltuieli curente: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - Cheltuieli de personal │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ - Cheltuieli materiale şi servicii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ Cheltuieli de capital │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Se întocmeşte de ministere, celelalte organe centrale şi instituţii
    publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.


        CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
                                           FINANCIAR - CONTABIL,                                                             ANEXA Nr. 7
    Direcţia generală a finanţelor publice ------------
    a judeţului .......................... (model)──────────
    *) Notă CTCE:
    Tabelul reprezentând SITUAŢIA privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2003, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 27 ianuarie 2004, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ............... ANEXA Nr. 17
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ......... -------------
    INSTITUŢIA ................................. (model)


                            SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE
                              la 31 decembrie 2003


                                                               - mii lei-
┌───────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬───────────┬─────┬─────┬─────┐
│ │Nr│Sold │ Creşteri │ Reduceri │Sold │Valoa│Valoa│
│ │ │la ├─────┬─────┼─────┬─────┤la │rea │rea │
│ Elemente de active │r │înce-│Total│Din │Total│Din │sfâr-│afe- │afe- │
│ │â │putul│ │care:│ │care:│şitul│rentă│rentă│
│ │n │anu- │ │Dife-│ │dez- │anu- │dura-│dura-│
│ │d │lui │ │renţe│ │mem- │lui │tei │tei │
│ │ │ │ │din │ │brări│(col6│nor- │nor- │
│ │ │ │ │reeva│ │şi │=col.│male │male │
│ │ │ │ │luare│ │ca- │1+2-4) de │ de │
│ │ │ │ │(ru- │ │sări │ │uti- │uti- │
│ │ │ │ │laj │ │ │ │liza-│liza-│
│ │ │ │ │cre- │ │ │ │re │re │
│ │ │ │ │ditor│ │ │ │consu│răma-│
│ │ │ │ │cont │ │ │ │mată │să la│
│ │ │ │ │305) │ │ │ │la 31│31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dec. │dec. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2003 │2003 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ru- │(col8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │laj │= col│
│ │ │ │ │ │ │ │ │cre- │6-7) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ditor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ct.04│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi 05) │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ A │B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ACTIVE FIXE CORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 1 = rd. 11) │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Terenuri (ct.O11) │ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Amenajări la terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 012) │ 3│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Construcţii (ct. 013.01) │ 4│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Echipamente tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 013.02) │ 5│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Aparate şi instalaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsurare, control şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglare (ct. 013.03) │ 6│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 013.04) │ 7│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Animale şi plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 013.05) │ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Mobilier, aparatura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│birotică, echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie a valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│umane şi materiale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct 013.06) │ 9│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Active fixe corporale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curs (ct. 062) │10│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL (rd.2 la rd.10) │11│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ACTIVE FIXE NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct.02) (rd. 12 = rd. 18) │12│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 02) │13│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Brevete, certificate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrare, mărci, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor de proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală, licenţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 02) │14│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Alte active necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(inclusiv programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informatice) (ct. 02) │15│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Înregistrări ale reprezen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│taţiilor teatrale, programe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de radio sau televiziune, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări muzicale, eveni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mente sportive, lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│literare, artistice ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recreative efectuate pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pelicule, benzi magnetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau alte suporturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(ct. 02) │16│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Active fixe necorporale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curs (ct.061) │17│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL (rd. 13 la rd. 17) │18│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ACTIVE FIXE FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Participaţii la capitalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│social (ct. 03) │19│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL ACTIVE FIXE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 11+18+19) │20│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴──┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


             CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
                                                       FINANCIAR-CONTABIL                                                      ANEXA Nr. 27
    Denumire ordonator: ------------
                                                         (model)
    Cod:                              SINTEZA PROGRAMELOR


    Cod program:0 Denumire program: TOTAL CHELTUIELI

                                                              - mii lei -
┌───┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Cod│ │Prevederi│Prevederi│Plăţi │
│sur│ Denumire sursă │iniţiale │definiţi-│efectuate│
│sa │ │ │ve │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│00 │ TOTAL SURSE │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│01 │ Bugetul de stat │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│03 │ Sume alocate din venituri proprii │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│14 │ Intrări de credite externe (BIRD, BERD, │ │ │ │
│ │ BEI s.a.) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│30 │ Asistenţă financiară externă │ │ │ │
│ │ nerambursabilă (Fonduri PHARE s.a.) │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Cod program: ..... Denumire program: .............

                                                              - mii lei -
┌───┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Cod│ │Prevederi│Prevederi│Plăţi │
│sur│ Denumire sursă │iniţiale │definiţi-│efectuate│
│să │ │ │ve │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│00 │ TOTAL SURSE │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│01 │ Bugetul de stat │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│03 │ Sume alocate din venituri proprii │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│14 │ Intrări de credite externe (BIRD, BERD, │ │ │ │
│ │ BEI s.a.) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│30 │ Asistenţă financiară externă │ │ │ │
│ │ nerambursabilă (Fonduri PHARE s.a.) │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

          Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului
                                               financiar-contabil                                                   ANEXA Nr. 28
                                                   ------------
    Denumire ordonator: (model)
    Cod:


                                FIŞA PROGRAMELOR

    Program:

                                                             - mii lei -
 ┌──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
 │ Indicatori │Prevederi iniţiale│Prevederi definitive│Plăţi efectuate │
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 │ De eficienţă │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 │ Fizici │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 │ De rezultat │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
 └──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘


    Sursa de finanţare


    Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat

                                                                   - mii lei -
┌───┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Tip│ Denumire │ Cod │ Prevederi │ Prevederi │ Plăţi │
│ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 50│ CHELTUIELI TOTALE*) │ 50 01 │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└───┴───────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    Cod: 03 Denumire: Sume alocate din venituri proprii
                                                                   - mii lei -
┌───┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Tip│ Denumire │ Cod │ Prevederi │ Prevederi │ Plăţi │
│ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 50│ CHELTUIELI TOTALE*) │ 50 03 │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└───┴───────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    Cod: 14 Denumire: Intrări de credite externe
                                                                   - mii lei -
┌───┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Tip│ Denumire │ Cod │ Prevederi │ Prevederi │ Plăţi │
│ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 50│ CHELTUIELI TOTALE*) │ 50 14 │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└───┴───────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


    Cod: 30 Denumire: Asistenţă financiară externă nerambursabilă

                                                                   - mii lei -
┌───┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Tip│ Denumire │ Cod │ Prevederi │ Prevederi │ Plăţi │
│ │ │ │ iniţiale │ definitive │ efectuate │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 50│ CHELTUIELI TOTALE*) │ 50 30 │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└───┴───────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

──────────
    *) - Se desfăşoară pe capitole şi titluri de cheltuieli potrivit
         bugetului aprobat.
──────────

           Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului
                                                  financiar-contabil


                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016