Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 9 august 1995 (*republicat*)  de supraveghere, prevenire, combatere si asanare a bolilor la animale si a celor transmisibile de la animale la om, precum si de refacere a septelului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROGRAM din 9 august 1995 (*republicat*) de supraveghere, prevenire, combatere si asanare a bolilor la animale si a celor transmisibile de la animale la om, precum si de refacere a septelului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2002
I. Pãstrarea teritoriului tarii ca liber de boli epizootice grave, a stãrii de sãnãtate a animalelor şi a sãnãtãţii publice, prin aplicarea mãsurilor de supraveghere, profilaxie, combatere şi asanare a efectivelor de animale purtãtoare de boli epizootice sau transmisibile la om este o problema de stat şi constituite o sarcina permanenta pentru toţi deţinãtorii de animale.
A. Realizarea integrala a acţiunilor de supraveghere şi depistare a vaccinarilor obligatorii şi de necesitate, precum şi a unor tratamente antiparazitare de necesitate, în cazul apariţiei unor epizootii, se asigura din fonduri bugetare, cu respectarea Normelor metodologice nr. 5.415/1993 privind finanţarea cheltuielilor pentru combaterea bolilor la animale, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei**).

--------------
**) Conform prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 , denumirile "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" şi "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu "Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor" şi, respectiv, "Ministerul Finanţelor Publice."

B. Operaţiunile şi acţiunile cuprinse în normele sanitare veterinare privind profilaxia şi combaterea bolilor epizootice şi a zoonozelor de la cap. "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor" se realizeazã cu respectarea normelor metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, prevãzute la lit. A.
C. Acţiunile de asanare se realizeazã de cãtre proprietarii animalelor şi pasarilor prin taierea sau uciderea animalelor şi a pasarilor concentrate în ferme, centre de izolare, precum şi a celor din gospodãriile populaţiei, inclusiv prin efectuarea tuturor lucrãrilor necesare acestor operaţiuni, potrivit legii, în cazul apariţiei uneia dintre urmãtoarele boli:
1. Tuberculoza bovina şi leucoza enzootica bovina
----------------------------------------------
Acţiunea se realizeazã prin:
- taierea tuturor animalelor diagnosticate ca bolnave şi reagente în cadrul planului de asanare de tuberculoza şi leucoza enzootica;
- taierea a 1-2 animale suspecte de contaminare, atunci când este necesar, pentru efectuarea de examene în vederea precizarii diagnosticului bolii, în ferme şi gospodãrii ale populaţiei, precum şi taierea vacilor a cãror exploatare este neeconomica, din centrele de izolare în lichidare, în caz de tuberculoza şi leucoza sau infectie mixtã.
2. Bruceloza porcina
-----------------
Acţiunea se realizeazã prin:
- taierea animalelor;
- în ferme şi gospodãriile populaţiei, în raport cu evoluţia bolii, se taie numai porcii bolnavi clinic sau întregul lot (boxa, compartiment, grajd) contaminat.
3. Pseudoturbarea (Boala lui Aujeszky) la porcine
----------------------------------------------
Acţiunea se realizeazã prin:
- taierea, în ferme şi gospodãrii ale populaţiei, a purceilor bolnavi care pot fi valorificaţi şi a scroafelor ai cãror purcei sugari s-au imbolnavit;
- uciderea purceilor sugari bolnavi care nu au greutatea minima necesarã pentru a putea fi valorificaţi prin tãiere.
4. Trichineloza la porcine
-----------------------
Acţiunea se realizeazã prin:
- stabilirea diagnosticului bolii la efectivele de porcine din diferite forme de exploatare (complexuri, ferme, gospodãrii mici) şi la porcinele sacrificate pentru consum uman;
- uciderea animalelor bolnave şi ecarisarea lor;
- dezinfectia şi deratizarea unitãţilor şi a teritoriilor în care evolueaza boala, precum şi alte mãsuri cuprinse în <>Hotãrârea Guvernului nr. 524/1994 .
5. Turbarea
--------
Acţiunea se realizeazã prin:
- uciderea animalelor diagnosticate ca fiind bolnave de turbare, indiferent de specie, precum şi a cainilor şi pisicilor muscate de animale turbate sau suspecte de turbare;
- uciderea animalelor de producţie din ferme sau gospodãriile populaţiei, muscate de animale turbate, dupã mai mult de 6 zile de la muscatura, întrucât ţinerea lor sub observatie (3 luni la animalele mici şi 6 luni la animalele mari) constituie un pericol pentru sãnãtatea altor animale şi a omului;
- taierea animalelor de producţie din ferme şi gospodãriile populaţiei, muscate de animale turbate sau suspecte de turbare, în primele 6 zile de la muscatura.
6. Febra aftoasa produsã de tipuri clasice şi exotice de virus
-----------------------------------------------------------
Acţiunea se realizeazã prin:
- uciderea animalelor când febra aftoasa apare ca focar primar într-un teritoriu liber de boala, dacã:
● boala a fost depistata într-un numãr redus de curţi cu un numãr mic de animale receptive;
● nu pot fi asigurate condiţii de carantina totalã pentru prevenirea difuzãrii bolii;
● nu poate fi efectuatã taierea animalelor şi sterilizarea carnii în condiţii de securitate antiepizootica;
● uciderea animalelor este singura mãsura pentru lichidarea focarului;
- taierea animalelor când aceasta acţiune se poate face în condiţii de securitate antiepizootica şi când se impune aceasta mãsura pentru lichidarea bolii.
7. Alte boli transmisibile de la animale la om
-------------------------------------------
Boli cu caracter epizootic care nu au evoluat sau care au fost eradicate pe teritoriul tarii, cum ar fi: antrax, febra aftoasa cu tipuri exotice de virus, bruceloza bovina, bruceloza ovina produsã de Brucella melitensis, variola ovina, morva, precum şi alte boli care vor aparea şi se vor diagnostica de cãtre un laborator sanitar veterinar de diagnostic de stat din structura Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor.
Acţiunea se realizeazã prin:
- uciderea sau taierea animalelor diagnosticate ca fiind bolnave, în condiţii speciale de securitate antiepizootica, în raport cu etiologia şi cu specificul bolii;
- distrugerea furajelor contaminate ce nu pot fi supuse unui prodeceu eficient de decontaminare.
Aprobarea acţiunilor care se realizeazã pentru asanarea efectivelor de animale purtãtoare de boli transmisibile la om, în cazul apariţiei uneia dintre bolile menţionate, este data de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, de cãtre direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de cãtre medicul veterinar de stat, dupã caz.
Acţiunile de asanare a efectivelor de animale purtãtoare de boli transmisibile la om şi refacerea septelului se desfãşoarã anual.
D. Acţiunile de asanare prevãzute la lit. C se realizeazã sub supravegherea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, a direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, a circumscriptiilor sanitare veterinare teritoriale.

II. În vederea refacerii septelului, din creditele bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, la capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor", se plãtesc despãgubiri - în afarã celor cuvenite prin asigurãri şi a sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tãiate, moarte sau ucise - celor care înregistreazã daune în urma tãierii, morţii sau uciderii animalelor.
Beneficiazã de despãgubiri, potrivit legii, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, şi persoanele fizice deţinãtoare de animale, care au suferit pagube în cazul aplicãrii acţiunilor de importanta deosebita ce se întreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile, cuprinse la pct. I lit. C din prezenta anexa, şi a celor prevãzute în normele metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în baza documentaţiei întocmite de autoritatea sanitarã veterinara de stat. În cazul lichidãrii rapide a focarelor de boli transmisibile, despãgubirile se acorda indiferent dacã animalele sunt asigurate sau nu.
Plata despãgubirilor se face din fondurile prevãzute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului sacrificat, dupã caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boala sau de asanare a acestora.
Suma pierderii suferite de proprietar prin sacrificarea, redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a animalului la data când a avut loc acţiunea de lichidare sau de asanare a focarului de boala se stabileşte de o comisie de apreciere, constituitã din medicul veterinar de stat al circumscripţiei sanitare veterinare teritoriale, un specialist de la Centrul local de consultanţa agricolã, un specialist de la Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor, agentul agricol, primarul localitãţii sau reprezentantul acestuia.
Valoarea de înlocuire a animalului se stabileşte în funcţie de valoarea genetica, zootehnica, sex, varsta, greutate, starea fiziologica, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare sau de asanare a focarului de boala.
Documentaţia întocmitã, conform reglementãrilor în vigoare, de cãtre unitatea deţinãtoare de animale şi de medicul veterinar de stat este aprobatã de directorul şi contabilul-şef al direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi va cuprinde urmãtoarele acte insotitoare:
- memoriul justificativ care include ancheta epizootica şi acţiunile pentru lichidarea rapida a focarului de boala, întocmit de cãtre medicul veterinar de stat al circumscripţiei sanitare veterinare teritoriale unde a fost declarata boala;
- actul de declarare a epizootiei, eliberat de medicul veterinar de stat din raza circumscripţiei sanitare veterinare unde a fost declarata boala;
- copiile de pe buletinele de analiza, eliberate de un laborator sanitar veterinar de stat;
- procesele-verbale încheiate de persoanele juridice şi certificatele sanitare veterinare eliberate de medicul veterinar de stat pentru persoanele fizice care deţin animale.
Dupã efectuarea decontãrilor şi acordarea plãţii direcţia sanitarã veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, va notifica lunar Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare centralizatorul privind operaţiunile întreprinse pentru combaterea, lichidarea, asanarea focarelor de boli la animale şi a celor transmisibile la om.

III. Lichidarea focarului de boala
Asanarea bolilor la animale şi a celor transmisibile de la animale la om se executa pe baza unui protocol întocmit de autoritatea sanitarã veterinara de stat teritorialã, care se referã la efectuarea urmãtoarelor operaţiuni:
1. curatarea mecanicã: pentru pardoseli, pereţi interiori, plafon, boxe, jgheaburi, utilaje de grajd şi altele;
2. îndepãrtarea stratului de pãmânt infiltrat din padocuri, curţi şi înlocuirea lui cu pãmânt necontaminat sau nisip;
3. scoaterea pãmântului din standurile nepavate la o adancime de 15-20 cm şi înlocuirea lui în cazul bolilor în care se specifica aceasta acţiune în <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 (republicatã);
4. dezinfectiile, dezinsectiile şi deratizarile (materiale şi manopera), executate conform normelor sanitare veterinare în vigoare.
Asanarea bolilor la animale şi a celor transmisibile de la animale la om, în condiţii deosebite de boala, se suporta de cãtre stat în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile pct. II alin. 1.
Cu ocazia lichidãrii focarului de boala nu se admite efectuarea lucrãrilor de construcţii sau a amenajãrilor care se executa din fonduri de investiţii.
Toate operaţiunile privind combaterea epizootiilor, asanarea bolilor transmisibile la animale şi a celor de la animale la om şi despãgubirea deţinãtorilor acestora din creditele bugetare alocate la capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor" se fac cu respectarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, a <>Decretului nr. 252/1978 şi a normelor metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei privind finanţarea cheltuielilor pentru combaterea bolilor la animale.

IV. În sensul prevederilor prezentei hotãrâri: prin acţiuni de importanta deosebita se înţelege mãsurile care se aplica pentru lichidarea focarelor şi pãstrarea teritoriului tarii liber de boli cu mare difuzabilitate la animale şi a celor transmisibile de la animale la om (tuberculoza, leucoza enzootica bovina, rabie, trichineloza şi alte boli); prin lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile se înţelege taierea sau uciderea animalelor diagnosticate ca fiind bolnave (abataj sanitar), operaţiuni de profilaxie zoosanitara efectuate sub supravegherea administraţiei şi autoritãţii veterinare de stat, precum şi alte mãsuri ce se impun pentru prevenirea difuzãrii epizootiilor şi apãrarea sãnãtãţii efectivelor de animale.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016