Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 13 iulie 1968  privind trecerea unor activităţi de export-import de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, precum şi autorizarea acestor organizaţii centrale de a înfiinţa o întreprindere de comerţ exterior    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 13 iulie 1968 privind trecerea unor activităţi de export-import de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, precum şi autorizarea acestor organizaţii centrale de a înfiinţa o întreprindere de comerţ exterior

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 99 din 18 iulie 1968
        În temeiul Legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecţionare a conducerii şi planificării economiei naţionale,
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
        Se autorizează Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum - la cererea lor - să exercite, cu începere de la data de 1 ianuarie 1969, următoarele operaţiuni de comerţ exterior:
    a) exportul produselor executate de organizaţiile cooperatiste din sistemele proprii;
    b) importul departamental al produselor şi materialelor necesare acestor organizaţii. Fac excepţie poziţiile prevăzute pentru investiţii, a căror valoare pe unitate de produs este peste 50.000 lei valută, şi importul centralizat de materii prime, care se vor realiza prin întreprinderile de comerţ exterior din subordinea Ministerului Comerţului Exterior;
    c) schimbul de mărfuri cu întreprinderile şi organizaţiile din alte ţări. Acesta se va efectua, cu prioritate, între organizaţiile şi întreprinderile cooperatiste; schimburile de mărfuri cu alte organizaţii şi întreprinderi necooperatiste se vor face cu avizul Ministerului Comerţului Exterior, iar în cazul bunurilor de consum, schimburile se vor efectua şi cu avizul Ministerului Comerţului Interior;
    d) prestări de servicii ocazionale, pentru beneficiarii externi.

        Pe aceeaşi dată Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor prelua activităţile prevăzute la articolul 1, de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Economiei Forestiere şi Ministerul Comerţului Interior.

    ART. 2
        Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum sînt titulare ale planului de export-import pentru produsele şi materialele exportate sau importate potrivit articolului 1.

    ART. 3
        Ministerul Comerţului Exterior coordonează activitatea de comerţ exterior efectuată de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

    ART. 4
        Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la articolul 1 se autorizează Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum - la cererea lor - să înfiinţeze o întreprindere de comerţ exterior, prin participarea celor două organizaţii centrale cooperatiste.
        Sarcinile de export-import ale acestei întreprinderi se vor da prin Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti.
        Întreprinderea de comerţ exterior se va organiza şi va funcţiona pe baza unui regulament aprobat de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, avizat de Ministerul Comerţului Exterior, şi îşi va desfăşura activitatea potrivit normelor legale referitoare la comerţul exterior.
        Operaţiunile de comerţ exterior se vor efectua de către întreprinderea de comerţ exterior pe baza şi în conformitate cu autorizaţiile de export şi import eliberate de Ministerul Comerţului Exterior.

    ART. 5
        Planul de export-import, planul valutar pentru operaţiunile necomerciale, indicatorii financiari, planul de muncă şi salarii, planul de cheltuieli pentru funcţionarea personalului permanent din străinătate şi pentru deplasarea temporară a personalului pe anul 1969, corespunzătoare activităţilor care se preiau, trec pe data de 1 ianuarie 1969, pe bază de protocol, de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.
        Bunurile proprietate de stat, aferente activităţilor de export-import ce se preiau potrivit articolului 1, aflate în administrarea operativă a întreprinderilor de comerţ exterior de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Exterior, Ministerului Comerţului Interior şi Ministerului Economiei Forestiere, se transmit, cu plată, în proprietatea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.
        Lista bunurilor prevăzute în alineatul precedent, precum şi valoarea acestora, se vor stabili prin protocol încheiat între Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere, pe de o parte, şi Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, pe de altă parte.

    ART. 6
        Întreprinderea de comerţ exterior prevăzută la articolul 4 va contracta schimbul de mărfuri cu organizaţii şi întreprinderi din alte ţări, pe baza protocoalelor încheiate de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum. Lista de mărfuri care fac obiectul schimbului se stabileşte de aceste organizaţii centrale, cu acordul prealabil al Ministerului Comerţului Exterior şi al Ministerului Comerţului Interior.
        Contractarea mărfurilor de export şi import în cadrul schimburilor se va face ţinînd seama de principiile şi de nivelul de preţuri practicate în relaţiile de comerţ exterior.
        Pentru mărfurile care vor prezenta diferenţe calitative de sortimente şi ambalaj faţă de mărfurile care formează obiectul de export şi import în cadrul planului de comerţ exterior, preţurile externe vor fi adaptate, în mod corespunzător, de către întreprinderea de comerţ exterior, cu avizul Ministerului Comerţului Exterior.
        Întreprinderea de comerţ exterior are obligaţia de a asigura, la sfîrşitul fiecărui an, echilibrul valoric în valută între mărfurile exportate şi cele importate în cadrul schimbului, pe fiecare ţară în parte.
        Întreprinderea de comerţ exterior va asigura un sold favorabil în lei la operaţiunile de schimb, astfel ca valoarea mărfurilor importate calculată la preţul de vînzare cu amănuntul, mai puţin rabatul, să fie superioară valorii mărfurilor exportate în contra partidă, calculate în aceleaşi condiţii.
        Preţurile de facturare între întreprinderea de comerţ exterior şi unităţile furnizoare, respectiv beneficiare, din ţară, vor fi preţurile cu amănuntul stabilite de organele competente, mai puţin rabatul comercial.

    ART. 7
        Întreprinderea de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum va întocmi balanţe proprii de venituri şi cheltuieli, în lei şi lei valută.
        Acoperirea cheltuielilor în valută se va asigura prin preluarea volumului aferent activităţilor de export-import care trec de la întreprinderile de stat pentru comerţul exterior ce au avut sarcini de export-import pentru organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi ale cooperaţiei de consum, precum şi prin credite rambursabile.

    ART. 8
        Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum au dreptul să beneficieze integral, pînă la sfîrşitul anului 1970, de fondurile valutare rezultate din depăşirea planului de export, în scopul importului de materiale şi accesorii, aparataj tehnic, maşini, unelte, scule, pentru dezvoltarea producţiei de export şi a activităţii de prestări de servicii pentru populaţie.

    ART. 9
        Cotele de cheltuieli şi de beneficiu brut ale întreprinderii de comerţ exterior se vor stabili de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, cu avizul Ministerului Finanţelor.
        Decontarea cu Ministerul Finanţelor a diferenţelor de preţ rezultate din operaţiunile de export-import efectuate de întreprinderea de comerţ exterior se va face potrivit normelor legale privind activitatea de comerţ exterior.

    ART. 10
        Decontările şi operaţiunile de export-import pentru schimbul de mărfuri se vor face prin Banca Română de Comerţ Exterior într-un cont separat, pe baza normelor legale privind activitatea de schimb de mărfuri.
        Diferenţele rezultate între sumele realizate din vînzarea în Republica Socialistă România a mărfurilor din import şi preţul complet al mărfurilor exportate se vor înregistra într-un cont special denumit "cont evidenţă la schimbul de mărfuri".

    ART. 11
        Întreprinderea de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum va prelua creanţele şi obligaţiile interne şi externe aferente activităţilor transferate, reflectate sau nereflectate în bilanţul contabil la data de 31 decembrie 1968 al întreprinderilor de la care au fost preluate aceste activităţi.
        Contractele existente sau în curs de încheiere la data de 1 ianuarie 1969 vor fi preluate pentru executare de întreprinderea de comerţ exterior. De asemenea, toate mărfurile şi materialele apte pentru export, existente în stoc la aceeaşi dată la întreprinderile de stat de comerţ exterior, aferente activităţilor preluate, se transmit, cu plată, la întreprinderea de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.
        Finanţarea operaţiunilor prevăzute la alineatele 1 şi 2 se asigură prin credite acordate de Banca Română de Comerţ Exterior.

    ART. 12
        Salarizarea, premierea şi celelalte drepturi ale personalului întreprinderii de comerţ exterior prevăzută la articolul 4 sînt cele stabilite pentru personalul întreprinderilor de stat pentru comerţ exterior din subordinea Ministerului Comerţului Exterior.
        Personalul aferent activităţilor ce se preiau se transferă de la Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Economiei Forestiere, întreprinderile de stat pentru comerţul exterior, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, la întreprinderea de comerţ exterior a acestor organizaţii centrale, în condiţiile Codului muncii, în interes de serviciu.
        Personalul care se transferă potrivit alineatului precedent va beneficia în continuare de derogările acordate pentru neîndeplinirea condiţiilor de studii şi stagiu.

    ART. 13
        Prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 719/1965 privind aprobarea plecărilor în străinătate ale delegaţiilor Ministerului Comerţului Exterior şi ale unităţilor subordonate acestuia se aplică şi pentru personalul întreprinderii de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.

    ART. 14
        Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor participa sau vor fi consultate la tratativele ce se desfăşoară la Ministerul Comerţului Exterior pentru încheierea acordurilor sau protocoalelor comerciale, în vederea executării sarcinilor de export import ce revin acestor organizaţii.
        Ministerul Comerţului Exterior va prevedea, de la caz la caz, în acordurile comerciale, schimbul de mărfuri ce se va efectua de întreprinderea de comerţ exterior prevăzută la articolul 4, cu organizaţiile şi întreprinderile din alte ţări.
        Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, în cadrul planurilor proprii, vor asigura contractarea şi acoperirea cu marfă a contingentelor din acordurile comerciale şi din protocoalele externe şi vor lua măsuri pentru plasarea întregului fond de marfă prevăzut în planurile proprii de export, pentru realizarea planului de import departamental şi a schimbului de mărfuri.

    ART. 15
        Activitatea în străinătate a întreprinderilor de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum se va desfăşura prin delegaţi proprii - temporari sau permanenţi - care vor lucra în cadrul reprezentanţelor comerciale ale Republicii Socialiste România. În cazul în care volumul de activitate nu justifică trimiterea unor delegaţi proprii, se vor folosi delegaţii întreprinderilor de stat de comerţ exterior, cu acordul prealabil al ministerului sau organului central care coordonează activitatea întreprinderii respective.
        Delegaţii întreprinderii de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi delegaţii întreprinderilor de stat pentru comerţul exterior de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Exterior şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu instrucţiunile comune ale Ministerului Comerţului Exterior şi ale celorlalte ministere şi organe centrale care au sarcini de comerţ exterior.

    ART. 16
        Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România va asigura, pentru activităţile de comerţ exterior preluate de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, condiţiile necesare participării întreprinderii de comerţ exterior a acestor organizaţii la tîrgurile generale şi speciale organizate în străinătate, potrivit normelor legale.

    ART. 17
        Întreprinderea de stat pentru transporturi, expediţii şi prestaţii internaţionale va efectua prestări de servicii pentru întreprinderea de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti a Uniunii Generale a Cooperativelor de Consum, în aceleaşi condiţii ca şi pentru întreprinderile de stat de comerţ exterior.

    ART. 18
        Dările de seamă statistice şi contabile reglementate pentru întreprinderile de stat de comerţ exterior, care privesc activitatea întreprinderii de comerţ exterior a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum se vor înainta organelor în drept de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti.
        De asemenea, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti va înainta Ministerului Comerţului Exterior dările de seamă statistice lunare, trimestriale şi anuale, precum şi situaţiile operative privind executarea planului de export-import al întreprinderii de comerţ exterior, cît şi realizările valutare.

    ART. 19
        Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor, pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Economiei Forestiere, pe de o parte, şi Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti, precum şi Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, pe de altă parte, vor efectua modificările decurgînd din prezenta hotărîre în planurile pe anul 1969 ale acestor ministere şi organizaţii centrale.

    ART. 20
        Articolul 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 953 din 27 aprilie 1967 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii de prestări de servicii în comune, articolul 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3236 din 30 decembrie 1967 privind reglementarea schimbului unor bunuri de consum cu alte ţări şi înfiinţarea întreprinderii de stat pentru comerţul exterior "Mercur", sub îndrumarea şi controlul Ministerului Comerţului Exterior, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                        ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 13 iulie 1968.
        Nr. 1597.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016