Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2006 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2006

Monitorul Oficial 370 din 28 Aprilie 2006 (M. Of. 370/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 552 din 26 aprilie 2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 28 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,dan cristian stoica,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,paul victor dobre,secretar de statbucureşti, 26 aprilie 2006.nr. 552.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din ...

Monitorul Oficial 371 din 28 Aprilie 2006 (M. Of. 371/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 515 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 28 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării româniei la nato, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării româniei la cartierul general al nato şi la comandamentul suprem al forţelor aliate din europa - shape, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"art. 11(1) structura organizatorică şi structura de posturi ale reprezentanţei militare sunt prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b)."2. anexele nr. 2 a), 2 b) ...

 HOTĂRÂRE nr. 512 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2005 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea activităţii comisiilor pentru înalţii funcţionari publici şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 28 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi al art. 20 alin. (1) lit. d) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.212/2005 privind unele măsuri necesare pentru desfăşurarea activităţii comisiilor pentru înalţii funcţionari publici, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 954 din 27 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul ...

Monitorul Oficial 368 din 27 Aprilie 2006 (M. Of. 368/2006)

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 8 decembrie 2005 pentru aplicarea Conventiei dintre Romania si Marele Ducat de Luxemburg in domeniul securitatii sociale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2006

În aplicarea art. 41 paragraful 1 din convenţia dintre românia şi marele ducat de luxemburg, în domeniul securitãţii sociale, semnatã la bucureşti la 18 noiembrie 2004, autoritãţile competente au convenit de comun acord urmãtoarele dispoziţii: partea i dispoziţii generale art. 1 definiţii 1. În scopul aplicãrii prezentului aranjament administrativ: a) termenul convenţie desemneazã convenţia dintre românia şi marele ducat de luxemburg în domeniul securitãţii sociale, semnatã la bucureşti la 18 noiembrie 2004; b) termenul aranjament desemneazã prezentul aranjament administrativ ...

Monitorul Oficial 358 din 20 Aprilie 2006 (M. Of. 358/2006)

 LISTĂ din 14 martie 2006 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2006, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială*) EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 20 aprilie 2006

----------*) anexă la hotărârea consiliului local al municipiului cluj-napoca nr. 180 din 14 martie 2006─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── nr. denumirea asociaţiei/fundaţiei valoarea subvenţiei crt.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. fundaţia pentru Îngrijirea vârstnicului 77.964 lei (ron)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. fundaţia "bethania" ...

Monitorul Oficial 356 din 20 Aprilie 2006 (M. Of. 356/2006)

ATRIBUTIILE din 12 aprilie 2006 ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, obligatiile proprietarilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 20 aprilie 2006

Cap. i atribuţiile ocoalelor silvice art. 1 În scopul gestionãrii durabile a pãdurilor, indiferent de forma de proprietate, proprietarii de pãduri din românia sunt obligaţi sã asigure, prin ocoale silvice care se înfiinţeazã şi funcţioneazã în condiţiile legii, realizarea serviciilor silvice sau administrarea pentru pãdurile pe care le au în proprietate. art. 2 (1) ocoalele silvice constituite în condiţiile legii pot asigura, pe baze contractuale şi concurenţiale, servicii silvice sau administrarea altor pãduri decât cele pentru care au fost constituite, cu adaptarea corespunzãtoare a statutului ...

Monitorul Oficial 348 din 18 Aprilie 2006 (M. Of. 348/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 478 din 12 aprilie 2006 privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă, pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 18 aprilie 2006

Având în vedere prevederile legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 din ordonanţa guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", aprobată cu modificări prin legea nr. 640/2002,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă, pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român, unor imobile, având ...

Monitorul Oficial 343 bis din 17 Aprilie 2006 (M. Of. 343 bis/2006)

 ANEXE din 3 martie 2006 la Ordinul nr. 319 din 2006*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 bis din 17 aprilie 2006

------------*) anexele 1-7 fac parte din ordinul nr. 319 din 03.03.2006, publicat în monitorul oficial nr. 343 din 17.04.2006anexa 1 norme privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion romândomeniul de aplicareart. 1 (1) dispoziţiile prezentelor norme se aplică tuturor navelor de navigaţie interioară care arborează pavilionul român, care navighează pe căile navigabile interioare, în trafic intern şi internaţional, cu excepţia barjelor fără echipaj şi a navelor de agrement destinate utilizării în scopuri sportive şi recreative.(2) prevederile prezentelor norme nu se aplică navelor militare.definiţiiart. 2 termenii folosiţi în prezentele norme au următorul înţeles:a) autoritatea ...

Monitorul Oficial 338 din 14 Aprilie 2006 (M. Of. 338/2006)

CODUL DE REGLEMENTARE A CONTINUTULUI AUDIOVIZUAL din 3 aprilie 2006 ( DECIZIE nr. 187/2006 ) EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 14 aprilie 2006

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, convinşi cã libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrãdit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societãţi democratice, ţinând seama de faptul cã exercitarea dreptului la libera exprimare comportã îndatoriri şi responsabilitãţi, convinşi cã libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societãţi democratice, motiv pentru care presa audiovizualã trebuie sã beneficieze de o protecţie deosebitã, convinşi, ...

Monitorul Oficial 325 din 11 Aprilie 2006 (M. Of. 325/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 439 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 11 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,dan cristian stoica,secretar de statministrul afacerilor externe,mihai răzvan ungureanup. ministrul administraţieişi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 5 aprilie 2006.nr. 439.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii,pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţarela cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza ...

Monitorul Oficial 321 din 10 Aprilie 2006 (M. Of. 321/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 440 din 5 aprilie 2006 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 10 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ipoziţia nr. 155 din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, se abrogă.art. iise constată că marzlin Ştefania nu a pierdut niciodată cetăţenia română.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,dan cristian stoica,secretar de statministrul afacerilor externe,mihai răzvan ungureanup. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 5 aprilie 2006.nr. 440.-----

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 5 aprilie 2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către o persoană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 10 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română următoarei persoane, care a avut această cetăţenie şi a solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,dan cristian ...

Monitorul Oficial 314 din 07 Aprilie 2006 (M. Of. 314/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 415 din 29 martie 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.607/2004 pentru înfiinţarea Centrului român de informare şi documentare în domeniul de activitate al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE şi a Punctului de informare şi documentare OCDE la Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 7 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdupă articolul 3 din hotărârea guvernului nr. 1.607/2004 pentru înfiinţarea centrului român de informare şi documentare în domeniul de activitate al organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică - ocde şi a punctului de informare şi documentare ocde la bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 932 din 12 octombrie 2004, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"art. 3^1Începând cu anul 2006, cheltuielile privind documentele şi publicaţiile informative şi accesul la biblioteca on-line a ocde se suportă anual din bugetul aprobat ministerului afacerilor externe."prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul ...

Monitorul Oficial 310 din 06 Aprilie 2006 (M. Of. 310/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 428 din 5 aprilie 2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din comuna Bustuchin, judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 6 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. 5 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă un ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 148.000 lei (ron), constând în 10 bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea provizorie a persoanelor sinistrate din comuna bustuchin, judeţul gorj, ale căror locuinţe au fost afectate în urma alunecărilor de teren.art. 2administraţia naţională a rezervelor de stat va scădea din gestiune la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "cheltuieli privind ...

Monitorul Oficial 302 din 04 Aprilie 2006 (M. Of. 302/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 407 din 29 martie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 4 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,lucian leuştean,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 29 martie 2006.nr. 407.anexa 1 listapersoanelor care au deja alte cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 408 din 29 martie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 4 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,lucian leuştean,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 29 martie 2006.nr. 408.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare ...

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 22 martie 2006 pentru modificarea pct. 3 al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor "Depozit reactivi, combustibil şi staţie păcură", "Aducţiune de apă Grota Morii şi instalaţiile de captare apă potabilă Grota Morii" şi "Colonia de baracamente Crivina" din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al oraşului Anina şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 4 aprilie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicpunctul 3 al anexei la hotărârea guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor "depozit reactivi, combustibil şi staţie păcură", "aducţiune de apă grota morii şi instalaţiile de captare apă potabilă grota morii" şi "colonia de baracamente crivina" din patrimoniul societăţii comerciale de producere a energiei electrice şi termice "termoelectrica" - s.a. în domeniul public al oraşului anina şi în administrarea consiliului local al oraşului anina, judeţul caraş-severin, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 856 din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016