Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DE REGLEMENTARE A CONTINUTULUI AUDIOVIZUAL din 3 aprilie 2006  (  DECIZIE nr. 187/2006 )    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DE REGLEMENTARE A CONTINUTULUI AUDIOVIZUAL din 3 aprilie 2006 ( DECIZIE nr. 187/2006 )

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 14 aprilie 2006


Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,
convinşi cã libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrãdit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societãţi democratice,
ţinând seama de faptul cã exercitarea dreptului la libera exprimare comportã îndatoriri şi responsabilitãţi,
convinşi cã libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societãţi democratice, motiv pentru care presa audiovizualã trebuie sã beneficieze de o protecţie deosebitã,
convinşi, totodatã, cã libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particularã a persoanei şi nici dreptul la propria imagine,
ţinând cont de obligaţiile care revin prin lege Consiliului Naţional al Audiovizualului de a stabili norme de reglementare cu privire la protecţia copiilor, apãrarea demnitãţii umane, exercitarea dreptului la replicã, asigurarea informãrii corecte şi a pluralismului, responsabilitãţile culturale ale radiodifuzorilor, precum şi la publicitate, sponsorizare şi teleshopping,
ţinând cont de responsabilitatea atribuitã prin lege Consiliului Naţional al Audiovizualului de a asigura, în programele audiovizuale, protecţie dezvoltãrii fizice, mentale şi morale a copiilor,
interesaţi în cel mai înalt grad de creşterea şi educaţia copilului în spiritul valorilor şi al idealurilor democratice, proclamate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi de Convenţia europeanã a drepturilor omului,
conştienţi de necesitatea pregãtirii copilului pentru o integrare armonioasã în viaţa socialã,
având în vedere obligaţiile care revin Consiliului Naţional al Audiovizualului şi radiodifuzorilor în protejarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului, în general, şi faptul cã încãlcarea acestora poate aduce prejudicii interesului public,
ţinând cont de necesitatea respectãrii principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sãnãtãţii, securitãţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului,
având în vedere obligaţia radiodifuzorilor de a informa publicul prin prezentarea corectã şi imparţialã a faptelor şi a evenimentelor, ca şi obligaţia Consiliului Naţional al Audiovizualului de a asigura respectarea exprimãrii pluraliste de idei şi opinii, precum şi pluralismul surselor de informare a publicului,
ţinând cont de necesitatea reglementãrii publicitãţii şi a teleshoppingului la produsele medicamentoase, tratamentele medicale şi suplimentele nutritive,
ţinând cont de faptul cã publicitatea la produsele medicamentoase trebuie sã se supunã unor condiţii stricte şi unui control efectiv,
ţinând cont de efectele nocive ale consumului de droguri şi alcool asupra minorilor, în special, dar şi asupra societãţii, în general, de faptul cã aceasta este o problemã de interes public,
în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), al art. 10 alin. (3) lit. a), e) şi f), al art. 17 alin. (1) lit d) şi al <>art. 39 şi 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:

TITLUL I
Protecţia copilului

CAP. I
Protecţia drepturilor copilului

ART. 1
În sensul prezentului cod de reglementare a conţinutului audiovizual, denumit în continuare cod, prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
ART. 2
Ori de câte ori copilul este subiect al emisiunilor audiovizuale, radiodifuzorii au obligaţia sã respecte principiul interesului superior al acestuia.
ART. 3
Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.
ART. 4
(1) Este interzisã difuzarea oricãror indicii care ar putea duce la identificarea copilului în vârstã de pânã la 14 ani, în situaţia în care acesta este victimã a unei infracţiuni privitoare la viaţa sexualã, este acuzat de comiterea unor infracţiuni sau a fost martor la sãvârşirea acestora.
(2) În situaţia în care copilul în vârstã de pânã la 14 ani este victimã a unor infracţiuni, altele decât cele prevãzute la alin. (1), sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilã numai cu acordul scris al pãrinţilor, al persoanei în grija cãreia se aflã copilul ori, dupã caz, al reprezentantului legal al copilului.
(3) În situaţia în care copilul în vârstã de pânã la 14 ani a fost supus de cãtre pãrinţi ori reprezentanţii legali la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini ori declaraţii este posibilã numai cu acordul scris al unuia dintre pãrinţi, cel care nu este autorul abuzului, al persoanei în grija cãreia se aflã copilul sau, dupã caz, al unei autoritãţi responsabile cu protecţia copilului.
ART. 5
(1) Copilul în vârstã de pânã la 14 ani nu poate fi prezent în emisiuni audiovizuale care reconstituie infracţiuni, abuzuri sau evenimente dramatice.
(2) Radiodifuzorii nu pot difuza interviuri, declaraţii sau relatãri luate în mod nemijlocit copilului în vârstã de pânã la 14 ani în legãturã cu evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care acesta a asistat.
ART. 6
(1) Copilul cu vârsta între 14 şi 16 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni sau victimã a unei infracţiuni ori abuzat fizic, psihic sau sexual, poate fi prezentat în programele de ştiri, în emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) existenţa prealabilã a consimţãmântului acestuia;
b) existenţa prealabilã a consimţãmântului pãrinţilor, al persoanei în grija cãreia se aflã copilul sau al reprezentantului legal, în formã scrisã;
c) asistarea pe parcursul transmisiei sau al înregistrãrii de cãtre un pãrinte ori de cãtre reprezentantul legal, respectiv de cãtre avocat în cazul cercetãrii penale sau arestãrii.
(2) În cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni, sunt necesare acordul explicit al acestuia şi asistarea sa de cãtre avocat în situaţia în care este cercetat penal, reţinut sau arestat.
(3) În cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, care este victimã sau martor la comiterea unor infracţiuni ori care a fost abuzat fizic, psihic sau sexual, sunt necesare:
a) acordul explicit al acestuia;
b) eliminarea, la solicitarea copilului, a oricãror elemente care pot duce la identificarea lui.
ART. 7
(1) Copilul, pãrinţii sau reprezentantul legal trebuie sã fie informaţi cu privire la drepturile lor înainte de filmare sau de înregistrare.
(2) Participarea copilului în vârstã de pânã la 14 ani în emisiuni audiovizuale este posibilã numai cu consimţãmântul scris al acestuia şi al pãrinţilor sau, dupã caz, al altui reprezentant legal.
ART. 8
Este interzisã, în cadrul programelor de ştiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini ori de fotografii ale copilului care s-a sinucis.
ART. 9
(1) Este interzisã difuzarea de emisiuni al cãror scop principal este exploatarea aspectului fizic al copilului sau expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei.
(2) Este interzisã difuzarea emisiunilor în care copilul este folosit sau expus de cãtre pãrinte, rudã, reprezentant legal ori avocat în scopul de a obţine avantaje personale de orice fel.
(3) Dupã ora 22,00 este interzisã difuzarea de emisiuni realizate în direct de cãtre radiodifuzori licenţiaţi în România, la care participã copii în vârstã de pânã la 14 ani.
ART. 10
Interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernãmânt, astfel încât acesta sã nu fie chestionat pentru a-i fi smulse pãreri referitoare la probleme intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în chestiuni care depãşesc puterea lui de judecatã.
ART. 11
Radiodifuzorii au obligaţia de a lua toate mãsurile astfel încât copilul implicat, în orice mod, în emisiuni de radio sau de televiziune sã nu fie expus nici unui risc fizic, psihic ori moral care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni.
ART. 12
Este interzisã orice referire peiorativã sau discriminatorie la originea etnicã, naţionalitatea, rasa ori religia copilului, precum şi la un eventual handicap al acestuia.

CAP. II
Serviciile de programe şi protecţia copilului

ART. 13
Pentru a permite pãrinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor sã facã alegerea potrivitã, toţi radiodifuzorii au obligaţia sã punã la dispoziţia publicului informaţii suficiente privind intervalul orar de difuzare, recomandãrile şi avertizãrile acustice şi vizuale, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie ori numai de cãtre copii sã nu afecteze dezvoltarea fizicã, mentalã sau moralã a acestora; aceleaşi obligaţii sunt valabile şi în cazul serviciilor de programe destinate exclusiv publicului din România, retransmise de distribuitorii de servicii.
ART. 14
Sunt interzise, în cadrul emisiunilor audiovizuale destinate copiilor, fumatul şi consumul bãuturilor alcoolice, comportamentul violent, trivial, limbajul violent, vulgar ori licenţios, aluziile sexuale, ridiculizarea defectelor fizice şi a handicapurilor.
ART. 15
(1) În intervalul orar 6,00-20,00 radiodifuzorii nu pot difuza anunţuri promoţionale care includ scene de violenţã, sex, limbaj vulgar sau alte elemente ce pot afecta copiii.
(2) În intervalul orar 6,00-22,00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin:
a) detalii sau metode de sinucidere ori de automutilare;
b) demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale;
c) demonstraţii sau detalii importante privind exorcismul, practici oculte, fenomene sau practici paranormale.
ART. 16
(1) Criteriile în funcţie de care se apreciazã producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(2) Responsabilitatea clasificãrii producţiilor audiovizuale revine titularilor de licenţã audiovizualã.
(3) Criteriile generale de care titularii de licenţã audiovizualã vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt urmãtoarele:
a) numãrul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul producţiei audiovizuale;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor;
c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţã, tipul de plan utilizat, realismul reprezentãrii, rolul coloanei sonore în a genera fricã ori angoasã;
d) contextul în care este prezentat consumul de droguri şi alcool;
e) numãrul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferã copiilor sau adolescenţilor;
g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţã;
h) prezenţa şi rolul copiilor în scene de violenţã;
i) prezentarea femeii în ipostaze degradante;
j) numãrul şi intensitatea scenelor de violenţã casnicã;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.
ART. 17
În clasificarea filmelor radiodifuzorii se vor ghida şi dupã clasificarea stabilitã de producãtor.
ART. 18
Categoriile în care se încadreazã producţiile audiovizuale în funcţie de criteriile precizate la art. 16 alin. (3) sunt urmãtoarele:
a) producţii audiovizuale accesibile tuturor categoriilor de public, fãrã restricţii sau semne de avertizare;
b) producţii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii în vârstã de pânã la 12 ani numai cu acordul sau împreunã cu pãrinţii ori familia;
c) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani;
d) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani;
e) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii şi în ţãrile din Uniunea Europeanã sunt interzise publicului sub 18 ani;
f) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani: filme şi emisiuni pornografice al cãror scop principal este prezentarea în detaliu a actului sexual, a modalitãţilor de satisfacere a dorinţelor sexuale sau emisiuni audiovizuale în care se prezintã un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare.
ART. 19
(1) Producţiile prevãzute la art. 18 lit. b) se difuzeazã însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albã.
(2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
(3) Semnul de avertizare va fi expus timp de 10 minute la începutul difuzãrii.
ART. 20
(1) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. c) se difuzeazã numai dupã ora 20,00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numãrul 12 de culoare albã.
(2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
(3) Semnul de avertizare va fi expus timp de 15 minute la începutul difuzãrii şi timp de 3 minute dupã fiecare pauzã publicitarã.
ART. 21
(1) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. d) se difuzeazã numai în intervalul orar 22,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numãrul 15 de culoare albã.
(2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la intervalul de difuzare urmãtoarele producţii audiovizuale care pot fi difuzate numai în intervalul orar 23,00-6,00:
a) filme horror, erotice, de o violenţã extremã sau inspirate din sporturi extreme;
b) divertismentul în care se abuzeazã de limbajul vulgar sau licenţios;
c) competiţii full-contact;
d) reality-show pe teme sexuale, cu conotaţii sexuale sau cu un grad mare de violenţã fizicã ori psihicã;
e) emisiuni audiovizuale sponsorizate de producãtorii de bãuturi spirtoase.
ART. 22
(1) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. e) se difuzeazã numai în intervalul orar 24,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numãrul 18 de culoare albã.
(2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
ART. 23
(1) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. f) nu vor fi difuzate sau retransmise de radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia României.
(2) Retransmisia de cãtre distribuitorii de servicii a producţiilor audiovizuale din categoria celor prevãzute la art. 18 lit. f) este permisã numai cu respectarea condiţiilor prevãzute la alin. (3) şi (5), în cazul retransmisiei de tip analogic, respectiv la alin. (4) şi (5), în cazul retransmisiei de tip digital.
(3) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. f) pot fi retransmise analogic numai în intervalul orar 1,00-5,00, codat şi în cadrul pachetelor opţionale,
(4) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. f) pot fi retransmise digital numai în intervalul orar 21,00-5,00, cu respectarea urmãtoarelor condiţii tehnice şi de informare a abonatului:
a) receptorul abonatului trebuie sã fie prevãzut cu un sistem de blocare a accesului, denumit în continuare sistem de control parental, diferit de sistemul de control al accesului la pachetele de servicii oferite;
b) sistemul de control parental trebuie sã permitã accesul la serviciile de programe restricţionate copiilor, în baza unui cod personal format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie sã fie vizibile pe ecran în momentul tastãrii;
c) sistemul de control parental trebuie sã fie perfect sincronizat cu programele din aceastã categorie, trebuie sã rãmânã activ pe toatã perioada în care se oferã aceste categorii de programe, iar accesul trebuie sã fie reblocat în orice situaţie în care se modificã contextul vizionãrii (schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, dupã realimentarea cu tensiune);
d) în cadrul instrucţiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie sã explice, în termeni simpli şi clari, modul de funcţionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului personal de acces şi pãstrarea confidenţialitãţii acestuia;
e) în momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are obligaţia sã stabileascã, împreunã cu abonatul, codul personal de acces pentru fiecare dintre serviciile de programe restricţionate copiilor; se recomandã evitarea stabilirii codului "1234" sau a unui cod format din aceeaşi cifrã;
f) introducerea în oferta de servicii a unui nou serviciu de programe restricţionat copiilor va fi adusã la cunoştinţã abonaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de modificarea ofertei, precizându-se "Program interzis persoanelor sub 18 ani".
(5) Producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. f) vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numãrul 18 de culoare albã, pe fond roşu; se interzice retransmiterea producţiilor audiovizuale care prezintã imagini cu copii având un comportament explicit sexual.
ART. 24
(1) Difuzarea anunţurilor promoţionale pentru producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. b), c), d) şi
e) se va face cu semnul de avertizare corespunzãtor şi va respecta prevederile art. 15.
(2) Distribuitorii de servicii nu pot difuza anunţuri promoţionale pentru producţiile audiovizuale prevãzute la art. 18 lit. f).
ART. 25
(1) Emisiunile erotice interactive, publicitatea şi teleshoppingul pentru convorbirile telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexualã se difuzeazã numai în intervalul orar 1,00-5,00 şi vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare prevãzut la art. 22.
(2) Publicitatea directã sau indirectã la publicaţii, filme ori spectacole erotice se difuzeazã numai în intervalul orar 23,00-5,00 şi va fi însoţitã permanent de semnul de avertizare prevãzut la art. 21.
(3) Este interzisã difuzarea oricãrei forme de publicitate sau de promovare la produse cu caracter pornografic.
ART. 26
(1) Radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi vizual publicul, înainte de începerea difuzãrii, cu privire la genul producţiei audiovizuale şi, dupã caz, cu privire la restricţiile de vizionare.
(2) Durata anunţului prevãzut la alin. (1) nu va fi mai micã de 15 secunde.
(3) Radiodifuzorii au obligaţia sã solicite ca publicarea programelor de radio şi de televiziune sã fie însoţitã de marcajele prevãzute în prezentul cod.

CAP. III
Programele de ştiri şi protecţia copiilor

ART. 27
(1) Programele de ştiri şi de actualitãţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionãrii în familie.
(2) Avertizarea verbalã a publicului, în cazul difuzãrii unor scene de violenţã sau cu posibil impact emoţional negativ, este obligatorie; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetatã a scenelor de violenţã.
(3) Imaginile care prezintã execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzeazã numai în cazuri temeinic justificate şi în conformitate cu deontologia jurnalisticã.
(4) Subiectele sau evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate înainte de ora 22,00 numai în situaţia în care imaginile şi comentariile care le însoţesc nu afecteazã copiii.
(5) Este interzisã ilustrarea unei informaţii cu imagini de naturã pornograficã.

CAP. IV
Programele muzicale şi protecţia copiilor

ART. 28
(1) Producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţã fizicã, psihicã ori sexualã sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare.
(2) Este interzisã difuzarea producţiilor şi a videoclipurilor muzicale care încurajeazã consumul de droguri sau care sugereazã cã drogurile ar constitui un mijloc de rezolvare a problemelor de viaţã.
ART. 29
Publicitatea şi teleshoppingul se supun cerinţelor şi criteriilor de protecţie a copiilor.

TITLUL II
Protecţia demnitãţii umane şi a dreptului la propria imagine

ART. 30
Radiodifuzorii au obligaţia sã respecte drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului şi sã nu profite de ignoranţa sau de buna-credinţã a persoanelor.
ART. 31
În sensul prezentului cod, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente locale ori naţionale, cu semnificaţie pentru viaţa comunitãţii.
ART. 32
(1) Nu orice interes al publicului trebuie satisfãcut, iar invocarea dreptului la informare nu poate justifica invadarea vieţii private.
(2) Dreptul la propria imagine nu trebuie sã împiedice aflarea adevãrului în probleme de interes public justificat.
ART. 33
(1) Este interzisã difuzarea de imagini sau de înregistrãri ale persoanelor reţinute pentru cercetãri, arestate ori aflate în detenţie, fãrã acordul scris al acestora.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care filmarea sau înregistrarea este realizatã în locuri publice.
ART. 34
(1) Orice persoanã acuzatã sau cercetatã pentru sãvârşirea unei infracţiuni este prezumatã nevinovatã atâta timp cât nu a fost condamnatã printr-o hotãrâre penalã definitivã şi irevocabilã.
(2) În cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense şi nu pot fi fãcute promisiuni de recompensare persoanelor care ar putea fi martori în cauze penale.
ART. 35
(1) Nu pot fi difuzate materiale audiovizuale realizate şi puse la dispoziţia radiodifuzorilor de cãtre poliţie sau parchet, fãrã acordul persoanelor care sunt victime ale unor infracţiuni sau fãrã acordul familiilor acestora.
(2) Nu poate fi dezvãluitã în nici un mod identitatea persoanelor care sunt victime ale infracţiunilor privitoare la viaţa sexualã, prevãzute la titlul II cap. III din Partea specialã a Codului penal; se excepteazã situaţiile în care victimele şi-au dat acordul scris.
ART. 36
(1) Orice persoanã are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.
(2) Este interzisã difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privatã şi de familie a persoanei, fãrã acordul acesteia.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care sunt întrunite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) existenţa unui interes public justificat;
b) existenţa unei legãturi semnificative şi clare între viaţa privatã şi de familie a persoanei şi interesul public justificat.
(4) Informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale şi numerele lor de telefon nu pot fi dezvãluite fãrã permisiunea acestora.
ART. 37
(1) Este interzisã difuzarea de imagini ale persoanei, filmate în propria locuinţã sau în orice alte locuri private, fãrã consimţãmântul acesteia.
(2) Este interzisã difuzarea de imagini care prezintã interioare ale unei proprietãţi private, fãrã acordul proprietarului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) situaţiile în care imaginile difuzate:
a) pot preveni sãvârşirea unei infracţiuni;
b) surprind sau pot proba sãvârşirea unei infracţiuni;
c) protejeazã sãnãtatea publicã;
d) surprind fapte care prezintã un interes public justificat.
ART. 38
Este interzisã difuzarea de imagini şi sunete înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse, cu excepţia situaţiei în care materialele audiovizuale astfel obţinute nu puteau fi realizate în condiţii normale, iar conţinutul lor prezintã un interes justificat pentru public.
ART. 39
(1) Înregistrãrile audio şi/sau video destinate emisiunilor de divertisment, inclusiv cele de tip "camera ascunsã", nu pot fi difuzate decât cu respectarea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) sã nu provoace iritare sau suferinţã ori sã nu punã persoana în situaţii înjositoare sau de risc;
b) persoanele care au fãcut obiectul filmãrii/înregistrãrii sã-şi dea acordul scris pentru difuzare.
(2) În scopul informãrii publicului telespectator, imaginile înregistrate cu camere de luat vederi ascunse se difuzeazã însoţite permanent de un marcaj grafic ce simbolizeazã o camerã de luat vederi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul cod.
ART. 40
Difuzarea înregistrãrilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei ajunse în posesia radiodifuzorilor este permisã în urmãtoarele situaţii:
a) rãspunde unor necesitãţi de siguranţã naţionalã, ordine publicã sau asigurã prevenirea unor fapte penale;
b) probeazã comiterea unei infracţiuni;
c) prezintã un interes public justificat.
ART. 41
În cazul excepţiilor prevãzute la art. 36 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 38 şi 40, radiodifuzorii pot difuza materialele audiovizuale numai însoţite de punctul de vedere al persoanei în cauzã; în situaţia în care persoana refuzã sã prezinte un punct de vedere, radiodifuzorul trebuie sã precizeze acest fapt.
ART. 42
(1) Orice persoanã are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul sã intervinã pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacã acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie sã respecte principiul audiatur et altera pars.
(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia sã respecte dreptul persoanei la propria imagine şi sã punã în vedere interlocutorilor sã probeze afirmaţiile acuzatoare sau sã indice, cel puţin, probele care le susţin.
(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia sã nu permitã invitaţilor sã foloseascã un limbaj injurios sau sã instige la violenţã împotriva altor persoane.
(5) Sunt interzise în programele audiovizuale orice referire peiorativã la adresa persoanelor în vârstã sau cu dizabilitãţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare.
(6) Programele audiovizuale trebuie sã respecte dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţã şi de religie.
ART. 43
(1) Radiodifuzorii nu pot difuza:
a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimã, fãrã acordul acesteia;
b) imagini ale persoanei fãrã discernãmânt sau decedate, fãrã acordul familiei;
c) imagini care exploateazã sau scot în evidenţã traumele ori traumatismele unei persoane.
(2) În cazul martorilor la comiterea unei infracţiuni, la solicitarea acestora, difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea protecţiei depline a identitãţii lor.
ART. 44
(1) Orice persoanã are dreptul la respectarea intimitãţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilã sau o nenorocire.
(2) În cazul situaţiilor de suferinţã umanã, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţã, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privatã.
ART. 45
(1) Difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale persoanelor aflate la tratament în unitãţile de asistenţã medicalã, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sãnãtate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legãturã cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisã numai cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fãrã discernãmânt ori decedatã, cu acordul familiei sau al aparţinãtorilor.
(2) Radiodifuzorii au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburãri psihice.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii de interes public justificat în care difuzarea materialului audiovizual are drept scop:
a) prevenirea sãvârşirii unor fapte penale ori înlãturarea urmãrilor prejudiciabile ale unor asemenea fapte;
b) probarea comiterii unei infracţiuni.
ART. 46
(1) Este interzisã difuzarea în programele audiovizuale a oricãror forme de manifestãri antisemite sau xenofobe.
(2) Este interzisã în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasã, religie, naţionalitate, sex, orientare sexualã sau etnie.
ART. 47
(1) Prezentarea apologeticã a crimelor şi abuzurilor regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a autorilor unor astfel de fapte, precum şi denigrarea victimelor acestora sunt interzise în emisiunile audiovizuale.
(2) Prin apologie, în sensul prezentului cod, se înţelege: elogiul, lauda ferventã (adesea exageratã) adusã unei persoane, unei idei; apãrarea (servilã şi interesatã) cuiva sau a ceva; discursul, scrierea care face apologia cuiva sau a ceva.

TITLUL III
Dreptul la replicã şi la rectificare

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 48
Orice persoanã fizicã sau juridicã, indiferent de naţionalitate, ale cãrei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevãrate beneficiazã de dreptul la replicã.
ART. 49
(1) Dreptul la replicã nu poate fi solicitat:
a) pentru opinii şi judecãţi de valoare;
b) în situaţia în care radiodifuzorii au respectat principiul audiatur et altera pars;
c) în situaţia în care se solicitã replica la replicã;
d) în cazul în care radiodifuzorul rãspunde acuzaţiilor unei persoane, cu condiţia sã nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui terţ;
e) în cazul unui acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezatã.
(2) Respectarea principiului audiatur et altera pars presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiaşi program.
ART. 50
(1) Orice persoanã fizicã sau juridicã, indiferent de naţionalitate, ale cãrei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor informaţii inexacte beneficiazã de dreptul la rectificare.
(2) Rectificarea nu poate fi solicitatã în cazul în care inexactitatea informaţiilor nu este semnificativã şi clarã şi nici în cazul unui acord scris încheiat de radiodifuzor cu persoana lezatã.
ART. 51
(1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura persoanei care se considerã lezatã de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevãrate sau informaţii inexacte accesul la revizionarea ori la reaudierea programului respectiv în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitãri scrise din partea respectivei persoane.
(2) Accesul la revizionarea sau la reaudierea programului audiovizual poate fi asigurat fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio a programelor respective.
(3) Persoanele care se considerã lezate de prezentarea unor fapte neadevãrate sau informaţii inexacte pot solicita revizionarea sau reaudierea unui program audiovizual, în termen de cel mult 20 de zile de la data difuzãrii acestuia.
(4) În cazul în care persoanele lezate sunt minori în vârstã de pânã la 14 ani, cererea de revizionare sau de reaudiere va fi semnatã de pãrinţi ori de reprezentantul legal; pentru minorii cu vârste între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnatã de aceştia şi de pãrinţi sau de reprezentantul legal.
(5) Minorii vor fi asistaţi la revizionãri sau la reaudieri de pãrinţi ori de reprezentantul legal.

CAP. II
Procedura exercitãrii dreptului la replicã

ART. 52
(1) Persoanele ale cãror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte neadevãrate şi care doresc sã beneficieze de dreptul la replicã vor transmite în scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conţine urmãtoarele:
a) numele persoanei care se considerã vãtãmatã, adresa acesteia, telefonul sau orice alt mijloc care sã facã posibilã contactarea sa rapidã şi eficientã;
b) serviciul de programe care a difuzat emisiunea în care s-a produs lezarea, data şi ora difuzãrii, denumirea emisiunii;
c) faptele neadevãrate pentru care se solicitã dreptul la replicã;
d) motivarea cererii;
e) textul replicii.
(2) În cazul minorilor în vârstã de pânã la 14 ani, cererea va fi semnatã de pãrinţi sau de reprezentantul legal; pentru cei cu vârste între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnatã de aceştia şi de pãrinţi sau de reprezentantul legal.
ART. 53
Textul replicii trebuie sã se refere numai la faptele neadevãrate contestate, sã fie exprimat în limitele decenţei şi sã nu conţinã ameninţãri sau comentarii marginale.
ART. 54
(1) Cererea va fi înregistratã de radiodifuzor, cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantului i se va înmâna o dovadã scrisã în acest sens.
(2) În cazul în care radiodifuzorul refuzã sã înregistreze cererea, solicitantul se poate adresa direct Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzãrii programului care a produs lezarea.
ART. 55
Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 20 de zile de la data difuzãrii emisiunii în care s-a produs lezarea.
ART. 56
Radiodifuzorul poate refuza dreptul la replicã în urmãtoarele situaţii:
a) cererea nu a fost trimisã în termenul prevãzut la art. 55;
b) textul replicii nu întruneşte condiţiile stabilite la art. 52;
c) lungimea textului depãşeşte cu mult necesarul dreptului la replicã, iar persoana lezatã nu acceptã scurtarea textului;
d) persoana care solicitã dreptul la replicã nu respectã condiţiile prevãzute la art. 54;
e) radiodifuzorul deţine dovezi care probeazã adevãrul faptelor prezentate.
ART. 57
(1) Radiodifuzorul va decide, în termen de douã zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replicã, dacã îi va da curs sau nu.
(2) În cazul în care radiodifuzorul decide acordarea dreptului la replicã, va comunica persoanei lezate, în termen de douã zile de la data primirii cererii, ziua şi ora difuzãrii dreptului la replicã.
(3) În cazul în care radiodifuzorul refuzã sã acorde dreptul la replicã, va comunica în scris solicitantului decizia luatã şi motivarea acesteia, în termen de douã zile de la primirea cererii.
(4) În refuzul motivat se vor mai comunica solicitantului urmãtoarele:
a) posibilitatea, în cazul în care acesta este nemulţumit de decizia radiodifuzorului, de a se adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului;
b) termenul de 15 zile de la data primirii refuzului motivat, în care solicitantul se poate adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului;
c) adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului şi un numãr de telefon la care solicitantul poate contacta Consiliul pentru a obţine informaţiile necesare.
ART. 58
(1) Dreptul la replicã va fi difuzat gratuit, în termen de 3 zile de la data aprobãrii cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.
(2) Dacã emisiunea în care s-a produs lezarea este programatã într-un interval mai lung de 7 zile, dreptul la replicã se difuzeazã în termen de 3 zile, în acelaşi interval orar şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.
ART. 59
Dreptul la replicã se exercitã fie prin difuzarea pe post a intervenţiei directe a persoanei lezate, fie prin difuzarea unei înregistrãri realizate de radiodifuzor sau de solicitant; înregistrarea realizatã de solicitant trebuie sã corespundã standardelor tehnice utilizate de radiodifuzor.

CAP. III
Procedura rectificãrii

ART. 60
(1) Persoanele ale cãror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea unor fapte inexacte şi care doresc sã beneficieze de rectificare vor transmite în scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conţine urmãtoarele:
a) numele persoanei care se considerã vãtãmatã, adresa acesteia, telefonul sau orice alt mijloc care sã facã posibilã contactarea sa rapidã şi eficientã;
b) serviciul de programe în cadrul cãruia s-a difuzat emisiunea în care s-a produs lezarea, data şi ora difuzãrii, denumirea emisiunii;
c) fapte inexacte pentru care se solicitã rectificarea;
d) motivarea cererii.
(2) În cazul minorilor în vârstã de pânã la 14 ani, cererea va fi semnatã de pãrinţi sau de reprezentantul legal; pentru cei cu vârste între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnatã de aceştia şi de pãrinţi sau de reprezentantul legal.
ART. 61
(1) Cererea va fi înregistratã de radiodifuzor, cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantul va primi o dovadã scrisã în acest sens.
(2) În cazul în care radiodifuzorul refuzã sã înregistreze cererea, solicitantul se poate adresa direct Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzãrii programului care a produs lezarea.
ART. 62
Termenul de transmitere a cererii este de cel mult 20 de zile de la data difuzãrii emisiunii în care s-a produs lezarea.
ART. 63
(1) Radiodifuzorul va decide, în termen de douã zile de la data primirii cererii de rectificare, dacã îi va da curs sau nu.
(2) În cazul în care radiodifuzorul decide rectificarea, va comunica persoanei lezate, în termen de cel mult douã zile de la primirea cererii, ziua şi ora difuzãrii rectificãrii.
(3) În cazul în care radiodifuzorul refuzã rectificarea, va comunica în scris solicitantului, în termen de douã zile de la primirea cererii, decizia luatã, motivarea acesteia şi informaţiile prevãzute la art. 57 alin. (4).
ART. 64
(1) Dreptul la rectificare se exercitã prin difuzarea gratuitã pe post, în termen de 3 zile de la data aprobãrii cererii, în acelaşi interval orar, a unui material realizat de radiodifuzor, prin care acesta corecteazã, în spiritul adevãrului, informaţiile inexacte care au produs lezarea.
(2) Radiodifuzorul este obligat sã precizeze emisiunea în care au fost prezentate informaţiile inexacte şi data difuzãrii ei.
(3) Radiodifuzorul nu poate difuza rectificarea fãrã acordul prealabil al persoanei lezate.
ART. 65
Rectificarea poate fi refuzatã de radiodifuzor în urmãtoarele condiţii:
a) solicitarea a depãşit termenul prevãzut la art. 55;
b) solicitarea nu îndeplineşte condiţiile stabilite la art. 50 alin. (2) şi la art. 60.

CAP. IV
Sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului

ART. 66
(1) Persoana ale cãrei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevãrate sau informaţii inexacte şi cãreia i s-a refuzat dreptul la replicã ori la rectificare se poate adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de 15 zile de la data primirii refuzului motivat din partea radiodifuzorului.
(2) În cazul în care radiodifuzorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a comunica solicitantului decizia luatã, acesta din urmã se poate adresa Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzãrii programului care a produs lezarea.
ART. 67
Sesizarea, însoţitã de întreaga documentaţie referitoare la cererile de acordare a dreptului la replicã sau la rectificare, se înregistreazã la Registratura Consiliului Naţional al Audiovizualului.
ART. 68
Consiliul Naţional al Audiovizualului este obligat sã se pronunţe asupra sesizãrii în termen de cel mult 7 zile de la data înregistrãrii ei.
ART. 69
În cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dã câştig de cauzã solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului în termen de cel mult 3 zile de la data comunicãrii ei.
ART. 70
Acordarea dreptului la replicã sau la rectificare nu împiedicã persoana ale cãrei drepturi sau interese legitime au fost lezate sã se adreseze instanţelor judecãtoreşti.

TITLUL IV
Asigurarea informãrii corecte şi a pluralismului

ART. 71
(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de naturã politicã, economicã, socialã şi culturalã, trebuie sã respecte urmãtoarele principii:
a) asigurarea imparţialitãţii, echilibrului şi favorizarea liberei formãri a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publicã;
b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate;
c) evitarea oricãror forme de discriminare pe considerente de rasã, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexualã sau vârstã.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minoritãţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor.
(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigurã, de regulã, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile urmãtoare; în cazul în care cei solicitaţi refuzã sã îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţioneazã pe post.
ART. 72
Principiile enunţate la art. 71 alin. (1) nu exclud posibilitatea radiodifuzorului de a-şi exprima opinia în legãturã cu subiectul prezentat.
ART. 73
În vederea respectãrii şi garantãrii prevederilor <>art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a prevederilor art. 71 din prezentul cod, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului şi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtãtori de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public sã candideze ori care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.
ART. 74
(1) În programele de ştiri radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia României vor respecta regula celor trei pãrţi, dupã cum urmeazã:
a) o treime din timpul total destinat exprimãrii reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocatã opoziţiei parlamentare (senatori, deputaţi, persoane cu funcţii de conducere în partide, primari, consilieri locali şi judeţeni);
b) o treime din timpul total destinat exprimãrii reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocatã reprezentanţilor autoritãţii publice centrale (primul-ministru, miniştri, secretari de stat, prefecţi şi purtãtori de cuvânt ai acestora);
c) o treime din timpul total destinat exprimãrii reprezentanţilor puterii şi opoziţiei va fi alocatã partidelor care formeazã majoritatea parlamentarã (senatori, deputaţi, persoane cu funcţii de conducere în partide, primari, consilieri locali şi judeţeni).
(2) Se excepteazã de la regula celor trei pãrţi:
a) timpul alocat primului-ministru, atunci când acesta reprezintã România la evenimente internaţionale oficiale, interne sau externe;
b) timpul alocat unor relatãri şi intervenţii referitoare la producerea de calamitãţi naturale sau de epidemii, la mãsurile de înlãturare a efectelor acestora; aceastã excepţie nu anuleazã dreptul opoziţiei de a-şi exprima punctul de vedere în legãturã cu evenimentul în cauzã şi cu mãsurile stabilite de autoritãţi.
(3) Monitorizarea respectãrii regulii celor trei pãrţi se realizeazã pe perioade glisante de douã luni consecutive; în cazul constatãrii unui dezechilibru evident, Consiliul Naţional al Audiovizualului va solicita radiodifuzorului sã restabileascã echilibrul în luna ce urmeazã perioadei monitorizate.
ART. 75
Numãrul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, participanţi la alte emisiuni decât cele de ştiri, va fi egal; respectarea acestei reguli se monitorizeazã în conformitate cu dispoziţiile art. 74 alin. (3).
ART. 76
În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordeazã probleme de interes public privind minoritãţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.
ART. 77
Radiodifuzorii trebuie sã precizeze calitatea politicã a persoanelor care îşi exprimã punctele de vedere în cadrul emisiunilor informative sau de dezbatere.
ART. 78
În cadrul emisiunilor cu caracter informativ şi al dezbaterilor radiodifuzorii trebuie sã respecte urmãtoarele reguli:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;
b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul sã existe o conexiune realã;
c) sã asigure o distincţie clarã între reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane şi imaginile şi/sau sunetul înregistrate la evenimentul real;
d) în cazul prezentãrii de materiale audiovizuale provenind din surse externe redacţiei, sã se precizeze acest lucru; fac excepţie materialele audiovizuale provenite de la agenţiile de presã;
e) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, sã se solicite şi un punct de vedere al unei persoane cu competenţã în domeniu;
f) sondajele de opinie prezentate sã fie însoţite de urmãtoarele informaţii:
- denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
- data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizatã;
- dimensiunea eşantionului şi eroarea maximã de eşantionare;
- solicitantul sondajului;
g) televotul sau anchetele fãcute pe stradã sã nu fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publicã sau pentru un anumit grup social ori etnic;
h) sã se precizeze numãrul mesajelor primite prin orice mijloace de comunicare, atunci când se prezintã opiniile publicului;
i) difuzarea de mesaje în timpul emisiunilor, primite prin orice mijloace de comunicare, este posibilã numai în situaţia în care radiodifuzorii asigurã un mod de verificare publicã a acestora.
ART. 79
În cazurile de rãpiri sau deturnãri, radiodifuzorii trebuie sã se asigure cã materialele audiovizuale difuzate nu aduc prejudicii eforturilor depuse pentru soluţionarea lor şi nu pun în pericol vieţile persoanelor în cauzã.
ART. 80
(1) Practicile oculte, paranormale sau exorcismul trebuie tratate cu obiectivitate corespunzãtoare, în cadrul unui pluralism al punctelor de vedere.
(2) Nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care se oferã publicului, la cererea acestuia, consultaţii şi tratamente medicale, indiferent de mijloacele şi procedurile folosite.
(3) Nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apeleazã la vrãjitori şi ghicitori sau la alte activitãţi interzise prin lege.
ART. 81
(1) În cazul informãrii asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuitã a stãrii de îngrijorare şi se vor cita sursele de informare.
(2) Se vor evita speculaţiile asupra evenimentelor tragice, cauzelor şi consecinţelor lor ori prezentarea repetatã a unor imagini şocante, pentru a nu provoca temeri inutile sau panicã în rândul publicului.
(3) Nu se vor preciza numele victimelor pânã la comunicarea sau confirmarea oficialã a acestora.
ART. 82
(1) Radiodifuzorii care dau publicitãţii date, informaţii, avertizãri şi prognoze meteorologice sunt obligaţi sã precizeze sursa de informare.
(2) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt obligate sã aducã la cunoştinţã publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizãrile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional.
ART. 83
În vederea informãrii corecte a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre şi despre zonele de risc potenţial, despre mãsurile de prevenire, de intervenţie operativã şi de refacere în cazul dezastrelor (calamitãţi naturale şi alte catastrofe), pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale acestora, radiodifuzorii au obligaţia sã confrunte informaţiile primite din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaţiile deţinute de autoritãţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panicã în rândul populaţiei; în cazul în care versiunile primite diferã, se va transmite în mod obligatoriu şi informaţia provenitã de la sursa autorizatã legal, cu menţionarea acesteia.
ART. 84
(1) Informaţiile şi comunicatele oficiale ale autoritãţilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgenţã sau la starea de asediu se difuzeazã integral şi cu prioritate.
(2) În conformitate cu prevederile legale, decretul de instituire a stãrii de asediu sau a stãrii de urgenţã împreunã cu mãsurile urgente de aplicare se aduc neîntârziat la cunoştinţã populaţiei; decretul se difuzeazã pe posturile de radio şi de televiziune în cel mult douã ore de la semnare şi este difuzat în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stãrii de asediu sau de urgenţã.
(3) Informaţiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenţã, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicitãţii numai cu avizul autoritãţilor militare.
(4) Pe timpul stãrii de asediu sau al stãrii de urgenţã radiodifuzorii sunt obligaţi sã transmitã, cu prioritate, mesajele autoritãţilor militare, la cererea acestora.
ART. 85
(1) Prezenţa siglei serviciului de programe de televiziune pe întreaga duratã a difuzãrii, cu excepţia timpului afectat publicitãţii, este obligatorie.
(2) Afişarea pe ecran a informaţiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie în urmãtoarele cazuri:
a) la transmiterea în direct a unor emisiuni, evenimente sau manifestãri, cu excepţia buletinelor de ştiri, se va face menţiunea "Transmisiune în direct" sau "Direct" pe întreaga duratã a emisiunii ori transmisiei;
b) la difuzarea în reluare a emisiunilor informative, politice, social-economice, sportive, culturale, religioase şi de divertisment, se va face menţiunea "Reluare" sau "În reluare" pe întreaga duratã a difuzãrii acestora.
ART. 86
În cazul utilizãrii unor imagini şi/sau înregistrãri sonore de arhivã în alte emisiuni decât cele având caracter retrospectiv declarat, este obligatorie informarea publicului prin menţiunea "Arhivã"; data filmãrii sau a înregistrãrii trebuie precizatã dacã este necesarã pentru înţelegerea corectã a informaţiei.
ART. 87
Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea orei anunţate de începere a emisiunii/ programului, în special a emisiunilor informative; fac excepţie situaţiile de forţã majorã.

TITLUL V
Responsabilitãţi culturale

ART. 88
Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Românã.
ART. 89
Programele oferite publicului de posturile de radio şi de televiziune trebuie sã rãspundã standardelor editoriale elaborate în cadrul mecanismelor de autoreglementare, cu respectarea normelor europene şi a legislaţiei naţionale în materie, sã reflecte diversitatea culturalã, în respectul identitãţii naţionale şi europene.
ART. 90
Radiodifuzorii au obligaţia sã rezerve operelor audiovizuale româneşti o proporţie de cel puţin 30% din timpul de difuzare al fiecãrui serviciu de programe de televiziune, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestãrilor sportive, jocurilor, publicitãţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping.
ART. 91
(1) În sensul prezentului cod, sunt considerate opere româneşti:
a) operele originare din România, realizate de autori şi lucrãtori rezidenţi în România;
b) operele originare din alte state, realizate în baza unor tratate bilaterale de coproducţie, dacã coproducãtorii din România furnizeazã un procent majoritar din totalul costurilor producţiei, iar aceasta nu este controlatã de unul sau mai mulţi producãtori stabiliţi în afara României.
(2) Operele care nu sunt considerate opere româneşti în sensul alin. (1), dar care sunt realizate în principal de cãtre autori şi lucrãtori rezidenţi în România vor fi considerate opere româneşti într-un procent corespunzãtor procentului contribuţiei coproducãtorilor din România la totalul costurilor de producţie.
ART. 92
Radiodifuzorii vor prezenta trimestrial Consiliului Naţional al Audiovizualului un raport cuprinzând operele româneşti difuzate în trimestrul anterior în cadrul fiecãrui serviciu de programe şi procentul din timpul de difuzare consacrat acestora.
ART. 93
(1) Prevederile art. 90-92 nu se aplicã serviciilor de programe destinate unei audienţe locale, asigurate de radiodifuzorii care nu fac parte dintr-o reţea naţionalã.
(2) Dispoziţiile art. 90-93 îşi înceteazã aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2007.
ART. 94
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României au obligaţia de a asigura în cadrul fiecãrui serviciu de programe de televiziune îndeplinirea urmãtoarelor cerinţe:
a) sã rezerve operelor europene, astfel cum sunt definite la <>art. 23 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, un procent de minimum 50 % din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestãrilor sportive, jocurilor, publicitãţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping;
b) sã rezerve operelor europene create de producãtori independenţi cel puţin 10% din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestãrilor sportive, jocurilor, publicitãţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping, sau cel puţin 10 % din bugetul lor de programe.
ART. 95
Radiodifuzorii care dupã data de 1 ianuarie 2007 nu pot atinge proporţia majoritarã prevãzutã la art. 94 lit. a) o vor realiza progresiv în interval de un an, în funcţie de responsabilitãţile educaţionale, culturale şi de divertisment pe care le au faţã de public.
ART. 96
(1) Sunt exceptate de la prevederile art. 94 serviciile de programe de televiziune care îndeplinesc simultan urmãtoarele condiţii:
a) au o audienţã potenţialã de pânã la 3% din populaţia recenzatã a ţãrii;
b) nu difuzeazã filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;
c) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.
(2) Serviciile de programe de televiziune difuzate în baza unei licenţe acordate pentru municipiul Bucureşti sunt exceptate de la prevederile art. 94 dacã îndeplinesc simultan urmãtoarele condiţii:
a) nu difuzeazã filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;
b) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.
ART. 97
Consiliul Naţional al Audiovizualului va monitoriza îndeplinirea dispoziţiilor art. 94 şi 95, prin evaluarea şi autorizarea programelor audiovizuale difuzate.
ART. 98
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, radiodifuzorii vor prezenta trimestrial Consiliului Naţional al Audiovizualului un raport, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul cod.

TITLUL VI
Jocuri şi concursuri

ART. 99
(1) Jocurile şi concursurile trebuie sã se desfãşoare în mod corect, premiile trebuie sã fie prezentate cu exactitate, iar regulile trebuie sã fie clare şi aduse la cunoştinţã în mod corespunzãtor.
(2) Este interzisã descrierea calitãţii produselor sau a serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu excepţia mãrcii şi a preţului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) produsele sau serviciile culturale.
ART. 100
În emisiunile de jocuri şi concursuri destinate copiilor, premiile oferite şi valoarea lor vor fi potrivite vârstei acestora; nu se pot oferi premii în bani.
ART. 101
(1) Comunicarea în cadrul unei emisiuni sau al unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitãrii publicului de a participa la un concurs cu premii sau televot ori pentru a-şi exprima opiniile, trebuie sã respecte urmãtoarele cerinţe:
a) sã punã la dispoziţie publicului informaţii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, incluzând taxa pe valoarea adãugatã şi, dupã caz, toate taxele suplimentare;
b) sã informeze corect publicul cu privire la condiţiile şi modalitatea de a intra în posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare;
c) în situaţia în care tariful se aplicã în mod automat din momentul formãrii numãrului (apel fãrã rãspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţã publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formã scrisã, cât şi oral.
(2) În cadrul serviciilor de programe de televiziune, tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va fi prezentat lizibil, pe întreaga duratã de afişare a numãrului de apel, utilizându-se caractere cu dimensiuni identice cu cele ale numãrului de apel.
(3) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonorã, tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va fi precizat imediat dupã comunicarea numãrului de apel, astfel încât sã fie clar perceput de radioascultãtor.
(4) În cazul concursurilor cu premii care în mod normal implicã o duratã a apelului mai mare de 3 minute, publicul va fi informat în condiţii similare celor impuse afişãrii tarifului aplicat, condiţii precizate la alin. (2) şi (3).
(5) Cerinţele enunţate la alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) se aplicã şi publicitãţii pentru convorbirile telefonice erotice.

TITLUL VII
Sponsorizare, publicitate, teleshopping

CAP. I
Sponsorizare

ART. 102
(1) Sponsorizarea desemneazã participarea unei persoane fizice sau juridice, care nu este angajatã în activitãţi de radiodifuziune sau de televiziune ori în producţia operelor audiovizuale, la finanţarea directã sau indirectã a unei emisiuni, în scopul de a-şi promova numele, marca comercialã ori imaginea, propriile activitãţi sau produse.
(2) Conţinutul şi programarea unei emisiuni sponsorizate nu pot sã fie influenţate de cãtre sponsor într-o manierã care sã aducã atingere independenţei editoriale a radiodifuzorului.
(3) Emisiunile sponsorizate nu trebuie sã incite la vânzarea, cumpãrarea sau închirierea produselor ori serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în special prin referiri promoţionale ori de naturã comercialã la aceste produse sau servicii, fãcute în timpul respectivelor emisiuni.
(4) Sponsorizarea trebuie sã fie în mod clar separatã de publicitate; anunţurile de sponsorizare nu trebuie sã conţinã mesaje publicitare.
(5) Atunci când un anunţ promoţional conţine o referire la sponsorul programului, aceasta trebuie sã fie scurtã şi secundarã.
(6) În anunţul sponsorului nu trebuie sã existe nici o conexiune cu publicitatea difuzatã referitoare la produsele sau serviciile sponsorului.
ART. 103
(1) Nu pot fi sponsorizate emisiuni de ştiri şi dezbateri pe teme politice; nu poate fi sponsorizat întregul serviciu de programe.
(2) Emisiunile/programele audiovizuale nu pot fi sponsorizate de cãtre persoane fizice ori juridice care au ca obiect principal de activitate fabricarea sau vânzarea de produse ori furnizarea de servicii a cãror publicitate este interzisã.
(3) Sponsorizarea programelor de cãtre persoane fizice sau juridice ale cãror activitãţi includ fabricarea ori comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se poate face numai prin promovarea numelui sau a imaginii persoanei respective.
ART. 104
Este interzisã difuzarea în intervalul orar 6,00-23,00 a emisiunilor sponsorizate de companiile al cãror nume sau marcã este identicã cu numele ori marca unei bãuturi alcoolice.
ART. 105
(1) În cazul emisiunilor destinate copiilor nu trebuie sã fie perceputã nici o conexiune între numele, marca sau imaginea sponsorului şi denumirea emisiunii.
(2) Emisiunile destinate copiilor nu pot fi sponsorizate de cãtre persoane fizice sau juridice ale cãror activitãţi includ fabricarea ori comercializarea produselor medicale, a tratamentelor medicale sau a suplimentelor alimentare.
(3) Emisiunile destinate copiilor nu pot fi sponsorizate de cãtre persoane fizice ori juridice care organizeazã jocuri şi concursuri interzise copiilor.
ART. 106
(1) Ori de câte ori o emisiune este sponsorizatã, acest lucru trebuie sã poatã fi clar identificat ca atare de cãtre public în cadrul genericului de la începutul şi/sau de la sfârşitul emisiunii.
(2) În cadrul emisiunilor/programelor sponsorizate cu o duratã mai mare de 30 de minute, cu excepţia transmisiunilor sportive, numele, sigla comercialã sau logoul sponsorului ori numele sau imaginea unui produs reprezentantiv se difuzeazã timp de maximum 60 de secunde pe întreaga duratã a acestora, fãrã a se face nici un fel de referire comercialã sau de conexiune cu publicitatea difuzatã la produsele ori serviciile sponsorului; în cazul emisiunilor cu o duratã de pânã la 30 de minute, timpul maxim de difuzare este de 30 de secunde.

CAP. II
Publicitate şi teleshopping

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 107
Publicitatea şi teleshoppingul vor respecta regulile unei competiţii corecte şi transparente, care trebuie sã serveascã, în primul rând, interesele publicului.
ART. 108
Este interzisã orice formã de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugereazã publicului ori îl instigã sã renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemãnãtoare, pe motivul cã acestea din urmã devin inutile sau improprii folosinţei.
ART. 109
Este interzisã orice formã de publicitate care sugereazã publicului sã renunţe la fructele şi la alimentele naturale de bazã.
ART. 110
Publicitatea comparativã este posibilã numai în cazul în care respectã prevederile <>Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 111
Durata publicitãţii şi a teleshoppingului nu constituie un motiv care sã justifice înlãturarea obligaţiilor de informare corectã a publicului în legãturã cu bunurile sau serviciile promovate.
ART. 112
(1) Este interzisã difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcã, producãtor ori prin modalitãţi de comercializare; aceste restricţii nu se referã la denumirea companiilor producãtoare de bunuri sau prestatoare de servicii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele şi serviciile culturale sau cele destinate învãţãmântului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele IT şi auto, cu condiţia prezentãrii în scop informativ, în cadrul aceleiaşi emisiuni, a mai multor produse de acelaşi gen sau clasã.
ART. 113
(1) Este interzisã descrierea calitãţii produselor sau serviciilor oferite ca premii în emisiunile-concurs, cu excepţia mãrcii şi a preţului.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele sau serviciile culturale.
ART. 114
(1) Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie sã inducã în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa:
a) caracteristicilor produsului şi, în special, a naturii, identitãţii, proprietãţilor, compoziţiei, cantitãţii, durabilitãţii, originii sau provenienţei, precum şi a metodelor de fabricaţie ori de producţie;
b) atribuirii de efecte sau de proprietãţi pe care produsul nu le posedã;
c) preţului sau a tarifelor; acestea vor fi prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adãugatã şi toate taxele suplimentare;
d) condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile.
(2) Orice informaţie sau avertizare difuzatã sub formã de videotext va fi prezentatã static, lizibil şi pe o duratã suficientã, astfel încât sã fie clar perceputã de telespectatori.
ART. 115
Publicitatea sau teleshoppingul care se referã la o ofertã specialã trebuie sã indice, în mod clar şi neechivoc, data la care înceteazã oferta sau, dacã este cazul, faptul cã oferta specialã se referã la stocul de bunuri ori de servicii disponibil, iar dacã oferta specialã nu a început încã, data de începere a perioadei în care se aplicã preţul special sau alte condiţii specifice.
ART. 116
(1) Este interzisã difuzarea de publicitate şi de teleshoppping în care apar prezentatori ai emisiunilor de ştiri.
(2) Este interzisã difuzarea anunţurilor de interes public şi a apelurilor în scopuri caritabile prin care se promoveazã produse sau servicii.
ART. 117
(1) Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre.
(2) În cadrul unui calup publicitar poate fi difuzat un singur grupaj de anunţuri promoţionale.
(3) În cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, pe lângã condiţiile de separare prevãzute la alin. (1) se va insera pe întreaga duratã a difuzãrii menţiunea "Publicitate".
ART. 118
Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiunilor sportive minispoturi de publicitate, cu respectarea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) durata minispotului sã nu depãşeascã 10 secunde;
b) sã fie maximum douã minispoturi pe reprizã;
c) sã fie inserate în momentele de întrerupere naturalã a jocului;
d) sã fie însoţite pe toatã durata difuzãrii de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula "P" încadratã într-un cerc cu suprafaţa transparentã, amplasat în partea din dreapta jos a ecranului.
ART. 119
Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei competiţii sportive logouri, cu respectarea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) logoul poate fi inserat numai în momentul în care se anunţã înlocuirea unui jucãtor sau când se anunţã scorul;
b) durata unui insert sã nu depãşeascã 10 secunde, iar durata totalã de difuzare pe întreaga transmisie sã nu depãşeascã douã minute;
c) logoul sã fie plasat deasupra sau sub zona de difuzare a informaţiei precizate la lit. a) şi sã nu depãşeascã dimensiunile acesteia.
ART. 120
În cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza spoturi publicitare izolate numai dacã pauzele disponibile pentru inserarea spoturilor între pãrţile unui program, cum ar fi pauzele dintre rundele unui meci de box sau de tenis, sunt foarte scurte.
ART. 121
(1) În mod excepţional, în cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza, în intervalul orar 20,00-22,00, în alte situaţii decât cele precizate la art. 120, douã spoturi publicitare izolate.
(2) În cazul publicitãţii pentru bãuturi spirtoase, spotul publicitar izolat va fi difuzat numai în intervalul orar 23,00-6,00.
ART. 122
Spotul publicitar difuzat izolat trebuie sã respecte urmãtoarele condiţii:
a) durata spotului sã nu depãşeascã 30 de secunde;
b) sã fie însoţit pe toatã durata difuzãrii de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula "P" încadratã într-un cerc cu suprafaţa transparentã, amplasat în partea din dreapta jos a ecranului.
ART. 123
Societatea Românã de Televiziune poate difuza în timpul transmisiilor sportive minispoturi publicitare, spoturi difuzate izolat şi logouri, cu respectarea condiţiilor precizate la art. 118-120.
ART. 124
În cazul transmisiilor în direct, publicitatea nu trebuie sã afecteze integritatea programelor respective.
ART. 125
Plasarea de produse/servicii în programele audiovizuale este permisã numai în filme şi seriale pentru televiziune şi cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sã se încadreze în mod natural în desfãşurarea producţiei audiovizuale;
b) sã nu fie acordatã o vizibilitate exageratã produsului/serviciului, cum ar fi menţionarea mãrcii unui produs sau prezentarea unui produs în prim-plan ori dintr-un unghi care sã permitã evidenţierea mãrcii.

SECŢIUNEA a 2-a
Publicitate la alcool

ART. 126
(1) În cadrul serviciilor de programe de televiziune este interzisã, în intervalul orar 6,00-22,00, orice formã de publicitate la bãuturi spirtoase.
(2) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonorã este interzisã orice formã de publicitate la bãuturi spirtoase în urmãtoarele intervale orare:
a) 6,00-8,00 şi 10,00-22,00, în zilele de luni pânã vineri;
b) 6,00-22,00, sâmbãta şi duminica.
ART. 127
În sensul prezentului cod, bãuturile spirtoase sunt cele definite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, al ministrului sãnãtãţii şi familiei şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modificãrile ulterioare.
ART. 128
Este interzisã difuzarea de publicitate la bãuturi alcoolice, prin care se promoveazã comportamente sau atitudini violente, agresive ori antisociale.
ART. 129
Este interzisã difuzarea de spoturi publicitare la alcool, în care apar minori.
ART. 130
Este interzisã difuzarea anunţurilor promoţionale şi a concursurilor care conţin referiri la numele sau la marca unei bãuturi spirtoase; în cadrul concursurilor nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producãtoare de astfel de bãuturi.
ART. 131
Transmisiile sportive sponsorizate de producãtorii de bãuturi spirtoase pot fi difuzate numai în intervalul orar 23,00-6,00.
ART. 132
Evenimentele sportive desfãşurate pe teritoriul României care nu respectã dispoziţiile <>Legii nr. 148/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la produsele din tutun şi la bãuturile spirtoase, nu pot fi difuzate de radiodifuzori licenţiaţi în România.
ART. 133
În publicitatea pentru bãuturi spirtoase este interzisã folosirea de personaje, de decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate.
ART. 134
Calupurile publicitare în care se promoveazã bãuturi spirtoase se vor încheia cu avertismentul sonor şi vizual: "Consumul excesiv de alcool dãuneazã grav sãnãtãţii."

SECŢIUNEA a 3-a
Publicitate la alimente

ART. 135
Publicitatea la produsele alimentare va respecta urmãtoarele condiţii:
a) nu va încuraja consumul excesiv de alimente;
b) afirmaţiile precise privind nutriţia (de exemplu, efectele vitaminei C) ori afirmaţiile legate de sãnãtate (de exemplu, "Ajutã la o digestie sãnãtoasã") se vor baza pe fapte ştiinţifice solide şi nu vor crea impresii înşelãtoare privind beneficii nutriţionale sau de sãnãtate ale alimentului respectiv.
ART. 136
Ilustrarea cu fructe şi/sau cu porţiuni vegetale nu este permisã decât în cazul în care fructele (sau pãrţi de fruct - suc de fructe, pulpã de fruct) şi/sau porţiunile vegetale sunt înscrise pe eticheta produsului şi se regãsesc în conţinutul sãu în proporţie de minimum 4%.
ART. 137
În cazul utilizãrii la fabricarea alimentelor numai a aromelor, se interzic ilustrarea, desenarea sau orice alte forme de reprezentare a fructelor şi/sau a porţiunilor vegetale.
ART. 138
Nu se vor atribui alimentelor proprietãţi de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor şi nu se vor face referiri la astfel de proprietãţi; sunt exceptate de la aceastã interdicţie apele minerale naturale care sunt utilizate ca medicamente sau în scopuri curative în staţiunile balneare.

SECŢIUNEA a 4-a
Publicitate la produse medicamentoase

ART. 139
Prin publicitate audiovizualã pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale se înţelege orice formã de promovare, efectuatã în cadrul serviciilor de programe, destinatã sã stimuleze distribuirea, consumul sau vânzarea acestora.
ART. 140
(1) Publicitatea şi teleshoppingul sunt permise numai în cazul produselor medicamentoase şi al tratamentelor medicale care nu necesitã prescripţie medicalã.
(2) Reclama va avertiza publicul dacã produsele eliberate fãrã prescripţie medicalã conţin substanţe ce pot dãuna sãnãtãţii.
ART. 141
Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul la produsele medicamentoase care conţin substanţe psihotrope sau narcotice, în sensul convenţiilor internaţionale.
ART. 142
Publicitatea pentru produsele medicamentoase trebuie sã susţinã folosirea raţionalã a acestora, sã le prezinte în mod obiectiv, fãrã a le exagera calitãţile terapeutice.
ART. 143
(1) Promovarea produselor medicamentoase în serviciile de programe audiovizuale va include în mod obligatoriu urmãtoarele:
a) denumirea produsului;
b) denumirea comunã, dacã produsul conţine un singur ingredient activ;
c) indicaţia terapeuticã (afecţiunile pentru care se foloseşte produsul medicamentos);
d) avertizarea: "Acest produs se poate elibera fãrã prescripţie medicalã. Se recomandã citirea cu atenţie a prospectului. Dacã apar manifestãri neplãcute, adresaţi-vã medicului sau farmacistului."
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. d), publicitatea pentru produsele medicamentoase, difuzatã într-o formã prescurtatã (reminder), va include avertizarea: "Se recomandã citirea cu atenţie a prospectului."
(3) În sensul prezentei decizii, prin reminder se înţelege clipul publicitar care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) este o parte, o continuare şi/sau o completare a aceleiaşi campanii publicitare la un anumit produs medicamentos, realizatã în cadrul aceluiaşi serviciu de programe;
b) reaminteşte publicului elemente din mesajul difuzat în spotul principal al campaniei publicitare;
c) are o duratã ce nu depãşeşte 10 secunde.
(4) Avertizãrile menţionate la alin. (1) lit. d) şi la alin. (2) se vor difuza în urmãtoarele condiţii:
a) în cazul spotului principal, textul va fi prezentat la sfârşitul spotului publicitar, sonor şi vizual, timp de minimum 6 secunde;
b) în cazul reminderului, textul va fi prezentat pe parcursul difuzãrii spotului publicitar, în condiţii care sã asigure o percepţie clarã a mesajului.
ART. 144
(1) Este interzisã difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale, prezentate sau recomandate de personalitãţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datoritã celebritãţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente.
(2) Este interzisã difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandã ori avizeazã produse alimentare destinate copiilor, produse medicamentoase, tratamente medicale, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi sau suplimente nutritive.
(3) Este interzisã difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse alimentare destinate copiilor, produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale, dacã prezentãrile conţin recomandãri sau avize ale asociaţiilor medicale.
ART. 145
(1) Nici un fel de mesaj publicitar pentru produse medicamentoase sau tratamente medicale nu poate fi adresat persoanelor care au vârsta mai micã de 16 ani.
(2) Este interzisã difuzarea de publicitate pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale în emisiuni pentru copii sau în pauzele publicitare care precedã ori urmeazã unor astfel de emisiuni.
(3) Producãtorii şi distribuitorii de produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale nu pot sponsoriza programele sau emisiunile destinate copiilor.
(4) Publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de naturã sexualã ori pentru creşterea sânilor nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22,00-6,00 şi trebuie însoţite de avertizarea cã aceste produse nu sunt destinate copiilor.
ART. 146
(1) Este interzisã difuzarea de publicitate şi teleshopping:
a) la produse pentru tratarea alcoolismului;
b) la tratamente clinice împotriva cãderii pãrului;
c) pentru hipnozã, terapie prin hipnozã, psihologie, psihanalizã sau psihiatrie;
d) la produsele medicamentoase al cãror cost este compensat.
(2) Este interzisã menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum:
a) tuberculozã;
b) bolile cu transmisie sexualã;
c) alte boli infecţioase grave;
d) cancer şi alte boli tumorale;
e) insomnia cronicã;
f) diabet şi alte boli metabolice.
ART. 147
Publicitatea la produsele medicamentoase nu trebuie sã conţinã nici o menţiune care:
a) sã dea impresia cã o consultaţie medicalã sau o intervenţie chirurgicalã nu este necesarã, în special prin oferirea unor sugestii de diagnostic ori de tratament la distanţã;
b) sã sugereze cã efectul tratamentului cu produsul medicamentos respectiv este garantat, nu este însoţit de efecte secundare sau este mai bun decât ori echivalent cu cel al altui tratament sau produs medicamentos;
c) sã sugereze cã starea de sãnãtate normalã a publicului ar putea fi îmbunãtãţitã prin consumul respectivului produs;
d) sã sugereze cã starea de sãnãtate normalã a publicului ar putea fi afectatã dacã nu consumã produsul respectiv; aceastã interdicţie nu se aplicã campaniilor de vaccinare susţinute de industria farmaceuticã şi aprobate de Ministerul Sãnãtãţii;
e) sã sugereze cã respectivul produs medicamentos este un aliment, produs cosmetic sau alt bun de larg consum;
f) sã sugereze cã siguranţa sau eficienţa produsului medicamentos se datoreazã faptului cã este natural;
g) sã sugereze cã ar putea, prin descrierea sau reprezentarea detaliatã a unor simptome ori a unor cazuri clinice, sã ducã la un autodiagnostic eronat;
h) sã se refere, în termeni improprii sau incorecţi, la vindecare;
i) sã foloseascã în termeni improprii, alarmanţi sau incorecţi imagini, scheme ori fotografii care sã arate modificãri ale organismului uman provocate de boli sau leziuni ori de acţiunea produselor medicamentoase asupra organismului uman sau a unor pãrţi ale acestuia;
j) sã evidenţieze cã respectivul produs medicamentos este autorizat de Agenţia Naţionalã a Medicamentului.
ART. 148
(1) Este interzisã difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, dupã caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonorã şi scrisã:
a) "Produs neatestat medical";
b) "Metodã neatestatã medical".
(2) În cazul în care produsele şi tratamentele naturiste au fost verificate din punct de vedere medical, acest lucru va fi atestat de Colegiul Medicilor din România.
(3) Avertizarea prevãzutã la alin. (1) se va face la finalul mesajului publicitar.
ART. 149
Publicitatea şi teleshoppingul pentru produse şi tratamente homeopate sunt permise numai pentru produsele şi tratamentele avizate de Ministerul Sãnãtãţii sau de Colegiul Medicilor din România.
ART. 150
Este interzisã difuzarea de emisiuni sau teleshopping în care sunt prezentate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacã diagnosticul şi actele medicale care îl atestã nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori dacã în emisiune sau în teleshopping nu este prezent şi un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, care sã certifice din punct de vedere medical rezultatele obţinute.
ART. 151
(1) Este interzisã difuzarea de publicitate şi teleshopping în care se sugereazã cã este necesar ca oricine sã îşi suplimenteze dieta cu vitamine şi minerale sau cã astfel de suplimente pot sã îmbunãtãţeascã funcţii fizice ori mentale care în mod normal sunt bune.
(2) Promovarea în serviciile de programe audiovizuale de radio şi de televiziune a suplimentelor alimentare, suplimentelor nutritive, vitaminelor şi nutrienţilor va include în mod obligatoriu avertizarea: "Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul."
(3) Durata avertizãrii menţionate la alin. (2) va fi de minimum 3 secunde şi aceasta va fi difuzatã la sfârşitul spotului publicitar; pe posturile de televiziune avertizarea va fi prezentatã atât sonor, cât şi vizual.
(4) În cazul reminderului, textul precizat la alin. (2) va fi prezentat pe parcursul difuzãrii spotului publicitar, în condiţii care sã asigure o percepţie clarã a mesajului.
ART. 152
Emisiunile audiovizuale, publicitatea şi teleshoppingul destinate produselor sau tratamentelor pentru slãbit şi pentru menţinerea greutãţii corporale, fãrã indicaţii terapeutice, vor respecta urmãtoarele condiţii:
a) sã existe dovezi medicale, de încredere, pentru fiecare afirmaţie, privind efectele benefice ale produselor sau tratamentelor;
b) sã indice, când se afirmã cã greutatea unei persoane a scãzut cu o anumitã valoare, perioada în care s-a realizat aceastã scãdere;
c) greutatea pierdutã şi perioada în care aceasta s-a obţinut trebuie sã fie compatibile cu practicile medicale şi de dietã general acceptate şi sã nu semnifice calitãţi nereprezentative ale produsului sau serviciului medical oferit;
d) în cazul alimentelor şi al bãuturilor cu cantitãţi calorice scãzute, dacã sunt prezentate ca o parte a regimului de slãbire, se va indica faptul cã produsul respectiv poate conduce la pierderea de greutate numai ca parte a unei diete ce controleazã caloriile/energia;
e) în cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate în diete cu restricţii calorice, care, conform instrucţiunilor producãtorului, înlocuiesc în totalitate sau în parte aportul alimentar zilnic, acestea trebuie promovate sub numele de "substitut alimentar complet pentru slãbit" sau "substitut alimentar parţial pentru slãbit";
f) în cazul produselor alimentare şi al bãuturilor cu cantitãţi calorice scãzute nu se vor face referiri la rata ori la mãrimea scãderii în greutate ca rezultat al utilizãrii respectivelor produse sau la reducerea senzaţiei de foame ori la creşterea senzaţiei de saţietate.
ART. 153
(1) Promovarea sau prezentarea produselor şi tratamentelor pentru slãbit ori pentru menţinerea greutãţii corporale trebuie sã includã avertizarea, sonorã şi scrisã, cu o duratã de minimum 5 secunde: "Consultaţi medicul înainte de a urma dieta"; dieta trebuie prezentatã sau promovatã ca o mãsurã pe termen scurt.
(2) Sunt interzise mãrturiile sau relatarea unor cazuri particulare care sã justifice urmarea dietei respective.
ART. 154
Publicitatea şi teleshoppingul pentru orice fel de produs sau tratament pentru slãbit ori pentru menţinerea greutãţii corporale vor respecta urmãtoarele condiţii:
a) nu se vor adresa persoanelor sub 18 ani şi vor avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un insert scris şi/sau sonor;
b) nu pot fi difuzate în emisiunile pentru copii sau în pauzele publicitare care precedã ori urmeazã unor astfel de emisiuni;
c) nu se vor adresa în mod direct persoanelor obeze, nu vor include exemple în care vorbesc sau apar persoane care ar fi fost obeze înainte de a utiliza produsele ori serviciul cãrora li se face publicitate;
d) nu vor sugera sau nu vor afirma cã a fi subponderal este adecvat sau de dorit.

SECŢIUNEA a 5-a
Publicitatea politicã şi publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii

ART. 155
(1) În sensul prezentului cod, constituie publicitate politicã clipurile publicitare care promoveazã un partid, un om politic sau un mesaj politic.
(2) Publicitatea politicã este interzisã, cu excepţia perioadelor de campanie electoralã.
ART. 156
(1) Este interzisã publicitatea la cabinetele notariale şi la orice formã de exercitare a profesiei de avocat.
(2) Este interzisã publicitatea care promoveazã executori judecãtoreşti şi experţi judiciari.
ART. 157
(1) Membrii activi ai barourilor de avocaţi nu pot realiza sau modera emisiuni în care se dezbat cazuri aflate în cercetare ori pe rolul instanţelor de judecatã.
(2) Participarea şi intervenţiile avocaţilor în emisiunile audiovizuale în care se dezbat cazuri aflate în cercetare sau pe rolul instanţelor şi în care aceştia sunt angajaţi vor respecta normele deontologice ale profesiei de avocat.
ART. 158
(1) Este interzisã orice formã de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.
(2) Participarea şi intervenţia medicilor în emisiuni sau în programe pe teme medicale vor respecta principiile deontologice înscrise în Codul de deontologie medicalã adoptat de Colegiul Medicilor din România.
(3) În emisiunile audiovizuale pe teme medicale nu se vor recomanda medicamente, identificate prin marcã sau denumire comercialã, tratamente medicale şi cabinete medicale furnizoare de servicii publice, de stat şi private.

SECŢIUNEA a 6-a
Emisiuni de teleshopping

ART. 159
(1) Emisiunea de teleshopping constã în difuzarea cãtre public a unor oferte de comercializare directã privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv imobiliare şi necorporale, sau, dupã caz, prezentarea unor servicii, disponibile printr-un contract la distanţã.
(2) În sensul prezentului cod, prin contract la distanţã se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii, încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de cãtre comerciant, care utilizeazã în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţã.
(3) Ofertele difuzate trebuie sã respecte prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 51/2003 , şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor, la încheierea şi executarea contractelor la distanţã privind serviciile financiare, aprobatã prin <>Legea nr. 399/2004 .
ART. 160
(1) Emisiunea de teleshopping trebuie identificatã ca atare şi separatã clar de programele audiovizuale, sonor şi vizual, prin coperte neutre.
(2) Emisiunea de teleshopping nu poate conţine şi nu poate fi întreruptã pentru difuzarea de spoturi publicitare.
ART. 161
Dispoziţiile art. 160 nu se aplicã serviciilor de programe dedicate exclusiv teleshoppingului.

TITLUL VIII
Sancţiuni şi dispoziţii finale

ART. 162
(1) Nerespectarea prevederilor art. 23, 25 şi ale art. 28 alin. (2), art. 43, 44 şi 132, precum şi refuzul ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor referitoare la acordarea dreptului la replicã se sancţioneazã conform dispoziţiilor <>art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Nerespectarea prevederilor celorlalte articole ale prezentei decizii, precum şi refuzul ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor referitoare la acordarea rectificãrii se sancţioneazã conform dispoziţiilor <>art. 91 din Legea nr. 504/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În individualizarea sancţiunii Consiliul Naţional al Audiovizualului va ţine cont, dupã caz, de urmãtoarele aspecte:
a) gravitatea faptei şi efectele acesteia;
b) sancţiunile primite anterior, pe o perioadã de cel mult un an;
c) ziua din sãptãmânã şi intervalul de difuzare a emisiunii în cauzã;
d) durata emisiunii;
e) audienţa înregistratã.
(4) În cazul nerespectãrii dispoziţiilor art. 157 alin. (2) şi ale art. 158 alin. (2), Consiliul Naţional al Audiovizualului va sesiza Uniunea Naţionalã a Barourilor din România sau Colegiul Medicilor din România, solicitându-le sã analizeze în ce mãsurã au fost respectate principiile deontologice stabilite de acestea şi sã sancţioneze conduitele necorespunzãtoare, în conformitate cu prevederile statutare.
ART. 163
La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã <>Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 130/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 20 martie 2006, cu modificãrile ulterioare.

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Ralu Filip

Bucureşti, 3 aprilie 2006.
Nr. 187.


ANEXA 1

MARCAJ CAMERA ASCUNSĂ

NOTĂ(CTCE)
Marcajul pentru camera ascunsã se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 338 din 14.04.2006, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 2

RAPORT
privind procentul rezervat operelor europene în perioada .....
Denumirea radiodifuzorului (titularul licenţei audiovizuale):


┌──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│Denumirea serviciului │ │ Opere europene │ │
│ de programe/ │ Procent din timpul │create de producãtori │Observaţii│
│Licenţa audiovizualã │de difuzare rezervat │ independenţi │ │
│nr...... │ operelor europene ├────────────┬─────────┤ │
│ │ │Procent din │Opere │ │
│ │ │timpul de │recente, │ │
│ │ │difuzare sau│procent │ │
│ │ │din bugetul │din col.3│ │
│ │ │de programe │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
└──────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016