Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de consiliul-national-al-audiovizualului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Consiliul National Al Audiovizualului


Monitorul Oficial 693 din 13 Noiembrie 2013 (M. Of. 693/2013)

DECIZIE nr. 614 din 7 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 noiembrie 2013

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,în scopul clarificării procedurii şi a condiţiilor de prelungire a licenţei audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune,în temeiul art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 55 din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al audiovizualului adoptă următoarea decizie:art. idecizia consiliului naţional al audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare ...

Monitorul Oficial 355 din 14 Iunie 2013 (M. Of. 355/2013)

DECIZIE nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 iunie 2013

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,în scopul stabilirii procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau de televiziune,ţinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice,în scopul protejării intereselor comunităţilor locale de a primi informaţii din actualitatea locală şi programe de interes pentru comunităţile din zona de difuzare pe teme sociale, economice, culturale ...

Monitorul Oficial 179 din 01 Aprilie 2013 (M. Of. 179/2013)

DECIZIE nr. 141 din 28 martie 2013 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 1 aprilie 2013

Având în vedere dispoziţiile directivei 2010/13/ue a parlamentului european şi a consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (directiva serviciilor mass-media audiovizuale),întrucât măsurile luate pentru protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor trebuie să fie atent corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în carta drepturilor fundamentale a uniunii europene,întrucât limitarea accesului minorilor doar la conţinutul adecvat pentru vârsta lor presupune, pe de o parte, clasificarea conţinutului ...

Monitorul Oficial 742 din 02 Noiembrie 2012 (M. Of. 742/2012)

DECIZIE nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii si reguli de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 2 noiembrie 2012

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,conform dispoziţiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 29, art. 31-33, 37, 38, 38^1 şi 38^2, art. 50 lit. h^3) şi h^4), art. 51 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 ...

Monitorul Oficial 476 din 12 Iulie 2012 (M. Of. 476/2012)

DECIZIE nr. 586 din 10 iulie 2012 pentru reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 12 iulie 2012

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,în scopul asigurãrii de cãtre radiodifuzori a unei informãri corecte şi imparţiale a publicului în legãturã cu evenimentele legate de referendumul naţional privind demiterea preşedintelui româniei,având în vedere dispoziţiile hotãrârii parlamentului româniei nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea preşedintelui româniei, precum şi dispoziţiile art. 3 din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi dispoziţiile codului de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin decizia consiliului naţional ...

Monitorul Oficial 434 din 30 Iunie 2012 (M. Of. 434/2012)

DECIZIE nr. 320 din 29 mai 2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,ţinând seama de directiva 2010/13/ue a parlamentului european şi a consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (directiva serviciilor mass-media audiovizuale),în scopul stabilirii procedurii de notificare a serviciilor media audiovizuale la cerere şi a condiţiilor de difuzare a acestor servicii,ţinând cont de specificul serviciilor media audiovizuale la ...

Monitorul Oficial 283 din 27 Aprilie 2012 (M. Of. 283/2012)

DECIZIE nr. 195 din 24 aprilie 2012 privind principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2012

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului de garant al interesului public şi de autoritate unicã de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,conform dispoziţiilor art. 61-75 din legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 26^1 din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare legea audiovizualului,consiliul naţional al audiovizualului adoptã prezenta decizie:art. 1(1) campania electoralã la posturile de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor ...

Monitorul Oficial 118 din 16 Februarie 2012 (M. Of. 118/2012)

DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,în scopul stabilirii procedurii şi condiţiilor de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie,cu respectarea drepturilor radiodifuzorilor de a autoriza retransmiterea serviciilor de programe de cãtre distribuitorii de servicii de programe, potrivit dispoziţiilor art. 113 lit. e) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (3), art. 17, 74, art. 75 alin. (1) şi (2) şi al art. 82 din legea ...

Monitorul Oficial 534 din 28 Iulie 2011 (M. Of. 534/2011)

DECIZIE nr. 459 din 28 iunie 2011 pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Convinşi cã minorii şi problemele lor reprezintã o temã sensibilã pe care societatea româneascã nu o gestioneazã satisfãcãtor în acest moment,reamintind dispoziţiile convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptatã de adunarea generalã a organizaţiei naţiunilor unite la 20 noiembrie 1989, ratificatã prin legea nr. 18/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, potrivit cãreia în toate acţiunile care privesc copiii interesele copilului vor prevala,având în vedere rolul mass-mediei audiovizuale în sensibilizarea opiniei publice,ţinând cont de faptul cã protecţia legislativã se aplicã şi minorilor aflaţi în situaţii potenţial vulnerabile sau de risc,convinşi cã libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrãdit la orice informaţie de ...

Monitorul Oficial 396 din 06 Iunie 2011 (M. Of. 396/2011)

DECIZIE nr. 399 din 2 iunie 2011 privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la data de 26 iunie 2011 EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,în scopul asigurãrii de cãtre radiodifuzori a unei informãri corecte şi imparţiale a publicului în legãturã cu evenimentele legate de referendumul local organizat la data de 27 iunie 2011 de consiliul general al municipiului bucureşti, denumit în continuare cgmb,în conformitate cu dispoziţiile hotãrârii cgmb nr. 63/2011 privind aprobarea organizãrii referendumului local cu privire la modificarea organizãrii administrativ-teritoriale şi a funcţionãrii autoritãţilor administraţiei publice locale din municipiul bucureşti, modificatã prin hotãrârea cgmb nr. 95/2011,ţinând cont de prevederile ...

‹‹ Pagina 1 din 31
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016