Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 195 din 24 aprilie 2012 privind principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 195 din 24 aprilie 2012  privind principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 195 din 24 aprilie 2012 privind principii si reguli de desfasurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2012

    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de autoritate unicã de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
    conform dispoziţiilor art. 61-75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Legea audiovizualului,

    Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptã prezenta decizie:

    ART. 1
    (1) Campania electoralã la posturile de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, începe vineri, 11 mai 2012, şi se încheie în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24,00.
    (2) Radiodifuzorii care vor reflecta campania electoralã, ca urmare a solicitãrilor primite de la competitorii electorali, potrivit art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia de a completa şi de a transmite Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare CNA, pânã cel mai târziu la data de 9 mai 2012, informaţiile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
    (3) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenţia de reflectare a campaniei electorale, în condiţiile prevãzute la alin. (2), va fi comunicatã public pe pagina de internet a CNA.
    ART. 2
    Campania electoralã reflectatã prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice şi private, trebuie sã serveascã urmãtoarelor interese generale:
    a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât sã poatã vota în cunoştinţã de cauzã.
    b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuţi şi de aşi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale;
    c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilitãţile care decurg din profesiunea de jurnalist.
    ART. 3
    Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi sã asigure desfãşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând urmãtoarele principii:
    a) echitate - toţi candidaţii trebuie sã aibã posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
    b) echilibru în prezentarea activitãţilor de campanie ale competitorilor electorali;
    c) corectitudine - toţi competitorii electorali sã beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
    ART. 4
    (1) Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice şi private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, în condiţiile art. 65-67 din Legea nr. 67/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot sã participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.
    (3) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi ai competitorilor electorali şi nici spoturi publicitare comerciale în care apar candidaţi ori reprezentanţi ai competitorilor electorali.
    (4) Este interzisã vânzarea de timpi de antenã sau de spaţii de emisie pentru competitorii electorali în scopul participãrii la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale ori în vederea prezentãrii activitãţilor de campanie electoralã în emisiunile informative.
    ART. 5
    (1) În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votãrii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie sã fie prezentate exclusiv în urmãtoarele tipuri de emisiuni:
    a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votãrii şi activitãţile de campanie ale competitorilor electorali; în acest scop durata programatã a emisiunii informative poate fi mãritã cu cel mult 15 minute;
    b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activitãţile de campanie electoralã;
    c) dezbateri electorale - în care competitorii electorali, susţinãtorii sau reprezentanţii acestora, precum şi jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi teme de interes public privind campania electoralã.
    (2) Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintã activitãţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. Emisiunile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv cu menţiunea "emisiune electoralã" sau, dupã caz, "dezbateri electorale".
    (3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisã combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sã evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.
    (4) Radiodifuzorii sunt obligaţi sã precizeze calitatea în care se exprimã persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat, susţinãtor sau reprezentant al candidatului ori al unui partid politic, alianţã politicã, alianţã electoralã, jurnalist, analist sau consultant politic.
    (5) Emisiunile electorale pot fi realizate în direct sau pot fi înregistrate şi difuzate ca atare.
    ART. 6
    (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale. Spoturile electorale se difuzeazã gratuit şi nu constituie comunicare comercialã audiovizualã, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 15 din Legea audiovizualului.
    (2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o duratã mai mare de 30 de secunde şi trebuie sã fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia sã asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul sã fie informat cu privire la competitorul electoral al cãrui mesaj este difuzat.
    (3) Spoturile publicitare electorale se difuzeazã în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali. În cadrul emisiunilor de dezbateri electorale se pot difuza numai spoturile electorale ale competitorilor prezenţi în emisiunile respective.
    (4) Conţinutul spoturilor electorale trebuie sã respecte urmãtoarele cerinţe:
    a) sã nu punã în pericol ordinea constituţionalã, ordinea publicã, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;
    b) sã nu facã afirmaţii care pot aduce atingere demnitãţii umane sau moralei publice;
    c) sã nu incite la urã sau discriminare pe considerente de rasã, religie, naţionalitate, sex, orientare sexualã ori etnie.
    ART. 7
    (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectã a publicului.
    (2) În emisiunile informative, prezentarea activitãţilor de campanie va fi realizatã exclusiv de cãtre radiodifuzori. Este interzisã difuzarea de materiale în legãturã cu activitãţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de cãtre competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de cãtre candidaţi ori competitori electorali.
    (3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apãrea în emisiunile informative numai în probleme de strictã actualitate legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia sã asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.
    ART. 8
    (1) Emisiunile electorale şi emisiunile de dezbateri electorale trebuie sã asigure tuturor competitorilor electorali condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.
    (2) În cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, dupã caz, participanţii au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã nu punã în pericol ordinea constituţionalã, ordinea publicã, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;
    b) sã nu facã afirmaţii care pot aduce atingere demnitãţii umane sau moralei publice;
    c) sã probeze eventualele acuzaţii cu incidenţã penalã sau moralã aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;
    d) sã nu incite la urã sau discriminare pe considerente de rasã, religie, naţionalitate, sex, orientare sexualã ori etnie.
    ART. 9
    Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai celor de dezbateri electorale au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã fie imparţiali;
    b) sã asigure echilibrul necesar desfãşurãrii emisiunii, oferind fiecãrui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
    c) sã formuleze clar întrebãrile, fãrã a fi tendenţioase sau pãrtinitoare, şi sã manifeste un comportament civilizat în relaţia cu candidaţii;
    d) sã asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;
    e) sã solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţã penalã sau moralã unor contracandidaţi;
    f) sã intervinã atunci când, prin comportamente sau exprimãri, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţionalã, ordinea publicã, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnitãţii umane ori moralei publice, nu probeazã eventualele acuzaţii cu incidenţã penalã sau moralã aduse unui alt candidat ori reprezentant al unui competitor electoral, incitã la urã sau discriminare pe considerente de rasã, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexualã; în cazul în care invitaţii nu se conformeazã solicitãrilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupã caz.
    ART. 10
    (1) În cazul prezentãrii de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
    b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizatã;
    c) dimensiunea eşantionului şi marja maximã de eroare;
    d) cine a solicitat şi cine a plãtit efectuarea sondajului.
    (2) Televotul sau anchetele fãcute pe stradã, în rândul electoratului, nu trebuie sã fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publicã sau pentru un anumit grup social ori etnic.
    ART. 11
    (1) Candidaţii şi partidele politice ale cãror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevãrate beneficiazã de drept la replicã.
    (2) Candidaţii şi partidele politice ale cãror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiazã de drept la rectificare.
    (3) Radiodifuzorii au urmãtoarele obligaţii privind dreptul la replicã şi rectificare:
    a) sã decidã acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitãri formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referã la o emisiune difuzatã în ultima zi de campanie electoralã, decizia trebuie luatã în cel mult 12 ore de la primirea solicitãrii;
    b) sã comunice solicitantului, în termenele prevãzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luatã; în cazul neacordãrii dreptului solicitat, motivele trebuie sã fie comunicate solicitantului şi CNA;
    c) sã difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitãrii; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizãrii a fost difuzatã în ultima zi de campanie electoralã, rectificarea sau replica se difuzeazã în preziua votãrii;
    d) sã difuzeze, în cazul în care CNA dã câştig de cauzã solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
    (4) În preziua votãrii, radiodifuzorii trebuie sã prevadã în program, imediat dupã emisiunea informativã de searã, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificãrilor şi a replicilor ca urmare a sesizãrilor care se referã la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.
    ART. 12
    Cu 48 de ore înainte de ziua votãrii sunt interzise:
    a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electoralã;
    b) invitarea sau prezentarea în emisiuni şi dezbateri electorale a candidaţilor şi a reprezentanţilor competitorilor electorali, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 11 alin. (4);
    c) comentarii privind desfãşurarea campaniei electorale, precum şi cele privind competitorii electorali.
    ART. 13
    În ziua votãrii sunt interzise:
    a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votãrii;
    b) comentarii referitoare la competitorii electorali;
    c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.
    ART. 14
    (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevãzute la art. 5 alin. (1) şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.
    (2) Înregistrãrile prevãzute la alin. (1) vor fi pãstrate timp de 30 de zile dupã comunicarea oficialã a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia CNA, la cererea acestuia.
    ART. 15
    (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 61-74 din Legea nr. 67/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a dispoziţiilor Legii audiovizualului şi ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completãrile ulterioare, precum şi nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii atrage aplicarea sancţiunilor prevãzute de Legea audiovizualului.
    (2) Faptele se constatã şi sancţiunile se aplicã de CNA, care se autosesizeazã sau poate fi sesizat de cãtre cei interesaţi.
    ART. 16
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                  p. Preşedintele
    Consiliului Naţional al Audiovizualului,
                    Ioan Onisei


    Bucureşti, 24 aprilie 2012.
    Nr. 195.


    ANEXĂ

                                 Cãtre
                 Consiliul Naţional al Audiovizualului
          Bucureşti, Bd. Libertãţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706
                e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54

    Subsemnatul/Subscrisa, ......, cu domiciliul/sediul în localitatea ........, str. ...... nr..., bl. ..., sc. ..., ap. .., judeţul/sectorul ........, în vederea aplicãrii dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfãşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, în calitate de titular de licenţã audiovizualã vã comunicãm cã postul nostru de radio/televiziune/televiziune prin cablu intenţioneazã sã difuzeze urmãtoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale:
    [] emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe: ....................
    [] emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe: .......
    [] emisiuni informative în care vor fi difuzate:
      [] informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votãrii;
      [] activitãţi de campanie ale candidaţilor.
    Estimãm cã difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data de ......... .
    În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în funcţie de volumul solicitãrilor, aceste emisiuni vor fi programate, dupã cum urmeazã:
    [] luni, în tronsonul orar ..........................
    [] marţi, în tronsonul orar .........................
    [] miercuri, în tronsonul orar ......................
    [] joi, în tronsonul orar ...........................
    [] vineri, în tronsonul orar ........................

    Persoanele învestite cu responsabilitãţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt ....... şi pot fi contactate la telefon .........., fax: ..........., e-mail ................ .

             ..............................................................
             (semnãtura şi ştampila titularului de licenţã audiovizualã)*1)

____________
    *1) Pentru societãţile care deţin mai multe licenţe audiovizuale, aceastã comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.

                          _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Belal
15 Iulie 2015
RUSINE spune:Si de unde stiu ei ca cei de la Vplay, nu detin drepturi de autor? poate au cupamrat drepturile de atuor cum se lauda ca au facut si cei de la voyo, dar ei sunt oameni cu suflet si ne lasa sa vedem gratis seriale si altele. Sa va fie rusine, daca ne luati si asta, inseamna ca in lumea asta nu mai exista libertate, odata ce nu se plange niciun producator de seriale, nu vad de ce se plange protv-ul.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016