Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2006 Twitter Facebook

Acte altele martie 2006

Monitorul Oficial 277 din 28 Martie 2006 (M. Of. 277/2006)

ARANJAMENT din 5 octombrie 2004 PRIVIND SERVICIILE DE PLATA ALE POSTEI*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 28 martie 2006

________ *) traducere. subsemnaţii plenipotenţiari ai guvernelor statelor membre ale uniunii, în baza art. 23.4 din constituţia uniunii poştale universale, încheiatã la viena la 10 iulie 1964, de comun acord şi sub rezerva art. 26.4 din constituţie, au hotãrât urmãtorul aranjament. cap. i dispoziţii preliminare art. 1 obiectul aranjamentului şi produsele vizate 1. prezentul aranjament reglementeazã ansamblul prestaţiilor poştale care vizeazã transferul de fonduri. Ţãrile contractante convin de comun acord asupra produselor din cadrul prezentului aranjament pe care se ...

CODUL TEHNIC din 14 martie 2006 al gazelor naturale comprimate pentru vehicule EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 28 martie 2006

*t* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 𗈕. anrgn autoritatea nationala de reglementare în domeniul gazelor │ │ naturale │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 𗈖. iscir inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor │ │ ...

Monitorul Oficial 266 din 24 Martie 2006 (M. Of. 266/2006)

TABLOUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI PE ANUL 2006, din 24 martie 2006 intocmit in temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/ 2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 24 martie 2006

*t**font 9**font 9*┌────┬───────────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────────────┐│nr. │ numele si prenumele │circumscriptia│executor │ ││crt.│ │ │judecatoresc│ sediu ...

Monitorul Oficial 265 din 23 Martie 2006 (M. Of. 265/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 347 din 16 martie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 23 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,ion codescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,lucian leuştean,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 16 martie 2006.nr. 347.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentrucare comisia a avizat favorabil cerereade renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea 21/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date ...

 HOTĂRÂRE nr. 348 din 16 martie 2006 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 23 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,ion codescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,lucian leuştean,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 16 martie 2006.nr. 348.anexa 1 listapersoanelor care solicită acordarea cetăţeniei române──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în ...

Monitorul Oficial 256 din 22 Martie 2006 (M. Of. 256/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 336 din 16 martie 2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 22 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea cantităţii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 711 din 5 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2volumul maxim al cheltuielilor aferente recepţionării, depozitării şi păstrării grâului din recolta anului 2005 este de 11,5 milioane lei (ron) şi se va aloca din bugetul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale ...

Monitorul Oficial 250 din 20 Martie 2006 (M. Of. 250/2006)

CODUL DE REGLEMENTARE A CONTINUTULUI AUDIOVIZUAL din 2 martie 2006 ( DECIZIE nr. 130/2006 ) EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 20 martie 2006

Având în vedere dubla calitate a consiliului naţional al audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, convinşi cã libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrãdit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societãţi democratice, ţinând seama de faptul cã exercitarea dreptului la libera exprimare comportã îndatoriri şi responsabilitãţi, convinşi cã libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societãţi democratice, motiv pentru care presa audiovizualã trebuie sã beneficieze de o protecţie deosebitã, convinşi, ...

Monitorul Oficial 242 din 17 Martie 2006 (M. Of. 242/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 8 martie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 17 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 8 martie 2006.nr. 315.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitivredobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal ...

 HOTĂRÂRE nr. 316 din 8 martie 2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 17 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 8 martie 2006.nr. 316.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitivredobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal ...

Monitorul Oficial 235 din 15 Martie 2006 (M. Of. 235/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 313 din 8 martie 2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 15 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicnormele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 947 din 23 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4(1) din bugetele locale ale judeţelor şi al municipiului bucureşti se alocă lunar sumele necesare pentru:a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, în vederea completării drepturilor ...

Monitorul Oficial 234 din 15 Martie 2006 (M. Of. 234/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2005 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 15 martie 2006

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din 22 februarie 2006, hotărăşte modificarea şi completarea anexei la hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 55/2005 privind aprobarea regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006.art. ianexa la hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 55/2005 privind aprobarea regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea 2006, publicată ...

Monitorul Oficial 229 din 14 Martie 2006 (M. Of. 229/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 2 martie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 14 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 2 martie 2006.nr. 284.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 226 din 13 Martie 2006 (M. Of. 226/2006)

 PROCEDURĂ din 22 februarie 2006 de implementare a Programului privind creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 13 martie 2006

1. obiectivul programuluiobiectivul programului privind creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii, denumit în continuare program, îl constituie stimularea dezvoltării competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (imm) din românia şi adaptării lor rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi integrarea în uniunea europeană, prin implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare.2. descrierea programuluiprin program se urmăresc informarea, îndrumarea şi susţinerea întreprinderilor mijlocii în scopul de a:● pătrunde, concura şi consolida poziţia pe piaţa internă europeană, precum şi pentru a-şi mări avantajul competitiv pe piaţa românească;● cunoaşte şi aplica standardele ...

Monitorul Oficial 223 din 10 Martie 2006 (M. Of. 223/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 2 martie 2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 10 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 2 martie 2006.nr. 282.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitivredobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 10 alin. 1din legea nr. 21/1991, ...

 HOTĂRÂRE nr. 285 din 2 martie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 10 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 2 martie 2006.nr. 285.anexa 1 listapersoanelor care au deja alte cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 221 din 10 Martie 2006 (M. Of. 221/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 287 din 2 martie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 221 din 10 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 2 martie 2006.nr. 287.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii,pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţarela cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza ...

Monitorul Oficial 223 din 10 Martie 2006 (M. Of. 223/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 2 martie 2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 10 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statp. ministrul administraţiei şi internelor,mircea nicu toader,secretar de statbucureşti, 2 martie 2006.nr. 283.anexa 1 listapersoanelor care au deja alte cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 220 bis din 10 Martie 2006 (M. Of. 220 bis/2006)

 PROCEDURĂ din 14 februarie 2006 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru sustinerea meşteşugurilor şi artizanatului*) EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 10 martie 2006

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 53 din 14 februarie 2006, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 220 din 10 martie 2006.──────────1. obiectivul programului1.1. obiectivul programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare "program", îl constituie stimularea dezvoltării mestesugurilor şi a micii industrii din românia, a întăririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor sau a altor organizaţii, în special în localităţile rurale dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor ...

 PROCEDURĂ din 14 februarie 2006 de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 10 martie 2006

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 54 din 14 februarie 2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 10 martie 2006.──────────1. obiectivul programuluiobiectivul programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de instruire şi consultanţă denumit în continuare program, îl constituie afirmarea şi valorificarea potenţialului de producţie şi de servicii al microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, prin instruirea personalului lor cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitarea accesului acestora la servicii de consultanţă, pentru integrarea cu succes în uniunea europeană.programul urmăreşte:- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea ...

 PROCEDURĂ din 14 februarie 2006 de implementare a programului pentru informarea şi educarea comercianţilor*) EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 10 martie 2006

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 56 din 14 februarie 2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 10 martie 2006.──────────procedura de implementare a programului pentru informarea şi educarea comercianţilor şi anexele nr. 1-10 la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul animmc, de la sediile oficiilor teritoriale pentru imm şi cooperaţie, de pe pagina de internet la adresa www.animmc.ro sau din monitorul oficial al româniei, partea i.1. obiectivul programului1.1. obiectivul programului pentru informarea şi educarea comercianţilor, denumit în continuare "program", îl constituie sprijinirea agenţilor economici, persoane fizice sau juridice autorizate, care desfăşoară activităţi de comercializare ...

 PROCEDURĂ*) din 14 februarie 2006 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a intreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 10 martie 2006

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 52 din 14 februarie 2006, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 220 din 10 martie 2006.──────────1. obiectivul programuluiobiectivele programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului, denumit în continuare program, sunt: facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (imm) româneşti pe pieţele externe, valorificarea potenţialului de export al acestora, precum şi reducerea decalajului de informaţii de piaţă, servicii de consultanţă şi instruire a imm româneşti faţă de cele din uniunea europeană.programul urmăreşte:a) promovarea produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţele externe;b) stimularea comunicării şi a ...

Monitorul Oficial 212 din 08 Martie 2006 (M. Of. 212/2006)

 PROCEDURA DE IMPLEMENTARE din 22 februarie 2006 a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit EMITENT: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 8 martie 2006

──────────aprobată prin ordinul nr. 64 din 22 februarie 2006, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 212 din 8 martie 2006.──────────1. obiectivul programuluiobiectivul principal al programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare program, îl constituie creşterea competitivităţii şi capitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului autohton în perspectiva integrării româniei în uniunea europeană şi a competiţiei la care vor fi supuse aceste societăţi pe piaţa unică. prin program se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei (ron)/beneficiar, ...

Monitorul Oficial 208 bis din 07 Martie 2006 (M. Of. 208 bis/2006)

 ANEXĂ din 14 iulie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 bis din 7 martie 2006

Anexa 2 tabel cu imobilele proprietate privatĂ situate pe amplasamentul lucrĂriivarianta de ocolire a municipiului sibiu┌────┬───────┬─────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ │suprafaţa terenului │ │ ││ │ │ ...

 ANEXĂ din 14 iulie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 bis din 7 martie 2006

Anexa 2 la hotărârea guvernului nr. 755/2005 tabelul cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării"fluidizare trafic rutier dn1 sector băneasa otopeni"┌────┬───────┬──────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │suprafaţa terenului │ │numele ││ │ │ ...

 ANEXĂ din 14 iulie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 bis din 7 martie 2006

*) aprobată prin hotĂrÂrea nr. 746 din 14 iulie 2005.anexa 2 tabelul cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "reabilitare dn 6 craiova - filiaşi km 233+200 - 268+390"┌────┬───────┬──────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ │suprafaţa terenului │ │ ││ ...

 ANEXĂ din 7 iulie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 bis din 7 martie 2006

──────────*) aprobată prin hotĂrÂrea nr. 660 din 7 iulie 2005.──────────tabel cu imobilele proprietate privatĂ situate pe amplasamentul lucrĂrii - autostrada bucureşti - constanţa tronson4 drajna - feteşti şi tronson 5 feteşti - cernavodă┌────┬────────┬──────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ │suprafaţa terenului │ │ ...

Monitorul Oficial 205 din 06 Martie 2006 (M. Of. 205/2006)

 HOTĂRÂRE nr. 220 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 6 martie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă ordinul ministrului de interne pentru aprobarea normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa ...

Monitorul Oficial 202 din 03 Martie 2006 (M. Of. 202/2006)

REGISTRUL NATIONAL din 3 martie 2006 al Asistentilor Sociali din Romania, publicat in temeiul art. 26 alin. (7) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 3 martie 2006

1. acris corina 2. albu gabriel ioan 3. alexan marioara 4. amariei nicoleta petronela 5. anghelina mihaela asineta 6. ardei angela 7. avram florin 8. baciu veronica carmen 9. badea anastasia 10. badea bianca marinela 11. badea maria tereza 12. balog maria marcela 13. ban erika sidonia 14. barac violeta emanuela 15. balan ancuta ramona ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016