Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 3 martie 2006  la Ordinul nr. 319 din 2006*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 3 martie 2006 la Ordinul nr. 319 din 2006*)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 343 bis din 17 aprilie 2006
------------
    *) Anexele 1-7 fac parte din Ordinul nr. 319 din 03.03.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 343 din 17.04.2006

    ANEXA 1
    Norme privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Dispoziţiile prezentelor norme se aplică tuturor navelor de navigaţie interioară care arborează pavilionul român, care navighează pe căile navigabile interioare, în trafic intern şi internaţional, cu excepţia barjelor fără echipaj şi a navelor de agrement destinate utilizării în scopuri sportive şi recreative.
    (2) Prevederile prezentelor norme nu se aplică navelor militare.

    Definiţii
    ART. 2
    Termenii folosiţi în prezentele norme au următorul înţeles:
    a) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumită în continuare ANR, autoritate de stat în domeniul navigaţiei;
    b) Barja - o navă, destinată transporturilor de mărfuri, construită sau modificată în mod special pentru a fi împinsă, şi care fie că nu are mijloace mecanice de propulsie, fie că are mijloace mecanice suficiente de propulsie care permit doar efectuarea unor manevre limitate când nu face parte dintr-un convoi de nave împins;
    c) Carnet de serviciu - documentul eliberat de Autoritatea Navală Română prin care personalul navigant de pe nave de navigaţie interioară face dovada calificării, aptitudinii medicale, a timpilor de navigaţie şi a sectoarelor parcurse;
    d) Certificat de echipaj minim de siguranţă - documentul eliberat de Autoritatea Navală Română pentru fiecare navă în parte, prin care se stabileşte numărul şi funcţiile echipajului minim de siguranţă;
    e) Conducător - persoană care posedă aptitudinea şi calificarea necesare şi este desemnată pentru a asigura conducerea navei pe căile navigabile interioare şi care-şi exercită responsabilitatea la bordul navei;
    f) Convoi - un convoi rigid sau un convoi de nave remorcate;
    g) Convoi rigid - un convoi împins sau o formaţiune în cuplu;
    h) Convoi împins - un ansamblu rigid de nave, din care cel puţin una este poziţionată înaintea navei (navelor) care asigură puterea pentru propulsie a convoiului, denumită(e) împingător(are); un convoi rigid este considerat de asemenea un convoi compus dintr-o navă împingător şi o navă împinsă, care sunt cuplate astfel încât să permită o articulaţie ghidată.
    i) Document de atestare - un brevet sau certificat de capacitate în termen de valabilitate şi care dă dreptul titularului să îndeplinească la bordul unei nave pentru căile navigabile interioare funcţia corespunzătoare şi, atribuţiile pe care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document;
    j) Echipaj minim de siguranţă - personalul navigant, calificat şi atestat conform reglementărilor în vigoare, necesar pentru asigurarea siguranţei navei şi a navigaţiei şi care ocupă funcţiile stabilite prin Certificatul de echipaj minim de siguranţă;
    k) Formaţiune - modul de alcătuire al unui convoi;
    l) Formaţiune în cuplu - un ansamblu de nave cuplate lateral rigid, bord în bord, fără ca vreuna să fie situată în faţa navei care propulsează ansamblul;
    m) Împingător - o navă special construită pentru a asigura propulsia unui convoi împins;
    n) Navă autopropulsată - o navă destinată transportului de mărfuri, construită pentru a naviga independent, cu propriile sale mijloace mecanice de propulsie;
    o) Navă cu cabine - o navă de pasageri de croazieră cu cabine de dormit pentru pasageri;
    p) Navă de navigaţie interioară - o navă destinată să navigheze exclusiv sau în mod special pe căile navigabile interioare;
    r) Navă de pasageri - o navă pentru voiaj de zi sau o navă cu cabine, construită şi amenajată pentru a transporta mai mult de 12 pasageri;
    s) Navă pentru voiaje de zi - o navă de pasageri, fără cabine de dormit pentru pasageri;
    ş) Tahograf - echipamentul care se instalează la bordul navelor având ca scop indicarea, înregistrarea şi stocarea în mod automat sau semiautomat a datelor privind timpul cât nava se află în marş şi a anumitor perioade de lucru ale conducătorilor navei;
    t) Timpi de navigaţie efectivă - perioada de timp scursă de la începutul voiajului până la sfârşitul voiajului, mai puţin zilele de întrerupere în care nava nu şi-a putut continua voiajul.
    ART. 3
    Echipajul minim de siguranţă, timpii de navigaţie efectivă şi perioadele de odihnă de la bordul navelor de navigaţie interioară trebuie să fie în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pentru toate modurile de exploatare.
    ART. 4
    (1) Pe toată perioada cât nava se află în exploatare, echipajul minim de siguranţă pentru unul din modurile de exploatare prevăzute la art. 8, precum şi pentru perioadele de staţionare, trebuie să fie permanent prezent la bordul navei.
    (2) Nava nu va fi autorizată să plece fără echipajul minim de siguranţă prevăzut.
    (3) Prevederile prezentelor norme se aplică şi atunci când navele navighează în apele naţionale altele decât cele navigabile.
    (4) În situaţii neprevăzute, cum ar fi boală, accident, decizia unei autorităţi, atunci când cel mult un membru din echipajul minim de siguranţă nu poate fi folosit la bord pe timpul navigaţiei:
    a) navele pot să-şi continue voiajul până la primul loc de staţionare corespunzător situat în sensul de navigaţie, dacă există la bord un posesor al unui document de atestare valabil pentru funcţia şi sectorul de navigaţie respectiv;
    b) prevederile de la litera (a) se aplică şi navelor de pasageri până la ultima escală a zilei;
    (c) Femeile însărcinate şi cele care au născut nu pot face parte din echipajul minim de siguranţă pe parcursul a 14 săptămâni cel puţin, din care cel puţin 6 săptămâni înainte şi 7 săptămâni după naştere.

    Membrii de echipaj
    ART. 5
    (1) Echipajul minim al unei nave poate fi compus din următoarele funcţii:
    a) conducător (căpitan fluvial categoria A sau categoria B);
    b) timonier fluvial (ofiţer fluvial);
    c) şef mecanic fluvial;
    d) mecanic (ofiţer mecanic fluvial/motorist);
    e) şef de echipaj fluvial;
    f) conducător de şalupă fluvială;
    g) marinar;
    h) marinar stagiar;
    i) mecanic stagiar.
    (2) Membrii de echipaj prevăzuţi la alin.(1) trebuie să deţină documentele de atestare valabile corespunzător funcţiei îndeplinite la bordul navei.

    Certificat de echipaj minim de siguranţă
    ART. 6
    (1) Certificatul de echipaj minim de siguranţă trebuie să se găsească obligatoriu la bordul fiecărei nave, care arborează pavilionul român.
    (2) Proprietarii, închinătorii sau operatorii navelor sunt obligaţi să asigure navele cu echipajul stabilit prin Certificatul de echipaj minim de siguranţă, indiferent dacă nava se află în navigaţie în apele naţionale sau internaţionale.
    (3) Atunci când se schimbă condiţiile tehnice şi de viaţă la bord, ANR poate aproba încadrarea navei cu un echipaj minim de siguranţă corespunzător noilor condiţii.

    Carnetul de serviciu - dovada calificării
    ART. 7
    (1) Oricare membru al echipajului trebuie să aibă un carnet de serviciu personal.
    (2) Carnetele de serviciu se eliberează de către ANR.
    (3) Carnetul de serviciu conţine:
    a) date cu caracter general precum calificarea titularului, docmnente de atestare, diplome şi aptitudine medicală, şi
    b) date specifice privind voiajele efectuate şi funcţiile ocupate la bordul navei, prin care se justitică perioadele de îmbarcare, timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse pe anumite căi navigabile interioare.
    (4) ANR este responsabilă de înregistrarea datelor cu caracter general prevăzute la lit. a), iar conducătorul navei este responsabil de înregistrarea datelor specifice prevăzute la lit. b);
    (5) În momentul îmbarcării, carnetul de serviciu trebuie prezentat conducătorului navei, ţinut la zi şi păstrat de acesta în loc sigur, până în momentul debarcării. La cererea titularului, carnetul de serviciu trebuie să-i fie restituit în orice moment, fără întârziere;
    (6) Titularul trebuie să prezinte carnetul de serviciu pentru viză la o căpitănie de port desemnată, cel puţin o dată în decursul a 12 luni calendaristice, începând de la data eliberării. Căpitănia vizează fiecare pagină a carnetului de serviciu, în baza înscrisurilor din jurnalul de bord şi/sau a copiilor confirmate oficial de conducătorul navei;
    (7) Documentaţia relevantă pentru tot personalul navigant îmbarcat pe navă se află permanent la bord, este accesibilă, poate fi citită şi include în mod obligatoriu, fără a se limita la aceasta, actele privind experienţa, instruirea, starea de sănătate şi calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate.

    Moduri de exploatare
    ART. 8
    (1) Pe o perioadă de 24 de ore, se definesc următoarele moduri de exploatare:
    A1 - Navigaţie de cel mult 14 ore;
    A2 - Navigaţie de cel mult 18 ore;
    B - Navigaţie continuă timp de 24 ore.
    (2) În modul de exploatare A1, navigaţia poate fi prelungită la cel mult 16 ore, maximum o dată pe săptămână, dacă timpul de navigaţie este atestat de înregistrările unui tahograf autorizat şi atunci când, în afară de conducător, în echipajul minim prevăzut se află un alt membru posesor al documentului de atestare de timonier.
    (3) O navă fără tahograf, care navighează în modul de exploatare A1, respectiv A2, trebuie să\-şi întrerupă navigaţia timp de 8 ore continue, respectiv 6 ore continue, astfel:
    a) în modul de exploatare A1 între ora 22.00 şi ora 6.00, şi
    b) în modul de exploatare A2 între ora 23.00 şi ora 5.00.
    (4) Nava se poate abate de la orarul stabilit mai sus dacă este echipată cu un tahograf în bună stare de funcţionare şi agreat de Autoritate. Acest tahograf trebuie să fie în funcţiune cel puţin de la începutul ultimei perioade de odihnă neîntreruptă de 8 ore, respectiv 6 ore, şi trebuie să fie accesibil imediat organelor de control.
    (5) Pe anumite sectoare de ape interioare navigabile, ANR poate impune moduri de exploatare diferite de cele prevăzute în acest articol.

    Odihna obligatorie
    ART. 9
    (1) În modul de exploatare A1, într-un interval de 24 ore calculat de la terminarea ultimei perioade de odihnă de 8 ore, toţi membrii din echipaj trebuie să beneficieze de 8 ore de odihnă neîntreruptă în afară timpilor de navigaţie efectivă.
    (2) În modul de exploatare A2, într-un interval de 24 ore calculat de la terminarea ultimei perioade de odihnă de 6 ore, toţi membrii din echipaj trebuie să beneficieze de 8 ore de odihnă, din care 6 ore de odihnă neîntreruptă în afară timpilor de navigaţie efectivă.
    (3) În modul de exploatare B, toţi membrii din echipaj trebuie să beneficieze de perioade de odihnă de 24 ore, la fiecare 48 ore, din care cel puţin două perioade de 6 ore neîntrerupte. Membrii de echipaj cu vârsta sub 18 ani, vor beneficia de 8 ore de odihnă neîntreruptă, din care 6 ore în afara timpului de navigaţie efectivă.
    (4) În timpul perioadei de odihnă, membrul de echipaj nu are nici o obligaţie, inclusiv cu privire la supraveghere sau disponibilitate; serviciile de cart şi supraveghere privind navele în staţionare nu sunt considerate ca obligaţii în sensul prezentului alineat.
    (5) Dacă în legislaţia muncii sau în contractele colective există prevederi în ceea ce priveşte timpi mai lungi ai perioadei de odihnă, acestea primează.
    (6) Proprietarul, persoana care a închiriat nava sau operatorul navei este obligat să efectueze anual un control intern cu privire la respectarea de către conducătorii navelor a timpilor de navigaţie, a timpului de întrerupere a navigaţiei şi a perioadei de odihnă.

    Schimbarea sau repetarea modului de exploatare
    ART. 10
    (1) Schimbarea sau repetarea modului de exploatare se poate face numai cu respectarea prevederilor de mai jos:
    a) Trecerea de la modul de exploatare A1 la modul A2 se poate efectua numai:
    (i) dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    (ii) dacă membrii de echipaj prevăzuţi pentru modul A2 au beneficiat imediat înainte de schimbarea modului de exploatare de un timp de odihnă de 8 ore, din care 6 ore în afară timpului de navigaţie efectivă, iar echipajul suplimentar, prevăzut pentru modul de exploatare A2, se găseşte la bord.
    b) Trecerea de la modul de exploatare A2 la modul A1 se poate efectua numai:
    (i) dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    (ii) dacă membrii de echipaj prevăzuţi pentru modul A1 au beneficiat imediat înainte de schimbarea modului de exploatare de un timp de odihnă de 8 ore, în afara timpului de navigaţie efectivă.
    c) Trecerea de la modul de exploatare B la modurile A1 sau A2 se poate efectua numai:
    (i) dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    (ii) dacă membrii de echipaj prevăzuţi pentru modurile de exploatare A1 şi A2 au beneficiat de un timp neîntrerupt de odihnă de 8 ore şi, respectiv 6 ore, imediat înainte de schimbarea modului de exploatare.
    d) Trecerea de la modurile de exploatare A1 sau A2 în modul B se poate efectua numai:
    (i) dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    (ii) dacă membrii de echipaj prevăzuţi la modul de exploatare B au beneficiat de o perioadă de odihnă de 8 ore şi, respectiv 6 ore, neîntreruptă, înaintea schimbării modului de exploatare, în afara timpului de navigaţie efectivă şi dacă echipajul suplimentar prevăzut pentru modul de exploatare B se găseşte la bord.
    e) Repetarea modulului de exploatare A1 sau A2 se poate efectua numai:
    (i) dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, şi
    (ii) dacă membrii de echipaj necesari pentru repetarea modului de exploatare A1 sau A2 au beneficiat, imediat înainte de începerea noului voiaj, de o perioadă de odihnă de 8 ore, respectiv 6 ore, neîntreruptă, în afara timpului de navigaţie efectivă.
    (2) În toate cazurile de schimbare a modului de exploatare, proprietarul, închiriatorul, operatorul sau conducătorul navei trebuie să modifice echipajul minim de siguranţă conform prevederilor prezentelor norme.

    Jumalul de bord -Tahograf
    ART. 11
    (1) La bordul fiecărei nave, căreia i se aplică prezentele norme, trebuie să se găsească un jurnal de bord. Acest jurnal de bord trebuie completat conform instrucţiunilor pe care le conţine. Responsabilitatea păstrării jurnalului de bord şi a înscrisurilor din acesta revine conducătorului navei.
    (2) Jurnalul de bord se eliberează de ANR, prin căpităniile de port. Un nou jurnal de bord nu poate fi eliberat decât dacă este prezentat jurnalul de bord precedent.
    (3) Pe foile rămase libere din Jurnalul de bord precedent Căpitănia de port va face menţiunea "Anulat". Acesta se păstrează la bordul navei timp de şase luni, de la data ultimului înscris.
    (4) Căpitănia de port, care eliberează jurnalul de bord, atestă aceasta printr-un "Certificat de evidenţă jurnale de bord", menţionând numele şi numărul oficial al navei, numărul jurnalului de bord şi data eliberării. Acest certificat trebuie să fie păstrat la bordul navei. Eliberarea jurnalelor de bord ulterioare, conform alin.(2) al prezentului articol, este înscrisă în certificat.
    (5) Instalarea şi inspecţia tehnică a tahografelor se face după normele elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Agenţii economici care montează, verifică, etalonează şi întreţin tahograf sunt cei autorizaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului.
    (6) Înregistrările tahografului trebuie păstrate la bordul navei timp de şase luni de la data ultimei înregistrări.
    (7) În caz de înlocuire sau de suplimentare a echipajului, conform art. 10, membrul de echipaj înlocuit sau îmbarcat suplimentar va prezenta un "atestat pentru justificarea perioadelor de odihnă" sau o copie din jurnalul de bord, care trebuie să conţină date referitoare la timpii de navigaţie şi perioada de odihnă de care navigatorul a beneficiat la bordul navei unde a efectuat ultimul voiaj.

    Echipamentul navelor
    ART. 12
    (1) Fără a aduce atingere altor dispoziţii ale prezentelor norme, navele autopropulsate, împingătoarele, remorcherele, convoaiele împinse şi navele de pasageri, exploatate cu un echipaj minim de siguranţă, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    1.1. Standard S1
    a) Instalaţiile de propulsie trebuie să fie de aşa natură încât să permită modificarea vitezei şi inversării sensului de marş din postul de comandă; Maşinile auxiliare, necesare marşului navei, trebuie să poată fi puse în funcţiune şi oprite din postul de comandă, în afară de cazul în care ele funcţionează în regim automat, fără întrerupere, pe parcursul fiecărui voiaj.
    b) Nivelurile critice:
    (i) ale temperaturii apei de răcire la motoarele principale;
    (ii) ale presiunii uleiului de ungere la motoarele principale şi la organele de transmisie;
    (iii) ale presiunii uleiului şi a aerului pentru dispozitivele de inversare a motoarelor principale, ale mecanismelor reductoare/inversoare sau elicelor;
    (iv) ale nivelului santinei compartimentului maşini, trebuie să fie semnalizate de dispozitive care declanşează în timonerie semnale de alarmă sonore şi optice. Semnalele de alarmă acustice pot fi reunite într-un singur aparat de sonorizare. Semnalele de alarmă optice trebuie să indice problema constatată şi nu trebuie să fie anulate decât atunci când respectivele probleme au fost eliminate.
    c) Alimentarea cu carburant şi răcirea motoarelor principale trebuie să fie automatizată;
    d) Guvernarea trebuie să fie facută de o persoană, fară un efort special, chiar la pescajul maxim autorizat;
    e) Emiterea de semnale optice şi sonore, impuse de Regulamentul de inspecţie pe Rhin şi Regulamentul de navigaţie pe Dunăre (DFND) pentru navele aflate în marş, să poată fi făcută din postul de comandă;
    f) Dacă nu este posibilă comunicarea directă între postul de comandă cu prova navei, pupa navei, compartimente interioare şi sala maşini, trebuie prevăzut un mijloc fonic. Pentru sala maşini, legătura fonică poate fi înlocuită cu semnale optice şi acustice.
    g) Efortul necesar pentru manevrarea manivelelor şi dispozitivelor pivotante, analoage maşinilor de ridicat, nu trebuie să fie mai mare de 160 N;
    h) Vinciurile de remorcare menţionate în certificate trebuie să fie motorizate;
    i) Pompele de santină şi pompele de spălare a punţii trebuie să fie motorizate;
    j) Aparatele principale de comandă şi control trebuie să fie dispuse ergonomic;
    k) Echipamentele necesare, conform Anexei nr. 7, trebuie să poată fi controlate din postul de comandă;
    l) Nava trebuie să fie echipată cu un radiotelefon în unde metrice, pentru comunicaţii navă - navă şi informare nautică.
    1.2. Standard S2
    a) Pentru navele care operează separat:
    (i) standardul S1 şi o echipare suplimentară cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timonerie.
    b) Pentru navele care asigură propulsia unei formaţiuni în cuplu:
    (i) standardul S1 şi o echipare suplimentară cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timonerie.
    c) Pentru navele care asigură propulsia convoaielor împinse formate dintr-o motonavă şi o navă în faţă:
    (i) standardul S1 şi o echipare suplimentară cu vinciuri de cuplare acţionate electric sau hidraulic. Totuşi, acest echipament nu este cerut dacă nava din fruntea convoiului împins este echipată cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timoneria navei împingătoare.
    d) Pentru împingătoare care asigură propulsia unui convoi împins:
    (i) standardul S1 şi o echipare suplimentară cu vinciuri de cuplare acţionate electric sau hidraulic. Totuşi, acest echipament nu este cerut dacă nava din fruntea convoiului împins este echipată cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timoneria navei împingătoare.
    e) Pentru navele de pasageri:
    (i) standardul S1 şi o echipare suplimentară cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timonerie. Totuşi, acest lucru nu se cere dacă instalaţia de propulsie şi instalaţia de guvernare a navei de pasageri garantează în aceeaşi măsură manevrabilitatea.
    (2) Conformitatea îndeplinirii prevederilor alin.(1) de mai sus este dată de certificatele de inspecţie ale navei.
    ART. 13
    Situaţiile în care se poate afla o navă, corespunzător stării sale tehnice şi de exploatare:
    (1) Navă în exploatare - navă care are toate documentele tehnice valabile, cu maşinile, instalaţiile, echipamentele şi toate dotările în stare de funcţionare, cu echipajul complet şi aptă din toate punctele de vedere pentru a fi folosită conform tipului şi destinaţiei sale.
    (2) Navă scoasă din exploatare - navă cu documentele tehnice expirate, cu maşinile, instalaţiile, echipamentele şi/sau dotările parţial sau total scoase din funcţiune şi care nu este aptă pentru a fi folosită conform tipului şi destinaţiei sale.
    (3) Navă în parcul rece - navă cu toate documentele tehnice valabile, cu maşinile, instalaţiile, echipamentele şi toate dotările în stare de funcţionare, dar pusă în stare de conservare din motive comerciale, aptă de a fi folosită numai după deconservare şi dotare cu echipaj.
    (4) Se consideră nave scoase din exploatare şi în parcul rece numai navele care au fost comunicate ANR de către proprietarii, închiriatorii sau operatorii lor.
    (5) Navă la iernatic - navă cu toate documentele tehnice valabile, dar care, datorită condiţiilor hidro-meteorologice, a fost dusă de proprietar, închiriator sau operator în locurile de iernatic special amenajate pentru acest scop.
    (6) Pentru navele prevăzute la alin.(2) şi alin.(3), ANR va stabili echipajul minim de siguranţă în funcţie de starea navei şi locul de staţionare;
    (7) Pentru navele prevăzute la alin.(5), ANR va stabili echipajul minim de siguranţă, în conformitate cu Instrucţiunile pentru organizarea iernaticelor.

    Nave în staţionare
    ART. 14
    (1) Pe timpul staţionării în porturi sau în rada porturilor a navelor de navigaţie interioară, altele decât cele prevăzute la art.16, art.17, art.18 şi art.20 pct. 4.2, 4.3, 5 şi 10, serviciul de supraveghere şi siguranţă va fi asigurat de minim un marinar şi un mecanic stagiar.
    (2) Pe timpul staţionării în porturi a navelor de navigaţie interioară prevăzute la art.18 alin.(1) pct.1 şi la art.20, pct. 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 şi 17, serviciul de supraveghere şi siguranţă va fi asigurat de un marinar sau de personalul pontonului la care sunt acostate navele, cu condiţia ca nava să fie predată personalului de la ponton, pe bază de proces-verbal.
    ART. 15
    (1) Pentru tipurile de nave care nu sunt prevăzute în prezentele norme, ANR va stabili, în funcţie de tipul construcţiei, caracteristici, echipament standard, mod de exploatare, sectoare de navigaţie precum şi alte criterii specifice, echipajul minim de siguranţă care trebuie să se găsească la bord în cursul navigaţiei.
    (2) Pentru cazuri particulare, cum ar fi transportul de mărfuri periculoase, ANR poate impune suplimentarea echipajului minim de siguranţă, eliberând un certificat corespunzător.
    ART. 16
    Echipajul minim al navelor autopropulsate, împingătoarelor şi remorcherelor cuprinde:

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ Lungimea │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │ navei │ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │ │ │ echipamentul standard │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│ L ≤ 70 │conducător │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 1 │ │ - │ │ 1 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ - │ │ - │ │ 1 │ 2 │
│ │ │mecanic │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│70<L≤86 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ 1 │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ - │ 1 │ - │ │ 2*1 │ 1*1 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 1 │ 1 │ │ - │ 1 │
│ │ │mecanic │ - │ - │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│ L > 86 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ │şef de echipaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*2 │ 1*2 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │ │mecanic │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
    *1 Unul din marinari poate fi înlocuit cu un mecanic stagiar.
    *2 A.N.R poate aproba o calificare inferioară pentru unul din marinari.
──────────

    ART. 17
    (1) - Echipajul minim al convoaielor rigide şi alte
               formaţiuni rigide cuprinde:

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ Tipul │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │convoiului│ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │ │ │ echipamentul standard │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ 1 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barja*3 │şef de echipaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │sau for- │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │maţie în │marinar │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*4,*5│ 1 │
│ │cuplu de │marinar stagiar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │dimensiuni│mecanic │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │L ≤ 116,5m│ │ │ │ │ │ │ │
│ │B ≤ 15 m │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ 2 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barje*3 │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │sau nava │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │auto- │marinar │ 1 │ - │ 2 │ - │ 2*4 │ - │
│ │propulsată│marinar stagiar │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │+ 1 │mecanic │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barja*3 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ 3 sau │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │4 barje*3 │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │sau nava │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │auto- │marinar │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 2*4 │ - │
│ │propulsată│marinar stagiar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │+ 2 sau 3 │mecanic (ofiţer │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │barje*3 │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ mai mult│timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │de 4 │şef de echipaj │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │barje*3 │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 3 │ 1 │ 3*4 │ 1 │ 3*4 │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │ │mecanic (ofiţer │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘


──────────
    *3 Barjă = barja de tip Europa II sau echivalentele sale, în lungime maximă de 76,5 m.
    1 barjă = două sau mai multe barje cuplate, cu o lungime totală ce nu depăşeşte 76,5 m şi o lăţime totală ce nu depăşeşte 15 m.
    *4 A.N.R poate aproba o calificare inferioară pentru unul din marinari.
    *5 Unul din marinari poate fi înlocuit de un mecanic stagiar.
──────────

    (2) A.N.R poate să prevadă un echipaj minim obligatoriu diferit pentru convoaie cu o lungime maximă de 86 m şi o lăţime de 15 m.
    (3) Şlepurile sunt asimilate barjelor.
    (4) Barjele cu lungimi mai mici sau egale cu 89,0 m sunt asimilate barjelor de tip Europa II.

    Echipajul minim al navelor de pasageri
    ART. 18
    (1) Echipajul minim al navelor de pasageri, care efectuează curse de zi, altele decât navele cu cabine, cuprinde:

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Numărul │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │maxim │ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │admis de │ │ echipamentul standard │
│ │pasageri │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│până la 40│conducător │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │pasageri │timonier fluvial │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │(cu brevet de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ofiţer fluvial) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şef de echipaj │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │mecanic │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│de la 41 │conducător │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │la 80 │timonier fluvial │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │pasageri │(cu brevet de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ofiţer fluvial) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şef de echipaj │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │mecanic │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│de la 81 │conducător │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ │
│ │la 250 │timonier fluvial │ 1 │ │ - │ │ - │ │
│ │pasageri │şef de echipaj │ - │ │ - │ │ - │ │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ - │ │ - │ │ 1 │ │
│ │ │marinar stagiar │ - │ │ 1 │ │ 1 │ │
│ │ │mecanic │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4│de la 251 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │la 600 │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │pasageri │şef de echipaj │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic (ofiţer │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 5│de la 601 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │la 1000 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │pasageri │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 2 │ - │ 2 │ - │ 2 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │mecanic (şef │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 6│peste 1000│conducător │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │pasageri │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 3*6 │ 1 │ 4 │ 2 │ 4 │ 2 │
│ │ │marinar stagiar │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ 1 │ 2 │
│ │ │mecanic (şef │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘


──────────
    *6 A.N.R poate aproba o calificare inferioară pentru unul din marinari.
──────────


    (2) Echipajul minim al navelor de croazieră cu cabine cuprinde:

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Număr │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │paturi │ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │ │ │ echipamentul standard │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│pana la 50│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │paturi │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │mecanic │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│de la 51 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │la 100 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │paturi │şef de echipaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │mecanic (ofiţer │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│peste 100 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │paturi │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │marinar │ 2 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │mecanic (şef │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘


    Echipajul navelor, atunci când echipamentul standard prevăzut la art. 12 este incomplet
    ART. 19
    (1) Dacă echipamentul unei nave autopropulsată, unui împingător, unui convoi împins, al unei formaţii rigide sau al unei nave de pasageri nu corespunde echipamentului standard S1 prevăzut la art.12 alin. 1.1, echipajul minim prevăzut la art.l6, art.17 şi art.18 trebuie mărit cu un marinar, în modurile de exploatare A1 şi A2 şi cu doi marinari pentru modul de exploatare B. Atunci când nu sunt îndeplinite prevederile uneia din literele i) şi k) din standardul S1, în modul de exploatare B se suplimentează numai cu un marinar, în loc de doi marinari.
    (2) Pe lângă aceasta, dacă nu este îndeplinită una sau mai multe din prevederile art. 12 alin.1.1. lit. a), b) şi c), atunci:
    a) marinarul prevăzut la alin.(1), trebuie să fie înlocuit de un mecanic, pentru modurile de exploatare A1 şi A2; şi
    b) cei doi marinari prevăzuţi la alin.(1), trebuie înlocuiţi de doi mecanici pentru modul de exploatare B.
    ART. 20
    (1) - Echipajul minim de siguranţă pentru alte tipuri de nave altele decât cele de la art. 16, art.17 şi art.18:

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Tipul navei │ Funcţiile membrilor de echipaj │ Numărul │
│ │ │membrilor de │
│ │ │echipaj pentru │
│ │ │un schimb de │
│ │ │ lucru │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┤
│I. - AUTOPROPULSATE │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┤
│1. Şalupe de navigaţie │conducător şalupă fluvială │ 1 │
│ interioară │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ - │
│ 1.1. până la 185 KW*1 │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1.2. peste 185 KW*1 │conducător şalupă fluvială │ 1 │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1.3. de stins incendiu │conducător şalupă fluvială │ 1 │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic stagiar │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│2. Pilotine │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│3. Bacuri de traversare │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ 3.1. până la 300 KW*2 │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic stagiar │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3.2. peste 300 KW*2 │căpitan fluvial │ 1 │
│ │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ 1 │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│4. Remorchere şi │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ impingatoare portuare │şef de echipaj fluvial │ - │
│ 4.1. până la 800 KW │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic (ofiţer mecanic fluvial) │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │căpitan fluvial │ 1 │
│ 4.2. de la 801 KW la │timonier fluvial │ - │
│ 3700 KW │şef de echipaj fluvial │ 1 │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic (şef mecanic fluvial) │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │căpitan fluvial │ 1 │
│ 4.3. peste 3700 KW │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ 1 │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic (şef mecanic fluvial) │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│5. Nave de stins incendiu│căpitan fluvial │ 1 │
│ │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ 1 │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic (şef mecanic fluvial) │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│6. Nave de semnalizare │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ │şef de echipaj fluvial │ 1 │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│7. Nave colectare │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ reziduuri │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│8. Drage │căpitan fluvial │ 1 │
│ │timonier fluvial │ 1 │
│ │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│9. Salande │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ 9.1. până la 500 m.c. │marinar │ - │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │timonier fluvial (ofiţer fluvial) │ 1 │
│ 9.2. peste 500 m.c. │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic*4 │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│10. Tancuri petroliere │căpitan fluvial │ 1 │
│ sau chimice şi nave │timonier fluvial │ - │
│ de bunkeraj │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar*4 │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic*4 │ 1 │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┤
│II. - NEPROPULSATE │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┤
│11. Tancuri şi barje │căpitan fluvial │ - │
│ petroliere sau │timonier fluvial │ - │
│ chimice │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar*4 sau mecanic*4 │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│12. Pontoane dormitor │căpitan fluvial │ - │
│ │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar*4 │ - │
│ │marinar stagiar │ 1 │
│ │mecanic │ - │
│ │căpitan fluvial │ - │
│ │timonier fluvial │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│13. Drage │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│14. Salande │căpitan fluvial │ - │
│ │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│15. Bacuri şi poduri │căpitan fluvial │ - │
│ plutitoare de │timonier fluvial │ - │
│ traversare │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│16. Macarale plutitoare │căpitan fluvial │ - │
│ │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar*4 │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ 1 │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│17. Instalaţii pe corp │căpitan fluvial │ - │
│ plutitor*3 │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar*4 │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic │ - │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤
│18. Docuri plutitoare*5 │căpitan fluvial │ 1 │
│ │timonier fluvial │ - │
│ │şef de echipaj fluvial │ - │
│ │marinar*4 │ 1 │
│ │marinar stagiar │ - │
│ │mecanic (şef mecanic fluvial) │ 1 │
└─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘


──────────
    *1 Sunt incluse şalupele cu jet, cu aripi portante, de inspecţie, de servitute şi pasageri, şalupe remorcher şi pilotine.
    *2 Sunt incluse şi navele care manevrează poduri plutitoare de traversare.
    *3 Sunt incluse instalaţiile plutitoare de extragere balast, excavatoarele, graiferele, elevatoarele, deroşezele, sonetele şi altele asemenea.
    *4 Se cere minim doi ani vechime.
    *5 Docuri plutitoare:
    a) Pentru un doc plutitor serviciul de supraveghere şi siguranţă pe un schimb de lucru se asigură de către un marinar;
    b) Atunci când se constituie o formaţie de două sau trei docuri plutitoare serviciul de supraveghere şi siguranţă pe un schimb de lucru pentru întreaga formaţie de docuri, va fi asigurat de un marinar şi un motorist cu minim 2 ani vechime;
    c) operaţiunile de urcare sau coborâre de pe doc sau de pe docurile din formaţie a navelor se asigură de către un căpitan fluvial şi un şef mecanic fluvial.
──────────

    (2) Navelor de la acest articol nu li se aplică prevederile art. 8, art. 9, art. 10 şi art. 12.


    ANEXA 2
    Annexe
    Beilage                                    ROMÂNIA
                               ROUMANIE/RUMANIEN


            MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
             MINISTERE DES TRANSPORTS, CONSTRUCTIONS ET TOURISME /
                  BUNDESMNISTER FUR VERKHER BAU UND TOURISMUS


                           AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
                           AUTORITE NAVALE ROUMAINE /
                           RUMANISCHE SCHIFFSBEHORDE


            CERTIFICAT PRIVIND ÎNCADRAREA NAVEI CU ECHIPAJ MINIM DE
                                   SIGURANŢĂ
               CERTIFICAT RELATIF A L'ENCADREMENT DU BATEAU AVEC
                         EQUIPAGE MINIMUM DE SECURITE /
               BESCHEINIGUNGSSCHEIN FUR DIE SCHIFFEINSTELLUNG MIT
                          MINDESTSICHERHEITBESATZUNG

                      Nr. ............/.................

    Eliberat în numele AUTORITĂŢII NAVALE ROMÂNE
    Delivree au nom de l'Autorite Navale Roumanie/Ausgestellt im Namen der
Rumanischen Schiffsbehorde

 1.- Numele navei ................... Tipul navei ............................
     Nom du bateau/Schiffesname Type du bateau /Schiffestyp

     Portul de înregistrare ......... Numărul oficial ........................
     Port d'attache/Eintragungshafen Numero officiel/Amtliche Nummer

     Tonajul ........................ Sectorul de navigaţie*1 ................
     Tonnage/Raumgehalt Secteur de navigation*1/Schiffahrtsektor*1


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 2.- Confirmăm prin prezentul certificat ca, în concordanţă cu prevederile
Ordinului MTCT pentru aprobarea "Normelor privind stabilirea echipajului minim
de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român"
nr....../........., nava este considerată ca navigând în condiţii de siguranţă
deplină, dacă echipajul minim de siguranţă este în conformitate cu cel din
prezentul certificat.
     Îl est certifie par la presente certificat qu'en vertu des dispositions de
l'Ordre du Ministere des Transports, Constructions et Tourisme pour
l'approbation des "Normes stabilisant de l'equipage minimal de securite sur les
bateaux de navigation interieure sous pavilion roumaine "No...../......, un
bateau est considere comme naviguant dans des conditions de maxime surete, si
l'equipage minimum de securite est en concordance avec celui decrit dans le
presente certificat.
     Dadurch wird bestatigt, das gemaâ der Anordnung des Bunderminister fur
Verkehr, Bau und Tourismus mit Bezug auf die Zustimmung der "Normen zur
Festlegung der Mindestsicherheitbezatzung auf Binnenschiffe, die unter
rumanischen Flagge sich finden" Nummer ..... / ........, ist das Schiff
geeignet fur die Schiffahrt în ganzen Sicherheitsbedingungen, wenn die
Mindestsicherheitbezatzung zu diesem Bescheinigungsschein stimmt.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                  ┌─────────┬────────┬───────┐
 3.- Nava este admisă pentru modul de exploatare: │ A1*) │ A2*) │ B*) │
     Le batiment est admis au mode d'exploitation:└─────────┴────────┴───────┘
     Das Schiff ist geeignet fur die Betriebsform:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 4.- Echipamentul navei conform art.12 din Norme:
     Equipement du bateau selon l'article 12 des Normes/ Ausrustung des Schiffes
     nach art. 12 der Normen:

 Nava îndeplineşte*) / nu îndeplineşte*) prevederile art. 12 alin. 1.1*) / art.12 alin.1.2*)
 Le bateau repond*) / ne repond pas*) a l'article 12 alinea 1.1*) / a l'article 12
                                                                               alinea 1.2*)
 Das Schiff erfullt*) / erfullt nicht*) Art. 12 Absatz 1.1*) / Art. 12 Absatz 1.2*)

 Conform art. 19 din Norme, echipajul minim de siguranţă va fi mărit*) / nu va fi mărit*),
                                                                                 astfel:
 Conformement a l'article 19 des Normes,
 l'equipage minimum de securite doit etre /ne doit pas etre
                                                              augmente*) augmente*) comme suit:
 Die Mindestbesatzung muss nach Art. 19 der Normen wiefolgt /nicht erhoht*) werden:
                                                              erhoht*)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ MOD DE EXPLOATARE │
│ │ Mode d'exploitation / Betriebsform│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ A1 │ A2 │ B │
│ ├──────────────┼───────────┼─────────┤
│ Marinar / Matelot / Matrose │ │ │ │
│ ├──────────────┼───────────┼─────────┤
│ Mecanic în loc de marinar / Remplacement du matelot par un │ │ │ │
│ mecanicien/Motorenwart statt von Matrose │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴─────────┘

Observaţii şi condiţii particulare :
....................................................................................................
Observations et conditions particulieres/ Bemerkungen und besondere Auflagen.......................
....................................................................................................
....................................................................................................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5.- Echipaj minim de siguranţă conform art.20 din Norme
    Equipage minimum de securite, selon l'article 20 des Normes:
    Die Mindestbesatzung fur Sicherheit nach Art.20 der Normen:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ MOD DE EXPLOATARE │
│ │ Mode d'exploitation / Betriebsform│
│ ├──────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ A1 │ A2 │ B │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Conducător (Căpitan fluvial categ. A sau B) │ │ │ │
│Conducteur/Schiffsfuhrer │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Timonier fluvial (Ofiţer fluvial) │ │ │ │
│Timonier fluvial (Officier fluvial)/Steuermann(Offizieraufdeck│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Şef de echipaj fluvial │ │ │ │
│Maître - matelot fluvial/Bootsmann │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Marinar │ │ │ │
│Matelot/Matrose │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Marinar stagiar │ │ │ │
│Matelot leger/Leichtmatrose │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Şef mecanic fluvial │ │ │ │
│Chef mecanicien fluvial/Chefmechaniker │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Mecanic (Ofiţer, Motorist) │ │ │ │
│Mecanicien Officier, Motoriste)/Maschinist (Offiziermechaniker│ │ │ │
│Motorenwart) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│Mecanic stagiar │ │ │ │
│Mecanicien leger/Leichtmaschinist │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴─────────┘


 Observaţii şi condiţii particulare ................................................................
 Observations et conditions particulieres/Bemerkungen und besondere Auflagen: ......................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 6. Schimbarea sectorului de navigaţie, a caracteristicilor navei, echipamentelor standard, ori a
 modului de exploatare, altele decât cele înscrise în prezentul certificat, impune revizuirea
 încadrării navei cu echipaj minim de siguranţă.
 La modification du secteur de navigation, des caracteristiques du bateau, des equipements standard or
 du mode d'exploitation, d'autres que celles inscrites dans la presente certificat, impose la revision
 de l'amarinage du bateau a equipage minimum de securite.
 Der Wechsel des Schiffahrtsektors, der Schiffseigenschaften, der Ausrustung oder der Betriebsform,
 andere als diese hier eingetragen, fordert die Uberprufung der Schiffeinstellung mit
 Mindestsicherheitbezatzung.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Acest certificat este valabil până la data de............... Autoritatea Navală Română
La presente certficat est valable jusqu'au ................. Autorite Navale Roumaine
Dieses Bescheinigungsschein ist gultig bis.................. Rumanische Schiffsbehorde


                                                                          ......................
                                                                              (Semnătura)
                                                                         (Signature/Unterschrift)

__________________________________________________________________
    NOTA:
    *1 Sectorul de navigaţie : - toate căile navigabile interioare
                               - port şi radă

    *) Se barează menţiunile inutile.
    NOTE:
    *1 Secteur de navigation: - tous les eaux interieures navigables
                              - port et rade
    *) Rayer les mentions inutiles.
    NOTE:
    *1) Schiffahrtsektor: - alle innere schiffbare Flusse
                          - Hafen und Reede
    *) Nichtzutreffendes streichen    ANEXA 3


                                  COPERTA FAŢĂ
                               CARNET DE SERVICIU


                               LIVRET DE SERVICE


                               SCHIFFERDIENSTBUCH


                                  ┌───────┐
                                  │ STEMA │
                                  └───────┘


                           AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

                            AUTORITE NAVALE ROUMAINE

                         RUMANISCHE SCHIFFAHRTSBEHORDE                               CONTRACOPERTA FAŢĂ         Indicaţii şi instrucţiuni referitoare la carnetul de serviciu
                        vezi paginile de la .... la.....


      Indications et directives relatives a la tenue du livret de service
                              voir pages ....a...


         Hinweise und Anweisungen zur Fuhrung des Schifferdiensbuches
                           auf den Seiten ... bis ...                               Carnet de serviciu
              Livret de service de navigation / Schifferdienstbuch

                               Nr._______________
                                     No/Nr.

  Titularul ┌────────────┐
  Titulaire/Inhaber │ Fotografia │
  Numele :_______________________________________________ │titularului │
  Nom/Name │ │
  Prenumele:_____________________________________________ │Photographie│
  Prenom(s) / Vorname(n) │du titulaire│
  Născut la (data naşterii):_____________________________ │ │
  Ne le / Geboren am │Photographie│
  Născut în (locul naşterii):____________________________ │des Inhabers│
  Ne a /Geboren în └────────────┘
  CNP:___________________________________________________ (TIMBRU)
  Numero d'immatriculation de la naissance / Geburtsnumer (SEC)
  Naţionalitatea:________________________________________
  Nationalite / Staatsangehorigkeit


                                      Semnătura titularului :__________________
                             Signature du titulaire / Unterschrift des inhabers


  Titularul prezentului carnet de serviciu s-a legitimat cu cel puţin unul din
  documentele menţionate mai jos:
  Le titulaire du present livret de service a justifie son indentite au moyen/
  Der Inhaber dieses Dienstbuches hat sich ausgewiesen
      [] paşaportul
      d'un passeport/ durch einen ReisepaB
      [] cartea de identitate
      d/une carte naţionale d'identite / durch eine Identitatskarte

  Tipul documentului :___________________________________________________
  Designation du documment: /Bezeichnung des Dokumentes
  Numărul documentului:__________________________________________________
  No du document: /Nummer des Dokumentes
  Document eliberat de către:____________________________________________
  Document delivre par /Dokument ausgestellt durch


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Locul data, semnătura şi ştampila autorităţii competente │
 │ Lieu, date, cachet et signature de l'autorite competente │
 │ Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der Verwaltungsbehorde │
 │ │
 │ │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                     SERIA

              Carnete de serviciu anterioare şi adresa titularului
             Livrets de service anterieurs et adresse du titulaire
          Vorangehende Schifferdienstbucher und Anschrift des Inhabers

┌───────┬────────────┬──────────────┐ ┌─────────┬─────────────┬──────────────┐
│Numărul│ Data │ Autoritatea │ │ Numărul │ Data │ Autoritatea │
│ │eliberării │ emitentă │ │ │eliberării │ emitentă │
│ No │Delivre le │Delivre par │ │ No │Delivre le │Delivre par │
│Nummer │Ausstellungs│Ausstelltdurch│ │ Nummer │Ausstellungs-│Ausstelltdurch│
│ │ -datum │ │ │ │ datum │ │
├───────┼────────────┼──────────────┤ ├─────────┼─────────────┼──────────────┤
├───────┼────────────┼──────────────┤ ├─────────┼─────────────┼──────────────┤
├───────┼────────────┼──────────────┤ ├─────────┼─────────────┼──────────────┤
├───────┼────────────┼──────────────┤ ├─────────┼─────────────┼──────────────┤
├───────┼────────────┼──────────────┤ ├─────────┼─────────────┼──────────────┤
└───────┴────────────┴──────────────┘ └─────────┴─────────────┴──────────────┘               Adresa titularului prezentului carnet de serviciu
                   (a se înscrie aici schimbările de adresă)
               Adresse du titulaire du present livret de service
                    (inscrire ici les changements d'adresse)
                   Anschrift des Inhabers dieses Dienstbuches
                     (AdrenBanderungen sind hier einzutragen)

┌────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Oraşul │ Codul poştal │ Strada, numărul │
│ Lieu │ Code poştal │ Rue, numero │
│ Ort │ Postleitzahl │ StraBe, Hausnummer │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
└────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────┘                            Observaţiile autorităţii
          (de exemplu indicaţii referitoare la un carnet substituent)
                           Observations de l'autorite
        (par exemple indications relatives a un livret de remplacement)
                              Vermerk der Behorde
                    (z.B. Hinweise auf ein Ersatzdienstbuch)


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     SERIA
              Calificarea titularului în conformitate cu art.5 din
           "Normele pivind stabilirea echipajului minim de siguranţă
        la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român"
                    aprobate prin Ordinul MTCT nr.____/2006
      Qualification du titulaire conformement a l'art.5 dans <<Les normes
        stabilisant de l/equipage minimal de securite sur les bateaux de
              navigation interieure sous pavillon roumaine>> agree
                         par l'Ordre MTCT no.____/2006
          Qualifikation des Inhabers nach der art. 5 die <<Normen zur
          Festlegung Mindestsicherheitbezatzung auf Binnenschiffe die
                     unter rumanischen Flagge nich finden>>
               zugelassen durch MTCT Anordnung ......... /2006.


  Calificarea:_______________ Calificarea:____________________
  (Funcţia) (Funcţia)
  Qualification/als Qualification/als
  De la (data):______________ De la (data):___________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Ştampila, data şi semnătura autorităţii: Ştampila, data şi semnătura
                                             autorităţii:
  Cachet date et signature de l'autorite/ Cachet, date et signature de
                                             l'autorite/
  Stempel, Datum und Unterschrift der Stempel, Datum und Unterschrift
  Behorde der Behorde


  _______________________________________ _________________________________


  Calificarea:_________________________ Calificarea:____________________
  (Funcţia) (Funcţia)
  Qualification/als (Qualification/als
  De la (data):________________________ De la (data):___________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Ştampila, data şi semnătura autorităţii: Ştampila, data şi semnătura
                                             autorităţii:
  Cachet date et signature de l'autorite/ Cachet, date et signature de
                                             l'autorite/
  Stempel, Datum und Unterschrift der Stempel, Datum und Unterschrift
  Behorde der Behorde  ____________________________________ _________________________________


  Calificarea:_________________________ Calificarea:____________________
  (Funcţia) (Funcţia)
  Qualification/als (Qualification/als
  De la (data):________________________ De la (data):___________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Ştampila, data şi semnătura autorităţii: Ştampila, data şi semnătura
                                             autorităţii:
  Cachet date et signature de l'autorite/ Cachet, date et signature de
                                             l'autorite/
  Stempel, Datum und Unterschrift der Stempel, Datum und Unterschrift
  Behorde der Behorde

  ________________________________________ __________________________________
                                    SERIA
             Calificarea titularului în conformitate cu articolul
             23.02 din Regulamentul de inspecţie a navelor pe Rhin
           Qualification du titulaire conformement a l'article 23.02
             du Reglement de visite des bateaux du Rhin/Befahigung
         des Inhabers nach & 23.02 der Rheinschiffsuntersuchungsordnung


  Calificarea:_______________ Calificarea:____________________
  Qualification/als Qualification/als
  De la (data):______________ De la (data):___________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Ştampila, data şi semnătura autorităţii: Ştampila, data şi semnătura
                                             autorităţii:
  Cachet date et signature de l'autorite/ Cachet, date et signature de
                                             l'autorite/
  Stempel, Datum und Unterschrift der Stempel, Datum und Unterschrift
  Behorde der Behorde


  _______________________________________ _________________________________


  Calificarea:_________________________ Calificarea:____________________
  Qualification/als (Qualification/als
  De la (data):________________________ De la (data):___________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Ştampila, data şi semnătura autorităţii: Ştampila, data şi semnătura
                                             autorităţii:
  Cachet date et signature de l'autorite/ Cachet, date et signature de
                                             l'autorite/
  Stempel, Datum und Unterschrift der Stempel, Dattum und Unterschrift
  Behorde der Behorde  ____________________________________ _________________________________
          Calificarea titularului în conformitate cu alte reglementări
         Qualification du titulaire conformement a d'autres reglements
               Befahigung des Inhabers nach Anderen Vorschriften


  Calificarea:________________________ Calificarea:____________________
  Qualification/als Qualification/als
  De la (data)________________________ De la (data)____________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  În baza documentului________________ În baza documentului______________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Eliberat de_________________________ Eliberat de_______________________
  a compter du (date)/ab dem (Datum) a compter du (date)/ab dem (Datum)
  Ştampila, data şi semnătura, Ştampila, data şi semnătura
  autorităţii: autorităţii:
  Cachet date et signature de Cachet, date et signature de
  l'autorite/ l'autorite/
  Stempel, Datum und Unterschrift der Stempel, Datum und Unterschrift
  Behorde der Behorde


  ____________________________________ __________________________________                                     SERIA
                      Certificatul de aptitudine medicală
              Attestation de l'aptitude/Nachweis der Tauglichkeit


   ┌─────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
   │Titularul prezentului carnet de │ │Titularul prezentului carnet de │
   │serviciu este apt să exercite │ │serviciu este apt să exercite │
   │funcţia de: │ │funcţia de: │
   │Le titulaire du present livret │ │Le titulaire du present livret │
   │de service a ete certifie apte │ │de service a ete certifie apte │
   │d'exercer le function de/Der │ │d'exercer le function de/Der │
   │Inhaber dieses │ │Inhaber dieses │
   │Schifferdienstbuches ist tauglich│ │Schifferdienstbuches ist tauglich │
   │zur Ausubung der Funktion folgend│ │zur Ausubung der Funktion folgend │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ _______________________________ │ │ ________________________________ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │În baza avizul medical nr.______ │ │În baza avizul medical nr.______ │
   │Sur l'avis medical no/Aufgrund │ │Sur l'avis medical no/Aufgrund des│
   │des artzlichen Zeugnises nr. │ │artzlichen Zeugnises nr. │
   │Eliberat de către :_____________ │ │Eliberat de către :_____________ │
   │delivre par/ausgestellt durch │ │delivre par/ausgestellt durch │
   │La data:________________________ │ │La data:_________________________ │
   │delivre le / ausgestellt am │ │delivre le / ausgestellt am │
   │ │ │ │
   │ [] apt să conducă şi să │ │ [] apt să conducă şi să │
   │ navigheze │ │ navigheze │
   │ la bordul navelor de │ │ la bordul navelor de │
   │ navigaţie interioară │ │ navigaţie interioară │
   │ apte a conduire et a servir │ │ apte a conduire et a servir │
   │ a bord du bateaux de │ │ a bord du bateaux de │
   │ navigation interieure/ │ │ navigation interieure/ │
   │ tauglich zur Fuhrung │ │ tauglich zur Fuhrung │
   │ und Bedienung der Fahrzeuge │ │ und Bedienung der Fahrzeuge │
   │ │ │ │
   │ [] apt cu limitări/conform │ │ [] apt cu limitări/conform │
   │ condiţiilor următoare: │ │ condiţiilor următoare: │
   │ aptitude restreinte assortie│ │ aptitude restreinte assortie │
   │ des conditions suivantes/ │ │ des conditions suivantes/ │
   │ eingeschrankt tauglich mit │ │ eingeschrankt tauglich mit │
   │ den folgenden Auflagen │ │ den folgenden Auflagen │
   │ │ │ │
   │ _______________________________ │ │ ________________________________ │
   │ _______________________________ │ │ ________________________________ │
   │ _______________________________ │ │ ________________________________ │
   │ ____________________________. │ │ ____________________________. │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │Valabilitatea:__________________ │ │Valabilitatea:___________________ │
   │Duree de validite/Befristung │ │Duree de validite/Befristung │
   │ │ │ │
   │Locul, data, semnătura şi │ │Locul, data, semnătura şi ştampila│
   │ştampila autorităţii competente │ │autorităţii competente │
   │Lieu, date, cachet et signature │ │Lieu, date, cachet et signature │
   │de l'autorite competente/ │ │de l'autorite competente/ │
   │Ort, Datum, Stempel und │ │Ort, Datum, Stempel und │
   │Unterschrift der │ │Unterschrift der │
   │Verwaltungsbehorde │ │Verwaltungsbehorde │
   └─────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘

                                     SERIA
                     Perioada de îmbarcare la bordul navei
                           Temps de navigation a bord
                               Dienstzeit an Bord


 MODEL/MODELE/MUSTER
┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Numele navei │ │
│Nom du bateau/Schiffsname │ LUCEAFĂRUL │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Numărul oficial al navei/Pavilionul │ │
│No officiel du bateau/Pavillion/Amtliche │ 6001729/ROU │
│Schiffsnummer/Flagge │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tipul navei │ │
│Type de bateau/Schiffsart │ CARGO │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Lungimea navei în metri/Puterea motorului │ │
│Longueur de bateau /Puissance du moteur │ 69,0 m/520 kw │
│Schiffslangein/Antriebsleistung │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Capacitatea de încărcare/Numărul de persoane │ │
│Port en lourd/Nombre des personnes │ 1047 t │
│Tragfahigkeit/Anzahl der Fahrgaste │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Armatorul (numele, adresa) │ GCCL │
│Proprietaire (nom, adresse)/Eigner (name, │str. Mihai Eminescu 15, │
│Anschrift) │4001- Galaţi, România │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Funcţia titularului în perioada imbarcarii │ ŞEF DE ECHIPAJ │
│Prise de fonction du titulaire en tant que │ │
│Dienstantritt des Inhabers als │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Data imbarcarii │ 23.11.1995 │
│Prise de fonction le (date)/Dienstantrittam │ │
│(datum) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Durata totală (ani-luni-zile) │ │
│Duree totale de la function (ans-moins-jours)/ │ 0-2-02 │
│Gesamtdauer des Dienstes (Jahre-Monate-Tage) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Conducătorul navei (numele, adresa) │ ION CONSTANTIN │
│Conducteur (nom, adresse)/Schiffsfuhrer(name, │Str. Victoriei 1, 8700- │
│Anschrift) │Constanta, România │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Data şi semnătura conducătorului navei │ 20.02.1996 │
│Date et signature du conducteur/Or, Datum und │ │
│Unterschrift des Schiffsfuhrers │ ------------ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘                                     SERIA


                     Perioada de îmbarcare la bordel navei
                          Temps de navigation a bord
                               Dienstzeit an Bord


┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Numele navei │ │
│Nom du bateau/Schiffsname │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Numărul oficial al navei/Pavilionul │ │
│No officiel du bateau/Pavillion/Amtliche │ │
│Schiffsnummer/Flagge │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tipul navei │ │
│Type de bateau/Schiffsart │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Lungimea navei în metri/Puterea motorului │ │
│Longueur de bateau/Puissance du moteur │ │
│Schiffslangein/Antriebsleistung │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Capacitatea de încărcare/Numărul de persoane │ │
│Port en lourd/Nombre des personnes │ │
│Tragfahigkeit/Anzahl der Fahrgaste │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Armatorul (numele, adresa) │ │
│Proprietaire (nom, adresse)/Eigner (name, │ │
│Anschrift) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Funcţia titularului pe perioada îmbarcării │ │
│Prise de fonction du titulaire en tant que │ │
│Dienstantritt des Inhabers als │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Data îmbarcării │ │
│Prise de fonction le (date)/Dienstantrittam │ │
│(datum) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Data debarcării │ │
│Jusqu'au (date)/ Dienstende am (datum) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Durata totală (ani-luni-zile) │ │
│Duree totale de la function (ans-moins-jours)/ │ │
│Gesamtdauer des Dienstes (Jahre-Monate-Tage) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Conducătorul navei (numele, adresa) │ │
│Conducteur (nom, adresse)/Schiffsfuhrer (name, │ │
│Anschrift) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Data şi semnătura conducătorului navei │ │
│Date et signature du conducteur/Ort, Datum und │ ----------- │
│Unterschrift des Schiffsfuhrers │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
                                     SERIA
              Timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse
                            în cursul anului ------
                    Temps de navigation et secteurs parcours
           au cours de l'annee/Fahrzeiten und Streckenfahrte im Jahr
           Perioada de îmbarcare trebuie să coincidă cu înscrisurile
              din jurnalul de bord /Les teps de navigation doivent
              coincide avec les inscriptions portees dans le livre
              de bord/Die Anzahl de Fachrtage muB mit denjenigen
                          im Bordbuch ubereinstimmen


┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬───┬────────┬────┬───┬──┬─────────────────┐
│ │Voiaj de la via la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ (km) (km) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Voyage de via a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Reise von via nach │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H│ I │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┴─────────────────────────────────┴────────┴───┴────────┼────┼───┼──┼─────────────────┘
│Nota autorităţii: numărul total zile de voiaj luate │ │ │ │
│în calcul pe această pagină: │ │ │ │
│Inscription de l'autorite: total des jours de voyage │ │ │ │
│pris en compte sur cette page │ │ │ │
│Behordeneintrag: Gesamtanzahl der anrechenbaren │ │ │ │
│Anzahl Fahrtage auf dieser Seite │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───┴──┘

 Viza de control a autorităţii prezentată în data de :_______________
 Visa de controle de l'autorite presente le (date) /Kontrollvermerk der
 Behorde vorgelegt am (Datum)
 Document complet [] Da [] Nu [] Dubii apărute la prezentarea
                                             (extraselor) jurnalului de
                                              bord
 Document complet Oui Non Doutes leves par la
                                              presentation (d'extraits)
                                              du Livre de bord
 Vollstandig ausgefullt Ja Nein Zweifel ausgeraumt durch
                                              (auszugsweise) Vorlage des
                                              Bordbuches.
 [] Dubii la paragraful/le__________ [] Dubii apărute la prezentarea
                                              oricărui document justificativ
                                              adecvat
 Doutes a la/aux ligne (s) Doutes leves par la
                                              presentation de tout autre
                                              justificatif approprie
 Zweifel bei Zeile (n) Zweifel ausgeraumt durch
                                              anderen geeigneten Beleg


                                                                     ( )
                                                          Semnătura şi ştampila
                                                                autorităţii
                                                           Signature et cachet
                                                             de l'autorite
                                                             Unterschrift und
                                                                Stempel der
                                                                  Behorde

    LEGENDA:
    A= Numele sau numărul oficial al navei
       Nom du bateau ou No officiel
       Schiffsname oder amtliche Schiffsnummer
    C= Începutul voiajului (data)
       Debut du voyage (date)
       Reisebeginn (datum)
    D= Zile de întrerupere
       Journees d'interruption du voyage
       Unterbre-Chungstage
    E= Sfârşitul voiajului (data)
       Fin du voyage (date)
       Reisende (datum)
    F= Numărul de zile de voiaj pe Rhin
       Nombre des jours de navigation sur le Rhin
       Anzahl Fahrtage auf dem Rhein
    G= Numărul de zile de voiaj în afară Rhinului
       Nombre de jours de voyage hors le Rhin
       Anzahl Fahrtage auâerhalb des Rheins
    H= Total zile de voiaj
       Total des jours de voyage Gesamt-anzahl Fahrtage
    I= Semnătura conducătorului de nava
       Signature du conducteur
       Unterschrift des Schiffsfuhrers
              Timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse
                           în cursul anului 1995/1996
              Temps de navigation et secteurs parcours an cours de
                 l'annee /Fahrzeiten und Streckenfahrte im Jahr
           Perioada de îmbarcare trebuie să coincidă cu înscrisurile
            din jurnalul de bord /Les temps de navigation doivent
            coincide avec les inscriptions portees dans le livre de
                bord/Die Anzahl de Fachrtage muB mit denjenigen
                           im Bordbuch ubereinstimmen.


MODEL/MODELE/MUSTER
┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬───┬────────┬────┬───┬──┬─────────────────┐
│ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H│ I │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│Rotterdam Mainz Wien │22.10.95│11 │16.11.95│ 5 │ 10│15│ Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ conducătorului │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│ Wien Constanta│19.11.95│ 0 │25.12.95│ 0 │ 7│ 7│Signature du │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ conducteur │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│Constanta Budapest│27.12.95│ 0 │03.01.96│ 0 │ 8│ 8│Unterschrift des │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Schiffsfuhrers │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│Budapest Wien │07.10.96│ 0 │08.01.96│ 0 │ 2│ 2│ Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ conducătorului │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│Wien Mainz Rotterdam│10.01.96│ 4 │27.01.96│ 3 │ 11│14│ Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ conducătorului │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│Rotterdam Antwerpen Rotterdam│01.02.96│ 2 │12.02.96│ 9 │ 1│10│Signature du │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ conducteur │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│6001729│Rotterdam Basel│13.02.96│ 0 │18.02.96│ 6 │ 0│ 6│Unterschrift des │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Schiffsfuhrers │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴─────────────────────────────────┴────────┴───┴────────┼────┼───┼──┼─────────────────┘
│Nota autorităţii: numărul total zile de voiaj luate în calcul │ 23 │ 39│62│
│pe această pagină: │ │ │ │
│Inscription de l'autorite: total des jours de voyage pris en │ │ │ │
│compte sur cette page │ │ │ │
│Behordeneintrag : Gesamtanzahl der anrechenbaren Anzahl │ │ │ │
│Fahrtage auf dieser Seite │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───┴──┘

Viza de control a autorităţii prezentată în data de:___02/12/1996___
Visa de control de l'autorite presente le (date)/Kontrollvermerk der
Behorde vorgelegt am (Datum)
Document complet [] Da [] Nu [] Dubii apărute la prezentarea
                                                (extraselor) jurnalului de bord
Document complet Oui Non Doutes leves par la presentation
                                                (d'extraits) du Livre de bord
Vollstandig ausgefullt Ja Nein Zweifel ausgeraumt durch
                                                (auszugsweise) Vorlage des Bordbuches
[] Dubii la paragraful/le_____ [] Dubii apărute la prezentarea
                                                 oricărui document justificativ
                                                 adecvat
Doutes a la/aux ligne (s) Doutes leves par la presentation de
                                                 tout autre justificatif approprie
 Zweifel bei Zeile (n) Zweifel ausgeraumt durch
                                                 anderen geeigneten Beleg


                                                                     ( )
                                                          Semnătura şi ştampila
                                                                autorităţii
                                                           Signature et cachet
                                                             de l'autorite
                                                             Unterschrift und
                                                                Stempel der
                                                                  Behorde
                   Timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele
                        parcurse în cursul anului ______
         Temps de navigation et secteurs parcours au cours de l'annee/
                     Fahrzeiten und Streckenfahrte im Jahr
           Perioada de îmbarcare trebuie să coincidă cu înscrisurile
          din jurnalul de bord /Les temps de navigation doivent
        coincide avec les inscriptions portees dans le livre de bord/Die
                    Anzahl de Fachrtage muâ mit denjenigen
                          im Bordbuch ubereinstimmen


┌───────┬─────────────────────────────────┬────────┬───┬────────┬────┬───┬──┬─────────────────┐
│ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H│ I │
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┼─────────────────────────────────┼────────┼───┼────────┼────┼───┼──┼─────────────────┤
├───────┴─────────────────────────────────┴────────┴───┴────────┼────┼───┼──┼─────────────────┘
│Nota autorităţii: numărul total zile de voiaj luate │ │ │ │
│în calcul pe această pagină: │ │ │ │
│Inscription de l'autorite: total des jours de voyage │ │ │ │
│pris en compte sur cette page │ │ │ │
│Behordeneintrag: Gesamtanzahl der anrechenbaren │ │ │ │
│Anzahl Fahrtage auf dieser Seite │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───┴──┘

 Viza de control a autorităţii prezentată în data de :_______________
 Visa de controle de l'autorite presente le (date) /Kontrollvermerk der
 Behorde vorgelegt am (Datum)
 Document complet [] Da [] Nu [] Dubii apărute la prezentarea
                                             (extraselor) jurnalului de
                                              bord
 Document complet Oui Non Doutes leves par la
                                              presentation (d'extraits)
                                              du Livre de bord
 Vollstandig ausgefullt Ja Nein Zweifel ausgeraumt durch
                                              (auszugsweise) Vorlage des
                                              Bordbuches
 [] Dubii la paragraful/le__________ [] Dubii apărute la prezentarea
                                              oricărui document justificativ
                                              adecvat
 Doutes a la/aux ligne (s) Doutes leves par la
                                              presentation de tout autre
                                              justificatif approprie
 Zweifel bei Zeile (n) Zweifel ausgeraumt durch
                                              anderen geeigneten Beleg


                                                                     ( )
                                                          Semnătura şi ştampila
                                                                autorităţii
                                                           Signature et cachet
                                                             de l'autorite
                                                             Unterschrift und
                                                                Stempel der
                                                                  Behorde


              Indicaţii şi instrucţiuni privind carnetul de serviciu

    A) Indicaţii
    Carnetul de serviciu este un document oficial conform cu prevederile art.7 din "Normele privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român" aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) nr. 319/2006. Înscrierea de date eronate sau neconforme este pasibilă de sancţiuni, indiferent de cauză. Autoritatea competentă este răspunzătoare de înregistrarea datelor cu caracter general (pag.3-8). Carnetul de serviciu este valabil numai în cazul în care poartă înscrisurile oficiale de la pag.3. Carnetul de serviciu nu este valabil în absenţa acestor înscrisuri oficiale.
    1. Carnetul de serviciu
    Fiecare membru al echipajului trebuie să fie în măsură să dovedească calificarea şi aptitudinea medicală cu ajutorul unui carnet de serviciu. Acesta este, de asemenea, necesar persoanelor ce doresc obţinerea unui document de atestare pentru a dovedi perioadele de îmbarcare şi sectoarele parcurse, pe căile interioare navigabile. Titularul unui document de atestare are nevoie de un carnet de serviciu pentru a înscrie sectoarele parcurse chiar dacă documentul de atestare nu este valabil pe aceste sectoare şi respectiv pentru obţinerea unui document de atestare corespunzător.
    2. Obligaţiile titularului unui carnet de serviciu
    Titularul carnetului de serviciu este persoana pe numele căreia a fost eliberat carnetul de serviciu. Carnetul de serviciu trebuie predat conducătorului de nava odată cu îmbarcarea pentru prima dată şi trebuie prezentat autorităţii competente cel puţin o dată la fiecare 12 luni începând de la data eliberării astfel încât autoritatea să-l vizeze. Este în interesul titularului să verifice că indicaţiile trecute de conducătorul de navă în carnetul de serviciu să fie exacte şi complete. Este, de asemenea, în interesul său să faciliteze controlul carnetului de serviciu de către autoritatea competentă prezentând documentele adevărate. Dacă autoritatea competentă constată că pentru anumite voiaje, indicaţiile din carnetul de serviciu sunt incomplete sau lasă loc de interpretări, interpretări ce nu au fost clarificate până în momentul verificării, voiajele în cauză nu pot fi luate în considerare la calcularea perioadei de îmbarcare sau pentru justificarea sectoarelor parcurse.
    3. Obligaţiile conducătorului de nava
    Conducătorul de navă trebuie să noteze în carnetul de serviciu remarcile referitoare la persoana titulară, trebuie să înscrie în mod regulat perioada de îmbarcare şi sectoarele parcurse şi trebuie să păstreze carnetul de serviciu până la sfârşitul îmbarcării sau până la încheierea contractului de muncă sau a oricărui alt aranjament. Carnetul de serviciu trebuie remis titularului la cererea acestuia fără întârziere şi în orice moment.


                                      SERIA


    4. Obligaţiile autorităţii
    Autoritatea competentă are obligaţia, dar şi dreptul, de a controla carnetele de serviciu prezentate şi să le vizeze conform concluziilor sale. În acest scop ea are, de asemenea, dreptul să ceară prezentarea jurnalelor de bord, complete sau în extrase, sau a altor documente justificative adecvate.
    B) Instrucţiuni privind carnetul de serviciu
    1. Generalităţi
    1.1. Conducătorul de navă este obligat să consemneze în mod regulat în carnetul de serviciu datele specifice privind voiajele efectuate şi funcţiile ocupate la bordul navei, prin care justifică perioadele de îmbarcare, timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse pe o cale de apă interioară navigabilă.
    1.2. Datele referitoare la voiajul precedent trebuie notate în carnetul de serviciu înaintea începerii voiajului următor.
    1.3. Datele din carnetul de serviciu trebuie să coincidă cu cele din jurnalul de bord.
    1.4. 180 de zile de navigaţie efectivă pe ape interioare navigabile echivalează cu un an de stagiu de îmbarcare. Dacă într-o perioadă de 365 de zile consecutive timpul de navigaţie efectivă este mai mare de 180 de zile, perioada de stagiu de îmbarcare va fi tot de un an.
    2. Înscrierea perioadelor de îmbarcare
    2.1. Tabelul "perioada de îmbarcare la bordul navei" se completează atunci când titularul carnetului de serviciu:
    a) îşi începe serviciul la bord; sau
    b) îşi schimbă funcţia la bordul aceleiaşi nave;
    2.2. "data îmbarcării" desemnează ziua când titularul carnetului de serviciu îşi începe activitatea la bord; "data debarcării" desemnează ziua în care titularul carnetului de serviciu îşi încetează activitatea la bord.
    3. Înscrierea timpilor de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse în decursul anului
    3.1. Voiajele trebuie înscrise pentru calculul timpilor de navigaţie efectivă şi pentru justificarea sectoarelor parcurse. În coloana (B) "voiaj de la ..." trebuie înscris locul de plecare şi "la ..." locul destinaţiei finale. Pentru o mai mare precizie se poate indica kilometrul locului de plecare/sosire. Remarca "via" nu este necesară decât în cazul când nava se abate de la calea navigabilă interioară directă.
    3.2. În cazul navelor care efectuează transporturi regulate pe distanţe scurte (ex. 10 voiaje consecutive) sau în cazul navelor care efectuează curse zilnice de pasageri sau marfa, prin derogare de la punctele 1.3. şi 3.1, înscrierea sectoarelor parcurse, numărul de voiaje efectuate şi a timpului de navigaţie efectivă poate fi facută lunar.
    3.3. În coloana:
    (C) "începutul voiajului", trebuie înscrisă ziua începerii voiajului din locul de plecare;

                                    SERIA

    (D) "zile de întrerupere" trebuie menţionat numărul de zile în care nava nu şi-a putut continua voiajul. În caz de voiaj efectuat fară întrerupere se va înscrie zero;
    (E) "sfârşitul voiajului" trebuie înscrisă ziua de sosire în locul de destinaţie;
    (F) "numărul de zile de voiaj pe Rhin" trebuie înscrise zilele de navigaţie pe Rhin;
    (G) "numărul de zile de voiaj în afară Rhinului" trebuie înscrise zilele de navigaţie în afară Rhinului;
    (H) "total zile de voiaj" trebuie menţionat numărul de zile scurse de la "începutul voiajului" (C) până la "sfârşitul voiajului" (E), după scăderea "zilelor de întrerupere" (D).
    (I) "semnătura conducătorului de navă".
    3.4. La fiecare schimbare a navei, se impune începerea unui nou tabel.
    3.5. Concordanţa înscrisurilor din carnetul de serviciu cu înscrisurile din jurnalul de bord (vezi pct. 1.3) este dovedită dacă înscrisurile din rubricile "ziua şi locul de plecare" şi respectiv "ziua şi locul de sosire" coincid şi dacă în rubrica "zile de întrerupere" (D) este înscris numărul total de zile de întrerupere a voiajului (de ex.: încărcare, descărcare, aşteptare) care figurează în jurnalul de bord.
    3.6. Pe pagina "timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse" paragraful "nota autorităţii: numărul total de zile de voiaj luat în calcul pe această pagină" este completat de către autoritatea competentă.


                                         SERIA

    Indications et directives relatives a la tenue du livret de service

    A) Indications
    Le livret de service est un document officiel au sens de l'art.7 dans <<Les normes stabilisant de l'equipage minimal de securite sur les bateaux de navigation interieure sous pavillon roumaine>> agree par l'Ordre MTCT no. 319/2006. L'inscription d'indications erronees ou non conformes est passible de sanctions; en tout etat de cause îl s'agit d'infractions. L'autorite competente est responsable des indications d'ordre general (pag.3-8). Le livret de service est uniquement valable lorsqu'îl porte les inscriptions officielles a la pag.3. Le livret de service n'est pas valable en l'absence de ces inscriptions officielles.
    1. Le livret de service
    Chaque membre de l'equipage doit etre en mesure de justifier sa qualification et son aptitude a l'aide d'un livret de service etabli a son nom. Îl est egalement necessaire aux personnes souhaitant obtenir une patente afin qu'ils puissent justifier des temps de navigation et des secteurs parcours sur une voie d'eau donnee. Le titulaire d'une patente ou d'un autre certificat d'aptitude necessite un livret de service uniquement pour y inscrire les secteurs parcours lorsque sa patente ou son certificat d'aptitude n'est pas valable sur ces secteurs et qu'îl souhaite obtenir le document correspondant.
    2. Les obligations du titulaire du livret de service
    Le titulaire du livret de service est la personne au nom de laquelle le livret de service a ete etabli. Le livret de service doit etre remis au conducteur lors de la premiere prise de service et doit etre presente a l'autorite competente au moins une fois tous les 12 moiş a compter de la date a laquelle a ete etabli, afin qu'elle y inscrive le visa de controle. Îl est dans l'interet du titulaire de veiller a ce que les indications portees dans le livret de service par le conducteur soient exactes et completes. Îl est egalement dans son interet de faciliter le controle du livret de service par l'autorite competente en presentant les documents appropries. Si l'autorite competente constate que pour certains voyages les indications portees dans le livret de service sont incompletes ou qu'elles donnent lieu a des doutes qui persistent au terme de la verification, les voyages concernes ne peuvent etre pris en compte lors du calcul du temps de navigation ou pour la justification de secteurs parcours.
    3. Les obligations du conducteur
    Îl doit porter dans le livret de service les inscription relatives a sa propre personne, îl doit y inscrire regulierement les temps de navigation et les secteurs parcours et îl doit conserver le livret de service en lieu sur jusqu'a la fin du service ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement. A la demande du titulaire, le livret de service doit etre remis a ce dernier sans delai et a tout moment.


                                        SERIA


    4. Les obligations de l'autorite competente
    L'autorite competente est dans l'obligation, mais aussi en droit, de controler les livrets de service presentes et d'y apposer le visa de controle corespondant a şes conclusions. A cet effet, elle est en droit de demander egalement la presentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriee.
    B. Instructions relatives a la tenue du livret de service
    1. Generalites
    1.1. Le conducteur est tenu de porter regulierement les inscriptions dans le livret de service.
    1.2. Les inscriptions relatives au voyage precedent doivent etre portees dans le Livret de service avant le debut du voyage suivant.
    1.3. Les inscriptions figurant dans le livret de service doivent coincider avec celles portees dans le livre de bord.
    1.4. 180 jours de voyage effectif en navigation interieure comptent pour un annee de navigation. Sur une periode de 365 jours consecutifs, 180 jours au maximum peuvent etre pris en compte.
    2. Temps de navigation a bord
    2.1. Îl convient de remplir une nouvelle rubrique <<temps de navigation a bord, nom du bateau>> lorsque le titulaire du livret de service:
    - commence son service a bord ou
    - change de fonction a bord du meme bateau.
    2.2. Le <<debut de service>> designe le jour ou le titulaire du livret de service commence son activite a bord. La <<fin du service>> designe le jour ou le titulaire du livret de service cesse son activite a bord.
    3. Temps de navigation et secteurs parcours au cours de l'annee
    3.1. Les differents voyages doivent etre inscrits en vue de leur prise en compte pour le calcul des temps de navigation et pour la justification des secteurs parcours. Sous B <<voyage de ...>> doit etre inscrit le lieu de depart et sous <<a ...>> le lieu de destination le plus a l'aval ou le plus a l'amont (destination fmale). Îl est possible d'indiquer le kilometre pour plus de precision. Une inscription sous <<via ...>> n'est necessaire que şi le bateau s'engage dans une autre voie d'eau ou revient d'une autre voie d'eau.
    3.2. En derogation aux points 1.3 et 3.1, une inscription mensuelle comprenant les secteurs parcours, le nombre de voyages effectues (a partir du lieu de depart) et la duree totale de navigation est suffisante en cas de service regulier a bord d'un batiment sur une courte distance (par exemple dix voyages identiques effectues a la suite) ou s'îl s'agit de navettes (par exemple des excursions journalieres pour le transport de passagers par la navigation locale, trafic de chantier).


                                      SERIA

    3.3. Sous:
    (C) <<debut du voyage>> doit etre inscrit le jour du depart du lieu de depart;
    (D) <<journees d'interruption>> doit etre mentionne le nombre de jours pendant lesquels le bateau n'a pas poursuivi son voyage. En cas de voyage effectue sans interruption, inscrire zero;
    (E) <<fin du voyage>> doit etre inscrit le jour d'arrivee sur le lieu de destination;
    (F) <<nombre de jours de navigation sur le Rhin>> doit etre inscrit le nombre de jours de navigation sur le Rhin;
    (G) <<nombre de jours de voyage hors le Rhin>> doit etre inscrit le nombre de jours de navigation hors le Rhin;
    (H) <<nombre de jours de voyage>> doit etre mentionne le nombre de jours ecoules du <<debut du voyage>>, (C) a la <<fin du voyage>> (E) apres deduction des <<journees d'interruption>> (D).
    (I) <<Signature du conducteur>>.
    3.4. A chaque changement de bateau îl convient de commencer une nouvelle ligne.
    3.5. La correspondance avec les inscriptions portees dans le livre de bord (voir point 1.3) est averee şi les indications, pour l'integralite du voyage des jour et lieu de depart aux jour et lieu d'arrivee concordent et şi a la rubrique <<journees d'interruption>> (D) est inscrit, le total des jours d'interruption du voyage (par exemple chargement, dechargement, attente) figurant dans le livre de bord.
    3.6. Sur la page <<temps de navigation et secteurs parcours>>, la ligne <<inscription de l'autorite: total des jours de voyage pris en compte sur cette page>> est completee par l'autorite competente.

                                       SERIA

    Schifferdienstbuch - Hinweise und Anweisungen zur Fuhrung

    A) Hinweise
    Das Schifferdienstbuch ist ein Dokument nach art.7 die <<Normen zur Festlegung Mindestsicherheitbezatzung auf Binnenschiffe die unter rumanischen Flagge nich finden>>, zugelassen durch MTCT Anordnug 319/2006. Falsche oder nicht ordnungsgemaBe Eintragungen konnen strafbar sein; zumindest handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten. Verantwortlich fur die Eintragungen der allgemeinen Angaben im Schifferdienstbuch (S.3-8) ist die zustandige Behorde. Das Schifferdienstbuch ist nur mit den amtlichen Eintragungen auf Seite 3 gultig. Ein Schifferdienstbuch ohne diese amtlichen Eintragungen ist ungultig.
    1. Schifferdienstbuch
    Jedes Besatzungsmitglied muB zum jederzeintigen Nachweis seiner Qualifikation und Tauglichkeit ein auf seine Persdon ausgestelltes Schifferdienstbuch haben. Es dient bei Personen, die ein Patent erwerben wollen, auch zum Nachweis der Fahrzeiten und Streckenfahrten auf dem WasserstraBen. Der Inhaber eines Befahigeungszeugnisses benotigt ein Schifferdienstbuch nur zur Eintragung der Streckenfahrten, wenn sein Patent oder Befahigeungszeugnisses fur diese Strecken nicht gilt und er es erwerben mochte.
    2. Pflichten der Inhaber eines Schifferdienstbuches
    Inhaber des Schifferdienstbuches ist die Person, auf welche das Schifferdienstbuch ausgestellt ist. Das Schifferdienstbuch ist bei erstmaligem Dienstantritt dem Schiffsfuhrer auszuhandigen und ab Ausgabedatum jeweils mindestens einmal innerhalb von zwolf Monaten bei der zustandigen Behorde zur Eintragung des Kontrollvermerks vorzulegen. Es liegt im Interesse des Inhabers darauf zu achten, daB der Schiffsfuhrer die Eintragungen richtig und vollstandig vornimmt. Es liegt ebenfalls în seinem Interesse die zustandige Behorde bei der Prufung des Schifferdienstbuches durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu unterstutzen. Stellt die zustandige Behorde fest, daB das Schifferdienstbuch bei einzelnen Reisen unvollstandig ausgeffult ist oder sich dabei Zweifel ergeben, die auch nachtraglich nicht ausgeraumt werden konnen, konnen diese Reisen fur die Berechnung der Fahrzeit oder als nachgewiesene Streckeinfahrten nicht berucksichtigt werden.
    3. Pflichten der Schiffsfuhrer
    Er hat im Schifferdienstbuch die Eintragungen uber seine eigene Person und regelmaBig Eintragungen uber Fahrzeiten und Streckenfahrten vorzunehmen und es bis zur Beendigung des Dienst-, Arbeits- oder sonstigen Verhaltnisses sicher aufzubewahren. Auf Wunsch des Inhabers ist diesem das Schifferdienstbuch jederzeit und unverzunglich auszuhandigen.
    4. Pflichten der zustandigen Behorde
    Sie hat die Pflicht, aber auch das Recht, vorgelegte Dienstbucher zu prufen und je nach Ergebnis mit den entsprechenden Kontrollvermerk zu versehen. În diesem


                                    SERIA


    Zusammenhang darf sie auch die Vorlage von Bordbuchern vollstandig oder auszugsweise oder von anderen geeigneten Belegen verlangen.
    B) Anweisungen zur Fuhrung des Schifferdienstbuches
    1. Allgemeines
    1.1. Der Schiffsfuhrer muB die Eintragungen regelmaBig vornehmen.
    1.2. Die Eintragungen der vergangenen Reise mussen vor Antritt der nachsten Reise ausgefuhrt sein.
    1.3. Die Eintragungen mussen mit den Eintragungen im Bordbuch ubereinstimmen.
    1.4. 180 effektive Fahrtage în der Binnenschiffahrt gelten als ein Jahr Fahrzeit. Innerhalb von 365 aufeinanderfolgenden Tagen konnen hochstens 180 Tage angerechnet werden.
    2. Dienstzeit an Bord
    2.1. Ein jeweils neuer Abschnitt "Dienstzeit an Bord, Schiffsname" ist auszufullen, wenn der Inhaber des Schifferdienstbuches
    - auf einem Schiff seinen Dienst antritt oder
    - seine Funktion auf demselben Schiff wechselt.
    2.2. Als "Dienstantritt" gilt der Tag, an dem der Inhaber des Schifferdienstbuches seine Tatigkeit an Bord aufnimmt. Als "Dienstantritt" gilt der Tag, an dem der Inhaber des Schifferdienstbuches seine Tatigkeit an Bord oder seine bisherige Funktion beendet.
    3. Fahrzeiten und Streckenfahrten im Jahr
    3.1. Einzutragen sind die einzelnen Reisen zur Berechnung der Fahrzeiten und fur den Nachweis der Streckenfahrten. Dabei sind unter der Rubrik "Reise von ... " der Abgangsort und unter "nach ..." der am weitesten berg- oder talwarts gelegene Zielort (Endziel) einzutragen. Storm- km- angaben sind zur Prazisierung moglich. Unter "Via..." ist nur dann eine Eintragung eforderlich, wenn das Schiff în ein anderes Gewasser einfahrt oder aus diesem zuruckkehrt.
    3.2. Abweichend von Nr.1.3 und 3.1 genugen bei regelmaBigem Einsatz eines Fahrzeuges auf einer kurzen Strecke (z.B. zehn gleiche Reisen hintereinader) und im Pendelverkehr (z.B. Tagesausflugsfahrten der ortlichen Fahrgastschiffahrt, Baustellenverkehr) monatlich zusammengefaBte Angaben der befahrenen Strecke, der Anzahl der Fahrten (dem Abgangsort vorangestellt) und der Gesamtfahrzeit.
    3.3. Es sind einzutragen unter
    (C) "Reisebeginn" der Abfahrtstag vom Abgangsort;
    (D) "Unterbrechungstage" die Anzahl der Tage, an denen das Schiff wahrend der Reise nicht gefahren ist, wobei bei einer Reise ohne Unterbrechung null einzutragen ist;
    (E) "Reisende" der Ankunftstag am Zielort;
    (F) "Anzahl Fahrtage auf dem Rhein" die reinen Fahrtage auf dem Rhein;


                                  SERIA

    (G) "Anzahl Fahrtage auBerhalb des Rheins" die reinen Fahrtage auBerhalb des Rheins;
    (H) "Gesamtanzahl Fahrtage" die Differenz aus "Reisebeginn" (C), "Reiseende" und "Unterbrechungstage" (D);
    (I) "Unterschirift des Schiffsfuhrers".
    3.4. Bei jeden Wechseldes Schiffs ist eine neue Zeile zu beginnen.
    3.5. Die Ubereinstimmung mit dem Bordbuch (s. nr. 1.3) ist gegeben, wenn fur die gesamte Reise der Abgangsort mit Abfahrtsdatum, der Zielort mit Ankunftsdatum ubereinstimmen und în der Spalte "Unterbrechungstage" (D) vom Bordbuch die în einer Summe zusammengafaBte Anzahl der Tage, în der die gesante Reise unterbrochen worden ist, ubertragen wird (z. B. fur Laden, Loschen, Wartezeit).
    3.6. Auf der Seite "Fahrzeiten und Streckenfahrten" wird die Zeile "Behordeneintrag: Gesamtanzahl der anrechenbaren Fahrtage auf dieser Seite" durch die zustandige Behorde ausgefullt.

                                   SERIA


    ANEXA 4


          JURNAL DE BORD - LIVRE DE BORD - BORDBUCH


                    Nr. de ordine:
                    No d'ordre: ....................
                    Laufende Nr.:

Prezentul jurnal de bord conţine 200 de pagini Le present livre de bord comprend 200 pages Dieses Bordbuch umfaBt 200
                                                                                                    Seiten, numeriert
numerotate de la 1 la 200. Menţiunile care sunt numerotees de 1 a 200. Les mentions dans le von 1 bis 200. Die
                                                                                                    Eintragungen în diesem Buch
făcute în prezentul jurnal trebuie să fie într-o present livre devront etre portees a l'encre de mussen mit Ţinte în lesbarer
                                                                                                    Schrift (z.B.Druck-
manieră lizibilă (de ex.cu litere de tipar). maniere lisible (par ex.en lettres d'imprimerie). schrift vorgenommen werden.   Numele navei: Numărul oficial al navei:
   Nom du bateau: ................ Numero officiel: ..........
   Name des Schiffes: Amtliche Schiffsnummer:

   Locul livrării: Data eliberării:
   Lieu de delivrance: .......... Date de delivrance: ...........
   Ort der Ausstellung: Datum der Ausfertigung:

   Ştampila şi semnătura autorităţii care a eliberat prezentul jurnal
   Cachet et signature de l'autorite qui a delivre le present livre
   Stempel und Unterschrift der ausstellenden Behorde
              .......................


    I. Instrucţiuni privind jurnalul de bord

    1. Generalităţi
    a) La bordul fiecărei nave sub pavilion român trebuie să se găsească un jurnal de bord. Jurnalul de bord va fi completat în conformitate cu prezentele Instrucţiuni.
    b) Jurnalul de bord se eliberează de Autoritatea Navală Română (ANR), prin Căpitănia de port. Nici un jurnal de bord nu poate fi eliberat decât dacă este prezentat jurnalul de bord precedent. Acesta din urmă trebuie să conţină menţiunea "Anulat" pe paginile rămase libere şi se păstrează la bordul navei, timp de şase luni, de la ultimul înscris.
    c) Autoritatea care eliberează jurnalul de bord atestă aceasta printr-un certificat în care se menţionează numele navei, numărul de înmatriculare al navei, numărul jurnalului de bord şi data eliberării.
    2. Înscrisurile din jurnalul de bord
    Înscrisurile pe care conducătorul trebuie să le facă în prezentul jurnal de bord trebuie să răspundă prevederilor legislaţiei în domeniu.
    Funcţiile membrilor de echipaj pot fi desemnate în modul următor:
    - Cdt - conducător (căpitan fluvial categoria A sau categoria B)
    - Tim - timonier fluvial (ofiţer fluvial)
    - Smc - şef mecanic fluvial
    - Mec - mecanic (ofiţer mecanic fluvial/motorist)
    - Sec - şef de echipaj fluvial
    - Mar - marinar
    - Mrs - marinar stagiar
    - Mcs - mecanic stagiar
    Pe fiecare pagină, conducătorul trebuie să treacă următoarele înscrisuri:
    - modul de exploatare (înscrisurile necesare după schimbarea modului de exploatare trebuie făcute pe o pagină nouă);
    - la începutul voiajului navei:
    Coloana 1 - data (ziua şi luna)
    Coloana 2 - ora (în ore şi minute)
    Coloana 3 - locul din care pleacă nava
    Coloana 4 - coordonatele locului (km)
    - la întreruperea voiajului navei:
    Coloana 1 - data (ziua şi luna), în cazul în care este diferită de cea în care a început voiajul navei
    Coloana 5 - ora (în ore şi minute)
    Coloana 6 - locul în care staţionează nava
    Coloana 7 - coordonatele locului (km)
    - la reluarea voiajului navei: aceleaşi înscrisuri ca în cazul începerii voiajului navei;
    - la teminarea voiajului navei: aceleaşi înscrisuri ca în cazul întreruperii voiajului navei;
    - Coloana 8 trebuie să fie completată atunci când echipajul urcă la bord pentru prima dată şi de fiecare dată când se schimbă un membru aparţinând echipajului;
    - În coloanele de la 9 la 11 trebuie trecut, pentru fiecare membru de echipaj, începutul şi sfârşitul timpului său de odihnă;
    - În coloanele 12 şi 13 sunt înscrise orele de îmbarcare sau de debarcare, de fiecare dată când survine o modificare de echipaj.
    3. Sancţiuni
    Încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni se sancţionează conform legii.

    II. Echipaje

    1. Generalităţi:
    a) Normele privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, denumite în continuare Norme, sunt aprobate de O.M.T.C.T. nr......./ 2006.
    Echipajul minim de siguranţă de la bordul navelor de navigaţie interioară trebuie să fie în conformitate cu prevederile Normelor, pentru toate modurile de exploatare.
    Echipajul minim de siguranţă prevăzut pentru un anumit mod de exploatare trebuie să se afle în mod constant la bordul navei care efectuează un voiaj. Plecarea în voiaj fără echipajul minim de siguranţă prevăzut, nu este autorizată.
    În situaţii neprevăzute, cum ar fi boală, accident, decizia unei autorităţi, atunci când cel mult un membru din echipajul minim de siguranţă nu poate fi folosit la bord pe timpul navigaţiei:
    - navele pot să-şi continue voiajul până la primul loc de staţionare corespunzător situat în sensul de navigaţie, dacă există la bord un posesor al unui document de atestare valabil pentru funcţia şi sectorul de navigaţie respectiv;
    - prevederile alineatului de mai sus se aplică şi navelor de pasageri, până la ultima escala a zilei;
    Femeile însărcinate şi cele care au născut, nu pot face parte din echipajul minim de siguranţă pe parcursul a 14 săptămâni cel puţin, din care cel puţin 6 săptămâni înainte şi 7 săptămâni după naştere.
    b) Pentru aplicarea prevederilor din Norme, trebuie să se ţină cont în egală măsură de perioadele de navigaţie şi de odihnă efectuate în afară zonei de aplicare a acestora.
    2. Membrii de echipaj - Calificări
    a) Membrii de echipaj pot fi mecanici stagiari, marinari stagiari, marinari, conducători de şalupă fluvială, şefi de echipaj fluviali, mecanici (ofiţeri mecanici fluviali/motorişti), şefi mecanici fluviali, timonieri fluviali (ofiţeri fluviali), conducători de navă.
    b) Funcţiile la bordul navelor pentru apele interioare navigabile pot fi îndeplinite numai de persoanele care posedă documente de atestare, obţinute sau reconfirmate conform "Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară sub pavilion român", şi care fac dovada că au vârsta minimă necesară şi îndeplinesc condiţiile de sănătate, în conformitate cu reglementările naţionale în vigoare şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.
    c) Pentru a i se admite comanda miei nave cu radar, conducătorul de navă trebuie să posede un certificat special eliberat de ANR ca dovadă a reuşitei sale la examenul vizând cunoştinţele profesionale în materie.
    d) Documentele de atestare - brevete şi certificate de capacitate

    Brevete: Certificate de capacitate:
    - căpitan fluvial cat. A - conducător de şalupă fluvială
    - căpitan fluvial cat. B - şef de echipaj fluvial
    - timonier fluvial/ofiţer
      punte fluvial - marinar
    - şef mecanic fluvial - marinar stagiar
    - ofiţer mecanic fluvial/
      motorist - mecanic stagiar


    3. Membrii de echipaj - standarde medicale
    a) Personalul navigant trebuie să justifice aptitudinea sa fizică şi mentală, trecând un examen medical făcut de o instituţie recunoscută de ANR. Acest examen vizează în mod deosebit acuitatea vizuală şi auditivă, aptitudinea de a distinge culorile, motricitatea membrelor superioare şi inferioare, precum şi starea neuropshiatrică şi vasculară a candidatului.
    b) Documentul de atestare emis unei persoane care a atins vârsta maximă de 50 de ani îşi pierde valabilitatea. După această dată, valabilitatea documentului va fi prelungită din 5 în 5 ani, până la atingerea de către titular a vârstei de 65 de ani.
    c) După împlinirea vârstei de 65 ani, valabilitatea documentului de atestare se prelungeşte anual, în baza avizului medical.
    d) ANR va emite documentele de atestare numai candidaţilor care îndeplinesc condiţiile cerute la lit. a) şi lit. b)

    III. Carnetul de serviciu - dovada calificării

    1. Carnetul de serviciu - document oficial care conţine:
    a) date cu caracter general precum calificarea titularului, documente de atestare, diplome şi aptitudine medicală, şi date specifice privind voiajele efectuate şi funcţiile ocupate la bordul navei, prin care justifică perioadele de îmbarcare, timpii de navigaţie efectivă şi sectoarele parcurse pe anumite ape interioare navigabile.
    b) ANR este responsabilă de înregistrarea datelor cu caracter general prevăzute la lit. a), iar conducătorul navei este responsabil de înregistrarea datelor specifice prevăzute la lit. b).
    2. Toţi membrii echipajului trebuie să aibă un carnet de serviciu personal. Persoana, al cărei nume este trecut pe carnet, este numit titularul carnetului de serviciu.
    Titularul carnetului de serviciu trebuie:
    a) să înmâneze carnetul de serviciu conducătorului încă de la prima ocupare a postului, şi
    b) să prezinte carnetul de serviciu autorităţii competente locale cel puţin o dată la 12 luni de la data de la care carnetul a fost eliberat, cu scopul ca aceasta să aplice pe el viza de control.
    3. Conducătorul trebuie:
    a) să aibă în carnetul de serviciu toate înscrisurile conform indicaţiilor şi instrucţiunilor referitoare la modul de utilizare al carnetului de seiviciu;
    b) să păstreze carnetul de serviciu în loc sigur în timonerie până la sfirşitul serviciului, sau până la termenul limită al contractului de muncă, sau al oricărui alt acord;
    c) la cererea titularului, să-i poată înmâna carnetul de serviciu fără amânare, în orice moment.
    4. Dovada calificării pentru o funcţie la bord trebuie să poată fi furnizată imediat prin intermediul documentelor de atestare şi a carnetului de serviciu.

    IV. Moduri de exploatare (Art. 8 din Norme)

    1. Pe o perioadă de 24 de ore, se definesc următoarele moduri de exploatare:
    A1 - Navigaţie de cel mult 14 ore
    A2 - Navigaţie de cel mult 18 ore
    B - Navigaţie continuă timp de 24 ore
    2. În modul de exploatare A1, navigaţia poate fi prelungită la cel mult 16 ore, maximum o dată pe săptămână, dacă timpul de navigaţie este atestat de înregistrările unui tahograf autorizat şi atunci când, în afară de conducător, în echipajul minim prevăzut se află un alt membru posesor al documentului de atestare de timonier.
    3. O navă fără tahograf, care navighează în modul de exploatare A1, respectiv A2, trebuie să-şi întrerupă navigaţia timp de 8 ore continue, respectiv 6 ore continue, astfel:
    a) în modul de exploatare A1 între ora 22.00 şi ora 6.00, şi
    b) în modul de exploatare A2 între ora 23.00 şi ora 05.00
    Nava se poate abate de la orarul stabilit mai sus dacă este echipată cu un tahograf în bună stare de funcţionare şi agreat de Autoritate. Acest tahograf trebuie să fie în funcţiune cel puţin de la începutul ultimei perioade de odihnă neîntreruptă de 8 ore, respectiv 6 ore, şi trebuie să fie accesibil imediat organelor de control.
    4. Pe anumite sectoare de ape interioare navigabile, ANR poate impune moduri de exploatare diferite de cele indicate în acest articol.

    V. Odihna obligatorie (Art. 9 din Norme)

    1. În modul de exploatare A1 într-un interval de 24 ore calculat de la terminarea ultimei perioade de odihnă de 8 ore, toţi membrii din echipaj trebuie să beneficieze de 8 ore de odihnă neîntreruptă în afară timpilor de navigaţie efectivă.
    2. În modul de exploatare A2, într-un interval de 24 ore calculat de la terminarea ultimei perioade de odihnă de 6 ore, toţi membrii din echipaj trebuie să beneficieze de 8 ore de odihnă, din care 6 ore de odihnă neîntreruptă în afară timpilor de navigaţie efectivă.
    3. În modul de exploatare B, toţi membrii din echipaj trebuie să beneficieze de perioade de odihnă de 24 ore, la fiecare 48 ore, din care cel puţin două perioade de 6 ore neîntrerupte.
    Membrii de echipaj cu vârsta sub 18 ani, vor beneficia de 8 ore de odihnă neîntreruptă, din care 6 ore în afară timpului de navigaţie efectivă.
    4. În timpul perioadei de odihnă, membrul de echipaj nu are nici o obligaţie, inclusiv cu privire la supraveghere sau disponibilitate; serviciile de cart şi supraveghere privind navele în staţionare nu sunt considerate ca obligaţii în sensul prezentului aliniat.
    5. Dacă în legislaţia muncii sau în contractele colective există prevederi în ceea ce priveşte timpi mai lungi ai perioadei de odihnă, acestea primează.
    6. Proprietarul, persoana care închiriază sau operatorul navei este obligat să efectueze anual un control intern cu privire la respectarea de către conducătorii navelor a timpilor de navigaţie, a timpului de întrerupere a navigaţiei şi a perioadei de odihnă.

    VI. Schimbarea sau repetarea modului de exploatare (Art. 10 din Norme)

    1. Schimbarea sau repetarea modului de exploatare se poate face numai cu respectarea prescripţiilor de mai jos:
    a) Trecerea de la modul de exploatare A1 la modul A2 se poate efectua numai:
    - dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    - dacă membrii de echipaj prevăzuţi pentru modul A2 au beneficiat imediat înainte de schimbarea modului de exploatare de un timp de odihnă de 8 ore, din care 6 ore în afară timpului de navigaţie efectivă, iar echipajul suplimentar; prevăzut pentru modul de exploatare A2, se găseşte la bord;
    b) Trecerea de la modul de exploatare A2 la modul A1 se poate efectua numai:
    - dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    - dacă membrii de echipaj prevăzuţi pentru modul A1 au beneficiat imediat înainte de schimbarea modului de exploatare de un timp de odihnă de 8 ore, în afară timpului de navigaţie efectivă;
    c) Trecerea de la modul de exploatare B la modurile A1 sau A2 se poate efectua numai:
    - dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    - dacă membrii de echipaj prevăzuţi pentru modurile de exploatare A1 şi A2 au beneficiat de un timp neîntrerupt de odihnă de 8 ore şi, respectiv 6 ore, imediat înainte de schimbarea modului de exploatare;
    d) Trecerea de la modurile de exploatare A1 sau A2 în modul B se poate efectua numai:
    - dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, sau
    - dacă membrii de echipaj prevăzuţi la modul de exploatare B au beneficiat de o perioadă de odihnă de 8 ore şi, respectiv 6 ore, neîntreruptă, înaintea schimbării modului de exploatare, în afară timpului de navigaţie efectivă şi dacă echipajul suplimentar prevăzut pentru modul de exploatare B se găseşte la bord.
    e) Repetarea modulului de exploatare A1 sau A2 se poate efectua numai:
    - dacă echipajul a fost în întregime înlocuit, şi
    - dacă membrii de echipaj necesari pentru repetarea modului de exploatare A1 sau A2 au beneficiat, imediat înainte de începerea noului voiaj, de o perioadă de odihnă de 8 ore, respectiv 6 ore, neîntreruptă, în afară timpului de navigaţie efectivă.
    2. În toate cazurile de schimbare a modului de exploatare, proprietarul, închiriatorul, operatorul sau conducătorul navei trebuie să modifice echipajul minim de siguranţă conform prevederilor prezentelor norme.

    VII. Jurnalul de bord - Tahograful (Art. 11 din Norme)

    1. La bordul fiecărei nave, căreia i se aplică prezentele Norme, trebuie să se găsească un jurnal de bord. Acest jurnal de bord trebuie completat conform instrucţiunilor pe care le conţine.
    Responsabilitatea păstrării jurnalului de bord şi a înscrisurilor lui sunt în sarcina conducătorului navei.
    2. Jurnalul de bord se eliberează de către ANR, prin căpităniile de port. Primul jurnal de bord trebuie să aibă numărul 1, numele şi numărul oficial al navei, locul şi data eliberării, semnătura şi ştampila căpităniei.
    Căpitănia de port, care eliberează primul jurnal de bord, atestă aceasta printr-un "Certificat de evidenţă jurnale de bord", menţionând numele şi numărul oficial al navei, numărul jurnalului de bord şi data eliberării. Acest certificat trebuie să fie păstrat la bordul navei.
    Eliberarea jurnalelor de bord ulterioare trebuie înscrisă în certificat. Un nou jurnal de bord nu poate fi eliberat decât dacă este prezentat jurnalul de bord precedent.
    3. Jurnalul de bord precedent trebuie să conţină menţiunea "Anulat" şi se păstrează la bordul navei timp de şase luni, de la ultimul înscris. Pentru anulare, se va bara spaţiul rămas gol de pe pagina cu ultimul înscris, precum şi două sau trei din paginile goale care urmează, facându-se menţiunea: "S-a livrat noul jurnal de bord şi s-a anulat prezentul"(data, semnătura şi ştampila căpităniei).
    4. Instalarea şi inspecţia tehnică a tahografelor se face după normele elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    Agenţii economici care montează, verifică, etalonează şi întreţin tahografe sunt cei autorizaţi de Ministerul Economiei şi Comerţului.
    5. Înregistrările tahografului trebuie păstrate la bordul navei timp de şase luni de la ultima înregistrare.
    6. În caz de înlocuire sau de suplimentare a echipajului, conform art. 10 din Norme, membrul de echipaj înlocuit sau îmbarcat suplimentar va prezenta un "Atestat pentru justificarea perioadelor de odihnă" sau o copie din jurnalul de bord, care trebuie să conţină date referitoare la timpii de navigaţie şi perioada de odihnă de care navigatorul a beneficiat la bordul navei unde a efectuat ultimul voiaj.
    7. Înscrisurile necesare după o schimbare a modului de exploatare trebuie să fie trecute pe o pagină nouă a jurnalului de bord.
    8. Posibilitatea vizată la Cap. I pct. 2 "Instrucţiuni privind jurnalul de bord", de a se menţiona orele de odihnă într-o singură formă, o dată pentru fiecare voiaj, nu este valabilă decât pentru membrii de echipaj din modul de exploatare B. În modurile de exploatare A1 şi A2, începutul şi sfârşitul perioadei de odihnă trebuie scris în fiecare zi, pe timpul voiajului, pentru fiecare membru.

    VIII. Echipamentul navelor (Art. 12 din Norme)

    1. Fără a contrazice alte dispoziţii ale prezentelor norme, navele autopropulsate, împingătoarele, remorcherele, convoaiele împinse şi navele de pasageri, exploatate cu un echipaj minim de siguranţă, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    1.1. Standard S1
    a) Instalaţiile de propulsie trebuie să fie de aşa natură încât să permită modificarea vitezei şi inversării sensului de marş din postul de comandă;
    Maşinile auxiliare, necesare marşului navei, trebuie să poată fi puse în funcţiune şi oprite din postul de comandă, în afară de cazul în care ele funcţionează în regim automat, fără întrerupere, pe parcursul fiecărei călătorii.
    b) Nivelele critice:
    - ale temperaturii apei de răcire la motoarele principale;
    - ale presiunii uleiului de ungere la motoarele principale şi la organele de transmisie;
    - ale presiunii uleiului şi a aerului pentru dispozitivele de inversare a motoarelor principale, ale mecanismelor reductoare/inversoare sau elicelor;
    - ale nivelului santinei compartimentului maşini,
    trebuie să fie semnalizate de dispozitive care declanşează în timonerie senmale de alarmă sonore şi optice. Semnalele de alarmă acustice pot fi reunite într-un singur aparat de sonorizare. Semnalele de alarmă optice trebuie să indice problema constatată şi nu trebuie să fie anulate decât atunci când respectivele probleme au fost eliminate.
    c) Alimentarea cu carburant şi răcirea motoarelor principale trebuie să fie automatizată;
    d) Guvernarea trebuie să fie făcută de o persoană, fără un efort special, chiar la pescajul maxim autorizat;
    e) Emiterea de semnale optice şi sonore, impuse de Regulamentul de navigaţie pe Rhin şi Regulamentul de navigaţie pe Dunăre (DFND) pentru navele aflate în marş, să poată fi făcută din postul de comandă;
    f) Dacă nu este posibilă comunicarea directă între postul de comandă cu prova navei, pupa navei, compartimente interioare şi sala maşini, trebuie prevăzut un mijloc fonic. Pentru sala maşini, legătura fonică poate fi înlocuită cu semnale optice şi acustice.
    g) Efortul necesar pentru manevrarea manivelelor şi dispozitivelor pivotante, analoage maşinilor de ridicat, nu trebuie să fie mai mare de 160 N;
    h) Vinciurile de remorcare menţionate în certificate trebuie să fie motorizate;
    i) Pompele de santină şi pompele de spălare a punţii trebuie să fie motorizate;
    j) Aparatele principale de comandă şi control trebuie să fie dispuse ergonomic;
    k) Echipamentele necesare, conform Anexei Nr. 7 din Norme, trebuie să poată fi controlate din postul de comandă;
    l) Nava trebuie să fie echipată cu un radiotelefon în unde metrice, pentru comunicaţii navă - navă şi informare nautică.
    1.2. Standard S2
    a) Pentru navele care operează separat:
    - standardul S1 şi o echipare suplimentară cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timonerie;
    b) Pentru navele care asigură propulsia unei formaţiuni în cuplu:
    - standardul S1 şi o echipare suplimentară cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timonerie;
    c) Pentru navele care asigură propulsia convoaielor împinse formate dintr-o navă cu propulsie şi o navă în faţă:
    - standardul S1 şi o echipare suplimentară cu vinciuri de cuplare acţionate electric sau hidraulic. Totuşi, acest echipament nu este cerut dacă nava din fruntea convoiului împins este echipată cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timoneria navei împingătoare;
    d) Pentru împingătoare care asigură propulsia unui convoi împins:
    - standardul S1 şi o echipare suplimentară cu vinciuri de cuplare acţionate electric sau hidraulic. Totuşi, acest echipament nu este cerut dacă nava din fruntea convoiului împins este echipată cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timoneria navei împingătoare;
    e) Pentru navele de pasageri:
    \- standardul S1 şi o echipare suplimentară cu un propulsor prova, care poate fi acţionat din timonerie. Totuşi, acest lucra nu se cere dacă instalaţia de propulsie şi instalaţia de guvernare a navei de pasageri garantează în aceeaşi măsură manevrabilitatea.
    2. Conformitatea îndeplinirii prevederilor alin. 1 de mai sus este dată de certificatele de inspecţie ale navei.

    IX. Echipajul minim al navelor autopropulsate, împingătoarelor şi remorcherelor (Art. 16 din Norme)

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Lungimea │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │ navei │ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │ │ │ echipamentul standard │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│L ≤ 70 │conducător │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │fluvial │ 1 │ │ - │ │ 1 │ - │
│ │ │marinar │ - │ │ - │ │ 1 │ 2 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│70< L ≤ 86│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ 1 │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │fluvial │ - │ 1 │ - │ │ 2*1 │ 1*1│
│ │ │marinar │ - │ 1 │ 1 │ │ - │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│L > 86 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ │şef de echipaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*2 │ 1*2│
│ │ │marinar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
    *1) Unul din marinari poate fi înlocuit cu un mecanic stagiar.
    *2) ANR poate aproba o calificare inferioară pentru unul dintre marinari
──────────


    X. Echipajul minim al convoaielor rigide şi alte formaţiuni rigide (Art. 17 din Norme)

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ Tipul │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │convoiului│ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │ │ │ echipamentul standard │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │1 barja*3)│şef de echipaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │sau forma-│fluvial │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*4*5 │ 1 │
│ │tie în │marinar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │cuplu de │marinar stagiar │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │dimensiuni│mecanic │ │ │ │ │ │ │
│ │L ≤116,5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │m │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B ≤15m │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │2 barje*3)│şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │sau nava │fluvial │ 1 │ - │ 2 │ - │ 2*4 │ - │
│ │autopro- │marinar │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │pulsata+ │marinar stagiar │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │1 barja*3)│mecanic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ 3 sau 4 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barje*3) │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │sau nava │fluvial │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 2*4 │ - │
│ │autopro- │marinar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │pulsata+ │marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │2 sau 3 │mecanic ofiţer │ │ │ │ │ │ │
│ │barje*3) │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4│împingător│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ mai mult│timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │de 4 barje│şef de echipaj │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │*3) │fluvial │ 3 │ 1 │ 3*4│ 1 │ 3*4 │ 1 │
│ │ │marinar │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │ │marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic ofiţer │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

    1. A.N.R. poate să prevadă un echipaj minim obligatoriu diferit
       pentru convoaie cu o lungime maximă de 86 m şi o lăţime de 15 m.
    2. Şlepurile sunt asimilate barjelor
    3. Barjele cu lungimi mai mici sau egale cu 89,0 m sunt asimilate
       barjelor de tip Europa II.
    4. În paranteze sunt trecute documentele de atestare minime necesare.
──────────
   *3) "Barja" înseamnă o barjă de tip Europa II sau echivalentele sale,
       în lungime maxima de 76,5 m:
       1 barja = două sau mai multe barje cuplate, cu o lungime totală ce
       nu depăşeşte 76,5 m şi o lăţime totală ce nu depăşeşte 15 m
   *4) ANR poate aproba o calificare inferioară pentru unul din marinari
   *5) Unul din marinari poate fi înlocuit de un mecanic stagiar.
──────────


    XI. Echipajul minim al navelor de pasageri (Art. 18 din Norme)

    1. Echipajul minim al navelor de pasageri, care efectuează curse de zi, altele decât navele cu cabine, cuprinde:

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Numărul │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │maxim │ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │admis de │ │ echipamentul standard │
│ │pasageri │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducător │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │timonier fluvial │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(cu brevet de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ofiţer │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│1 │până la 40│fluvial) │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ pasageri │şef de echipaj │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │fluvial │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │marinar │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │marinar stagiar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducător │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ de la 41 │(cu brevet de of.│ │ │ │ │ │ │
│2 │ la 80 │fluvial) │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ pasageri│şef de echipaj │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │fluvial │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │marinar │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │marinar stagiar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducător │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ │ - │ │ - │ │
│ │ │şef de echipaj │ - │ │ - │ │ - │ │
│ │ de la 81│fluvial │ - │ │ - │ │ 1 │ │
│ │ la 250 │marinar │ - │ │ 1 │ │ 1 │ │
│3 │ pasageri│marinar stagiar │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ de la 250│fluvial │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ la 600 │marinar │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│4 │ pasageri│marinar stagiar │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic (of. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ de la 601│fluvial │ 2 │ - │ 2 │ - │ 2 │ - │
│ │ 61 1000 │marinar │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│5 │ pasageri│marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │
│ │ │mecanic (şef │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducător │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ peste │fluvial │ 3*6│ 1 │ 4 │ 2 │ 4 │ 2 │
│ │ 1000 │marinar │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ 1 │ 2 │
│6 │ pasageri│marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │mecanic (şef │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
    *6) ANR poate aproba o calificare inferioară pentru unul dintre marinari
──────────


    2. Echipajul minim al avelor de croaziera cu cabine cuprinde:

┌──┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Număr │Membri de echipaj│ Numărul membrilor de echipaj │
│ │paturi │ │ pentru modul de exploatare şi │
│ │ │ │ echipamentul standard │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│până la 50│conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │paturi │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │marinar │ - │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│de la 51 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │la 100 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │paturi │şef de echipaj │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │fluvial │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │marinar │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic (ofiţer │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│peste 100 │conducător │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │paturi │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │şef de echipaj │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │fluvial │ 2 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │
│ │ │marinar │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │marinar stagiar │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanic (şef │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanic fluvial) │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘


    3. În paranteze sunt trecute documentele de atestare minime necesare.


    XII. Cazurile în care echipamentul standard prevăzut de cap. VIII (art. 12) este incomplet (Art. 19 din Norme)

    1. Dacă echipamentul unei motonave, unui împingător, unui convoi împins, al unei formaţii rigide sau al unei nave de pasageri nu corespunde echipamentului standard S1 prevăzut la art. 12 alin. 1.1. echipajul minim prescris la art. 16, art. 17 şi art. 18 trebuie mărit cu un marinar, în modurile de exploatare A1 şi A2 şi cu doi marinari pentru modul de exploatare B.
    Dacă totuşi nu sunt îndeplinite prevederile uneia din literele i) şi k) din standardul S1, în modul de exploatare B se suplimentează numai cu un marinar, în loc de doi marinari.
    2. Pe lângă aceasta, dacă nu este satisfăcută una sau mai multe din condiţiile art. 12 alin. 1.1. lit. a), b) şi c), atunci:
    - marinarul prevăzut la alin. 1 de mai sus, trebuie să fie înlocuit de un mecanic, pentru modurile de exploatare A1 şi A2 şi
    - cei doi marinari prevăzuţi la alin. 1 de mai sus, trebuie înlocuiţi de doi mecanici pentru modul de exploatare B.

    XIII. Echipajul minim de siguranţă al altor nave

    1. Echipajul minim de siguranţă pentru alte tipuri de nave decât cele de la art. 16, art. 17 şi art. 18 din "Normele privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară din marina civilă română" este prevăzut la art. 20 din Norme.
    2. Pentru tipurile de nave care nu sunt prevăzute în Norme, ANR va stabili în funcţie de tipul construcţiei, dimensiuni, dotări, destinaţie, sectoare de navigaţie precum şi alte criterii specifice, echipajul minim de siguranţă care trebuie să se găsească la bord în cursul navigaţiei.
    3. Pentru cazuri particulare, cum ar fi transportul de mărfuri periculoase, ANR poate impune suplimentarea echipajului minim de siguranţă, eliberând un certificat corespunzător.
    4. ANR poate acorda derogări temporare pe o perioadă de max. 30 zile de la aplicarea prevederilor Normelor, pentru operaţiunile de transport derulate în situaţii excepţionale, dacă aceste derogări nu periclitează siguranţa navigaţiei.

    I. Instructions relatives au livre de bord

    1. Generalites
    a) A bord de chaque bateau sous pavilion roumain îl faut qu'on trouve un livre de bord. Le livre de bord sera complete selon les presentes instructions.
    b) Le livre de bord est delivre par l'Autorite Navale Roumaine (ANR), par l'intermediaire de la Capitainerie de port. Aucun livre de bord ne peut etre delivre que sur production du livre de bord precedent. Le livre de bord precedent doit etre revetu d'une mention <<Annule>> sur les pages restees libres et doit etre conserve a bord pendant six moiş apres la derniere inscription.
    c) L'Autorite qui delivre le livre de bord le certifie par un certificat ou on precise le nom du bateau, le numero d'enregistrement du bateau, le numero du livre de bord et la date de delivrance.
    2. Inscriptions dans le livre de bord
    Les inscriptions que le conducteur doit porter dans le present livre de bord doivent repondre aux prescriptions de la legislation en matiere.
    Les fonctions des membres de l'equipage peuvent etre designees de la facon suivante:
    - Cdt - conducteur (capitaine fluvial categorie A ou categorie B)
    - Tim - timonier fluvial (officier fluvial)
    - Smc - chef mecanicien fluvial
    - Mec - mecanicien (officier mecanicien fluvial/motoriste)
    - Sec - maitre-matelot fluvial
    - Mar - matelot
    - Mrs - matelot leger
    - Mcs - mecanicien leger
    Sur chaque page, le conducteur doit porter les inscriptions suivantes:
    - le mode d'exploitation (les inscriptions necessaires apres le changement de mode d'exploitation doivent etre portees sur une nouvelle page);
    - des que le bateau commence son voyage:
    ● Colonne 1 - la date (jour et moiş)
    ● Colonne 2 - l'heure (l'heure et les minutes)
    ● Colonne 3 - le lieu d'ou le bateau part
    ● Colonne 4 - les coordonnees de ce lieu (km)
    - des que le bateau interrompt son voyage:
    ● Colonne 1 - la date (jour et moiş) şi elle est differente de celle ou le bateau a commence son voyage
    ● Colonne 5 - l'heure (l'heure et les minutes)
    ● Colonne 6 - le lieu ou le bateau stationne
    ● Colonne 7 - les coordonnees de ce lieu (km)
    - des que le bateau reprend sa route: meme inscriptions que des le bateau a commence son voyage;
    - des que le bateau termine son voyage: memes inscriptions que des que le bateau interrompt son voyage;
    - La colonne 8 doit etre remplie quand l'equipage monte a bord pour la premiere fois et chaque fois qu'îl y a une modification du personnel appartenant a l'equipage;
    - Dans les colonnes 9 a 11 doivent etre inscrits, pour chaque membre de l'equipage le debut et la fin de şes temps de repos;
    - Dans les colonnes 12 et 13 sont inscrites les heures d'embarquement ou de debarquement chaque fois îl y a une modification de l'equipage.
    3. Sanctions
    Les infractions aux dispositions des presentes instructions sont punissables au sens de la loi.

    II. Equipages

    1. Generalites:
    a) Les normes en ce qui concerne l'equipage minimum de securite, a bord des bateaux sur les voies de navigation interieures sous pavilion roumaine, nommees a la suite Normes, sont approuvees par l'Ordre du Ministere des Transports, Constructions et Tourisme nr. 319/2006.
    L'equipage minimum de securite, a bord des bateaux de navigation interieure doit etre conforme aux prescriptions des Normes, pour tous les modes d'exploitation.
    L'equipage minimum de securite prescrit pour un certain mode d'exploitation doit etre constamment a bord du bateau faisant route. Un depart sans l'equipage minimum de securite prescrit, n'est pas autorise.
    Lorsque, pour une cause imprevue (par exemple: maladie, accident, ordre d'une autorite), au maximum un membre de l'equipage minimum de securite prescrit fait defaut a bord en cours de route:
    - les bateaux peuvent neanmoins continuer le voyage jusqu'au premier lieu d'stationnement approprie situe dans le sens de la navigation, s'îl y a a bord un titulaire de la patente requise valable pour la fonction et pour le trajet de navigation a parcourir;
    - les prescriptions de l'alinea de ci-dessus s'appliquent aussi aux bateaux a passagers jusqu'au terminus de la journee;
    Les femmes enceintes et les accouchees ne peuvent pas faire pârtie de l'equipage minimum de securite pendant au moins 14 semaines au moins, dont au maximum six semaines avant et sept semaines apres l'accouchement.
    b) Pour l'application des prescriptions des Normes, îl devra etre tenu compte egalement des temps de navigation et de repos effectues en dehors du champ d'application de celles-ci.
    2. Membres de l'equipage - Qualifications
    a) Les membres de l'equipage peuvent etre mecaniciens legers, matelots legers, matelots, conducteur de chaloupe fluviale, maitre-matelot fluvial, mecaniciens (officiers mecaniciens fluviaux/motoristes), chefs mecaniciens fluviaux, timoniers fluviaux (officiers fluviaux), conducteurs de bateau;
    b) Les emplois a bord du bateau pour les eaux interieures navigables peuvent etre accomplis seulement par des personnes qui ont des documents d'attestation, obtenues ou confirmes au sens du Reglement concernant les standards de formation, la confirmation de la competence et la delivrance de livrets et des certificat de capacite au personnel naviguant pour les eaux interieures navigables sous pavillion roumain, et qui prouvent qu'ils ont au moins l'age minimum necessaire et qu'ils accomplissent les conditions de sante au sens des dispositions nationales en vigueur et des conventions internationales dont la Roumanie en fait pârtie;
    c) Pour etre ammis a la commande d'un bateau a radar, le conducteur du bateau doit avoir un certificat special delivre par l'Autorite Navale Roumaine, comme temoignage de sa reussite a l'examen visant les connaissances professionnelles en matiere;
    d) Les documents d'attestation - livrets et certificats de capacite

    Livrets Certificats de capacite:

- capitaine fluvial cat. A - conducteur de chaloupe fluviale
- capitaine fluvial cat. B - maitre-matelot fluvial
- timonier fluvial/officier
  de pont fluvial - matelot
- chef mecanicien fluvial - matelot leger
- mecanicien (officier mecanicien fluvial/
  motoriste) - mecanicien leger

    3. Les membres de l'equipage - standard medicaux
    a) Le personnel naviguant doit justifier son aptitude physique et mentale, en passant un examen medical fait par une institution reconnue par l'Autorite Navale Roumaine. Cet examen vise en particulier l'acuite visuelle et auditive, l'aptitude de distinguer les couleurs, la motricite des membres superieures et inferieures, l'etat neuropsychiatrique et vasculaire du candidat;
    b) Le document d'attestation delivre a une personne qui a atteint l'age maximum de 50 ans perde sa validite. Apres cette date la validite du document sera prolongee tous les 5 ans, jusqu'a l'age de 65 ans du titulaire;
    c) Apres l'age de 65 la validite du document sera annuellement prolongee en vertu de l'avis medical;
    d) L'autorite Navale Roumaine delivrera les documents d'attestation seulement aux candidats qui satisfont les conditions exigees par l'alinea a) et alinea b).

    III. Le livret de service - La preuve de la qualification

    1. Le livret de service - document officiel qui contient:
    a) donnees a caractere general telle que la qualification du titulaire, des documents d'attestation, des diplomes, des certificats medicaux et
    b) donnee specifiques relatives aux voyages effectues et les fonctions remplies a bord du bateau, qui justifient les periodes d'embarquement, les temps de navigation effective et les secteurs parcourus sur certaines eaux interieures navigables.
    c) L'Autorite Navale Roumaine est responsable avec l'enregistrement des donnees a caractere general prevues par la lettre a) et le commandant du navire est responsable de l'enregistrement des donnees specifiques prevues par la lettre b).
    2. Tous les membres de l'equipage doivent avoir un livret de service personnel. La personne au nom de laquelle le livret de service a ete etabli est appelee le titulaire du livret de service.
    Le titulaire du livret de service doit:
    a) remettre le livret de service au conducteur lors de la premiere prise de service
    b) presenter le livret de service a l'Autorite competente locale au moins une fois tous les douze moiş, a compter de la date de delivrance du livret, afin que l'Autorite y inscrive le visa de controle.
    3. Le conducteur doit:
    a) porter dans le livret de service toutes les mentions conformement aux indications et des directives relatives a la tenue du livret de service;
    b) conserver le livret de service en lieu sur dans la timonerie jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement;
    c) a la demande du titulaire, remettre le livret de service a ce dernier sans delai et a tout moment.
    4. La preuve de la qualification pour un emploi a bord doit pouvoir etre fournie a tout moment grace aux documents d'attestation et grace au livret de service.

    IV. Modes d'exploitation (art. 8 des Normes)

    1. Pendant 24 heures, on distingue les modes d'exploitation suivants:
    A1 - Navigation de 14 heures au plus
    A2 - Navigation de 18 heures au plus
    B - Navigation continue pendant 24 heures
    2. Dans le mode d'exploitation A1, la navigation peut etre prolonge a 16 heures au plus, au maximum une fois par semaine, şi le temps de navigation est atteste par les enregistrements d'un tachygraphe autorise et lorsque, outre le conducteur, l'equipage minimum prescrit compte un autre membre possedant la qualification de timonier.
    3. Un bateau sans tachygraphe naviguant dans le mode d'exploitation A1, respectivement A2, doit interrompre sa navigation pendant huit heures continues, respectivement 6 heures continues, a savoir:
    a) dans le mode d'exploitation A1 entre 22°° heures et 6°° heures et
    b) dans le mode d'exploitation A2 entre 23°° heures et 05°° heures
    Le bateau peut etre deroge a l'horaire fixe ci-dessus s'îl est equipe avec un tachygraphe en bon etat de fonctionnement et agree par l'Autorite. Ce tachygraphe doit etre en service au moins depuis le debut de la derniere periode de repos ininterrompu de huit respectivement six heures et doit etre accessible a toutes heures aux organes de controle.
    4. Sur certains secteurs d'eaux interieures navigables, l'Autorite Navale Roumaine peut imposer des modes d'exploitation differents a ceux indiques dans le present article.

    V. Le repos obligatoire (art. 9 des Normes)

    1. Dans le mode d'exploitation A1, dans un intervalle de 24 heures, calcule a la fin de la derniere periode de repos de 8 heures, tout membre de l'equipage doit beneficier de 8 heures de repos ininterrompu, en dehors des temps de navigation effective.
    2. Dans le mode d'exploitation A2, dans un intervalle de 24 heures, calcule a la fin de la derniere periode de repos de 6 heures, tout membre de l'equipage doit disposer de 8 heures de repos, desquelles 6 heures de repos continu, en dehors des temps de navigation effective.
    3. Dans le mode d'exploitation B, tout membre de l'equipage doit disposer des periodes de repos de 24 heures, toutes les 48 heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues.
    Les membres de l'equipage qui ont l'age sous 18 ans, beneficieront de 8 heures de repos continu, desquelles 6 heures en dehors des temps de navigation effective.
    4. Pendant son temps de repos obligatoire, un membre de l'equipage ne peut etre tenu a aucune obligation, y compris de surveillance ou de disponibilite; les fonctions de garde et de surveillance prevues pour les batiments en stationnement ne sont pas a considerer comme une obligation au sens du present alinea.
    5. Si dans la reglementation du travail ou dans les conventions collectives, îl y a des dispositions en ce qui concerne les durees plus longues de la periode de repos, elles sont prioritaires.
    6. Le proprietaire, le loueur ou l'operateur du bateau est oblige de faire chaque annee un controle interne pour verifier şi les conducteurs des bateaux respectent les temps de navigation, le temps d'arret de la navigation et la periode de repos.

    VI. Changement ou la repetition du mode d'exploitation (art. 10 des Normes)

    1. Le changement ou la repetition du mode d'exploitation peut avoir lieu a condition d'observer les prescriptions qui suivent:
    a) Le passage du mode d'exploitation A1 au mode A2 ne peut s'effectuer que:
    - Si l'equipage a ete entierement remplace ou
    - Si les membres de l'equipage prevus pour le mode A2 ont beneficie sans delais avant le changement du mode d'exploitation d'une periode de repos de 8 heures, dont 6 heures en dehors du temps de navigation effective, et şi le renfort pour le mode d'exploitation A2 se trouve a bord;
    b) Le passage du mode de exploitation A2 au mode A1 ne peut s'effectuer que:
    - Si l'equipage a ete entierement remplace ou
    - Si les membres de l'equipage prevus pour le mode A1 ont beneficie avant le changement du mode d'exploitation d'une periode de repos de 8 heures en dehors du temps de navigation effective;
    c) Le passage du mode de exploitation B aux modes A1 ou A2 ne peut s'effectuer que:
    - Si l'equipage a ete entierement remplace ou
    - Si les membres de l'equipage prevus pour le mode d'exploitation A1 et A2 ont beneficie d'une periode de repos de 8 heures ininterrompues, respectivement de 6 heures, immediatement avant le changement du mode d'exploitation;
    d) Le passage des modes d'exploitation A1 ou A2 au mode B ne peut s'effectuer que:
    - Si l'equipage a ete entierement remplace ou
    - Si les membres de l'equipage prevus pour le mode d'exploitation B ont beneficie d'une periode continue de repos de 8 heures, respectivement de 6 heures avant le changement du mode d'exploitation en dehors de la periode de navigation effective et şi le renfort prescrit pour le mode d'exploitation B se trouve a bord;
    e) La repetition du mode d'exploitation A1 et A2 ne peut s'effectuer que:
    - Si l'equipage a ete entierement remplace et
    - Si les membres de l'equipage necessaires pour la repetition du mode d'exploitation A1 ou A2 ont beneficie, sans delais avant le debut du nouveau voyage d'une periode continue de repos de 8 heures, respectivement de 6 heures, sans interruption, en dehors du temps de navigation effective;
    2. Dans tous les cas de changement du mode d'exploitation, le proprietaire, le loueur, l'operateur ou le conducteur du bateau doit modifier l'equipage minimum de securite a la vertu des presentes normes;

    VII. Livre de bord - Le tachygraphe (art. 11 des Normes)

    1. A bord de chaque bateau, auquel on applique les presentes Normes, îl faut qu'îl y a un livre de bord. Ce livre de bord doit etre complete conformement aux instructions qu'îl contient.
    La responsabilite de tenir le livre de bord et des inscriptions qui doivent y etre portees incombe au conducteur.
    2. Le livre de bord est delivre par l'Autorite Navale Roumaine, par l'intermediaire des capitaineries de port. Le premier livre de bord doit porter le numero 1, le nom et le numero officiel du navire, le lieu et la date de delivrance, la signature et le cachet de la Capitainerie.
    La capitainerie de port, qui delivre le premier journal de bord, l'atteste par un <<Certificat d'evidence livres de bord>>, en ecrivant le nom et le numero officiel du bateau, le numero du journal de bord et la date de delivrance. Ce certificat doit etre tenu a bord du bateau.
    La delivrance des livres de bord ulterieurs doit etre ecrite dans le certificat. Un nouveau livre de bord ne pourra etre delivre que şi on presente le livre de bord precedent.
    3. Le livre de bord precedent doit etre revetu de la mention <<Annule>> et doit etre conserve a bord pendant six moiş, a partir de la derniere mention.
    Pour l'annulation, on raie l'espace reste libre de la page portant la derniere mention, et aussi deux ou trois des pages suivantes, en mentionnant: <<On a delivre le nouveau livre de bord et on a annule le present>> (date, signature et cachets de la Capitainerie).
    4. On fait l'instalation et l'inspection technique des tachygraphes selon les normes elabores par le Ministere des Transports, des Constructions, et du Tourisme. Les agents economiques qui montent, verifient, etalonent et maintient en bon etat les tachygraphes ceux autorises par le Ministere de l'Economie et du Commerce.
    5. Les enregistrements des tachygraphes doivent etre conserves a bord pendant six moiş apres la derniere inscription.
    6. En cas de remplacement, ou de renfort de l'equipage, en vertu de l'art. 10 des Normes, le membre d'equipage remplace ou supplementarement embarque doit presenter une <<Attestation pour justifier les periodes de repos>> ou une copie du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos dont le navigateur a beneficie a bord du bateau ou îl effectue le dernier voyage.
    7. Les inscriptions necessaires apres un changement du mode d'exploitation doivent etre portees sur une nouvelle page du livre de bord.
    8. La possibilite visee au chapitre I alinea 2 <<Inscriptions dans le livre de bord>>, de ne pas preciser les heures de repos que d'une seule maniere, une fois a chaque voyage n'est pas valide que pour les membres d'equipage du mode d'exploitation B. Pour les modes d'exploitation A1 et A2, le debut et la fin de la periode de repos doivent etre ecrits chaque jour, pendant le voyage, pour chaque membre.

    VIII. Equipement des bateaux (art. 12 des Normes)

    1. Sans prejudice d'autres dispositions des present Normes, les automoteurs, les pousseurs, les remorqueurs, les convois pousses et les bateaux a passagers exploites avec un equipage minimum de securite doivent satisfaire les exigences suivants:
    1.1. Standard S1
    a) Les installations de propulsion doivent permettre le changement de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de gouverne.
    Les machines auxiliaires necessaires a la marche du bateau doivent etre mises en marche et arretes depuis le poste de gouverne, a moins qu'elles ne fonctionnent automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de chaque voyage.
    b) Les niveaux critiques:
    - de la temperature de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;
    - de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;
    - de la pression de l'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission/reversible ou des helices;
    - du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales
    doivent etre signales par des dispositifs qui declenchent dans la timonerie des signaux d'alarme sonores et optiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent etre reunis dans un seul appareil sonore. Les signaux d'alarme optiques doivent montrer le probleme constate et ne doivent pas etre eteints que lorsque les troubles correspondants sont elimines.
    c) L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent etre automatiques.
    d) La manoevre du gouvernail doit etre faite par une seule personne sans effort particulier, meme a l'enfoncement maximum autorise.
    e) L'emission des signaux sonores et optiques, prescrits par le Reglement de navigation sur le Rhin et Les Dispositions Fondamentales relatives a la navigation sur le Danube (DFND) pour les bateaux faisant route peut etre fait par le poste de gouverne.
    f) S'îl n'est pas possible de s'entendre directement entre le poste de gouverne et l'avant du bateau, l'arriere du bateau, les logements et la salle de machines, une liaiason phonique doit etre prevue. Pour la salle de machines, la liaison phonique peut etre remplacee avec des signaux optiques et acoustiques.
    g) L'effort necessaire manceuvrer les manivelles et les dispositions pivotants analogues aux engins de levage ne doit pas etre superieur a 160 N.
    h) Les treuils de remorque dans les certificats doivent etre motorises.
    i) Les pompes d'assechement et les pompes de lavage du pont doivent etre motorises.
    j) Les principaux appareils de commande et de controle doivent etre disposes conformement a l'ergonomie.
    k) Les equipements necessaires selon l'Annexe no. 7 des Normes, doivent etre controles du poste de gouverne.
    l) Le bateau doit etre muni d'un radiotelephone aux ondes metriques, pour les Communications bateau - bateau et information nautique.
    1.2. Standard S2
    a) Pour les bateaux naviguant isolement:
    - le standard S1 et un equipement supplementaire avec un bouteur actif pouvant etre actionne de la timonerie;
    b) Pour les bateaux assurant la propulsion d'une formation a couple:
    - le standard S1 et un equipement supplementaire avec un bouteur actif pouvant etre actionne de la timonerie;
    c) Pour les bateaux assurant la propulsion des convois pousses composes d'un automoteur et d'un batiment en fleche:
    - le standard S1 et un equipement supplementaire en treuils d'accouplement a fonctionnement hydraulique ou electrique. Cet equipement n'est toutfois pas exige lorsque le bateau a l'avant du convoi pousser est equipe d'un bouteur actif pouvant etre commande de la timonerie du pousseur;
    d) Pour les pousseurs assurant la propulsion des convois pousses:
    - le standard S1 et un equipement supplementaire en treuils d'accouplement a fonctionnement hydraulique ou electrique. Cet equipement n'est toutfois pas exige lorsque le bateau a l'avant du convoi pousser est equipe d'un bouteur actif pouvant etre commande de la timonerie du pousseur;
    e) Pour les bateaux a passagers:
    - le standard S1 et un equipement supplementaire avec un bouteur actif pouvant etre actionne de la timonerie;
    Cet equipement n'est toutfois pas exige şi l'installation de propulsion de gouverne du bateau a passagers permet une manoeuvrabilite equivalente.
    2. La conformite aux prescriptions de l'alinea 1. de ci-dessus est certifiee par les certificats de visite du bateau.

    IX. Equipage minimum des bateaux autopropulse pousseurs et remorquers (Art. 16 des Normes)

┌──┬──────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Longueur │Membres de │ Nombre des membres d'equipage en │
│ │du bateau │l'equipage │ mode d'exploaitation et pour le │
│ │ │ │ standard d'equipement │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│L ≤ 70 │conducteur │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │matelot │ 1 │ │ - │ │ 1 │ - │
│ │ │matelot leger │ - │ │ - │ │ 1 │ 2 │
│ │ │mecanicien │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│70< L ≤ 86│conducteur │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ 1 │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │matelot │ - │ 1 │ - │ │ 2*1 │ 1*1│
│ │ │matelot │ - │ 1 │ 1 │ │ - │ 1 │
│ │ │mecanicien │ - │ - │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│L > 86 │conducteur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │matelot │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*2 │ 1*2│
│ │ │matelot leger │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │ │mecanicien │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└──┴──────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
    *1) Un des matelots peut etreremplaceavec un mecanicien
    *2) ANR peut approuver prevoir une qualification inferieure pour un
        des matelot
──────────


    X. L'equipage minimum des convois rigides et des autres formations rigides (Art. 17 des Normes)

┌──┬──────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Type du │Membres de │ Nombre des membres d'equipage en │
│ │ convoi │l'equipage │ mode d'exploaitation et pour le │
│ │ │ │ standard d'equipement │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│Pousseur │conducateur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ une │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barge*3) │maitre-matelot fluv.│ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ou forma- │matelot │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*4*5 │ 1 │
│ │tion en │matelot leger │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │couple de │mecanicien │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │dimensions│ │ │ │ │ │ │ │
│ │L ≤116,5 m│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B ≤15m │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│Pousseur +│conducateur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ 2 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barges*3) │maitre-matelot fluv.│ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ou bateau │matelot │ 1 │ - │ 2 │ - │ 2*4 │ - │
│ │autopro- │matelot leger │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │pulse+ une│mecanicien │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barge*3) │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│Pousseur │conducateur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ 3 ou 4 │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │barges*3) │maitre-matelot fluv.│ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │bateau │matelot │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 2*4 │ - │
│ │autopro- │matelot leger │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │pulse+2 ou│mecanicien(officier │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │3 barges*3│mecanicien fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4│Pousseur │conducteur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │+ plus de │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │4 barges*3│maitre-matelot fluv.│ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │matelot │ 3 │ 1 │ 3*4│ 1 │ 3*4 │ 1 │
│ │ │matelot leger │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │ │mecanicien (officier│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanicien fluvial) │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘


    1. ANR. peut prevoir un equipage minimum obligatoire differant pour les
       convois avec une longueur maximum de 86 m et une largeur de 15m.
    2. Les chalands sont assimiles aux barges.
    3. Les barges avec longueurs inferieures ou egales a 89.0 sont assimilees
       aux barges de type Europe II.
    4. Entre les parentheses sont precises les documents d'attestation minimes
       necessaires.
──────────
   *3) <<Baige>> signifie une barge de type Europe II ou ses equivallentes,
       en longueur maximale de 76,5 m.
       1 barje = deux ou plus des barges couple avec une longeur maximale
       de 76,5 m et une largeur maximale de 15 m
   *4) ANR. peur approuver une qualification inferieure pour un des matelots.
   *5) Un des matelots peut etre remplace avec un mecanicien.
──────────


    XI. L'equipage minimum des bateaux de passagers (Art. 18 des Normes)

    1. L'equipage minimum des bateaux de passagers, qui effectue d'excursions, journalieres, autres que les bateaux avec des cabines inclut:

┌──┬──────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Nombre │Membres de │ Nombre des membres d'equipage en │
│ │maximal │l'equipage │ mode d'exploaitation et pour le │
│ │admissible│ │ standard d'equipement │
│ │des pasa- │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │gers │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducteur │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │timonier fluv.(avec │ │ │ │ │ │ │
│ │ │livret d'officier │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fluvial) │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│1 │Jusqu'a 40│maitre-matelot fluv.│ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ pasagers │matelot │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │matelot leger │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │mecanicier │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducteur │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │timonier fluv.(avec │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │De 41 a 80│livret d'officier │ │ │ │ │ │ │
│2 │ pasagers│fluvial) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │matelot │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │matelot leger │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │mecanicier │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducteur │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ │ - │ │ - │ │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ │ - │ │ - │ │
│ │ De 81 a │matelot │ - │ │ - │ │ 1 │ │
│ │ 250 │matlot leger │ - │ │ 1 │ │ 1 │ │
│3 │ pasagers │mecanicien │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducateur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ De 251 a │matelot │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ 600 │matelot leger │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│4 │ pasagers│mecanicien(officier │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanicien fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducteur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ De 601 a │matelot │ 2 │ - │ 2 │ - │ 2 │ - │
│ │ 1000 │matelot leger │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│5 │ pasagers│mecanicien (chef │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │
│ │ │mecanicien fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │conducteur │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ Plus de │matelot │ 3*6│ 1 │ 4 │ 2 │ 4 │ 2 │
│ │ 1000 │matelot leger │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ 1 │ 2 │
│6 │ pasagers│mecanicien (chef │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │mecanicien fluv) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
   *6) ANR. peut approuver une qualification inferieure pour un des matelots.
──────────    2. L'equipage minimum des bateaux de croisiere avec cabine inclut:

┌──┬──────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ Nombre │Membres de │ Nombre des membres d'equipage en │
│ │admissible│l'equipage │ mode d'exploaitation et pour le │
│ │des lits │ │ standard d'equipement │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│Jusqu'a 50│conducteur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ lits │timonier fluvial │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │matelot │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │matelot leger │ - │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │mecanicien │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│De 51 a │conducateur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │100 lits │timonier fluvial │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │matelot │ 1 │ 1 │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │maelot leger │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │macanicien(officier │ 1 │ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanicien fluvial) │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│Plus de │conducateur │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │100 lits │timonier fluvial │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ │maitre-matelot fluv.│ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │matelot │ 2 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │
│ │ │matelot leger │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │mecanicien (chef │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │mecanicien fluvial) │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

    3. Entre les parentheses sont precises les documents d'attestation minimes


    XII. Les cas ou l'equipement standard prevu par le chapitre VIII (art. 12) est incomplet (art. 19 des Normes)

    1. Lorsque l'equipement d'un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi pousse, d'une formation rigide, ou d'un bateau a passagers ne correspond pas a l'equipement standard S1 prevu par l'art. 12 alin. 1.1, l'equipage minimum prescrit par les art. 16, art. 17 et art. 18 doit etre augmente d'un matelot dans les modes d'exploitation A1 et A2 et de deux matelots pour le mode d'exploitation B. Lorsqu'on ne satisfait pas les exigences d'une des lettres i) et k) du standard S1, l'augmentation dans le mode d'exploitation B, est d'un matelot au lieu de deux.
    2. En outre, lorsqu'on ne satisfait pas une ou plusieurs des prescriptions de l'art. 12 alin. 1.1 lett. a), b) et c) alors:
    - le matelot prescrit par le point (1) precedent, doit etre remplace par un mecanicien en modes d'exploitation A1 et A2, et
    - les deux matelots prescrits par le point (1) precedent, doivent etre remplaces avec deux mecaniciens en mode d'exploitation B.

    XIII. Equipage minimum de securite des autres bateaux

    1. L'equipage minimum de securite pour autres types de bateaux, autres que celles prevues par l'art. 16, 17 et 18, des "Normes concernant la determination de l'equipage minimimi de securite aupres des bateaux des eaux interieures navigables de la marine civile roumaine", est prevu par l'article 20 des Normes.
    2. Pour les types de bateaux qui ne sont pas prevues dans les Normes, A.N.R devra deteminer selon le type de la construction, les dimensions, les amenagements, la destination, les secteurs de navigation et d'autres criteres specifiques, l'equipage minimum de securite qui doit se trouver a bord pendant la navigation.
    3. Pour les cas particuliers, commes par exemple le transport de marchandises dangereuses, A.N.R. peut imposer la supplementation de l'equipage minimum de securite, en delivrant un certificat conforme.
    4. A.N.R peut accorder des derogations temporaires sur une periode de max. 30 jours de la mise en pratique des previsions des Normes pour les operations de transport deroule dans des situations exceptionnelles, şi ces derogations ne periclitent pas la securite de la navigation.

                          ATTESTATION
              pour la justification du temps de repos
         (valide uniquement avec le livret de service)
    Nom et prenom: ..............................................
    Numero du livret de service .................................

┌─────────────┬──────┬──────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│Nom ou numero│Fin du│Fin du│Mode d'exploitation│Dernier temps de │Signature du│
│officiel du │voyage│voyage│ precedent │repos precedant │ conducteur │
│ bateau │ │ │la fin du voyage │la fin du voyage │ │
│ │ date │heure │ │ Debut / Fin │ │
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┬────────┼────────────┤
│ │ E │ E1 │ E2 │ E3 │ E4 │ │
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────┼────────┼────────┼────────────┤
└─────────────┴──────┴──────┴───────────────────┴────────┴────────┴────────────┘


    La presente attestation faite pârtie du livre de bord du bateau a bord duquel le membre d'equipage commence le nouveau voyage.
    Les indications erronees ou non conformes sont sanctionnees.
    Le conducteur du bateau a bord duquel le membre d'equipage a effectue son precedent voyage est responsable des indications fournies par la presente attestation.
    Indications relatives au contenu de l'attestation:
    1) L'attestation doit etre completee a chaque changement de bateau par le conducteur du bateau a bord duquel le membre d'equipage a effectue le dernier voyage;
    2) L'attestation doit etre presentee au conducteur du bateau a bord duquel est entame le nouveau voyage;
    3) Les indications portees dans l'attestation doivent etre conformes aux indications figurant dans le livret de service et dans le livre de bord du bateau, a bord duquel le membre d'equipage a effectue son precedent voyage.

    I. Anweisungen uber das Bordbuch

    1. Allgemeines
    a) An Bord jedes es Schiffs unter rumanischen Flagge muss man sich ein Bordbuch finden. Das Bordbuch wird gemass folgenden Anweisungen ausfullen.
    b) Das Bordbuch stellt sich von der Behorde durch das Hafenamt aus (ANR). Kein Bordbuch kann ausgestellt sein, vor der Vorstellung des voriges ausgestellt sein. Das soll die Erwahnung, Aufhebung' enthalten und an Schiffbord 6 Monaten von dem letzten Eintragungen behalten.
    c) Die Behorde, die das Bordbuch ausstellt, bescheinigt es durch einen Zeugnis în dem, die Schiffsnamme, Aufnahmesnummer des Schiffes und Austellungsdatum erwahnt sind.
    2. Eintragungen im Bordbuch
    Die Eintragungen, die der Schiffsfuhrer în dem vorliegenden Bordbuch zu machen hat, mussen den Vortschriften der Untersuchungsordnung entsprechen.
    Die Tatigkeiten der Besatzungsmitglieder kann folgendermassen eingetragen werden:
    - Cdt - Schiffsfuhrer (A oder B Kategorie)
    - Tim - Steuermann (Offizieraufdeck)
    - Smc - Chefmechaniker
    - Mec - Maschinist (Offiziermechaniker/Motorenwart)
    - Sec - Bootsmann
    - Mar - Matrose
    - Mrs - Leichtmatrose
    - Mcs - Leichtmaschinist
    Auf jeder Seite sind folgende Eintragungen zu machen:
    - Die Betriebsform (nach jedem Wechsel der Betriebsform mussen notwendige Eintragungen mussen auf einer neuen Seite eingetragen werden)
    - Sobald das Fahrzeug die Fahrt beginnt:
    ● Spalte 1 - Datum (Tag und Monat)
    ● Spalte 2 - Uhrzeit (Stunde und Minute)
    ● Spalte 3 - Ort des Beginns der Fahrt
    ● Spalte 4 - Strom-Kilometerangabe fur diesen Ort
    - Sobald das Fahrzeug die Fahrt unterbricht:
    ● Spalte 1 - Datum (Tag und Monat) sofern es sich vom Fahrantrittsdatum unterscheidet
    ● Spalte 4 - Strom-Kilometerangabe fur diesen Ort
    - Sobald das Fahrzeug die Fahrt unterbricht:
    ● Spalte 1 - Datum (Tag und Monat) sofern es sich vom Fahrantrittsdatum unterscheidet
    ● Spalte 5 - Uhrzeit (Stunde und Minute)
    ● Spalte 6 - Ort, wo das Fahrzeug stilliegt
    ● Spalte 7 - Strom-Kilometerangabe fur diesen Ort
    - Sobald das Fahrzeug seine Fahrt wiederaufnimmt: gleiche Eintragungen, sobald das Fahrzeug die Fahrt beginnt
    - Sobald das Fahrzeug seine Fahrt beendet: gleiche Eintragungen, sobald das Fahrzeug die Fahrt unterbricht
    - Die Spalte 8 ist auszufullen, wenn die Besatzung zum ersten Mal an Bord kommt und bei jeder Anderung ihrer Zusammensetzung
    - În den Spalten 9 bis 11 sind fur jedes Besatzungsmitglied Beginn und Ende seiner Ruhezeiten einzutragen.
    - În den Spalten 12 bis 13 ist bei Anderung der Besatzung die Zeit des Zugangs oder Abgangs einzutragen.
    3. Straftaten
    Die Verfugungenubertretung der anwesenden Anweisungen bestatigt es gemass der Gesetz.

    II. Mitglieder

    1. Allgemeines
    a) Die Normen zur Festlegung der Mindestsicherheitbezatzung auf Binnenschiffe, die sich unter rumanischen finden, und die weiter unter dem Namen Normen erscheinen, werden durch Anordnung des Bunderminister fur Verkehr, Bau und Tourismus Nummer ........./2006 zugelassen.
    Die fur die jeweilige Betriebsform und Einsatzzeit des Fahrzeugs vorgeschriebene Besatzung muss wahrend der Fahrt standig an Bord sein.
    Der Antritt einer Fahrt ohne die vorgeschriebene Besatzung ist unzulassig.
    Fahrzeuge, auf denen durch unvorgesehene Umstande (zum Beispiel, Krankheit, Unfall, befordliche Anordnung) hochstens ein Mitglied von der vorgeschriebenen Besatzung wahrend der Fahrt ausfallt:
    - konnen ihre Fahrt bis zum nachsten erreichbaren geeigneten Liegeplatz în Fahrtruchtung - Fahrgastschiffe bis zur Tagesendstation - fortsetzen, wenn an Bord neben einem Inhaber des nach der erfordertlichen Patentes fur die betreffende Strecke noch ein weiteres Mitglied der vorgeschriebene Besatzung vorhanden ist.
    Werwende Mutter Wochnerinnen durfen wahrend mindestens 14 Wochen nicht Mitglied der Mindestbesatzung sein. Davon mussen wenigstens 6 Wochen vor und 7 Wochen nach der Niederkunft liegen.
    b) Fur die Anwendungen der Verfugungen von den Normen mussen auch die Fahr- und Ruhezeiten berucksichtigt werden, die ausserhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung abgeleistet werden.
    2. Mitglieder der Besatzung - Befahigung
    a) Die Mitglieder der Besatzung konnen sein: Leichtmaschinist, Leichtmatrose, Matrose, Bootsmann, Maschinist (Offiziermechaniker/Motorenwart), Chefmechaniker, Steuermann (Offizieraufdeck), Schiffsfuhrer.
    b) Die Amten an Schiffsbord fur die schiffbaren Binnengewasser konnen nur von Personen entfullt sein, die enthaltende oder wiederbestatigende Bescheinigungspapiere gemass der Vorschrift der Ausbildungsstandarde, der Zustandigkeitsbestatigung und die Austellung des Brevet- und Zertifikatsleistung der Navigationspersonal fur die Binnenschiffe unter rumanischen Flagge haben, und die den Beweis machen, dass sie wenigstens die notige minimum Alter haben und die Gesundheitszustande unterwegs den gultigen nationalen Regelungen und die internationalen Vereinbarungen erfulen, woran Rumanien teilnimmt;
    c) Um der Befehl einer Radarschiff zu erlauben, muss der Schiffsleiter ein spezielles von der Behorde ausgestelltes Zertifikat haben, so ist es ein Beweis seines Prufungserfolgs betreffs seinen beruflichen Kenntnisse zur Sache (ANR);
    d) Bescheinigungspapiere - Brevet- und Leistungszeugnis:

    Brevets: Leistungszeugnis:
    Schiffsfuhrer Kategorie A Flussbootsleiter
    Schiffsfuhrer Kategorie B Bootsmann
    Steuermann/Offizieraufdeck Matrose
    Chefmechaniker Leichtmatrose
    Maschinist (Offiziermechaniker/
    Motorenwart) Leichtmaschinist


    3. Mitglieder der Besatzung - Tauglichkeit
    a) Tauglichkeit fur den Beruf ist durch ein arztliches Zeugnis zu machen, das von einer von ANR anerkannten Behorde gemacht ist. Das arztliche Zeugnis richtet unterschiedlich die Hor- und Sehscharfe, die Fahigkeit fur Farben zu unterschieden, die Obere- und Untereglider, als auch die Neuropsychische- und Vascularezustande des Kandidaten;
    b) Das Bescheinigungspapier, das einer Person gesendet wurde, die das hochste Alter von 20 Jahre alt ist, verliert sich die Gultigkeit. Nach diesem Datum wird die Dokumentsgultigkeit von 5 în 5 Jahren verlangern, so bis der Titular 65 Jahre alt ist;
    c) Nach Vollendung des 65 Jahre, muss die Bescheinigungspapierengultigkeit aufgrund des artzlichen Zeugnises verlangern.
    d) Die Behorde (ANR) wird das Bescheinigungspapier nur den Knadidaten senden, die die forderte Zustande zum Abschinitt a) und b) erfullen.

    III. Nachweis der Befahigung - Schifferdienstbuch

    1. Schifferdienstbuch enthaltet:
    a) Allgemeine Angaben, wie die arztliche Zeugnisse und die Befahigung des Inhabers;
    b) Spezifische Angaben uber die ausgefuhrten Reisen und den besetzten Amten an Schiffsbord, durch den er die Schiffsperiode rechtfertigen und liegt die tatsachliche Schifffahrtszeit und die Sektoren an bestimte inneren schiffbaren Wasser zuruck;
    c) Die Behorde ist verantwortlich fur die Datenaufnahme mit der Allgemeineschriftart versehen zum Abschnitt a), und der Schiffsleiter ist verantwortlich fur die Datenaufnahme versehen zum Abschnitt b).
    2. Alle Mitglieder mussen im Besitz eines auf seine Person ausgestellten Schifferdienstbuches anerkannt gultigen Dienstbuches sein. Diese Person wird als Inhaber des Schifferdienstbuches bezeichnet.
    Der Inhaber hat das Schifferdienstbuch:
    a) Bei erstmaliger Dienstaufnahme an Bord dem Schiffsfuhrer auszuhandigen;
    b) Ab Ausgabedatum jeweils mindestens einmal innerhalb 12 Monaten einer ortlichen zustandigen Behorde vorzulegen und mit dem Kontrollvermark versehen zu lassen.
    3. Der Schiffsfuhrer hat.
    a) Im Schifferdienstbuch regelmassig alle Eintragungen nach Massgabe der Anweisungen zur Fuhren des Schifferdienstbuches vorzunehmen;
    b) Es bis zur Beendigung des Dienst-, Arbeits- oder sonstigen Verhaltnisses sicher im Steuerhaus zu verwahren;
    c) Dem Inhaber auf dessen Wunsch das Schifferdienstbuch jederzeit und unverzuglich auszuhandigen.
    4. Die Befahigung fur eine Funktion an Bord muss jederzeit durch das Schifferdienstbuch oder durch Bescheinigungspapiere nachweisen.

    IV. Betriebsformen (Art. 8 - von der Normen)

    1. An einer Periode von 24 Stunden unterscheidet sich folgende Betriebsformen:
    A1 - Fahrt bis zu 14 Stunden
    A2 - Fahrt bis zu 18 Stunden
    B - Fahrt bis zu 24 Stunden
    2. Im Betriebsform A1 darf eingesetzes Schiff ausserstenfalls einmal/Woche die Fahrt bis 16 Stunden verlangern, wenn die Fahrtzeit durch die Aufzeichnungen eines von der zustandigen Behorde zugelassenen Fahrtenschreibers eingetragen ist und wenn ausser dem Schiffsfuhrer ein anderen Mitglied der Mindestbesatzung die Befahigung zum Steuermann besitzt.
    3. Ein Schiff în der Betriebsform A1 und A2 eingesetztes Schiff muss die Fahrt unterbrochen wahrend 8 oder 6 Stunden einstellen:
    a) În der Betriebsform A1 zwischen 22.00 und 6.00 Uhr, und
    b) În der Betriebsform A2 zwischen 23.00 und 5.00 Uhr.
    Von diesen Uhrzeiten kann abgewichen werden, wenn das Schiff mit einem von der zustandigen Behorde zugelassenen Fahrtenschreiber begabt ist. Dieser Fahrtenschreiber muss wenigstens seit dem Beginn der letzten ununterbrochenen 8 und betreffend 6 Ruhezeite eingeschaltet und fur die Kontrollorgane jederzeit zuganglich sein.
    4. În bestimmten Sektoren der schiffbaren Binnengewasser kann die Behorde verschiedene Betriebsformen fordern, als diejenige în diesem Artikel angebrachte Betriebsformen (ANR).

    V. Mindestruhezeit (Art. 9 - von der Normen)

    1. În der Betriebsform A1 hat jedes Besatzungsmitglied Anspruch auf eine unterbrochene Zeit von 8 Stunden ausserhalb der Fahrt und dies innerhalb von jeweils 24 Stunden, die mit dem Ende jeder Ruhezeit von 8 Stunden zu laufen beginnen.
    2. În der Betriebsform A2 hat jedes Besatzungsmitglied Anspruch auf eine Zeit von 8 Stunden, wovon 6 unterbrochene Stunden ausserhalb der Fahrt liegen mussen, und dies innerhalb von jeweils 24 Stunden, die mit dem Ende jeder Ruhezeit von 6 Stunden zu laufen beginnen.
    3. În der Betriebsform hat jedes Besatzungsmitglied Anspruch auf eine Ruhezeit von 24 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 48 Stunden. Die Mitglieder unter 18 Jahre Alt haben die Ruhezeit mindestens zweimal 6 Stunden unterbrochene Stunden betragen.
    4. Wahrend seiner Mindestruhezeit darf ein Mitglied der Besatzung nicht eingesetzt werden, auch nicht fur die Uberwachungsfunktionen oder Bereitschaftsdienst. Die Wache und die Uberwachung uber die Halteschiff sind nicht als Pflichte betrachten.
    5. Regelungen arbeitsrechtlicher Art und tarifvertragliche Bestimmungen fur eine langere Ruhezeit bleiben unberuhrt.
    6. Der Inhaber oder Schiffsoperateur ist verpflichtet, jahrlich eine innere Kontrolle uber die Einhaltung von den Schiffsleiter die Schifffahrtszeit, die Unterbrechung der Schifffahrtszeit und die Ruhezeit auszufuhren.

    VI. Wechsel oder Wiederholung der Betriebsform (Art. 10 - von der Normen)

    1. Ein Wechsel oder eine Wiederholung der Betriebsform nach Massgabe der Vorschriften sein:
    a) Von der Betriebsform A1 darf nur dann în die Betriebsform Art. A2 gewechselt werden, wenn:
    - ein vollstandiger Austausch der Besatzung stattgefunden ist, oder
    - die fur die Betriebsform A2 bestimmten Besatzungsmitglieder unmittelbar vor dem Wechsel eine achtstundige Ruhezeit, wovon 6 Stunden ausserhalb der Fahrt liegen mussen, eingehalten und nachgewiesen haben und die fur die Betriebsform A2 vorgeschriebene Verstarkung an Bord ist.
    b) Von der Betriebsform A2 darf nur dann în die Betriebsform Art. A1 gewechselt werden, wenn:
    - ein vollstandiger Austausch der Besatzung stattgefunden ist, oder
    - die fur die Betriebsform A1 bestimmten Besatzungsmitglieder unmittelbar vor dem Wechsel eine achtstundige Ruhezeit ausserhalb der Fahrt eingehalten und nachgewiesen haben.
    c) Von der Betriebsform B darf nur dann în die Betriebsform A1 oder A2 gewechselt werden, wenn:
    - ein vollstandiger Austausch der Besatzung stattgefunden ist, oder
    - die fur die Betriebsform A1 und A2 bestimmten Besatzungsmitglieder unmittelbar vor dem Wechsel eine sechs- und achtstundige Ruhezeit ausserhalb der Fahrt eingehalten und nachgewiesen haben.
    d) Von der Betriebsform A1 oder A2 darf nur dann în die Betriebsform B gewechselt werden, wenn:
    - ein vollstandiger Austausch der Besatzung stattgefunden ist, oder
    - die fur die Betriebsform B bestimmten Besatzungsmitglieder unmittelbar vor dem Wechsel eine acht- und sechsstundige Ruhezeit ausserhalb der Fahrt eingehalten und nachgewiesen haben und die fur die Betriebsform B vorgeschriebene Verstarkung an Bord ist.
    e) Von der Betriebsform A1 oder A2 darf nur gewechselt werden, wenn:
    - ein vollstandiger Austausch der Besatzung stattgefunden ist, oder
    - die Wiederholung die fur die Betriebsform A1 oder A2 bestimmten Besatzungsmitglieder unmittelbar vor dem Wechsel eine sechs- und achtstundige Ruhezeit ausserhalb der Fahrt eingehalten und nachgewiesen haben.
    2. În allen Veranderungsfallen der Betreiebsform mussen der Inhalter, der Operateur oder der Schiffsleiter die Besatzungsliste gemass die Verfugungen der anwesenden Normen und die Mindestsicherheitsbesatzung sichern.

    VII. Bordbuch - Fahrtenschreiber (Art. 11 - von der Normen)

    1. An jedem Schiff ist im Steuerhaus ein Bordbuch, deren die anwesenden Normen angewendet sind, muss man ein Bordbuch haben. Dieses Bordbuch ist entsprechend der darin enthaltenen Anleitung auszufullen. Verantwortlich fur das Mitfuhren des Bordbuches und fur die Eintrage ist der Schiffsfuhrer.
    2. Das Bordbuch ist von der Behorde (ANR) - durch die Hafensfuhrer - ausgestellt. Das erste Bordbuch, das zu versehen ist mit der Nummer 1, dem Namen des Schiffes und dessen amtlichen Schiffsnummer, muss von der Behorde ausgestellt sein, die dem Schiff das Schiffsattest erteilt hat. Dieses Zertifikat muss an Bord behalten.
    Die Ausstellung der nachtraglicheren Bordbucher muss im Zertifikat einschreiben. Ein neues Bordbuch kann nicht ausgestellt sein, nur als man das vorige Bordbuch vorstellt.
    3. Das vorangegangene Bordbuch muss unaustilgbar "ungultig" gekennzeichnet und dem Schiffsfuhrer zuruckgegeben werden und muss an Bord fur 6 Monaten von der letzten Aufnahme behaltet. Fur die Aufhebung will man den leeren Ort an die Seite mit dem letzten Schriftsstuck und auch 2 oder 3 folgenden Seiten absperren. So muss man schreiben: 'Das neues Bordbuch wird ausgestellt und die Gegenwart wird aufgehebt.' (Datum, Stempel und Behordesunterschrift)
    4. Die technische Inspektion des Fahrtenschreiber macht man uber die Normen von den Ministerium fur Verkehrsmittel, Tourismus und Aufbau ausarbeiten. Die wirtschafliche Agenten, die Fahrtenschreiber montieren, nachprufen, eichen und unterhalten, - sind die jenige, die von dem Wirtschafts- und Handelsministerium berechtigt sind.
    5. Die Aufzeichnungen der Fahrtenschreiber sind wahrend 6 Monaten nach der letzten Aufzeichnungen an Bord aufzubewahren.
    6. Bei einem Austausch oder einer Verstarkung der Besatzung muss fur jedes neue Besatzungsmitglied eine Beschreibung nach einer Kopie der Seite mit den Eintragungen der Fahr- und Ruhezeiten aus dem Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat, beiliegen.
    7. Die nach dem Wechsel der Betriebsform notwendige Eintragungen mussen auf einer neuen Seite des Bordbuches eingetragen werden.
    8. Nummer 2 der Anleitung zur Fuhren des Bordbuches, wonach ein einziges Schema pro Fahrt fur die Eintragungen der Ruhezeiten genugt, gilt nur fur Besatzungsmitglieder în der Betriebsform B. În den Betriebsform A1 und A2 mussen fur jedes Besatzungsmitglied Beginn und Ende der Ruhezeiten jeden Tag der Fahrt eingetragen werden.

    VIII. Ausrustung der Schiffe (Art. 12 - von der Normen)

    1. Unbeschadet der ubrigen Bestimmungen dieser Verordnung mussen Motorschiffe, Schubboote, Schubverbande und Fahrgastschiffe, die mit der Mindestbesatzung gefahren werden sollen, einem der nachfolgenden Ausrustungsstandards genugen:
    1.1. Standard S1
    a) Die Antriebsanlagen mussen so eingerichtet sein, dass die Veranderung der Fahrgeschwindigkeit und die Umkehrung der Propellerschubrichtung vom Steuerstand aus erfolgen kann. Die fur den Fahrbetrieb erfoderlichen Hilfsmachinen mussen vom Steuerstand aus ein- und ausgeschaltet werden konnen, es sei denn, dies geschieht automatisch oder diese Maschinen laufen wahrend jeder Fahrt ununterbrochen mit;
    b) În den Gefahrenbereichen:
    - der Temperatur des Kuhlwassers zu der Hauptmotoren
    - des Drucks des Schmierols von Hauptmotoren und Getrieben
    - des Ol- und Luftsdrucks der Umsteueranlage der Hauptmotoren, der Wendegetriebe oder der Propeller
    - des Fullstandes der Bilgen des Hauptmaschinenraumes
    muss eine Uberwachung durch Gerate gewahrleisten sein, die bei Funktionsstorungen akustische und optische Alarmsignale im Steuerhaus auslosen. Die akustische Alarmsignal konnen în einem einzigen Vertoaungsgerat vereinigen sein. Die optischen Alarmsignale durfen erst erloschen, nur wenn die ihnen zugeordneten Funktionsstorungen beseitigt sind;
    c) Die Brennstoffzufuhr und die Kuhlung der Haupmotoren mussen automatisch erfolgen;
    d) Die Steuereinrichtung muss auch bei hochstzulassiger Einsenkung von einem Person ohne besonderen Kraftaufwand gehandhabt werden konnen;
    e) Die Sendung von klangvolle und optische Signale durchgesetzt von der Schiffsfahrtsvorschrift und die grundlegende Verfugungen gemass der Schifffahrt auf Donau (DFND) fur die în Marsch befandene Schiffe, kann es von dem Befehlsamt gemacht sein;
    f) Wenn die direkte Mitteilung zwischen dem Befehlsamt mit dem Schiffsbug, Schiffsheck, inneren Abteilen und Wagenssaal nicht moglich ist, muss man einen phonischen Mittel vorsehen. Zu den Maschinenraumen kann die Sprechverbindung durch den optischen und akustischen Signalgebung ersetzt werden;
    g) Kurbeln und ahnliche drehbare Bedienungsteile von Hebezeugen durfen zu ihrer Betatigung keinen Kraftaufwand von mehr als 160 N erfordern;
    h) Die im Schiffsattest eingetragenen Schleppwinden mussen motorisiert sein;
    i) Die Lenz- und Deckwaschpumpen mussen motorisiert sein;
    j) Die haupsachliche Befehls und Kontrollsapparat mussen ergonomisch aufgelegt sein;
    k) Notwendige Ausrustung în Ubereinstimmung mit Beilage nr. 7 den Normen muss von der Fuhrerstand kontrolliert sein;
    l) Die Schiff muss mit einem Radiotelephon în metrischen Welle fur Kommunikation Schiff - Schiff und nautische Bericht ausgestattet sein.
    1.2. Standard S2
    a) Fur einzeln fahrende Motorschiffe:
    - Der Standard S1 sowie zusatzlich eine Ausrustung mit einer vom Steuersstand aus bedienbaren Bugstrahlanlage
    b) Fur Motorschiffe, die gekuppelte Fahrzeuge fortbewegen:
    - Der Standard S1 sowie zusatzlich eine Ausrustung mit einer vom Steuersstand aus bedienbaren Bugstrahlanlage
    c) Fur Motorschiffe, die einen Schubverband, bestehend aus dem Motorschiff selbst und einem Fahrzeug davor, fortbewegen:
    Der Standard S1 sowie zusatzlich eine Ausrustung mit elektrisch oder hydraulisch angetriebenen Kupplungswinden. Diese Ausrustung stattung ist nicht gefordert, wenn das Fahrzeug an der Spitze des Schubverbandes mit einer Bugstrahlanlage ausgerustet ist, die vom Steuerstand des schiebenden Motorschiffes ausbedienbar ist.
    d) Fur Schubboote, die einen Schubverband fortbewegen:
    Der Standard S1 sowie zusatzlich eine Ausrustung mit elektrisch oder hydraulisch angetriebenen Kupplungswinden. Diese Ausrustung stattung ist nicht gefordert, wenn das Fahrzeug an der Spitze des Schubverbandes mit einer Bugstrahlanlage ausgerustet ist, die vom Steuerstand des schiebenden Schubbootes ausbedienbar ist.
    e) Fur die Fahrgasteschiffe
    Der Standard S1 sowie zusatzlich eine Ausrustung mit einer vom Steuersstand aus bedienbaren Bugstrahlanlage. Diese Ausrustung stattung ist nicht gefordert, wenn die Antriebsanlage und die Steuereinrichtung des Fahrgastschiffes gleichwertige Manovriereigenschaften gewahrleisten.
    2. Die Erfullung oder Nichterfullung der Vorschriften nach 1 wird von der Zulanungsurkunde gegeben.

    IX. Mindestbesatzung der Motorschiffe und Schubboote (Art. 16 - von der Normen)

┌──┬──────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Anzahl der Besatzungsmitglieder und │
│ │ │ │ fur den Ausrustungsstandard │
│ │ Stufe │Besatzungsmitglieder│ │
│ │ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1│L ≤ 70 │Schiffsfuhrer │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │Steuermann │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │Bootsmann │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │Matrose │ 1 │ │ - │ │ 1 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ │ - │ │ 1 │ 2 │
│ │ │Maschinist │ - │ │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2│70< L ≤ 86│Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │Steuermann │ - │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │Bootsmann │ 1 │ - │ - │ │ - │ - │
│ │ │Matrose │ - │ 1 │ - │ │ 2*1 │ 1*1│
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 1 │ 1 │ │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ - │ - │ - │ │ - │ - │
├──┼──────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3│L > 86 │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ │Bootsmann │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ │Matrose │ 1 │ - │ 1 │ - │ 2*2 │ 1*2│
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└──┴──────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

──────────
    *1) Einen von den Matrosenkann mit einem Machinist ersetzt sein
    *2) Die Behurde (ANR) kann eine untere Qualification fur einen von den
        Matrose vorsehen
──────────


       X. Mindestbesatzung der starren Verbande und anderen starren Zusammenstellungen (Art. 17 von der Normen)


┌─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │Anzahl der Besatzungsmitglieder │
│ Stufe │Besatzungsmitglieder│und fur den Ausrustungsstandard │
│ │ ├───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ A1 │ A2 │ B │
├─────────────────────┼────────────────────┼────┬──────┼──────┬────┼──────┬────┤
│ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2│
├───┬─────────────────┼────────────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┤
│ 1 │ Schubboot + 1 │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ Leichter3) oder│Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ Abmessung der │Bootsmann │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ Zusammenstellung│Matrose │ 1 │ - │ 1 │ - │2*4,*5│ 1 │
│ │ L < 116,5 m │Leichtmatrose │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │ B < 15 m │Maschinist │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───┼─────────────────┼────────────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ 2 │ Schubboot + 2 │Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ Leichter3) oder│Bootsmann │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ Motorschiff + │Matrose │ 1 │ 2 │ 2 │ - │ 2*4) │ - │
│ │ 1 Leichter3) │Leichtmatrose │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 1 │
├───┼─────────────────┼────────────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ 3 │Schubboot + 3 od.│Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ │ 4 Leichter3) │Bootsmann │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ Motorschiff + 2│Matrose │ 2 │ 1 │ 2 │ - │ 2*4) │ - │
│ │ od. 3 Leichter3)│Leichtmatrose │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │(Offiziermechaniker)│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ 1 │ 1 │
│ 4 │Schubboot + mehr │Bootsmann │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ als 43) │Matrose │ 3 │ 1 │ 3*4) │ 1 │ 3*4) │ 1 │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │(Offiziermechaniker)│ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴────────────────────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┘

    1. Die Behorde (ANR) kann eine obligatorische Mindestbesatzung verschieden fur den
       Geleitschiffe mit einen maximum Lange von 86 m und Breite von 15 m haben.
    2. Die Schlepkohn sind gleich Leichter gestellt.
    3. Die Leichter mit Lange weniger oder gleich mit 89.0 sind dieselbe Leichter unter
       Europa Norm II.
    4. Unter den Klammern werden die mindestnotige Bescheinigungsdokumenten eingetragen.
──────────
   *3) Das Wort, Leichter' bedeutet eine Leichter unter Europa Norm II oder seine
       Gleichwertigungen în die maxime Lange von 76,5 m.
       Das Leichter = 2 oder mehrere Leichter gebunden mit eine maxime Lange von
       76,5 m und eine maxime Breite von 15 m.
   *4) Die Behorde kann eine untere Altersgrenze fur einen von den Matrose vorsehen.
   *5) Einen von den Matrose kann mit einem Maschinist ersetzt sein.
──────────

    XI. Mindestbesatzung der Fahrgastschiffe (Art. 18 - von der Normen)

    1. Die obligatorische Mindestbesatzung der Fahrgaasteschiffe, die tagliche Fahrte machen, andere als die Hotelsschiffe, enthaltet:

┌───┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Anzahl der Besatzungsmitglieder │
│ │ Stufe │Besatzungsmitglieder│ und fur den Ausrustungsstandard │
│ │ │ ├─────────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┬──────┼──────┬────┼─────┬─────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │Steuermann │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ │ │(Offizieraufdeck) │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │ Bis zu 40 │Bootsmann │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ Fahrgaste │Matrose │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ - │ │ - │ │ - │ - │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ - │ │ - │ │ - │ - │
│ │ │Steuermann │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ 2 │
│ 2 │ Von 41 zu 80 │(Offizieraufdeck) │ │ │ │ │ │ │
│ │ Fahrgaste │Bootsmann │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │Matrose │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ │ - │ │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ - │ │ - │ │ - │ - │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ │
│ │ │Steuermann │ 1 │ │ - │ │ - │ │
│ 3 │Von 81 zu 250 │Bootsmann │ - │ │ - │ │ - │ │
│ │ Fahrgaste │Matrose │ - │ │ - │ │ 1 │ │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ │ 1 │ │ 1 │ │
│ │ │Maschinist │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │Steuermann │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ 4 │Von 251 zu 600 │Bootsmann │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ │ Fahrgaste │Matrose │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ - │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │(Offiziermechaniker)│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ 5 │Von 601 zu 1000│Bootsmann │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ Fahrgaste │Matrose │ 2 │ - │ 2 │ - │ 2 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │
│ │ │(Chefmechaniker) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │Steuermann │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ 6 │ Uber 1000 │Bootsmann │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ Fahrgaste │Matrose │ 3*6) │ 1 │ 4 │ 2 │ 4 │ 2 │
│ │ │Leichtmatrose │ 1 │ 2 │ - │ 1 │ 1 │ 2 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
│ │ │(Chefmechaniker) │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┘

──────────
    *6) Die Behorde kann eine verschiedene Qualification fur einen von den Matrose
        vorsehen.
──────────


    2. Die Mindestbesatzung der Kabinenschiffe betragt:

┌───┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Anzahl der Besatzungsmitglieder │
│ │ Stufe │Besatzungsmitglieder│und fur den Ausrustungsstandard │
│ │ │ ├─────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │ A1 │ A2 │ B │
├───┼─────────────┼────────────────────┼──────┬──────┼─────┬────┼──────┬──────┤
│ │ │ │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │ S1 │ S2 │
├───┼─────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │Steuermann │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ 1 │ Bis zu 50 │Bootsmann │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ Betten │Matrose │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
├───┼─────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ 2 │Von 51 zu 100│Bootsmann │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │ Betten │Matrose │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │(Offiziermechaniker)│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┤
│ │ │Schiffsfuhrer │ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │
│ │ │Steuermann │ 1 │ 1 │ - │ - │ - │ - │
│ 3 │ Uber 100 │Bootsmann │ - │ - │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ Betten │Matrose │ 2 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │
│ │ │Leichtmatrose │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │ 1 │
│ │ │Maschinist │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ │ │(Chefmechaniker) │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┘    3. Unter den Klammern werden die mindestnotige Bescheinigungsdokumenten eingetragen.

    XII. Nichterfullung der Mindestausrustung Kapitel VIII (art. 12) (Art. 19 - von der Normen)

    1. Wenn die Ausrustung eines Motorschiffes, eines Schubboots, eines starreren Verbands, einer anderen starren Zusammenstellung oder eines Fahrgastschiffs entspricht nicht den Betreiebsformen 12 Abschnitt (1) von der Entscheidung, muss die Mindestbesatzung in: den Betreiebsformen A1 und A2 und mit 2 Matrose fur den Betreiebsformen B ist zusatslich nur mit einem Matrose anstatt 2.
    2. Werden eine oder mehrere Anforderungen nach Art. 12 Abschnitt (1) lit. a), b) und c) von derselben Entscheidung nicht gemacht ist:
    - Ist în den Betreiebsformen A1 und A2 der Matrose durch einen Maschinist;
    - beide Matrose mussen mit 2 Maschinist fur den Betreiebsform B ersetzt sein.

    XIII. Mindestbesatzung der ubrigen Fahrzeuge

    1. Die minimum Sichertheitsbesatzung fur andere Schiffstypen, andere als die jenige von den Abschnitten 16, 17 und 18 von der Normen uber die Festsetzung der minimum Sichertheitsbesatzung an den schiffbaren Binnengewasser, die sich unter rumanischen Flagge finden, ist es im Abschnitt 20 vorgesehen.
    2. Fur alle Schiffstypen, die în denselben Normen nicht vorgesehn sind, wird die Behorde (ANR) - je nachdem den Typ des Baues, der Dimension, der Einrichtungen, der Bestimmung, des Schifffahrtssektors - das Abbauart als auch andere spezifische Kriteriums festsetzen und auch die Mindestsicherheitsbesatzung, die an dieses Bord wahrend der Schifffahrt sich finden muss.
    3. Fur besondere Fallen, zum Beispiel, Transport von gefahrlichen Waren, kann die Behorde die Zugabe der Mindestsicherheitsbesatzung durchsetzen so stellt sie ein entsprechendes Zertifikat aus.
    4. Die Schiffsbehorde (ANR) kann zeitweillige Abweichungen fur eine Periode von 30 Tagen von der Verfugungensanwendung: die Normen fur die Transportsoperationen ausser ordentlichen Zustande gewahren nur wenn diese Abweichungen die Schifffahrtssicherheit nicht gefordern.

                                    MUSTER
    Von der Bescheinigung fur die Rechtfertigung der verlangsten Ruhezeiten
               (gultig nur mit dem Schifferdienstbuch)

 Name und Vorname: ...............................................
 Nummer des Schifferdienstbuches .................................

┌─────────────┬────────┬────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┐
│ Schiffsname│Ende der│Ende der│Betriebsform │Letzte Ruhezeit │Unterschrift│
│oder amtliche│ Reise │ Reise │ vor │vor Ende der leise│des Schiff- │
│Schiffsnummer│ Datum │ Uhrzeit│Ende der Reise│ Beginn Ende │sfuhrers │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┬────────┼────────────┤
│ │ E │ E1 │ E2 │ E3 │ E4 │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
├─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
└─────────────┴────────┴────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────────┘


    Diese Bescheinigung ist Bestandteil des Bordbuches auf dem Schiff, auf dem das Besatzungsmitglied seine Reise neu antritt.
    Falsche oder nichtordnungsgemasse Eintragungen konnen strafbar sein, zumindest handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten.
    Verantwotrlich fur Eintragungen în der Berscheinigung ist der Schiffsfuhrer, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden ist.
    1) Die Bescheinigung muss bei jedem Wechsel des Schiffes vom Schiffsfuhrer, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden ist, ausgefullt sein.
    2) Die Bescheinigung muss dem Schiffsfuhrer auf jedem Reiseneuantritt vorlegen.
    3) Die Eintragungen în der Bescheinigung mussen mit Eintragungen im Bordbuch und im Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden ist, ubereinstimmen.


                        TIMPII DE ODIHNĂ - TEMPS DE REPOS - RUHEZEITENMod de Exploatare ─┐
Mode d'exploitation ├──────
Betriebsform ─┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NAVA - BATEAU - SCHIFF MEMBRII DE ECHIPAJ - MEMBRES DE L'EQUIPAGE - BETATZUNGSMITGLIEDER │
├─────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│Data │ Începutul │ Sfârşitul │ Membrii de echipaj │Carnet de │ Orele de odihnă ale │ Îmbarcare │ Debarcare │
│ │ navigaţiei │ navigaţiei │ │ serviciu │ membrilor de echipaj │ │ │
│Date │ Debut de la │ Fin de la │ Membres de │ Livret │ Heures de repos des members │Embarquement│Debarquement│
│ │ navigation │ navigation │ l'equipage │de service│ de l'equipage │ │ │
│Datum│ Beginn der │ Ende der │Besatzungsmitglieder│Dienstbuch│ Ruhezeiten der │ Zugang │ Abgang │
│ │ Fahrt │ Fahrt │ │ │ Besatzungsmitglieder │ │ │
├─────┼─────┬─────┬────┼─────┬─────┬────┼────────────────────┴──────────┼─────────┬─────────┬─────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┬──────────┬──────────┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼────────────┼────────────┤
│ │ Ora │Locul│ km │ Ora │Locul│ km │ Funcţia │ Nume │ Nr. │de la│la │de la│la │de la│la │ Ora │ Ora │
│20...│Heure│Lieu │p.k.│Heure│Lieu │p.k.│Fonction │ Nom │ No. │ de │ a │ de │ a │ de │ a │ Heure │ Heure │
│ │Zeit │ Ort │ km │Zeit │ Ort │ km │Tatigkeit│ Name │ Nr. │ von │bis│ von │bis│ von │bis│ Zeit │ Zeit │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼────────────┼────────────┤
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴────────────┴────────────┘

    Alte evenimente şi împrejurările în care au avut loc
    ...........................................................................
    ...........................................................................


    - Când se folosesc piloţi, numele pilotului, prestaţia efectuată şi perioada de timp (început/terminat);
    - Numărul pasagerilor;
    - Denumirea mărfii la încărcare şi descărcare;
    - Detalii despre marfa convoiului;
    - Pagube suferite, restricţii de navigaţie;
    - Alte evenimente ca naştere, deces, dispariţie - data şi ora când au avut loc.


    ANEXA 5

                        ATESTAT
              pentru justificarea perioadelor de odihnă
              (valabil numai cu carnetul de serviciu)

    Numele şi prenumele: .....................................................
    Numărul carnetului de serviciu: ..........................................


┌───────────┬───────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│ Numele sau│ Data │ Ora │Modul de exploatare│ Ultimul timp de │ │
│ numărul │ terminării│terminării│ precedent la │ odihnă precedent │ Semnătura│
│ oficial │ voiajului│ voiajului│terminarea │terminării voiajului│conducăto-│
│al navei │ │ │ voiajului │ Început/Sfârşit │rului │
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┬──────────┼──────────┤
│ │ E │ E1 │ E2 │ E3 │ E4 │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
├───────────┼───────────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
└───────────┴───────────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    Prezentul atestat se ataşează la jurnalul de bord al navei, unde membrul de echipaj îşi începe noul voiaj.
    Înscrisurile eronate sau neconforme se sancţionează.
    Conducătorul navei, la bordul căruia membrul de echipaj a efectuat precedentul voiaj, este responsabil de înscrisurile din prezentul atestat.
    Indicaţii cu privire la conţinutul atestatului:
    1) Atestatul trebuie să fie completat la fiecare schimbare de nava de către conducătorul navei la bordul căreia membrul de echipaj şi-a efectuat ultimul voiaj;
    2) Atestatul trebuie să fie prezentat conducătorului navei la bordul căreia îşi începe noul voiaj;
    3) Înscrisurile trecute în atestat trebuie să fie conforme cu instrucţiunile din carnetul de serviciu şi jurnalul de bord al navei unde membrul de echipaj a efectuat voiajul anterior.


    ANEXA 6

     ANR
 AUTORITATEA NAVALĂ

    (SIGLA) CĂPITĂNIA ZONALĂ
                    ..........................
    ROMÂNIA Nr. Certificat ..............

                CERTIFICAT DE EVIDENŢĂ A JURNALELOR DE BORD

 Denumirea navei: ............................................................
 Numărul oficial al navei: ...................................................
 Nmar de înregistrare jurnal de bord anterior: ...............................
┌──┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┐
│N │Număr │Număr de înregistrare al│ Data │ Autoritatea │Semnătura şi│
│r.│jurnal│ jurnalului de bord │eliberării│care a eliberat │ Ştampila │
│ │ de │ │ │jurnalul de │ │
│c │bord │ │ │ bord │ │
│r │ │ │ │ │ │
│t.│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 1│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 2│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 3│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 4│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 5│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 6│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 7│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 8│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 9│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤
│10│ │ │ │ │ │
└──┴──────┴────────────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┘


    Nota:
    Certificatul de evidenţă a jurnalelor de bord se ţine împreună cu jurnalul de bord la bordul fiecărei nave. La solicitarea unui nou jurnal de bord se prezintă şi vechiul jurnal.

    ANEXA 7

                              CERINŢE TEHNICE
    ale echipamentelor care trebuie să fie controlate din postul de comandă

    1. Instalaţia de guvernare
    1.01. Navele trebuie să fie prevăzute cu o instalaţie sigură de guvernare, care să asigure cel puţin condiţiile menţionate mai jos.
    2. Manevrabilitate
    2.01. Generalităţi
    Navele şi convoaiele trebuie să dispună de o capacitate de navigaţie şi o manevrabilitate corespunzătoare. Navele fără propulsie, destinate remorcării, trebuie să respecte cerinţele speciale impuse de Certificatul de inspecţie. Navele cu propulsie şi convoaiele trebuie să respecte cerinţele prevăzute de pct. 2.02 până la 2.10.
    2.02. Probe de navigaţie
    1. Capacitatea de navigaţie şi manevrabilitatea trebuie să fie verificate prin probe de navigaţie. Trebuie să se verifice următoarele caracteristici:

    - viteza minima prescrisă (la mars înainte) (pct. 2.06)
    - capacitatea de oprire (pct. 2.07)
    - capacitatea de a naviga la mars înapoi (pct. 2.08)
    - capacitatea de a evita (pct. 2.09)
    - capacitatea de a vira (pct. 2.10)


    2. Inspecţia poate renunţa în totalitate sau parţial la probe atunci când respectarea cerinţelor privind capacitatea de navigaţie şi manevrabilitatea sunt demonstrate în alt mod.
    2.03. Zona de probe
    1. Probele de navigaţie prevăzute la pct. 2.02 trebuie să se desfăşoare în zonele căilor de navigaţie interioară stabilite de către autorităţile competente.
    2. Aceste zone de probe trebuie să se situeze pe un tronson pe cât posibil în aliniament drept, cu o lungime de cel puţin 2 km şi o lărgime suficienta, în apa strabatuta de curenţi sau în apa stătătoare şi trebuie să fie prevăzute cu repere foarte distincte pentru determinarea poziţiei navei.
    3. Dacă este posibil, inspecţia trebuie să aibă la dispoziţie un plan cu datele hidrologice, ca de exemplu adâncimea apei, lăţimea canalului navigabil şi viteza medie a curentului în zona de navigaţie în funcţie de diferitele niveluri ale apei.
    2.04. Gradul de încărcare a navelor şi convoaielor în timpul probelor de navigaţie
    În timpul probelor de navigaţie, navele şi convoaiele destinate transportului de mărfuri trebuie să fie încărcate la cel puţin 70% din capacitate, iar încărcătura lor să fie repartizata în asa fel încât să asigure pe cât posibil o asieta dreapta. Dacă probele se desfăşoară cu o încărcătură mai mică, aprobarea pentru a naviga în aval trebuie să se limiteze la aceasta încărcătura.
    2.05. Folosirea mijloacelor de la bord pentru proba de navigaţie
    1. În timpul probei de navigaţie pot fi folosite toate echipamentele menţionate la rubrica "Instalaţii de guvernare şi observaţii" din Certificatul de inspecţie, care pot fi comandate de la postul de guvernare, dar separat de orice ancoră.
    2. Totuşi, în timpul probei de virare spre amonte prevăzută la pct. 2.10, pot fi folosite ancorele.
    2.06. Viteza prescrisă (la mars înainte)
    1. Navele şi convoaiele trebuie să atingă o viteză de cel puţin 13 km/h în raport cu apa. Această condiţie nu este obligatorie pentru remorcherele-împingător care navighează singure.
    2. Pentru navele şi convoaiele care navighează numai în rade şi porturi se pot acorda derogări.
    3. Inspecţia trebuie să verifice dacă nava neincarcata este capabilă să depăşească viteza de 40 km/h în raport cu apa. Dacă aceasta poate fi confirmată trebuie să se efectueze următoarea înregistrare la rubrica "Observaţii" din Certificatul de inspecţie:
    "Nava este capabilă să depăşească o viteza de 40 km/h în raport cu apa."
    2.07. Capacitatea de oprire
    1. Navele şi convoaiele trebuie să fie capabile să se oprească cu prova în aval în timp util, rămânând suficient de manevrabile.
    2. Pentru navele sau convoaiele cu lungime egala sau mai mică de 86 m şi o lăţime egală sau mai mică de 22,90 m, capacitatea de oprire amintită poate fi înlocuită cu capacitatea de a vira.
    3. Capacitatea de oprire trebuie să fie dovedită prin manevre de oprire efectuate într-o zonă de probe conform celor menţionate la pct. 2.03, iar capacitatea de a vira prin manevre de virare conform pct. 2.10.
    2.08. Capacitatea de a naviga la marş înapoi
    Atunci când manevra de oprire cerută conform pct. 2.07 se desfăşoară în apa stătătoare, ea trebuie să fie urmată de o probă de navigaţie la marş înapoi.
    2.09. Capacitatea de a evita
    Navele şi convoaiele trebuie să aibă capacitatea de a evita în timp util. Capacitatea de a evita trebuie să fie dovedită prin manevre de evitare desfăşurate într-o zona de probe dintre cele menţionate la pct. 2.03.
    2.10. Capacitatea de a vira
    Navele şi convoaiele care nu depăşesc 86 m în lungime şi 22,90 m în lăţime trebuie să poată vira în timp util.
    Această capacitate de a vira poate fi înlocuită prin capacitatea de oprire prevăzută la pct. 2.07.
    Capacitatea de a vira trebuie să fie dovedită prin manevre de virare spre amonte.


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016