Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 772 din 12 septembrie 2006
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.
    (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în Directiva nr. 93/103/CEE transpusa prin prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
    a) nava de pescuit - orice nava care arboreaza pavilion român aflată în proprietate publică ori privată şi care este folosită în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea şi prelucrarea peştelui sau a altor resurse vii ale marii;
    b) nava de pescuit existenta - orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este mai mare sau egala cu 18 m şi care nu este o nava de pescuit noua;
    c) nava - orice nava de pescuit noua sau existenta;
    d) lucrator - orice persoană, membru al echipajului, care desfăşoară o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi ucenicii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care exercită o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
    e) armator - proprietarul navei, cu excepţia cazului în care nava a fost închiriată fără echipaj şi materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate sau parţial, de către o persoană fizica sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri, persoana care a închiriat nava fără echipaj şi materiale sau cea care asigura managementul navei este considerată armator;
    f) comandantul navei - lucrătorul care deţine comanda navei sau are responsabilitatea acesteia.

    (2) Nava de pescuit noua este orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este de 15 m sau mai mare şi:
    a) pentru care contractul de construcţie sau de transformare majoră s-a încheiat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau după această dată;
    b) pentru care contractul de construcţie sau de transformare majoră s-a încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi aceasta este livrata la 3 sau mai mulţi ani după această dată; ori
    c) la care, în lipsa unui contract de construcţie încheiat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau după această dată, a fost pusă chila sau construcţia începe să fie identificata cu o nava specifică ori asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel puţin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea cea mai mica dintre acestea.


    ART. 3
    Armatorii trebuie să se asigure ca navele pot fi utilizate fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special în condiţii meteorologice previzibile, fără a aduce atingere responsabilităţii comandantului navei.

    ART. 4
    Armatorii trebuie să ţină seama de eventualele riscuri la care pot fi supuşi lucrătorii de la bordul navelor de pescuit în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.

    ART. 5
    (1) Orice eveniment care are loc pe mare şi care are efect sau ar putea să aibă un efect asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor de la bord va fi menţionat în detaliu într-un raport care este transmis Autorităţii Navale Române şi va fi, de asemenea, menţionat în detaliu în jurnalul de bord sau, în lipsa acestuia, într-un document similar.
    (2) Verificarea respectării de către navele de pescuit a prevederilor prezentei hotărâri se face de către Autoritatea Navala Română şi Inspecţia Muncii.
    (3) Unele controale privind respectarea prezentei hotărâri pot fi efectuate pe mare.

    CAP. II
    Nave de pescuit noi şi existente
    ART. 6
    Navele de pescuit noi trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 7
    Navele de pescuit existente trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 8
    Când navele sunt supuse transformărilor, modificărilor sau reparaţiilor capitale, aceste transformări, modificări sau reparaţii capitale trebuie să fie conforme cu cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. III
    Echipamente de întreţinere
    ART. 9
    În vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, fără a aduce atingere responsabilităţii comandantului navei, armatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca:
    a) să asigure întreţinerea tehnica a navelor, instalaţiilor şi dispozitivelor şi în special a celor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, iar defecţiunile constatate, dacă acestea ar putea sa afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, să fie remediate cat mai curând posibil;
    b) sa ia măsuri pentru a asigura curatarea periodică a navelor şi a ansamblului instalaţiilor şi dispozitivelor pentru a menţine condiţii adecvate de igiena;
    c) să aibă la bordul navei o cantitate suficienta de echipament de salvare şi supravietuire, în stare corespunzătoare de funcţionare;
    d) sa ţină seama de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentul de salvare şi supravietuire prevăzute în anexa nr. 3.


    ART. 10
    Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, armatorul trebuie să ţină seama de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentele individuale de protecţie, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

    ART. 11
    În vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, armatorul trebuie să pună la dispoziţia comandantului navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a îndeplini obligaţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

    CAP. IV
    Informarea, pregătirea, consultarea şi participarea lucrătorilor
    ART. 12
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informati asupra măsurilor care urmează a fi luate cu privire la securitatea şi sănătatea la bordul navelor.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor de la bordul navelor.

    ART. 13
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie să primească o pregătire corespunzătoare, în special instrucţiuni precise şi uşor de înţeles în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea la bordul navelor, în mod deosebit pentru prevenirea accidentelor.
    (2) Pregătirea prevăzută la alin. (1) se referă, în particular, la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare şi supravietuire şi, pentru lucrătorii respectivi, la utilizarea instalaţiilor de pescuit şi a echipamentelor de tracţiune, precum şi a diferitelor metode de semnalizare, în special prin gestica.
    (3) Pregătirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se actualizează în raport cu schimbările intervenite în activitatea de la bordul navei.

    ART. 14
    Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor, persoanele care pot comanda o nava trebuie să primească o pregătire detaliată privind:
    a) prevenirea bolilor şi a accidentelor de muncă la bord şi măsurile ce trebuie luate în caz de accidente;
    b) stabilitatea şi mentenanta navei în condiţiile previzibile de încărcare şi în timpul operaţiunilor de pescuit;
    c) navigaţia şi comunicaţiile prin radio, inclusiv procedurile.


    ART. 15
    Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora la activităţile care au ca obiect prevederile prezentei hotărâri se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Anexele se adapteaza numai din punct de vedere tehnic, în funcţie de:
    a) elaborarea de reglementări în materie de armonizare tehnica şi standardizare privind anumite aspecte din domeniul securităţii şi sănătăţii de la bordul navelor; şi/sau
    b) progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau a specificatiilor internaţionale şi cunoştinţele în domeniul securităţii şi sănătăţii la bordul navelor de pescuit.


    ART. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 18
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

    ART. 19
    Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la fiecare 4 ani, raportează Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

    *
    Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 93/103/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 307/1993.


                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    ────────────────
                    Ministrul muncii,
                    solidarităţii sociale şi familiei,
                    Gheorghe Barbu
                    p. Ministrul agriculturii,
                    pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Nicolae Flaviu Lazin,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor,
                    construcţiilor şi turismului,
                    Radu Mircea Berceanu
                    p. Ministrul integrării europene,
                    Adrian Ciocanea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 1.135.
    ANEXA 1

    CERINŢE MINIME

    ANEXA 2

    CERINŢE MINIME

    ANEXA 3

    CERINŢE MINIME

    ANEXA 4

    CERINŢE MINIME

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016