Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2006  de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2006 de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificarile ulterioare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1050 din 29 decembrie 2006

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizează, în condiţiile prevăzute de art. 114-128 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României şi de către cetăţenii români pe teritoriile statelor membre, precum şi operaţiunile cu arme şi muniţii desfăşurate intre armurierii români şi cei ai statelor membre.
    (2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează rezidenţilor statelor membre, cetăţenilor români, armurierilor români şi celor ai statelor membre, documentele prevăzute în art. 114-128 din Lege, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

    ART. 2
     Evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate potrivit art. 1, a documentelor, a armelor şi muniţiilor deţinute de acestea, precum şi a operaţiunilor cu acestea se ţine de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local care administrează Registrul Naţional al Armelor.

    ART. 3
     Solicitarea acordului prealabil, precum şi informarea autorităţilor din statele membre, prevăzute la art. 118 din Lege, se fac de către Inspectoratul General al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

    CAP. II
    Procurarea armelor letale şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre
    ART. 4
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de procurare a unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din ţară, rezidenţii statelor membre trebuie să depună, personal sau prin mandatar cu procura specială, la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, sau după caz muniţiile, ori la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) din Lege:
    a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1;
    b) documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, după caz, copie legalizată a acestuia, însoţit de traducerea legalizată în limba română;
    c) autorizaţia prealabilă de procurare a armei sau, după caz, a muniţiilor, eliberată de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este solicitantul, însoţită de traducerea legalizată în limba română.

    (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) nu este necesar în cazul în care în statul al cărui rezident este solicitantul, procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile.
    (3) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

    ART. 5
     În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de procurare a unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din ţară, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 6
     În termen de 3 zile lucrătoare de la procurarea armei, rezidentul statului membru are obligaţia de a se prezenta cu autorizaţia prevăzută la art. 5, arma şi, după caz, muniţia procurată, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurată arma, sau, după caz, muniţiile ori la Inspectoratul General al Poliţiei Române care procedează la sigilarea armei, reţinerea cărţii de identitate a armei şi eliberarea autorizaţiei de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, al carei model este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 7
    (1) În situaţia în care rezidentul statului membru a procurat cel mult două arme de pe teritoriul României şi nu doreşte să le scoată personal din ţară, poate solicita unui armurier expedierea acesteia la adresa indicată.
    (2) În cazul în care rezidentul solicită scoaterea de pe teritoriul României a trei sau mai multor arme, această operaţiune se poate realiza numai prin intermediul unui armurier autorizat să efectueze operaţiuni de transport internaţional cu arme şi muniţii.

    ART. 8
    (1) După eliberarea autorizaţiei de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, prevăzută la art. 6, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, inspectoratul judeţean de poliţie are obligaţia de a comunica în scris în termen de cel mult 5 zile lucrătoare Inspectoratului General al Poliţiei Române datele de identificare ale rezidentului statului membru şi ale armei şi muniţiei procurate.
    (2) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii datelor prevăzute la alin. (1) sau, după caz, de la data eliberării autorizaţiei de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, Inspectoratul General al Poliţiei Române comunica autorităţii competente a statului membru a cărui rezident a procurat arma şi muniţia aferentă, datele de identificare ale rezidentului statului membru şi ale armei şi muniţiei respective.

    CAP. III
    Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României
    ART. 9
     Pentru a intra pe teritoriul României, persoanele care deţin legal arme neletale şi muniţia corespunzătoare trebuie să prezinte organelor poliţiei de frontieră, în punctul de trecere a frontierei, următoarele documente pentru eliberarea de către acestea a adeverinţei de introducere în ţară a armelor neletale:
    a) documentul de identitate;
    b) documentul care atestă deţinerea legală a armelor neletale şi muniţiei corespunzătoare;
    c) declaraţie scrisă în limba română sau însoţită de traducerea legalizată în limba română, privind necesitatea introducerii armelor neletale pe teritoriul României.


    ART. 10
     Organele poliţiei de frontieră eliberează adeverinţa de introducere în ţară a armelor neletale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, iar în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale nu vor permite introducerea în România a armelor neletale.

    ART. 11
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 117 din Lege, rezidenţii statelor membre care doresc să călătorească în România cu arme de foc şi/sau muniţii şi au efectuată menţiunea în paşaportul european pentru arme de foc că introducerea armelor respective este supusă autorizării pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv al oricărui inspectorat judeţean de poliţie sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;
    b) paşaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;
    c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.

    (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

    ART. 12
     În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente prevăzute la art. 11 alin. (1) eliberează autorizaţia de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 13
     Autorizaţia de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 12, se eliberează cu o valabilitate de până la un an, care poate fi prelungită, la cerere, de către autoritatea care a eliberat-o, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente, pentru una sau mai multe călătorii în România.

    CAP. IV
    Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României
    ART. 14
    (1) Dispoziţiile art. 5-6 şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător rezidenţilor statelor membre care au reşedinţă sau, după caz, domiciliul în România, şi care doresc să procure arme de foc de la un armurier român, în scopul deţinerii sau, după caz, al portului şi folosirii armelor pe teritoriul României.
    (2) În vederea autorizării procurării armelor letale, rezidentul statului membru cu reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv inspectoratului de poliţie judeţean în a cărui rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare, care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege.
    (3) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului în vederea autorizării procurării armelor letale, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie are obligaţia de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliţiei Române solicitarea rezidentului statului membru.
    (4) În vederea obţinerii acordului prealabil, prevăzut la art. 118 alin. (2) din Lege, în cazul în care procurarea armei de către rezidentul statului membru este supusă autorizării în acel stat, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite autorităţii competente a statului membru a cărui rezident solicită autorizarea procurării unei arme letale şi muniţii aferente datele de identificare ale solicitantului.
    (5) Răspunsul autorităţii competente a statului membru referitor la exprimarea acordului cu privire la autorizarea în vederea procurării unei arme letale şi muniţii aferente a rezidentului, primit de către Inspectoratul General al Poliţiei Române se comunică structurii competente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
    (6) Rezidentului statului membru i se eliberează autorizaţia de procurare a armelor letale numai după obţinerea acordului prealabil al autorităţilor statului membru al cărui rezident este.
    (7) Necomunicarea de către autorităţile statului membru al cărui rezident este solicitantul autorizării a acordului prealabil suspendă termenul de soluţionare al cererii de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor letale până la data primirii acestuia.
    (8) În situaţia în care în termen de 30 de zile de la transmiterea datelor de identificare ale solicitantului către autoritatea competentă a statului membru, potrivit alin. (4), nu s-a primit acordul prealabil pentru autorizarea procurării armelor letale, Inspectoratul General al Poliţiei Române retransmite aceasta solicitare în termen de 3 zile lucrătoare.
    (9) Comunicarea unui răspuns negativ de către autorităţile statului membru al cărui rezident este solicitantul autorizării constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.
    (10) În situaţia în care solicitantul este rezident al unui stat membru în care procurarea armelor letale este supusă doar declarării, Inspectoratul General al Poliţiei Române informează acest stat cu privire la solicitarea de autorizare a procurării armelor letale, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

    ART. 15
    (1) Dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător rezidenţilor statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, şi care solicită acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pe teritoriul României a armelor legale procurate de la un armurier român.
    (2) În vederea acordării permisului de armă rezidentului statului membru cu reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, care doreşte să devină titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, inspectoratul judeţean de poliţie la care a fost depus dosarul pentru eliberarea permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei ori a ţevii în acest document are obligaţia de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliţiei Române solicitarea acestuia, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, prevăzut la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare.
    (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române informează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare autorităţile competente ale statului membru al cărui rezident este solicitantul, cu privire la acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pe teritoriul României a armelor legale procurate de la un armurier român.

    ART. 16
    (1) Dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător rezidenţilor statelor membre care înstrăinează arme de foc pe teritoriul României, ce au fost procurate de la un armurier român.
    (2) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de radiere a armei din permisul de armă, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie are obligaţia de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliţiei Române această înştiinţare care este transmisă autorităţilor competente ale statului membru al cărui rezident a înstrăinat arma, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

    ART. 17
     Arma de foc procurată din afara teritoriului României poate fi înstrăinată pe teritoriul României de către rezidentul statului membru numai dacă această operaţiune a fost autorizată în prealabil de autorităţile statului a cărui rezident este solicitantul, atunci când este cazul.

    CAP. V
    Paşaportul european pentru arme de foc
    ART. 18
    (1) În vederea eliberării paşaportului european pentru arme de foc, cetăţenii români sau rezidenţii statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliţie competent care le-a acordat permisul de armă, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;
    b) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
    c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz, copie legalizată a documentului de identitate;
    d) permisul de armă al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz, copie legalizată a permisului de armă;
    e) documente prin care se argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada călătoriei.

    (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
    (3) În situaţia în care solicitantul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, reşedinţa în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competenţă a organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea paşaportului european al armelor de foc la organul de poliţie competent pe raza căruia şi-a stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi în evidenţa căruia se afla la data solicitării.
    (4) În paşaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port şi folosire.

    ART. 19
    (1) În situaţia în care se solicită eliberarea unui nou paşaport european pentru arme de foc, în locul celui declarat pierdut sau furat, persoana va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, pe lângă documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) şi dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.
    (2) În situaţia în care se solicită eliberarea unui nou paşaport european pentru arme de foc, în locul celui deteriorat sau distrus în România, persoana va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, pe lângă documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) şi documentul deteriorat sau, după caz, o declaraţie notarială pe proprie răspundere că documentul a fost distrus.
    (3) În situaţia în care se solicită eliberarea unui nou paşaport european pentru arme de foc, în locul celui declarat furat, pierdut sau distrus în străinătate, persoana va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, pe lângă documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) şi adeverinţa eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul.

    ART. 20
     În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliţie competente eliberează paşaportul european pentru arme de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

    ART. 21
    (1) În cazul declarării, în condiţiile prevăzute de Lege, a furtului, pierderii sau distrugerii paşaportului european pentru arme de foc în străinătate, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul eliberează titularului, la cererea acestuia, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.
    (2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se eliberează după verificarea situaţiei legale a armei sau armelor, după caz, înscrise în paşaportul european pentru arme de foc la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

    CAP. VI
    Permisul de transfer
    SECŢIUNEA I
    Permisul de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România
    ART. 22
    (1) În vederea obţinerii permisului de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior, titularul dreptului de deţinere, sau după caz, de port şi folosire, va depune la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului judeţean de poliţie sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, personal sau prin mandatar cu procură specială, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;
    b) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta;
    c) permisul de armă sau certificatul de deţinător, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestora.

    (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
    (3) Organele de poliţie competente eliberează permisul de transfer în străinătate a armelor de foc şi muniţiilor din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 după trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii dar nu mai târziu de 30 zile.

    ART. 23
    (1) Pe baza permisului de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România în scopul de a le înstrăina ulterior, prevăzut la art. 22, titularul dreptului de deţinere, sau după caz, de port şi folosire al armelor poate transporta prin mijloace proprii un număr de cel mult 10 arme în acelaşi timp.
    (2) Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport cu arme şi muniţii.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în vederea obţinerii permisului de transfer în străinătate a armelor şi muniţiilor de foc, pe lângă documentele prevăzute la art. 22 alin. (1), titularul dreptului de deţinere, sau după caz, port şi folosire al armei va depune:
    a) o copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor de transport arme şi muniţii a armurierului;
    b) contractul de prestări servicii încheiat cu armurierul, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.

    (4) Documentul original prevăzut la alin. (3) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

    ART. 24
     După trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii dar nu mai târziu de 30 zile, în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (2), organele de poliţie competente eliberează permisul de transfer în străinătate a armelor de foc şi muniţiilor din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.

    ART. 25
     Termenul de valabilitate al permisului de transfer în străinătate al armelor de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior, prevăzut la art. 22 şi 24, este de 90 zile de la data eliberării.

    ART. 26
     În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de obţinere a permisului de transfer al armelor de foc procurate din România, prevăzut la art. 22, Direcţia Generala de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie sesizat are obligaţia de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliţiei Române informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2) din Lege, care sunt transmise autorităţilor competente ale statului membru unde urmează să fie înstrăinată arma, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

    SECŢIUNEA a II-a
    Transferul armelor şi muniţiilor letale din România într-un stat membru de către armurierii de pe teritoriul României
    ART. 27
    (1) În vederea obţinerii permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene, armurierii de pe teritoriul României, vor depune la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13;
    b) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;
    c) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta;
    d) autorizaţia de efectuare de operaţiunii de transport arme şi muniţii sau, după caz, contractul de prestări servicii cu o persoană autorizată, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestora;
    e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României.

    (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

    ART. 28
     Organele de poliţie competente eliberează permisul de transfer al armelor letale şi muniţiilor corespunzătoare acestora din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 după trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii dar nu mai târziu de 30 zile.

    ART. 29
     Termenul de valabilitate al permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene, prevăzut la art. 27, este de 90 zile de la data eliberării.

    ART. 30
     În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de obţinere a permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale, prevăzut la art. 27, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie sesizat are obligaţia de a comunica, în scris, Inspectoratului General al Poliţiei Române datele înscrise în permisul de transfer al armelor, care sunt transmise autorităţilor competente ale statului membru unde urmează să fie înstrăinată arma, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

    SECŢIUNEA a III-a
    Transferul armelor şi muniţiilor letale dintr-un stat membru în România
    ART. 31
    (1) Transferul armelor şi muniţiilor letale dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul României se realizează pe baza permisului de transfer eliberat de autorităţile competente ale statului membru. Autorităţile competente române autorizează, în prealabil, acest transfer prin acordarea de către Inspectoratul General al Poliţiei Române a permisului de transfer.
    (2) În vederea acordării prealabile a permisului de transfer pe teritoriul României a armelor şi muniţiilor letale, armurierii de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, depun la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15;
    b) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că este autorizat, de către autorităţile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor şi, după caz, al muniţiilor respective;
    c) autorizaţia de procurare a armelor şi muniţiilor letale eliberată destinatarului de pe teritoriul României sau permisul de armă al acestuia, după caz;
    d) avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor cu privire la faptul că armele respective corespund normelor de omologare, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;
    e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României;
    f) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale.

    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. c) este necesar numai în cazul persoanelor fizice destinatare ale transportului armelor.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) lit. d) se aplică de la data înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) din Lege.

    ART. 32
     În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, Inspectoratul General al Poliţiei Române acordă permisul de transfer al armelor şi muniţiilor letale către o persoană fizică sau juridică, după caz, din România, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16.

    ART. 33
     Termenul de valabilitate al permisului de transfer pe teritoriul României a armelor şi muniţiilor letale, prevăzut la art. 31, este de 90 zile de la data eliberării.

    CAP. VII
    Autorizaţia de transfer fără acord prealabil
    SECŢIUNEA I
    Transferul armelor letale şi al muniţiilor corespunzătoare acestora din România într-un stat membru
    ART. 34
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor letale şi al muniţiilor corespunzătoare acestora către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu se condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii de pe teritoriul României, depun la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui raza teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17;
    b) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, în original şi în copie, sau, după caz, copie legalizată a acesteia;
    c) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta;
    d) contractul de prestări servicii cu persoana autorizată să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;
    e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României.

    (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

    ART. 35
     În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18.

    ART. 36
    (1) Înainte de efectuarea fiecărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei de transfer fără acord prealabil, armurierul de pe teritoriul României autorizat să desfăşoare operaţiuni de import-export are obligaţia de a informa Inspectoratul General al Poliţiei Române cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2) din Lege.
    (2) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea datelor prevăzute la alin. (1), Inspectoratului General al Poliţiei Române le va transmite autorităţilor competente ale statului membru de destinaţie a transferului armelor de foc.

    SECŢIUNEA a II-a
    Transferul armelor neletale şi al muniţiilor corespunzătoare acestora dintr-un stat membru în România
    ART. 37
     În vederea obţinerii autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor neletale în România, armurierii de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, vor depune la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele:
    a) cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19;
    b) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că sunt autorizaţi, de către autorităţile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor şi, după caz, al muniţiilor respective;
    c) documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta;
    d) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României;
    e) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale, după caz.


    ART. 38
     În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor neletale în România, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 20.

    SECŢIUNEA a III-a
    Procedura privind anularea şi suspendarea autorizaţiilor de transfer fără acord prealabil
    ART. 39
    (1) În situaţia în care din datele certe existente la organele competente rezultă că operaţiunile de transfer pentru care s-a acordat autorizaţie de transfer fără acord prealabil prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, organul de poliţie competent va dispune măsura suspendării autorizaţiei de transfer fără acord prealabil eliberată armurierului.
    (2) Suspendarea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată emisă de către organul de poliţie care a eliberat-o.
    (3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, deţinătorul este obligat să depună la organul de poliţie competent autorizaţia de transfer fără acord prealabil.
    (4) Suspendarea încetează de la data la care organul de poliţie care a emis decizia de suspendare constată că au încetat cauzele care au stat la baza luării acestei măsuri.
    (5) În termen de 10 zile de la data constatării încetării cauzelor care au impus măsura suspendării autorizaţiei de transfer fără acord prealabil, organul de poliţie care a emis decizia prevăzută la alin. (2) înştiinţează armurierul cu privire la încetarea suspendării şi restituirea documentului în cauză.

    ART. 40
    (1) Anularea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se dispune de către organul de poliţie competent care a eliberat-o în situaţia în care din datele certe existente la organele competente se constată că, la data acordării autorizaţiei, titularul prezenta pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor sau atunci când se constată că motivele care au stat la baza luării măsurii de suspendare, prevăzute la art. 39 alin. (1) nu pot fi înlăturate.
    (2) Anularea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată emisă de către organul de poliţie care a eliberat-o.
    (3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, deţinătorul este obligat să depună la organul de poliţie competent autorizaţia de transfer fără acord prealabil.

    ART. 41
    (1) Măsura suspendării sau anulării autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se comunică armurierului în cauză printr-o decizie motivată scrisă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21.
    (2) Măsura anulării autorizaţiei de transfer fără acord prealabil este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

    CAP. VIII
    Contravenţii şi sancţiuni
    ART. 42
     Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de către persoana juridică autorizată să desfăşoare operaţiuni de import-export a obligaţiei de a informa organul de poliţie competent cu privire la efectuarea unei operaţiuni de transfer fără acord prealabil până la data începerii acesteia;
    b) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare a armei la organul competent de poliţie, de către deţinătorul acesteia, în termenul prevăzut la art. 6 din prezentele norme metodologice;
    c) înstrăinarea de către rezidentul statului membru a unei arme de foc procurată din afara teritoriului României fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 17 din prezentele norme metodologice, referitoare la obţinerea autorizării statului a cărui rezident este solicitantul;
    d) neîndeplinirea de către armurier a obligaţiei de depunere a autorizaţiei de transfer fără acord prealabil la organul de poliţie competent, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (3) din prezentele norme metodologice;
    e) neîndeplinirea de către armurier a obligaţiei de depunere a autorizaţiei de transfer fără acord prealabil la organul de poliţie competent, în termenul prevăzut la art. 40 alin. (3) din prezentele norme metodologice.


    ART. 43
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 42 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la lit. b);
    b) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la lit. c);
    c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d) şi e).

    (2) Pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. d) se aplică sancţiunea complementară de anulare a autorizaţiei de transfer fără acord prealabil.

    ART. 44
     Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti din cadrul structurilor de specialitate de la nivel central şi local ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

    ART. 45
     Contravenţiilor prevăzute la art. 42 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IX
    Dispoziţii comune
    ART. 46
    (1) Introducerea sau scoaterea pe/de pe teritoriul României a armelor de foc legal deţinute de către rezidenţii statelor membre, precum şi de către cetăţenii români se permite de către organele poliţiei de frontieră numai în condiţiile prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.
    (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de introducere sau scoatere a armei şi muniţiei pe/de pe teritoriul României de către rezidenţii statelor membre şi cetăţenii români, acestea se depun de către deţinător la organul poliţiei de frontieră, urmând să fie restituite persoanei în cauză, în condiţiile legii.

    ART. 47
     Formularele cererilor-tip prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi documentele eliberate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local pot fi puse la dispoziţie solicitanţilor traduse şi în limba engleză.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 48
     Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se va emite Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe prevăzut la art. 121 alin. (6) din Lege.

    ART. 49
    (1) Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a muniţiilor a căror introducere pe teritoriul României este condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizaţiei de introducere a armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecţie funcţionale.
    (2) Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor de foc a căror procurare şi deţinere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, a căror introducere în România este condiţionată de obţinerea unei autorizări prealabile.
    (3) Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi muniţiilor letale şi neletale al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.

    ART. 50
    (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale, autoritatea competentă poate refuza eliberarea documentelor prevăzute de prezentele norme metodologice, comunicând în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.
    (2) Decizia autorităţii competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

    ART. 51
    (1) Datele şi informaţiile primite de către Inspectoratul General al Poliţiei Române de la autorităţile competente ale statelor membre, în condiţiile legii, cu privire la operaţiuni cu arme şi muniţii efectuate de rezidentul unui stat membru pe teritoriul României sau de către un cetăţean român pe teritoriul statului membru sunt prelucrate în sistem informatic prin Registrul Naţional al Armelor, urmând a fi transmise în termen de cel mult 3 zile lucrătoare Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă domiciliază sau are reşedinţa persoana în cauză.

    ART. 52
    (1) Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (2) Anexele pot fi modificate sau completate, în limitele legii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 53
     Prezentele norme metodologice se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.


    ANEXA NR. 1

    MODEL

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
    ││ROMÂNIA - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR│ │
    ││INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ......... │ │
    ││Nr. ........ din ........ │ │
    │└─────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ (Se completează de către organul de poliţie) │
    │ │
    │ │
    │ CERERE │
    │ pentru eliberarea autorizaţiei de procurare a unei arme letale, precum şi a muniţiei │
    │ corespunzătoare de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din ţară │
    │ │
    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
    ││Subsemnatul │ │ │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││
    ││ (numele de familie) (prenumele) ││
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││ │ │, fiul/fiica lui │ │ şi │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └───────────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (nume anterioare) (tata) (mama) ││
    ││ ││
    ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││născut(ă) în data de │ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │, │ │ ││
    ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (ziua, luna, anul) (localitatea) (judeţul/sectorul) ││
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││
    ││cu domiciliul în │ │, │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││
    ││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││
    ││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││
    ││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poştal) (judeţul/sectorul) ││
    ││ ││
    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    ││ ││
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
    ││Alte date: Cetăţenie │ │, naţionalitate │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││
    ││ ││
    ││ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││
    ││Act de identitate seria │ │ │ nr. │ │ │ │ │ │ │ │, CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
    ││ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││
    ││ S A A L L Z Z N N N N N C ││
    ││ ││
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││
    ││ Reşedinţa │ │, │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││
    ││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││
    ││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││
    ││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poştal) (judeţul/sectorul) ││
    ││ ││
    ││ ││
    ││ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ││
    ││ Profesia │ │ locul de muncă │ │ funcţia │ │ ││
    ││ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────┘ ││
    ││ ││
    ││ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ││
    ││ telefon │ │ │ │ │ │ ││
    ││ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────┘ ││
    ││ ││
    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    ││ ││
    ││ rog a mi se elibera autorizaţia pentru procurarea unei arme letale din categoria ││
    ││ ││
    ││ ┌─────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────┐ ││
    ││ │ │ cu destinaţia │ │ caracteristicile │ │ ││
    ││ └─────────┘ └─────────────────────────┘ └───────────┘ ││
    ││ ││
    ││ Anexez alăturat următoarele documente .............................. ││
    ││ .................................................................... ││
    ││ .................................................................... ││
    ││ ││
    ││ ││
    ││ Data ................... Semnătura ....................... ││
    ││ ││
    │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│
    ││ ││
    ││S-a eliberat autorizaţia de procurare a armei/muniţiei la data de ..... şi a fost procurată││
    ││la data ...... arma marca ............ seria ...... calibrul ............ categoria .......││
    ││cu destinaţia ............ caracteristicile ............. prin armurierul ............ ││
    ││ ││
    ││Lucrarea a fost soluţionată la data de ......... de către ...................... ││
    ││ ││
    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


     Cererea se completează cu litere majuscule iar situaţiile corespunzătoare se marchează cu X.
     Cererea completată cu date inexacte sau cu omisiuni, precum şi cererea care nu este însoţită de documentele prevăzute de lege sunt nule.

    ANEXA NR. 2
    MODEL
     FAŢĂ


                    ROMÂNIA │ ROMÂNIA
                                             │
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR │MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE │INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI....│INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .......
    Nr. ...... data ...... │Nr. ....... data .......
                                             │
            AUTORIZAŢIE DE PROCURARE │ AUTORIZAŢIE DE PROCURARE
        ARMĂ ŞI MUNIŢIE - PERSOANE FIZICE │ ARMĂ ŞI MUNIŢIE - PERSOANE FIZICE
                                             │
       Se autorizează domnul/doamna ...... cu│ Se autorizează domnul/doamna ......., cetăţenie .........
    domiciliul/reşedinţa în localitatea .....│cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ......., str. ......,
    str. ....... nr. .........., cod numeric │nr. ..., cod numeric personal ..... act de identitate .....,
    personal .......... pentru a procura: │seria .... nr. ............ pentru a procura:
                                             │1. Armă letală cu destinaţia ...... şi cantitatea de ......
                                             │cartuşe calibrul aferent acesteia.
     1. Armă din categoria .... şi cantitatea│2. O ţeava de rezervă calibrul .... pentru arma:
    de ... cartuşe calibrul aferent acesteia.│(denumirea) ..... (categoria) ....... (seria) .... deţinută
      2. O ţeava de rezervă calibrul .......,│în baza permisului de armă tip seria ......, nr. ......
    pentru arma: (denumirea) ........... │
    (categoria) ....... (seria) .......... │ * Specificaţii suplimentare .............................
    deţinută în baza permisului de armă │ .......................................................
    tip ........, seria ......, nr. ...... │
                                             │
    Termenul de valabilitate al autorizaţiei │Termenul de valabilitatea al autorizaţiei
    până la data de .......... │până la data de ..............
                                             │ ŞEFUL POLIŢIEI
                                             │ L.S.
                                             │
                                             │Se prelungeşte până la data de ..............
              ORGAN DE POLIŢIE │ ŞEFUL POLIŢIEI
                                             │ L.S.
                                             │

                                             │----------
                                             │ * se vor menţiona date suplimentare despre
                                             │ arma solicitată.     VERSO

                                            │
                                            │Data procurării ............
                                            │Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală ........
                                            │din localitatea ................
                                            │că domnul ..................
                                            │a procurat:
                                            │
                                            │1. armă din categoria ......, cu caracteristicile ...........,
                                            │destinaţia ........, marca ......., seria ..... calibrul .....
                                            │2. O ţeavă de rezervă, calibru ....., seria ....., marca .....
                                            │ a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/
                                            │ juridice care înstrăinează) ......., titular al permisului
                                            │ de armă/autorizaţie de deţinere şi folosire, seria .......
                                            │ nr. ....../factura numărul ...... din data de .......... .
                                            │ b) Din străinătate conform documentului ....................
                                            │
                                            │ Poziţia din registrul de evidenţă a armelor/registrul
                                            │vamal nr. .../....
                                            │
                                            │ semnătura gestionarului/organul vamal
                                            │
                                            │ loc ştampilă
                                            │    ANEXA NR. 3
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 4
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 5
    MODEL

     ROMÂNIA
     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
     INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .........
     Nr. ........ din ........
     CERERE
     pentru eliberarea autorizaţiei de introducere pe
     teritoriul României a armelor de foc
     Subsemnatul ............... cetăţean ............ de naţionalitate ........ rezident al statului ............. cu domiciliul/reşedinţa în ......... localitatea ......... str. ......... nr. ..... bl. ... apt. ... cod poştal ..... posesor al documentului de identitate ...... seria .... nr. ...... eliberat de .......... deţinător al paşaportului/permisului de armă seria ........ nr. ...... eliberat de ......., vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unei autorizaţii de introducere pe teritoriul României a următoarelor arme/muniţii letale:

    ┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
    │Nr. │ MARCA │ SERIA │ CALIBRUL │ CATEGORIA │ CANTITATE │
    │crt.│ │ │ │CARACTERISTICI│ MUNIŢIE │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 1. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 2. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 3. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 4. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 5. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 6. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 7. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 8. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │ 9. │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤
    │10. │ │ │ │ │ │
    └────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘
        Această solicitare are la bază următoarele motive: ......................
        .........................................................................

        Data ....... Semnătura ...........

    ANEXA NR. 6
    MODEL


                                                     │
                                                     │
                                                     │ ROMÂNIA
     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR │ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
     INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ........ │ INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ........
                                                     │
             Nr. ....... din ......... │ Nr. ...... din .......
                                                     │
                                                     │ AUTORIZAŢIE
                                                     │ de introducere pe teritoriul
    Prin prezenta se autorizează domnul/doamna ......│ României a armei letale
    .................................................│
    rezident al statului ............., cu domiciliul│Prin prezenta se autorizează domnul/doamna ........
    în localitatea ........... strada .......... │rezident al statului ............., cu domiciliul
    nr. .... posesor al documentului de călătorie ...│în ............ localitatea ...................
    seria ..... nr. ..... să introducă pe teritoriul │strada ...... nr. ...... posesor al documentului
    României arma letală marca ....... seria ....... │de călătorie ........ seria ..... nr. ...... şi
    calibrul ....... . │al paşaportului european pentru arme de foc ......, să
    Prezenta autorizaţie este valabilă din data │introducă pe teritoriul României arma letală marca ...
    de ....... până la data de ....... . │seria ...... calibrul ......... cu respectarea
                                                     │legislaţiei române în vigoare.
                                                     │Prezenta autorizaţie este valabilă din data de ......
                                                     │până la data de ......... .
              ORGAN DE POLIŢIE │
                                                     │
                                                     │ ŞEFUL INSPECTORATULUI
                                                     │ L.S.
                                                     │
                                                     │

    ANEXA NR. 7
    MODEL

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
    ││ROMÂNIA - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR│ │
    ││INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ......... │ │
    ││Nr. ........ din ........ │ │
    │└─────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ (Se completează de către organul de poliţie) │
    │ │
    │ │
    │ CERERE │
    │ pentru eliberarea paşaportului european pentru arme de foc │
    │ │
    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
    ││Subsemnatul │ │ │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││
    ││ (numele de familie) (prenumele) ││
    ││ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ ││
    ││fost(ă) │ │, fiul/fiica lui │ │ şi │ │ ││
    ││ └────────────────────┘ └───────────────────┘ └────────────────┘ ││
    ││ (nume anterioare) (tata) (mama) ││
    ││ ││
    ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││născut(ă) în data de │ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │, │ │ ││
    ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (ziua, luna, anul) (localitatea) (judeţul/sectorul) ││
    ││ cu domiciliul/ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││
    ││ reşedinţa în │ │, │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││
    ││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││
    ││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││
    ││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poştal) (judeţul/sectorul) ││
    ││ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ││
    ││de naţionalitate │ │ rezident al statului │ │ ││
    ││ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘ ││
    ││ ││
    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    ││ ┌───┐ ┌───┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││
    ││ posesor al permisului │ │ seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ ││
    ││ de armă tip └───┘ └───┘ └────────┘ └───────┘ ││
    ││ ┌────────────────────────┐ ││
    ││la data de │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ ││
    ││ Document ┌────────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ││
    ││ de │ │ seria şi nr. │ │ eliberat de │ │ ││
    ││călătorie └────────────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ ││
    ││ ││
    ││ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││
    ││Document de identitate seria │ │ │ nr. │ │ │ │ │ │ │ │, CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
    ││ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││
    ││ S A A L L Z Z N N N N N C ││
    ││ ││
    ││ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││
    ││ Reşedinţa │ │, │ │ ││
    ││ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││
    ││ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││
    ││ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    ││ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││
    ││ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││
    ││ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poştal) (judeţul/sectorul) ││
    ││ ││
    ││ ││
    ││ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ││
    ││ Profesia │ │ locul de muncă │ │ funcţia │ │ ││
    ││ └───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────┘ ││
    ││ ││
    ││ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ││
    ││Telefon ac.│ │ Telefon serv. │ │ Telefon mobil │ │ ││
    ││ └─────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ ││
    ││ ││
    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │ Rog a mi se elibera PAŞAPORTUL EUROPEAN │
    │ PENTRU ARME DE FOC şi înscrierea în acesta a armelor specificate pe verso │
    │ │
    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    ││ ││
    ││Anexez alăturat următoarele: ││
    ││ [] 2 fotografii color ││
    ││ [] documentul de identitate/documentul de călătorie ││
    ││ [] permisul de armă ││
    ││ [] documente care argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile ││
    ││ statelor membre ││
    ││ ││
    ││ ││
    ││ Data .............. Semnătura .......... ││
    ││ ││
    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │
    │ S-a eliberat Paşaportul European pentru arme de foc înregistrat sub nr. .......... │
    │la data ......... │
    │ în care au fost înscrise următoarele arme specificate pe verso │
    │ │
    │ Lucrarea a fost soluţionată de ........ la data ........... semnătura ........... │
    │ │
    │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ VERSO │
    │ │
    │ ┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐ │
    │ │Nr. │ TIP │ MARCA │ SERIA │ CALIBRUL │CATEGORIA │ │
    │ │crt.│ │ │ │ │CONF. │ │
    │ │ │ │ │ │ │DIRECTIVEI │ │
    │ │ │ │ │ │ │nr. │ │
    │ │ │ │ │ │ │91/477/CEE │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 1. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 2. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 3. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 4. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 5. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 6. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 7. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 8. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 9. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │10. │ │ │ │ │ │ │
    │ └────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA NR. 8
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 9
    MODEL
     ADEVERINŢĂ
     Prin prezenta se adevereşte că domnul/doamna .................. născută la data de ........ în .......... cetăţean ............ de naţionalitate ............ rezident al statului ........ cu domiciliul/reşedinţa în ........... localitatea .......... str. ........ nr. ... bl. ... apt. ... cod poştal .......... posesor al documentului de identitate .......... seria ....... nr. ............... eliberat de .............. deţinător al paşaportului/permisului de armă seria ....... nr. ......... eliberat de ............ a declarat în statul .............. furtul, pierderea sau distrugerea paşaportului european pentru arme de foc în care erau înscrise următoarele arme:

    ┌────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐
    │ │ Tip │ Marca │ Calibrul │ Seria │Categoria armei │ Arma │
    │ │ │ │ │ │conf. Directivei│înregistrată│
    │ │ │ │ │ │nr. 91/477/CEE │ la │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 1. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 2. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 3. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 4. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 5. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 6. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 7. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 8 │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │ 9. │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
    │10. │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘
        Prezenta adeverinţă este valabilă ................... .

        Autoritatea emitentă ................................ .

        Nr. de înregistrare la autoritatea care a eliberat adeverinţă ........ .

        Data eliberării ................

        Funcţia semnatarului ...............

             Semnătura L. S.

        Vize P.T.F.

    ANEXA NR. 10
    MODEL

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
    ││ROMÂNIA - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR│ │
    ││INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...........│ │
    ││Nr. ......... din ......... │ │
    │└─────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ (Se completează de către organul de poliţie) │
    │ │
    │ │
    │ CERERE │
    │ pentru eliberarea permisului de transfer în străinătate al armelor de foc │
    │ şi muniţiilor procurate din România, în scopul înstrăinării │
    │ │
    │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    │ │ ││
    │ │ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ││
    │1.│A. Subsemnatul │ │ │ │ ││
    │ │ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ││
    │ │ (numele de familie) (prenumele) ││
    │ │ ││
    │ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───┐ ┌──────────────┐ ││
    │ │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CI seria │ │ nr. │ │ ││
    │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───┘ └──────────────┘ ││
    │ │ ││
    │ │ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││
    │ │cu domiciliul în │ │, │ │ ││
    │ │ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││
    │ │ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││
    │ │ ││
    │ │ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    │ │ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││
    │ │ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││
    │ │ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poştal) (judeţul/sectorul) ││
    │ │ ││
    │ │ ┌───┐ ┌───┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││
    │ │posesor al certificatului deţinător/│ │ seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ ││
    │ │ permisului de armă TIP └───┘ └───┘ └────────┘ └───────┘ ││
    │ │ ││
    │ │ ┌──────┐ ┌───────────┐ ┌────────────────┐ ││
    │ │paşaportul european seria │ │ nr. │ │ eliberat de │ │ ││
    │ │pentru arme de foc └──────┘ └───────────┘ └────────────────┘ ││
    │ │ ││
    │ │ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ││
    │ │de naţionalitate │ │ rezident al statului │ │ ││
    │ │ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘ ││
    │ │ ││
    │ │ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ││
    │ │Telefon ac.│ │ Telefon serv. │ │ Telefon mobil │ │ ││
    │ │ └─────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ ││
    │ │ ││
    │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │ VĂ ROG SĂ APROBAŢI ELIBERAREA PERMISULUI DE TRANSFER ÎN STRĂINĂTATE A ARMELOR DE FOC │
    │ PROCURATE DIN ROMÂNIA, CĂTRE: │
    │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    │ │ ││
    │ │ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ││
    │2.│B. PERSOANĂ FIZICĂ │ │ ││
    │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ ││
    │ │ (numele şi prenumele) ││
    │ │ ││
    │ │ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ ││
    │ │cu domiciliul în │ │, │ │ ││
    │ │ └────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ││
    │ │ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) ││
    │ │ ││
    │ │ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ││
    │ │ │ │, │ │, │ │, │ │, │ │, │ │ ││
    │ │ └─────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ ││
    │ │ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul poştal) (judeţul/sectorul) ││
    │ │ ││
    │ │ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ││
    │ │de naţionalitate │ │ rezident al statului │ │ ││
    │ │ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘ ││
    │ │ ││
    │ │ Seria şi nr. permisului/autorizaţiei de deţinere ┌─────────────────────────┐ ││
    │ │ (port şi folosire) arme şi muniţii │ │ ││
    │ │ └─────────────────────────┘ ││
    │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
    │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ ││
    │3.│ C. PERSOANĂ JURIDICĂ │ │ ││
    │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ││
    │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ ││
    │ │ Adresa (sediul social) │ │ ││
    │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ││
    │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ ││
    │ │ Nr. telefon/fax/e-mail │ │ ││
    │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ ││
    │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    │ A URMĂTOARELOR ARME*): │
    │ ┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐ │
    │4. │Nr. │Categoria │Caracteristici│ Marca │ Seria │Calibrul │ │
    │ │crt.│armei │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 1. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 2. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 3. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 4. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 5. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 6. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 7. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 8. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │ 9. │ │ │ │ │ │ │
    │ ├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤ │
    │ │10. │ │ │ │ │ │ │
    │ └────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │5.│Mijloacele de transfer: │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │6.│Data plecării: │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
    │7.│Data estimativă a sosirii: │ │
    │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
    │ │
    │ Data ........... Semnătura ............. │
    │ │
    │ *) Pentru un număr mai mare de 10 arme se va completa formularul pe verso │
    │ │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         VERSO
    ┌────────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
    │Nr. crt.│ Categoria armei │ Caracteristici │ Marca │ Seria │ Calibrul │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 11 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 12 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 13 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 14 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 15 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 16 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 17 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 18 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 19 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 20 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 21 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 22 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 23 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 24 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 25 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 26 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 27 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 28 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 29 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 30 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 31 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 32 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 33 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 34 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 35 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 36 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 37 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 38 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 39 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 40 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 41 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 42 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 43 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 44 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 45 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 46 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 47 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 48 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 49 │ │ │ │ │ │
    ├────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
    │ 50 │ │ │ │ │ │
    └────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

    ANEXA NR. 11
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 12
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
     VERSO

     ┌────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐
     │Nr. │Cat. │Carac- │ Marca │ Seria │Calibrul │Observaţii │
     │crt.│armei │teristici │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │11 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │12 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │13 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │14 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │15 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │16 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │17 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │18 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │19 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │20 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │21 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │22 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │23 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │24 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │25 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │26 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │27 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │28 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │29 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │30 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │31 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │32 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │33 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │34 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │35 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │36 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │37 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │38 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │39 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │40 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │41 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │42 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │43 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │44 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │45 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │46 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │47 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │48 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │49 │ │ │ │ │ │ │
     ├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤
     │50 │ │ │ │ │ │ │
     └────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘

        Funcţia semnatarului

               Semnătura L.S.

    ANEXA NR. 13
    MODEL

                  ROMÂNIA
        MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
        INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ............
            Nr. ...... din .........

                                         CERERE
              pentru eliberarea permisului de transfer a armelor
                şi muniţiilor letale către o persoană dintr-un
                      stat membru al Uniunii Europene

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ S.C. .................. cu sediul social în localitatea ................,│
    │str. ...................., nr. ........, judeţ/sector ......................,│
    │Cod Unic de Înregistrare ................... autorizaţia de efectuare a │
    │operaţiunilor cu arme şi muniţii ................, eliberată de .............│
    │la data ..............., reprezentată legal de ............................. │
    │din ..........., str. ............... nr. ........, sector/judeţ ...........,│
    │C.I. seria ......... nr. ............, CNP .................................,│
    │vă rog să-mi aprobaţi eliberarea permisului de transfer a armelor şi │
    │muniţiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene │
    │pentru următoarele arme şi muniţii: │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐
    │Nr. │MARCA │ SERIA │ CALIBRUL │ CATEGORIA │CANTITATE MUNIŢIE│
    │crt.│ │ │ │CARACTERISTICI│ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 1 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 2 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 3 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 4 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 5 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 6 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 7 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 8 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │ 9 │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
    │10 │ │ │ │ │ │
    └────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘
    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Transferul se va efectua către ................................ │
    │Adresa ........................................................ │
    │Autorizaţie ................................................... │
    │Mijlocul de transfer .......................................... │
    │Data plecării ................................................. │
    │Data estimativă a sosirii ..................................... │
    │Ţările tranzitate ............................................. │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       Data ........ Semnătura .........

                                                      L.S.

    ANEXA NR. 14
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 15
    MODEL

                    ROMÂNIA
        MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
        INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
             Nr. ..... din .............

                                  CERERE
                 pentru eliberarea permisului de transfer al armelor şi
                     muniţiilor letale către o persoană din România

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ 1. Datele de identificare ale solicitantului │
    │ │
    │ 1.1. Denumirea ................... │
    │ 1.2. Adresa (sediul social) .......................... │
    │ 1.3. Nr. telefon/fax./e-mail ........................ │
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 2. Reprezentantul legal │
    │ │
    │ 2.1. Numele şi prenumele ...................... │
    │ 2.2. Adresa ............................ │
    │ 2.3. Documentul de identitate ....................... │
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 3.*) Tipurile de arme/muniţii pentru care se solicită permisul de transfer │
    │ │
    │ A. arme │
    │┌────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐│
    ││Nr. │Canti- │Cat. armei│Carac- │ Marca │Calibrul │Observaţii ││
    ││crt.│tatea │ │teristici │ │ │ ││
    ││ │buc. │ │ │ │ │ ││
    │├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│
    ││ 1 │ │ │ │ │ │ ││
    │├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│
    ││ 2 │ │ │ │ │ │ ││
    │├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│
    ││ 3 │ │ │ │ │ │ ││
    │├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│
    ││ 4 │ │ │ │ │ │ ││
    │├────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│
    ││ 5 │ │ │ │ │ │ ││
    │└────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘│
    │ │
    │ B. muniţii │
    │┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│
    ││Nr. │ Cantitatea │ Calibrul │ Alte date ││
    ││crt.│ buc. │ │ ││
    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│
    ││ 1 │ │ │ ││
    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│
    ││ 2 │ │ │ ││
    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│
    ││ 3 │ │ │ ││
    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│
    ││ 4 │ │ │ ││
    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│
    ││ 5 │ │ │ ││
    │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘│
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │
    │ 4. Datele de identificare ale beneficiarului │
    │ ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│
    │ │4.1. Nume şi │ ││
    │ │ prenume sau │ ││
    │ │ denumirea │ ││
    │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤│
    │ │4.2. Adresa │ ...............................................││
    │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤│
    │ │4.3. Autorizaţia │ ││
    │ └─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘│
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 9. Mijlocul de transfer: │
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 10. Data plecării: │
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 11. Data estimativă a sosirii: │
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 12. Ţările tranzitate: │
    │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Data │
    │ │
    │ Semnătura L.S. │
    │ │
    │ │
    │ *) pentru un număr mai mare de 5 arme şi o cantitate mai mare de muniţie │
    │ se va ataşa anexa care să conţină aceleaşi rubrici de la pct. 3. │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA NR. 16
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 17

                 ROMÂNIA
        MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
        INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .......
              Nr. ........ din ................

                                CERERE
            pentru eliberarea autorizaţiei de transfer fără acord
          prealabil a armelor şi muniţiilor de pe teritoriul României
           către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ S.C. ................... cu sediul social în localitatea ...............,│
    │str. ........................... nr. ........, judeţ/sector ................,│
    │Cod Unic de Înregistrare ................. autorizaţia de efectuare a │
    │operaţiunilor cu arme şi muniţii ............, eliberată de ................,│
    │la data .........., reprezentată legal de .............. din ..........., │
    │str. ................ nr. ........, sector/judeţ ......................, │
    │C.I. seria ......... nr. ................, CNP .............................,│
    │vă rog să-mi aprobaţi eliberarea autorizaţiei de transfer fără acord │
    │prealabil a armelor şi muniţiilor letale de pe teritoriul României către un │
    │armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene pentru următoarele arme şi │
    │muniţii: │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        1. Tipurile de arme care fac obiectul transferului:
        Categoria ......... caracteristici conform anexei la Legea nr. 295/2004
    privind regimul armelor şi al muniţiilor ........................
        Marca ............. calibrul ...................

        2. Tipul muniţiei care face obiectul transferului:
        Calibrul ........... caracteristici .........................

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Transferul se va efectua către ................................ │
    │Adresa ........................................................ │
    │Autorizaţie ................................................... │
    │Mijlocul de transfer .......................................... │
    │Ţările tranzitate ............................................. │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

         Data ....... Semnătura ..........

                                                       L.S.

    ANEXA NR. 18
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 19
    MODEL

                                         CERERE
                        de eliberare a autorizaţiei de transfer
                      fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor
                         neletale către o persoană din România

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │1. Datele de identificare ale solicitantului │
    │ │
    │1.1. Denumirea ............................................. │
    │1.2. Adresa (sediul social) ................................ │
    │1.3. Nr. telefon/fax./e-mail ............................... │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2. Reprezentantul legal │
    │ │
    │2.1. Numele şi prenumele ................................... │
    │2.2. Adresa ................................................ │
    │2.3. Documentul de identitate .............................. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3*). Tipurile de arme/muniţii pentru care se solicită autorizaţia │
    │ de transfer fără acord prealabil │
    │ │
    │ A. arme │
    │3.1. Categoria ......................................................... │
    │3.2. Caracteristicile conform anexei la Legea nr. 295/2004 ............. │
    │3.3. Marca ............................................................. │
    │3.4. Calibrul .......................................................... │
    │ │
    │ B. muniţii │
    │3.1.1. Calibrul ........................................ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │4. Datele de identificare ale beneficiarului │
    │┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │
    ││4.1. Denumirea │ │ │
    │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││4.2. Adresa │ ...................................................│ │
    │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │
    ││4.3. Autorizaţia │ │ │
    │└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9. Mijlocul de transfer: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │10. Perioada: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │12. Ţările tranzitate: │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Data │
    │ L.S. │
    │ Semnătura │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA NR. 20
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA NR. 21
    MODEL
 (a se vedea imaginea asociată)

     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016