Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele februarie 2010 Twitter Facebook

Acte altele februarie 2010

Monitorul Oficial 122 din 23 Februarie 2010 (M. Of. 122/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 17 februarie 2010 privind aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100km - 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A - Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 23 februarie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "fluidizare trafic pe dn 1 km 8+100km - 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului bucureşti - obiect ...

Monitorul Oficial 108 din 17 Februarie 2010 (M. Of. 108/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 10 februarie 2010 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 108 din 17 februarie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru realizarea prevederilor politicii din domeniul ajutorului de stat, asigurarea unei poziţii solide a româniei în relaţia cu comisia europeană în acest domeniu, crearea premiselor durabile ale implementării hotărârii guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, în scopul integrării, corelării şi aplicării unitare a principiilor comunitare de acordare a ajutorului de stat de către toate instituţiile implicate, precum şi pentru monitorizarea ...

Monitorul Oficial 104 din 16 Februarie 2010 (M. Of. 104/2010)

COD DE STANDARDE INTERNATIONALE SI PRACTICI RECOMANDATE din 16 mai 2008 pentru investigatia privind siguranta in cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigatie a accidentelor) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 16 februarie 2010

Comitetul securitãţii maritime, reamintind art. 28 lit. (b) al convenţiei organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţia comitetului, luând notã cu îngrijorare cã, în ciuda celor mai susţinute eforturi ale organizaţiei, continuã sã se producã accidente şi incidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, pierderi de nave şi poluare a mediului marin, luând notã, de asemenea, cã siguranţa navigatorilor şi a pasagerilor, precum şi protecţia mediului marin pot fi îmbunãtãţite prin rapoarte corecte şi prompte care sã identifice circumstanţele şi cauzele accidentelor şi incidentelor maritime, luând notã în plus ...

Monitorul Oficial 99 din 12 Februarie 2010 (M. Of. 99/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 5 februarie 2010 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 99 din 12 februarie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla subtitlul "servicii principale" al punctului 8 "subprogramul "servicii de asistenţă de nivel 3"" din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 1 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, după litera j) a punctului 3 "asigurarea funcţionării comunităţii terapeutice dejani - capacitate de 30 de locuri" se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) servicii de proiectare şi amenajare/construcţii."prim-ministruemil boccontrasemnează:p. ministrul administraţiei şi ...

Monitorul Oficial 96 din 11 Februarie 2010 (M. Of. 96/2010)

 INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2010 privind procedurile, documentele necesare şi termenele de eliberare a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi normele metodologice de funcţionare a Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 96 din 11 februarie 2010

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 48 din 29 ianuarie 2010, publicat în monitorul oficial nr. 96 din 11 februarie 2010.──────────art. 1(1) În conformitate cu prevederile art. 9 din legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 3 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, centrul naţional de paşapoarte diplomatice şi de serviciu este structura specializată din cadrul ministerului afacerilor externe care gestionează direct sub coordonarea direcţiei generale ...

Monitorul Oficial 92 din 10 Februarie 2010 (M. Of. 92/2010)

DIRECTIVA INFOSEC din 2 februarie 2010 privind Catalogul national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC-INFOSEC 5 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 10 februarie 2010

Directiva infosec din 2 februarie 2010 privind catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie - infosec-infosec 5 emitent: oficiul registrului naŢional al informaŢiilor secrete de stat publicat În: monitorul oficial nr. 92 din 10 februarie 2010 cap. i scop art. 1 directiva infosec privind catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie infosec - infosec 5 este elaboratã de cãtre oficiul ...

Monitorul Oficial 93 din 10 Februarie 2010 (M. Of. 93/2010)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 93 din 10 februarie 2010

Având în vedere obligaţia comisiei pentru cetăţenie de a respecta termenele legale pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie,luând în considerare obligaţia pozitivă de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligaţie instituită de convenţia europeană a drepturilor omului,ţinând cont de necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care comisia pentru cetăţenie să poată soluţiona în termenul de 5 luni prevăzut expres în legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,dată fiind necesitatea unei reorganizări administrativ-instituţionale în scopul eficientizării activităţii comisiei pentru cetăţenie,ţinând seama de ...

Monitorul Oficial 90 din 10 Februarie 2010 (M. Of. 90/2010)

 PROCEDURĂ din 5 februarie 2010 de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 90 din 10 februarie 2010

──────────aprobată prin ordinul nr. m.20 din 5 februarie 2010, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 90 din 10 februarie 2010.──────────art. 1În sensul prezentei proceduri, ministerul apărării naţionale, denumit în continuare mapn, asigură măsurile necesare punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale privind:a) efectuarea importurilor şi exporturilor de produse speciale;b) cooperarea în domeniul militar.art. 2(1) În cadrul mapn, supravegherea aplicării sancţiunilor internaţionale este asigurată prin următoarele structuri centrale:a) departamentul pentru relaţia cu parlamentul şi informare publică;b) departamentul pentru politica de apărare şi planificare;c) departamentul pentru armamente;d) statul major general;e) direcţia generală de informaţii a apărării.(2) potrivit domeniilor de responsabilitate, structurile centrale ...

Monitorul Oficial 84 din 08 Februarie 2010 (M. Of. 84/2010)

 NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 8 februarie 2010

Titlul igestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din fondul european de garantare agricolă, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de statcap. iprogramarea bugetară a fondurilor aferente fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, fondului european pentru pescuit şi a contribuţiei publice naţionale totaleart. 1(1) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 14, 15, 24 şi 25 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din fondul european de garantare agricolă, fondul european agricol de dezvoltare rurală ...

Monitorul Oficial 78 din 04 Februarie 2010 (M. Of. 78/2010)

PROIECT DE LEGE nr. 72 din 1 februarie 2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevede atingerea varstei standard de pensionare de 60 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati in anul 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 4 februarie 2010

Proiect de lege nr. 72 din 1 februarie 2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale prevede atingerea vârstei standard de pensionare de 60 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bãrbaţi în anul 2013 emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 78 din 4 februarie 2010 actuala formã a legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale prevede atingerea vârstei standard de pensionare de 60 de ...

Monitorul Oficial 74 din 02 Februarie 2010 (M. Of. 74/2010)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 16 decembrie 2009 "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 74 din 2 februarie 2010

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.078/326/2009, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 74 din 2 februarie 2010.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1obiect şi domeniu de aplicareart. 1prezentul normativ stabileşte principalele condiţii, performanţe şi niveluri de performanţă minime specifice construcţiilor civile subterane destinate parcării a mai mult de 10 autoturisme, astfel încât să îndeplinească cerinţa esenţială de calitate "securitate la incendiu", prevăzută de legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi de hotărârea guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată.art. 2prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor parcajelor subterane noi şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016