Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2010  privind procedurile, documentele necesare şi termenele de eliberare a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi normele metodologice de funcţionare a Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2010 privind procedurile, documentele necesare şi termenele de eliberare a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi normele metodologice de funcţionare a Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 96 din 11 februarie 2010
──────────
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 48 din 29 ianuarie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 96 din 11 februarie 2010.
──────────
    ART. 1
    (1) În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează direct sub coordonarea Direcţiei generale afaceri consulare procesul de eliberare a paşapoartelor diplomatice, respectiv de serviciu, conform procedurii prevăzute în continuare.
    (2) Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu este singura structură instituţională din România deţinătoare şi care menţine baza de date cu datele personale ale posesorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu atât pe perioada acestora de valabilitate, cât şi după expirarea paşapoartelor. Oricare alte instituţii care intră în posesia datelor personale ale posesorilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu în cadrul desfăşurării procesului de personalizare şi confecţionare a acestor tipuri de paşapoarte au obligaţia de a le şterge definitiv din orice mijloace de stocare electronică sau de orice alt tip după confecţionarea paşapoartelor.

    I. Norme metodologice pentru efectuarea procedurii de eliberare a paşapoartelor diplomatice
    ART. 2
    (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-o) şi r) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea scrisă, sprijinită de documente justificative, a instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, care vor preciza scopul şi calitatea în care persoanele pentru care solicită eliberarea de paşapoarte diplomatice urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu procedează la examinarea conformităţii solicitării din punctul de vedere al admisibilităţii cererii la nivelul legalităţii acesteia şi, după constatarea conformităţii, îi invită pe viitorii titulari de paşapoarte diplomatice la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia şi semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a paşaportului diplomatic va fi motivat în scris.
    (2) Instituţiile sau autorităţile publice interesate vor transmite Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu:
    a) solicitare oficială în original, în care se menţionează datele de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea de paşapoarte diplomatice, motivul cererii de eliberare, încadrarea legală a bazei cererii de eliberare a paşaportului diplomatic, calitatea, gradul, funcţia persoanelor pentru care se solicită eliberarea de paşapoarte diplomatice, misiunea pe care urmează să o îndeplinească în străinătate în cazul persoanelor care sunt trimise în misiune în afara României pentru reprezentarea intereselor statului român;
    b) copii certificate pentru conformitate ale documentelor de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea paşapoartelor diplomatice;
    c) dovada plăţii taxelor aferente eliberării paşaportului la nivelul stabilit de reglementările în vigoare.

    (3) După implementarea tuturor datelor de identificare şi a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai paşapoartelor diplomatice în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, la propunerea Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, directorul general al Direcţiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie decizia de emitere şi Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru personalizarea şi confecţionarea paşapoartelor.
    (4) După confecţionarea paşapoartelor de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu le va prelua prin curier special şi le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice şi stocate într-o bază de date specială şi securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.
    (5) Sunt acceptate pentru prelucrare numai cererile de paşapoarte diplomatice pentru categoriile de persoane menţionate expres la art. 8 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul facilitării reprezentării de către acestea a intereselor statului român în străinătate. Aceste prevederi sunt parte a unei legi speciale şi sunt de strictă interpretare, posibilitatea de echivalare a unor funcţii publice sau din diferite organizaţii de drept public ori privat care nu au fost prevăzute de lege ca fiind beneficiare ale dreptului de eliberare a unui paşaport diplomatic cu funcţiile prevăzute la articolul menţionat fiind posibilă numai pe baza unui act normativ de echivalare care se ataşează în copie la solicitarea de eliberare a paşaportului diplomatic.

    ART. 3
    (1) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. u) şi v) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu eliberează şi reînnoieşte paşapoarte diplomatice pentru persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susţinerea unor interese naţionale, pe bază de mandat şi pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, şi pentru foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor şi foştii prim-miniştri.
    (2) Instituţiile solicitante transmit Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu în anexa solicitării de eliberare/reînnoire a paşapoartelor diplomatice pentru persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susţinerea unor interese naţionale, pe bază de mandat şi pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, documentele menţionate la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c) şi copia certificată pentru conformitate a documentului constitutiv al mandatului de susţinere a intereselor naţionale şi/sau copia actului normativ prin care se echivalează funcţia persoanei pentru care se solicită eliberarea paşaportului diplomatic cu una dintre funcţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor şi foştii prim-miniştri transmit Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, anexate la solicitarea de eliberare/reînnoire a paşapoartelor diplomatice, documentele menţionate la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c).

    ART. 4
    Cetăţenii români aleşi în funcţia de membru al Parlamentului European beneficiază pe perioada mandatului, la cererea Direcţiei de protocol a Camerei Deputaţilor, adresată Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, la care se vor anexa documentele menţionate la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c) şi copia certificată pentru conformitate a actului normativ de validare în funcţia deţinută, care acordă dreptul la posesia unui paşaport diplomatic.

    ART. 5
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. p) şi s) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu eliberează şi reînnoieşte paşapoarte diplomatice pentru funcţionarii cu grad diplomatic şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare funcţionarilor cu grad diplomatic, funcţionarii cu grad consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare funcţionarilor cu grad consular, pentru soţul, soţia şi copiii minori ai acestor persoane şi pentru curierii diplomatici, după cum urmează:
    a) la solicitarea scrisă transmisă prin notă de solicitare pentru eliberarea unui paşaport diplomatic de către Direcţia generală resurse umane, pentru personalul încadrat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe. Direcţia generală resurse umane transmite nota de solicitare pentru eliberarea paşaportului diplomatic, care va menţiona calitatea, gradul şi funcţia de încadrare îndeplinite în Centrala Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunea diplomatică unde urmează să îşi desfăşoare activitatea viitorul titular al paşaportului şi datele de individualizare ale ordinului de încadrare şi/sau de trimitere în misiune emis de ministrul afacerilor externe, care probează necesitatea deplasării în străinătate în interes de serviciu; şi
    b) la solicitarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României transmisă Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului diplomatic aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni.


    ART. 6
    (1) La primirea solicitărilor de eliberare a paşapoartelor diplomatice transmise prin notă de solicitare a eliberării paşaportului diplomatic de către Direcţia generală resurse umane, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu procedează la examinarea conformităţii solicitării din punctul de vedere al admisibilităţii cererii la nivelul legalităţii acesteia şi, după constatarea conformităţii, îi invită pe viitorii titulari de paşapoarte diplomatice la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia şi semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a paşaportului diplomatic va fi motivat în scris.
    (2) După implementarea tuturor datelor de identificare şi a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai paşapoartelor diplomatice în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, directorul general al Direcţiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie decizia de emitere şi Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru personalizarea şi confecţionarea paşapoartelor.
    (3) După confecţionarea paşapoartelor de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu le va prelua prin curier special şi le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice şi stocate într-o bază de date specială şi securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.
    (4) După primirea solicitărilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României transmise Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului diplomatic aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu examinează datele electronice puse la dispoziţie, verifică aspectele legate de calitatea, cantitatea datelor şi admisibilitatea solicitărilor din punct de vedere legal, verifică împreună cu Direcţia generală resurse umane conformitatea legală a calităţii, funcţiei şi a gradului persoanei aflate în misiune în străinătate pentru care se solicită eliberarea sau reînnoirea unui paşaport diplomatic şi face propuneri directorului general al Direcţiei generale afaceri consulare, care operează în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie o decizie în legătură cu cererea. Refuzul cererii de eliberare a paşaportului diplomatic va fi motivat în scris.
    (5) În urma aprobării cererilor de către directorul general al Direcţiei generale afaceri consulare, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarele către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru personalizarea şi confecţionarea paşapoartelor.
    (6) După confecţionarea paşapoartelor de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu le va prelua prin curier special şi le va trimite la misiunile diplomatice şi oficiile consulare solicitante, care vor elibera paşapoartele titularilor în baza semnăturilor acestora depuse prin mijloace electronice aflate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare şi stocate într-o bază de date specială şi securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu.

    ART. 7
    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, soţul/soţia şi copiii minori ai titularilor de paşapoarte diplomatice urmează, din punctul de vedere al procedurii de eliberare a acestui tip de paşapoarte, regimul titularilor principali, cu respectarea prevederilor actelor normative menţionate la art. 1 alin. (1) al prezentelor norme metodologice în privinţa categoriilor de persoane îndreptăţite a fi titulari ai unui paşaport diplomatic. În cadrul notei de solicitare se vor menţiona datele de identificare a soţului/soţiei şi/sau copiilor minori care urmează persoana cu drept de posesie a unui paşaport diplomatic în solicitarea oficială adresată Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe împreună cu copiile certificate pentru conformitate cu originalul al cărţilor de identitate pentru persoanele cu vârsta mai mare de 14 ani, certificatele de naştere pentru minorii sub 14 ani şi declaraţiile de acord ale părinţilor pentru eliberarea paşapoartelor pentru minori.

    II. Norme metodologice pentru efectuarea procedurii de eliberare a paşapoartelor de serviciu
    ART. 8
    În conformitate cu prevederile art. 12 şi 13 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează direct sub coordonarea Direcţiei generale afaceri consulare procesul de eliberare a paşapoartelor de serviciu.

    ART. 9
    (1) La solicitarea scrisă, sprijinită de documente justificative, a instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 12 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care vor preciza scopul şi calitatea în care persoanele pentru care solicită eliberarea de paşapoarte de serviciu urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu procedează la examinarea conformităţii solicitării din punctul de vedere al admisibilităţii cererii la nivelul legalităţii acesteia şi, după constatarea conformităţii, invită viitorii titulari de paşapoarte de serviciu la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia şi semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a paşaportului de serviciu va fi motivat în scris.
    (2) Instituţiile sau autorităţile publice interesate transmit Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu:
    a) solicitare oficială în original pentru eliberarea paşaportului de serviciu, în care se menţionează datele de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea de paşapoarte de serviciu, motivul cererii de eliberare, încadrarea legală a bazei cererii de eliberare a paşaportului de serviciu, calitatea, gradul, funcţia persoanelor pentru care se solicită eliberarea de paşapoarte de serviciu, misiunea pe care urmează să o îndeplinească în străinătate în cazul persoanelor care sunt trimise în misiune în afara României în calitate oficială, în interesul autorităţii sau instituţiei publice din care face parte;
    b) copii certificate pentru conformitate ale documentelor de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea paşapoartelor de serviciu şi declaraţia autentică a părinţilor pentru eliberarea paşapoartelor pentru minori;
    c) dovada plăţii taxelor aferente eliberării paşaportului egale în cuantum cu cel stabilit pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice.

    (3) După implementarea tuturor datelor de identificare şi a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai paşapoartelor de serviciu în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, la propunerea Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, directorul general al Direcţiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie decizia de emitere şi Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru personalizarea şi confecţionarea paşapoartelor.
    (4) După confecţionarea paşapoartelor de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu le va prelua prin curier special şi le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice şi stocate într-o bază de date specială şi securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.
    (5) Vor fi acceptate pentru prelucrare numai cererile de paşapoarte de serviciu pentru categoriile de persoane menţionate expres la art. 12 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul facilitării deplasărilor în străinătate în calitate oficială, în interesul autorităţii sau instituţiei publice din care persoanele fac parte. Aceste prevederi sunt parte a unei legi speciale şi sunt de strictă interpretare, fără posibilităţi de echivalare a unor funcţii publice sau din diferite organizaţii de drept public ori privat care nu au fost prevăzute de lege ca fiind beneficiare ale dreptului de eliberare a unui paşaport de serviciu.

    ART. 10
    Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu eliberează şi reînnoieşte paşapoarte de serviciu pentru personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentanţelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale încadrat sau detaşat la Ministerul Afacerilor Externe şi trimis în misiune în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe şi pentru soţul, soţia şi copiii minori ai acestor persoane, după cum urmează:
    a) la solicitarea scrisă transmisă prin notă de solicitare pentru eliberarea unui paşaport de serviciu de către Direcţia generală resurse umane, pentru personalul încadrat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe. Direcţia generală resurse umane transmite nota de solicitare pentru eliberarea paşaportului de serviciu, care va menţiona calitatea şi funcţia de încadrare îndeplinite în Centrala Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunea diplomatică unde urmează să îşi desfăşoare activitatea viitorul titular al paşaportului şi datele de individualizare ale ordinului de încadrare şi/sau de trimitere în misiune emis de ministrul afacerilor externe, care probează necesitatea deplasării în străinătate în interes de serviciu; şi
    b) la solicitarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României transmisă Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului tehnico-administrativ şi de serviciu aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni.


    ART. 11
    (1) La primirea solicitărilor de eliberare a paşapoartelor de serviciu transmise prin notă de solicitare a eliberării paşaportului de serviciu de către Direcţia generală resurse umane, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu procedează la examinarea conformităţii solicitării din punctul de vedere al admisibilităţii cererii la nivelul legalităţii acesteia şi, după constatarea conformităţii, îi invită pe viitorii titulari de paşapoarte de serviciu la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia şi semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a paşaportului de serviciu va fi motivat în scris.
    (2) După implementarea tuturor datelor de identificare şi a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai paşapoartelor de serviciu în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, directorul general al Direcţiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie decizia de emitere şi Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru personalizarea şi confecţionarea paşapoartelor.
    (3) După confecţionarea paşapoartelor de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu le va prelua prin curier special şi le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice şi stocate într-o bază de date specială şi securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.
    (4) După primirea solicitărilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României transmise Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului tehnico-administrativ şi de serviciu aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu examinează datele electronice puse la dispoziţie, verifică aspectele legate de calitatea, cantitatea datelor şi admisibilitatea solicitărilor din punct de vedere legal, verifică împreună cu Direcţia generală resurse umane conformitatea legală a calităţii şi funcţiei persoanei aflate în misiune în străinătate pentru care se solicită eliberarea sau reînnoirea unui paşaport de serviciu şi face propuneri directorului general al Direcţiei generale afaceri consulare, care operează în sistemul informatic integrat de management al paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi titlurilor de călătorie o decizie în legătură cu cererea. Refuzul cererii de eliberare a paşaportului de serviciu va fi motivat în scris.
    (5) În urma aprobării cererilor de către directorul general al Direcţiei generale afaceri consulare, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarele către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru personalizarea şi confecţionarea paşapoartelor.
    (6) După confecţionarea paşapoartelor de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu le va prelua prin curier special şi le va trimite la misiunile diplomatice şi oficiile consulare solicitante, care vor elibera paşapoartele titularilor în baza semnăturilor acestora depuse prin mijloace electronice aflate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare şi stocate într-o bază de date specială şi securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu.

    ART. 12
    Soţul/Soţia şi copiii minori ai titularilor de paşapoarte de serviciu cuprinşi în prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, urmează din punctul de vedere al procedurii de eliberare a acestui tip de paşapoarte regimul titularilor principali, cu respectarea prevederilor actelor normative menţionate la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice în privinţa categoriilor de persoane îndreptăţite de a fi titulari ai unui paşaport de serviciu.

    III. Norme comune pentru efectuarea procedurilor de eliberare a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu
    ART. 13
    Cererile de eliberare a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu se transmit în scris la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, cu excepţia celor care se transmit electronic de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

    ART. 14
    (1) Datele biometrice (fotografia, amprentele digitale şi semnătura) se prelevează la sediul Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu şi, în situaţii excepţionale, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu excepţia următoarelor persoane, la cererea cărora se vor putea preleva datele de identificare şi datele biometrice la o locaţie indicată de aceştia:
    a) Preşedintele României;
    b) preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor;
    c) primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate miniştrilor;
    d) soţia/soţul şi copiii minori ai Preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi primului-ministru al Guvernului României;
    e) patriarhul, cardinalul şi şefii cultelor din România, recunoscute de stat.

    (2) Carnetele nepersonalizate de paşapoarte diplomatice şi de serviciu se achiziţionează de către Ministerul Afacerilor Externe de la producătorul unic Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi se predau prin proces-verbal Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea şi în numărul solicitat de această instituţie, pentru a fi asigurat un flux continuu şi constant de personalizare, confecţionare şi predare a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu către Ministerul Afacerilor Externe în cel mai scurt termen posibil, pentru asigurarea respectării termenelor de predare către titulari.
    (3) Carnetele nepersonalizate de paşapoarte diplomatice şi de serviciu se păstrează în custodia Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu până la predarea prin proces-verbal Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu menţinerea unui inventar strict şi actualizat al acestora.
    (4) În momentul eliberării unui nou paşaport diplomatic sau de serviciu Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, după caz, procedează în mod obligatoriu la anularea vechiului paşaport prin tăierea colţului paginii de date personale şi aplicarea ştampilei "ANULAT" pe pagina imediat următoare paginii de policarbonat/de date personale sau imediat următoare paginii care conţine datele de identificare, fotografia şi zona citibilă optic automat (MRZ). La dosarul care conţine cererea de eliberare a paşaportului diplomatic şi de serviciu şi documentaţia pe hârtie pentru sprijinul cererii de eliberare a noului paşaport se adaugă o copie a paşaportului vechi care conţine menţiunea "ANULAT", iar paşaportul vechi se va returna titularului împreună cu cel nou. Copia paşaportului anulat se va introduce şi în sistemul informatic integrat. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României transmit o copie a întregului dosar de paşaport diplomatic şi de serviciu la Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu, păstrând o copie pentru arhiva misiunii diplomatice sau a oficiului consular.
    (5) Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu este competent şi responsabil pentru întreţinerea, păstrarea şi actualizarea arhivei pe hârtie şi în versiune electronică a dosarelor şi fişierelor electronice rezultate în urma eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, care se realizează în spaţii special amenajate şi securizate şi prin stocare pe servere speciale. Inventarul de arhivă şi bazele de date electronice se predau pe bază de proces-verbal de către şeful de divizie care coordonează Centrul Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu odată cu predarea responsabilităţilor către noua persoană numită în funcţie.
    (6) Întreţinerea în bună stare şi funcţionarea în parametrii prevăzuţi de producător a echipamentelor de tehnologia informaţiei şi a legăturilor informatice cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi cu echipamentele informatice ale Direcţiei generale de paşapoarte şi Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt de competenţa şi în responsabilitatea Direcţiei tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    (7) În cazul în care membrii personalului Centrului de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu se deplasează în alte localităţi decât capitala României în vederea prelevării datelor biometrice pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) şi, în situaţii excepţionale, pentru prelevarea de date biometrice pentru grupuri de persoane ce depăşesc 50 de persoane în vederea eliberării paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cheltuielile de deplasare se suportă de către instituţiile solicitante.
    (8) Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe este competentă şi responsabilă pentru coordonarea, controlul, efectuarea intervenţiilor necesare şi transmiterea de instrucţiuni către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru asigurarea funcţionării echipamentelor de tehnologia informaţiei parte a sistemului informatic integrat de management a activităţii de eliberare a paşapoartelor, instalate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016