Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 8 februarie 2010

    TITLUL I
    Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat

    CAP. I
    Programarea bugetară a fondurilor aferente Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi a contribuţiei publice naţionale totale

    ART. 1
    (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor şi se aprobă cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
    (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, şi a Programului operaţional pentru pescuit, denumit în continuare POP, conform anexei nr. 1.
    (3) Fişa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.
    (4) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de beneficiar prevăzut la art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacă fişa de fundamentare a proiectului este avizată de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), în cazul proiectelor finanţate din PNDR, şi de Autoritatea de management pentru POP, pentru cele finanţate din POP, în cadrul căruia se propune la finanţare/se finanţează proiectul respectiv.
    (5) În cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevăzut la art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare.
    (6) Notele justificative prevăzute la alin. (5) vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului.
    ART. 2
    (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 16 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor şi se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
    (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuţi la art. 16 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul PNDR sau POP, conform anexei nr. 1, fără a mai solicita avizul APDRP/Autorităţii de management pentru POP.
    (3) În cazul proiectelor propuse la finanţare, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare.
    (4) Notele justificative prevăzute la alin. (3) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora şi necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului.
    (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul PNDR şi POP, cât şi pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţii publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local.
    (6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul PNDR sau POP, ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritatea de plată, pe baza solicitării de finanţare transmisă de beneficiari.
    (7) Beneficiarii prevăzuţi la art. 16 şi 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca la semnarea contractului de finanţare să depună o copie a formularului bugetar "Fişa proiectului", anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul PNDR sau POP, semnat de ordonatorul principal de credite.
    ART. 3
    Anexa nr. 1 este destinată fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, şi Fondul european pentru pescuit, denumit în continuare FEP.
    ART. 4
    Sumele reprezentând contravaloarea sprijinului financiar FEGA şi a contribuţiei publice naţionale totale aferente PNDR şi POP se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în formularul referitor la finanţarea programelor politicilor comune agricole şi de pescuit.
    ART. 5
    Sumele prevăzute la art. 13 lit. e) şi art. 22 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind în bugetul MADR, cu rol de autoritate de management pentru PNDR şi POP, conform prevederilor art. 19, 23 şi 31 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

    CAP. II
    Fluxuri financiare

    ART. 6
    (1) Fondurile pentru cheltuielile aferente Fondului european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, prevăzute în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se acoperă integral din finanţarea comunitară, dacă au fost efectuate în conformitate cu regulile comunitare din domeniu şi dacă sunt efectuate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), agenţia de plăţi acreditată.
    (2) Plăţile lunare necesare pentru finanţarea cheltuielilor FEGA se efectuează de către Comisia Europeană, sub forma rambursărilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA, după ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative.
    (3) Rambursările lunare efectuate de Comisia Europeană din FEGA, reprezentând fondurile pentru cheltuielile agricole, se efectuează până în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către APIA.
    ART. 7
    În situaţia în care APIA nu poate efectua plăţile către beneficiari de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative la termenele stabilite de legislaţia comunitară, penalităţile aferente plăţilor efectuate cu întârziere către beneficiari, declarate neeligibile la finanţarea din FEGA, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR, se suportă de la bugetul de stat.
    ART. 8
    Contribuţia comunitară pentru dezvoltare rurală se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza prevederilor PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
    ART. 9
    Contribuţia comunitară pentru FEP se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C6664/2007, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2007 privind Fondul European pentru Pescuit.
    ART. 10
    (1) Rambursările efectuate de Comisia Europeană din FEGA, FEADR şi FEP, reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene, se încasează într-un cont analitic deschis pe numele MADR, în cadrul contului de valută al Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, deschis la Banca Naţională a României.
    (2) Sumele rambursate de Comisia Europeană potrivit art. 9, art. 18 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se virează de MADR în contul de venituri ale bugetului de stat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării.
    ART. 11
    (1) Beneficiarii publici şi privaţi ai sprijinului financiar acordat din FEGA pot solicita APIA plata unui avans de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiilor şi în limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2.
    (2) APIA are obligaţia de a solicita beneficiarului o garanţie pentru acordarea avansului, la nivelul specificat în anexa nr. 2.
    (3) APIA acordă avansul numai după constituirea garanţiei pentru returnarea avansului de către beneficiarul de avans care are această obligaţie.
    (4) Beneficiarii privaţi vor constitui garanţia sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau a unui depozit în numerar, prin virarea sumei în contul 50.05.08 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA", deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Emiterea scrisorilor de garanţie bancară se face de către băncile autorizate de Banca Naţională a României, înscrise în Registrul instituţiilor de credit.
    (5) Modelele scrisorilor de garanţie bancară pentru returnarea avansului sunt prezentate în anexele nr. 3a şi 3b.
    (6) Beneficiarii privaţi ai schemei de plată unică pe suprafaţă pentru care au fost finalizate verificările condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 387/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, şi pentru care au fost emise decizii de plată potrivit legislaţiei naţionale pot solicita acordarea unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 10^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În cazul prevăzut la alin. (6) APIA acordă avansul fără constituirea unei garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.
    ART. 12
    (1) Beneficiarii publici şi privaţi ai unui sprijin pentru investiţii finanţat din FEADR pot solicita APDRP plata unui avans în condiţiile prevăzute în art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garanţie şi virarea sumelor în contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR" deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, care, la rândul său, le va restitui MADR astfel: în contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" componenta de finanţare externă nerambursabilă din avans, în contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR" componenta de cofinanţare şi în contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR" diferenţa de 10% recuperată în plus faţă de avansul acordat.
    (3) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în contractele de finanţare încheiate de APDRP cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuţie se virează de beneficiari în contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finanţare. APDRP virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat.
    ART. 13
    (1) APIA şi APDRP transmit estimarea necesarului de fonduri trimestrial, iar Autoritatea de management pentru POP lunar la MADR, în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plăţile, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7.
    (2) MADR transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, denumită în continuare UCRBUE, din cadrul MFP previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente FEGA, FEADR şi FEP, în vederea estimării poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeană.
    (3) MADR transmite UCRBUE situaţia sumelor rambursate/încasate de la Comisia Europeană aferente FEGA, FEADR şi FEP, precum şi situaţia actualizată a alocărilor anuale din aceste fonduri, stabilite de Comisia Europeană pentru România, în vederea monitorizării poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeană.
    (4) Pe baza plăţilor efectuate de MADR, APIA şi APDRP, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi din cadrul APDRP şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul MFP transmit UCRBUE copiile declaraţiilor de cheltuieli aferente FEGA, FEADR şi FEP, la termenele solicitate de Comisia Europeană.
    (5) Pe baza estimărilor comunicate de APIA, APDRP şi MADR, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi din cadrul APDRP şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul MFP transmit UCRBUE, în copie, previziunile sumelor de încasat/rambursat din FEGA, FEADR şi FEP transmise Comisiei Europene pentru anul în curs şi pentru anul următor.
    (6) Solicitarea de fonduri de către APIA, APDRP şi Autoritatea de management pentru POP de la MADR se va face distinct pe axe, măsuri şi scheme de sprijin, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeană, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8, 9 şi 10.
    (7) Solicitarea de fonduri de către APDRP de la MADR pentru sumele necesare acoperirii plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, acordate de la bugetul de stat potrivit art. 13 lit. d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror beneficiari sunt prevăzuţi la art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în măsura "Asistenţă tehnică" din cap. 16 "Operaţiuni de asistenţă tehnică din PNDR", se va face distinct pe axe, măsuri şi scheme de sprijin, conform formularului de solicitare de fonduri din anexa nr. 11.
    (8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
    (9) MADR solicită MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevăzute în bugetul propriu sau le solicită din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 12, 13 şi 14.
    (10) APIA solicită APDRP, în baza declaraţiei privind cererile de plăţi compensatorii, sumele aferente schemelor şi măsurilor FEADR şi, în baza declaraţiei privind cererile de plăţi naţionale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea rambursării la MADR, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 15 şi 16.
    (11) APIA solicită APDRP, în baza declaraţiei privind cererile de plăţi compensatorii, sumele aferente schemelor şi măsurilor FEADR şi, în baza declaraţiei privind cererile de plăţi naţionale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 17 şi 18.
    (12) Ulterior aprobării de către MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunică agenţiilor de plăţi, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 19 şi 20, data şi suma ce se transferă în conturile deschise la Trezoreria Statului.
    ART. 14
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor, APDRP şi MADR efectuează plăţile către beneficiari.
    (2) În prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), APDRP va restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate şi va notifica în scris MADR, conform modelului prezentat în anexa nr. 21.
    ART. 15
    (1) MADR, în calitate de autoritate competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole (RICA), culege informaţii contabile de la exploataţiile agricole, pe care le utilizează în elaborarea de studii şi analize economico-financiare.
    (2) Finanţarea cheltuielilor de înfiinţare şi susţinere a sistemelor informatice de contabilitate, conform art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din fonduri externe nerambursabile FEGA şi din alocaţii bugetare, prin bugetul MADR, sau din alte surse stabilite prin acte normative.
    (3) Plăţile către furnizori, reprezentând decontarea cheltuielilor privind achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate funcţionării RICA, se efectuează de către MADR astfel: din fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu această destinaţie de Comisia Europeană, iar taxa pe valoarea adăugată din alocaţii bugetare, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA.
    (4) MADR solicită MFP sumele necesare efectuării plăţilor, altele decât cele eligibile, respectiv taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, lucrărilor şi serviciilor achiziţionate destinate funcţionării RICA, conform anexei nr. 22.

    CAP. III
    Conturile aferente derulării Fondului european de garantare agricolă, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit şi a contribuţiei publice naţionale totale

    ART. 16
    (1) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR şi FEP, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
    (2) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR şi FEP, următoarele conturi:
    a) contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";
    b) contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";
    c) contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP".
    (3) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea FEGA, FEADR şi FEP, următoarele conturi:
    a) contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA";
    b) contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR";
    c) contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP".
    (4) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană aferente FEGA, FEADR şi FEP, următoarele conturi:
    a) contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA";
    b) contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR";
    c) contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP".
    (5) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente celor 3 fonduri, următoarele conturi:
    a) contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";
    b) contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";
    c) contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP".
    (6) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea FEP, contul 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP".
    (7) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea FEGA, contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA".
    (8) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" şi, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea de sume de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEGA de la Comisia Europeană, contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA".
    (9) Pe numele APIA şi APDRP, ca ordonator secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea FEADR, câte un cont 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR".
    (10) Pe numele APIA şi APDRP, ca ordonator secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEADR de la Comisia Europeană, câte un cont 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEADR".
    (11) Pe numele APIA şi APDRP, ca ordonator secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEADR, câte un cont 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".
    (12) Pe numele APIA şi al centrelor judeţene ale APIA, ca ordonatori secundar, respectiv terţiari de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea FEGA şi FEADR, următoarele conturi:
    a) contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA";
    b) contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR".
    (13) Pe numele APDRP, ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea FEADR, contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR".
    (14) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele decât cele eligibile, contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA".
    (15) Pe numele APDRP, ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele decât cele eligibile, contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR".
    (16) Pe măsura necesităţilor, MADR, APIA şi APDRP pot deschide, cu avizul MFP, şi alte conturi de disponibilităţi analitice în cadrul contului sintetic 54.04 "Disponibil din fonduri externe aferente Politicii agricole comune şi cofinanţarea/prefinanţarea acesteia".
    ART. 17
    (1) Pentru disponibilităţile din asistenţa financiară nerambursabilă aflate în conturile MADR, APIA şi APDRP, precum şi ale beneficiarilor Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.
    (2) Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile MADR, APIA şi APDRP, precum şi prin conturile beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.
    ART. 18
    (1) Plăţile aferente derulării operaţiunilor financiare de implementare a schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectuează de către APIA astfel:
    - beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;
    - organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică şi altor persoane juridice care nu se încadrează în categoria operatorilor economici definiţi la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;
    - instituţiilor publice, într-un cont distinct de disponibil, deschis la Trezoreria Statului; sumele încasate în contul de disponibil se utilizează pe răspunderea beneficiarilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    - operatorilor economici organizaţi ca regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare.
    (2) Plăţile aferente derulării proiectelor finanţate din FEADR şi FEP se efectuează de către APDRP şi MADR astfel:
    - în conturi deschise la instituţii financiar-bancare, pentru beneficiarii persoane fizice;
    - în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare, pentru operatorii economici organizaţi ca regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale;
    - în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
    - în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale;
    - în conturile de venituri ale bugetelor locale deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetele locale;
    - în conturile de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale.
    ART. 19
    Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile FEGA, FEADR şi FEP şi a sumelor alocate de la bugetul de stat de către APIA, APDRP şi MADR prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi Banca Naţională a României sunt descrise în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.
    ART. 20
    Prin ordin al ministrului agriculturi şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanţelor publice, se aprobă instrucţiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune şi de pescuit provenite din FEGA, FEADR şi FEP şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat.

    TITLUL II
    Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului

    ART. 21
    În bugetul MADR se cuprinde valoarea totală a proiectelor aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, respectiv:
    a) sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat;
    b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanţarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;
    c) sumele necesare finanţării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuării plăţilor;
    d) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene;
    e) sumele necesare finanţării diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate de MADR.
    ART. 22
    (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind în bugetul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, pe toată perioada de implementare a acestora şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
    (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), ANPA are obligaţia de a completa fişa de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, conform anexei nr. 1.
    (3) Anexa nr. 1 este destinată fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului.
    ART. 23
    (1) Solicitarea de fonduri se face de ANPA de la MADR, pe surse de finanţare, respectiv fonduri externe nerambursabile şi sume alocate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 24.
    (2) MADR solicită MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevăzute în bugetul propriu sau le solicită din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 25.
    (3) Ulterior aprobării de către MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunică ANPA, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat în anexa nr. 26, data şi suma ce se transferă în conturile deschise la Trezoreria Statului.
    ART. 24
    (1) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente celor două programe, MADR şi ANPA deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
    (2) Pe numele MADR şi al ANPA, ca ordonator principal, respectiv terţiar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului, se deschide câte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, şi anume contul 54.06.01.41 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului". În acest cont de disponibil ANPA va încasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contribuţia financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia Europeană, şi va efectua plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii pentru implementarea programului.
    (3) Pe numele MADR şi al ANPA, ca ordonator principal, respectiv terţiar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, se deschide câte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, şi anume contul 54.06.01.43 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului". În acest cont de disponibil ANPA va încasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contribuţia financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia Europeană, şi va efectua plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii pentru implementarea programului.
    (4) Pe numele ANPA, ca ordonator terţiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea celor două programe, conturile de disponibil 54.06.02.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare aferente altor instrumente - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" şi 54.06.02.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare aferente altor instrumente - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului".
    (5) Pe numele ANPA, ca ordonator terţiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană aferente celor două programe, conturile de disponibil 54.06.03.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" şi 54.06.03.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului".
    (6) Pe numele MADR şi al ANPA, ca ordonator principal, respectiv terţiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente celor două programe, câte un cont de disponibil 54.06.04.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" şi 54.06.04.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului".
    ART. 25
    Pe măsura încasării de la Comisia Europeană a rambursărilor reprezentând plăţi intermediare şi plăţi finale ale celor două programe, MADR virează sumele în conturile de venituri ale bugetului de stat.
    ART. 26
    Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile şi a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru implementarea celor două programe prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi Banca Naţională a României sunt descrise în anexa nr. 27.
    ART. 27
    ANPA transmite UCRBUE din cadrul MFP situaţia alocărilor anuale stabilite de Comisia Europeană pentru România, precum şi a sumelor încasate de la aceasta aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii în domeniul pescuitului, respectiv Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului.
    ART. 28
    Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanţelor publice, se aprobă instrucţiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului din fonduri alocate de Comisia Europeană, precum şi de la bugetul de stat.
    ART. 29
    Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice


    Ordonator de credite ..........
    Departament (care propune/implementează
    proiectul) ..........

    Bugetul din care este finanţat: ..........
      I - Credite de angajament (CA)
      II - Credite bugetare (CB)


                              Fişă de fundamentare
                            a proiectului propus la
        finanţare/finanţat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
    rurală (FEADR) Fondul european pentru pescuit (FEP) programe de pescuit

    Denumirea proiectului .......
    şi/sau
    Nr.___ data contractului/deciziei/ordinului
    de finanţare .......

    Program/instrument/facilitate .......
    Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)
    postaderare - FEADR/FEP/Programe de .......
    pescuit
                                                                       mii lei
┌─────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada de │ CA/│ Bugetul proiectului *) (realizat/estimat) │
│ implementare │ CB ├───────┬─────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ Total │ Cheltuieli eligibile│ Alte cheltuieli decât │
│ │ │ │ │ cele eligibile │
│ │ │ ├───────────┬─────────┼───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ Total │din care TVA │
│ │ │ ├───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ FEN │ buget │ buget │buget propriu│
│ │ │ │postaderare│ propriu │ propriu │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ 0 │ │1=2+3+4│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│...(anul 1) │ I │ │ │ │ │ │
│ (realizat/ ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ estimat) │ II │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│...(anul 2) │ I │ │ │ │ │ │
│ (realizat/ ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ estimat) │ II │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ I │ │ │ │ │ │
│ ...(anul 3) ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ II │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────────┤
                                                                               │
┌─────────────────┬────┬───────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ I │ │ │ │ │ │
│ ...(anul n) ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ II │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ I │ │ │ │ │ │
│ TOTAL ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ II │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘

    Descriere activităţi eligibile:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                              ┌────────────────────────────────┐
                                              │ AVIZAT **) │
                                              └────────────────────────────────┘
    Departament/Direcţie (beneficiar) Autoritate de management
      .............................. .................

    Director general/Director/Preşedinte, Director general/Director,

    Date de contact:

    Fax/e-mail: ...........


-----------
    *) Pentru proiectele în parteneriat se va lua în considerare numai
totalul bugetelor activităţilor proprii.
    **) Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 14, 15, 24 şi 25
din OUG nr. 74/2009 şi ANPA.    ANEXA 2
    la normele metodologice


              Categoriile de ajutoare financiare acordate conform
           măsurilor de piaţă şi măsurilor de informare şi promovare
             a produselor agricole finanţate din Fondul european de
          garantare agricolă (FEGA), limitele maxime privind acordarea
                       avansurilor şi nivelul garanţiilor


┌───┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea măsurii │ Legislaţie comunitară │ Condiţiile de acordare, limitele maxime │
│ │ │ │ de acordare a avansurilor şi │
│ │ │ │ nivelul garanţiilor │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Ajutorul financiar │Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al │1. Cererea de avans │
│ │destinat finanţării │Comisiei din 21 decembrie 2007 de │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │programelor operaţi- │stabilire a normelor de aplicare a │financiar. │
│ │onale ale organizaţi- │Regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) │3. Valoarea avansului reprezintă cuantumul │
│ │ilor de producători │nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale │cheltuielilor pentru o perioadă de 4 luni, │
│ │ │Consiliului în sectorul fructelor şi │începând din luna în care se depune cererea│
│ │ │legumelor │de avans. │
│ │ │ │4. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ │5. Totalul avansurilor în cadrul unui an │
│ │ │ │nu trebuie să depăşească 80% din cuantumul │
│ │ │ │ajutorului aprobat iniţial pentru programul│
│ │ │ │operaţional în cauză. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Restructurarea şi │Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al │1. Cererea de avans │
│ │reconversia plantaţi- │Consiliului din 29 aprilie 2008 privind │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ilor de viţă-de-vie │organizarea comună a pieţei vitivinicole│financiar │
│ │ │de modificare a Regulamentului (CE) nr. │3. Se pot acorda avansuri de 100% din │
│ │ │1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. │ajutorul financiar. │
│ │ │1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. │4. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. │avansului acordat │
│ │ │3/2008 şi de abrogare a Regulamentului │5. Avansul se acordă înainte de executarea │
│ │ │(CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului │unei anumite măsuri, cu condiţia ca │
│ │ │(CE) nr. 1.493/1999; Regulamentul (CE) │execuţia respectivei măsuri să fi început │
│ │ │nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie │deja. │
│ │ │2008 de stabilire a normelor de aplicare│6. Beneficiarul avansului este obligat să │
│ │ │a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al │execute măsura în 2 ani de la acordarea │
│ │ │Consiliului privind organizarea comună a│avansului. Durata poate fi modificată prin │
│ │ │pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte │hotărâre a Guvernului în următoarele │
│ │ │programele de sprijin, comerţul cu │situaţii: │
│ │ │ţările terţe, potenţialul de producţie │a) suprafeţele implicate sunt cuprinse în │
│ │ │şi privind controalele în sectorul │zone care au suferit calamităţi naturale; │
│ │ │vitivinicol │b) suprafeţele au fost atestate de către un│
│ │ │ │organism recunoscut, implicat în probleme │
│ │ │ │de natură fitosanitară privind materialul │
│ │ │ │săditor. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ajutor pentru │Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al │1. Cererea de avans │
│ │procesarea primară a │Comisiei din 5 februarie 2001 de │2. Acordarea avansului va fi condiţionată │
│ │inului şi cânepei │stabilire a normelor de aplicare a │de efectuarea verificărilor administrative │
│ │pentru fibre │Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 │şi a "Declaraţiei de producţie", la faţa │
│ │ │al Consiliului privind organizarea │locului, stabilindu-se astfel ajutorul │
│ │ │comună a pieţelor în sectorul inului şi │financiar. │
│ │ │cânepei pentru fibre │3. Se pot acorda avansuri de 80% din │
│ │ │ │ajutorul financiar. │
│ │ │ │4. Nivelul garanţiei constituite reprezintă│
│ │ │ │35% din cuantumul ajutorului financiar │
│ │ │ │pentru fibrele lungi de in, fibrele scurte │
│ │ │ │de in şi pentru fibrele de cânepă şi 110% │
│ │ │ │din cuantumul ajutorului financiar acordat │
│ │ │ │pentru fibrele scurte de in pentru care s-a│
│ │ │ │încheiat contract de curăţare. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Ajutor pentru stocarea│Regulamentul (CE) nr. 2.771/1999 al │1. Cererea de avans │
│ │privată a untului şi │Comisiei din 16 decembrie 1999 de │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │smântânii │stabilire a normelor de aplicare a │financiar aferent unei zile-tonă de stocare│
│ │ │Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al │3. Se pot acorda avansuri pentru o perioadă│
│ │ │Consiliului privind măsurile de inter- │de depozitare de 90 de zile. │
│ │ │venţie pe piaţa untului şi smântânii │4. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ │5. Avansul se poate acorda o singură dată, │
│ │ │ │după o perioadă de stocare de 60 de zile. │
│ │ │ │6. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Acordarea ajutorului │Regulamentul (CE) nr. 2.707/2000 al │1. Cererea de avans │
│ │comunitar pentru │Comisiei din 11 decembrie 2000 de │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │furnizarea de lapte în│stabilire a normelor de aplicare a │financiar. │
│ │instituţiile şcolare │Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al │3. Se pot acorda avansuri de 100% din │
│ │ │Consiliului privind acordarea de │ajutorul financiar. │
│ │ │ajutoare comunitare pentru furnizarea │4. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │laptelui şi a anumitor produse lactate │avansului acordat │
│ │ │elevilor din instituţiile şcolare │5. În cazul unei cereri de avans efectuate │
│ │ │ │de un furnizor, Agenţia de Plăţi şi │
│ │ │ │Intervenţie pentru Agricultură (APIA) poate│
│ │ │ │plăti avansul pe baza cantităţilor livrate,│
│ │ │ │fără a pretinde documente justificative. │
│ │ │ │Furnizorul înaintează APIA, în termen de o │
│ │ │ │lună de la plata avansului, documentele │
│ │ │ │necesare plăţii finale a ajutorului, │
│ │ │ │exceptând cazul în care APIA a efectuat │
│ │ │ │controlul. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Acordarea ajutorului │Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al │1. Cererea de avans │
│ │financiar la cumpăra- │Comisiei din 9 noiembrie 2005 de │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │rea de unt, unt con- │stabilire a normelor de aplicare a │financiar pentru produsele eligibile, │
│ │centrat sau smântână │Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al │prin licitaţie. │
│ │de pe piaţa liberă, │Consiliului în ceea ce priveşte │3. Se pot acorda avansuri de 100% din aju- │
│ │destinate fabricării │măsurile de comercializare a smântânii, │torul financiar pentru produsele eligibile.│
│ │produselor de patise- │untului şi a untului concentrat pe │4. Nivelul garanţiei se stabileşte de către│
│ │rie, îngheţatei şi │piaţa comunitară │Comisia Europeană. │
│ │altor produse │ │5. Beneficiarul va semna un angajament prin│
│ │alimentare │ │care se obligă ca produsele eligibile să │
│ │ │ │fie încorporate într-un produs finit, în │
│ │ │ │termen de 4 luni de la încheierea │
│ │ │ │licitaţiei. │
│ │ │ │6. În produsele eligibile să fie │
│ │ │ │încorporaţi marcatori. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Stocare privată de │Regulamentul (CEE) nr. 3.444/90 al │1. Cererea de avans │
│ │carne de porc │Comisiei din 27 noiembrie 1990 de │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ │stabilire a normelor detaliate de │financiar aferent unei zile-tonă de stocare│
│ │ │acordare a ajutorului pentru depozitarea│3. Se poate acorda avans reprezentând │
│ │ │în regim privat a cărnii de porc │valoarea ajutorului financiar calculat │
│ │ │ │pentru 3 luni de stocare. │
│ │ │ │4. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ │5. Se acordă avans după 3 luni de stocare │
│ │ │ │contractuală. │
│ │ │ │6. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Stocare privată de │Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al │1. Cererea de avans │
│ │carne de bovină │Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ │normelor de aplicare a Regulamentului │financiar aferent unei zile-tonă de stocare│
│ │ │(CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în │3. Se poate acorda avans reprezentând │
│ │ │ceea ce priveşte ajutoarele pentru │valoarea ajutorului financiar calculat │
│ │ │depozitarea privată în sectorul cărnii │pentru 3 luni de stocare. │
│ │ │de vită şi mânzat │4. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ │5. Se acordă avans după 3 luni de stocare │
│ │ │ │contractuală. │
│ │ │ │6. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Stocare privată de │Regulamentul (CEE) nr. 3.446/90 al │1. Cererea de avans │
│ │carne de oaie şi capră│Comisiei din 27 noiembrie 1990 de │2. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ │stabilire a normelor de acordare a │financiar aferent unei zile-tonă de stocare│
│ │ │ajutoarelor pentru depozitarea privată │3. Se poate acorda avans reprezentând │
│ │ │în sectorul cărnii de oaie şi de capră │valoarea ajutorului financiar calculat │
│ │ │ │pentru 3 luni de stocare. │
│ │ │ │4. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ │5. Se acordă avans după 3 luni de stocare │
│ │ │ │contractuală. │
│ │ │ │6. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│10.│Ajutorul de restructu-│Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al │1. Cererea de avans. Se consideră plată în │
│ │rare pentru industria │Consiliului din 20 februarie 2006 de │avans situaţia în care orice plată se │
│ │zahărului │instituire a unui regim temporar de │efectuează la o dată calendaristică │
│ │ │restructurare a industriei zahărului în │anterioară datei finalizării planului │
│ │ │Comunitatea Europeană şi de modificare │de restructurare. │
│ │ │a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 │2. Cuantumul ajutorului de restructurare │
│ │ │privind finanţarea politicii agricole │per tona de cotă la care se renunţă este │
│ │ │comune │stabilit de art. 5 din Regulamentul Consi- │
│ │ │ │liului (CE) nr. 320/2006, în funcţie de │
│ │ │ │dezasamblarea instalaţiilor, pe ani │
│ │ │ │comerciali. │
│ │ │ │3. Se poate acorda avans astfel: 40% din │
│ │ │ │ajutorul de restructurare per tonă de cotă │
│ │ │ │la care se renunţă şi se acordă în luna │
│ │ │ │iunie a anului de comercializare în care se│
│ │ │ │renunţă la cotă; şi 60% din ajutorul de │
│ │ │ │restructurare per tonă de cotă la care se │
│ │ │ │renunţă şi se acordă în luna februarie a │
│ │ │ │anului de comercializare următor. │
│ │ │ │4. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│11.│Furnizare de alimente │Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al │1. Cererea de avans │
│ │din stocurile de │Comisiei din 29 octombrie 1992 de │2. Existenţa unui contract semnat în │
│ │intervenţie pentru │stabilire a normelor de punere în │condiţiile legii │
│ │cele mai defavorizate │aplicare a furnizării de alimente din │3. Se poate acorda un avans de 100% din │
│ │persoane din România │stocurile de intervenţie pentru │ajutorul financiar acordat de Comisia │
│ │ │persoanele cele mai defavorizate din │Europeană. │
│ │ │Comunitate, astfel cum a fost modificat │4. Nivelul garanţiei - 110% din valoarea │
│ │ │şi completat prin Regulamentul (CE) │totală cuprinsă în ofertă │
│ │ │nr. 1.127/2007 │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│12.│Acţiuni de informare │Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al │1. Cererea de avans │
│ │şi promovare pentru │Consiliului din 17 decembrie 2007 │2. Existenţa unui contract semnat în │
│ │produsele agricole pe │privind acţiunile de informare şi │condiţiile legii, după constituirea │
│ │piaţa internă şi în │promovare pentru produsele agricole pe │garanţiei de bună execuţie în cuantum de │
│ │ţări terţe │piaţa internă şi în ţări terţe; │15% din contribuţia financiară maximă │
│ │ │Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al │anuală a Comunităţii şi a statelor membre │
│ │ │Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire │în cauză, destinată să garanteze buna │
│ │ │a normelor de aplicare a Regulamentului │executare a contractului. Dacă organizaţia │
│ │ │(CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind │contractantă este un organism de drept │
│ │ │acţiunile de informare şi promovare │public sau dacă acesta acţionează sub │
│ │ │pentru produsele agricole pe piaţa │tutela unui astfel de organism, o garanţie │
│ │ │internă şi în ţările terţe; Regulamentul│scrisă din partea autorităţii tutelare care│
│ │ │(CEE) nr. 2.220/1985 al Comisiei din │să acopere procentajul mai sus menţionat │
│ │ │22 iulie 1985 de stabilire a normelor │poate să fie acceptată de către APIA, atât │
│ │ │comune de aplicare a regimului de │timp cât autoritatea tutelară se angajează │
│ │ │garanţii pentru produsele agricole, cu │să vegheze la executarea corectă a obliga- │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │ţiilor asumate şi să verifice că sumele │
│ │ │ │primite sunt adecvat utilizate pentru │
│ │ │ │executarea obligaţiilor asumate. │
│ │ │ │3. Se va stabili contribuţia comunitară şi │
│ │ │ │naţională anuală. │
│ │ │ │4. Se poate acorda un avans de 30% din suma│
│ │ │ │contribuţiei comunitare şi naţionale anuale│
│ │ │ │5. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat. În cazul beneficiarilor │
│ │ │ │publici, APIA poate accepta o garanţie │
│ │ │ │scrisă din partea autorităţii ierarhice │
│ │ │ │superioare acestora, în conformitate cu │
│ │ │ │dispoziţiile în vigoare, cu condiţia ca │
│ │ │ │autoritatea respectivă să se angajeze să │
│ │ │ │plătească suma acoperită de garanţie, în │
│ │ │ │cazul în care avansul plătit nu a fost │
│ │ │ │justificat. │
│ │ │ │6. Modelul scrisorilor de garanţie este cel│
│ │ │ │prevăzut în regulamentele specifice. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│13.│Restituiri la exportul│Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al │1. Cererea de avans │
│ │de produse agricole │Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire │2. Se pot acorda avansuri de până la 100% │
│ │ │a normelor comune de aplicare a │din valoarea restituirii la exportul de │
│ │ │sistemului de restituiri la export │produse agricole solicitată. │
│ │ │pentru produsele agricole; Regulamentul │3. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │(CEE) nr. 2.220/1985, cu modificările │avansului │
│ │ │şi completările ulterioare. │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│14.│Promovarea vinurilor │Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al │1. Cererea de avans │
│ │pe pieţele ţărilor │Consiliului din 22 octombrie 2007 de │2. Existenţa unui contract semnat în │
│ │terţe în campaniile │instituire a unei organizări comune a │condiţiile legii, după constituirea │
│ │viticole 2008/2009- │pieţelor agricole şi privind dispoziţii │garanţiei de bună execuţie în cuantum de │
│ │2012/2013 │specifice referitoare la anumite produse│2% din valoarea totală a sprijinului │
│ │ │agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu │financiar comunitar şi naţional. │
│ │ │modificările şi completările ulterioare;│3. Se va stabili contribuţia comunitară şi │
│ │ │Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al │naţională anuală. │
│ │ │Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire │4. Se poate acorda un avans de până la │
│ │ │a normelor de aplicare a Regulamentului │100% din suma contribuţiei comunitare şi │
│ │ │(CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind│naţionale anuale. │
│ │ │organizarea comună a pieţei vitivinicole│5. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │în ceea ce priveşte programele de │avansului acordat. │
│ │ │sprijin, comerţul cu ţările terţe, │ │
│ │ │potenţialul de producţie şi privind │ │
│ │ │controalele în sectorul vitivinicol; │ │
│ │ │Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985, cu │ │
│ │ │modificările şi completările ulterioare.│ │
└───┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3a
    la normele metodologice

                         Scrisoare de garanţie bancară
                             Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX

    Cu privire la Cererea pentru .................................*) nr. .............., depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean .................... de către ..................................., str. .................... nr. ......., localitatea .................... judeţul ............................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................, CUI ....................... (operatorul economic), şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene ........................, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând ..... % din suma solicitată.
    Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială ..................., str. ..............nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului, CUI ........................., noi, Banca .............................., Sucursala ...................................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului, .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la concurenţa sumei de maximum ................ (în litere .....................) lei, orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic .................................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate ....................., cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.
    Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. 50.05.08, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.
    Aceasta garanţie este valabilă până la data de ..............., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.
    Orice plată efectuată de bancă în condiţiile prezentei scrisori de garanţie bancară va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăţi.
    În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ....., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ................................... .
    Restituirea originalului scrisorii de garanţie bancară de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilităţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate.
    Prezenta scrisoare de garanţie bancară este supusă Publicaţiei 458 a CC CCI Paris şi este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti.

    Semnături autorizate: ........................

-----------
    *) Se specifică programul/măsura/acţiunea/campania/perioada de desfăşurare.


    ANEXA 3b
    la normele metodologice

                         Scrisoare de garanţie bancară
                             Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX

    Cu privire la buna executare a Contractului de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe ............................., ce urmează a fi încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Societatea Comercială ........................., str. ............ nr. ......., localitatea ...................., judeţul ......................., nr. de înregistrare la registrul comerţului............................, CUI ....................... (operatorul economic), şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene de profil, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară de bună execuţie.
    Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială ......................, str. ............... nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului, CUI ........................., noi, Banca .........................., Sucursala ........................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului,.................., CUI......................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la concurenţa sumei de maximum ................ (în litere .........) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ........................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform Contractului de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe ......................................., cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.
    Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. 50.05.08, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.
    Această garanţie este valabilă până la data de ..................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.
    Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăţi.
    În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe .................................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ..................... .
    Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilităţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate.
    Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Publicaţiei 458 a CCI Paris şi este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti.

    Semnături autorizate: ........................


    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Nr. ......./..............

               Previziuni trimestriale de necesar de fonduri din
      Fondul european de garantare agricolă (FEGA)/ Fondul european agricol
               pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada
                      de la ............ la ...............

                                                                   - lei -
┌───────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ Schemă/Măsură │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │ ..... │ Luna 12 │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Măsura 1 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Măsura 2 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Măsura 3 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Măsura 4 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│................. │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Măsura n │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    Întocmit .....................
    Data .........................
    Control financiar preventiv propriu,
    .................................

     Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
                  .........................................
                             (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 5
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
    Nr. .........../.................

         Previziunea fluxului de numerar privind plăţile pe trimestrul ......


                                                                             - lei -
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Axe/Măsuri │ Luna │ Luna │ Luna │Total trim. .. │
│ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼───────┬───────┤
│ │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│111 - Formare profesională, informare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi difuzare cunoştinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│112 - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│113 - Pensionarea timpurie a fermierilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a muncitorilor agricoli │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│114 - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliere şi consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│121 - Modernizarea exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│122 - Îmbunătăţirea valorii economice a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pădurii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│123 - Creşterea valorii adăugate a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│produselor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│125 - Infrastructuri legate de dezvol- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarea şi adaptarea agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silviculturii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│141 - Sprijinirea fermelor agricole de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semisubzistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│142 - Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor de producători │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 1 - Îmbunătăţirea competiti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vităţii sectoarelor agricol şi silvic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│211 - Plăţi compensatorii acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fermierilor din zonele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
│natural din zona montană │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│212 - Plăţi acordate fermierilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în zone cu handicap, altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele montane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│213 - Plăţi Natura 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│214 - Plăţi de agromediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│221 - Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│223 - Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│224 - Plăţi Natura 2000 Păduri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│311, 312 - Diversificarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole şi crearea şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de microîntreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│313 - Încurajarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│322, 323 - Renovarea, dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor, conservarea şi îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│341 - Dobândire de competenţe, animare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi implementare a strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare locală │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiul rural şi diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│41 - Implementarea strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare locală │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│411 - Creşterea competitivităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│413 - Calitatea vieţii şi diversificarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│421 - Implementarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│431 - Funcţionarea grupurilor de acţiune│ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală, dobândirea de competenţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Măsura 511 - Asistenţa tehnică Programul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Asistenţă tehnică - cheltuieli directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Măsura 611 - Plăţi complementare directe│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┘


    Întocmit la data de:

    Vizat

    Directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
               ..................................................
                                   (semnătura)


    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
    Nr. .........../.................

          Previziunea fluxului de numerar privind plăţile pe trimestrul .....


                                                                             - euro -
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Axe/Măsuri │ Luna │ Luna │ Luna │Total trim. .. │
│ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼───────┬───────┤
│ │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│111 - Formare profesională, informare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi difuzare cunoştinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│112 - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│113 - Pensionarea timpurie a fermierilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a muncitorilor agricoli │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│114 - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliere şi consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│121 - Modernizarea exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│122 - Îmbunătăţirea valorii economice a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pădurii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│123 - Creşterea valorii adăugate a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│produselor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│125 - Infrastructuri legate de dezvol- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarea şi adaptarea agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silviculturii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│141 - Sprijinirea fermelor agricole de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semisubzistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│142 - Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor de producători │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 1 - Îmbunătăţirea competiti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vităţii sectoarelor agricol şi silvic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│211 - Plăţi compensatorii acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fermierilor din zonele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
│natural din zona montană │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│212 - Plăţi acordate fermierilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în zone cu handicap, altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele montane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│213 - Plăţi Natura 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│214 - Plăţi de agromediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│221 - Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│223 - Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│224 - Plăţi Natura 2000 Păduri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│311, 312 - Diversificarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole şi crearea şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de microîntreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│313 - Încurajarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│322, 323 - Renovarea, dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor, conservarea şi îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│341 - Dobândire de competenţe, animare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi implementare a strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare locală │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiul rural şi diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│41 - Implementarea strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare locală │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│411 - Creşterea competitivităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│413 - Calitatea vieţii şi diversificarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│421 - Implementarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│431 - Funcţionarea grupurilor de acţiune│ │ │ │ │ │ │ │ │
│locală, dobândirea de competenţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Măsura 511 - Asistenţa tehnică Programul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Asistenţă tehnică - cheltuieli directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Măsura 611 - Plăţi complementare directe│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┘


    Întocmit la data de:

    Vizat

    Directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
              ..................................................
                                  (semnătura)


    ANEXA 7
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP
    Nr. .........................

             Previziune privind plăţile de efectuat către beneficiarii
           Programului operaţional pentru pescuit (POP) în luna ........


                                                                              - lei -
┌────┬────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ Alocări │ Valoare │ Sume │ Plăţi │
│crt.│ Axe/Măsuri │bugetare în│contractată│ achitate │ estimate │
│ │ │anul ......│ pe │ cumulat de │ pe │
│ │ │ │ anul .....│la începutul│ luna.... │
│ │ │ │ │ anului │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │Măsura 1.1. Sprijin public pentru │ │ │ │ │
│ │încetarea permanentă a activităţii │ │ │ │ │
│ │navelor de pescuit │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 2 │Măsura 1.2. Sprijin public pentru │ │ │ │ │
│ │încetarea temporară a activităţilor │ │ │ │ │
│ │de pescuit │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 3 │Măsura 1.3. Investiţii la bordul │ │ │ │ │
│ │navelor de pescuit şi selectivitate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 4 │Măsura 1.4. Pescuitul costier la │ │ │ │ │
│ │scară mică │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 5 │Măsura 1.5. Compensaţii socio- │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 6 │Total axa 1 - Măsuri de adaptare a │ │ │ │ │
│ │flotei de pescuit comunitare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 7 │Măsura 2.1. Investiţii productive │ │ │ │ │
│ │în acvacultură │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 8 │Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 9 │Măsura 2.3. Măsuri de sănătate │ │ │ │ │
│ │publică │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 10 │Măsura 2.4. Măsuri de sănătate │ │ │ │ │
│ │animală │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 11 │Măsura 2.5. Pescuit în apele │ │ │ │ │
│ │interioare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 12 │Măsura 2.6. Investiţii în procesare │ │ │ │ │
│ │şi marketing │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 13 │Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul│ │ │ │ │
│ │în apele interioare, procesarea şi │ │ │ │ │
│ │marketingul produselor obţinute din │ │ │ │ │
│ │pescuit şi acvacultură │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 14 │Măsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 15 │Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea│ │ │ │ │
│ │faunei şi florei sălbatice │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 16 │Măsura 3.3. Porturi de pescuit, │ │ │ │ │
│ │puncte de debarcare şi adăposturi │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 17 │Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe│ │ │ │ │
│ │şi campanii de promovare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 18 │Măsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 19 │Total axa 3 -Măsuri de interes comun│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 20 │Măsura 4.1. Selectarea grupurilor │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 21 │Submăsura 4.1.a. Sprijin pentru │ │ │ │ │
│ │înfiinţarea parteneriatelor public │ │ │ │ │
│ │privat şi elaborarea strategiilor │ │ │ │ │
│ │locale integrate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 22 │Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru │ │ │ │ │
│ │implementarea strategiei locale │ │ │ │ │
│ │integrate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 23 │Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni │ │ │ │ │
│ │de cooperare între grupurile locale │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 24 │Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă │ │ │ │ │
│ │a zonelor pescăreşti │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 25 │TOTAL: │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    Întocmit la data de:

    Vizat

       Directorul general al Autorităţii de management pentru POP,
             ............................................
                        (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Nr. .........../............

            Solicitare fonduri nr. .........../data .................

    Către
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

    Vă transmitem alăturat situaţia centralizatoare în vederea solicitării sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sprijin financiar/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, şi a celor reprezentând finanţarea Comisiei Europene, aferente Fondului european de garantare agricolă (FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în sumă totală de ........... lei.
    Suma totală se compune din:


                                                                              - lei -
┌────┬───────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │ Denumirea │Sprijin │ Sume alocate │ │ │ │ │
│crt.│ schemei/ │financiar│ pe perioada de │ Cofinanţare│ Cheltuieli,│Finanţare│ Suma │
│ │ măsurii │ FEGA │indisponibilitate│ FEGA/FEADR │altele decât│ CE │ totală │
│ │ │ (lei) │ a fondurilor │ (lei) │ cele │ FEGA │ (lei) │
│ │ │ │ externe │ │ eligibile │ (lei) │ │
│ │ │ │ FEADR │ │ FEGA │ │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ (lei) │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│... │...... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┘


    Vă rugăm să ne aprobaţi alimentarea contului cu sumele mai sus menţionate.

    Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
        ............................. ............................

    Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
              .....................................................
                           (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
    Nr. ........./..............

                 Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor

    În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
    Subsemnatul, .......(numele şi prenumele) ........, director general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:

┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ lei │ euro │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ Contribuţie │ Contribuţie │
│ Axe/Măsuri │ publică │ publică │
│ ├─────┬────┬────┼─────┬────┬────┤
│ │Total│ CE │ BS │Total│ CE │ BS │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│111 - Formare profesională, informare │ │ │ │ │ │ │
│şi difuzare cunoştinţe │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│112 - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│113 - Pensionarea timpurie a fermierilor│ │ │ │ │ │ │
│şi a muncitorilor agricoli │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│114 - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │ │ │
│consiliere şi consultanţă │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│121 - Modernizarea exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│122 - Îmbunătăţirea valorii economice a │ │ │ │ │ │ │
│pădurii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│123 - Creşterea valorii adăugate a │ │ │ │ │ │ │
│produselor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│125 - Infrastructuri legate de dezvol- │ │ │ │ │ │ │
│tarea şi adaptarea agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │
│silviculturii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│141 - Sprijinirea fermelor agricole de │ │ │ │ │ │ │
│semisubzistenţă │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│142 - Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor de producători │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 1 - Îmbunătăţirea competiti- │ │ │ │ │ │ │
│vităţii sectorului agricol şi silvic │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│211 - Plăţi compensatorii acordate │ │ │ │ │ │ │
│fermierilor din zonele cu handicap │ │ │ │ │ │ │
│natural din zona montană │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│212 - Plăţi acordate fermierilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │
│în zone cu handicap, altele decât │ │ │ │ │ │ │
│zonele montane │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│213 - Plăţi Natura 2000 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│214 - Plăţi de agromediu │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│221 - Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│223 - Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│224 - Plăţi Natura 2000 Păduri │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi │ │ │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│311, 312 - Diversificarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole şi crearea şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│de microîntreprinderi │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│313 - Încurajarea activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│321 - Servicii de bază pentru economie │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│322, 323 - Renovarea, dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│satelor, conservarea şi îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│341 - Dobândire de competenţe, animare │ │ │ │ │ │ │
│şi implementare a strategiilor de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare locală │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în │ │ │ │ │ │ │
│spaţiul rural şi diversificarea │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│41 - Implementarea strategiilor de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare locală │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│411 - Creşterea competitivităţii │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│413 - Calitatea vieţii şi diversificarea│ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│421 - Implementarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │
│cooperare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│431 - Funcţionarea grupurilor de acţiune│ │ │ │ │ │ │
│locală, dobândirea de competenţe şi │ │ │ │ │ │ │
│animarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Măsura 511 - Asistenţa tehnică PNDR │ │ │ │ │ │ │
│2007-2013, din care: │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Asistenţă tehnică - cheltuieli directe │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Măsura 611 - Plăţi complementare directe│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┘


    Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
       ........................... ...................

                 Avizat Întocmit
    Directorul Direcţiei plăţi proiecte, Şeful Serviciului autorizare plăţi,
     .................................. .............................

    Directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
                               .......................
                                (semnătura şi ştampila)    ANEXA 10
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP
    Nr. ............../...............

                 Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor

    În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate a fi plătite şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Autoritatea de management al Programului operaţional pentru pescuit,
    având în vedere soldul la 25 .......... (se va menţiona luna) al conturilor:
    ● 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP" în sumă de ........... lei; şi
    ● 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţarea FEP", în sumă de...... lei,
    vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu:
    ● suma de ............ lei, reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană;
    ● suma de ............ lei, reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat;
    ● suma de ............ lei, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile;
    ● suma de ............ lei, reprezentând sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare.


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Axa/Măsura │ lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Contribuţie publică │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│ │ Total │ CE │ BS │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a │ │ │ │
│activităţii navelor de pescuit │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a │ │ │ │
│activităţilor de pescuit │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi │ │ │ │
│selectivitate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, │ │ │ │
│procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi │ │ │ │
│acvacultură │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi │ │ │ │
│adăposturi │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 3 - Măsuri de interes comun │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Submăsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor │ │ │ │
│public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei │ │ │ │
│locale integrate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între │ │ │ │
│grupurile locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘


                 Avizat
    Şef al Serviciului declaraţii cheltuieli,
              ...............
                                                      Întocmit
                                  Expert al Serviciului declaraţii cheltuieli,
                                                  .................

         Directorul general al Autorităţii de management pentru POP,
                         ...............
                     (semnătura şi ştampila)    ANEXA 11
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
    Nr. ........./..............

        Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii
         plăţii TVA aferente proiectelor finanţate din Fondul
           european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

    În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuţi la art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finanţate din FEADR.

    Subsemnatul, .......(numele şi prenumele)......, director general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor şi TVA aferentă acestor cheltuieli este:


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ lei │
│ ├──────────────────────────┤
│ Axa/Măsura │ Contribuţie publică │
│ ├────────────┬─────────────┤
│ │ Cheltuieli │ TVA aferentă│
│ │ eligibile │cheltuielilor│
│ │ │ eligibile │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│111 - Formare profesională, informare şi difuzare cunoştinţe │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│114 - Utilizarea serviciilor de consiliere şi consultanţă │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea şi adaptarea │ │ │
│agriculturii şi a silviculturii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total axa 1 - Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului │ │ │
│agricol şi silvic │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│313 - Încurajarea activităţilor turistice │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor şi îmbunătăţirea │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi │ │ │
│diversificarea economiei rurale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│411 - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi │ │ │
│forestier │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│413 - Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│421 - Implementarea proiectelor de cooperare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│431 - Funcţionarea grupurilor de acţiune locală, dobândirea │ │ │
│de competenţe şi animarea teritoriului │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Măsura 511 - Asistenţă tehnică PNDR 2007-2013 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

    Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
       ........................... ..........................

           Avizat Întocmit

  Directorul Direcţiei plăţi proiecte, Şeful Serviciului autorizare plăţi,
   .................................. .............................

                Directorul general al Agenţiei de Plăţi
                   pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
                           .......................
                           (semnătura şi ştampila)    ANEXA 12
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ........./..................

          Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordarea
          sprijinului financiar/cofinanţare/cheltuieli, altele decât
       cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricolă
      (FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

    În vederea efectuării plăţilor către beneficiari din fonduri publice nerambursabile, aferente fondurilor FEGA/FEADR, în conformitate cu sumele autorizate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu suma totală de ........ lei.

    Suma totală se compune din:

┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea│Sprijin │Sume alocate pe │Cofinanţare│Cheltuieli, │ Suma │
│crt.│schemei/ │financiar│ perioada de │FEGA/FEADR │altele decât│ totală │
│ │măsurii │ FEGA │indisponibilitate│ │ cele │ (lei) │
│ │ │ (lei) │ a fondurilor │ (lei) │ eligibile │ │
│ │ │ │ externe │ │ FEGA │ │
│ │ │ │ FEADR │ │ (lei) │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│... │ ....... │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘

    Întocmit

    Avizat

                   Director general,
               ..........................
               (semnătura şi ştampila)    ANEXA 13
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ............./...............

         Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor din
        Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
       (sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor
       externe/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)

    În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEADR, în sumă totală de ............ lei.


┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │Sume alocate pe │Cofinanţare│Cheltuieli, │ Suma │
│ │ perioada de │ buget de │altele decât│ totală │
│ Axa/Măsura │indisponibilitate│ stat │ cele │ (lei) │
│ │ a fondurilor │ (lei) │ eligibile │ │
│ │ externe │ │ (lei) │ │
│ │ (lei) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│111 - Formare profesională şi acţiuni de informare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│112 - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│113 - Pensionarea timpurie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│114 - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │
│consiliere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│115 - Crearea de servicii de consultanţă │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│121 - Modernizarea exploataţiilor agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│123 - Creşterea valorii adăugate a produselor │ │ │ │ │
│agricole şi forestiere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│124 - Noi produse, procese şi tehnologii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│adaptarea sectoarelor agricol şi forestier │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│126 - Revigorarea potenţialului producţiei agricole│ │ │ │ │
│distruse de dezastre naturale şi introducerea │ │ │ │ │
│acţiunilor adecvate de prevenire │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│131 - Ajutorarea fermierilor să adopte standardele │ │ │ │ │
│cerute prin legislaţia comunitară │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│132 - Sprijinirea fermierilor care participă la │ │ │ │ │
│schemele de calitate a alimentelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│133 - Activităţi de promovare şi informare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│141 - Sprijin pentru susţinerea fermelor de │ │ │ │ │
│semisubzistenţă │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│142 - Grupurile de producători │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 1 - Îmbunătăţirea competitivităţii │ │ │ │ │
│sectorului agricol şi silvic │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│211 - Plăţi compensatorii acordate fermierilor │ │ │ │ │
│din zonele cu handicap natural din zona montană │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│212 - Plăţi acordate fermierilor aflaţi în zone │ │ │ │ │
│cu handicap, altele decât zonele montane │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│213 - Plăţi Natura 2000 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│214 - Plăţi de agromediu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│215 - Plăţi pentru bunăstarea animalelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│216 - Investiţii neproductive │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│221 - Prima împădurire a terenurilor agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│222 - Prima înfiinţare de sisteme agroforestiere │ │ │ │ │
│pe terenuri agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│224 - Plăţi Natura 2000 Păduri │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│225 - Plăţi pentru protejarea mediului forestier │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│226 - Refacerea potenţialului forestier şi │ │ │ │ │
│introducerea acţiunilor preventive │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│227 - Investiţii neproductive forestiere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi peisajului │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│311 - Diversificarea activităţilor nonagricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│312 - Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│313 - Încurajarea activităţilor turistice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│321 - Servicii de bază pentru economie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│322 - Renovarea şi dezvoltarea satelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│323 - Conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii │ │ │ │ │
│rurale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│331 - Instruire/formare şi informare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│341 - Măsura de dobândire de abilităţi şi animare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi │ │ │ │ │
│diversificarea economiei rurale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│411 - Competitivitate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│412 - Mediul înconjurător/managementul terenurilor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│413 - Calitatea vieţii/diversificare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│421 - Cooperare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│431 - Costuri curente, dobândirea de cunoştinţe, │ │ │ │ │
│animare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 511 - Asistenţă tehnică PNDR 2007-2013, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Asistenţă tehnică - cheltuieli eligibile │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 611 - Plăţi complementare directe │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘

     Întocmit

     Avizat

                        Director general,
                        ........................
                       (semnătura şi ştampila)    ANEXA 14
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ............./...............

         Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor din
     Fondul european pentru pescuit (FEP) (prefinanţare/cofinanţare/
                  cheltuieli, altele decât cele eligibile)

    În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit (POP) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEP în sumă totală de .......... lei.


┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │Sume alocate pe │ │Cheltuieli, │ Suma │
│ │ perioada de │Cofinanţare│altele decât│ totală │
│ Axa/Măsura │indisponibilitate│ │ cele │ (lei) │
│ │ a fondurilor │ (lei) │ eligibile │ │
│ │ externe │ │ (lei) │ │
│ │ (lei) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea │ │ │ │ │
│permanentă a activităţii navelor de pescuit │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea │ │ │ │ │
│temporară a activităţilor de pescuit │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de │ │ │ │ │
│pescuit şi selectivitate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de │ │ │ │ │
│pescuit comunitare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 2.2. Măsuri de acva-mediu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele │ │ │ │ │
│interioare, procesarea şi marketingul produselor │ │ │ │ │
│obţinute din pescuit şi acvacultură │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi │ │ │ │ │
│florei sălbatice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare│ │ │ │ │
│şi adăposturi │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de│ │ │ │ │
│promovare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 3 - Măsuri de interes comun │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Submăsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │
│parteneriatelor public-privat şi elaborarea │ │ │ │ │
│strategiilor locale integrate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea │ │ │ │ │
│strategiei locale integrate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare │ │ │ │ │
│între grupurile locale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor │ │ │ │ │
│pescăreşti │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘

    Întocmit

    Avizat

                               Director,
                        .......................
                          (semnătura şi ştampila)    ANEXA 15
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
    Cod fiscal ...........................................
    Nr. ..................../data .........................
    Solicitare fonduri/Raportare plăţi


                               DECLARAŢIE
              privind cererile de plăţi compensatorii în luna .......

    Subsemnatul, ........, director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea măsurilor aferente plăţilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, şi plăţilor compensatorii pentru agromediu, în conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr..... din......... pentru implementarea tehnică a măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013), declar prin prezenta următoarele:
    1. Măsurile delegate care se derulează în conformitate cu obiectivele stipulate în PNDR 2007-2013 şi cu documentele suport sunt şi vor fi implementate în conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din ......., cu modificările şi completările ulterioare.
    2. APIA a verificat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în regulamentele CE şi în fişele tehnice ale măsurilor prevăzute în PNDR 2007-2013 şi în Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ......, iar rezultatele sunt prezentate Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) în anexele la prezenta declaraţie:
    - Raportul cererilor autorizate la plată de APIA pentru măsura delegată ......., în luna ......;
    - Raportul privind contestaţiile depuse de beneficiari;
    - Raportul privind plăţile efectuate de APIA pentru măsurile delegate, însoţit de copia extrasului de cont vizat de instituţia financiar-bancară, din care să reiasă efectuarea plăţilor către beneficiarii menţionaţi în raport.
    3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor măsurilor delegate în luna ................ sunt în valoare totală de ............ lei, respectiv .......... euro, din care:
    - pentru M 211 ........ lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 212 ........ lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 213 ........ lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 214 ........ lei, respectiv ............ euro,
    după cum sunt prezentate în Raportul cererilor autorizate la plată de APIA pentru măsurile delegate.
    4. Plăţile efectuate către beneficiarii măsurilor delegate în luna ............. sunt în valoare totală de ........... lei, respectiv ........... euro, şi au fost asigurate din surse de finanţare transferate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/APDRP, din care:
    - pentru M 211 ........ lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 212 ........ lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 213 ........ lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 214 ........ lei, respectiv ............ euro,
    după cum sunt prezentate în Raportul privind plăţile efectuate de APIA pentru măsurile delegate.

    5. Plăţile efectuate sunt corecte şi au început de la data implementării măsurilor din PNDR 2007-2013 privind plăţile compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, şi plăţile compensatorii pentru măsurile de agromediu, menţionate în Acordul-cadru de delegare nr. .... din ............
    6. Plăţile către beneficiarii finali s-au făcut fără vreo sarcină specifică, deduceri sau reţineri de orice sumă ce ar putea reduce valoarea ajutorului financiar pe care sunt îndreptăţiţi să îl primească, cu excepţia sancţiunilor, a reducerilor sau excluderilor de la plată aplicate în caz de nerespectare a cerinţelor incluse în fişele măsurilor (PNDR 2007-2013) şi angajamentelor înscrise în cererea de plată.
    7. Sprijinul financiar oferit de România va rămâne în limitele stabilite prin PNDR 2007-2013.
    8. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rămâne disponibile în conformitate cu Acordul-cadru de delegare nr. ....... din .........., cu modificările şi completările ulterioare.
    9. Informaţiile privind măsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
    APDRP va efectua decontarea plăţilor în lei în contul APIA, după cum urmează:

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, .........., drept care semnez: .......... (data şi semnătura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură)


                     Director general,
                   .......................
      (numele şi prenumele, data, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 16
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
    Cod fiscal .................
    Nr. ........../data.........
    Solicitare fonduri/Raportare plăţi

                                    DECLARAŢIE
          privind cererile de plăţi naţionale directe complementare
        pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada ......

    Subsemnatul, .........., director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea măsurilor aferente plăţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. .......... din ......... pentru implementarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil şi legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, declar prin prezenta următoarele:
    1. Implementarea se derulează în conformitate cu obiectivele stipulate în regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare şi documentele-suport.
    2. Plăţile efectuate către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada ......... sunt de ......... lei, respectiv ........ euro, din care:
    - 80% contribuţie comunitară, adică .......... lei, respectiv ......... euro; şi
    - 20% contribuţie naţională, adică ........... lei, respectiv ......... euro,
    după cum sunt prezentate în anexa II la protocolul de colaborare "Lista cererilor de plăţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în luna ............".
    3. Plăţile efectuate sunt corecte şi au început de la data implementării schemelor privind plăţile naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, respectiv de la data de ..........., şi au fost asigurate din surse de finanţare transferate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
    4. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este în limitele stabilite prin legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
    5. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rămâne disponibile în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. ........../........., cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Informaţiile privind măsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va efectua decontarea plăţilor din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală în lei în contul APIA, după cum urmează:

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    Declaraţia privind cererile de plăţi naţionale directe complementare conţine .......... pagini numerotate.
    Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ............, drept care semnez ................. (data şi semnătura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură).

                         Director general,
              .......................................
      (numele şi prenumele, data, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 17
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
    Cod fiscal ......................
    Nr. ........./data...............


                                 DECLARAŢIE
        privind cererile de plăţi compensatorii autorizate în luna .......

    Subsemnatul, ..............., director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea măsurilor aferente plăţilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, şi plăţilor compensatorii pentru agromediu, în conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr. .... din ......... pentru implementarea tehnică a măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013), declar prin prezenta următoarele:
    1. Măsurile delegate care se derulează în conformitate cu obiectivele stipulate în PNDR 2007-2013 şi cu documentele suport sunt şi vor fi implementate în conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din ........, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. APIA a verificat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în regulamentele CE şi în fişele tehnice ale măsurilor prevăzute în PNDR 2007-2013 şi în Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ......., iar rezultatele sunt prezentate Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit(APDRP) în anexele la prezenta declaraţie:
    - Raportul cererilor autorizate la plată de APIA pentru măsura delegată ......., în luna .......;
    - Raportul privind contestaţiile depuse de beneficiari.
    3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor măsurilor delegate în luna ......... sunt în valoare totală de ............ lei, respectiv .......... euro, din care:
    - pentru M 211 .......... lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 212 .......... lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 213 .......... lei, respectiv ............ euro;
    - pentru M 214 .......... lei, respectiv ............ euro,
    după cum sunt prezentate în Raportul cererilor autorizate la plată de APIA pentru măsurile delegate.
    4. Sprijinul financiar oferit de România va rămâne în limitele stabilite prin PNDR 2007-2013.
    5. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rămâne disponibile în conformitate cu Acordul-cadru de delegare nr. ....... din .........., cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Informaţiile privind măsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
    APDRP va efectua decontarea plăţilor în lei în contul APIA, după cum urmează:

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ............, drept care semnez: ........... (data şi semnătura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură).


                      Director general,
                    .......................
         (numele şi prenumele, data, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 18
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
    Cod fiscal ......................
    Nr. ............./data ..........

                                  DECLARAŢIE
          privind cererile de plăţi naţionale directe complementare
           pentru culturile amplasate pe teren arabil, autorizate,
                       în perioada ............

    Subsemnatul,..........., director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea măsurilor aferente plăţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, în conformitate cu:
    - Protocolul de colaborare nr. .......... din .......... pentru implementarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil şi legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, declar prin prezenta următoarele:
    1. Implementarea se derulează în conformitate cu obiectivele stipulate în regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare şi documentele-suport.
    2. Sumele autorizate pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada .......... sunt de ........ lei, respectiv ........ euro, din care:
    - 80% contribuţie comunitară, adică ...... lei, respectiv ......... euro; şi
    - 20% contribuţie naţională, adică ...... lei, respectiv .......... euro,
    după cum sunt prezentate în anexa II "Lista cererilor de plăţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil autorizate la plată în perioada...........".
    3. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este în limitele stabilite prin legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
    4. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rămâne disponibile în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. .........../........, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Informaţiile privind măsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va efectua decontarea plăţilor din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în lei în contul APIA, după cum urmează:

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘


    Declaraţia privind cererile de plăţi naţionale directe complementare conţine .......... pagini numerotate.
    Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ............., drept care semnez ............... (data şi semnătura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură).


                         Director general,
                     .......................
            (numele şi prenumele, data, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 19
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ....../................

            Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabile

    Către: ......... Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APIA/APDRP)

    Domnului director general .......................
                               (numele şi prenumele)

    Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru schemele de plată/proiectele finanţate din Fondul european de garantare agricolă/Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEGA/FEADR), transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ....... din data de ......., vă informăm că a fost aprobată suma totală de ........ lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ........ lei, cofinanţare buget naţional ...... lei, sprijin financiar aferent FEGA ......... lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor europene ....... lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile ...........lei.
    Suma menţionată va fi transferată la data de ......... de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.


                        Director general,
                   ............................
                     (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 20
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ......./................

              Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabile

    Către: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)

    Domnului director general ..........................
                                (numele şi prenumele)

    Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru TVA aferent proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de .............., vă informăm că a fost aprobată suma totală de .............. lei.
    Suma menţionată va fi transferată la data de ............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.


                      Director general,
               ............................
                 (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 21
    la normele metodologice


    Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)
    Nr. ........./................

            Confirmarea restituirii finanţării publice nerambursabile
                     reprezentând sume neutilizate

    Către: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia economică
    Ca urmare a Solicitării fondurilor pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), transmise de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) cu nr. ......... din data de ......., vă informăm că a fost utilizată suma totală de ......... lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ............ lei, cofinanţare buget de stat .......... lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ......... lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile, .......... lei.
    Suma totală rămasă neutilizată este de ............... lei, cu următoarea componenţă: finanţare de la Comisia Europeană .......... lei, cofinanţare buget de stat ........... lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ............ lei, cheltuieli neeligibile .........lei.
    Suma totală rămasă neutilizată va fi transferată la data de .......... de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în conturile MADR din care s-au efectuat plăţile, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.


                 Directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru
                          Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
                         .............................
                          (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 22
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ........./..................

             Solicitare de fonduri necesare efectuării plăţilor,
         altele decât cele eligibile aferente Fondului european de
           garantare agricolă (FEGA) pentru funcţionarea Reţelei
                  de informaţii contabile agricole (RICA)

    În vederea efectuării plăţilor către furnizori din fonduri publice nerambursabile aferente FEGA, în conformitate cu sumele autorizate la plată, reprezentând taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile, lucrările şi serviciile achiziţionate din fonduri externe nerambursabile FEGA, pentru funcţionarea RICA, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu suma de ........ lei.

    Întocmit

    Avizat

                         Director general,
                      .......................
                      (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 23
    la normele metodologice


--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Anexa nr. 23 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 8 februarie 2010, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 24
    la normele metodologice


    Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură
    Nr. .........../............

                   Solicitare fonduri nr. ......./data .......

    Către MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

    Vă transmitem alăturat situaţia centralizatoare în vederea solicitării sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, şi a celor reprezentând finanţarea Comisiei Europene, aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului/Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, în sumă totală de ........... lei.
    Suma totală se compune din:

                                                                    - lei -
┌────┬────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Document│Sume alocate pe │Cofinanţare│Cheltuieli, │Finanţare CE│ Suma │
│crt.│ │ perioada de │ (lei) │altele decât│ (lei) │ totală │
│ │ │indisponibilitate│ │ cele │ │ (lei) │
│ │ │ a fondurilor │ │ eligibile │ │ │
│ │ │ externe (lei) │ │ (lei) │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│... │...... │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────┘

    Vă rugăm să ne aprobaţi alimentarea contului cu sumele mai sus menţionate.
 Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
 ..................................... ............... ....................

                                 Preşedinte,
                            .......................
                            (semnătura şi ştampila)    ANEXA 25
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ........./..................

         Solicitare de fonduri pentru sume alocate pe perioada de
       indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanţare/cheltuieli,
      altele decât cele eligibile aferente Programului de colectare
       şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune
       în domeniul pescuitului/Programului de control, inspecţie şi
                    supraveghere în domeniul pescuitului

    În vederea efectuării plăţilor din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată de către Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu suma totală de ........ lei.
    Suma totală se compune din: sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ........lei, cofinanţare ........lei, decontarea cheltuielilor, altele decât cele eligibile ..........lei.

    Întocmit

    Avizat
                            Director general,
                        ............................
                         (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 26
    la normele metodologice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Nr. ......./................

            Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabile

    Către: Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
    Domnului preşedinte ...............................
                               (numele şi prenumele)

    Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru finanţarea Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului/Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ........ din data de ......., vă informăm că a fost aprobată suma totală de ........ lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ........ lei, cofinanţare buget naţional ......... lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ....... lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile ........lei.
    Suma menţionată va fi transferată la data de............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.


                    Director general,
                 .......................
                 (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 27
    la normele metodologice


--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Anexa nr. 27 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 8 februarie 2010, la pagina 47 (a se vedea imaginea asociată).


                                  ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016