Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - altele 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Altele 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam altele din 2010‹‹ Pagina 2 din 13

Monitorul Oficial 786 bis din 24 Noiembrie 2010 (M. Of. 786 bis/2010)

 ANEXE din 26 octombrie 2010 la Ordinul nr. 22/2010 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 bis din 24 noiembrie 2010

Anexa idenumirea instituŢiei de credit:data raportĂrii:formular 1: ca  adecvarea capitalului la riscuri*font 7*┌─────────┬────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│indicativ│ nr. crt. │ eticheta │valoare│ referinţe şi comentarii ││ │ ...

Monitorul Oficial 859 din 21 Decembrie 2010 (M. Of. 859/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.298 din 15 decembrie 2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 859 din 21 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 lit. k) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, al art. 74 lit. i) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul ...

Monitorul Oficial 847 din 17 Decembrie 2010 (M. Of. 847/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.248 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Nădlac-Arad” EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 17 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada nădlac-arad", cu suma globală estimată de 17.500 mii lei, alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii, prin bugetul ...

Monitorul Oficial 834 din 13 Decembrie 2010 (M. Of. 834/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.213 din 2 decembrie 2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 834 din 13 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 122 alin. (1) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1ministerul apărării naţionale pune în serviciul instanţelor şi parchetelor militare, gratuit, efective de poliţie militară necesare pentru paza sediilor instituţiilor, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, denumit în continuare serviciul.art. 2(1) poliţiştii militari destinaţi pentru serviciu se asigură prin detaşare, pe principiul teritorial, din efectivele structurilor de poliţie militară din subordinea statului major general, nominalizate prin ...

Monitorul Oficial 826 din 10 Decembrie 2010 (M. Of. 826/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.202 din 2 decembrie 2010 privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 10 decembrie 2010

În baza prevederilor art. 4 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 81 alin. (1) din legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic(1) se aprobă actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 691 ...

Monitorul Oficial 828 din 10 Decembrie 2010 (M. Of. 828/2010)

 PROCEDURĂ din 23 noiembrie 2010 de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 10 decembrie 2010

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 2.053 din 23 noiembrie 2010, publicat în monitorul oficial nr. 828 din 10 decembrie 2010.──────────art. 1(1) Înscrierea asociaţiilor de proprietari de păduri în registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri se face pe baza următoarelor documente:a) cererea de înscriere semnată de preşedinte, în care să se precizeze numărul de membri;b) actul constitutiv;c) statutul;d) încheierea judecătorească prin care s-a dispus înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;e) certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.(2) documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se depun în copie certificată, pentru conformitate cu originalul.art. 2(1) documentele prevăzute la art. ...

Monitorul Oficial 804 din 02 Decembrie 2010 (M. Of. 804/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 3 noiembrie 2010 pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 2 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 12 din regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei autonome "administraţia fluvială a dunării de jos" galaţi, prevăzut în anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea regiei autonome "administraţia fluvială a dunării de jos" galaţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 315 din 12 mai 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 12conducerea regiei autonome «administraţia fluvială a dunării de jos» galaţi este asigurată de către un consiliu de administraţie compus din 7 persoane, condus de un preşedinte care este ...

Monitorul Oficial 799 din 30 Noiembrie 2010 (M. Of. 799/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 30 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (1) al articolului 5 din hotărârea guvernului nr. 1.365/1996 privind înfiinţarea muzeului carpaţilor răsăriteni, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 333 din 10 decembrie 1996, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 5(1) numărul de posturi pentru muzeul carpaţilor răsăriteni se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. ii din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, cu modificările ulterioare. salarizarea personalului se asigură potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituţiile ...

Monitorul Oficial 784 din 24 Noiembrie 2010 (M. Of. 784/2010)

 HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 17 noiembrie 2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 24 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea ministerului administraţiei şi internelor - administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale - unitatea teritorială 350 în administrarea societăţii române de radiodifuziune, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază ...

Monitorul Oficial 783 din 23 Noiembrie 2010 (M. Of. 783/2010)

 PROCEDURĂ din 22 noiembrie 2010 de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 23 noiembrie 2010

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.722 din 22 noiembrie 2010, publicat în monitorul oficial nr. 783 din 23 noiembrie 2010.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură asigură cadrul şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică pentru programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "medium term notes", denumit în continuare program.(2) achiziţia serviciilor de asistenţă juridică se face de către ministerul finanţelor publice, prin aplicarea procedurii de cerere de oferte.(3) prin servicii de asistenţă juridică, în sensul prezentei proceduri, se înţelege totalitatea activităţilor de asistenţă juridică, în legătură cu:a) negocierea, pregătirea, revizuirea oricăror documente ...

‹‹ Pagina 2 din 13
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016