Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 2 decembrie 2010  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 896 din 31 decembrie 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării operatorilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 234/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 8 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 234/2010, cu modificările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                    Borbely Karoly,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 2 decembrie 2010.
    Nr. 1.196.
    ANEXA 1

    OFICIUL PARTICIPAŢIILOR STATULUI ŞI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE
    Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat
    aferent activităţii de privatizare pe anul 2010
                          - mii lei -

┌─────┬─────────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │DENUMIRE │ │APROBAT CF. │PROGRAM │INFLUENŢE +│
│crt. │INDICATORI │Cod │H.G. 842/ │RECTIFICAT │/- │
│ │ │ │2010 │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│I. │VENITURI TOTALE, │ │1.050.150,00│1.223.080,00│+172.930,00│
│ │din care: │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1. │Venituri curente │ │1.000.150,00│1.185.180,00│+172.930,00│
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1 │Venituri din │30.10.08│1.000.000,00│1.185.000,00│+185.000,00│
│ │dividende │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2 │Alte venituri, │36.10.50│150,00 │180,00 │+30,00 │
│ │din care: │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │- Venituri din │36.10.50│80,00 │110,00 │+30,00 │
│ │penalităţi │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │- Venituri din │31.10.03│70,00 │70,00 │- │
│ │dobânzi │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│2. │Venituri din │ │50.000,00 │37.900,00 │-12.100,00 │
│ │capital │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│2.1 │Venituri din │39.10.04│50.000,00 │37.900,00 │-12.100,00 │
│ │privatizare │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│II. │CHELTUIELI - │87.10.50│1.049.775,00│1.222.705,00│+172.930,00│
│ │TOTAL, din care: │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│1. │curente, din │01 │1.049.775,00│1.222.705,00│+172.930,00│
│ │care: │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│1.1 │administrare, │20 │14.200,00 │14.200,00 │- │
│ │privatizare │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli legate│ │ │ │ │
│ │de plată ono- │ │ │ │ │
│ │rariilor pentru │ │ │ │ │
│ │consultanţi, │ │ │ │ │
│ │agenţi de │ │ │ │ │
│ │privatizare sau │ │ │ │ │
│1.1.1│firme de │ │5.000,00 │5.000,00 │- │
│ │avocatură şi cele│ │ │ │ │
│ │pentru pre- │ │ │ │ │
│ │gătirea şi │ │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │ │
│ │privati- zării │ │ │ │ │
│ │societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli pentru│ │ │ │ │
│ │rapoarte de │ │ │ │ │
│ │evaluare în │ │ │ │ │
│ │procesul de │ │ │ │ │
│ │privati- zare şi │ │ │ │ │
│ │postprivatizare │ │ │ │ │
│ │pentru: │ │ │ │ │
│ │expertize, │ │ │ │ │
│ │cauţiuni, │ │ │ │ │
│1.1.2│evaluări în │ │400,00 │400,00 │- │
│ │litigii, onorarii│ │ │ │ │
│ │executori jude- │ │ │ │ │
│ │cătoreşti, │ │ │ │ │
│ │documentaţii │ │ │ │ │
│ │pentru obţinerea │ │ │ │ │
│ │avizului de │ │ │ │ │
│ │mediu, precum şi │ │ │ │ │
│ │alte asemenea │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Costuri implicate│ │ │ │ │
│ │de dizolvarea │ │ │ │ │
│1.1.3│voluntară şi │ │5.500,00 │5.500,00 │- │
│ │lichidarea socie-│ │ │ │ │
│ │tăţii │ │ │ │ │
│ │comerciale*) │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│1.1.4│destinate │ │- │- │- │
│ │cofinanţării │ │ │ │ │
│ │proiectelor PHARE│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Sumele cu care │ │ │ │ │
│ │instituţia │ │ │ │ │
│ │publică implicată│ │ │ │ │
│ │participă la │ │ │ │ │
│ │majorarea │ │ │ │ │
│1.1.5│capitalului │ │- │- │- │
│ │social al unor │ │ │ │ │
│ │socie- tăţi │ │ │ │ │
│ │comerciale, în │ │ │ │ │
│ │cazurile │ │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │ │
│ │lege; │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Sume plătite │ │ │ │ │
│ │efectiv cumpără- │ │ │ │ │
│ │torilor, │ │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │ │
│ │daune suportate │ │ │ │ │
│ │de instituţia │ │ │ │ │
│ │publică implicată│ │ │ │ │
│ │ca urmare a │ │ │ │ │
│ │garanţiilor │ │ │ │ │
│ │acordate de │ │ │ │ │
│1.1.6│aceasta în │ │1.500,00 │1.500,00 │- │
│ │contrac- tele de │ │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare│ │ │ │ │
│ │de acţiuni şi/sau│ │ │ │ │
│ │cheltuieli efec- │ │ │ │ │
│ │tuate pentru │ │ │ │ │
│ │combaterea ori │ │ │ │ │
│ │stingerea │ │ │ │ │
│ │pretenţiilor │ │ │ │ │
│ │formulate de │ │ │ │ │
│ │cumpărător; │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Despăgubiri │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │
│ │cumpărăto- rilor │ │ │ │ │
│ │pentru prejudicii│ │ │ │ │
│ │suferite ca │ │ │ │ │
│ │urmare a │ │ │ │ │
│ │stabilirii în │ │ │ │ │
│ │sarcina │ │ │ │ │
│ │societăţii │ │ │ │ │
│ │comerciale a unor│ │ │ │ │
│ │răspunderi, │ │ │ │ │
│1.1.7│datorate poluării│ │900,00 │900,00 │- │
│ │mediului din │ │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │ │
│ │trecute, care nu │ │ │ │ │
│ │au fost │ │ │ │ │
│ │dezvăluite cumpă-│ │ │ │ │
│ │rătorilor de │ │ │ │ │
│ │instituţia │ │ │ │ │
│ │publică implicată│ │ │ │ │
│ │sau de │ │ │ │ │
│ │autoritatea de │ │ │ │ │
│ │mediu; │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Garanţii acordate│ │ │ │ │
│ │cumpărătorilor │ │ │ │ │
│ │pentru daune │ │ │ │ │
│ │cauzate acestora,│ │ │ │ │
│ │prin faptul că │ │ │ │ │
│ │societatea comer-│ │ │ │ │
│ │cială este ţinută│ │ │ │ │
│ │să îndepli- │ │ │ │ │
│ │nească vreo │ │ │ │ │
│ │obligaţie, │ │ │ │ │
│ │inclusiv faţă de │ │ │ │ │
│ │terţi, sau să │ │ │ │ │
│ │suporte vreo │ │ │ │ │
│ │pierdere ca │ │ │ │ │
│ │rezultat al unor │ │ │ │ │
│ │acte, fapte şi │ │ │ │ │
│1.1.8│operaţiuni care │ │500,00 │500,00 │- │
│ │nu au fost │ │ │ │ │
│ │dezvăluite şi │ │ │ │ │
│ │nici nu puteau fi│ │ │ │ │
│ │cunoscute de │ │ │ │ │
│ │cumpără- tori, ca│ │ │ │ │
│ │urmare a │ │ │ │ │
│ │efectuării pro- │ │ │ │ │
│ │priului audit │ │ │ │ │
│ │asupra societăţii│ │ │ │ │
│ │comerciale şi a │ │ │ │ │
│ │căror cauză a │ │ │ │ │
│ │existat la data │ │ │ │ │
│ │încheierii │ │ │ │ │
│ │contractelor de │ │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare│ │ │ │ │
│ │de acţiuni; │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Prejudicii │ │ │ │ │
│ │cauzate │ │ │ │ │
│ │cumpărătorilor │ │ │ │ │
│ │prin executarea │ │ │ │ │
│ │unor hotărâri │ │ │ │ │
│ │judecătoreşti │ │ │ │ │
│ │definitive şi │ │ │ │ │
│1.1.9│ire- vocabile │ │400,00 │400,00 │- │
│ │care obligă la │ │ │ │ │
│ │restitui- rea în │ │ │ │ │
│ │natură, către │ │ │ │ │
│ │foştii pro- │ │ │ │ │
│ │prietari a │ │ │ │ │
│ │bunurilor imobile│ │ │ │ │
│ │pre- luate de │ │ │ │ │
│ │stat; │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2 │Transferuri │ │1.035.575,00│1.208.505,00│+172.930,00│
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Vărsăminte din │ │ │ │ │
│ │privatizare în │ │ │ │ │
│1.2.1│contul general al│55.01.20│35.505,00 │22.459,00 │-13.046,00 │
│ │trezoreriei │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Vărsăminte la │ │ │ │ │
│1.2.2│bugetul statului │51.01.41│1.000.000,00│1.185.000,00│+185.000,00│
│ │din dividende │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Vărsăminte la │ │ │ │ │
│ │bugetul statului │ │ │ │ │
│ │din alte │ │ │ │ │
│ │venituri, din │ │70,00 70,00 │180,00 70,00│+110,00 - │
│1.2.3│care: - │51.01.41│- │110,00 │+110,00 │
│ │vărsăminte din │ │ │ │ │
│ │dobânzi - │ │ │ │ │
│ │vărsăminte din │ │ │ │ │
│ │penalităţi │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Vărsăminte la │ │ │ │ │
│ │bugetul statului │ │ │ │ │
│1.2.4│conform art. 44 │51.01.41│- │866,00 │+866,00 - │
│ │din O.G. nr. 18/ │ │ │ │ │
│ │2010 │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Excedent/Deficit │ │375,00 │375,00 │- │
│ │(I.- II.) │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Informaţii │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │disponibilul, din│ │ │ │ │
│ │care: 1. │ │ │ │ │
│ │Disponibil la │ │ │ │ │
│ │începutul peri- │ │ │ │ │
│ │oadei conform │ │ │ │ │
│ │Legii nr. 399/ │ │ │ │ │
│ │2002 2. │ │ │ │ │
│ │Disponibil rămas │ │ │ │ │
│ │de restituit de │ │ │ │ │
│ │către Autoritatea│ │ │ │ │
│ │pentru valo- │ │ │ │ │
│ │rificarea │ │ │ │ │
│ │Activelor │ │ │ │ │
│ │Statului cf. │ │628,00 │628,00 │ │
│ │O.U.G. nr. 13/ │ │7.597,00 │7.597,00 │ │
│III. │2009 3. │ │375,00 │375,00 │- - - - - │
│ │Disponibil │ │1.500,00 │1.500,00 │ │
│ │constituit în │ │7.100,00 │7.100,00 │ │
│ │cursul anului, │ │ │ │ │
│ │conform Legii nr.│ │ │ │ │
│ │399/2002 4. │ │ │ │ │
│ │Garanţie de │ │ │ │ │
│ │participare lici-│ │ │ │ │
│ │taţie pentru │ │ │ │ │
│ │privatizare S.C. │ │ │ │ │
│ │Uzina │ │ │ │ │
│ │Termoelectrică │ │ │ │ │
│ │MIDIA S.A. 5. │ │ │ │ │
│ │Total disponibil │ │ │ │ │
│ │la sfârşitul │ │ │ │ │
│ │anului, conform │ │ │ │ │
│ │Legii nr. 399/ │ │ │ │ │
│ │2002 (1+2+3-4)**)│ │ │ │ │
└─────┴─────────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

──────────
*) Suma include şi finanţarea cheltuielilor necesare înregistrării la Registrul Comerţului a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a calităţii de acţionar la S.C. IPIU CONSULTING ENGINEERING S.A., cele necesare lichidatorului pentru lichidarea societăţii comerciale care nu are patrimoniu de valorificat, precum şi indemnizaţia cuvenită administratorilor speciali numiţi conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, inclusiv contribuţiile aferente acestora.──────────
──────────
**) Disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002, cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de bună excepţie, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului.──────────
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016