Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2013 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2013

Monitorul Oficial 734 din 28 Noiembrie 2013 (M. Of. 734/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale ordonanţei guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare cnc, prevăzut în anexa nr. 1.(2) cnc stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din românia şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în ...

Monitorul Oficial 728 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 728/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 20 noiembrie 2013 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă acordul de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la luxemburg la 15 noiembrie 2013.(2) acordul prevăzut la alin. (1) înlocuieşte acordul de finanţare dintre guvernul româniei şi fondul european de investiţii privind programul jeremie în românia, semnat la bucureşti la 18 februarie 2008, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 514/2008, modificat prin actul adiţional nr. 1 semnat de guvernul româniei la bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie ...

Monitorul Oficial 722 din 25 Noiembrie 2013 (M. Of. 722/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 20 noiembrie 2013 privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 25 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 111 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional regional (por), programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative (podca), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor noiembrie şi decembrie ale anului 2013, ...

Monitorul Oficial 715 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715/2013)

CODUL DE PROCEDURA DISCIPLINARA din 1 noiembrie 2013 privind asigurarea exercitarii eficiente a atributiilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

Preambulcodul de procedură disciplinară este aprobat pentru aplicarea legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, reprezentând un instrument necesar în procesul de organizare a exercitării profesiei de psiholog în românia, pentru asigurarea echilibrului drepturilor şi obligaţiilor profesionale corelative.codul de procedură disciplinară reprezintă instrumentul-garant al respectării principiului primordialităţii răspunderii profesionale, nejudiciare, faţă de orice altă formă de răspundere, care se bazează pe culpa profesională dovedită.culpa profesională constatată de către corpul profesional constituie singurul temei care, ulterior, ar putea fundamenta o altă posibilă formă de răspundere administrativă sau ...

CODUL DEONTOLOGIC din 1 noiembrie 2013 al profesiei de psiholog cu drept de libera practica EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

Preambulcodul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este elaborat în acord cu dispoziţiile declaraţiei universale a drepturilor omului, care a fost adoptată la 10 decembrie 1948, prin rezoluţia 217 a în cadrul celei de a iii-a sesiuni a adunării generale a organizaţiei naţiunilor unite şi cu prevederile constituţiei româniei, republicată. orice prevedere a acestuia se interpretează în spiritul şi litera celor două acte fundamentale.profesia de psiholog cu drept de liberă practică este o profesie liberă şi independentă, a cărui statut în românia este reglementat prin legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de ...

Monitorul Oficial 714 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 714/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 20 noiembrie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. ihotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 ...

Monitorul Oficial 702 din 15 Noiembrie 2013 (M. Of. 702/2013)

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 3 septembrie 2013 pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 noiembrie 2013

În conformitate cu articolul 19 paragraful a) din acordul dintre românia şi statul israel în domeniul securităţii sociale, semnat la ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data 24 adar i 5771 din calendarul ebraic, denumit în continuare "acord", autorităţile competente ale părţilor contractante au convenit după cum urmează:partea iprevederi generaleart. 1termenii utilizaţi în prezentul aranjament administrativ vor avea acelaşi înţeles ca cel din acord.art. 21. organismele de legătură menţionate în articolul 1 paragraful k) şi articolul 19 paragraful d) din acord vor fi:a) pentru românia:- casa naţională de pensii publice pentru pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 784 din 9 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională antidrog 2013-2020, denumită în continuare strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea strategiei naţionale antidrog 2013-2020, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3agenţia naţională antidrog, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în strategia naţională.art. 4fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în strategia naţională se asigură de către fiecare instituţie/autoritate publică implicată, în raport cu ...

Monitorul Oficial 692 din 13 Noiembrie 2013 (M. Of. 692/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 853 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 228/2008 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare şi a acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din fondul global de mediu (proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnate la bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin legea nr. 228/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la bucureşti la 31 ianuarie ...

Monitorul Oficial 694 din 13 Noiembrie 2013 (M. Of. 694/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 6 noiembrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 13 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "autostrada orăştie-sibiu",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada orăştie-sibiu", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 691 din 12 Noiembrie 2013 (M. Of. 691/2013)

 PROCEDURĂ din 30 octombrie 2013 de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 12 noiembrie 2013

────────────────────aprobată prin ordinul nr. 2.272 din 30 octombrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 691 din 12 noiembrie 2013.având în vedere prevederile art. 35 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 448/2006, potrivit cărora persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării medico-psihosociale, la un asistent personal,luând în considerare dispoziţiile art. 77 alin. (1) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 263/2010, potrivit cărora pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul ...

Monitorul Oficial 683 din 06 Noiembrie 2013 (M. Of. 683/2013)

ORDIN nr. 2.116 din 19 noiembrie 2007 (*republicat*) privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 noiembrie 2013

-----*) republicat în temeiul art. ix din ordinul ministrului fondurilor europene şi viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru programul operaţional asistenţă tehnică, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 521 din 20 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru programul operaţional asistenţă tehnică a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, şi a mai fost modificat şi completat prin:- ordinul ministrului economiei şi ...

 NORME METODOLOGICE din 29 octombrie 2013 privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013

──────────aprobate prin ordinul nr. m.108 din 29 octombrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 683 din 6 noiembrie 2013.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice reglementează activităţile administrative şi tehnice specifice desfăşurate de ministerul apărării naţionale în vederea acordării exceptărilor, atunci când este necesar în interesul apărării, pentru anumite substanţe, ca atare, în preparat sau în articol, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din regulamentul (ce) nr. 1.907/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (reach), de înfiinţare a agenţiei europene pentru produse chimice, de modificare a directivei ...

Monitorul Oficial 676 din 04 Noiembrie 2013 (M. Of. 676/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 843 din 30 octombrie 2013 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016