Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE din 29 octombrie 2013 privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 octombrie 2013  privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE din 29 octombrie 2013 privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. M.108 din 29 octombrie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează activităţile administrative şi tehnice specifice desfăşurate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea acordării exceptărilor, atunci când este necesar în interesul apărării, pentru anumite substanţe, ca atare, în preparat sau în articol, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul REACH.

    ART. 2
    (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, acordă exceptarea pentru cantităţi specificate din anumite substanţe, ca atare, în preparat sau în articol, importate ori produse, de la aplicarea Regulamentului REACH, atunci când este necesar în interesul apărării.
    (2) Pentru acordarea exceptărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează "Certificatul de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 ", denumit în continuare certificat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Numărul de înregistrare al certificatului este echivalentul numărului de înregistrare REACH acordat de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.

    ART. 3
    Certificatul se eliberează la solicitarea, în nume propriu, a unei persoane juridice, rezidentă în România, adresată Ministerului Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente.

    ART. 4
    (1) Acordarea exceptărilor nu înlătură obligaţia persoanelor juridice beneficiare de a respecta condiţiile de protecţie a mediului şi sănătăţii umane prevăzute de Regulamentul REACH.
    (2) Persoanele juridice beneficiare ale exceptărilor au obligaţia de a obţine autorizaţiile sau licenţele necesare în situaţia efectuării de operaţiuni de comerţ exterior cu substanţele care intră în categoria produselor militare ori cu dublă utilizare.

    ART. 5
    Cheltuielile de expertize tehnice, de testări sau de verificări specifice ale substanţelor, preparatelor ori articolelor efectuate în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu în vederea acordării exceptărilor, conform prezentelor norme metodologice, se suportă de către persoana juridică în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de exceptare.

    CAP. II
    Constituirea documentaţiei de certificare
    ART. 6
    (1) Pentru acordarea exceptării persoana juridică solicitantă, denumită în continuare solicitant, are obligaţia să transmită Ministerului Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, cererea de eliberare a certificatului întocmită potrivit modelului din anexa nr. 2.
    (2) Cererea de eliberare a certificatului este semnată de reprezentantul solicitantului abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale.

    ART. 7
    Cererea de eliberare a certificatului este însoţită de următoarele documente:
    a) documentele de înfiinţare care stabilesc regimul juridic, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare, precum şi actele adiţionale întocmite ulterior constituirii, în copie;
    b) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;
    c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
    d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
    e) formularul de aplicare;
    f) dosarul de înregistrare;
    g) contractul de furnizare către Ministerul Apărării Naţionale sau către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Ministerul Afacerilor Interne pentru substanţa ca atare, în preparat sau articol, pentru care se cere exceptarea, în copie;
    h) autorizaţia de mediu, în copie;
    i) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie;
    j) autorizaţia de securitate la incendiu;
    k) alte documente relevante pe care Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, le poate solicita pe durata evaluării cererii.


    ART. 8
    Formularul de aplicare, prevăzut în anexa nr. 3, se completează conform ghidului din aceeaşi anexă, cu următoarele date şi informaţii:
    a) datele persoanei juridice solicitante;
    b) date referitoare la substanţa de exceptat, care poate fi şi un sinonim;
    c) tonajul anual al substanţei produse sau importate;
    d) elementele de clasificare;
    e) prezentarea situaţiei, prin precizarea articolelor din Regulamentul REACH de la care se propune exceptarea şi a motivelor care susţin aceasta.


    ART. 9
    Dosarul de înregistrare se depune atât în formă scrisă, cât şi electronică şi conţine următoarele:
    a) dosarul tehnic întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 lit. (a) şi art. 12 din Regulamentul REACH;
    b) raportul de securitate chimică, dacă este cazul, întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 lit. (b) şi art. 14 din Regulamentul REACH;
    c) fişele cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul REACH, iar pentru substanţele care nu necesită fişe cu date de securitate, informaţii conform art. 32 alin. (1) lit. (b), (c) şi (d) din Regulamentul REACH;
    d) etichetele întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 sau Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.


    CAP. III
    Procedura de certificare
    ART. 10
    (1) Termenul de soluţionare a cererii de eliberare a certificatului este de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la sediul Departamentului pentru armamente.
    (2) În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
    (3) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (2) se comunică, în scris, solicitantului în intervalul celor 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la sediul Departamentului pentru armamente.

    ART. 11
    (1) Activitatea de evaluare a cererii de eliberare a certificatului este realizată de Oficiul de Control al Importurilor şi Exporturilor de Produse Speciale, denumit în continuare OCIEPS.
    (2) În activitatea de evaluare, OCIEPS solicită:
    a) Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, denumită în continuare ACTTM, efectuarea analizei de specialitate privind dosarul de înregistrare al solicitantului;
    b) structurii specializate a Direcţiei generale de informaţii a apărării efectuarea verificărilor privind identificarea riscurilor de securitate militară generate de activitatea solicitantului.

    (3) În activitatea de evaluare, OCIEPS şi ACTTM pot solicita puncte de vedere structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi structurilor de specialitate ale altor instituţii publice, ale căror domenii de competenţă sunt în legătură cu activităţile reglementate de Regulamentul REACH.

    ART. 12
    (1) În cadrul termenului prevăzut la art. 10, OCIEPS desfăşoară următoarele activităţi:
    a) verifică documentaţia depusă de solicitant;
    b) centralizează şi analizează punctele de vedere ale ACTTM şi structurii specializate a Direcţiei generale de informaţii a apărării, precum şi, după caz, ale altor structuri consultate;
    c) întocmeşte raportul de evaluare al solicitantului şi îl înaintează secretarului de stat pentru armamente.

    (2) În activitatea de evaluare, OCIEPS poate organiza întâlniri cu reprezentantul solicitantului abilitat să angajeze răspunderea juridică sau poate efectua verificări la sediul solicitantului în scopul stabilirii veridicităţii informaţiilor furnizate.

    ART. 13
    Eliberarea certificatului se aprobă sau se respinge prin decizie a secretarului de stat pentru armamente.

    ART. 14
    Cererea de eliberare a certificatului se respinge în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) solicitantul nu este inclus pe Lista cuprinzând agenţii economici şi capacităţile producţiei pentru apărare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) între solicitant şi Ministerul Apărării Naţionale nu există un contract de furnizare pentru substanţa, ca atare, în amestec sau în articol, pentru care se cere exceptarea ori utilizarea acestei substanţe nu face parte din măsurile de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în ceea ce priveşte stabilirea, crearea şi păstrarea rezervelor de mobilizare, în condiţiile legii;
    c) substanţa, ca atare, în amestec sau în articol, pentru care se solicită exceptarea nu respectă condiţiile impuse prin anexa XIV "Lista substanţelor care fac obiectul autorizării", precum şi prin anexa XVII "Restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, preparate şi articole periculoase" din Regulamentul REACH;
    d) avizul nefavorabil al ACTTM în urma analizei de specialitate privind dosarul de înregistrare al solicitantului;
    e) în cazul în care sunt identificate riscuri de securitate militară generate de activitatea solicitantului;
    f) împotriva unor persoane care angajează răspunderea juridică sau reprezintă solicitantul, conform documentelor depuse în susţinerea cererii de eliberare a autorizaţiei, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale;
    g) solicitantul se află în curs de executare silită ca urmare a intrării în faliment;
    h) durata de funcţionare a solicitantului, conform actelor de înfiinţare, a expirat;
    i) în obiectul de activitate al solicitantului nu sunt prevăzute activităţi care justifică acordarea exceptării;
    j) neprezentarea documentelor prevăzute la art. 7.


    ART. 15
    (1) În cazul respingerii cererii de eliberare a certificatului, solicitantul este informat în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei secretarului de stat pentru armamente, precizându-se şi motivele pentru care s-a luat decizia respingerii.
    (2) Solicitantul poate cere din nou eliberarea certificatului după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de eliberare a certificatului, dar nu mai devreme de 60 de zile de la primirea deciziei de respingere.

    ART. 16
    (1) În cazul aprobării, OCIEPS completează certificatul şi anexa cu date tehnice şi le înaintează secretarului de stat pentru armamente în vederea semnării.
    (2) Certificatul se transmite solicitantului sau se ridică de către acesta de la sediul Departamentului pentru armamente.

    CAP. IV
    Regimul certificatelor
    ART. 17
    (1) Pentru fiecare exceptare acordată, Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează un certificat.
    (2) Certificatele sunt eliberate pentru fiecare substanţă chimică în parte, fie ca atare, fie în compoziţia unui preparat sau unui articol, pentru cantitatea folosită în interesul apărării.

    ART. 18
    (1) Departamentul pentru armamente comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice despre emiterea fiecărui certificat.
    (2) Comunicarea se realizează în condiţiile respectării secretului militar şi cuprinde date despre titularul certificatului, precum şi despre substanţa ca atare, în amestec sau în articol, pentru care s-a acordat exceptarea.

    ART. 19
    Certificatele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.

    ART. 20
    (1) Valabilitatea certificatelor este de până la maximum 1 an de la data emiterii.
    (2) Pentru prelungirea acordării exceptării, titularul certificatului depune o nouă cerere de eliberare cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului în vigoare.
    (3) După expirarea termenului de valabilitate al certificatului în vigoare, dar nu mai târziu de 5 zile, originalul acestuia este depus la sediul Departamentului pentru armamente.

    ART. 21
    (1) Titularii certificatelor sunt obligaţi să declare autorităţii emitente orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele depuse pentru obţinerea certificatelor.
    (2) În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora au fost emise certificatele, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată o nouă cerere de aprobare a exceptării.

    ART. 22
    (1) Autoritatea emitentă retrage certificatul în următoarele situaţii:
    a) în cazul eliberării pe baza unor informaţii eronate, generate prin omisiune, cu sau fără intenţie, şi care, dacă ar fi fost comunicate în momentul depunerii cererii de eliberare a certificatului, ar fi dus la respingerea ei;
    b) în cazul în care titularul certificatului nu a respectat limitele şi condiţiile stabilite privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, în scopul pentru care a fost acordată exceptarea;
    c) în cazul modificării condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului;
    d) în oricare din situaţiile în care titularul certificatului împiedică desfăşurarea activităţii de control.

    (2) Retragerea certificatului se comunică, în scris, titularului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, indicându-se motivele care au stat la baza acestei decizii.

    ART. 23
    (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului certificatului, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să notifice Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, şi să solicite eliberarea unui nou certificat.
    (2) Titularul în cauză prezintă Ministerului Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul, după caz.
    (3) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, poate elibera un nou certificat, în condiţiile şi cu termenul de valabilitate al celui pierdut, deteriorat sau furat, care se anulează.

    CAP. V
    Regimul de control
    ART. 24
    Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, îşi exercită atribuţiile de control, fără a substitui altă autoritate cu competenţă în domeniu, la solicitantul sau la titularul certificatului, prin echipe de control formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.

    ART. 25
    (1) Activităţile de control au ca scop verificarea scriptică şi faptică a:
    a) veridicităţii informaţiilor furnizate prin cererea de acordare a exceptării;
    b) modului în care titularul certificatului respectă limitele şi condiţiile stabilite privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care a fost acordată exceptarea.

    (2) Activităţile de control se efectuează la sediile sau punctele de lucru ale solicitantului ori ale titularului certificatului, precum şi în orice alte locuri care ar putea avea legătură cu activităţile acestora privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care a fost acordată exceptarea.
    (3) Activităţile de control pot fi efectuate, periodic sau inopinat, după caz, în următoarele situaţii:
    a) în vederea emiterii certificatelor;
    b) în perioadele de valabilitate a certificatelor;
    c) atunci când există informaţii pertinente că ar putea fi desfăşurate activităţi care exced limitelor şi condiţiilor stabilite prin certificat privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care a fost acordată exceptarea.


    ART. 26
    Echipa de control îşi exercită controlul, potrivit competenţelor pentru care a fost constituită, prin mandat de control eliberat şi semnat de secretarul de stat pentru armamente.

    ART. 27
    (1) În exercitarea atribuţiilor de control, echipa de control are acces la toate datele şi informaţiile în legătură cu eliberarea certificatelor.
    (2) Solicitantul sau titularul certificatului are obligaţia:
    a) să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind acordarea exceptărilor de la aplicarea Regulamentului REACH;
    b) să pună la dispoziţia echipei de control, în termenele şi modalităţile adecvate îndeplinirii obiectivelor controlului, documentele şi informaţiile solicitate şi să acorde tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii.


    ART. 28
    (1) Activitatea de control se consemnează în registrul de control al solicitantului sau al titularului certificatului.
    (2) Rezultatele controlului se consemnează în procesul-verbal de control.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    Titularii certificatelor au obligaţia de a păstra documentele pe baza cărora s-au obţinut exceptări, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cel puţin 10 ani de la sfârşitul anului în care s-a încheiat perioada de valabilitate a certificatului.

    ART. 30
    (1) La nivelul OCIEPS se instituie Registrul pentru evidenţa cererilor persoanelor juridice care solicită eliberarea certificatelor.
    (2) Documentele referitoare la acordarea exceptărilor sunt gestionate de OCIEPS conform prevederilor legale.

    ART. 31
    (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, publică, anual, pe propriul site, o informare statistică, în primul trimestru al anului următor pentru anul precedent.
    (2) Informarea statistică cuprinde cel puţin următoarele:
    a) numărul total de certificate emise;
    b) cantitatea totală, în tone, a substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care s-au emis certificatele.


    ART. 32
    În aplicarea prezentelor norme metodologice, secretarul de stat pentru armamente poate emite dispoziţii.

    ART. 33
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Nr. ........... din .................
    CERTIFICAT DE EXCEPTARE
    de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul REACH, şi ale art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, în urma analizării cererii de eliberare a certificatului nr. ......... din ......... şi a documentaţiei prezentate, constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale,
    acordă
    ................../(numele persoanei juridice solicitante)............................., cu sediul în ......................., str. ................ nr. ......., sectorul ........, exceptarea de la aplicarea următoarelor articole din Regulamentul REACH:
    .............................................. pentru următoarea substanţă ca atare, în amestec sau în articol:
    ........................................, în cantitate de ................................, conform anexei cu date tehnice.
    Emisă la: ........................................
    Valabilă de la ..................... până la .............................
    Secretarul de stat pentru armamente,
    ....................................
    Anexa cu date tehnice
    Date referitoare la substanţa ca atare, în amestec sau în articol:

┌───┬──────────┬────────┬───┬───┬─────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Cantitate│Elemente de│Elemente de│
│Nr.│Denumirea │Alte │Nr.│Nr.│Nr. │Cantitate│produsă/ │clasificare│clasificare│
│crt│substanţei│denumiri│CAS│EC │INDEX│exceptată│importată│CLP*) │CLP**) │
│ │ │ │ │ │ │ │/an │(fraze H) │(fraze R) │
├───┼──────────┼────────┼───┼───┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
└───┴──────────┴────────┴───┴───┴─────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

    *) Conform anexei VI, tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 .
    **) Conform anexei VI, tabelul 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.    ANEXA 2

    la normele metodologice

┌──────────────────────────────────────────┐
│Cerere de eliberare a certificatului - │
│Model - │
│.................................... │
│(antet persoana juridică solicitantă) │
│.................................... │
│(numărul şi data înregistrării la │
│solicitant) Secretarului de stat pentru │
│armamente În conformitate cu prevederile │
│art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr.│
│1.907/2006 al Parlamentului European şi al│
│Consiliului din 18 decembrie 2006 privind │
│înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi │
│restricţionarea substanţelor chimice │
│(REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene│
│pentru Produse Chimice, de modificare a │
│Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a │
│Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al │
│Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. │
│1.488/94 al Comisiei, precum şi a │
│Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a │
│Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105│
│/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu │
│modificările şi completările ulterioare, │
│vă adresez rugămintea de a dispune │
│măsurile necesare pentru emiterea │
│certificatului de exceptare de la │
│aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)│
│nr. 1.907/2006, în interesul apărării, a │
│substanţelor ca atare, în amestec sau în │
│articol, înscrise în formularele de │
│aplicare, pentru ............/(numele │
│persoanei juridice │
│solicitante)..................... . În │
│susţinerea acestei cereri menţionez că │
│...../(numele persoanei juridice │
│solicitante)..........., cu sediul în │
│.........................., str. │
│.............................. nr. │
│........., sectorul ...........,/ judeţul │
│...................., tel. │
│................, fax ................, a │
│fost înfiinţată prin │
│.............................., este │
│înmatriculată la registrul comerţului cu │
│nr. ................... şi la Ministerul │
│Finanţelor Publice cu nr. │
│.................. şi dispune de o │
│structură şi un personal specializat │
│pentru producerea, manipularea şi │
│transportul substanţelor ca atare, în │
│amestec sau în articol, înscrise în │
│formularele de aplicare. Anexe: │
│(documentele prevăzute la art. 7 din │
│normele metodologice, aprobate prin │
│Ordinul ministrului apărării naţionale nr.│
│M.108/2013) │
│..........................................│
│..........................................│
│(funcţia, numele şi prenumele, semnătura │
│şi ştampila reprezentantului persoanei │
│juridice solicitante abilitat să angajeze │
│răspunderea juridică conform prevederilor │
│legale) │
└──────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la normele metodologice
    FORMULAR DE APLICARE
    1. Datele persoanei juridice solicitante

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Punct de contact ││
├────────────────────────┬┬───────────┼┤
│Telefon ││Fax ││
├────────────────────────┴┴───────────┼┤
│E-mail ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    2. Date referitoare la substanţa de exceptat

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea substanţei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Alte denumiri ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. CAS ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. EC ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. INDEX ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Tonajul anual*) produs/importat ││
│propus a fi exceptat ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    *) Vă rugăm indicaţi dacă produceţi sau importaţi (sau ambele) şi în ce cantităţi pentru fiecare.

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Elemente de clasificare conform ││
│anexei VI tabelul 3.1 din ││
│Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al ││
│Parlamentului European şi al ││
│Consiliului din 16 decembrie 2008 ││
│privind clasificarea, etichetarea şi ││
│ambalarea substanţelor şi a ││
│amestecurilor, de modificare şi de ││
│abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi││
│1999/45/CE, precum şi de modificare a││
│Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 ││
│(fraze H) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Elemente de clasificare conform ││
│anexei VI tabelul 3.2 din ││
│Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 ││
│(fraze R) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│3. Prezentarea situaţiei: │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Semnătura
    Persoana juridică solicitantă

┌───────────────────────┬┬─────────────┐
│Semnătura ││Data: │
├───────────────────────┼┼─────────────┤
│Numele ││ │
└───────────────────────┴┴─────────────┘


    Ghid de completare a formularului de aplicare
    1. Datele persoanei juridice solicitante
    Persoana juridică solicitantă trebuie să completeze tabelul cu datele necesare în cazul în care este necesară contactarea acesteia cu privire la cererea de eliberare a certificatului.

    2. Date referitoare la substanţa de exceptat
    Denumirea substanţei este numele general al acestei substanţe (de exemplu: acid clorhidric, hidroxid de sodiu etc.).
    Alte denumiri includ denumiri comerciale şi oricare alte sinonime utilizate pentru substanţa chimică.
    Nr. CAS este un număr de identificare unic dat de Chemical Abstract Service fiecărei substanţe care apare în literatura ştiinţifică. Este o referinţă chimică comună pentru substanţe chimice şi este necesar pentru înregistrare.
    Nr. EC este un număr de inventar al Comisiei Europene care se dă pentru substanţele chimice. Acest număr nu este obligatoriu dacă s-a furnizat Numărul CAS.
    Nr. INDEX - codul din anexa VI tabelele 3.1 şi 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 .
    Tonajul anual se referă la cantitatea de substanţă chimică produsă, precum şi la cantitatea de substanţă chimică importată în UE. Acestea trebuie menţionate de persoana juridică solicitantă separat în formularul de aplicare.
    Elemente de clasificare este o secţiune utilizată pentru a indica dacă substanţa chimică care necesită exceptare este clasificată. În cazul substanţelor periculoase, această secţiune este importantă pentru asigurarea aplicării măsurilor pentru managementul riscului.

    3. Prezentarea situaţiei
    Secţiunea trebuie să conţină o scurtă informare de susţinere care să clarifice de ce substanţa, în cantitatea specificată, ar trebui să fie exceptată pentru interesul apărării, incluzând articolele Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se propune exceptarea.

    4. Semnătura
    Aparţine reprezentantului legal al persoanei juridice solicitante abilitat să angajeze răspunderea juridică.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016