Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.116 din 19 noiembrie 2007 (*republicat*)  privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.116 din 19 noiembrie 2007 (*republicat*) privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 noiembrie 2013
-----
    *) Republicat în temeiul art. IX din Ordinul ministrului fondurilor europene şi viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, şi a mai fost modificat şi completat prin:
    - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.700/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.624/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.215/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.966/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 22 iulie 2010;
    - Ordinul ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 183/2011/57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 30 ianuarie 2012.


    ART. 1
    Prin prezentul ordin sunt reglementate cheltuielile eligibile efectuate în cadrul axelor prioritare din cadrul Programului operaţional Asistenţă tehnică (POAT) pentru următoarele domenii majore de intervenţie:
    a) Axa prioritară 1 - Sprijin în procesul de implementare a instrumentelor structurale şi coordonarea programelor:
    1. sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale;
    2. evaluare;
    3. formare orizontală în domeniul gestionării programelor/ proiectelor;
    4. sprijin pentru funcţionarea Autorităţii de Management (AM) pentru POAT, Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP) şi Autorităţii de Audit (AA);
    b) Axa prioritară 2 - Dezvoltarea şi funcţionarea Sistemului unic de management al informaţiei (SMIS):
    1. dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale;
    2. funcţionarea Unităţii centrale SMIS şi a reţelei de coordonatori;
    3. formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori şi activităţi de informare cu privire la SMIS;
    4. furnizarea de echipamente şi servicii pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii;
    c) Axa prioritară 3 - Diseminarea informaţiilor şi promovarea instrumentelor structurale:
    1. diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României;
    2. funcţionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operaţiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) sunt efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2007;
    b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT; şi
    c) sunt necesare implementării proiectului.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt efectuate începând cu data intrării în vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte;
    b) nu sunt finanţate din axa prioritară 6 din Programul operaţional regional sau din axa prioritară 5 din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice;
    c) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT;
    d) sunt necesare implementării proiectului.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru finanţarea majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) sunt efectuate în perioada 14 aprilie 2009-31 decembrie 2011; şi
    b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT.
    (4) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului care gestionează instrumente structurale sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) sunt efectuate în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015; şi
    b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT.
    ART. 3
    (1) Cheltuielile efectuate de personalul beneficiarului proiectului finanţat din POAT cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare sunt considerate eligibile:
    a) în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) dacă se prezintă documente doveditoare;
    c) dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului; şi
    d) dacă sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de transport şi cazare, sunt considerate eligibile dacă:
    a) se prezintă documente doveditoare;
    b) se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor şi activităţilor proiectului şi atribuţiilor stabilite; şi
    c) se respectă prevederile aferente personalului cu funcţie de conducere, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de diurnă, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare ale deplasării, se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor şi activităţilor proiectului şi atribuţiilor stabilite şi:
    a) pentru deplasări interne - se încadrează în nivelul diurnei practicate de agenţia pentru dezvoltare regională (ADR), dar nu mai mare de 2,5 ori decât nivelul stabilit conform legii în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului (Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare);
    b) pentru deplasări externe - se respectă prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În completarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP şi al AA cu ocazia deplasărilor, pentru cheltuieli cu cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare ale şoferului, dacă este pus la dispoziţie de către instituţie, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.
    (5) Cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP şi al AA şi de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului şi sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (6) Cheltuielile efectuate de coordonatorii SMIS cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului şi sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (7) Sunt considerate eligibile atât cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului contractual (inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator), având atribuţii în programarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea, coordonarea, controlul şi auditul instrumentelor structurale, încadrat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al AM POAT, al ACP şi al AA, cât şi cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora, proporţional cu timpul efectiv lucrat pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de creştere şi personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte.
    (8) Cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de creştere desemnaţi în baza Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru remunerarea personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator) sunt considerate eligibile dacă se încadrează în grila de salarizare a agenţiei pentru dezvoltare regională în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, dacă sunt conforme contractului colectiv de muncă şi în limita a:
    a) 6.691 lei/lună/persoană, la care se adaugă echivalentul contribuţiilor salariale suportate de angajator, pentru coordonatorii de poli de creştere;
    b) 5.648 lei/lună/persoană, la care se adaugă echivalentul contribuţiilor salariale suportate de angajator, pentru personalul de sprijin al coordonatorilor de poli de creştere.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), cheltuielile aferente indemnizaţiei de concediu medical, inclusiv contribuţia angajatului şi contribuţia angajatorului, sunt eligibile doar pentru primele 5 zile de concediu medical.
    (10) Cheltuielile prevăzute la alin. (7) se decontează conform contractului individual de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent atribuţiilor realizate în domeniul instrumentelor structurale pentru personalul contractual încadrat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AM POAT, ACP şi AA şi proporţional cu timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezenţă lunare, pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de creştere şi personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte.
    (11) Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate în perioada 14 aprilie 2009-31 decembrie 2011, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri:
    a) contribuţia de asigurări sociale de stat;
    b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului;
    d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (12) În cazul premiilor anuale calculate pe baza venitului brut care include şi majorarea salarială în baza Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este considerată eligibilă valoarea premiul acordat, aferentă acestei majorări, inclusiv contribuţiile angajatorului aferente acestei valori dintre cele menţionate la alin. (11) lit. a)-d), şi plătită conform legislaţiei în vigoare.
    (13) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) şi (12) sunt eligibile pentru personalul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale în cadrul obiectivului Convergenţă, aşa cum este definită noţiunea de gestionare de către Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) a obţinut avizul prealabil al MFP pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) este încadrat în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 10, 11 şi 12 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) în cazul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 10 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionate la lit. c), acestea trebuie să îndeplinească funcţiile şi atribuţiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar în conformitate cu descrierile sistemelor de management şi control, parte a documentelor de evaluare a conformităţii, considerate acceptabile de Comisia Europeană, în contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 .
    (14) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) şi (12) sunt eligibile pentru personalul încadrat la nivelul autorităţii de audit dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (13) lit. a) şi beneficiază de majorarea salarială acordată în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) şi (12) nu sunt eligibile pe perioada în care personalul este delegat, detaşat, mutat temporar în altă structură decât cele prevăzute la alin. (13) şi (14), aflat în concediu medical sau concediu de maternitate.
    (16) Sunt considerate eligibile cheltuielile plătite în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015 aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri:
    a) contribuţia de asigurări sociale de stat;
    b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului;
    d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (17) Cheltuielile prevăzute la alin. (16) sunt eligibile pentru personalul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale în cadrul obiectivului Convergenţă, aşa cum este definită noţiunea de gestionare de către Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) a obţinut avizul Ministerului Fondurilor Europene/ Ministerului Finanţelor Publice pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) este încadrat în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 1, 2, 10, 11, 12, 17 şi 18 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) în cazul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 10 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionate la lit. c), acestea trebuie să îndeplinească funcţiile şi atribuţiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar în conformitate cu descrierile sistemelor de management şi control, parte a documentelor de evaluare a conformităţii, considerate acceptabile de Comisia Europeană, în contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 .
    (18) Cheltuielile prevăzute la alin. (16) sunt eligibile pentru personalul încadrat la nivelul autorităţii de audit dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (17) lit. a) şi beneficiază de majorarea salarială acordată în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (19) Cheltuielile prevăzute la alin. (16) nu sunt eligibile pe perioada în care personalul este detaşat, mutat temporar în altă structură decât cele prevăzute la alin. (17) şi (18), aflat în concediu medical sau concediu de maternitate.
    (20) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obţinut de personalul din echipele de proiect constituite în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, structurilor din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice locale, pentru implementarea proiectelor finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) este proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect;
    b) se respectă prevederile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
    c) timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect are la bază un formular completat lunar de fiecare persoană nominalizată în echipa de proiect cu toate activităţile derulate pe fiecare proiect finanţat din instrumente structurale în limita orelor lucrate conform pontajului şi precizând distinct procentul de lucru aferent fiecărui proiect.
    (21) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obţinut de personalul din echipele de proiect constituite în cadrul beneficiarilor care nu sunt instituţii publice, pentru implementarea proiectelor finanţate din POAT, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în mod obişnuit, înainte de implementarea proiectului, de beneficiarul în cadrul căruia este încadrat;
    b) este calculat conform actului juridic de încadrare;
    c) se decontează proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect şi în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului pentru POAT;
    d) timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru proiect are la bază un formular completat lunar de fiecare persoană nominalizată în echipa de proiect cu toate activităţile derulate pe proiectul respectiv în limita orelor lucrate conform pontajului şi precizând distinct procentul de lucru aferent;
    e) limita maximă care poate fi decontată per persoană este de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână, reprezentând ore lucrate în proiecte finanţate din POAT, inclusiv norma de bază, stabilite prin contractele încheiate.
    (22) Valoarea eligibilă a cheltuielilor salariale cu echipa de proiect trebuie corelată cu gradul de complexitate al proiectului şi nu poate depăşi 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
    (23) Proiectele destinate finanţării coordonării polilor de creştere sunt exceptate de la prevederile alin. (21)-(22).
    ART. 4
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:
    a) cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii şi analize;
    b) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);
    c) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit;
    d) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de evaluare;
    e) cheltuielile de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului;
    f) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;
    g) cheltuielile de comunicare, informare şi publicitate, în care se includ, cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi f), următoarele: difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, conceperea şi producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, conceperea, producţia şi distribuţia de materiale promoţionale, organizarea de sesiuni de instruire şi informare pentru reprezentanţi ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, consultanţă în relaţii publice;
    h) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;
    i) cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii; întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice;
    j) cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia personalului pentru AM pentru POAT, ACP, Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale) şi AA;
    k) cheltuielile pentru instruirea personalului din cadrul autorităţilor de management, organismelor intermediare, ACP, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AA şi altor structuri implicate în gestionarea şi implementarea instrumentelor structurale;
    l) cheltuielile pentru instruirea potenţialilor beneficiari de instrumente structurale;
    m) cheltuieli pentru serviciile de cadastru;
    n) cheltuieli pentru servicii de urbanism şi planificare teritorială.
    (2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare în cadrul proiectelor pentru finanţarea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora sunt următoarele:
    a) cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii şi analize;
    b) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);
    c) cheltuielile de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului;
    d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;
    e) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;
    f) cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii;
    g) cheltuielile pentru participarea coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora la sesiuni de instruire, justificată prin prisma activităţilor din proiect şi a atribuţiilor acestora;
    h) cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora, şi anume cele necesare pentru publicarea anunţurilor şi multiplicarea documentelor pentru evaluarea candidaţilor;
    i) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit.
    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. f), k) şi l) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor şi/sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau mese), precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării evenimentelor.
    (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. d) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor şi/sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/ori cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau mese).
    ART. 5
    (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul, instalaţii, subansamble şi piese de schimb, dacă subansamblele şi piesele de schimb nu sunt incluse în costul serviciilor de instalare, întreţinere şi reparare, inclusiv pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului beneficiarului, şi alte active fixe corporale, necesare desfăşurării activităţii proiectului, realizată în cadrul şi pe durata proiectului.
    (2) Cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului beneficiarului nu sunt eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestuia.
    (3) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe şi mărci.
    (4) Cheltuielile pentru achiziţia de brevete şi mărci nu sunt eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.
    (5) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou şi a materialelor consumabile sunt eligibile.
    (6) Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile pentru participarea AM pentru POAT, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP şi AA la asociaţii sunt eligibile.
    ART. 6
    (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru:
    a) plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale;
    b) telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii;
    c) achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, inclusiv serviciilor de mentenanţă aferente sistemelor informatice de control acces şi supraveghere video;
    d) serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii;
    e) serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport;
    f) achiziţionarea carburanţilor, lubrifianţilor şi consumabilelor pentru mijloacele de transport;
    g) arhivare;
    h) plata salariilor pentru personalul administrativ;
    i) închirierea sediului, instalaţiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în ansamblu sau separat, destinate activităţii zilnice a beneficiarului;
    j) costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului sau a instituţiei din care face parte entitatea beneficiară.
    (2) Categoriile de cheltuieli prevăzute la lit. g) şi h) ale alin. (1) nu sunt considerate eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.
    (3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport cuprind cheltuielile cu reviziile tehnice şi service-ul necesar funcţionării mijloacelor de transport aflate în proprietatea beneficiarului.
    (4) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în conformitate cu metodologia elaborată de AM şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere transmisă de beneficiar.
    (5) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile numai în cadrul proiectelor:
    a) privind funcţionarea AM pentru POAT, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP şi AA;
    b) destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora;
    c) depuse de instituţiile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice care sprijină sistemul de gestionare şi control al instrumentelor structurale conform art. 32^2 şi 32^3 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) depuse în cadrul domeniului major de intervenţie prevăzut la art. 1 lit. c) pct. 2.
    ART. 7
    Sunt considerate eligibile cheltuielile cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectului.
    ART. 8
    (1) Cheltuielile privind închirierea de mijloace de transport, cu şofer sau fără şofer, efectuate în ansamblu sau separat, şi/sau leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile în cadrul proiectului.
    (2) Sunt eligibile în cadrul proiectelor finanţate din axele prioritare 2 şi 3 - în cadrul domeniilor majore de intervenţie prevăzute la art. 1 lit. b) pct. 4 şi lit. c) pct. 2 cheltuielile privind închirierea de spaţii, instalaţii, echipamente şi mobilier, efectuate în ansamblu sau separat.
    (3) În cazul leasingului este eligibilă cota-parte din valoarea de intrare a bunului, care face obiectul material al contractului de leasing.
    (4) Cheltuielile privind leasingul prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operaţiunii şi respectă prevederile din contractul/decizia de finanţare;
    b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii;
    c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing şi este justificată de documente contabile;
    d) valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing;
    e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finanţare a operaţiunii;
    f) utilizatorul de leasing renunţă expres la opţiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.
    (5) În cazul mijloacelor de transport, costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.
    (6) În cazul mijloacelor de transport, valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare autoturism.
    (7) Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, precum asigurări, cu excepţia RCA, dobânzi, comisioane, taxe şi alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile.
    ART. 9
    Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru plata comisioanelor bancare aferente operaţiunilor efectuate în scopul proiectului, din contul deschis de către beneficiar la Trezoreria Statului.
    ART. 10
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii efectuate în cadrul proiectului.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.
    ART. 11
    (1) Cheltuielile cu amortizarea sunt considerate eligibile cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul domeniilor majore de intervenţie prevăzute la art. 1 lit. a) pct. 4, lit. b) pct. 2 şi 4 şi lit. c) pct. 2.
    (3) Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe necorporale sunt considerate eligibile în cadrul proiectului.
    ART. 12
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, mijloace de transport şi echipamente, dacă bunurile respective sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de execuţie a proiectului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc în perioada de implementare a contractului/deciziei de finanţare a proiectului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeşte de la firma de asigurări în scopul proiectului. În caz contrar, AM poate proceda la recuperarea sumei plătite beneficiarului pentru cheltuielile efectuate cu plata primelor de asigurare.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.
    ART. 13
    (1) Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică sunt eligibile dacă sunt efectuate în cadrul proiectului.
    (2) Cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică includ cheltuielile pentru multiplicarea documentaţiei, cu excepţia celei cumpărate de ofertanţi, şi pentru publicarea anunţurilor de intenţie, a anunţurilor de participare şi a anunţurilor de atribuire a contractului.
    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II-VII din Ordinul ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "Art. II. - Pentru cererile de rambursare depuse până la data publicării prezentului ordin, din valoarea aprobată de Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică se rambursează din Programul operaţional Asistenţă tehnică, în procentul de finanţare prevăzut în contractul/decizia de finanţare, cheltuielile aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri:
    a) contribuţia de asigurări sociale de stat;
    b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului;
    d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    Art. III. - În cazul contractelor/deciziilor de finanţare pentru care au fost efectuate plăţi până la data publicării prezentului ordin, valoarea aprobată la rambursare de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică aferentă cererilor de rambursare care urmează să fie plătite după data publicării prezentului ordin este diminuată cu diferenţa dintre cheltuielile eligibile aferente rambursărilor efectuate până la data publicării prezentului ordin şi valoarea eligibilă calculată conform art. II pentru perioada pentru care aceste cheltuieli s-au rambursat.
    Art. IV. - Diferenţa menţionată la art. III rămâne cheltuială definitivă a beneficiarului.
    Art. V. - Pentru contractele/deciziile de finanţare semnate până la data publicării prezentului ordin şi care au ca dată de finalizare 31 decembrie 2015, Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică şi beneficiarii semnează acte adiţionale în vederea modificării valorii finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică şi a numărului şi graficului cererilor de rambursare aferente acestora.
    Art. VI. - În vederea semnării actelor adiţionale menţionate la art. V, beneficiarii transmit, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, următoarele documente completate pentru luna anterioară celei în care s-a publicat prezentul ordin:
    1. state de plată pe fiecare structură (direcţie, serviciu etc.) simulate în condiţiile în care personalul nu ar fi primit majorarea salarială conform Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de reprezentantul legal al beneficiarului ori de persoana responsabilă; sau
    2. situaţii privind calculul majorării salariale pe fiecare structură (direcţie, serviciu etc.), semnate de reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana responsabilă.
    Art. VII. - În scopul determinării valorii cheltuielilor menţionate la art. II, cu ocazia depunerii primei cereri de rambursare după semnarea actului adiţional prevăzut la art. V din prezentul ordin, beneficiarii furnizează suplimentar documentele prevăzute la art. VI din prezentul ordin pentru perioada pentru care au solicitat rambursarea cheltuielilor."

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016