Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2013 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2013

Monitorul Oficial 840 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 840/2013)

CODUL TEHNIC din 18 decembrie 2013 al gazelor naturale lichefiate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013

Cap. i scop, obiective şi domeniu de aplicarescopart. 1 prezentul cod tehnic al gazelor naturale lichefiate (gnl), denumit în continuare cod tehnic al gnl, are ca scop promovarea cerinţelor tehnice minime specifice gazelor naturale lichefiate, precum şi definirea autorităţilor statului care au atribuţii şi competenţe în domeniul gnl.art. 2 cerinţele tehnice minime pentru importul, descărcarea, regazeificarea gnl, inclusiv pentru serviciile auxiliare şi instalaţiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare şi livrarea ulterioară către sistemul de transport, au la bază norme şi standarde europene şi internaţionale.art. 3 (1) cerinţele stipulate în codul tehnic al gnl oferă cadrul general de ...

Monitorul Oficial 831 bis din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 831 bis/2013)

 ANEXĂ din 17 decembrie 2013 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013

1. la capitolul i: "dispoziŢii generale" punctul 1.1 "obiectul contabilităţii publice", se elimină textul:"* contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.** contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)".2. la capitolul iii: "prevederi referitoare la elementele de bilanŢ", punctul 3.2. "categorii de provizioane", se adaugă o liniuţă cu următorul cuprins:"cu diminuările din valoarea garanţiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".3. la capitolul iv: "prevederi referitoare la elementele din contul de ...

Monitorul Oficial 831 din 24 Decembrie 2013 (M. Of. 831/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 5.315 din 26 octombrie 2013 privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007 EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. istandardul de formare a mediatorului, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) programele de formare iniţială şi de formare continuă în domeniul medierii reprezintă formare profesională a adulţilor, ...

Monitorul Oficial 830 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 830/2013)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 23 decembrie 2013

Având în vedere efectele negative ale crizei economice şi dificultăţile în asigurarea lichidităţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat la creditare şi garantare care fac imposibilă asigurarea în integralitate a stocurilor de combustibil pentru operatorii economici producători de energie termică pentru încălzirea populaţiei, aflaţi sub autoritatea departamentului pentru energie şi a unor consilii judeţene sau locale,având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică şi termică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi ...

Monitorul Oficial 807 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 807/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 19 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă protocolul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la ankara la 19 septembrie 2013.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:─────────────────ministrul culturii,daniel-constantin barbuministrul afacerilor externe,titus corlăţeanministrul afacerilor interne,radu stroebucureşti, 11 decembrie 2013.nr. 1.022.protocol

Monitorul Oficial 794 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 794/2013)

 PROCEDURA din 13 decembrie 2013 privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 decembrie 2013

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.004 din 13 decembrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 794 din 17 decembrie 2013.────────── cap. idepunerea formularului fişa entităţii publiceart. 1formularul "fişa entităţii publice" şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestuia pot fi descărcate de pe pagina web a ministerului finanţelor publice, www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea operativă a trezoreriei statului la care este arondată entitatea publică. formularul "fişa entităţii publice" se completează electronic.art. 2(1) elementele din formular se completează astfel:- în rubrica "tip acţiune" entitatea publică selectează:1. opţiunea "preluare profil curent al entităţii ...

Monitorul Oficial 789 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 789/2013)

 NORME METODOLOGICE din 13 decembrie 2013 de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.008 din 13 decembrie 2013, publicat în monitorul oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013.──────────art. 1(1) instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale depun la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului la care îşi au conturile deschise formularul "plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restante aferente activităţii proprii - codul 40, pe modelul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a ...

Monitorul Oficial 786 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 786/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 985 din 11 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 16 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 244/2013, al regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:secretarul general al guvernului,ion moraruviceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,daniel chiţoiup. ministrul delegat ...

Monitorul Oficial 775 din 12 Decembrie 2013 (M. Of. 775/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 19, domnul deputat roman cristian-constantin, grupul parlamentar pdl, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat negruţ clement, neafiliat.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în ...

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 4 - grupul parlamentar de prietenie cu regatul belgiei– domnul deputat dobrinescu traian, grupul parlamentar pnl, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu republica federală germania şi regatul Ţărilor de jos (olanda), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 1, grupul parlamentar de prietenie cu republica federală germania, domnul deputat Ţigăeru roşca laurenţiu, grupul parlamentar pnl, este desemnat membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 12 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 9/2013 privind constituirea delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a mediteranei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 3, domnul deputat urcan ionaş-florin, grupul parlamentar pdl, îl înlocuieşte pe domnul deputat vreme valerian, neafiliat."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013, ...

Monitorul Oficial 767 din 09 Decembrie 2013 (M. Of. 767/2013)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 9 decembrie 2013

Având în vedere necesitatea de a adapta instituţia transferului din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la nevoile tehnice şi comerciale actuale ale pieţei şi existenţa unor cereri de transfer adresate autorităţilor publice relevante, se impune luarea cu efect imediat a unor măsuri legislative, prin introducerea unor precizări ale cadrului normativ actual.urgenţa adoptării unor asemenea măsuri legislative rezidă inclusiv în necesitatea aducerii la zi a cadrului normativ, pentru a reflecta situaţia reală a pieţei de petrol şi gaze şi a răspunde unor nevoi stringente de actualizare a reglementărilor ce trebuie să se realizeze imediat.În mod concret, adoptarea ...

Monitorul Oficial 759 bis din 06 Decembrie 2013 (M. Of. 759 bis/2013)

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ - PT CR 9-2013 din 30 aprilie 2013 privind autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţiile sub presiune şi la instalaţiile de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) (Anexa nr. III) *) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 bis din 6 decembrie 2013

──────────*) aprobată de ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 759 din 6 decembrie 2013.──────────cap. iprevederi generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru autorizarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, care efectuează operaţii de sudare folosite la montarea, instalarea şi repararea instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat supuse regimului de supraveghere şi de verificare tehnică iscir.(2) de asemenea, prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile cerute la autorizarea operatorilor care efectuează operaţii de sudare în polietilenă de înaltă densitate (pehd) folosite la montarea şi repararea sistemelor de conducte pentru ...

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ - PT CR 7-2013 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PEHD) (Anexa nr. II)*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 bis din 6 decembrie 2013

──────────*) aprobată de ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 759 din 6 decembrie 2013──────────cap. iprevederi generalesecŢiunea 1scopart. 1(1) prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, ce urmează să fie folosite la montarea, instalarea şi repararea instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat supuse regimului de supraveghere şi de verificare tehnică iscir.(2) de asemenea, prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru aprobarea procedurilor de sudare a ţevilor şi a fitingurilor din polietilenă de înaltă densitate (pehd) ce urmează să fie folosite la montarea ...

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT CR 6-2013 din 30 aprilie 2013 privind autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează încercări distructive (Anexa nr. I)*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 bis din 6 decembrie 2013

──────────*) aprobată de ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 759 din 6 decembrie 2013.──────────cap. iprevederi generalesecŢiunea 1scopart. 1prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi supravegherea persoanelor juridice care efectuează încercări distructive.art. 2(1) persoanele juridice autorizate de către iscir în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, precum şi persoanele juridice autorizate în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru al uniunii europene sau stat semnatar al acordului privind spaţiul economic european, se ...

Monitorul Oficial 761 din 06 Decembrie 2013 (M. Of. 761/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 954 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 761 din 6 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla articolul 2, alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 440 din 18 iulie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) limita cheltuielilor pentru organizarea acţiunilor primei faze a programului de cooperare pentru ...

Monitorul Oficial 757 din 05 Decembrie 2013 (M. Of. 757/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 5 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a francofoniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 5, domnul deputat alexe florin-alexandru, membru al grupului parlamentar al pnl, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat roman petre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 4 decembrie 2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 5 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "membri supleanţi" punctul 7, este numit domnul deputat nicolescu theodor, membru al grupului parlamentar al pnl, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului ruşanu dan-radu.această hotărâre a ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 decembrie 2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 5 decembrie 2013

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- domnul deputat victor-gheorghe manea, membru al grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului deputat roşca mircea;- domnul senator Ştefan stoica, membru al grupului parlamentar al ppdd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator ioniţă ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 5 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i - "membri titulari", punctul 7, este numit domnul deputat petre roman, membru al grupului parlamentar al pnl, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului hellvig eduard-raul;– la ...

Monitorul Oficial 749 din 03 Decembrie 2013 (M. Of. 749/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 27 noiembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 529 din 22 iunie 2005, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 10 zile lucrătoare."2. la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016