Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPŢIE TEHNICĂ - PT CR 9-2013 din 30 aprilie 2013  privind autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţiile sub presiune şi la instalaţiile de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) (Anexa nr. III) *)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ - PT CR 9-2013 din 30 aprilie 2013 privind autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţiile sub presiune şi la instalaţiile de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) (Anexa nr. III) *)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 bis din 6 decembrie 2013
──────────
    *) Aprobată de Ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013.
──────────


    CAP. I
    Prevederi generale

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru autorizarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, care efectuează operaţii de sudare folosite la montarea, instalarea şi repararea instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat supuse regimului de supraveghere şi de verificare tehnică ISCIR.
    (2) De asemenea, prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile cerute la autorizarea operatorilor care efectuează operaţii de sudare în polietilenă de înaltă densitate (PEHD) folosite la montarea şi repararea sistemelor de conducte pentru transportul fluidelor.
    ART. 2
    Persoanele juridice care solicită autorizarea de către ISCIR a sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, sau a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) sunt obligate, ca în prealabil, să facă dovada că deţin propriile proceduri de sudare aprobate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, în baza cărora se derulează activităţile necesare la autorizarea sudorilor sau a operatorilor, în sensul prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 3
    În cazul în care persoanele juridice nu deţin proceduri de sudare aprobate, se admite ca autorizarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu,sau a operatorilor sudare PEHD să se deruleze concomitent cu aprobarea procedurii de sudare.
    ART. 4
    În cazul autorizării sudorilor pentru operaţii de sudare în fontă sau materiale/aliaje de materiale neferoase (altele decât aluminiul), precum şi în cazul utilizării altor procedee de sudare decât cele cuprinse în prezenta prescripţie tehnică, persoanele juridice solicitante trebuie să întocmească instrucţiuni tehnice specifice care se înaintează la ISCIR pentru acceptare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Referinţe normative

    ART. 5
    Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională aprobată prin Legea nr. 355/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor aprobată prin Legea nr. 375/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România aprobată prin Legea nr. 68/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 20 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 353/2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 501/2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termeni şi definiţii

    ART. 6
    În înţelesul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi definiţiile au următorul sens:
    a) domeniu de valabilitate - domeniu în care sudorul are dreptul să realizeze îmbinări sudate;
    b) epruvetă - parte sau porţiune prelevată din proba sudată în scopul de a fi supusă unei încercări distructive specificate, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    c) fişă de aprobare a procedurii de sudare (WPQR) - document care cuprinde toate datele necesare aprobării unei specificaţii a procedurii de sudare (WPS);
    d) formator atestat - persoană fizică atestată de către ISCIR pentru unul sau mai multe domenii;
    e) furnizor de formare profesională - prestator de servicii de formare profesională, persoană juridică de drept public sau privat care are prevăzut în actul de înfiinţare sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională;
    f) grosimea metalului depus - grosimea efectivă a cordonului de sudură, exclusiv orice supraînălţare;
    g) imperfecţiune - discontinuitate în sudură sau o abatere de la forma geometrică prevăzută;
    h) îmbinare eterogenă - îmbinare în care sudura şi materialul metalic de bază prezintă diferenţe semnificative ale caracteristicilor mecanice şi ale compoziţiei chimice;
    i) îmbinare omogenă - îmbinare în care sudura şi materialul metalic de bază nu prezintă diferenţe semnificative ale caracteristicilor mecanice sau ale compoziţiei chimice;
    j) laborator - structură funcţională în cadrul persoanei juridice prin care aceasta desfăşoară activităţi de examinări nedistructive şi/sau încercări distructive;
    k) materiale pentru sudare - materiale utilizate la realizarea unei îmbinări sudate, (materiale de bază şi materiale de adaos);
    l) operator sudare PEHD - persoană care efectuează sudarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă de înaltă densitate (PEHD);
    m) probă sudată - ansamblu sudat care se utilizează în cadrul procesului de verificare a sudorului în vederea autorizării;
    n) procedeu de sudare - tehnică generală caracterizată printr-o metodă de îmbinare pentru obţinerea unei asamblări permanente;
    o) procedură de sudare - succesiune specificată de acţiuni tehnologice care trebuie să fie urmată în cazul executării unei suduri;
    p) program de formare profesională - totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică, în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu;
    q) responsabil tehnic cu sudura (RTS) - personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice, atestat de ISCIR, desemnat de angajator, responsabil cu elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnice privind lucrările de sudare în vederea aprobării procedurilor de sudare şi de autorizare a sudorilor;
    r) raport dimensional standard (SDR) - raportul dintre diametrul exterior nominal "d(n)" şi grosimea nominală a peretelui ţevii "e(n)";
    s) specificaţia procedurii de sudare preliminară (pWPS) - document care conţine date tehnice propuse pentru derularea procedurii de sudare care urmează a fi aprobată;
    t) specificaţia procedurii de sudare (WPS) - document care conţine date tehnice finale şi care a fost aprobat în baza uneia sau mai multor WPQR;
    u) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiu Economic European;
    v) sudare cu element încălzitor (în cazul autorizării sudorilor pentru sudarea polietilenei de înaltă densitate PEHD) - procedeu de sudare la care suprafeţele ce se îmbină sunt încălzite adecvat prin expunere, contact direct cu elementul de încălzire şi sunt sudate sub presiune;
    w) sudare prin rezistenţă electrică (în cazul autorizării sudorilor pentru sudarea polietilenei de înaltă densitate PEHD) - procedeu de sudare care constă în îmbinarea prin electrofuziune a unui fiting, a unei mufe sau a unei şa cu o ţeavă;
    x) sudor - persoană care efectuează sudarea şi care ţine şi conduce portelectrodul, pistoletul de sudare, capul de sudare sau arzătorul;
    y) suport la rădăcină - material plasat la baza rostului prelucrat mecanic al îmbinării sudate pentru susţinerea băii de metal topit;
    z) trecerea finală - rândul/rândurile, vizibil/vizibile pe suprafaţa/suprafeţele sudurii, după finalizarea sudării, la sudarea cu treceri multiple;
    aa) trecere de umplere - rândul/rândurile, depus/depuse după trecerea/trecerile de rădăcină şi înainte de trecerea/trecerile finală/finale la sudarea cu treceri multiple;
    bb) trecere la rădăcină - rândul/rândurile, primului strat depus la rădăcină, la sudarea cu treceri multiple;
    cc) variabilă esenţială de sudare - variabilă de sudare a cărei modificare influenţează domeniul de autorizare a sudorului şi conduce la necesitatea unei noi autorizări;
    dd) variabilă neesenţială de sudare - variabilă care nu influenţează caracteristicile mecanice şi/sau metalurgice ale îmbinării sudate;
    ee) verificare - serie de operaţii care trebuie să includă executarea unei probe sudate, examinările nedistructive şi/sau încercările distructive ulterioare, precum şi consemnarea rezultatelor în procesul-verbal final de autorizare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Simboluri şi prescurtări

    ART. 7
    La completarea documentelor legate de autorizarea sudorilor se utilizează următoarele simboluri şi prescurtări:
    a) pentru probă:
    1) BW - sudură cap la cap;
    2) D - diametru exterior al ţevii;
    3) FW - sudură de colţ;
    4) P - tablă;
    5) t - grosimea materialului probei (grosimea tablei sau grosimea peretelui ţevii);
    6) T - ţeavă;
    7) z - lungimea catetei unei suduri de colţ;
    8) b - lungimea probei de încercare;
    9) a - semilăţimea probei de încercare;
    10) s(1) - grosimea metalului depus pentru procedeul de sudare 1;
    11) s(2) - grosimea metalului depus pentru procedeul de sudare 2;
    12) t(1) - grosimea materialului probei pentru procedeul de sudare 1;
    13) t(2) - grosimea materialului probei pentru procedeul de sudare 2;
    b) pentru materiale de sudare:
    1) nm - fără metal de adaos;
    2) A - înveliş acid;
    3) B - înveliş bazic;
    4) C - înveliş celulozic;
    5) R - înveliş rutilic sau electrod tubular cu miez rutilic şi zgură cu solidificare lentă;
    6) RA - înveliş rutilic - acid;
    7) RB - înveliş rutilic - bazic;
    8) RC - înveliş rutilic - celulozic;
    9) RR - înveliş rutilic cu grosime mare;
    10) S - sârmă/vergea plină;
    11) M - electrod tubular cu miez din pulbere metalică;
    12) P - electrod tubular rutilic şi zgură cu solidificare rapidă;
    13) V - electrod tubular rutilic sau bazic/fluoric;
    14) W - electrod tubular bazic/fluoric şi zgură cu solidificare lentă;
    15) Y - electrod tubular bazic/fluoric şi zgură cu solidificare rapidă;
    16) Z - alte tipuri de electrozi tubulari;
    c) pentru alte detalii privind sudarea:
    1) bs - sudare din ambele părţi;
    2) lw - sudare spre stânga;
    3) mb - sudare cu suport la rădăcină;
    4) ml - sudare multistrat;
    5) nb - sudare fără suport la rădăcină;
    6) rw - sudare spre dreapta;
    7) sl - sudare într-un strat;
    8) ss - sudare dintr-o parte;
    d) pentru procedee de sudare:
    1) 111 - sudare cu arc electric sau electrod învelit;
    2) 114 - sudare cu arc electric cu sârmă tubulară;
    3) 121 - sudare sub strat de flux cu electrod - sârmă;
    4) 125 - sudare sub strat de flux cu sârmă tubulară;
    5) 131 - sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod fuzibil (sudare MIG);
    6) 135 - sudare cu arc electric în mediu de gaz activ cu electrod fuzibil (sudare MAG);
    7) 136 - sudare cu arc electric în mediu de gaz activ cu sârmă tubulară;
    8) 141 - sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare WIG);
    9) 15 - sudare cu plasmă;
    10) 311 - sudare oxiacetilenică.
    e) pentru detalii privind îmbinarea sudată:
    1) MB - material de bază;
    2) MD - metal depus;
    3) ZIT - zonă influenţată termic.

    CAP. II
    Organizarea cursurilor de formare profesională în vederea autorizării sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu precum şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înalta densitate (PEHD)

    SECŢIUNEA 1
    Programe de formare profesională

    ART. 8
    Sudorii pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu şi operatorii sudare PEHD care se autorizează trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională, cu excepţia celor care au absolvit, într-unul din statele membre un program de formare profesională a cărui organizare a avut la baza cerinţe echivalente cu cele prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.
    ART. 9
    Programele de formare profesională se organizează de către furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi.
    ART. 10
    (1) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele:
    a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională;
    b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive;
    c) programa analitică;
    d) suportul de curs.
    (2) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (1) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează un aviz. Avizul este valabil pe o perioadă de 4 (patru) ani.
    (3) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Programele de formare profesională se desfăşoară cu formatori atestaţi.
    (5) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR, cu 15 zile calendaristice înainte de începerea programului, următoarele:
    a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
    b) copia avizului pentru furnizorul de formare profesională;
    c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională, obţinută conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    d) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
    e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi;
    f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, codul numeric personal al acestora;
    g) numele şi prenumele supraveghetorului pentru instruirea practică.
    (6) Se admite modificarea tabelului prevăzut la alin. (5) lit. f), cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite, numai în intervalul rămas până la începerea programului.
    (7) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională.
    (8) Sudorii pentru otel, aluminiu şi aliaje de aluminiu şi operatorii sudare PEHD care au participat la un program de formare profesională a cărei deschidere nu a fost anunţată la ISCIR de către furnizorul de formare profesională, sau care nu se regăsesc în tabelul prevăzut la alin. (5) lit. f) nu se pot înscrie la examenul în vederea autorizării de către ISCIR.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind calificarea sudorilor

    ART. 11
    În cadrul programelor de formare profesională pentru calificarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, programa analitică prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), trebuie să acopere minim programa pentru cursurile de calificare prevăzută în Anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii privind specializarea/perfecţionarea sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu

    ART. 12
    În cadrul programelor de formare profesională pentru specializarea/perfecţionarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, pentru una din ocupaţiile specifice din clasificarea ocupaţiilor din România, programa analitică prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), trebuie să acopere minim programa pentru cursurile de specializare/perfecţionare prevăzută în Anexa nr. 2.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Condiţii privind specializarea/perfecţionarea operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD)

    ART. 13
    În cadrul programelor de formare profesională pentru specializarea/perfecţionarea operatorilor sudare pentru polietilenă de înaltă densitate (PEHD), programa analitică prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), trebuie să acopere minim programa pentru cursurile de specializare/perfecţionare prevăzută în Anexa nr. 3.

    CAP. III
    Autorizarea sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu

    SECŢIUNEA 1
    Variabile esenţiale de sudare şi domenii de autorizare

    ART. 14
    (1) La autorizarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, se au în vedere variabilele esenţiale de sudare.
    (2) Pentru fiecare variabilă esenţială de sudare se defineşte un domeniu de autorizare.
    (3) Definirea domeniilor de autorizare funcţie de variabilele esenţiale de sudare se face conform prevederilor Anexei nr. 4.
    (4) Toate probele sudate pentru autorizare se realizează utilizând independent variabile esenţiale de sudare cu excepţia celor indicate la art. 18 şi art. 19.
    (5) Variabilele esenţiale de sudare sunt:
    a) procedeul de sudare;
    b) tipul produsului (tablă sau ţeavă);
    c) tipul îmbinării (cap la cap cu pătrundere completă sau sudură de colţ);
    d) grupa de material;
    e) materialul consumabil pentru sudare;
    f) dimensiunile (grosimea materialului şi/sau diametrul exterior al ţevii);
    g) poziţia de sudare;
    h) detalii privind sudarea (suport la rădăcină, sudare dintr-o parte, sudare din ambele părţi, sudare într-un strat, sudare multistrat, sudare spre stânga, sudare spre dreapta).

    Procedee de sudare şi tipuri de îmbinări

    ART. 15
    (1) Procedeele de sudare utilizate la autorizarea sudorilor pentru oţel sunt: 111, 114, 121, 125, 131, 135, 136, 141, 15 şi 311, iar la autorizarea sudorilor pentru aluminiu şi aliaje de aluminiu, se aplică procedeele de sudare: 131, 141 şi 15.
    (2) Pentru procedeul de sudare 141, utilizat la probele din aluminiu sau aliaje de aluminiu, la care se schimbă tipul curentului faţă de procedura de sudare aprobată, (de la alternativ la continuu şi invers), este necesară o nouă autorizare a sudorului.
    (3) Autorizarea sudorului este valabilă numai pentru procedeul de sudare utilizat la realizarea probelor sudate.
    (4) Schimbarea procedeului de sudare impune o nouă verificare de autorizare, cu excepţia cazului în care se schimbă sârma plină S (procedeul de sudare 135), cu sârma tubulară cu miez metalic M (procedeul de sudare 136) sau invers, conform Anexei nr. 4, Tabelul 6.
    (5) Se permite ca un sudor să fie autorizat pentru două sau mai multe procedee de sudare, sudând o singură probă prin utilizarea mai multor procedee de sudare, (îmbinare multiprocedeu).
    (6) Domeniile de autorizare pentru îmbinări sudate realizate prin procedeu unic sau prin multiprocedeu, (îmbinări cap la cap cu pătrundere completă), sunt conform Anexei nr. 4, Tabelul 1 şi Tabelul 7.

    Grupe de materiale - Sisteme de grupare

    ART. 16
    (1) În scopul reducerii examinărilor şi încercărilor similare efectuate pentru autorizarea sudorilor materialele de bază din oţel sunt grupate conform Anexei nr. 4, Tabelul 2.
    (2) În scopul reducerii examinărilor şi încercărilor similare efectuate pentru autorizarea sudorilor, materialele de bază din aluminiu şi aliaje de aluminiu sunt grupate conform Anexei nr. 4, Tabelul 3.
    (3) Dacă un material de bază poate fi încadrat simultan în două grupe sau subgrupe ale sistemelor de grupare prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), materialul trebuie întotdeauna considerat în grupa sau subgrupa cu număr inferior.
    (4) Materialele de bază şi materialele de aport se identifică pe baza certificatelor de inspecţie material emise de producător.
    (5) Domeniile de autorizare în funcţie de sistemul de grupare a materialelor sunt prezentate în Anexa nr. 4 Tabelul 4 şi Tabelul 5.

    Materiale consumabile pentru sudare

    ART. 17
    (1) Verificarea pentru autorizare derulată pe probe de oţel sudate cu metal de adaos, (de exemplu procedeele de sudare 141, 15 şi 311), acoperă şi probele de oţel sudate fără metal de adaos, dar nu şi invers.
    (2) Verificarea pentru autorizare derulată pe probe din aluminiu sau aliaje de aluminiu sudate cu metal de adaos, (de exemplu procedeele de sudare 141 şi 15), acoperă şi probele din aluminiu sau aliaje de aluminiu sudate fără metal de adaos, dar nu şi invers.
    (3) Verificarea pentru autorizare derulată pe probe din aluminiu sau aliaje de aluminiu sudate cu sârmă din aliaj de tipul Al-Mg, acoperă şi probele din aluminiu sau aliaje de aluminiu sudate cu sârmă din aliaj de tipul Al-Si, dar nu şi invers.
    (4) Domeniile de autorizare funcţie de materialele consumabile pentru sudare sunt prezentate în Anexa nr. 4, Tabelul 6.

    Dimensiuni (grosimea materialului şi diametrul exterior al ţevii)

    ART. 18
    Domeniile de autorizare în funcţie de dimensiunile materialelor de bază ale probei sudate (oţel, aluminiu sau aliaje de aluminiu), sunt prevăzute în Anexa nr. 4, Tabelele 7, 8 şi 9.

    Poziţii de sudare

    ART. 19
    (1) Poziţiile de sudare funcţie de care se definesc domeniile de autorizare sunt menţionate în Anexa nr. 5.
    (2) Domeniul de autorizare funcţie de o anumită poziţie de sudare este prevăzut în Anexa nr. 4, Tabelul 10.

    Detalii privind sudarea

    ART. 20
    (1) Domeniile de autorizare funcţie de tehnica sudării, tipul îmbinării şi poziţiile de sudare sunt prevăzute în Anexa nr. 4, Tabelele 11 şi 12.
    (2) În cazul probelor din oţel sudate prin procedeul 311, o schimbare a direcţiei de sudare de la dreapta la stânga şi invers necesită o nouă autorizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii pentru autorizare

    ART. 21
    (1) La examenul de autorizare a sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, se pot prezenta persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) deţin un certificat de calificare "sudor", în urma absolvirii unui program de formare profesională, sau un certificat de absolvire al unui curs de specializare/perfecţionare, sau un document obţinut în urma absolvirii unei şcoli tehnice de profil sudură conform legislaţiei în vigoare; sau,
    b) deţin un certificat de calificare "sudor" emis în conformitate cu prevederile standardului specific privind calificarea personalului sudor, de către un organism de certificare personal acreditat şi desemnat conform legislaţiei în vigoare sau de către un organism de certificare personal sudor acreditat şi desemnat de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, care nu conţine cerinţele tehnice suplimentare, şi prin care se demonstrează echivalenţa cu cerinţele stabilite în prezenta prescripţie tehnică;
    c) au împlinit vârsta de 18 ani;
    d) deţin o fişă de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de sudor" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru.
    (2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) susţin examenul de autorizare care constă dintr-o examinare teoretică şi o examinare practică.
    (3) Pot fi autorizate fără examen de autorizare, persoanele care deţin documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) sau lit. b), însoţit de un raport de evaluare tehnică emis de către un organism de certificare personal sudor acreditat şi desemnat conform legislaţiei în vigoare sau de către un organism de certificare personal sudor acreditat şi desemnat de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, din care să rezulte că evaluarea sudorului şi rezultatele acesteia respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice. Modelul raportului de evaluare tehnică pentru autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei sudorilor/operator sudare PEHD este prevăzut în Anexa nr. 6.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Examinare şi încercare

    Supraveghere

    ART. 22
    (1) Persoanele juridice care doresc autorizarea sudorilor, pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, solicită în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data examenului pentru autorizare, delegarea unui inspector de specialitate din cadrul ISCIR pentru participarea la examenul de autorizare, ocazie cu care se depun şi următoarele:
    a) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor şi domeniile de autorizare;
    b) dosarele candidaţilor cu următoarele documente:
    1) copia actului de identitate/paşaportului;
    2) fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de sudor" prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. d);
    3) unul din certificatele de calificare prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) sau lit. b);
    c) certificatele de inspecţie material emise de producător, pentru materialele de bază şi de adaos utilizate la sudarea probelor pentru autorizare;
    d) pWPS/WPS utilizat la sudarea probelor pentru autorizare;
    e) copia atestatului RTS, aflat în perioada de valabilitate.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la alin. (1).
    (3) În cazul în care documentaţia prezentată este incompletă sau incorect întocmită, aceasta nu este acceptată, se motivează neconformităţile şi se solicită completările în consecinţă.
    (4) În cazul în care documentaţia este acceptată, se confirmă participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, o dată cu stabilirea de comun acord a datei şi a locului de desfăşurare a examenului de autorizare.

    Desfăşurarea examenului de autorizare

    ART. 23
    (1) Examenul de autorizare se organizează de către RTS al persoanei juridice în locaţii asemenea alese încât să fie asigurate condiţiile pentru buna desfăşurare a acestuia.
    (2) La data şi în locul stabilit conform art. 22 alin. (4), inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică condiţiile în care urmează să se desfăşoare examenul şi identitatea candidaţilor.
    (3) Pentru autorizare, sudorii pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu,susţin examenul în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR şi a RTS al persoanei juridice solicitante.
    (4) Examinarea teoretică constă din examinarea orală privind interpretarea datelor tehnice prevăzute în pWPS/WPS care decurg din WPQR aprobate de către ISCIR.
    (5) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la examinarea teoretică, trec la examinarea practică care constă în efectuarea unei/unor probe sudate cu respectarea datelor tehnice prevăzute în pWPS/WPS.
    (6) Înainte de începerea sudării probei, aceasta trebuie marcată cu poansonul inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
    (7) Dacă în timpul executării probelor apar variaţii ale parametrilor tehnologici cauzaţi de scăderea tensiunii, întreruperea curentului, desprinderea învelişului electrodului şi altele asemenea, care conduc la nerespectarea datelor tehnice din pWPS/WPS, probele se repetă.
    (8) La terminarea examinării practice, probele sudate se examinează vizual în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) alin. (4) şi alin. (5).
    (9) La terminarea examinării practice inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică, prevăzut în Anexa nr. 7 în care indică rezultatele obţinute de candidaţi la examinarea teoretică, rezultatele examinării vizuale ale probei/probelor sudate în raport cu referenţialele utilizate şi dispune, după caz, continuarea examinărilor în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (1) alin. (3) şi de la alin. (7) la alin. (14).

    Forma şi dimensiunile probelor de sudare

    ART. 24
    (1) Formele şi dimensiunile probelor de sudare pentru examinarea practică sunt prevăzute în Anexa nr. 8.
    (2) Sudarea probelor pentru autorizarea sudorilor se realizează cu respectarea integrală a condiţiilor din pWPS/WPS.
    (3) După sudare probele se supun examinărilor nedistructive şi încercărilor distructive prevăzute în Anexa nr. 9.
    (4) În cazul ţevilor utilizate la probe sudate cap la cap, trebuie ca numărul probelor şi diametrul ţevilor utilizate să fie astfel ales, încât să permită, (prin lungimea desfăşurată a sudurii/sudurilor realizate), prelevarea tuturor epruvetelor pentru încercări distructive, (precum şi cele impuse la eventuala repetare a acestora) prevăzute în Anexa nr. 9.

    Metode de verificare şi condiţii de acceptare

    ART. 25
    (1) Examinările nedistructive se efectuează în laboratoare autorizate de către ISCIR, iar încercările distructive se efectuează în laboratoare care au fost evaluate de către ISCIR pentru stabilirea capabilităţii tehnice pentru fiecare domeniu de încercare.
    (2) Probele sudate se examinează vizual în starea în care se află după sudare; alte examinări nedistructive se desfăşoară după examinarea vizuală, fie în starea în care se află după sudare, fie, dacă este cazul, după efectuarea tratamentului termic final prevăzut în pWPS/WPS.
    (3) Probele sudate se încearcă distructiv numai dacă la examinările nedistructive se obţin rezultate care se încadrează în criteriile şi nivelurile de acceptare al discontinuităţilor din referenţialele specifice fiecărei metodă de examinare.
    (4) Examinarea vizuală a probelor sudate se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR care participă la examen, iar rezultatul acestei examinări constituie condiţie de continuare a examinărilor.
    (5) Examinarea vizuală se efectuează conform cerinţelor standardului european aplicabil iar nivelurile de calitate şi acceptare pentru imperfecţiuni să fie nivel B.
    (6) Probele corespunzătoare din punct de vedere al examinării vizuale se supun în continuare la examinările şi încercările prevăzute în Anexa nr. 9.
    (7) Examinările cu radiaţii penetrante, examinările cu ultrasunete, examinările cu lichide penetrante şi examinările cu particole magnetice ale îmbinărilor sudate se efectuează în conformitate cu cerinţele standardelor europene aplicabile privind tehnica de examinare şi nivelurile de acceptare corespunzătoare nivelului de calitate B.
    (8) Încercarea la îndoire a îmbinărilor sudate se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului european aplicabil, grosimea epruvetelor fiind egală cu cea a materialului de bază utilizat la realizarea probei sudate.
    (9) Încercarea la îndoire se efectuează pe 4 epruvete prelevate transversal faţă de axa sudurii, la care se îndepărtează supraînălţarea sudurii pe ambele feţe, iar 2 epruvete se încearcă cu rădăcina supusă la întindere şi 2 epruvete cu rădăcina supusă la comprimare.
    (10) Pentru grosimi ale materialelor de bază mai mari sau egale cu 15 mm, încercarea la îndoire transversală poate fi înlocuită cu încercarea la îndoire laterală, efectuată pe 4 epruvete.
    (11) Încercarea la îndoire transversală/laterală se efectuează prin îndoirea liberă sau ghidată a epruvetelor până la un unghi de 180░, în dispozitive care au diametrul dornului, (sau al rolei de îndoire) 3t, cu excepţia cazurilor când ductibilitatea materialului de bază sau de adaos impune alte limitări care sunt indicate în specificaţiile de material.
    (12) Încercarea la îndoire este considerată admisă dacă epruvetele, după îndoire, nu prezintă defecte deschise mai mari de 2 mm, măsurate în orice direcţie.
    (13) Defectele care apar la muchiile epruvetei în timpul încercării nu sunt luate în considerare, cu excepţia fisurilor cauzate de lipsă de pătrundere, prezenţa zgurii, sau defecte de altă natură a sudurii.
    (14) Încercarea tehnologică de rupere a îmbinărilor sudate se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului european aplicabil astfel:
    a) în cazul îmbinărilor de colţ, sau tip racord pe minim 4 epruvete;
    b) în cazul îmbinărilor cap la cap pe minim 2 epruvete.
    (15) Încercările distructive se efectuează în prezenţa RTS; inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate participa la efectuarea încercărilor distructive sau în termen de maxim 14 zile calendaristice de la efectuarea acestora poate verifica la sediul laboratorului dacă încercările distructive la care au fost supuse probele sudate şi forma epruvetelor corespund cerinţelor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, dacă sunt identificate poansoanele aplicate pe proba sudată conform art. 23 alin. (6) şi dacă există corespondenţă între epruvetele prezentate şi buletinele/certificatele emise, ocazie cu care întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică, prevăzut în Anexa nr. 7; probele sudate şi epruvetele încercate trebuie să fie păstrate în laborator un termen de minim 14 zile calendaristice de la data efectuării încercărilor.

    Reverificări

    ART. 26
    (1) În cazul în care proba sudată nu îndeplineşte una din condiţiile de acceptare specifice pentru examinarea vizuală sau pentru oricare dintre examinările nedistructive, sudorul este respins de la autorizare, iar în situaţia în care se solicită, procesul de autorizare se reia integral.
    (2) În cazul în care la una din încercările distructive prevăzute în Anexa nr. 9, se obţin rezultate necorespunzătoare, se admite repetarea încercării/încercărilor pe un număr dublu de epruvete specifice acelui tip de încercare distructivă. Aceste epruvete suplimentare trebuie să fie prelevate din aceiaşi/aceleaşi probă/probe sudată/sudate, şi care sunt examinate nedistructiv în condiţii identice.
    (3) În cazul în care şi repetarea efectuată pe un număr dublu de epruvete a acestor încercări distructive conduce la rezultate necorespunzătoare, sudorul este respins de la autorizare, iar în situaţia în care se solicită, procesul de autorizare se reia integral.

    CAP. IV
    Autorizarea operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD)

    SECŢIUNEA 1
    Variabile esenţiale de sudare şi domenii de autorizare

    Procedee de sudare

    ART. 27
    Prezentul capitol se referă la următoarele procedee de sudare:
    a) SD - sudarea cu element încălzitor drept;
    b) SRM - sudarea prin electrofuziune a îmbinărilor suprapuse cu manşon;
    c) SRS - sudarea prin electrofuziune a îmbinărilor tip şa (derivaţie).

    Tipuri de îmbinări

    ART. 28
    Principalele tipuri de îmbinare folosite la sudarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) sunt:
    a) BW - îmbinare cap la cap;
    b) SW - îmbinare suprapusă cu manşon;
    c) SS - îmbinare tip şa (derivaţie).

    Materiale de bază

    ART. 29
    (1) Autorizarea operatorilor sudare pentru polietilenă de înaltă densitate (PEHD) se face pentru următoarele materiale de bază:
    a) PE 80;
    b) PE 100.
    (2) Domeniile de autorizare sunt următoarele:
    a) PE 80 cu PE 80 şi PE 100 cu PE 100;
    b) PE 80 cu PE 100.

    Domeniile de autorizare funcţie de dimensiunile probelor sudate şi de procedeul de sudare

    ART. 30
    (1) Tipurile şi domeniile de autorizare funcţie de dimensiunile probelor sudate şi de procedeele de sudare sunt prevăzute în Anexa nr. 10.
    (2) La conductele din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), rapoartele dimensionale standard uzual întâlnite sunt SDR ≤ SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 26; SDR ≥ SDR 33.
    (3) Autorizarea operatorilor sudare PEHD bazată pe probe sudate pe conducte cu SDR 11 sau SDR 17,6 este valabilă şi pentru conducte cu SDR < 17,6.
    (4) Autorizarea operatorilor sudare PEHD bazată pe probe sudate pe conducte cu SDR > 17,6 este valabilă pentru sudarea conductelor cu diametrele prevăzute în Anexa nr. 10.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii pentru autorizare

    ART. 31
    (1) La examenul de autorizare a operatorilor sudare PEHD, se pot prezenta persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) deţin un certificat de absolvire al unui curs de specializare/perfecţionare;
    b) au împlinit vârsta de 18 ani;
    c) deţin o fişă de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator sudare PEHD" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru.
    (2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) susţin examenul de autorizare care constă dintr-o examinare teoretică şi o examinare practică.
    (3) Pot fi autorizate fără examen de autorizare, persoanele care deţin documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), însoţit de un raport de evaluare tehnică emis de către un organism de certificare personal sudor acreditat şi desemnat conform legislaţiei în vigoare sau de către un organism de certificare personal sudor acreditat şi desemnat de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, din care să rezulte că evaluarea operatorului sudare PEHD şi rezultatele obţinute respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice. Modelul raportului de evaluare tehnică pentru operator sudare PEHD este prevăzut în Anexa nr. 6.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Examinare şi încercare

    Supraveghere

    ART. 32
    (1) Persoanele juridice care doresc autorizarea operatorilor sudare PEHD, solicită în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data examenului pentru autorizare, delegarea unui inspector de specialitate din cadrul ISCIR pentru participarea la examenul de autorizare, ocazie cu care se depun şi următoarele:
    a) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor şi domeniile de autorizare;
    b) dosarele candidaţilor cu următoarele documente:
    1) copia actului de identitate/paşaportului;
    2) fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator sudare" prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. c);
    3) certificatul de absolvire al unui curs de specializare/perfecţionare prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a);
    c) certificatele de inspecţie material emise de producător, pentru materialele utilizate la sudarea probelor pentru autorizare;
    d) pWPS/WPS utilizat la sudarea probelor pentru autorizare;
    e) copia atestatului RTS, aflat în perioada de valabilitate.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la alin. (1).
    (3) În cazul în care documentaţia prezentată este incompletă sau incorect întocmită, aceasta nu este acceptată, se motivează neconformităţile şi se solicită completările în consecinţă.
    (4) În cazul în care documentaţia este acceptată, se confirmă participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, o dată cu stabilirea de comun acord a datei şi a locului de desfăşurare a examenului de autorizare.

    Susţinerea examenului în vederea autorizării

    ART. 33
    (1) Examenul de autorizare se desfăşoară conform prevederilor art. 23 alin. (1) până la alin. (6).
    (2) Dacă în timpul executării probelor sudate apar variaţii ale parametrilor tehnologici cauzaţi de scăderea tensiunii, întreruperea curentului şi altele asemenea, care conduc la nerespectarea datelor tehnice din pWPS/WPS, probele se repetă.
    (3) La terminarea examinării practice, probele sudate se examinează vizual în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi art. 36.
    (4) Înainte de începerea sudării probei, aceasta trebuie identificată prin marcare în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
    (5) La terminarea examinării practice inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică, prevăzut în Anexa nr. 7, în care indică rezultatele obţinute de candidaţi la examinarea teoretică, rezultatele examinării vizuale ale probei/probelor sudate în raport cu referenţialele utilizate şi dispune, după caz, continuarea examinărilor în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) şi alin. (3).

    Forma şi dimensiunile probelor

    ART. 34
    (1) Formele şi dimensiunile probelor sudate pentru autorizare sunt prevăzute în Anexa nr. 11.
    (2) În cazul ţevilor utilizate la probe sudate cap la cap, trebuie ca numărul acestora să fie astfel ales, încât să permită, (prin lungimea desfăşurată a sudurii/sudurilor realizate), prelevarea tuturor epruvetelor pentru încercări distructive, (precum şi cele impuse la eventuala repetare a acestora), prevăzute în Anexa nr. 12.
    (3) Pregătirea şi sudarea probelor pentru autorizare se efectuează în conformitate cu pWPS/WPS care decurg din WPQR aprobate de către ISCIR.
    ART. 35
    (1) Examinarea vizuală se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR care participă la examen iar rezultatul acestei examinări constituie condiţie de continuare a examinărilor.
    (2) După sudare, probele se supun examinărilor şi încercărilor, prevăzute în Anexa nr. 12.
    (3) Încercările distructive se efectuează în laboratoare care au fost evaluate de către ISCIR pentru stabilirea capabilităţii tehnice pentru fiecare domeniu de încercare.

    Examinare vizuală

    ART. 36
    (1) Examinarea vizuală se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului european aplicabil.
    (2) Probele sudate examinate vizual sunt considerate admise dacă se încadrează în criteriile de acceptare a defectelor îmbinărilor sudate din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) prevăzute în Anexa nr. 13.

    Încercarea la tracţiune transversală

    ART. 37
    (1) Încercarea la tracţiune transversală a îmbinării sudate se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului european aplicabil, pe epruvete fără porţiune calibrată.
    (2) Epruvetele se prelevează prin procedee mecanice, perpendicular pe îmbinarea sudată, în lungul axei longitudinale a ţevii, astfel încât acestea să fie repartizate la distanţe egale pe circumferinţa acesteia, iar îmbinarea sudată să fie la mijlocul epruvetelor.
    (3) Viteza de încercare este de 50 ± 2,5 mm/min. (dacă nu este altfel specificată în instrucţiunile maşinii de încercat).
    (4) Încercarea la tracţiune se consideră admisă dacă pe fiecare epruvetă încercată se obţin următoarele rezultate:
    a) rezistenţa la rupere a îmbinării sudate este egală sau mai mare decât rezistenţa minimă la tracţiune a materialului de bază prevăzută în specificaţia de material;
    sau,
    b) rezistenţa la rupere a îmbinării sudate este egală sau mai mare decât rezistenţa minimă la tracţiune prevăzută în specificaţia de material a celui mai slab dintre materialele de bază utilizate, (în cazul în care se folosesc la executarea probei sudate materiale de bază diferite).

    Încercarea la rupere prin decoeziune

    ART. 38
    (1) Încercarea la rupere prin decoeziune a îmbinării sudate se efectuează în conformitate cu cerinţele standardului european aplicabil.
    (2) Încercarea este admisă dacă suprafaţa ruperii fragile nu depăşeşte 25% din lungimea axială a sudurii.
    ART. 39
    Încercările distructive se efectuează în prezenţa RTS; inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate participa la efectuarea încercărilor distructive sau în termen de maxim 14 zile calendaristice, de la efectuarea acestora, poate verifica la sediul laboratorului dacă încercările distructive la care au fost supuse probele sudate şi forma epruvetelor corespund cerinţelor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, dacă sunt identificate marcajele aplicate pe proba sudată conform art. 33 alin. (4) şi dacă există corespondenţă între epruvetele prezentate şi buletinele/certificatele emise, ocazie cu care întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică, prevăzut în Anexa nr. 7; probele sudate şi epruvetele încercate trebuie să fie păstrate în laborator un termen de minim 14 zile calendaristice de la data efectuării încercărilor.

    Reverificări

    ART. 40
    (1) În cazul în care proba sudată nu îndeplineşte unul din criteriile de acceptare pentru examinarea vizuală, operatorul sudare este respins de la autorizare, iar în situaţia în care se solicită, procesul de autorizare se reia integral.
    (2) În cazul în care la una din încercările distructive prevăzute în Anexa nr. 12, se obţin rezultate necorespunzătoare, se admite repetarea încercării/încercărilor pe un număr dublu de epruvete specifice acelui tip de încercare distructivă. Aceste epruvete suplimentare trebuie să fie prelevate din aceeaşi probă sudată, sau din probe sudate şi examinate vizual în condiţii identice.
    (3) În cazul în care şi repetarea efectuată pe un număr dublu de epruvete a acestor încercări distructive conduce la rezultate necorespunzătoare, operatorul sudare este respins de la autorizare, iar în situaţia în care se solicită, procesul de autorizare se reia integral.

    CAP. V
    Eliberarea autorizaţiei

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale

    ART. 41
    (1) Autorizaţiile sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu şi ale operatorilor sudare PEHD se eliberează de către ISCIR în termen de 15 zile calendaristice de la data la care persoana juridică depune la ISCIR dosarul final pentru fiecare candidat care a fost declarat "ADMIS" în procesul-verbal de verificare tehnică întocmit conform art. 23 alin. (9) respectiv art. 33 alin. (5) sau care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 21 alin. (3) respectiv art. 31 alin. (3).
    (2) Pentru situaţia prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) şi lit. b), respectiv la art. 31 alin. (1) lit. a) dosarul final conţine minim copiile următoarelor documente:
    a) buletinele/rapoartele de examinări nedistructive şi încercări distructive emise de laboratoare autorizate/evaluate de către ISCIR pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu sau buletinele/rapoartele de încercări distructive emise de laboratoare evaluate de către ISCIR pentru PEHD;
    b) buletinele/rapoartele de încercări distructive emise de laboratoare evaluate de către ISCIR în cazul probelor sau a încercărilor care au fost repetate în condiţiile prezentate în prezenta prescripţie tehnică;
    c) fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea autorizaţiei;
    d) copia documentului care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi sudor sau operator sudare PEHD;
    (3) Pentru situaţia prevăzută la art. 21 alin. (3), respectiv la art. 31 alin. (3) dosarul final conţine minim copiile următoarelor documente:
    a) certificatul de calificare sudor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu sau certificatul de absolvire al unui curs de specializare/perfecţionare pentru operator sudare PEHD, aflate în termen de valabilitate, acolo unde este cazul;
    b) raportul de evaluare tehnică, conform modelului din Anexa nr. 6;
    c) fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea autorizaţiei;
    d) copia documentului care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi sudor sau operator sudare PEHD;
    (4) După analiza documentelor din dosarul final al sudorului pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu sau al operatorului sudare PEHD, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte procesul-verbal final al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 14, tipul 14.1, sau după caz tipul 14.2.
    (5) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte autorizaţia de sudor sau operator sudare PEHD, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 15, tipul 15.1, sau după caz tipul 15.2, pentru fiecare candidat care este declarat "ADMIS" în procesul-verbal final de la alin. (4).
    (6) Persoana juridică primeşte exemplarul original al autorizaţiei de sudor sau operator sudare PEHD, iar o copie a acesteia rămâne, împreună cu dosarul final, la ISCIR.
    ART. 42
    (1) Perioada de valabilitate al autorizaţiei este de cel mult 2 (doi) ani, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade de cel mult 2 (doi) ani.
    (2) Pentru situaţia prevăzută la art. 21 alin. (3), perioada de valabilitate a autorizaţiei nu poate depăşi perioada de valabilitate a certificatului de calificare sudor, acolo unde este cazul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Codificarea autorizaţiei

    ART. 43
    (1) Autorizaţia de sudor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu, conţine cel puţin următoarele informaţii în ordinea de mai jos, astfel încât să poată fi utilizată în sistemul informaţional:
    a) numărul prescripţiei tehnice aplicabile;
    b) identificarea persoanei juridice;
    c) identificarea persoanei fizice - sudor;
    d) variabile esenţiale;
    e) domeniul de autorizare;
    f) tipuri de verificări ale probelor sudate.
    (2) Autorizaţia de operator sudare PEHD, conţine cel puţin următoarele informaţii în ordinea de mai jos, astfel încât să poată fi utilizată în sistemul informaţional:
    a) numărul prescripţiei tehnice aplicabile;
    b) identificarea persoanei juridice;
    c) identificarea persoanei fizice - sudor;
    d) variabilele esenţiale;
    e) domeniul de autorizare;
    f) tipuri de verificări ale probelor sudate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de sudor pentru otel, aluminiu şi aliaje de aluminiu sau a autorizaţiei de operator sudare PEHD

    ART. 44
    (1) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de sudor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu sau a autorizaţiei de operator sudare PEHD se efectuează de către ISCIR.
    (2) Pentru examinarea în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei persoana juridică cu care sudorul are raporturi contractuale solicită, în scris, la ISCIR acest lucru şi depune următoarele documente:
    a) copia fişei de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de sudor" sau "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator sudare PEHD" după caz;
    b) autorizaţia de sudor sau autorizaţia de operator sudare PEHD, după caz.
    (3) Prelungirea fără examen a valabilităţii autorizaţiei de sudor sau a autorizaţiei de operator sudare PEHD se efectuează pe baza unui raport de evaluare tehnică emis de către un organism de certificare personal sudor acreditat şi desemnat conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că evaluarea sudorului sau a operatorului sudare PEHD şi rezultatele obţinute respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice. Modelul raportului de evaluare tehnică pentru sudor este prevăzut în Anexa nr. 6.
    ART. 45
    (1) Pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu examenul de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de sudor se desfăşoară conform prevederilor art. 23 până la art. 26.
    (2) Pentru polietilenă de înaltă densitate (PEHD) examenul de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de operator sudare PEHD se desfăşoară conform prevederilor art. 33 până la art. 40.
    (3) La data desfăşurării examenului de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de sudor sau de operator sudare PEHD, prin grija RTS se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, autorizaţia sudorului sau operatorului sudare PEHD, în original.
    ART. 46
    (1) În vederea obţinerii prelungirii valabilităţii autorizaţiei de sudor sau a autorizaţiei de operator sudare PEHD, pentru situaţia prevăzută la art. 44, alin. (2), persoana juridică cu care sudorul are raporturi contractuale depune la ISCIR următoarele documente:
    a) buletinele/rapoartele de examinări nedistructive şi încercări distructive emise de laboratoare autorizate/evaluate de către ISCIR;
    b) buletinele/rapoartele de încercări distructive emise de laboratoare autorizate/evaluate de către ISCIR în cazul probelor sau a încercărilor care au fost repetate în condiţiile prezentate în prezenta prescripţie tehnică;
    c) copia documentului care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi sudor sau operator sudare PEHD.
    (2) În vederea obţinerii prelungirii valabilităţii autorizaţiei de sudor sau a autorizaţiei de operator sudare PEHD, pentru situaţia prevăzută la art. 44, alin. (3), persoana juridică cu care sudorul are raporturi contractuale depune la ISCIR următoarele documente:
    a) autorizaţia de sudor sau autorizaţia de operator sudare PEHD, după caz;
    b) certificatul de calificare sudor emis în conformitate cu prevederile standardului specific privind calificarea personalului sudor, de către un organism de certificare personal acreditat şi desemnat conform legislaţiei în vigoare;
    c) raportul de evaluare tehnică, conform modelului din Anexa nr. 6;
    d) copia documentului care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi sudor sau operator sudare PEHD.
    ART. 47
    (1) După analiza documentelor prevăzute la art. 46, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte procesul-verbal final al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 14, tipul 14.1, sau după caz tipul 14.2 şi prelungeşte valabilitatea autorizaţiei cu precizarea persoanei juridice solicitante.
    (2) Pentru situaţia prevăzută la art. 44, alin. (3), prelungirea valabilităţii autorizaţiei nu poate depăşi perioada de valabilitate a certificatului de calificare sudor, acolo unde este cazul.

    CAP. VI
    Acceptarea certificatelor de calificare a performanţelor sudorilor acordate în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalaţiilor/echipamentelor

    ART. 48
    Verificarea în vederea acceptării a cerinţelor care au stat la baza eliberării certificatului de calificare a performanţelor sudorului, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile cu cerinţele prezentei prescripţii tehnice, se face de către ISCIR.
    ART. 49
    (1) Acceptarea se face în baza unei cereri scrise depuse la ISCIR de către persoana juridică cu care sudorul are raporturi contractuale.
    (2) Cererea de acceptare este însoţită de următoarele documente:
    a) copia certificatului de calificare a performanţelor sudorului, în termen de valabilitate;
    b) copiile documentelor prin care se demonstrează parcurgerea tuturor examinărilor nedistructive şi a încercărilor distructive în condiţiile indicate în prezenta prescripţie tehnică;
    c) fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea autorizaţiei;
    d) copia documentului care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi sudor;
    e) o fişă de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator control nedistructiv" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru.
    ART. 50
    ISCIR analizează documentele prevăzute la art. 49 şi în cazul în care acestea corespund cerinţelor din prezenta prescripţie tehnică eliberează autorizaţia sudorului în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) şi alin. (6) şi ale art. 42.

    CAP. VII
    Obligaţiile titularului autorizaţiei de sudor sau de operator sudare PEHD

    ART. 51
    Sudorii sau operatorii sudare PEHD autorizaţi precum şi persoanele juridice cu care aceştia au raporturi contractuale au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să anunţe la ISCIR schimbarea datelor de identificare, în vederea preschimbării autorizaţiei;
    b) să respecte la sudare toate datele tehnice din WPS;
    c) să utilizeze la sudare numai materialele de adaos indicate în WPS;
    d) să aplice poansonul în locuri vizibile, astfel încât toate sudurile executate de către aceştia să fie identificabile;
    e) să nu efectueze lucrări de sudare în afara domeniului de autorizare.

    CAP. VIII
    Măsuri administrative

    ART. 52
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele juridice titulare ale autorizaţiilor de sudor poate atrage următoarele sancţiuni administrative:
    a) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a autorizaţiei de sudor, pentru încălcarea prevederilor de la art. 51 lit. a);
    b) suspendarea, pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni, a autorizaţiei de sudor, pentru încălcarea prevederilor de la art. 51 lit. b) la lit. d);
    c) retragerea autorizaţiei de sudor, pentru încălcarea prevederilor de la art. 51 lit. e).
    (2) Sancţiunile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal de verificare tehnică încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate.
    (3) Împotriva deciziei prin care s-a dispus sancţiunea administrativă, persoana juridică poate formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.
    ART. 53
    În cazul retragerii autorizaţiei de sudor sau operator sudare PEHD se poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii de sudor, cu respectarea cerinţelor tehnice din prezenta prescripţie tehnică, dar nu mai devreme de 6 luni de la data retragerii.

    CAP. IX
    Tarife

    ART. 54
    (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
    (2) Activităţile, prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, se efectuează numai pentru persoanele juridice care nu înregistrează debite către ISCIR.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 55
    (1) Autorizaţia de sudor sau autorizaţia de operator sudare PEHD este valabilă numai pentru persoana juridică cu care sudorul sau operatorul sudare PEHD are raporturi contractuale.
    (2) Valabilitatea autorizaţiei, începe de la data emiterii acesteia de către ISCIR.
    (3) Perioada de timp scursă între data emiterii procesului-verbal de verificare tehnică, întocmit de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia examenului de autorizare, după desfăşurarea examinării vizuală a probelor sudate, şi data la care persoana juridică depune la ISCIR dosarul final conform art. 41 alin. (1), nu trebuie să fie mai mare de 90 zile calendaristice, în caz contrar examenul de autorizare urmând a fi reluat integral.
    ART. 56
    Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de sudor sau operator sudare PEHD se efectuează numai pentru autorizaţiile eliberate ulterior datei de intrare în vigoare a Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 442/2010 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 bis din 9 aprilie 2010.
    ART. 57
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate în limba română sau traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    ART. 58
    Solicitările în vederea obţinerii autorizaţiilor/prelungirii valabilităţii autorizaţiilor depuse până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, se soluţionează conform cu prevederile prescripţiei tehnice în vigoare la data înregistrării acestora.
    ART. 59
    (1) Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor se face de către ISCIR, în următoarele cazuri:
    a) în cazul pierderii;
    b) în cazul furtului;
    c) în cazul deteriorării.
    (2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cerere;
    b) o fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea duplicatului;
    c) actul de declarare a pierderii, în copie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
    sau,
    d) actul de înregistrare a reclamării furtului la Poliţie, în copie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b);
    sau,
    e) actul deteriorat, în original, sau declaraţia solicitantului în cazul distrugerii totale pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).
    ART. 60
    Autorizaţiile eliberate de către ISCIR anterior datei de intrare în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, rămân valabile până la expirarea lor.
    ART. 61
    Anexele nr. 1 până la nr. 15 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.


    ANEXA 1

                   Programa pentru cursurile de calificare a
             sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ INSTRUIRE TEORETICĂ │Timp │
│crt.│ │(ore)│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│1 │Importanţa sudării ca mijloc modern de asamblare folosit la montarea şi │ │
│ │repararea instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2 │Clasificarea procedeelor de sudare │ 8│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3 │Proprietăţile generale ale oţelurilor folosite în montarea şi repararea │ │
│ │instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat │ 32│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4 │Sudabilitatea oţelurilor slab, mediu şi înalt aliate. Compoziţia chimică şi │ │
│ │influenţa componenţilor chimici asupra sudabilităţii oţelurilor │ 24│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5 │Tehnologia sudării │ 32│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6 │Consumabile pentru sudare │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 │Noţiuni asupra craiţuirii cu electrozi de cărbune │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8 │Echipamente pentru sudarea. Noţiuni de întreţinere a echipamentelor │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9 │Deformaţii şi tensiuni apărute în timpul procesului de sudare. Metode de │ │
│ │combatere a acestora │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Tratamente termice ale îmbinărilor sudate │ 12│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │Defectele îmbinărilor sudate, cauze, metode de prevenire şi remediere │ 32│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │Controlul calităţii îmbinărilor sudate │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│13 │Reprezentarea şi inscripţionarea sudurilor pe desene │ 8│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│14 │Legislaţie, prescripţii tehnice, normative care reglementează montarea şi │ │
│ │repararea instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat │ 20│
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ 240│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ INSTRUIRE PRACTICĂ │ │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│1 │Echipamente de protecţie │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2 │Echipamentul/Aparatul de sudare │ 40│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3 │Pregătirea echipamentelor/Aparatelor de sudare │ 20│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4 │Reglarea regimului de sudare │ 40│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5 │Tehnici şi tehnologii de sudare │ 200│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6 │Controlul îmbinărilor sudate │ 60│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 │Defecte de sudare │ 32│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8 │Aplicaţii │ 8│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9 │Echipamentul de craiţuire arc-aer │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Tehnica de craiţuire arc-aer │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │Metode de prevenire şi eliminare a deformaţiilor │ 24│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │Aplicaţii │ 20│
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ 480│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘    ANEXA 2

            Programa pentru cursurile de specializare/perfecţionare
            a sudorilor pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ INSTRUIRE TEORETICĂ │Timp │
│crt.│ │(ore)│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│1 │Clasificarea procedeelor de sudare │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2 │Proprietăţile generale ale oţelurilor folosite la instalaţiile sub presiune şi│ │
│ │instalaţiile de ridicat │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3 │Sudabilitatea oţelurilor slab, mediu şi înalt aliate. Compoziţia chimică şi │ │
│ │influenţa componenţilor chimici asupra sudabilităţii oţelurilor │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4 │Tehnologia sudării │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5 │Consumabile pentru sudare │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6 │Echipamente pentru sudarea. Noţiuni de întreţinere a echipamentelor │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 │Deformaţii şi tensiuni apărute în timpul procesului de sudare. Metode de │ │
│ │combatere a acestora │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8 │Tratamente termice ale îmbinărilor sudate │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9 │Defectele îmbinărilor sudate, cauze, metode de prevenire şi remediere │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Controlul calităţii îmbinărilor sudate │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │Legislaţie, prescripţii tehnice, normative care reglementează montarea şi │ │
│ │repararea instalaţiilor sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat │ 4│
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ 32│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ INSTRUIRE PRACTICĂ │ │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3 │Pregătirea echipamentelor/Aparatelor de sudare │ 8│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4 │Reglarea regimului de sudare │ 10│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5 │Tehnici şi tehnologii de sudare │ 12│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6 │Controlul îmbinărilor sudate │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 │Defecte de sudare │ 16│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8 │Aplicaţii │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │Metode de prevenire şi eliminare a deformaţiilor │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │Aplicaţii │ 10│
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ 80│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘    ANEXA 3

    Programa pentru cursurile de specializare/perfecţionare a sudorilor care
                       execută îmbinări sudate la ţevi şi
              fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD)


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ INSTRUIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ │Timp │
│crt.│ │(ore)│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│1 │Importanţa sudării materialelor plastice - polietilenă (PEHD) ca mijloc modern│ │
│ │de asamblare la lucrările de montaj şi reparaţie conducte pentru transportul │ │
│ │fluidelor sub presiune │ 1│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2 │Clasificarea procedeelor de sudare a materialelor plastice-descriere: │ 1│
│ │a) sudarea cu element încălzitor drept; │ │
│ │b) sudarea cu element încălzitor profilat; │ │
│ │c) sudarea prin rezistenţă electrică. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3 │Proprietăţi generale ale polietilenei (PEHD) │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4 │Utilaje folosite la sudarea polietilenei (PEHD) funcţie de procedeul de sudare│ │
│ │şi tipul îmbinării │ 6│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5 │Tehnologia sudării polietilenei (PEHD) funcţie de procedeul de sudare şi tipul│ │
│ │îmbinării │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6 │Defecte ale îmbinărilor sudate, cauzele acestora, metode de prevenire │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 │Controlul calităţii îmbinărilor sudate │ 4│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8 │Legislaţie, prescripţii şi normative care reglementează montarea şi repararea │ │
│ │conductelor din polietilenă (PEHD) pentru transportul fluidelor sub presiune │ 2│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9 │Pregătire practică │ 16│
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│TOTAL │ 40│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘    ANEXA 4

                  Variabile esenţiale de sudare şi domenii de
             autorizare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu

    Tabelul 1*) - Domeniul de autorizare funcţie de grosimea probei realizată cu procedeu unic de sudare şi a celor realizate prin însumarea mai multor procedee de sudare, de tip cap la cap, cu pătrundere completă. Oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu.

──────────
    *) Notă CTCE:
    Tabelul 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 bis din 6 decembrie 2013 la paginile 184 şi 185 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    NOTE:
    1) În cazul îmbinărilor sudate tip BW - sudură cap la cap, pot fi aplicate următoarele criterii de echivalenţă:
    a) îmbinările sudate ale ţevilor cu diametrul exterior D > 25 mm, acoperă cazul îmbinărilor sudate ale tablelor;
    b) îmbinările sudate ale tablelor acoperă cazul îmbinărilor sudate ale ţevilor astfel:
    1) poziţiile de sudare PA, PB şi PC, acoperă cazul îmbinărilor sudate ale ţevilor cu diametrul exterior D > 150 mm.
    2) toate poziţiile de sudare, acoperă cazul îmbinărilor sudate ale ţevilor cu diametrul exterior D ≥ 500 mm.
    2) În cazul îmbinărilor sudate cu pătrundere completă tip BW - sudură cap la cap, precum şi în cazul îmbinărilor sudate tip FW - sudură de colţ, pot fi aplicate următoarele criterii de echivalenţă:
    a) îmbinările sudate cu pătrundere completă tip BW - sudură cap la cap, acoperă cazurile îmbinărilor sudate tip BW - sudură cap la cap de orice fel;
    b) îmbinările sudate ale ţevilor, cu pătrundere completă şi fără suport la rădăcină, tip BW - sudură cap la cap, pot acoperi îmbinările sudate ale racordurilor realizate la un unghi ≥ 60°, dacă sunt respectate condiţiile referitoare la domeniile de valabilitate, indicate în tabelele 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11.

    Tabelul 2 - Sistemul de grupare a materialelor de bază din oţel


┌─────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupă│Subgrupă│ Tip oţel │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │ │Oţeluri cu limita de curgere minimă specificată │
│ │ │ReH ≤ 460 N/mmp*a) şi cu compoziţia chimică în %: │
│ │ │C ≤ 0,25 │
│ │ │Si ≤ 0,60 │
│ │ │Mn ≤ 1,8 │
│ │ │Mo ≤ 0,70*b) │
│ │ │S ≤ 0,045 │
│ │ │P ≤ 0,045 │
│ │ │Cu ≤ 0,40*b) │
│ │ │Ni ≤ 0,5*b) │
│ │ │Cr ≤ 0,3 (0,4 pentru turnate)*b) │
│ │ │Nb ≤ 0,06 │
│ │ │V ≤ 0,1*b) │
│ │ │Ti ≤ 0,05 │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1 │Oţeluri cu limita de curgere minimă specificată ReH 275 ≤ N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │Oţeluri cu limita de curgere minimă specificată 275 N/mmp < ReH ≤ │
│ │ │360 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3 │Oţeluri cu granulaţie fină, normalizate, cu limita de curgere minimă │
│ │ │specificată ReH > 360 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.4 │Oţeluri cu rezistenţă împotriva coroziunii atmosferice, a căror │
│ │ │compoziţie chimică poate depăşi cerinţele pentru elemente singulare care │
│ │ │sunt indicate la grupa 1 │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │ │Oţeluri cu granulaţie fină tratate termomecanic şi oţeluri turnate cu │
│ │ │limita de curgere minimă specificată ReH > 360 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1 │Oţeluri cu granulaţie fină tratate termomecanic şi oţeluri turnate cu │
│ │ │limita de curgere minimă specificată 360 N/mmp < ReH ≤ 460 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │Oţeluri cu granulaţie fină tratate termomecanic şi oţeluri turnate cu │
│ │ │limita de curgere minimă specificată ReH > 460 N/mmp │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │ │Oţeluri cu granulaţie fină călite şi revenite cu excepţia oţelurilor │
│ │ │inoxidabile cu limita de curgere minimă specificată ReH > 360 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.1 │Oţeluri cu granulaţie fină călite şi revenite cu limita de curgere minimă│
│ │ │specificată 360 N/mmp < ReH ≤ 690 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.2 │Oţeluri cu granulaţie fină călite şi revenite cu limita de curgere minimă│
│ │ │specificată ReH > 690 N/mmp │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.3 │Oţeluri de îmbunătăţire cu granulaţie fină, exceptând oţelurile │
│ │ │inoxidabile │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4 │ │Oţeluri slab aliate Cr-Mo-Ni cu Mo ≤ 0,7% şi V ≤ 0,1% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │4.1 │Oţeluri cu Cr ≤ 0,3% şi Ni ≤ 0,7% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │4.2 │Oţeluri cu Cr ≤ 0,7% şi Ni ≤ 1,5% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5 │ │Oţeluri aliate Cr-Mo fără vanadiu cu C ≤ 0,35% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │5.1 │Oţeluri cu 0,75% ≤ Cr ≤ 1,5% şi Mo ≤ 0,7% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │5.2 │Oţeluri cu 1,5% < Cr ≤ 3,5% şi 0,7% < Mo ≤ 1,2% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │5.3 │Oţeluri cu 3,5% < Cr ≤ 7,0% şi 0,4% < Mo ≤ 0,7% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │5.4 │Oţeluri cu 7,0% < Cr ≤ 10,0% şi 0,7% < Mo ≤ 1,2% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6 │ │Oţeluri înalt aliate de tip Cr-Mo-(Ni)-V │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │6.1 │Oţeluri cu 0,3% ≤ Cr ≤ 0,75%, Mo ≤ 0,7% şi V ≤ 0,35% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │6.2 │Oţeluri cu 0,75% < Cr ≤ 3,5%, 0,7% < Mo ≤ 1,2% şi V ≤ 0,35% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │6.3 │Oţeluri cu 3,5% < Cr ≤ 7,0%, Mo ≤ 0,7% şi 0,45% V ≤ 0,55% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │6.4 │Oţeluri cu 7,0% < Cr ≤ 12,5%, 0,7% < Mo ≤ 1,2% şi V ≤ 0,35% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 │ │Oţeluri inoxidabile autocălibile şi de tip ferito-martensitic cu │
│ │ │C ≤ 0,35% şi 10,5% ≤ Cr ≤ 30% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │7.1 │Oţeluri inoxidabile feritice │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │7.2 │Oţeluri inoxidabile martensitice │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │7.3 │Oţeluri inoxidabile autocălibile │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8 │ │Oţeluri inoxidabile de tip austenitic, Ni ≤ 31% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │8.1 │Oţeluri inoxidabile de tip austenitic cu Cr ≤ 19% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │8.2 │Oţeluri inoxidabile de tip austenitic cu Cr > 19% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │8.3 │Oţeluri inoxidabile de tip austenitic manganoase cu 4% < Mn ≤ 12% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9 │ │Oţeluri aliate cu nichel, cu Ni ≤ 10,0% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │9.1 │Oţeluri aliate cu nichel, cu Ni ≤ 3,0% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │9.2 │Oţeluri aliate cu nichel, cu 3,0% < Ni ≤ 8,0% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │9.3 │Oţeluri aliate cu nichel, cu 8,0% < Ni ≤ 10,0% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 │ │Oţeluri inoxidabile austenito-feritice (duplex) │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │10.1 │Oţeluri inoxidabile austenito-feritice cu Cr ≤ 24% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │10.2 │Oţeluri inoxidabile austenito-feritice cu Cr > 24% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11 │ │Oţeluri cuprinse în grupa 1*c), exceptând 0,25% < C ≤ 0,85% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │11.1 │Oţeluri care sunt indicate la grupa 11, cu 0,25% < C ≤ 0,35% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │11.2 │Oţeluri care sunt indicate la grupa 11, cu 0,35% < C ≤ 0,5% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │11.3 │Oţeluri care sunt indicate la grupa 11, cu 0,5% < C ≤ 0,85% │
├─────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NOTĂ: Pe baza compoziţiei chimice reale rezultată, oţelurile din grupa 2 pot fi │
│considerate ca oţeluri din grupa 1. │
│*a) În conformitate cu specificaţiile de material şi standardele de produs, ReH poate fi│
│înlocuit cu R(p0,2) sau R(t0,5). │
│*b) Este acceptată o valoare mai mare cu condiţia ca: Cr + Mo + Ni + Cu + V ≤ 0,75%. │
│*c) Este acceptată o valoare mai mare cu condiţia ca: Cr + Mo + Ni + Cu + V ≤ 0,1%. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 3 - Sistemul de grupare a materialelor de bază din aluminiu şi a aliaje de aluminiu


┌─────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupă│Subgrupă│ Tipul de aluminiu şi aliaje de aluminiu │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21 │ │Aluminiu pur cu conţinut de impurităţi sau de elemente de aliere ≤ 1% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22 │ │Aliaje de aluminiu care nu pot fi tratate termic │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │22.1 │Aliaje Al-Mn │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │22.2 │Aliaje Al-Mg cu Mg ≤ 1,5% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │22.3 │Aliaje Al-Mg cu 1,5% < Mg ≤ 3,5% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │22.4 │Aliaje Al-Mg cu Mg > 3,5% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23 │ │Aliaje de aluminiu care pot fi tratate termic │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │23.1 │Aliaje Al-Mg-Si │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │23.2 │Aliaje Al-Zn-Mg │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24 │ │Aliaje Al-Si cu Cu ≤ 1% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │24.1 │Aliaje Al-Si cu Cu ≤ 1% şi 5% < Si ≤ 15% │
│ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │24.2 │Aliaje Al-Si-Mg cu Cu ≤ 1%; 5% < Si ≤ 15% şi 0,1% < Mg ≤ 0,80% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25 │ │Aliaje Al-Si-Cu cu 5% < Si ≤ 14%; 1% < Cu ≤ 5% şi Mg ≤ 0,80% │
├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26 │ │Aliaje Al-Cu cu 2% < Cu ≤ 6% │
├─────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NOTĂ: Grupele 24, 25, 26 din tabelul 3 se referă la materiale turnate │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 4 - Domeniul de autorizare funcţie de sistemul de grupare a materialelor de bază din oţel

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa de │ Domeniu de autorizare │
│materiale a probei ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────┬────┬────┤
│ │1.1│1.3│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
│ │1.2│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬───────┤ │ │
│ │1.4│ │ │ │ │ │ │ │ │9.1│9.2+9.3│ │ │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│1.1. 1.2. 1.4 │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│1.3 │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│2 │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│3 │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│4 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│5 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│6 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│7 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │ x │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│8 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │ - │
├─┬─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│9│9.1 │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │
│ ├─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│ │9.2+9.3 │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │
├─┴─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│10 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │ - │
├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┤
│11 │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │
├───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┴────┴────┤
│x - indică grupele de materiale pentru care sudorul este autorizat. │
│- indică grupele de materiale pentru care sudorul nu este autorizat. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 5 - Domeniul de autorizare funcţie de sistemul de grupare a materialelor de bază din aluminiu şi aliaje de aluminiu

┌───────────────────┬─────────────────────────────┐
│ Grupa de │ Domeniul de autorizare │
│materiale a probei ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│21 │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│22 │ x │ x │ - │ - │ - │ - │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│23 │ x │ x │ x │ - │ - │ - │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│24 │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│25 │ - │ - │ - │ x │ x │ - │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│26 │ - │ - │ - │ x │ x │ x │
├───────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│x indică grupele de materiale pentru care sudorul│
│este autorizat. │
│- indică grupele de materiale pentru care sudorul│
│nu este autorizat. │
└─────────────────────────────────────────────────┘


    NOTE:
    1) Verificarea pentru autorizare, efectuată cu materiale de bază care nu fac parte din sistemul de grupare, se tratează ca autorizare distinctă.
    2) Verificarea pentru autorizare, efectuată pe grupe ale unor materiale laminate sau forjate, acordă autorizare pentru materialele turnate precum şi pentru combinaţia dintre materialele turnate şi laminate sau forjate din cadrul acelei grupe.
    3) Proba de sudură realizată cu materiale de adaos din grupa 8 respectiv 10, este valabilă şi pentru autorizarea tuturor combinaţiilor de materiale de bază din grupa 8, (respectiv grupa 10), cu alte grupe de materiale de bază, la care se utilizează materialele de adaos din grupa 8, (respectiv grupa 10).
    4) Proba de sudură realizată cu materiale din grupele 21, 22 şi 23, în cuplu cu materiale din grupele 24 sau 25, este considerată valabilă pentru toate combinaţiile posibile ale materialelor din aceste grupe.
    5) Toate îmbinările eterogene ale materialelor din grupa 26, se tratează ca autorizare distinctă.

    Tabelul 6 - Domeniul de autorizare funcţie de materialele consumabile pentru sudare

┌────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Procedeu│Materiale pentru │ Domeniu de autorizare │
│ de │sudare utilizate ├────────────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ sudare │la sudarea probei│A, RA, RB, RC, RR, R│ B │ C │
├────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│111 │A, RA, RB, RC, │ x │ - │ - │
│ │RR, R │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │B │ x │ x │ - │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │C │ - │ - │ x │
├────────┼─────────────────┼─────────┬──────────┼─────────────┼──────────────┤
│- │- │Sârmă │Miez de │Miez de │Miez de │
│ │ │plină (S)│electrod │electrod │electrod │
│ │ │ │tubular │tubular (B) │tubular (R, │
│ │ │ │(M) │ │P, V, W, Z, Y)│
├────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│131 │Sârmă plină S │ x │ x │ - │ - │
│135 ├─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│136 │Miez de electrod │ x │ x │ - │ - │
│141 │tubular (M) │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│136 │Miez de electrod │ - │ - │ x │ X │
│ │tubular (B) │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤
│114 │Miez de electrod │ - │ - │ - │ Z │
│136 │tubular (R, P, V,│ │ │ │ │
│ │W, Z, Y) │ │ │ │ │
├────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┤
│x indică materialele consumabile pentru sudare pentru care sudorul este │
│autorizat. │
│- indică materialele consumabile pentru sudare pentru care sudorul nu este │
│autorizat. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 7 - Domeniul de autorizare funcţie de grosimea materialului de bază la probe sudate cap la cap cu pătrundere completă

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Grosimea t*a) (mm) │ Domeniu de autorizare │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ t < 3 │ t până la 2 x t*b) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3 ≤ t ≤ 12 │ 3 până la 2 x t*c) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ t > 12 │ ≥ 5 │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│*a) pentru sudarea multiprocedeu, se aplică s(1) şi s(2) din tabelul 1. │
│*b) pentru sudarea oxiacetilenică (311): t la 1,5 x t. │
│*c) pentru sudarea oxiacetilenică (311): 3 mm la 1,5 x t. │
│*b) şi *c) se referă la probe sudate din oţel. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 8 - Domeniul de autorizare funcţie de diametrul exterior al ţevii

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Diametrul probei D (mm) │Domeniul de valabilitate al aprobării│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ D ≤ 25 │ D până la 2D │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 25 < D ≤ 50 │ min 25 până la 2D │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 50 < D ≤ 168.3 │ 0,5 D până la 2D │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ D > 168.3 │ > 0.5 D şi table │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│1) D este diametrul exterior al ţevii sau diametrul exterior al ţevii │
│racordului. │
│2) D reprezintă dimensiunea cea mai mică, în cazul structurilor tubulare cu │
│ţevi rectangulare. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul probelor cu sudură tip racord, criteriile dimensionale din Tabelul 7 şi Tabelul 8, sunt următoarele:
    a) pentru racord "aşezat pe": grosimea materialului şi diametrul exterior al ţevii racordului;
    b) pentru racord "aşezat prin" sau "aşezat în", direct pe ţeava principală sau pe virolă: grosimea materialului ţevii principale sau a virolei şi diametrul exterior al ţevii racordului.
    c) pentru probele cu diametrele exterioare ale ţevilor diferite şi grosimile materialului diferite, sudorul este autorizat pentru:
    1) cea mai mică şi cea mai mare grosime a materialului specificate în Tabelul 7;
    2) cel mai mic şi cel mai mare diametru exterior al ţevii specificate în Tabelul 8.

    Tabelul 9 - Domeniul de autorizare funcţie de grosimea materialului la probe cu sudură de colţ*1)
──────────
    *1) A se vedea şi tabelul 12.
──────────

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Grosimea materialului probei t (mm)│Domeniu de autorizare│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ t < 3 │ t până la 3 │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ t ≥ 3 │ ≥ 3 │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    Tabelul 10 - Domeniul de autorizare funcţie de poziţiile de sudare

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Poziţia de│ Domeniu de autorizare │
│ sudare a ├──┬──┬──┬──┬──┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┤
│probei de │PA│PB│PC│PD│PE│ PF │ PF │ PG │ PG │H-L045│J-L045│
│încercare │ │ │ │ │ │(tablă)│(ţeavă)│(tablă)│(ţeavă)│ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PA │ x│ x│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PB │ x│ x│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PC │ x│ x│ x│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PD │ x│ x│ -│ x│ -│ x│ -│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PE │ x│ x│ x│ x│ x│ x│ -│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PF (tablă)│ x│ x│ -│ -│ -│ x│ -│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PF (ţeavă)│ x│ x│ -│ x│ x│ x│ x│ -│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PG (tablă)│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ -│ x│ -│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│PG (ţeavă)│ x│ x│ -│ x│ x│ -│ -│ x│ x│ -│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│H-L045 │ x│ x│ x│ x│ x│ x│ x│ -│ -│ x│ -│
├──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│J-L045 │ x│ x│ x│ x│ x│ -│ -│ x│ x│ -│ x│
├──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┤
│x indică poziţiile de sudare pentru care sudorul este autorizat. │
│- indică poziţiile de sudare pentru care sudorul nu este autorizat. │
│Poziţia J-L045 se referă doar la probele sudate din oţel. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru probe cu diametre exterioare ale ţevii D ≥ 150 mm, se poate utiliza sudarea prin poziţii de sudare diferite pe aceeaşi probă, ca de exemplu PF sau PG pe 2/3 din circumferinţă şi PC pe 1/3 din circumferinţă.

    Tabelul 11 - Domeniul de autorizare pentru probe sudate cap la cap, cu pătrundere completă


┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Detalii privind sudarea│ Domeniu de autorizare │
│ probei de verificare ├─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│ │Sudare dintr-o parte/│Sudare dintr-o parte/│Sudare pe ambele│
│ │sudare fără suport la│ sudare cu suport la │ părţi (bs) │
│ │ rădăcină (ss, nb) │ rădăcină (ss, mb) │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Sudare dintr-o parte/ │ x │ x │ x │
│sudare fără suport la │ │ │ │
│rădăcină (ss, nb) │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Sudare dintr-o parte/ │ - │ x │ x │
│sudare cu suport la │ │ │ │
│rădăcină (ss, mb) │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│Sudare pe ambele părţi │ - │ x │ X │
│(bs) │ │ │ │
├───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┤
│x indică sudurile pentru care sudorul este autorizat. │
│- indică sudurile pentru care sudorul nu este autorizat. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 12 - Domeniul de autorizare pentru probe cu sudură de colţ, funcţie de numărul de straturi

┌──────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Proba de verificare*a)│ Domeniu de autorizare │
│ ├──────────────┬───────────────┤
│ │monostrat (sl)│multistrat (ml)│
├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│monostrat (sl) │ x │ - │
├──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│multistrat (ml) │ x │ X │
├──────────────────────┴──────────────┴───────────────┤
│*a) grosimea sudurii trebuie să fie în domeniul │
│0,5 x t ≤ a ≤ 0,7 x t. │
│x indică tehnica de depunere a stratului pentru care │
│sudorul este autorizat │
│- indică tehnica de depunere a stratului pentru care │
│sudorul nu este autorizat │
└─────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

                               Poziţii de sudare

    5.1. Poziţii de sudare pentru table
    a) suduri cap la cap*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea reprezentând "suduri cap la cap" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 195 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    b) suduri în colţ*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea reprezentând "suduri în colţ" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 195 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    5.2. Poziţii de sudare pentru ţevi
    a) suduri cap la cap*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea reprezentând "suduri cap la cap" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 196 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    b) suduri de racord*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea reprezentând "suduri de racord" se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 197 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    NOTĂ:
    Poziţia de sudare PA din anexa 5, 5.2 lit. b) se aplică numai pentru oţel.


    ANEXA 6

    Persoana juridică emitentă ...........................................

           RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA/PRELUNGIREA
         VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI SUDORILOR/OPERATORILOR SUDARE PEHD
                           Nr. ...... din ZZ.LL.AAAA

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Persoana juridică solicitantă ................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │Nume şi prenume│ CNP │Codificare │ Poanson │ WPS/WPQR │ Rezultat │
│crt.│ sudor │ │autorizaţie│sudor nr.│(Se înscrie │ evaluare │
│ │ │ │ │ │ nr. de │ A (admis) │
│ │ │ │ │ │înregistrare│R (respins)│
│ │ │ │ │ │ la ISCIR a │ │
│ │ │ │ │ │ WPQR) │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────┘
┌────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│ Variabile de sudare │Detaliile probei sudate│Domeniul de valabilitate│
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Procedeu de sudare │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Tipul îmbinării │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Poziţia de sudare │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Placă sau ţeavă │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Grosime probă │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Diametrul exterior al ţevii │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Grupă material de bază │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Tip material adaos │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Gaz de protecţie │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Mat. Auxiliare de sudare │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│Detalii de sudare │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤
│SDR │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐
│ Tipul verificării │ Laborator/Nr. raport │ Rezultat │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Examinare vizuală │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Examinare cu radiaţii penetrante │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Examinare cu ultrasunete │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Încercare la îndoire │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Încercare la rupere tehnologică │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Încercare la tracţiune │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Încercare la rupere prin decoeziune │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Examinare cu particule magnetice │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Examinare cu lichide penetrante │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤
│Alte examinări │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘

 Reprezentant legal al persoanei Persoana desemnată pentru
         juridice emitente efectuarea evaluării

     (semnătură şi ştampilă) (Numele şi prenumele, semnătură şi ştampilă)    ANEXA 7

                                    (model)

                      Proces-verbal de verificare tehnică

    [Siglă ISCIR*)] Proces-verbal ISCIR .............*5)........
                      de verificare tehnică Adresa .......................
                      nr. ................. ..............................
                                                Telefon ......................
                                                Fax ..........................

    Încheiat astăzi ............................. cu ocazia ..................
 efectuat(ă) în baza prevederilor*1) ..................... şi a prescripţiilor
 tehnice aplicabile*2) .................... la ...............................
 tip ............... cu numărul de fabricaţie ...................... şi cartea
 instalaţiei nr. ......................... având parametrii ultimei verificări
 ..................................................................... .
    Deţinătorul/Utilizatorul ................................. din localitatea
 ................................. str. ............................ nr. .....
 judeţ/sector .................... CUI ............/J.........................
    Verificarea s-a efectuat la .............................. din localitatea
 ............................ str. ................................ nr. ......
 judeţ/sector ...................... Tel./Fax. ...............................
    Subsemnatul*3) ..................... am constatat următoarele:
    ..........................................................................
    Am dat următoarele dispoziţii:
    ..........................................................................
    După această verificare s-a admis*4) .....................................
    Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de .....................
    Pentru această verificare se plăteşte suma de ....................... lei
 conform PT ......... Anexa ....... Pct. ........., de către .................
 din localitatea ....................... str. ................................
 nr. .... judeţ/sector .................. în cont ............................
 deschis la Banca/Trezoreria ................... filiala .....................

                             Am luat la cunoştinţă

    Reprezentant Deţinător/ Operator Delegatul
      ISCIR, Utilizator, responsabil cu montatorului,
                                      supravegherea reparatorului,
                                      şi verificarea întreţinătorului
                                      tehnică a
                                      instalaţiilor,
    ............ ............ ............... ................
    ............ ............ ............... ................

──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea siglei ISCIR se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 bis din 6 decembrie 2013 la pagina 199 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

──────────
    *1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
    *2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR ............*6).............
    *6) Localitatea de reşedinţă.
──────────


    ANEXA 8

                    Forma şi dimensiunile probelor de sudare

    Figura 1*) - Dimensiunile probei cu sudură cap la cap, cu pătrundere completă la table
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 200 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Figura 2*) - Dimensiunile probei pentru sudură în colţ
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 200 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Figura 3*) - Dimensiunile probei pentru o sudură cap la cap, cu pătrundere completă, la ţevi
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 3 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 201 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Figura 4*) - Dimensiunile probei pentru o sudură în colţ pe ţeavă
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 4 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 201 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 9

                  Examinarea şi încercarea probelor din oţel,
                         aluminiu şi aliaje de aluminiu

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ Metoda de examinare/încercare │Sudură tip cap la cap│Sudură de colţ şi│
│ │ (table sau ţevi) │ tip racord │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Examinare vizuală*a) │obligatorie │obligatorie │
│Examinare cu radiaţii penetrante*b)│obligatorie │neobligatorie │
│Examinare cu lichide penetrante │neobligatorie │obligatorie │
│Încercare la îndoire transversală │obligatorie*c) │neaplicabilă │
│Încercare la rupere tehnologică │obligatorie*c) │obligatorie │
├───────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤
│*a) În cazul materialelor pentru sudare care aparţin altor grupe decât │
│grupa 1, (conform tabel 2), examinarea vizuală se suplimentează cu o │
│examinare cu lichide penetrante sau particule magnetice. │
│*b) Examinarea cu radiaţii penetrante poate fi înlocuită cu examinarea cu │
│ultrasunete numai pentru grosimi ale materialelor de bază ≥ 8.0 mm. │
│*c) Pentru un diametru al ţevii D ≤ 40 mm, încercarea la îndoire │
│transversală şi încercarea la rupere tehnologică, pot fi înlocuite cu 4 │
│probe de aplatisare şi o încercare la tracţiune pentru întreaga secţiune a │
│ţevii, cu 4 găuri Ø 4mm, practicate în sudură pe două axe normale. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 10

                   Tipuri şi domenii de autorizare funcţie de
            dimensiunile probelor sudate şi de procedeele de sudare

┌──────────┬────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────────────┐
│Tipuri de │ d(n) (mm)*) │ SDR**) │Procedeul│ Tip │ Domeniul de │
│autorizare│ │ │de sudare│îmbinare│autorizare d(n)│
│ │ │ │ │ │ (mm) │
├──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ A │ 110 sau 180 │ 11 sau 17,6 │ SD │ BW │ ≤ 315 │
├──────────┼────────────────┼─────────────┤ │ ├───────────────┤
│ │ ≥ 400 │ ≤ 17,6 │ │ │ > 315 │
├──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ B │ 90 sau 110 │ 11 │ SRM │ SW │ ≤ 225 │
├──────────┼────────────────┼─────────────┤ │ ├───────────────┤
│ │ 315 │ 17,6 │ │ │ > 180 │
├──────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────────┤
│ C │32/90 sau 32/110│ 11 │ SRS │ SS │ toate │
└──────────┴────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴───────────────┘


──────────
    *) d(n) - diametrul exterior nominal
    **) SDR - raportul dimensional standard - raportul dintre diametrul exterior nominal "d(n)" şi grosimea nominală a peretelui ţevii "e(n)", calculate cu formula:
    SDR = d(n)/e(n)
──────────


    ANEXA 11

                         Forma şi dimensiunile probelor

    Figura 5*) - Probă pentru o îmbinare sudată cap la cap BW
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 5 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 204 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Figura 6*) - Probă pentru o îmbinare sudată prin electrofuziune cu manşon SW
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 6 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 204 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Figura 7*) - Probă pentru o îmbinare prin electrofuziune tip şa (derivaţie) SS
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura 7 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 204 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 12

              Examinarea şi încercarea probelor din polietilenă de
                            înaltă densitate (PEHD)

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Probă │ Tipul verificare │Volumul încercării│
├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Îmbinare cap la cap BW │Examinare vizuală │ 100% │
│ │Încercarea la tracţiune │ 4 epruvete │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Îmbinare suprapusă cu │Examinare vizuală │ 100% │
│manşon SW │Încercarea la rupere prin │ 4 epruvete │
│ │decoeziune │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Îmbinare tip şa │Examinare vizuală │ 100% │
│(derivaţie) SS │Încercarea la rupere prin │ 2 epruvete │
│ │decoeziune │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 13

             Criterii de acceptare a defectelor îmbinărilor sudate

    13.1. Criterii de acceptare a defectelor pentru îmbinări sudate cap la cap cu element încălzitor
──────────
    *) Notă CTCE:
    Tabelul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la paginile 206, 207 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    13.2. Criterii de acceptare a defectelor pentru îmbinări sudate cu manşon
──────────
    *) Notă CTCE:
    Tabelul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 208 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    13.3. Criterii de acceptare a defectelor pentru îmbinări sudate prin rezistenţă electrică
──────────
    *) Notă CTCE:
    Tabelul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 la pagina 209 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 14

    14.1.
    ANTET ISCIR ...................
    Persoana juridică ................../adresa, CUI, J

                  PROCES-VERBAL NR. ...... din ..............
                Referitor la autorizarea sudorilor pentru oţel,
                         aluminiu şi aliaje de aluminiu
                              conform PT CR 9-2013

┌────────┬───────────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ │ 1. │ │ 1. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 2. │ │ 2. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 3. │ │ 3. │
│ SUDORI │NUME ŞI PRENUME├────────────────────┤ NR. POANSON ├──────────────┤
│ │ │ 4. │ │ 4. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 5. │ │ 5. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 6. │ │ 6. │
├────────┴───────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│Procedeul de sudare ............... Poziţia de sudare ..................... │
│Specificaţia procedurii ........... Tip îmbinare .......................... │
│de sudare (WPS) │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│MATERIALE DE BAZĂ │MATERIALE DE ADAOS │
│Denumire ..............Grupa ........│Denumire .............................│
│Grosime .......................... mm│Dimensiuni .........................mm│
│Diametrul ........................ mm│Gaz de protecţie .....................│
│Alte date............................│Alte date ............................│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│CARACTERISTICI ELECTRICE │TEHNICA DE SUDARE │
│Natura şi polaritatea curentului ....│Viteza de sudare .............. cm/min│
│.....................................│Viteza de avans a sârmei ...... cm/min│
│Intensitatea ...................... A│Rând filiform sau pendulat ...........│
│Tensiune .......................... V│Pendulare ............................│
│Alte date ...........................│Crăiţuire la rădăcină ................│
│ │Alte date ............................│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│TRATAMENT TERMIC .................. Temperatura ............ │
│Menţinere ......................... Răcire ................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│EXAMINARE CU RADIAŢII PENETRANTE │
│Nr. buletin ........................................... │
│Natura radiaţiilor .................................... │
│Rezultat .............................................. │
│Laborator de control .................................. │
│Alte date ............................................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Încercarea la îndoire/rupere tehnologică │
├─────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┤
│ Nr. poanson │ Indicativ epruvetă │ Rezultatul │ Nr. buletin │ Laborator │
├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
├─────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┤
│Alte examinări .............................................................│
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│DOMENIUL DE VALABILITATE │AUTORIZAŢIE │
│Procedeul de sudare .................│Calificativul la examenul practic │
│Poziţia de sudare ...................│................................. │
│Tip îmbinare ........................│Calificativul la examenul teoretic: │
│Material de bază ....................│reuşit/neverificat │
│Dimensiuni ..........................│Concluzii privind autorizarea: │
│Material de adaos ...................│admis/respins │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 Tarifele ce trebuie încasate de către ISCIR .......................... ca
urmare a prezentului proces-verbal, sunt în conformitate cu lista de tarife
ISCIR anexa ......., poziţia ..........., pct. ......., şi sunt în valoare de:
....................... lei.
    Suma menţionată se virează/achită, în contul ISCIR nr. ..................,
deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a ..............

    INSPECTOR ISCIR Responsabil tehnic cu sudura DIRECTOR
    Nume şi prenume, Nume şi prenume, semnătura Nume şi prenume,
 semnătura şi ştampila şi ştampila semnătura şi ştampila


    14.2.
    ANTET ISCIR ...................
    Persoana juridică ................../adresa, CUI, J

                   PROCES-VERBAL NR. ........ din ...........
               Referitor la autorizarea operatorilor sudare PEHD,
                              conform PT CR 9-2013

┌────────┬───────────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ │ 1. │ │ 1. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 2. │ │ 2. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 3. │ │ 3. │
│ SUDORI │NUME ŞI PRENUME├────────────────────┤ POANSON SUDOR ├──────────────┤
│ │ │ 4. │ │ 4. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 5. │ │ 5. │
│ │ ├────────────────────┤ ├──────────────┤
│ │ │ 6. │ │ 6. │
├────────┴───────────────┴────────────┬───────┴───────────────┴──────────────┤
│WPQR/WPS │TIPUL ÎMBINĂRII: │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│RAPORTUL DIMENSIONAL STANDARD (SDR): │PROCEDEUL DE SUDARE: │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│MATERIALE DE BAZĂ │
├──────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┤
│MB 1 │Denumire: │MB 2 │Denumire: │
│ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤
│ │Norma: │ │Norma: │
│ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤
│ │Tip PE: │ │Tip PE: │
│ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤
│ │Diametru (mm) │ │Diametru (mm) │
├──────────────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┤
│PARAMETRII DE SUDARE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Presiune încălzire .............. Timp încălzire .............. │
│Presiune menţinere .............. Timp menţinere .............. │
│Timp eliminare .................. Temperatură sudare .......... │
│Timp creştere presiune .......... Presiune sudare ............. │
│Timp sudare ..................... Presiune răcire ............. │
│Timp răcire ..................... │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│EXAMINARE VIZUALĂ │ÎNCERCARE LA TRACŢIUNE │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Laborator │Laborator │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Buletin nr.: │Buletin nr.: │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Rezultat │Rezultat │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│ÎNCERCAREA LA RUPERE PRIN DECOEZIUNE │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Buletin nr. │Laborator │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Rezultat │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│DOMENIUL DE VALABILITATE │AUTORIZAŢIE │
│Procedeul de sudare .................│Calificativ la examen practic ........│
│Tipul îmbinării .....................│Calificativ la examen teoretic .......│
│Materiale de bază ...................│Concluzii privind autorizarea ........│
│Domeniul diametrelor (mm) ...........│ │
│Raportul dimensional standard SDR ...│ │
│Alte date ...........................│ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

  Tarifele ce trebuie încasate de către ISCIR ............... ca urmare a
prezentului proces-verbal, sunt în conformitate cu lista de tarife ISCIR anexa
.........., poziţia ......, pct. ......, şi sunt în valoare de: .......... lei.
  Suma menţionată se virează/achită, în contul ISCIR nr. ..................,
deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a ............. .

    INSPECTOR ISCIR Responsabil tehnic cu sudura DIRECTOR
    Nume şi prenume, Nume şi prenume, semnătura Nume şi prenume,
 semnătura şi ştampila şi ştampila semnătura şi ştampila    ANEXA 15

    15.1. (faţă)

    INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
    NAŢIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT

    În baza Legii nr. 64/2008 republicată
    ISCIR


                              AUTORIZAŢIE DE SUDOR
                       WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

     Codificare/Designation: .............................................................
                 Conform prevederilor prescripţiei tehnice CR 9-2013 aprobată prin
                              Ordinul ministrului economiei nr.
                                                                         ┌───────────────┐
 PERSOANA JURIDICĂ/Company: ..................................... │ │
 ADRESĂ/Adress: ..................................... │ │
 ÎNREGISTRARE/Reg. Number: CUI, J ..................................... │ │
 PRENUMELE/Surname: ..................................... │ │
 NUMELE/Name: ..................................... │ │
 CNP/SSN: ..................................... │ │
 POANSON NR./Mark No.: ..................................... │ │
 PROCES-VERBAL Nr./Report No.: ..................................... │ │
 WPS/WPQR*1): ..................................... └───────────────┘

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Variabile esenţiale/Variables │Detaliile probei sudate/│Domeniul de autorizare/│
│ │ Weld test details │ Range of aproval │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Procedeu de sudare/Welding process: ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Tipul îmbinării/Joint type: ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poziţia de sudare/Welding position ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Placă sau ţeavă/Plate or pipe: ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Grosime probă/Test piece thickness: ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Diametrul exterior al ţevii/Outside ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│pipe diameter: │ │ │
│Grupă material de bază/Parent material ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│group: │ │ │
│Tip material adaos/Filler material type├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Gaz de protecţie/Shielding gase: ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Mat. auxiliare de sudare/Welding ├────────────────────────┼───────────────────────┤
│auxiliares │ │ │
│Detalii de sudare/Welding details: ├────────────────────────┼───────────────────────┤
└───────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

 Alte date/Other data:
┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
│ Tip verificări probe sudate/Type of test │Executat/│Nr. raport/Report No.│
│ │Performed│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Vizual/Visual ├─────────┼─────────────────────┤
│Radiaţii penetrante/Radiographic test ├─────────┼─────────────────────┤
│Ultrasunete/Ultrasonic test ├─────────┼─────────────────────┤
│Îndoire/Bend Test ├─────────┼─────────────────────┤
│Rupere tehnologică/Fracture test ├─────────┼─────────────────────┤
│Particule Magnetice/Magnetic Particle ├─────────┼─────────────────────┤
│Lichide Penetrante/Dye penetrant ├─────────┼─────────────────────┤
│Alte examinări ├─────────┼─────────────────────┤
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┘
     *1) Se înscrie nr. de înregistrare la ISCIR a WPQR-ului;

                             Data emiterii/Date of issue
                             Nr./No.:
                             Valabil până la/Valid until:

 Emitent/Issuer: Inspectorul examinator/Specialty Inspector,
 ISCIR
 Nume Inspector Şef Nume/Name:
 Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampilă/Signature and stamp:
 Signature and stamp


    15.1. (verso)                    PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI/
                    RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
               Aut. Nr./No .....................................

┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │PROCES-VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/│ VALABILITATE/Validity │
│crt.│ Report/Assessment Report ├────────┬──────────┬─────────────────────────────┤
│ │ Nr. şi data/No. and date │ De la/ │ Până la/ │ISCIR Semnătura şi ştampila/ │
│ │ │ From │ Until │ Signature and stamp │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│1 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│2 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│3 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│4 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│5 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│6 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────────┘
    NOTĂ:*1)
    *1) Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul căreia se realizează prelungirea
        valabilităţii autorizaţiei.


    15.2. (faţă)

    INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
    NAŢIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT

    În baza Legii nr. 64/2008 republicată
    ISCIR


                          AUTORIZAŢIE DE SUDOR PE - HD
                   WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE - HD
     Codificare/Designation: ............................................................
                 Conform prevederilor prescripţiei tehnice CR 9-2013 aprobată prin
                              Ordinul ministrului economiei nr.
                                                                         ┌───────────────┐
 PERSOANA JURIDICĂ/Company: ..................................... │ │
 ADRESĂ/Adress ..................................... │ │
 ÎNREGISTRARE/Reg. Number: CUI, J ..................................... │ │
 PRENUMELE/Surname: ..................................... │ │
 NUMELE/Name ..................................... │ │
 CNP/SSN: ..................................... │ │
 POANSON NR./Mark No.: ..................................... │ │
 PROCES-VERBAL Nr./Report No.: ..................................... │ │
 WPS/WPQR*1): ..................................... └───────────────┘

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Variabile esenţiale/Variables │Detaliile probei sudate/│Domeniul de valabilitate/│
│ │ Weld test details │ Range of aproval │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Procedeu de sudare/Welding process: ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tipul îmbinării/Joint type: ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Diam. ext. al ţevii/Pipe outside ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│diam. (mm): │ │ │
│SDR ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Material de bază/Parent material: ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tipul verificării/ │Executat şi acceptat/ │Nr. buletin/ │
│Type of test │Performed and accepted │No.of certificate │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Vizual/Visual ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Încercare la tracţiune ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Rupere prin decoeziune/Decohesion ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│test │ │ │
│Rupere tehnologică/Fracture test ├────────────────────────┼─────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
    *1) Se înscrie nr. de înregistrare la ISCIR a WPQR-ULUI;

                            Data emiterii/Date of issue

                            Nr./No.:
                            Valabil până la/Valid until:

 Emitent/Issuer: Inspectorul examinator/Specialty Inspector,
 ISCIR
                                              Nume/Name:
 Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampilă/Signature and stamp:
 Signature and stamp


    15.2 (verso)                    PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI/
                    RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
                      Aut. Nr./No ........................

┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │PROCES-VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/│ VALABILITATE/Validity │
│crt.│ Report/Assessment Report ├────────┬──────────┬─────────────────────────────┤
│ │ Nr. şi data/No. and date │ De la/ │ Până la/ │ISCIR Semnătura şi ştampila/ │
│ │ │ From │ Until │ Signature and stamp │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│1 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│2 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│3 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│4 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│5 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│6 │.................................│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────────┘
    NOTĂ:*1)
    *1) Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul căreia se realizează prelungirea
        valabilităţii autorizaţiei.


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016