Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministrul-economiei Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministrul Economiei


Monitorul Oficial 908 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 908/2014)

 ORDIN nr. 1.378 din 8 decembrie 2014 privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) din anexa la hotărârea guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:art. 1se desemnează direcţia generală dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul ministerului economiei ca unitate de implementare a schemei ...

Monitorul Oficial 904 din 12 Decembrie 2014 (M. Of. 904/2014)

 ORDIN nr. 1.228 din 17 octombrie 2014 privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

Având în vedere regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis,în baza art. 2 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea mecanismelor de derulare a acţiunilor din programul de promovare a exportului, administrat de ministerul economiei,în temeiul art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:art. 1 se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din programul de promovare a exportului, administrat de ministerul ...

 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014 Schema de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

1. titlul schemei de ajutor de minimis:"participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate"art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în promovarea ofertei ...

 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014 Schema de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

1. titlul schemei de ajutor de minimis:"organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii ...

 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014 Schema de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

1. titlul schemei de ajutor de minimis: "realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe".art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul prezentei scheme este de a susţine ...

Monitorul Oficial 790 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 790/2014)

 ORDIN nr. 1.169 din 6 octombrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 30 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de ...

Monitorul Oficial 786 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 786/2014)

 ORDIN nr. 1.212 din 17 octombrie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2014

În conformitate cu:- regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis;- actualele art. 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene;- memorandumul de înţelegere dintre regatul norvegiei, islanda, principatul liechtenstein şi guvernul româniei privind implementarea mecanismului financiar see 2009-2014, semnat la 24 martie 2012 şi amendat la 18 octombrie 2012;- protocolul 38b al acordului spaţiului economic european;- regulamentul privind implementarea mecanismului financiar al spaţiului economic european (see) 2009-2014, aprobat de comitetul mecanismului financiar see în conformitate cu art. 8.8 din protocolul 38b ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 17 octombrie 2014 pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2014

I. dispoziţii generaleart. 1 prezentul act instituie o schemă de ajutor de minimis pentru investiţii, denumită schemă de ajutor de minimis privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc reducerea disparităţilor economice între românia, uniunea europeană şi spaţiul economic european şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din românia.art. 2 (1) acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii ...

Monitorul Oficial 778 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778/2014)

 ORDIN nr. 2.534 din 2 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea FA Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor ...

Monitorul Oficial 699 din 24 Septembrie 2014 (M. Of. 699/2014)

 ORDIN nr. 2.548 din 2 august 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor ...

‹‹ Pagina 1 din 17
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016