Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT CR 6-2013 din 30 aprilie 2013  privind autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează încercări distructive (Anexa nr. I)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT CR 6-2013 din 30 aprilie 2013 privind autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează încercări distructive (Anexa nr. I)*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 bis din 6 decembrie 2013
──────────
    *) Aprobată de Ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013.
──────────


    CAP. I
    Prevederi generale

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele pentru autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi supravegherea persoanelor juridice care efectuează încercări distructive.
    ART. 2
    (1) Persoanele juridice autorizate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, precum şi persoanele juridice autorizate în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, se înregistrează în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
    (2) Structurile din cadrul ISCIR, emitente ale autorizaţiilor se stabilesc şi pot fi modificate prin Ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Referinţe normative

    ART. 3
    Prezenta prescripţie tehnică face referire la următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională aprobată prin Legea nr. 355/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor aprobată prin Legea nr. 375/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România aprobată prin Legea nr. 68/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 20 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 353/2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 501/2003 şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termeni şi definiţii

    ART. 4
    În înţelesul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi definiţiile au următorul sens:
    a) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare (CNCAN) - reprezintă autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare din România;
    b) formator atestat - persoană fizică atestată de către ISCIR pentru unul sau mai multe domenii;
    c) furnizor de formare profesională - prestator de servicii de formare profesională, persoană juridică de drept public sau privat care are prevăzut în actul de înfiinţare sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională;
    d) laborator - structură funcţională în cadrul persoanei juridice prin care aceasta desfăşoară activităţi de examinări nedistructive şi/sau încercări distructive;
    e) program de formare profesională - totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică, în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu;
    f) materiale - produse şi semifabricate metalurgice, precum şi semifabricate din diverse tipuri de mase plastice, realizate prin turnare sau diverse tehnologii de deformare plastică;
    g) operator control nedistructiv - persoană care efectuează examinări nedistructive prin cel puţin una dintre metodele: vizuală, cu radiaţii penetrante, cu ultrasunete, cu lichide penetrante, cu particule magnetice, magneto-inductivă, prin curenţi turbionari sau verificarea etanşeităţii;
    h) responsabil tehnic pentru încercări distructive (RTED) - personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice, atestat de ISCIR pentru încercări distructive;
    i) responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) - personal tehnic de specialitate, angajat al persoanei juridice, atestat de ISCIR pentru examinări nedistructive;
    j) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiu Economic European.

    CAP. II
    Organizarea cursurilor de formare profesională în vederea autorizării operatorului control nedistructiv

    SECŢIUNEA 1
    Programe de formare profesională

    ART. 5
    Operatorul control nedistructiv care se autorizează pentru metodele şi specialităţile de examinare nedistructivă prevăzute în Anexa nr. 1, trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare profesională; fac excepţie cetăţenii care au absolvit într-un stat membru un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică.
    ART. 6
    Programele de formare profesională se organizează de către furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi.
    ART. 7
    (1) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele:
    a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională;
    b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive;
    c) programa analitică;
    d) suportul de curs.
    (2) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (1) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează un aviz. Avizul este valabil pe o perioadă de 4 (patru) ani.
    (3) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 6, programele de formare profesională pentru metoda magneto-inductivă (MRT) se organizează de către furnizori de formare profesională avizaţi în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (5) Programele de formare profesională se desfăşoară cu formatori atestaţi de către ISCIR.
    ART. 8
    (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR, cu 15 zile calendaristice înainte de începerea programului, următoarele:
    a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, metoda şi specialitatea de examinare nedistructivă, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
    b) copia avizului acordat de către ISCIR furnizorului de formare profesională;
    c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională, obţinută conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu excepţia programelor de formare profesională pentru metoda MRT,
    d) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
    e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi, precum şi copii ale atestatelor acestora;
    f) numele şi prenumele supraveghetorului pentru instruirea practică;
    g) lista cu aparatele şi accesoriile folosite la aplicaţiile practice în perioada programului de formare;
    h) copie după autorizaţia de utilizare, valabilă, eliberată de către CNCAN, numai în cazul programelor de formare pentru domeniul RT.
    (2) ISCIR analizează documentaţia menţionată la alin. (1) şi în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează avizul de deschidere a cursului.
    (3) Până la data începerii programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională depune la ISCIR tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, codul numeric personal al acestora, metoda şi specialitatea de examinare nedistructivă.
    (4) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională.
    (5) Pentru cursanţii care au participat la un program de formare profesională a cărui deschidere nu a fost anunţată la ISCIR, furnizorul de formare profesională nu are dreptul să elibereze documentul care confirmă participarea la programul de formare profesională.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind formarea profesională a operatorului control nedistructiv

    ART. 9
    În cadrul programelor de formare profesională a operatorului control nedistructiv, programa analitică pentru specializarea/perfecţionarea operatorilor control nedistructiv de nivel 1 şi 2 prevăzută la art. 8, alin. (1), lit. d), trebuie să acopere minim programa prevăzută în Anexa nr. 2.

    CAP. III
    Autorizarea operatorului control nedistructiv

    SECŢIUNEA 1
    Metode şi specialităţi de examinare nedistructivă

    ART. 10
    (1) Metodele şi specialităţile de examinare nedistructivă pentru care se eliberează autorizaţii sunt menţionate în Anexa nr. 1.
    (2) În autorizaţie se precizează simbolul fiecărei metode de examinare nedistructivă, urmat în paranteză de simbolul specialităţilor de examinare nedistructivă, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Niveluri de autorizare

    ART. 11
    (1) Operatorul control nedistructiv se poate autoriza pe trei niveluri, astfel:
    a) operator control nedistructiv de nivel 1 - personalul care efectuează examinări nedistructive sub îndrumarea şi supravegherea operatorului control nedistructiv autorizat pentru nivelul 2 sau 3;
    b) operator control nedistructiv de nivel 2 - personalul care pe lângă lucrările ce intră în competenţa operatorului control nedistructiv de nivel 1 trebuie să cunoască şi limitele metodei de examinare nedistructivă pentru care este autorizat şi să facă dovada competenţelor şi responsabilităţilor prevăzute în Anexa nr. 3, pentru acest nivel de autorizare;
    c) operator control nedistructiv de nivel 3 - personalul care pe lângă lucrările ce intră în competenţa operatorului control nedistructiv de nivel 1 şi nivel 2, trebuie să facă dovada competenţelor şi responsabilităţilor prevăzute în Anexa nr. 3, precum şi cunoştinţele minim prevăzute în Anexa nr. 4, pentru acest nivel de autorizare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul control nedistructiv care efectuează examinări prin metoda MRT se autorizează doar pentru nivel 1 sau nivel 2.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii de autorizare

    ART. 12
    (1) La examenul de autorizare pentru nivelul 1 sau nivelul 2 se pot prezenta persoane care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) deţin un certificat de absolvire a unui program de formare profesională efectuat în condiţiile prezentei prescripţii tehnice, sau un document obţinut ca urmare a absolvirii unui curs în condiţiile prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile la data absolvirii cursului; sau,
    b) deţin o diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior tehnic sau un document echivalent obţinut într-un stat membru; sau,
    c) deţin un certificat de calificare operator examinări nedistructive emis în conformitate cu prevederile standardului specific privind calificarea personalului pentru examinări nedistructive, emis de către un organism de certificare personal acreditat şi desemnat de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, pentru care nu se poate realiza echivalenţa dintre sectoarele industriale specificate în certificat şi metodele/specialităţile de examinări nedistructive prezentate în Anexa nr. 1;
    d) au vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
    e) deţin o fişă de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator control nedistructiv" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru;
    f) au efectuat stagiul de experienţă industrială necesar, prevăzut în Anexa nr. 5, în metodele/specialităţile pentru care urmează să susţină examenul de autorizare.
    (2) La examenul de autorizare pentru nivelul 3 se pot prezenta persoane care îndeplinesc, pe lângă prevederile de la art. 12 alin. (1) lit. e) şi lit. f) şi condiţiile de experienţă industrială ca operator examinări nedistructive nivel 2, prevăzute în Anexa nr. 6.
    (3) Pot fi autorizate fără examen de autorizare persoanele care deţin următoarele documente:
    a) certificatul emis conform prevederilor standardului specific privind calificarea personalului pentru examinări nedistructive, de către un organism de certificare personal examinări nedistructive acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) raportul de evaluare tehnică întocmit de către un organism de certificare personal pentru examinări nedistructive acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare, sau de către un organism de certificare personal pentru examinări nedistructive, acreditat şi desemnat de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, din care să rezulte că este realizată echivalenţa dintre sectoarele industriale specificate în certificatul menţionat la lit. a) şi metodele/specialităţile de examinări nedistructive prezentate în Anexa nr. 1. Modelul raportului de evaluare tehnică a operatorului control nedistructiv este prevăzut în Anexa nr. 7.
    (4) Sunt exceptate de la cerinţele prevăzute la alin. (3) persoanele care urmează să lucreze ca operator control nedistructiv la instalaţiile/echipamentele care intră în componenţa obiectivelor nucleare.
    ART. 13
    (1) Personalul care susţine examenul de autorizare în metoda UT, nivelul 1 sau 2, specialitatea UT(t), UT(tv), UT(l) sau UT(f) trebuie să susţină, în mod obligatoriu, un examen de autorizare şi pentru specialitatea UT(g).
    (2) Personalul care susţine examenul de autorizare în metoda UT, nivelul 1 sau 2, specialitatea UT(s) trebuie să susţină, în mod obligatoriu, un examen de autorizare şi pentru specialităţile UT(g) şi UT(t).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Examinarea pentru autorizarea operatorului control nedistructiv

    ART. 14
    (1) Persoanele juridice care doresc autorizarea operatorului control nedistructiv sau persoanele fizice care doresc autorizarea ca operator control nedistructiv, solicită în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data examenului pentru autorizare, delegarea unui inspector de specialitate din cadrul ISCIR pentru participarea la examenul de autorizare, ocazie cu care se depun şi următoarele:
    a) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor pentru metodele, specialităţile, nivelul de autorizare;
    b) dosarele candidaţilor cu următoarele documente:
    1) copia actului de identitate/paşaportului;
    2) fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator control nedistructiv" sau un document echivalent în domeniu emis într-un stat membru;
    3) unul din documentele prevăzute la art. 12, alin. (1), lit. a), lit. b) sau lit. c), în copie;
    c) adeverinţă de experienţă industrială, conform modelului din Anexa nr. 8 din care să rezulte stagiul de experienţă industrială în metoda pentru care se solicită autorizarea, realizat în cadrul unor persoane juridice care efectuează examinări nedistructive, autorizate în condiţiile prezentei prescripţii tehnice, sau realizat în cadrul unor persoane juridice care efectuează examinări nedistructive, ce deţin autorizaţii echivalente emise de autoritatea competentă dintr-un stat membru, cu excepţia autorizării pentru metoda VT, situaţie în care adeverinţa este eliberată de o persoană autorizată, minim nivel 2, pentru această metodă;
    d) copia permisului de exercitare în domeniul nuclear, atunci când se solicită autorizarea pentru metoda RT;
    e) procedurile de lucru pentru fiecare metodă/specialitate de examinare nedistructivă pentru care se solicită examinarea în vederea autorizării, avizate de către o persoană autorizată nivel 3 pentru metodele care fac obiectul avizării, cu precizarea că aceste proceduri, în situaţia în care solicitarea se referă la persoane care urmează să lucreze ca operator control nedistructiv la instalaţiile/echipamentele care intră în componenţa obiectivelor nucleare, suplimentar trebuie acceptate de către ISCIR;
    f) fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea autorizaţiei.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la alin. (1).
    (3) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau incorect întocmită, solicitantul este informat, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentaţiei corect întocmite.
    (4) În cazul în care solicitantul nu completează documentaţia potrivit cerinţelor în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la primirea comunicării, cererea este considerată respinsă şi documentaţia se arhivează.
    (5) În cazul în care documentaţia este acceptată, ISCIR comunică persoanei solicitante, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, data propusă pentru efectuarea verificărilor în vederea autorizării.
    ART. 15
    În vederea autorizării de către ISCIR, candidaţii susţin un examen care constă dintr-o examinare teoretică, parte scrisă şi interviu, precum şi o examinare practică.
    ART. 16
    Pentru susţinerea examenului teoretic partea scrisă, inspectorul de specialitate ISCIR selectează întrebări pe baza de chestionar, care să acopere tematica metodei sau metodelor de examinare nedistructivă pentru care candidatul urmează să fie autorizat. Întrebările sunt din standardele şi procedurile de lucru aplicabile metodelor şi specialităţilor pentru care se solicită autorizarea.
    ART. 17
    (1) Examinarea practică se desfăşoară în cadrul laboratorului unei persoane juridice autorizate de către ISCIR pentru examinări nedistructive, în condiţiile prevederilor prezentei prescripţii tehnice, cu excepţia metodei VT.
    (2) La examinarea practică operatorul control nedistructiv trebuie să demonstreze că are cunoştinţele necesare privind utilizarea echipamentelor şi/sau accesoriilor de examinare nedistructivă în conformitate cu instrucţiunile de utilizare ale producătorului, cu procedurile de lucru precum şi cu standardele aplicabile metodei de examinare nedistructivă pentru care se susţine examenul de autorizare.
    ART. 18
    Pentru promovarea examenului teoretic şi practic candidatul trebuie să obţină un procentaj de minim 70% pentru fiecare parte. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la examenul teoretic şi la examenul practic. Rezultatele examenului de autorizare se consemnează într-un proces-verbal de examinare a candidaţilor care urmează să fie autorizaţi ca operatori control nedistructiv, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 9.
    ART. 19
    (1) Examinarea pentru nivelul 3 constă dintr-o probă teoretică pe bază de chestionar, care să acopere tematica metodei sau metodelor de examinare nedistructivă pentru care candidatul urmează să fie autorizat. Întrebările sunt din standardele şi procedurile de lucru aplicabile metodelor şi specialităţilor pentru care se solicită autorizarea, tehnologia materialelor şi a proceselor de elaborare a materialelor, cerinţele din prezenta prescripţie tehnică şi suplimentar elaborarea procedurilor de examinare nedistructivă.
    (2) Pentru promovarea examenului de autorizare candidatul trebuie să obţină un procentaj de cel puţin 70%. Rezultatele examenului de autorizare se consemnează într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 9.

    CAP. IV
    Eliberarea autorizaţiei

    SECŢIUNEA 1
    Emiterea şi valabilitatea autorizaţiei

    ART. 20
    (1) Autorizaţiile operatorului control nedistructiv se eliberează de către ISCIR în termen de 15 zile calendaristice de la:
    a) data întocmirii procesului-verbal prezentat în Anexa nr. 9;
    sau,
    b) data la care persoana juridică depune la ISCIR solicitarea în vederea autorizării în cazul în care se îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 12 alin. (3).
    (2) Pentru situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3) dosarul final conţine minim copiile următoarelor documente:
    a) certificatul emis în conformitate cu prevederile standardului specific privind calificarea şi certificarea personalului operator control nedistructiv eliberat de către un organism de certificare personal acreditat şi desemnat;
    b) raportul de evaluare tehnică, conform modelului din Anexa nr. 7;
    c) fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea autorizaţiei.
    (3) După analiza documentelor de la alin. (2), inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte procesul-verbal al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 9.
    (4) ISCIR întocmeşte autorizaţia pentru operator control nedistructiv, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 10, pentru fiecare operator control nedistructiv care este declarat "ADMIS" în procesul-verbal al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 9.
    (5) Persoana solicitantă primeşte exemplarul original al autorizaţiei de operator control nedistructiv, iar dosarul de autorizare rămâne la ISCIR, cu excepţia procedurilor de lucru prevăzute la art. 14, alin. (1), lit. e) care se returnează solicitantului.
    (6) În autorizaţia pentru operator control nedistructiv care urmează să efectueze examinări la instalaţiile/echipamentele care intră în componenţa obiectivelor nucleare, se înscrie litera N înaintea simbolului metodei şi al specialităţii.
    ART. 21
    (1) Perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru examinări nedistructive nivel 1 şi 2 este de cel mult 2 (doi) ani de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade de cel mult 2 (doi) ani.
    (2) Perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru examinări nedistructive nivel 3 este de 5 (cinci) ani de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade de cel mult 5 (cinci) ani.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), perioada de valabilitate a autorizaţiei nu poate depăşi perioada de valabilitate a certificatului privind calificarea şi certificarea personalului operator control nedistructiv, acolo unde este cazul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Prelungirea şi/sau extinderea autorizaţiei operatorului control nedistructiv

    ART. 22
    (1) Prelungirea valabilităţii şi/sau extinderea autorizaţiei de operator control nedistructiv se efectuează de către ISCIR.
    (2) Pentru examinarea în vederea prelungirii valabilităţii şi/sau extinderii autorizaţiei de operator control nedistructiv persoana juridică angajatoare sau persoana fizică titulară a autorizaţiei, solicită în scris, la ISCIR prelungirea valabilităţii şi/sau extinderea autorizaţiei şi depune următoarele documente:
    a) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor pentru metodele, specialităţile, nivelul de autorizare;
    b) fişa de aptitudini eliberată de un medic de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de operator control nedistructiv";
    c) adeverinţă de experienţă industrială, conform modelului din Anexa nr. 8, din care să rezulte stagiul de experienţă industrială în metoda pentru care se solicită prelungirea valabilităţii şi/sau extinderea autorizaţiei, dobândită în cadrul unor persoane juridice care efectuează examinări nedistructive, autorizate în condiţiile prezentei prescripţii tehnice, cu excepţia metodei VT;
    d) copia permisului de exercitare în domeniul nuclear, atunci când solicitarea este pentru metoda RT;
    e) copia autorizaţiei de operator control nedistructiv.
    (3) Poate fi prelungită valabilitatea şi/sau extinsă autorizaţia fără examen de autorizare, pentru persoanele care deţin o autorizaţie emisă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, însoţită de un raport de evaluare tehnică întocmit de către un organism de certificare personal pentru examinări nedistructive acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Modelul raportului de evaluare tehnică pentru operator control nedistructiv este prevăzut în Anexa nr. 7.
    (4) Cerinţele prevăzute la alin. (3) nu se aplică pentru persoanele care deţin autorizaţie de operator control nedistructiv la instalaţiile/echipamentele care intră în componenţa obiectivelor nucleare.
    ART. 23
    (1) În situaţia prevăzută la art. 22, alin. (3) persoana juridică angajatoare sau persoana fizică titulară a autorizaţiei solicită în scris, la ISCIR prelungirea valabilităţii şi/sau extinderea autorizaţiei şi depune următoarele documente:
    a) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor pentru metodele, specialităţile, nivelul de autorizare;
    b) certificatul, în termen de valabilitate, emis conform prevederilor standardului specific privind calificarea personalului pentru examinări nedistructive, de către un organism de certificare personal examinări nedistructive acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) autorizaţia de operator control nedistructiv, în original;
    d) raportul de evaluare menţionat la art. 22, alin. (3).
    (2) În cazul în care documentaţia tehnică menţionată la alin. (1) este conformă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte procesul-verbal, conform modelului din Anexa nr. 11, şi confirmă prelungirea valabilităţii sau extinderea autorizaţiei prin aplicarea ştampilei pe autorizaţia operatorului control nedistructiv.
    (3) În cazul în care documentaţia tehnică menţionată la art. 22, alin. (2), este conformă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte de comun acord cu solicitantul data desfăşurării examenului.
    (4) Examinarea operatorului control nedistructiv se desfăşoară respectându-se prevederile de la art. 14 până la art. 19.
    (5) În cazul în care candidatul este declarat "ADMIS" la examenul susţinut cu ISCIR, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică conform modelului din Anexa nr. 9, şi confirmă prelungirea valabilităţii şi/sau extinderea prin aplicarea ştampilei pe autorizaţia operatorului control nedistructiv, conform modelului din Anexa nr. 10.
    ART. 24
    Se consideră extindere a autorizaţiei trecerea la un nivel superior al autorizării, precum şi autorizarea pentru o altă metodă sau specialitate decât cea deţinută.

    CAP. V
    Autorizarea persoanei juridice ce efectuează examinări nedistructive

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 25
    Prevederile prezentului capitol se aplică la autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive în domeniul de activitate al ISCIR.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domenii de autorizare pentru persoana juridică ce efectuează examinări nedistructive

    ART. 26
    (1) Metodele şi specialităţile de examinări nedistructive pentru care se autorizează persoanele juridice care efectuează examinări nedistructive sunt prevăzute în Anexa nr. 1, cu excepţia metodei de examinare vizuală VT.
    (2) În cazul în care persoana juridică care efectuează examinări nedistructive se autorizează pentru o specialitate a unei metode de examinări nedistructive, în autorizaţie se menţionează simbolul metodei urmat de simbolul specialităţii între paranteze.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii de autorizare a persoanei juridice ce efectuează examinări nedistructive

    ART. 27
    Persoana juridică care solicită autorizarea pentru efectuarea de examinări nedistructive, înaintează la ISCIR o cerere conform modelului din Anexa nr. 12.
    ART. 28.
    Cererea este însoţită de următoarele documente:
    a) copia certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau document echivalent emis de autorităţile competente din statele membre, din care să rezulte datele de identificare, subdiviziunile, precum şi faptul că în obiectul de activitate este inclusă şi activitatea de testări şi analize tehnice, eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii;
    b) lista cu dotarea minimă obligatorie a aparatelor şi echipamentelor aflate în propietatea persoanei juridice solicitante, identificate prin serie de fabricaţie, indicată în Anexa nr. 13;
    c) copiile certificatelor de etalonare şi/sau buletinele de verificare metrologică şi/sau certificatele de verificare emise de către producător şi/sau certificate de verificare internă, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d) copia deciziei de numire a şefului de laborator precum şi copia deciziei de numire a adjunctului acestuia, care trebuie să fie autorizaţi de către ISCIR ca operator control nedistructiv cel puţin pentru nivelul 2, în metodele pentru care se solicită autorizarea persoanei juridice, conform modelului din Anexa nr. 14;
    e) copia deciziei de numire a RTEND, conform modelului din Anexa nr. 14;
    f) copia atestatului RTEND, în termen de valabilitate;
    NOTĂ:
    RTEND trebuie să fie autorizat minim ca operator control nedistructiv nivel 2 pentru metodele/specialităţile de examinări nedistructive pentru care se solicită autorizarea persoanei juridice.
    g) copiile documentelor care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică şi RTEND, între persoana juridică şi personalul operator control nedistructiv, precum şi, după caz, între persoana juridică şi şeful de laborator/adjunctul şefului de laborator;
    h) lista operatorilor control nedistructiv autorizaţi pentru metodele/specialităţile pentru care se solicită autorizarea persoanei juridice;
    i) copiile autorizaţiilor operatorilor control nedistructiv;
    j) modelul ştampilelor alocate operatorilor control nedistructiv autorizaţi;
    k) modelul de ştampilă al laboratorul de examinări nedistructive al persoanei juridice;
    l) copiile autorizaţiilor de deţinere, utilizare şi transport, în termen de valabilitate, eliberate de către CNCAN, numai în situaţia în care solicitarea de autorizare include şi domeniul RT;
    m) procedurile de lucru pentru fiecare metodă/specialitate de examinare nedistructivă pentru care se solicită autorizarea persoanei juridice pentru examinări nedistructive, avizate de către o persoană autorizată ISCIR în examinări nedistructive nivel 3 pe metoda care face obiectul avizării.
    ART. 29
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. 27 şi art. 28.
    (2) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau incorect întocmită, persoana juridică este informată, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentaţiei corect întocmite.
    (3) În cazul în care solicitantul nu completează documentaţia potrivit cerinţelor în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la primirea comunicării, cererea este considerată respinsă şi documentaţia se arhivează.
    (4) În cazul în care documentaţia este acceptată, ISCIR comunică persoanei juridice, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, data propusă pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea persoanei juridice în vederea autorizării

    ART. 30
    În scopul efectuării verificărilor tehnice în vederea autorizării, persoana juridică trebuie să permită accesul la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea.
    ART. 31
    La data stabilită pentru efectuarea verificărilor în vederea autorizării, persoana juridică trebuie să furnizeze orice informaţie solicitată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR privind documentaţia depusă şi să prezinte, în original, la cererea acestuia, documentele prevăzute la art. 28.
    ART. 32
    La data stabilită, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică următoarele:
    a) dacă operatorul control nedistructiv cunoaşte, aplică şi respectă prevederile procedurilor şi instrucţiunilor de examinări nedistructive proprii laboratorului;
    b) dacă operatorul control nedistructiv identifică şi utilizează corect echipamentele şi accesoriile din dotarea persoanei juridice;
    c) dacă operatorul control nedistructiv identifică şi are acces la standarde, instrucţiuni, proceduri şi prescripţii tehnice;
    d) dacă operatorul control nedistructiv completează registrele de evidenţă a documentelor de examinare nedistructivă emise şi registrele de evidenţă al verificărilor echipamentelor şi accesoriilor;
    e) dacă operatorul control nedistructiv îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14, alin. (1), lit. b), pct. 2);
    f) valabilitatea autorizaţiilor operatorului control nedistructiv;
    g) trasabilitatea documentelor de examinare nedistructivă;
    h) modul de întocmire a documentelor de examinare nedistructivă emise;
    i) dacă lista menţionată la art. 28, lit. b), corespunde cu realitatea;
    j) modul de funcţionare a echipamentelor şi a accesoriilor din dotarea laboratorului;
    k) existenţa certificatelor de etalonare/verificare, a buletinelor de verificare metrologică şi a certificatelor de calitate/conformitate pentru echipamentele, accesoriile şi materialele pentru examinări nedistructive, utilizate în laborator şi modul de arhivare a acestor înregistrări.
    ART. 33
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consemnează rezultatele verificărilor în procesul-verbal de verificare tehnică pentru autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de examinări nedistructive, conform modelului din Anexa nr. 15.
    (2) Pentru metodele şi specialităţile de examinare nedistructivă la care persoana juridică îndeplineşte cerinţele de autorizare, în procesul-verbal de verificare tehnică se propune autorizarea acesteia şi se menţionează aceste metode şi specialităţi.
    (3) Pentru metodele şi specialităţile de examinare nedistructivă la care persoana juridică nu îndeplineşte cerinţele de autorizare, în procesul-verbal de verificare tehnică se propune respingerea autorizării acesteia cu menţionarea acestor metode şi specialităţi.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Autorizarea persoanei juridice şi verificarea programată

    ART. 34
    Eliberarea autorizaţiei persoanei juridice pentru examinări nedistructive se face în termen de 15 zile calendaristice de la data întocmirii procesului-verbal de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 15, cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare şi autorizare.
    ART. 35
    Autorizaţia se emite pe termen nedeterminat cu condiţia menţinerii continue a cerinţelor de autorizare.
    ART. 36
    Persoana juridică care a fost autorizată să efectueze examinări nedistructive are dreptul să desfăşoare activităţile din metodele/specialităţile autorizate numai începând cu data emiterii autorizaţiei.
    ART. 37
    Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia, trebuie anunţată la ISCIR de către persoana juridică autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.
    ART. 38
    (1) Persoana juridică autorizată poate fi verificată anual de către ISCIR, cu privire la menţinerea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia, a menţinerii capabilităţii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată, precum şi în legătură cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile domeniului său de activitate.
    (2) Verificarea constituie verificare programată.
    ART. 39
    (1) Cu ocazia verificării programate, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR menţionează în procesul-verbal de verificare tehnică, conform modelului din Anexa nr. 11, dacă persoana juridică autorizată îndeplineşte sau, după caz, nu îndeplineşte cerinţele pentru desfăşurarea în continuare a activităţii şi propune în consecinţă.
    (2) În cazul neîndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării autorizaţiei, în procesul- verbal de verificare tehnică se menţionează care cerinţe nu sunt îndeplinite.
    (3) În baza procesului-verbal ISCIR comunică persoanei juridice măsura dispusă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Condiţii de actualizare a autorizaţiei

    ART. 40
    (1) În cazul schimbării structurii personalului nominalizat în autorizaţie sau în cazul extinderii metodelor/specialităţilor de autorizare a persoanei juridice care efectuează examinări nedistructive, aceasta depune la ISCIR documentaţia prevăzută la art. 27 şi la art. 28, adaptată corespunzător.
    (2) În urma verificărilor efectuate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR conform prevederilor art. 32 şi art. 33, ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei, conform modelului din Anexa nr. 17.

    CAP. VI
    Înregistrarea în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate

    ART. 41
    (1) Persoanele juridice menţionate la art. 2 alin. (1) se înregistrează în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
    (2) Persoanele juridice autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice se înregistrează din oficiu în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, în baza cererii şi dosarului de autorizare.
    (3) În vederea înregistrării în registrul ISCIR al persoanele juridice autorizate în domenii echivalente de activitate de către autorităţile competente dintr-un stat membru, persoana juridică trebuie să depună la ISCIR următoarele:
    a) cererea în vederea înregistrării;
    b) copia autorizaţiei sau documentului echivalent emisă/emis de autoritatea competentă din statul membru.
    (4) ISCIR analizează documentul precizat la alin. (3), lit. b), iar în cazul în care sunt îndeplinite echivalenţele dintre sectoarele industriale specificate în documentul prezentat şi cerinţele din prezenta prescripţie tehnică, verifică documentul prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne (IMI S NET) iar în situaţia în care rezultatele verificărilor sunt corespunzătoare, înregistrează persoana juridică în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate şi transmite un document de confirmare a înregistrării.

    CAP. VII
    Evaluarea capabilităţii tehnice şi supravegherea persoanei juridice ce efectuează încercări distructive

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 42
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplică la evaluarea, evaluarea punctuală şi supravegherea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează încercări distructive asupra materialelor şi/sau a îmbinărilor sudate.
    (2) Încercările distructive care se efectuează asupra materialelor utilizate la montarea/repararea instalaţiilor/echipamentelor care fac obiectul prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi încercările mecanice necesare la autorizarea sudorilor şi la aprobarea procedurilor de sudare, se efectuează numai de către persoane juridice evaluate şi supravegheate conform prevederilor prezentului capitol.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domenii de evaluare a capabilităţii tehnice a persoanei juridice ce efectuează încercări distructive

    ART. 43
    Domeniile de încercări distructive pentru care se evaluează persoanele juridice care efectuează încercări distructive sunt prezentate în Anexa nr. 18 şi conţin una sau mai multe metode de încercare prevăzute în standardele europene aplicabile.
    ART. 44
    Condiţia pentru evaluarea unei persoane juridice care efectuează încercări distructive este ca acesta să facă dovada privind dotarea şi capabilitatea tehnică de efectuare a unuia din domeniile prevăzute în Anexa nr. 18.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii de evaluare a capabilităţii tehnice şi supraveghere a persoanei juridice ce efectuează încercări distructive

    ART. 45
    Persoana juridică care solicită evaluarea pentru efectuarea de încercări distructive înaintează la ISCIR o cerere conform modelului din Anexa nr. 19.
    ART. 46
    Cererea în vederea evaluării capabilităţii tehnice este însoţită de copii ale următoarelor documente:
    a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte datele de identificare, subdiviziunile, precum şi faptul că în obiectul de activitate este inclusă şi activitatea de testări şi analize tehnice, eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii, în copie;
    b) copia atestatului RTED, aflat în perioada de valabilitate;
    c) copia documentului care atestă existenţa la data formulării cererii a raportului contractual între persoana juridică şi personalul tehnic de specialitate (RTED);
    d) copia deciziei de numire a personalului tehnic de specialitate (RTED), conform modelului din Anexa nr. 14;
    e) lista echipamentelor, accesoriilor şi materialelor etalon din dotare care asigură respectarea prevederilor standardelor europene aplicabile pentru domeniile de încercări distructive solicitate la evaluare; lista trebuie semnată şi ştampilată de conducerea persoanei juridice solicitante;
    f) copiile buletinelor de verificare metrologică şi/sau certificatelor de etalonare pentru echipamentele, accesoriile şi materialele etalon, acolo unde este cazul.
    ART. 47
    (1) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau incorect întocmită, solicitantul este informat, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentaţiei corect întocmite.
    (2) În cazul în care solicitantul nu completează documentaţia potrivit cerinţelor în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la primirea comunicării, cererea este considerată respinsă şi documentaţia se arhivează.
    (3) În cazul în care documentaţia este acceptată, ISCIR comunică persoanei juridice solicitante, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, data propusă pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea evaluării persoanei juridice care efectuează încercări distructive.
    (4) Verificările tehnice în vederea evaluării punctuale a persoanei juridice care efectuează încercări distructive sunt efectuate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Modul de desfăşurare a verificărilor tehnice pentru evaluarea capabilităţii tehnice a persoanei juridice ce efectuează încercări distructive

    ART. 48
    În scopul efectuării verificărilor în vederea evaluării, persoana juridică trebuie să permită accesul la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea.
    ART. 49
    La data stabilită pentru efectuarea verificărilor în vederea evaluării, persoana juridică trebuie să furnizeze orice informaţie solicitată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR privind documentaţia depusă şi să prezinte, în original, la cererea acestuia, documentele prevăzute la art. 46.
    ART. 50
    În cadrul verificărilor tehnice efectuate se verifică corespondenţa dintre documentaţia depusă şi dotarea efectivă a solicitantului şi se stabilesc limitele de capabilitate tehnică în cadrul fiecărui domeniu de încercare distructivă evaluat.
    ART. 51
    (1) După efectuarea verificărilor tehnice, rezultatele şi concluziile acestora se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică, conform modelului din Anexa nr. 11, care conţine domeniile de încercări distructive evaluate, metodele de examinare, limitele de capabilitate din cadrul acestor domenii, precum şi personalul tehnic de specialitate (RTED).
    (2) Un exemplar al procesului-verbal de verificare tehnică menţionat la alin. (1) se înmânează persoanei juridice evaluate.
    (3) În baza procesului-verbal de verificare tehnică menţionat la alin. (1), ISCIR eliberează în termen de 15 de zile calendaristice acordul pentru desfăşurarea activităţilor de încercări distructive, conform modelului din Anexa nr. 20, cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de evaluare.
    ART. 52
    Evaluarea capabilităţii tehnice a persoanei juridice care efectuează încercări distructive rămâne valabilă în condiţiile în care rezultatele consemnate în urma verificărilor tehnice de supraveghere sunt corespunzătoare cu cele care au stat la baza evaluării.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Evaluarea punctuală a capabilităţii tehnice a persoanei juridic ce efectuează încercări distructive

    ART. 53
    În cazul în care o persoană juridică evaluată care efectuează încercări distructive solicită extinderea domeniilor de încercări distructive sau extinderea gamei de metode de încercări în cadrul aceluiaşi domeniu de încercare distructivă sau modificarea structurii personalului tehnic de specialitate (RTED), aceasta depune în acest sens o cerere, în scris, la ISCIR însoţită de o documentaţie întocmită conform prevederilor art. 46. lit. c) şi lit. d).
    ART. 54
    ISCIR comunică persoanei juridice solicitante, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, data propusă pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea evaluării punctuale a persoanei juridice care efectuează încercări distructive.
    ART. 55
    Verificările tehnice în vederea evaluării punctuale a persoanei juridice care efectuează încercări distructive sunt efectuate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 56
    În cadrul verificărilor tehnice efectuate se verifică capabilitatea persoanei juridice care efectuează încercări distructive de a acoperi domeniile de examinări şi/sau a gamei de încercări suplimentare solicitate pentru evaluarea punctuală.
    ART. 57
    (1) După efectuarea verificărilor tehnice pentru evaluarea punctuală, rezultatele şi concluziile acestora se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică, conform modelului din Anexa nr. 11.
    (2) Un exemplar al procesului-verbal de verificare tehnică menţionat la alin. (1) se înmânează persoanei juridice evaluate punctual.
    (3) În baza procesului-verbal de verificare tehnică menţionat la alin. (1), ISCIR eliberează în termen de 30 de zile calendaristice un nou acord pentru desfăşurarea activităţilor de încercări distructive, conform modelului din Anexa nr. 20, cu condiţia prezentării dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de evaluare punctuală.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Supravegherea tehnică a persoanei juridice ce efectuează încercări distructive

    ART. 58
    (1) Persoanele juridice evaluate care efectuează încercări distructive pot fi supravegheate tehnic anual de către ISCIR.
    (2) Supravegherea tehnică constituie verificare programată.
    ART. 59
    (1) ISCIR comunică persoanei juridice evaluate, perioada propusă pentru efectuarea verificărilor tehnice de supraveghere.
    (2) Supravegherea este realizată de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (3) În cadrul verificărilor tehnice de supraveghere se urmăreşte corespondenţa între situaţia existentă la evaluarea iniţială sau la supravegherea tehnică anterioară şi situaţia existentă la data efectuării verificărilor tehnice de supraveghere. Cu această ocazie se verifică modul de funcţionare a echipamentelor din laborator, care sunt folosite la încercările distructive specifice domeniilor pentru care laboratorul a fost evaluat cât şi existenţa buletinelor de verificare metrologică şi/sau a certificatelor de etalonare ale acestora, acolo unde este cazul.
    ART. 60
    După efectuarea supravegherii, rezultatele şi concluziile acesteia se consemnează într-un proces-verbal de verificare tehnică conform Anexei nr. 19, care se înmânează persoanei juridice solicitante.

    CAP. VIII
    Obligaţiile operatorului control nedistructiv autorizat, ale personalului tehnic de specialitate atestat şi a persoanei juridice autorizate/evaluate

    ART. 61
    Operatorul control nedistructiv autorizat de către ISCIR are următoarele obligaţii:
    a) să efectueze examinările nedistructive pentru metodele/specialităţile pentru care este autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu procedurile şi instrucţiunile de lucru ale persoanei fizice/juridice, autorizate pentru examinări nedistructive;
    b) să semneze şi să ştampileze buletinele emise în urma examinărilor nedistructive efectuate personal, în calitate de operator control nedistructiv autorizat;
    c) să poarte autorizaţia asupra sa şi să o prezinte la cerere inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
    d) să se prezinte anual la examinarea medicală prevăzută la art. 12 lit. e) şi să anexeze rezultatele acesteia la dosarul personal de autorizare.
    ART. 62
    Şeful de laborator, sau în lipsa acestuia, adjunctul şefului de laborator, are următoarele obligaţii:
    a) să verifice şi să semneze toate documentele de examinări nedistructive emise de către persoana juridică autorizată;
    b) să instruiască anual pe linie profesională personalul operator nedistructiv şi să ţină evidenţa acestor instructaje;
    c) să ţină evidenţa şi să asigure măsurile pentru verificările/etalonările metrologice la scadenţă a echipamentelor şi a dispozitivelor din dotarea laboratorului;
    d) să asigure respectarea prevederilor art. 61. lit. d);
    e) să actualizeze procedurile şi instrucţiunile de examinări nedistructive ori de câte ori apar modificări legislative şi/sau ale standardelor aplicabile;
    f) să se asigure că în documentele de examinări nedistructive emise, sunt înscrise minim următoarele:
    1) denumirea completă, adresa precum şi datele de identificare ale persoanei juridice care efectuează examinări nedistructive;
    2) numărul autorizaţiei ISCIR şi data emiterii;
    3) numărul documentului şi data emiterii acestuia;
    4) data efectuării examinărilor nedistructive;
    5) metoda/specialitatea la care se referă documentul;
    6) date de identificare ale echipamentelor, accesoriilor şi materialelor care au fost utilizate la efectuarea examinărilor;
    7) date de identificare a echipamentelor/componentelor examinate;
    8) date de identificare şi localizare a zonelor examinate cât şi volumul procentual de examinare;
    9) informaţii complete legate de parametrii de examinare specifici metodei aplicate;
    10) informaţii legate de tehnica de examinare, nivelurile de acceptare în raport cu nivelurile de calitate a discontinuităţilor, cu indicarea standardelor/normelor aferente;
    11) rezoluţia privind acceptarea/respingerea produsului examinat în conformitate cu standardul/norma de acceptare;
    12) numele şi prenumele, numărul şi termenul de valabilitate a autorizaţiei ISCIR, semnătura şi ştampila operatorului control nedistructiv care a efectuat examinările şi/sau care a interpretat rezultatele acestora;
    13) numele şi prenumele, numărul şi termenul de valabilitate a autorizaţiei ISCIR, semnătura şefului de laborator şi ştampila laboratorului, pentru conformitate.
    g) să urmărească respectarea cerinţelor prevăzute la art. 32 lit. d).
    ART. 63
    RTEND are următoarele obligaţii:
    a) să se asigure ca examinările nedistructive sunt efectuate conform standardelor aplicabile, numai de către personalul autorizat ISCIR al laboratorului în condiţiile prevederilor prezentei prescripţii tehnice pentru metodele şi specialităţile care fac obiectul examinărilor;
    b) să se asigure că examinările sunt efectuate numai cu mijloace tehnice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta prescripţie tehnică şi în standardele aplicabile;
    c) să avizeze documentele emise pentru examinări nedistructive efectuate cu ocazia aprobărilor procedurilor de sudare, la autorizarea sudorilor sau la echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR, prin aplicarea unei ştampile conform modelului de mai jos:

 ┌───────────────────────────┐
 │ Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────┤
 │ ATESTAT RTEND Nr.: │
 ├───────────────────────────┤
 │ AVIZAT CORESPUNDE*) │
 ├───────────────────────────┤
 │ Data: Semnătura: │
 └───────────────────────────┘

──────────
    *) Se completează cu referenţialele aplicabile.
──────────

    ART. 64
    RTED are următoarele obligaţii:
    a) să se asigure că încercările distructive sunt efectuate conform standardelor aplicabile în condiţiile prevederilor prezentei prescripţii tehnice pentru domeniile de încercări evaluate şi pentru care deţine acordul ISCIR;
    b) să se asigure că încercările distructive sunt efectuate numai cu mijloace tehnice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta prescripţie tehnică şi în standardele aplicabile;
    c) să se asigure că în buletinele de încercări distructive emise, sunt înscrise minim următoarele:
    1) denumirea completă, adresa, datele de identificare ale persoanei juridice;
    2) numărul acordului ISCIR;
    3) denumirea completă şi adresa laboratorului;
    4) indicarea referenţialelor specifice pentru fiecare tip de încercare distructivă efectuată;
    5) data efectuării încercărilor distructive;
    d) să verifice că buletinele de încercări distructive emise sunt identificate printr-un număr unic, sunt datate cu data întocmirii acestora şi se înregistrează cronologic în registre de evidenţă;
    e) să avizeze buletinele emise pentru încercări distructive efectuate cu ocazia aprobărilor procedurilor de sudare, la autorizarea sudorilor sau la echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR, prin aplicarea unei ştampile conform modelului de mai jos:

 ┌───────────────────────────┐
 │ Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────┤
 │ ATESTAT RTED Nr.: │
 ├───────────────────────────┤
 │ AVIZAT CORESPUNDE*) │
 ├───────────────────────────┤
 │ Data: Semnătura: │
 └───────────────────────────┘

──────────
    *) Se completează cu referenţialele aplicabile.
──────────

    ART. 65
    Persoana juridică autorizată pentru examinări nedistructive are următoarele obligaţii:
    a) să efectueze examinările nedistructive numai pentru metodele/specialităţile pentru care deţine autorizaţii;
    b) să efectueze examinările nedistructive menţionate la lit. a) numai cu operatori examinări nedistructive autorizaţi şi cu autorizaţia în termen de valabilitate;
    c) să păstreze şi să respecte cerinţele care au stat la baza autorizării şi să comunice la ISCIR în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii unei modificări care conduce la neîndeplinirea acestor cerinţe;
    d) să deţină un registru de evidenţă a documentelor de examinări nedistructive emise în domeniile autorizate care să conţină minim următoarele date:
    1) numărul documentului;
    2) metoda de examinare nedistructivă;
    3) data emiterii;
    4) beneficiarul.
    e) să păstreze minim 2 ani în arhiva proprie un exemplar al documentelor emise în urma examinărilor nedistructive efectuate;
    f) cu ocazia controalelor efectuate de către ISCIR să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu activitatea pentru care a fost autorizată.
    ART. 66
    (1) Persoana juridică care deţine acordul ISCIR pentru încercări distructive are următoarele obligaţii:
    a) să efectueze numai încercările distructive pentru care deţine acordul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, a standardelor aplicabile, a procedurilor şi instrucţiunile de lucru deţinute;
    b) să respecte cerinţele care au stat la baza emiterii acordului ISCIR;
    c) să deţină registre de evidenţă a buletinelor de încercări distructive emise pentru care deţine acordul ISCIR, care să conţină minim următoarele date:
    1) numărul buletinului;
    2) data emiterii buletinului;
    3) beneficiarul examinărilor.
    d) să păstreze minim 2 ani în arhiva proprie un exemplar al buletinelor emise în urma încercărilor distructive efectuate;
    g) să păstreze şi să respecte cerinţele care au stat la baza emiterii acordului ISCIR şi să comunice la ISCIR în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data data producerii unei modificări care conduce la neîndeplinirea acestor cerinţe;
    e) cu ocazia controalelor efectuate de către ISCIR să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu activitatea pentru care a fost autorizată.

    CAP. IX
    Măsuri administrative

    ART. 67
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele juridice autorizate/evaluate, de către operatorii control nedistructiv autorizaţi, precum şi de către personalul tehnic de specialitate poate atrage următoarele sancţiuni administrative:
    a) avertisment acordat persoanelor fizice/juridice autorizate/atestate/evaluate pentru încălcarea prevederilor de la art. 61, lit. c şi lit. d), art. 62, lit. a) la lit. d) şi lit. f), art. 63. lit. c), art. 64, lit. c) şi lit. e), art. 65, lit. d) şi art. 66, lit. c).
    b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului/acordului persoanelor fizice/juridice autorizate/atestate/evaluate pentru încălcarea prevederilor de la art. 61 lit. b), art. 62 lit. g), art. 63, lit. b), art. 64, lit. b) şi lit. d), art. 65, lit. c) şi lit. e), art. 66, lit. d);
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului/acordului persoanelor fizice/juridice autorizate/ atestate/evaluate pentru încălcarea prevederilor de la art. 61, lit. a), art. 62, lit. e), art. 63, lit. a), art. 64, lit. a), art. 65, lit. a) şi lit. b), art. 66, lit. a), lit. b) şi lit. e).
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), lit. b) ISCIR suspendă autorizaţia/atestatul/acordul şi comunică decizia persoanei juridice/fizice.
    (3) În vederea încetării suspendării autorizaţiei/acordului, persoana juridică depune la ISCIR o cerere însoţită de documentele doveditoare privind îndeplinirea cerinţelor în vederea reluării activităţii.
    (4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o nouă verificare programată privind îndeplinirea cerinţelor de autorizare şi întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnică.
    (5) În baza constatărilor din procesul-verbal de verificare tehnică, ISCIR comunică persoanei juridice încetarea suspendării autorizaţiei/acordului.
    (6) În situaţia persoanei juridice a cărei autorizaţie/acord îi conferă dreptul de a exercita activitatea în mai multe domenii autorizate, măsura retragerii se dispune pentru domeniul/domeniile pentru care cerinţa nu mai este îndeplinită; în acest caz ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei sau un nou acord.
    (7) Modelul de actualizare a autorizaţiei este prevăzut în Anexa nr. 16.
    (8) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (4), retragerea autorizaţiei/acordului se face pentru toate domeniile, în cazul în care condiţia neîndeplinită este necesară exercitării activităţii şi în celelalte domenii autorizate.
    (9) În cazuri justificate ISCIR poate restrânge domeniul de activitate autorizat/evaluat.
    (10) În situaţia prevăzută la alin. (1), lit. c) ISCIR suspendă autorizaţia/acordul/atestatul şi comunică decizia persoanei juridice/fizice.
    (11) Persoana juridică/fizică căreia i-a fost retrasă autorizaţia/acordul/atestatul are dreptul să solicite eliberarea unei noi autorizaţii după cel puţin un an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a autorizaţiei/acordului/atestatului.
    ART. 68
    (1) Sancţiunile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza procesului-verbal de verificare tehnică încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificării efectuate.
    (2) Împotriva deciziei prin care s-a dispus sancţiunea administrativă, persoana juridică poate formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea procedurii prevăzute în legea contenciosului-administrativ.
    ART. 69
    Operatorul control nedistructiv autorizat care a întrerupt în mod continuu mai mult de 6 luni activitatea în metoda/specialitatea pentru care a fost autorizat susţine un nou examen de autorizare în condiţiile prevăzute în art. 14 până la art. 19.
    ART. 70
    Măsurile administrative în cazul persoanelor juridice dintr-un stat membru al uniunii Europene sau stat membru semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sunt cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. X
    Tarife

    ART. 71
    (1) Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată prin Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
    (2) Activităţile, prevăzute în prezenta prescripţie tehnică, se efectuează numai pentru persoanele juridice care nu înregistrează debite către ISCIR.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale

    ART. 72
    Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnică la acte normative, prescripţii tehnice, standarde se referă la ediţiile în vigoare.
    ART. 73
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    ART. 74
    Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, după operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU).
    ART. 75
    (1) Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor operatorilor control nedistructiv se face de către ISCIR, în următoarele cazuri:
    a) în cazul pierderii;
    b) în cazul furtului;
    c) în cazul deteriorării.
    (2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cerere;
    b) o fotografie color mărimea 3/4 necesară pentru eliberarea duplicatului;
    c) actul de declarare a pierderii, în copie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
    sau,
    d) actul de înregistrare a reclamării furtului la Poliţie, în copie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b);
    sau,
    e) actul deteriorat, în original, sau declaraţia solicitantului în cazul distrugerii totale pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).
    (3) Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor/acordurilor persoanelor juridice se face de către ISCIR, în următoarele cazuri şi în următoarele condiţii:
    a) în cazul pierderii, cu condiţia depunerii de către solicitant, în copie, a actului de declarare a pierderii;
    b) în cazul furtului, cu condiţia depunerii de către solicitant, în copie, a actului de înregistrare a reclamării furtului la Poliţie;
    c) în cazul deteriorării, cu condiţia depunerii de către solicitant, în original, a autorizaţiei/acordului deteriorate, sau a declaraţiei solicitantului în cazul distrugerii totale.
    ART. 76
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite de prevederile legale în vigoare.
    ART. 77
    Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora.
    ART. 78
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări neprogramate cu privire la modul în care operatorul control nedistructiv autorizat şi/sau persoanele juridice autorizate/evaluate îşi desfăşoară activităţile, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.
    ART. 79
    Anexele 1-20 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.


    ANEXA 1

               Metode şi specialităţi de examinare nedistructivă

 ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Metoda de examinare │ Simbol │ Specialitatea de examinare │
 │crt.│ nedistructivă ├────────┬────────────┤ nedistructivă │
 │ │ │pentru │pentru │ │
 │ │ │metodă/ │specialitate│ │
 │ │ │domeniu │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │Examinarea vizuală │VT*1) │- │Examinarea vizuală prin mijloace optice │
 │ │ │ │ │sau video adiţionale │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Examinarea cu radiaţii penetrante│RT │RTx │Examinarea cu radiaţii X │
 │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │RT(gama) │Examinarea cu radiaţii gama │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 3 │Examinarea cu ultrasunete │UT │UTg │Măsurarea grosimilor cu ultrasunete │
 │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │UTt │Examinarea cu ultrasunete a tablelor │
 │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │UTs │Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor │
 │ │ │ │ │sudate │
 │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │UTl │Examinarea cu ultrasunete a profilelor │
 │ │ │ │ │laminate │
 │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │UTf │Examinarea cu ultrasunete a pieselor │
 │ │ │ │ │forjate │
 │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │UTtv │Examinarea cu ultrasunete a ţevilor │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 4 │Examinarea cu particule magnetice│MT │- │Examinarea cu particule magnetice, cu │
 │ │ │ │ │contrast de culoare sau fluorescenţă, a │
 │ │ │ │ │îmbinărilor sudate şi a materialelor │
 │ │ │ │ │metalice │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 5 │Examinarea cu lichide penetrante │PT │- │Examinarea cu lichide penetrante, cu │
 │ │ │ │ │contrast de culoare sau fluorescenţă, a │
 │ │ │ │ │îmbinărilor sudate şi a materialelor │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 6 │Examinarea cu curenţi turbionari │ET │- │Examinarea cu curenţi turbionari │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 7 │Verificarea etanşeităţii │LT │- │Verificarea etanşeităţii │
 ├────┼─────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 8 │Examinare magneto-inductivă │MRT │- │Examinarea magneto-inductivă la cablurile│
 │ │ │ │ │instalaţiilor de transport pe cablu │
 └────┴─────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

──────────
    *1) Nu se aplică la autorizarea persoanelor juridice.
──────────

    ANEXA 2

                           Programa analitică pentru
 specializarea/perfecţionarea operatorului control nedistructiv de nivel 1 şi 2

    2.1. Examinarea vizuală

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Scopul examinării vizuale; │ │ │
 │ │b) Principiile fundamentale ale metodei; │ │ │
 │ │c) Iluminarea; │ │ │
 │ │d) Avantajele şi dezavantajele metodei. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Echipamente pentru examinarea vizuală: │ │ │
 │ │a) Dispozitive şi accesorii; │ │ │
 │ │b) Sisteme optice speciale. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Examinarea vizuală: │ │ │
 │ │a) Tipuri de discontinuităţi puse în evidenţă de │ │ │
 │ │metodă; │ │ │
 │ │b) Alegerea echipamentelor în funcţie de condiţiile de │ │ │
 │ │examinare şi de piesele sau materialele ce urmează să │ │ │
 │ │fie examinate; │ │ │
 │ │c) Utilizarea echipamentelor; │ │ │
 │ │d) Condiţii de observare a suprafeţelor examinate; │ │ │
 │ │e) Pregătirea produselor supuse examinării. │ 4 │ 5 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Standarde şi norme în vigoare referitoare la examinarea│ │ │
 │ │vizuală │ 4 │ 5 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Norme generale şi specifice de protectia muncii │ 2 │ 2 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Aplicatii practice de laborator │ 4 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │ TOTAL │ 16 │ 24 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    2.2. Examinarea cu radiaţii penetrante

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Radiografia industrială; │ │ │
 │ │b) Relaţia între radiaţia penetrantă şi radiografie; │ │ │
 │ │c) Spectrul electromagnetic; │ │ │
 │ │d) Puterea de penetrare şi calitatea razelor X şi gama;│ │ │
 │ │e) Tubul de raze X; │ │ │
 │ │f) Surse de radiaţii penetrante. │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Principiile de bază ale radiografiei: │ │ │
 │ │a) Principiile geometriei de expunere; │ │ │
 │ │b) Ecrane radiografice; │ │ │
 │ │c) Casete radiografice; │ │ │
 │ │d) Compoziţia filmelor radiografice industriale; │ │ │
 │ │e) Interacţiunea dintre radiaţia penetrantă şi materie │ │ │
 │ │(absorbţie, difuzie, ionizare). │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Radiografia: │ │ │
 │ │a) Formarea imaginii latente pe film; │ │ │
 │ │b) Neclaritatea filmului; │ │ │
 │ │c) Calculul timpului de expunere; │ │ │
 │ │d) Clase şi tipuri de filme radiografice; │ │ │
 │ │e) Alegerea filmelor radiografice în funcţie de scop. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Calitatea imaginii radiografice: │ │ │
 │ │a) Sensibilitatea radiografică; │ │ │
 │ │b) Contrastul radiografic; │ │ │
 │ │c) Contrastul filmului; │ │ │
 │ │d) Granulaţia filmului; │ │ │
 │ │e) Efectul ecranelor radiografice; │ │ │
 │ │f) Indicatori de calitate a imaginii radiografice; │ │ │
 │ │g) Penetrametre; │ │ │
 │ │h) Neclaritatea geometrică;imagini radiografice; │ │ │
 │ │i) Distanţa sursă-piesă. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Manipularea filmelor, încărcarea în casete, procesarea:│ │ │
 │ │a) Camera obscură; │ │ │
 │ │b) Verificarea camerei obscure; │ │ │
 │ │c) Procesarea manuală a filmelor radiografice; │ │ │
 │ │d) Procesarea automată a filmelor radiografice; │ │ │
 │ │e) Cauzele obţinerii unor radiografii nesatisfăcătoare │ │ │
 │ │în urma procesării filmelor; │ │ │
 │ │f) Reguli generale de manipulare şi depozitare a │ │ │
 │ │filmelor radiografice. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Tehnici de expunere radiografică: │ │ │
 │ │a) Expunerea printr-un singur perete; │ │ │
 │ │b) Expunerea prin doi pereţi; │ │ │
 │ │c) Expunerea panoramică; │ │ │
 │ │d) Expunerea cu film multiplu; │ │ │
 │ │e) Alegerea numărului de expuneri; │ │ │
 │ │f) Plasarea indicatorilor de calitate şi a │ │ │
 │ │penetrametrelor; │ │ │
 │ │g) Alegerea surselor de radiaţii X sau gama în funcţie │ │ │
 │ │de scop. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Cauzele apariţiei defectelor în materiale: │ │ │
 │ │a) Tipuri de defecte în îmbinări sudate; │ │ │
 │ │b) Tipuri de defecte în piese forjate, laminate, │ │ │
 │ │turnate; │ │ │
 │ │c) Orientarea discontinuităţilor şi limitele metodei. │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 8 │Interpretarea filmelor radiografice: │ │ │
 │ │a) Condiţii cu privire la negatoscop şi la camera de │ │ │
 │ │interpretare; │ │ │
 │ │b) Identificarea radiografiilor; │ │ │
 │ │c) Măsurarea densităţii de înnegrire; │ │ │
 │ │d) Modul de prezentare a diferitelor discontinuităţi │ │ │
 │ │pe imaginea radiografică; │ │ │
 │ │e) Prevederile standardelor şi normelor de profil, │ │ │
 │ │privitoare la criteriile de acceptare a │ │ │
 │ │discontinuităţilor din materiale; │ │ │
 │ │f) Buletinul de examinare. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 9 │Radioprotectie*): │ │ │
 │ │a) Detectarea radiaţiilor; │ │ │
 │ │b) Efectele biologice ale radiaţiilor penetrante; │ │ │
 │ │c) Unităţi de măsură; │ │ │
 │ │d) Doze maxime admise şi supravegherea dozimetrică; │ │ │
 │ │e) Accesul în zonele de expunere; │ │ │
 │ │f) Depozitarea şi manipularea surselor şi a │ │ │
 │ │materialelor radioactive. │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 10 │Principii fundamentale ale protecţiei contra │ │ │
 │ │radiaţiilor*): │ │ │
 │ │a) Utilizarea echipamentelor de protecţie; │ │ │
 │ │b) Măsuri în caz de accident nuclear; │ │ │
 │ │c) Legislaţia CNCAN cu privire la protecţia contra │ │ │
 │ │radiaţiilor. │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 11 │Standarde şi norme în vigoare cu privire la examinarea │ │ │
 │ │cu radiaţii penetrante │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 12 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 13 │Aplicaţii practice de laborator │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │TOTAL │ 40 │ 80 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

──────────
    *) Aceste capitole se pot dezvolta în funcţie de recomandările CNCAN.
──────────

    2.3. Examinarea cu ultrasunete

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Proprietăţile fundamentale ale sunetului; │ │ │
 │ │b) Frecvenţa; │ │ │
 │ │c) Viteza de propagare în diferite medii; │ │ │
 │ │d) Vibraţii ultrasonore; │ │ │
 │ │e) Aplicaţii ale vibraţiilor ultrasonore; │ │ │
 │ │f) Lungimea de undă. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Principiile propagării undelor ultrasonore: │ │ │
 │ │a) Moduri de vibraţie; │ │ │
 │ │b) Impedanţa acustică; │ │ │
 │ │c) Reflexia; │ │ │
 │ │d) Refracţia; │ │ │
 │ │e) Difracţie, dispersie, atenuare; │ │ │
 │ │f) Câmpul apropiat şi câmpul îndepărtat. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Generarea undelor ultrasonore: │ │ │
 │ │a) Piezoelectricitatea şi materiale piezoelectrice; │ │ │
 │ │b) Schema constructivă a traductorilor ultrasonori; │ │ │
 │ │c) Caracteristicile traductorilor ultrasonori; │ │ │
 │ │d) Relaţia între frecvenţă şi grosimea materialului │ │ │
 │ │piezoelectric; │ │ │
 │ │e) Caracteristicile fasciculului ultrasonic. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Tipuri de echipamente pentru examinarea ultrasonică şi │ │ │
 │ │recomandări privind utilizarea: │ │ │
 │ │a) Descrierea metodei cu impuls reflectat; │ │ │
 │ │b) Echipamente cu citire directă; │ │ │
 │ │c) Echipamente în prezentare A-scan; │ │ │
 │ │d) Echipamente în prezentare B-scan; │ │ │
 │ │e) Sisteme automate şi semiautomate de examinare │ │ │
 │ │ultrasonică; │ │ │
 │ │f) Descrierea circuitului bazei de timp; │ │ │
 │ │g) Descrierea circuitului generatorului de impuls şi │ │ │
 │ │amplificatorului; │ │ │
 │ │h) Descrierea modurilor de vizualizare pe tipuri de │ │ │
 │ │ecrane; │ │ │
 │ │i) Aparate de examinare cu înregistrare a datelor. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Funcţionarea, verificarea, reglarea şi etalonarea │ │ │
 │ │aparatelor şi echipamentelor de examinare nedistructivă│ │ │
 │ │cu ultrasunete: │ │ │
 │ │a) Etaloane, blocuri de etalonare, blocuri de referinţă│ │ │
 │ │(utilizarea acestora); │ │ │
 │ │b) Modul de verificare a traductorilor ultrasonici; │ │ │
 │ │c) Modul de verificare, etalonare şi calibrare a │ │ │
 │ │aparatelor de examinare nedistructivă cu ultrasunete. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Metode de examinare nedistructivă cu ultrasunete: │ │ │
 │ │a) Alegerea traductorilor ultrasonici; │ │ │
 │ │b) Alegerea parametrilor de lucru; │ │ │
 │ │c) Alegerea mediilor de cuplare; │ │ │
 │ │d) Examinarea prin contact cu incidenţă normală, │ │ │
 │ │închinată; unde de suprafaţă; unde Lamb; prin │ │ │
 │ │transmisie; │ │ │
 │ │e) Examinarea în imersie cu incidenţă normală, │ │ │
 │ │înclinată; prin transmisie; │ │ │
 │ │f) Localizarea discontinuităţilor; │ │ │
 │ │g) Aprecierea mărimii discontinuităţilor; │ │ │
 │ │h) Factori care influenţează examinarea cu ultrasunete.│ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Cauzele apariţiei defectelor în materiale: │ │ │
 │ │a) Tipuri de defecte în îmbinări sudate; │ │ │
 │ │b) Tipuri de defecte în piese forjate, laminate, │ │ │
 │ │turnate; ţevi; │ │ │
 │ │c) Orientarea discontinuităţilor şi limitele metodei. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 8 │Interpretare: │ │ │
 │ │a) Dimensiuni, formă geometrică şi localizarea │ │ │
 │ │discontinuităţilor în raport cu suprafaţa de pe care se│ │ │
 │ │face examinarea; │ │ │
 │ │b) Prevederi ale standardelor şi normelor de profil, │ │ │
 │ │referitoare la criteriile de acceptare a │ │ │
 │ │discontinuităţilor din materiale; │ │ │
 │ │c) Buletine de examinare ultrasonică. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 9 │Standarde, norme în vigoare referitoare la examinarea │ │ │
 │ │cu ultrasunete │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 10 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 11 │Aplicaţii practice de laborator │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │TOTAL │ 40 │ 80 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    2.4. Examinarea cu lichide penetrante

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Scopul examinării cu lichide penetrante; │ │ │
 │ │b) Principiile fundamentale ale metodei; │ │ │
 │ │c) Tipuri de lichide penetrante existente; │ │ │
 │ │d) Avantajele şi dezavantajele metodei. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Echipamente pentru examinarea cu lichide penetrante: │ │ │
 │ │a) Dispozitive şi accesorii; │ │ │
 │ │b) Iluminarea naturală şi ultravioletă; │ │ │
 │ │c) Proprietăţile diverselor tipuri de lichide │ │ │
 │ │penetrante. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Examinarea cu lichide penetrante: │ │ │
 │ │a) Tipuri de discontinuităţi puse în evidenţă de │ │ │
 │ │metodă; │ │ │
 │ │b) Alegerea tipurilor de lichide penetrante în funcţie │ │ │
 │ │de condiţiile de examinare şi de piesele sau │ │ │
 │ │materialele ce urmează să fie examinate; │ │ │
 │ │c) Testarea lichidelor penetrante; │ │ │
 │ │d) Condiţii de observare a suprafeţelor examinate; │ │ │
 │ │e) Pregătirea produselor supuse examinării; │ │ │
 │ │f) Modul de aplicare a penetrantului; │ │ │
 │ │g) Îndepărtarea excesului de penetrant; │ │ │
 │ │h) Modul de aplicare a developantului; │ │ │
 │ │i) Examinarea şi spălarea finală. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Indicaţii obţinute la examinarea cu lichide penetrante:│ │ │
 │ │a) Semnificaţiile indicaţiilor; │ │ │
 │ │b) Momentul apariţiei indicaţiilor şi persistenţa │ │ │
 │ │acestora; │ │ │
 │ │c) Factori care influenţează apariţia indicaţiilor; │ │ │
 │ │d) Indicaţii false; │ │ │
 │ │e) Prevederi ale standardelor şi normelor de profil, │ │ │
 │ │referitoare la criteriile de acceptare a │ │ │
 │ │discontinuităţilor din materiale la examinarea cu │ │ │
 │ │lichide penetrante. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Standarde şi norme în vigoare referitoare la examinarea│ │ │
 │ │cu lichide penetrante │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Aplicaţii practice de laborator │ 4 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │ TOTAL │ 16 │ 24 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    2.5. Examinarea cu particule magnetice

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Scopul examinării cu particule magnetice; │ │ │
 │ │b) Principiile fundamentale ale metodei; │ │ │
 │ │c) Materiale influenţate de câmpul magnetic; │ │ │
 │ │d) Teoria magnetismului; polii magnetici; │ │ │
 │ │e) Tipuri de particule magnetice existente; │ │ │
 │ │f) Avantajele şi dezavantajele metodei. │ 1 │ 2 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Proprietătile câmpurilor magnetice: │ │ │
 │ │a) Magneţi sub formă de bară; │ │ │
 │ │b) Magneţi inelari. │ 1 │ 2 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Magnetizarea prin curent electric: │ │ │
 │ │a) Câmpul circular; câmpul creat de un conductor │ │ │
 │ │linear; regula mâinii drepte; tehnici adecvate │ │ │
 │ │diverselor forme geometrice ale pieselor examinate; │ │ │
 │ │b) Câmpul longitudinal; câmpul creat de o bobină; │ │ │
 │ │sensul şi intensitatea câmpului într-o bobină; │ │ │
 │ │discontinuităţi detectate cu ajutorul câmpului │ │ │
 │ │longitudinal. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Echipamente pentru examinarea cu particule magnetice: │ │ │
 │ │a) Considerente cu privire la alegerea echipamentelor; │ │ │
 │ │b) Tipuri de curenţi de magnetizare; │ │ │
 │ │c) Echipamente de examinare manuală; │ │ │
 │ │d) Echipamente fixe, automate şi semiautomate; │ │ │
 │ │e) Dispozitive şi accesorii; │ │ │
 │ │f) Verificarea echipamentelor de magnetizare. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Examinarea cu particule magnetice: │ │ │
 │ │a) Tipuri de discontinuităţi puse în evidenţă de │ │ │
 │ │metodă; │ │ │
 │ │b) Alegerea tipurilor de particule magnetice în funcţie│ │ │
 │ │de condiţiile de examinare şi de piesele sau │ │ │
 │ │materialele ce urmează să fie examinate; │ │ │
 │ │c) Condiţii de observare a suprafeţelor examinate │ │ │
 │ │(lumină naturală sau ultravioletă); │ │ │
 │ │d) Pregătirea produselor supuse examinării; │ │ │
 │ │e) Ordinea operaţiilor; │ │ │
 │ │f) Valoarea densităţii fluxului magnetic; │ │ │
 │ │g) Magnetismul remanent; │ │ │
 │ │h) Scopul demagnetizării; │ │ │
 │ │i) Tehnici de demagnetizare. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Indicaţii obţinute la examinarea cu particule │ │ │
 │ │magnetice: │ │ │
 │ │a) Semnificaţiile indicaţiilor; │ │ │
 │ │b) Factorii care influenţează apariţia indicaţiilor; │ │ │
 │ │c) Indicaţii false; │ │ │
 │ │d) Prevederi ale standardelor şi normelor de profil, │ │ │
 │ │referitoare la criteriile de acceptare a │ │ │
 │ │discontinuităţilor din materiale la examinarea cu │ │ │
 │ │particule magnetice. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Standarde şi norme în vigoare referitoare la examinarea│ │ │
 │ │cu particule magnetice │ 2 │ 2 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 8 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii │ 2 │ 2 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 9 │Aplicaţii practice de laborator │ 2 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │TOTAL │ 16 │ 24 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    2.6. Examinarea cu curenţi turbionari

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Principii de bază ale examinării cu curenţi │ │ │
 │ │ turbionari; │ │ │
 │ │b) Avantajele şi dezavantajele metodei. │ 4 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Teoria curenţilor turbionari: │ │ │
 │ │a) Generarea curenţilor turbionari; │ │ │
 │ │b) Efectul câmpurilor create de curenţii turbionari; │ │ │
 │ │c) Proprietăţile curenţilor turbionari. │ 4 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Tipuri de bobine: │ │ │
 │ │a) Bobine exterioare (simple, duble), bobine │ │ │
 │ │interioare, bobine de suprafaţă; │ │ │
 │ │b) Avantajele şi limitele tipurilor de bobine; │ │ │
 │ │c) Factorii care influenţează alegerea tipului de │ │ │
 │ │bobină (natura şi forma produsului examinat); │ │ │
 │ │d) Factorii care influenţează impedanţa bobinei │ │ │
 │ │(conductibilitatea, permeabilitatea, omogenitatea │ │ │
 │ │produsului examinat); │ │ │
 │ │e) Factorul de umplere. │ 5 │ 5 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Aparatura: │ │ │
 │ │a) Generatori cu frecvenţă fixă sau reglabilă; │ │ │
 │ │b) Punţi de măsurare şi echilibrare; │ │ │
 │ │c) Amplificatori; │ │ │
 │ │d) Discriminatori de fază; │ │ │
 │ │e) Circuite de compensare a distanţei bobină-produs; │ │ │
 │ │f) Filtre de frecvenţă; │ │ │
 │ │g) Alegerea frecvenţei de examinare şi a │ │ │
 │ │traductorilor; │ │ │
 │ │h) Raportul semnal/zgomot; │ │ │
 │ │i) Metode de îmbunătăţire a raportului semnal/zgomot; │ │ │
 │ │j) Viteza de răspuns; │ │ │
 │ │k) Efectul Skin; │ │ │
 │ │l) Componenta inductivă şi rezistivă. │ 6 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Examinarea: │ │ │
 │ │a) Tipuri de discontinuităţi şi posibilitatea │ │ │
 │ │localizării acestora; │ │ │
 │ │b) Viteza optimă de examinare; │ │ │
 │ │c) Examinarea semifabricatelor (bare, tuburi, fire) şi │ │ │
 │ │determinarea grosimii. │ 6 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Standarde şi norme în vigoare referitoare la metoda de │ │ │
 │ │examinare │ 5 │ 5 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii │ 4 │ 4 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 8 │Aplicaţii practice de laborator │ 6 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │TOTAL │ 40 │ 40 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    2.7. Verificarea etanşeităţii

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Principii de bază ale metodei; │ │ │
 │ │b) Avantajele şi dezavantajele metodei. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Teoria testelor de verificare a etanşeităţii: │ │ │
 │ │a) Terminologie; │ │ │
 │ │b) Unităţi fizice în verificarea etanşeităţii; │ │ │
 │ │c) Principii fizice în verificarea etanşeităţii; │ │ │
 │ │d) Proprietăţile fluidelor; │ │ │
 │ │e) Caracteristicile debitelor; │ │ │
 │ │f) Fundamentele vidului; │ │ │
 │ │g) Legile şi proprietăţile gazelor. │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Tehnici pentru verificarea etanşeităţii: │ │ │
 │ │a) Tehnica cu bule; │ │ │
 │ │b) Tehnica ultrasonică; │ │ │
 │ │c) Tehnica presiunii; │ │ │
 │ │d) Tehnica gazului trasor; │ │ │
 │ │e) Tehnica spectrometriei de masă; │ │ │
 │ │f) Sensibilitatea diferitelor tehnici. │ 6 │ 12 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Sisteme şi echipamente în funcţie de tehnica aplicată: │ │ │
 │ │a) Schema constructivă şi utilizarea; │ │ │
 │ │b) Acurateţe şi precizie; │ │ │
 │ │c) Calibrarea echipamentelor. │ 6 │ 12 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Criterii de acceptare/respingere │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Standarde şi norme în vigoare referitoare la │ │ │
 │ │verificarea etanşeităţii │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii în │ │ │
 │ │funcţie de tehnica de examinare │ 4 │ 8 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 8 │Aplicaţii practice de laborator │ 8 │ 16 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │TOTAL │ 40 │ 80 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    2.8. Examinarea magneto-inductivă

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │ INSTRUIRE │ Timp [ore] │
 │crt.│ ├───────┬───────┤
 │ │ │Nivel 1│Nivel 2│
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 1 │Introducere: │ │ │
 │ │a) Scopul examinării prim metoda magneto-inductivă; │ │ │
 │ │b) Principiile fundamentale ale metodei; │ │ │
 │ │c) Materiale influenţate de câmpul magnetic; │ │ │
 │ │d) Teoria magnetismului; │ │ │
 │ │e) Cabluri din fire de oţel. Clasificare, identificare │ │ │
 │ │şi mod de fabricare; │ │ │
 │ │f) Avantajele şi dezavantajele metodei. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 2 │Magnetizarea: │ │ │
 │ │a) Tehnici de magnetizare adecvate diverselor tipuri de│ │ │
 │ │cabluri; │ │ │
 │ │b) Câmpul magnetic longitudinal. │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 3 │Demagnetizarea │ │ │
 │ │a) Importanţa demagnetizării la examinarea │ │ │
 │ │magneto-inductivă; │ │ │
 │ │b) Metode de demagnetizare; │ │ │
 │ │c) Aparatură pentru măsurarea magnetismului remanent │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 4 │Echipamente şi accesorii pentru examinarea │ │ │
 │ │magneto-inductivă │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 5 │Standarde şi norme în vigoare referitoare la examinarea│ │ │
 │ │magneto-inductivă │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 6 │Norme generale şi specifice de protecţia muncii │ 2 │ 3 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ 7 │Aplicaţii practice de laborator │ 4 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ │TOTAL │ 16 │ 24 │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘


    NOTĂ:
    Accesul direct pe nivelul 2 de autorizare necesită cumularea orelor prevăzute pentru nivelurile 1 şi 2.

    ANEXA 3

                  Limitele metodei de examinare, competenţe şi
            responsabilităţi pentru operatorul control nedistructiv

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nivelul│ Competenţe şi responsabilităţi │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │a) pune în funcţiune şi etalonează echipamentele de examinare │
 │ │nedistructivă pentru care este autorizat; │
 │ │b) are cunoştinţe teoretice şi practice pentru metoda în care este │
 │ │autorizat; │
 │ │c) efectuează examinări nedistructive, în conformitate cu │
 │ │procedurile de lucru şi înregistrează rezultatele obţinute; │
 │ │d) cunoaşte şi aplică prevederile manualului de management al │
 │ │calităţii al laboratorului în care lucrează; │
 │ │e) cunoaşte şi aplică normele de protecţia muncii specifice │
 │ │domeniului pentru care este autorizat; │
 │ │f) nu are dreptul să elibereze documente privind interpretarea │
 │ │rezultatelor obţinute la examinările nedistructive. │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2 │a) interpretează rezultatele examinărilor nedistructive în │
 │ │conformitate cu prevederile procedurilor de lucru şi semnează │
 │ │buletinele de examinări nedistructive emise; │
 │ │b) cunoaşte limitele metodei pentru care este autorizat; │
 │ │c) organizează activitatea de examinare nedistructivă în cadrul │
 │ │laboratorului; │
 │ │d) îndrumă, supraveghează şi verifică activitatea personalului din │
 │ │subordine şi a personalului în curs de instruire şi autorizare şi │
 │ │a operatorului control nedistructiv autorizat nivel 1; │
 │ │e) întocmeşte procedurile de lucru pe metoda şi specialitatea pentru│
 │ │care este autorizat. │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3 │a) alege, stabileşte şi recomandă metodele şi procedeele adecvate de│
 │ │examinare nedistructivă; │
 │ │b) elaborează, analizează şi avizează proceduri şi instrucţiuni de │
 │ │examinare nedistructivă metodele pentru care este autorizat; │
 │ │c) evaluează, avizează şi compară rezultatele examinărilor │
 │ │nedistructive şi ia decizii asupra îmbunătăţirii activităţii în │
 │ │domeniul examinărilor respective; │
 │ │d) are cunoştinţe despre fabricarea şi tehnologia produselor; │
 │ │e) cunoaşte metode complementare de examinare nedistructivă faţă de │
 │ │metoda pentru care este autorizat; │
 │ │f) îndrumă, supraveghează şi verifică activitatea operatorului │
 │ │control nedistructiv de nivel 1 şi 2, precum şi a personalului în │
 │ │curs de instruire şi autorizare. │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4

           Cerinţe privind cunoştinţele minime ale personalului care
          solicită examinarea în vederea autorizării pentru nivelul 3


    4.1. Examinarea cu radiaţii penetrante

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1 │Tematica pentru nivelurile 1 şi 2 din anexa nr. 2, cu aprofundarea │
 │ │următoarelor subiecte: │
 │ │a) elemente şi principii ale examinării nedistructive cu radiaţii │
 │ │penetrante; │
 │ │b) cunoştinţe teoretice şi practice care să permită stabilirea celei│
 │ │mai adecvate tehnici de examinare cu radiaţii penetrante; │
 │ │c) aptitudini generale pentru interpretarea şi compararea diverselor│
 │ │coduri, standarde, prescripţii tehnice şi specificaţii cu privire la│
 │ │examinarea cu radiaţii penetrante. │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Cunoştinţe teoretice de minim nivelul 2 cu privire la o metodă │
 │ │complementară │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3 │Cunoştinţe generale cu privire la posibilităţile şi limitele │
 │ │celorlalte metode de examinare nedistructivă │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4 │Principii fundamentale ale construirii şi tehnologiei produselor │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5 │Prelucrarea materiilor prime │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6 │Procese metalurgice; produse metalice de bază; producerea │
 │ │semifabricatelor şi a lingourilor │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7 │Procedee de turnare │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8 │Cunoştinţe generale despre tratamente termice │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9 │Sudarea materialelor │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10 │Placarea │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11 │Proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12 │Prelucrări prin deformare plastică la rece şi la cald │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13 │Finisarea suprafeţelor şi protecţia contra coroziunii │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.2. Examinarea cu ultrasunete, cu lichide penetrante, cu particule magnetice cu curenţi turbionari sau examinarea vizuală
    Tematica este aceeaşi ca la examinarea cu radiaţii penetrante cu precizarea că la punctul 1 se înlocuieşte sintagma "radiaţii penetrante" cu sintagma "ultrasunete", "lichide penetrante", "particule magnetice", "curenţi turbionari" sau "vizuală".

    4.3. Verificarea etanşeităţii
    Tematica este aceeaşi ca la examinarea cu radiaţii penetrante cu precizarea că la punctul 1 lit. a) se înlocuieşte sintagma "examinării nedistructive cu radiaţii penetrante" cu sintagma "verificării etanşeităţii".


    ANEXA 5

                       Stagiul de experienţă industrială

 ┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
 │ VT │ RT │ UT │ PT │
 ├─────────┬─────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
 │ Nivel 1 │ Nivel 2 │ Nivel 1 │ Nivel 2│ Nivel 1 │ Nivel 2│ Nivel 1 │ Nivel 2│
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 1 lună │ 3 luni │ 6 luni │ 12 luni│ 9 luni │ 12 luni│ 1 lună │ 3 luni │
 ├─────────┴─────────┼─────────┴────────┼─────────┴────────┼─────────┴────────┤
 │ MT │ ET │ LT │ MRT │
 ├─────────┬─────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
 │ Nivel 1 │ Nivel 2 │ Nivel 1 │ Nivel 2│ Nivel 1 │ Nivel 2│ Nivel 1 │ Nivel 2│
 ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 3 luni │ 6 luni │ 3 luni │ 9 luni │ 3 luni │ 12 luni│ 3 luni │ 6 luni │
 └─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘


    NOTĂ:
    Stagiul minim de experienţă industrială pe metodă, pentru operatorul control nedistructiv ce se autorizează direct pentru nivelul 2, se obţine prin cumularea stagiului de experienţă industrială necesar pentru nivelul 1 şi a stagiului de practică pentru nivelul 2; pentru specialitatea UT(g) se admite reducerea cu 50% a stagiului minim de experienţă industrială prevăzut în anexa nr. 5.

    ANEXA 6

                             Experienţă industrială

 ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Experienţă industrială│ Forma de învăţământ absolvită │
 │ca operator control │ │
 │nedistructiv autorizat│ │
 │de nivel 2 │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 24 luni │institut de învăţământ superior tehnic │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 48 luni │institut de învăţământ postliceal tehnic sau şcoală │
 │ │de maiştri │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 96 luni │liceu sau şcoală profesională │
 └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7

           Raport de evaluare tehnică pentru autorizarea/prelungirea
          valabilităţii autorizaţiei operatorului control nedistructiv

    ............................
    (denumirea organism de certificare personal acreditat)
    ............................
    (număr de certificare)
    ............................
    (adresa şi date de contact/telefon/fax)
    ............................
    (cont Bancar în format IBAN/ numele băncii/sucursală/filială/agenţie)
    ............................
    (cod unic de înregistrare/număr de ordine în Registrul Comerţului)


                RAPORT DE EVALUARE ............/Data ..........
                                                   (zz/ll/aaaa)

 ┌────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───┐
 │Nr. │Numele şi│Cod │Nr./serie │ Există şi corespund │ Autorizaţia se eliberează pentru│Obs│
 │crt.│prenumele│numeric │certificat │ (DA/NU/NU ESTE CAZUL) │ │ │
 │ │ │personal│sau ├─────────────┬───────────┬───────────┼─────────────┬───────┬───────────┤ │
 │ │ │(CNP) │autorizaţie│Document │Document │Permis de │Metoda/ │Nivelul│Autorizaţie│ │
 │ │ │ │ │privind │privind │exercitare │Specialitatea│ │valabilă │ │
 │ │ │ │ │echivalenţa │stagiul de │în domeniul│ │ │până la │ │
 │ │ │ │ │dintre │experienţă │nuclear │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │sectorul │industrială│(după caz) │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │şi metoda/ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │specialitatea│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │conform │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │PT CR 6-2013 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────────┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────────┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────────┴───┘
    O copie a documentelor candidaţilor de mai sus se află la organismul de certificare personal acreditat.

    Reprezentantul organismului de Persoana desemnată pentru
    certificare personal acreditat, efectuarea evaluării,
    ............................... ..........................
    (Funcţia, numele şi prenumele, (Numele şi prenumele, semnătura)
    semnătura şi ştampila)


    ANEXA 8

                      ADEVERINŢĂ DE EXPERIENŢĂ INDUSTRIALĂ


    ....................................
    (denumirea completă a persoanei juridice şi forma de organizare)
    ......................................
    (adresa completă a persoanei juridice şi date de contact/telefon/fax)

                             ........../...........
                       (Nr. adeverinţă) (data zz/ll/aaaa)

    Prin prezenta se adevereşte că domnul/doamna ...................................,
                                                          (nume şi prenume)
    având codul numeric personal ............................., angajat(ă) al
                                     (cod numeric personal)
    .............................., cu sediul în ....................................
    (denumirea completă a persoanei juridice angajatoare şi forma de organizare
    adresa completă a persoanei juridice angajatoare)
    a efectuat stagiul de experienţă industrială în cadrul laboratorului nostru de
    examinări nedistructive în următoarele metode şi specialităţi de examinări
    nedistructive ...................................................................
    (se înscriu metodele şi specialităţile de examinări nedistructive) cu următoarea
    aparatură: ......................................................................
    (se înscriu tipurile de echipamente, accesorii şi materiale utilizate pentru
    fiecare metodă şi specialitate)

    Examinările nedistructive s-au efectuat de la ............ până la ...........,
                                                  (zz/ll/aaaa) (zz/ll/aaaa)
    totalizând ............ .
               (total luni)

                                                        DIRECTOR,
                                                    (Nume şi prenume,
                                                    semnătura şi ştampila)


    ANEXA 9

         Proces-verbal de examinare a operatorului control nedistructiv


    .................................
    (denumirea completă a persoanei juridice şi forma de organizare)
    .................................
    (adresa completă a persoanei juridice şi date de contact/telefon/fax)
    .................................
    (cont Bancar în format IBAN/numele băncii/sucursală/filială/agenţie)
    .................................
    (cod unic de înregistrare/număr de ordine în Registrul Comerţului)


          PROCES-VERBAL .........................../.................
                        (număr proces-verbal ISCIR) (data zz/ll/aaaa)

    cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare pentru operator control nedistructiv a următorilor candidaţi:
 ┌────┬─────────┬────────┬───────────────────┬──────────┬───────┬─────────────────────┬───────────┬───────────┐
 │Nr. │Numele şi│Cod │Rezultate obţinute │Media (%) │Admis/ │ Autorizaţia se │ Nr. │Autorizaţie│
 │crt.│prenumele│numeric │ (%)*1) │rezultat │Respins│ eliberează pentru │Autorizaţie│valabilă │
 │ │ │personal├─────────┬─────────┤sau │ ├─────────────┬───────┤ │până la │
 │ │ │(CNP) │examinare│examinare│Nr. raport│ │Metoda/ │Nivelul│ │ │
 │ │ │ │teoretică│practică │evaluare │ │Specialitatea│ │ │ │
 │ │ │ │ │ *2) │tehnică │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────────┴───────┴───────────┴───────────┘


    INSPECTOR ISCIR, REPREZENTANTUL PERSOANEI JURIDICE,
    ....................................... ................................................
    (Nume şi prenume, semnătura şi ştampila) (Nume şi prenume, funcţie, semnătura şi ştampila)

──────────
    *1) Nu se completează în cazul verificării raportului de evaluare tehnică
    *2) Nu se completează pentru operatorului control nedistructiv de nivel 3
──────────

    ANEXA 10

          Model de autorizaţie pentru operatorul control nedistructiv*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea modelului de autorizaţie pentru operatorul control nedistructiv se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 bis din 6 decembrie 2013 la pagina 51 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 11

                      Proces-verbal de verificare tehnică

    [Siglă ISCIR*)] Proces-verbal ISCIR ........................
                      de verificare tehnică Adresa .......................
                      nr................... ..............................
                                                Telefon ......................
                                                Fax ..........................

    Încheiat astăzi ............................. cu ocazia ..................
 efectuat(ă) în baza prevederilor*1) ..................... şi a prescripţiilor
 tehnice aplicabile*2) .................... la ...............................
 tip ............... cu numărul de fabricaţie ...................... şi cartea
 instalaţiei nr. ......................... având parametrii ultimei verificări
 ..................................................................... .
    Deţinătorul/Utilizatorul ................................. din localitatea
 ................................. str. ............................ nr. .....
 judeţ/sector .................... CUI ............/J.........................
    Verificarea s-a efectuat la .............................. din localitatea
 ............................ str. ................................ nr. ......
 judeţ/sector ...................... Tel./Fax. ...............................
    Subsemnatul*3) ..................... am constatat următoarele:
    ..........................................................................
    Am dat următoarele dispoziţii:
    ..........................................................................
    După această verificare s-a admis*4) .....................................
    Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de .....................
    Pentru această verificare se plăteşte suma de ....................... lei
 conform PT ......... Anexa ....... Pct..........., de către .................
 din localitatea ....................... str. ................................
 nr. .... judeţ/sector .................. în cont ............................
 deschis la Banca/Trezoreria ................... filiala .....................

                             Am luat la cunoştinţă

    Reprezentant Deţinător/ Operator Delegatul
      ISCIR, Utilizator, responsabil cu montatorului,
                                      supravegherea reparatorului,
                                      şi verificarea întreţinătorului
                                      tehnică a
                                      instalaţiilor,
    ............ ............ ............... ................
    ............ ............ ............... ................

──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea siglei se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 bis din 6 decembrie 2013 la pagina 52 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

──────────
    *1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
    *2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR .................6)...........
    *6) Localitatea de reşedinţă.
──────────

    ANEXA 12

                       Cerere de autorizare a persoanelor
                juridice care efectuează examinări nedistructive

    Nr. înregistrare solicitant/data: Nr. înregistrare ISCIR/data:

                                     CERERE

    1. SOLICITANT
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Denumire persoană juridică: │ CUI .......................... │
 │ ........................... │ J ............................ │
 │ ........................... │ IBAN ......................... │
 │ │ Banca ........................ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Persoana de contact: │ Tel .......................... │
 │ (numele şi prenumele, funcţia) │ Fax .......................... │
 │ ........................... │ E-mail ....................... │
 │ ........................... │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa completă persoană juridică: │ Telefon ...................... │
 │ ........................... │ Fax .......................... │
 │ ........................... │ E-mail ....................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa completă a laboratorului în │ Telefon ...................... │
 │ care desfăşoară activitatea supusă │ Fax .......................... │
 │ autorizării (dacă este cazul) │ E-mail ....................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    2. DOMENIU DE ACTIVITATE
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ cod CAEN*1): ............ │ Se precizează domeniile şi │
 │ │ specialităţile de examinări │
 │ │ nedistructive pentru care se │
 │ │ solicită autorizarea │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    3. PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE*2)

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Şef laborator │ │(numele şi prenumele, │
 │ │ │pregătire profesională, │
 │ │ │vechime) │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ RTEND*3) │ Nr. atestat │(numele şi prenumele, │
 │ │ │pregătire profesională, │
 │ │ │vechime) │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

──────────
    *1) Se precizează codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se solicită autorizarea.
    *2) Se completează cu personalul pentru care se solicită nominalizarea în autorizaţie.
    *3) Se completează în cazul existenţei mai multor RTEND
──────────

    Suntem de acord cu privire la prelucrarea electronică a datelor înscrise în autorizaţie.

                         Numele şi prenumele, funcţia,
                      semnătura şi ştampila solicitantului


    ANEXA 13
                  DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE A LABORATOARELOR
                           DE EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ LABORATOR RT │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│instalaţie radiografiere │funcţie de specialitatea│
 │ │ │solicitată │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│negatoscop │etalonare la 2 ani │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│densitometru │verificare metrologică │
 │ │ │la 1 an │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│riglă densităţi │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 5.│termometru │recomandat (0 ÷ 50)°C │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 6.│instalaţie developare │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 7.│ICI │conform norme │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 8.│litere şi cifre de plumb │ │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR UT(g) │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│aparat măsurat grosimi cu ultrasunete/ │etalonare la 2 ani sau │
 │ │defectoscop prezentare A │verificare internă*1) │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│bloc calibrare A3 │etalonare la 5 ani sau │
 │ │ │verificare internă*1) │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│traductor ultrasonic │minim un traductor │
 │ │ │0°/ Ø 12 mm / │
 │ │ │4.0 ÷ 5.0 MHz │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│termometru de contact │recomandat │
 │ │ │(- 10 ÷ 100)°C │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR UT │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│defectoscop ultrasonic minim prezentare A │etalonare la 2 ani sau │
 │ │ │verificare internă*1) │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│bloc calibrare A1, A2 │etalonare la 5 ani sau │
 │ │ │verificare internă*1) │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│traductori ultrasonici │un set 30, 45, 70°/ │
 │ │ │2.0 ÷ 2.25 MHz │
 │ │ │un set 30, 45, 70°/ │
 │ │ │4.0 ÷ 5.0 MHz │
 │ │ │un set 0°/ │
 │ │ │2.0 ÷ 2.25 MHz/ │
 │ │ │Ø 12 mm şi Ø 24 mm │
 │ │ │un set 0°/ │
 │ │ │4.0 ÷ 5.0 MHz / Ø 12 mm │
 │ │ │şi Ø 24 mm │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│termometru de contact │recomandat │
 │ │ │( -10 ÷ 100)0C │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 5.│blocuri de referinţă │conform norme │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR PT │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│bloc comparare/sensibilitate │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│luxmetru │verificare metrologică │
 │ │ │la 1 an │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│UV-metru │numai pentru │
 │ │ │fluorescenţă verificare │
 │ │ │metrologică la 1 an │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│lampă UV │numai pentru │
 │ │ │fluorescenţă verificare │
 │ │ │internă │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 5.│termometru de contact │recomandat │
 │ │ │(- 10 ÷ 100)°C │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR MT │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│instalaţie de magnetizare/jug magnetic în │verificare internă │
 │ │curent alternativ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│bloc sensibilitate │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│Luxmetru │verificare metrologică │
 │ │ │la 1 an │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│UV-metru │numai pentru │
 │ │ │fluorescenţă verificare │
 │ │ │metrologică la 1 an │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 5.│lampă UV │numai pentru │
 │ │ │fluorescenţă verificare │
 │ │ │internă │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 6.│termometru de contact │recomandat │
 │ │ │(- 10 ÷ 100)°C │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 7.│bloc pentru determinarea sensibilităţii │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 8.│masă etalon 4,5 kg │etalonare la 10 ani sau │
 │ │ │verificare internă │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR ET │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│defectoscop curenţi turbionari │etalonare la 2 ani sau │
 │ │ │verificare internă │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│sonde curenţi turbionari │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│blocuri probă referinţă │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│termometru de contact │recomandat │
 │ │ │(- 10 ÷ 100)°C │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 5.│dispozitive înaintare sonde │ │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR LT │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│dotarea minimă obligatorie este în funcţie de │ │
 │ │aplicaţie │ │
 ├───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
 │ LABORATOR MRT │
 ├───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Nr.│ Dotare │ Observaţii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1.│Aparat pentru examinarea electromagnetică │verificare internă sau │
 │ │(magneto-inductivă) cu înregistrare digitală │de la producător │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.│Ansamblu de magnetizare care să permită │ │
 │ │detectarea pierderii de secţiune metalică │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3.│Aparat pentru determinarea câmpului magnetic │etalonare la 4 ani │
 │ │rezidual │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 4.│Cabluri de referinţă │conform norme │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

──────────
    *1) Verificarea internă se face în baza unor proceduri interne de verificare ale laboratorului, avizate de către operator control nedistructiv autorizat ISCIR nivel 3.
──────────

    NOTĂ:
    În cazul autorizării persoanelor fizice pentru metoda VT dotarea minimă obligatorie este următoarea:
    1. şubler sudură;
    2. lupă gradată, cu sursă de lumină şi mărire 5X;


    ANEXA 14

             Decizie de numire Şef/Adjunct Şef Laborator/RTEND/RTED


    ................................
    (denumirea completă a persoanei juridice şi forma de organizare)
    ................................
    (adresa completă a persoanei juridice şi date de contact/telefon/fax)


                                   DECIZIE*1)
                       ............... din ................
                       (număr decizie) (data zz/ll/aaaa)


    ................... , reprezentată prin ..................... în calitate de ..................... .
 (denumirea completă a persoanei juridice şi (se înscrie funcţia)
 forma de organizare nume/prenume/funcţie),

    Având în vedere prevederile prescripţiei tehnice CR 6-2013

                                    DECIDE:

    1. Domnul/Doamna ................ , angajat al .....................................,
                    (nume şi prenume) (denumirea completă a persoanei juridice şi forma de organizare)
 de specialitate .........................., având funcţia de ..........................,
          (se înscrie pregătirea profesională/specialitate)
 începând cu data de ..........., se numeşte ............................................
                     (zz/ll/aaaa) (se înscrie după caz şef laborator/adjunct şef laborator)
 în cadrul laboratorului de examinări nedistructive.
    2. Domnul/Doamna ......................, este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
                        (nume şi prenume)
 actelor normative în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice, sarcinile şi obligaţiile acestuia fiind şi
 cele care rezultă din prescripţiile tehnice.
    3. Activitatea .............. este coordonată şi îndrumată din partea conducerii de
       (se înscrie după caz şefului laborator/adjunctului şefului de laborator)
 ........................, care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor necesare pentru
 (numele şi prenumele, funcţia persoanei desemnate)
 aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice.
    4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice atrage, după caz, răspunderea
 disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.

                 DIRECTOR, OFICIUL JURIDIC*2),
      ............................. ............................
 (Nume şi prenume, semnătura şi ştampila) (Nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

──────────
    *1) Prezenta decizie constituie un model exemplificativ, care cuprinde elementele minime obligatorii care trebuie să fie menţionate.
    *2) Dacă este cazul.
──────────

     ANEXA 15

             Proces-verbal de verificare tehnică pentru autorizarea
          persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ I.S.C.I.R. │ │ │
 │ [SIGLA ISCIR] │ PROCES-VERBAL │ ISCIR │
 │ │ │ │
 │INSPECŢIA DE STAT PENTRU │ NR: │ │
 │CONTROLUL CAZANELOR, │ DATA: │ │
 │RECIPIENTELOR SUB │ │ │
 │PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR│ │ │
 │DE RIDICAT │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

    1. Persoana juridică: ....................................................
       Adresa: ....................................................
       Adresa Laborator: ....................................................
       Tel: ......... Fax: .......... NORC*1): .......... CUI*2): ...........
       Cont Bancar: ..................... Deschis la: ........................
    2. Solicitarea persoanei juridice şi documentaţia depusă:
    ..........................................................................
    3. Inspector de specialitate din cadrul ISCIR:
    ..........................................................................
    În baza Legii nr. 64/2008, a H.G. nr. 1340/2001 cu modificările şi
 completările ulterioare şi a prescripţiilor tehnice ISCIR în domeniu a
 efectuat verificările tehnice în vederea autorizării laboratorului de
 examinări nedistructive aparţinând:
     ................... pe metodele/specialităţile: .........................
    4. Lista cu echipamente: - corespunde*)/nu corespunde*) cu cea din
                                  documentaţia depusă la ISCIR.
    Observaţii: ..............................................
                                ..............................................
    5. Echipamentele: - sunt proprietatea persoanei juridice*)/sunt
                                  închiriate*).
    Observaţii: ..............................................
                                ..............................................
    6. Laboratorul: - deţine*)/nu deţine*) spaţiul necesar
                                  desfăşurării activităţii (este proprietate*)
                                  /este închiriat*).
    Observaţii: ..............................................
                                ..............................................
    7. Laboratorul: - deţine*)/nu deţine*) aparatura minimă
                                  necesară pentru desfăşurarea activităţilor
                                  cu respectarea prevederilor prescripţiilor
                                  tehnice ISCIR aplicabile.
    Observaţii: ..............................................
                                ..............................................
    8. Şeful Laboratorului: - nume şi prenume/pregătire profesională:
                                ..............................................
                                  cunoaşte*)/nu cunoaşte*) prevederile
                                  procedurilor, instrucţiunilor de lucru şi
                                  prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR
                                  aplicabile.
    Observaţii: ..............................................
                                ..............................................
    9. Personalul - aplică*)/nu aplică*) prevederile
       laboratorului: procedurilor de examinare nedistructivă ale
                                  laboratorului;
                                - cunoaşte şi aplică*)/nu cunoaşte şi nu
                                  aplică*) prevederile procedurilor de
                                  examinare nedistructivă ale laboratorului
                                ..............................................
                                ..............................................
    10. Dispoziţii: ..............................................
                                ..............................................
    11. Concluzii: - având în vedere cele menţionate mai sus
                                  propunem autorizarea laboratorului pentru
                                  domeniile/specialităţile:
                                ..............................................
                                ..............................................
                                - având în vedere cele menţionate mai sus
                                  propunem respingerea autorizării
                                  laboratorului pentru domeniile/
                                  specialităţile
                                ..............................................
                                ..............................................
    12. Prin semnarea prezentului proces-verbal, inspectorul şi cel care l-a
        angajat nu este răspunzător pentru orice lezare de persoană,
        prejudiciu sau pierderi de orice fel reieşind din sau legate de
        această verificare.
    13. Tarifele ce vor fi încasate de către ISCIR ca urmare a prezentului
        proces-verbal sunt în conformitate cu lista de tarife şi sunt în
        valoare de: RON ....... conform anexa ......... , pct. ......
        şi factura: ................
        Suma menţionată se virează/achită în contul ISCIR nr. .................
        Deschis la: ..................................

         INSPECTOR ISCIR REPREZENTANTUL PERSOANEI JURIDICE
  Nume şi prenume: ........... Nume şi prenume: ................
  Semnătura: ................. Semnătura: ......................
  Ştampila, Ştampila,


    ANEXA 16

    ANTET ISCIR
    ................................
    (se înscrie codul autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi
    data emiterii)

                                  AUTORIZAŢIE

    În baza Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
 instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
 consumatoare de combustibil, republicată, a prevederilor prescripţiei tehnice
 CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. ..... şi a
 procesului-verbal nr.......... din...............................
    1. Persoana juridică:
    .......................................................................
    (denumirea completă a persoanei juridice şi forma de organizare)
    .......................................................................
    (adresa completă a persoanei juridice/telefon/fax/cod unic de înregistrare/
    număr de ordine în registrul comerţului)
    2. Laboratorul în care se desfăşoară activitatea autorizată:
    .......................................................................
    (adresa completă/telefon/fax)
    3. Domeniul autorizaţiei: .............................................
    (se înscrie domeniul şi specialitatea autorizată)
    4. Personal tehnic de specialitate ....................................
    (nume şi prenume)
    5. Menţiuni:
    Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora
 s-a acordat autorizaţia, trebuie anunţată la ISCIR de către persoana juridică
 autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care
 aceasta s-a produs. Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali împreună
 cu personalul nominalizat în autorizaţie, răspunde de respectarea prevederilor
 legale în domeniu.

                      Inspector de Stat Şef/Inspector Şef
                    (Nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Autorizaţia se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.


    ANEXA 17

    ANTET ISCIR
    ................................
    (se înscrie codul autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi
    data emiterii)

                    ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI NR. ........

    În baza Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
 instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
 consumatoare de combustibil, republicată, a prevederilor prescripţiei tehnice
 CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. ..... şi a
 procesului-verbal nr.......... din..............
    1. Persoana juridică: ....................................................
              (denumirea completă a persoanei juridice şi forma de organizare)
    ..........................................................................
          (adresa completă a persoanei juridice/telefon/fax/cod unic de
          înregistrare/număr de ordine în registrul comerţului)
    2. Laboratorul în care se desfăşoară activitatea autorizată:
    ..........................................................................
                         (adresa completă/telefon/fax)
    3. Domeniul autorizaţiei: ................................................
                   (se înscrie domeniul şi specialitatea autorizată)
    4. Personal tehnic de specialitate: ......................................
                                                 (nume şi prenume)
    5. Menţiuni:
    Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora
 s-a acordat autorizaţia, trebuie anunţată la ISCIR de către persoana juridică
 autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care
 aceasta s-a produs. Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali
 împreună cu personalul nominalizat în autorizaţie, răspunde de respectarea
 prevederilor legale în domeniu.

                      Inspector de Stat Şef/Inspector Şef
                    (Nume şi prenume, semnătura şi ştampila)

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Autorizaţia se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.


    ANEXA 18

                        Domenii de încercări distructive

 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Domeniu de examinare │ Simbol │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 1 │Încercări mecanice │ IM │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 2 │Încercări tehnologice │ IT │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 3 │Analize chimice │ AC │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 4 │Analize metalografice │ AM │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 5 │Măsurări de eforturi sub acţiunea sarcinilor de încărcare │ ME │
 │ │(măsurări tensometrice) │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 19
                    Cerere de evaluare a persoanei juridice
                     care efectuează încercări distructive

    Nr. înregistrare solicitant/data: Nr. înregistrare ISCIR/data:

                                     CERERE

    1. SOLICITANT
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Denumire persoană juridică: │ CUI .......................... │
 │ ........................... │ J ............................ │
 │ ........................... │ IBAN ......................... │
 │ │ Banca ........................ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Persoana de contact: │ Tel .......................... │
 │ (numele şi prenumele, funcţia) │ Fax .......................... │
 │ ........................... │ E-mail ....................... │
 │ ........................... │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa completă persoană juridică: │ Telefon ...................... │
 │ ........................... │ Fax .......................... │
 │ ........................... │ E-mail ....................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa completă a laboratorului în │ Telefon ...................... │
 │ care desfăşoară activitatea supusă │ Fax .......................... │
 │ evaluării (dacă este cazul) │ E-mail ....................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    2. DOMENIU DE ACTIVITATE
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ cod CAEN*1): ............ │ Se precizează domeniile de încercări│
 │ │distructive pentru care se solicită │
 │ │evaluarea │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    3. PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE*2)
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ RTED │ Nr. atestat │(numele şi prenumele, │
 │ │ │pregătire profesională, │
 │ │ │vechime) │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

──────────
    *1) Se precizează codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se solicită evaluarea.
    *2) Se completează cu personalul pentru care se solicită nominalizarea.
──────────

    Suntem de acord cu privire la prelucrarea electronică a datelor înscrise în evaluare.

                         Numele şi prenumele, functia,
                      semnătura şi ştampila solicitantului

    ANEXA 20

    ANTET ISCIR
    Nr. .............../.............*1) (Ştampila)                                     ACORD
           pentru desfăşurarea activităţilor de încercări distructive
                   În baza prevederilor prescripţiei tehnice
                  CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului
                           economiei nr........ şi a
           procesului-verbal nr. ......... din ......................

    1. Persoana juridică:
    Denumirea ..........................................................
    Adresa sediului social: ............................................
    Nr. Ord.Reg.Com/An: ................................................
    CIF/CUI ............................................................
    Tel/Fax ............................................................
    Adresa laboratorului: ..............................................
    Tel/Fax ............................................................

    2. Domeniul acordului:
    În urma evaluării persoana juridică este acceptată să execute
 examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalaţiile sub
 presiune şi de ridicat în domeniile:
    - încercări mecanice I.M. (tipuri de încercări, domenii de
                                 temperaturi.)
    - încercări tehnologice I.T. (tipuri de încercări.)
    - analize metalografice A.M. (tipuri de încercări, metode.)
    - analize chimice A.C. (tipuri de încercări metode.).
    - măsurări de eforturi
      sub acţiunea
      sarcinilor de
      încărcare (măsurări
      tensometrice)....... M.E (tipuri de încercări, metode)
    3. Responsabil tehnic pentru încercări distructive (RTED):
    4. Mentiuni:
    Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora a
 fost eliberat prezentul acord, trebuie anunţată la ISCIR de către persoana
 juridică, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
    Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoana
 atestată nominalizată în acord, răspund de respectarea prevederilor legale în
 domeniu.


                      Inspector de Stat Şef/Inspector Şef
                  (Numele şi prenumele, semnătură şi ştampilă)

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Acordul se eliberează pe suport de hârtie format A4, culoarea galbenă.

──────────
    *1) Codul acordului conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii acestuia.
──────────

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016