Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2013 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2013

Monitorul Oficial 669 bis din 31 Octombrie 2013 (M. Of. 669 bis/2013)

 PROCEDURI DE PRACTICĂ din 3 octombrie 2013 pentru asistenţii medicali generalişti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 bis din 31 octombrie 2013

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.142 din 3 octombrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 669 din 31 octombrie 2013──────────cuprinspartea i prevenirea infecŢiilor nozocomialecapitolul 1 controlul infecŢiilor1.1. definiţii, factori şi surse de contaminare, căi de transmitere1.2. politici şi programe de supraveghere şi control a infecţiilor1.3. ghid de precauţii universale1.4. spălarea mâinilor1.5. precauţii de prevenire a infecţiilor transmise pe cale aeriană1.6. precauţii de prevenire a infecţiilor transmise prin picăturile pflagge1.7. precauţii de prevenire a infecţiilor transmise prin contact direct cu secreţiile sau obiectele contaminate1.8. precauţii de prevenire a infecţiilor la pacienţi cu neutropenie1.9. utilizarea echipamentului de izolarepartea ii intervenŢii autonomecapitolul ...

Monitorul Oficial 656 din 25 Octombrie 2013 (M. Of. 656/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 806 din 16 octombrie 2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 25 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), al art. 31 şi al art. 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "autostrada orăştie-sibiu",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada orăştie-sibiu", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, ...

Monitorul Oficial 654 din 24 Octombrie 2013 (M. Of. 654/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 24 octombrie 2013

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. v "componenţa comisiei pentru politică externă", domnul senator purec ion-simeon - grupul parlamentar al partidului poporului - dan diaconescu - se include în componenţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 24 octombrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, se realizează printr-un sistem mixt de evidenţă, prin utilizarea ...

Monitorul Oficial 650 din 22 Octombrie 2013 (M. Of. 650/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 22 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie 2013

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 4 din hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 4comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 1 martie 2014."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din ...

Monitorul Oficial 636 din 15 Octombrie 2013 (M. Of. 636/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 15 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea reprezentanţei militare permanente la o.s.c.e. din structura misiunii permanente a româniei pe lângă organizaţiile internaţionale, cu sediul la viena, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei, ce revin personalului prevăzut la art. 1, se asigură potrivit prevederilor anexei nr. v la legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri ...

Monitorul Oficial 631 din 11 Octombrie 2013 (M. Of. 631/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 50/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 din lege, transformat în lei."2. la articolul ...

Monitorul Oficial 627 din 09 Octombrie 2013 (M. Of. 627/2013)

DIRECTIVA din 26 septembrie 2013 privind structurile cu responsabilitati in domeniul INFOSEC - INFOSEC 1 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 octombrie 2013

Cap. i introducereart. 1 prezenta directivă stabileşte şi defineşte structurile şi funcţiile cu atribuţii în domeniul infosec, precum şi principalele responsabilităţi ale acestora la nivel naţional, în scopul asigurării protecţiei corespunzătoare a informaţiilor clasificate.art. 2 În cuprinsul prezentei directive, în cazul în care nu se fac precizări suplimentare, prin informaţii clasificate se definesc informaţii naţionale clasificate secret de stat, informaţii nato clasificate, informaţii ue clasificate sau informaţii clasificate care fac obiectul unor tratate, acorduri ori înţelegeri internaţionale la care românia este parte.cap. ii structuri cu responsabilităţi în domeniul infosecart. 3 protecţia informaţiilor clasificate stocate, procesate sau transmise în sisteme informatice, ...

Monitorul Oficial 624 din 08 Octombrie 2013 (M. Of. 624/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 743 din 2 octombrie 2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 8 octombrie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001 şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unor ...

Monitorul Oficial 620 din 04 Octombrie 2013 (M. Of. 620/2013)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 4 octombrie 2013

Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici, la creşterea siguranţei circuitului economic şi a atractivităţii investiţionale a pieţei româneşti, în condiţiile în care situaţia economică dificilă şi legislaţia actuală privind insolvenţa, concepută pro-debitor, au condus la deturnarea scopului procedurilor de insolvenţă, care au devenit un mod de protejare a debitorului şi nu o procedură de maximizare a gradului de valorificare a activelor şi a recuperării creanţelor de către creditori,constatându-se că actuala abordare legislativă nu a fost totuşi de natură a dezvolta ...

Monitorul Oficial 613 din 02 Octombrie 2013 (M. Of. 613/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 725 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 2 octombrie 2013

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 22 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ghidfalău, judeţul covasna", la hotărârea guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul covasna, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. se ...

Monitorul Oficial 614 din 02 Octombrie 2013 (M. Of. 614/2013)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 septembrie 2013 pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) şi ale art. 81 alin. (1) lit. e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza notei de fundamentare înregistrate la serviciul secretariat tehnic din cadrul autorităţii de supraveghere financiară cu nr. 112 din 17 septembrie 2013 privind proiectul normei privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

 NORMĂ nr. 12 din 2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 2 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) şi ale art. 81 alin. (1) lit. e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei ...

Monitorul Oficial 610 din 01 Octombrie 2013 (M. Of. 610/2013)

 SCHEMĂ din 24 septembrie 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale (Anexa nr. 1) EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 1 octombrie 2013

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.980 din 24 septembrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 610 din 1 octombrie 2013.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) obiectivul prezentei scheme de minimis, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de minimis, pentru investiţiile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a guvernului.(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.998/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87*1) şi 88*2) din tratat ajutoarelor de ...

 SCHEMĂ din 24 septembrie 2013 de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale (Anexa nr. 2) EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 1 octombrie 2013

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.980 din 24 septembrie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 610 din 1 octombrie 2013.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de stat regionale, pentru investiţiile iniţiale realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale cu titlu sau declarate prin hotărâre a guvernului.(2) prin prezenta schemă nu se acordă:a) ajutoare destinate activităţii de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016