Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013  privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 654 din 24 octombrie 2013
    Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
    în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
    Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, denumiţi în continuare psihologi, se realizează printr-un sistem mixt de evidenţă, prin utilizarea registrelor profesionale, realizate potrivit anexelor nr. 1-3, şi a etichetelor de tip timbru, denumite în continuare timbre profesionale, realizate potrivit anexei nr. 4.
    (2) Registrele şi timbrele profesionale nu pot fi înstrăinate de către psihologi în niciun fel şi nu pot fi lăsate în paza juridică a altor persoane.
    (3) Evidenţa şi securizarea activităţii profesionale a psihologilor este obligatorie, în condiţiile stabilite de către Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu.
    (4) Actele profesionale materiale, contractele de prestări de servicii psihologice şi corespondenţa psihologilor se semnează de către aceştia şi se certifică prin utilizarea parafelor profesionale şi a ştampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog.

    CAP. II
    Registrele profesionale
    ART. 2
    (1) Psihologii care îşi exercită profesia prin formele independente prevăzute în Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, sunt obligaţi să realizeze şi să organizeze următoarele registre profesionale:
    a) registrul de evidenţă a actelor profesionale, realizat în mod obligatoriu atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) registrul de evidenţă a contractelor de prestări de servicii psihologice, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) registrul general de evidenţă a corespondenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 3.

    (2) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) este obligatoriu pentru toate formele de exercitare a profesiei, întocmindu-se într-un termen de maximum 30 de zile de la data înfiinţării formei de exercitare a profesiei.
    (3) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) se realizează şi se organizează zilnic, indiferent dacă psihologul are statut de titular sau de angajat în cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate actele profesionale realizate.
    (4) La data finalizării activităţii profesionale, documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se închide şi se arhivează în cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog, unde a fost realizată activitatea profesională, psihologul obţinând în mod obligatoriu o dovadă privind închiderea registrelor, cu menţionarea numărului de înregistrări de la data începerii şi până la data încetării activităţii profesionale.
    (5) Registrele profesionale se păstrează de către psihologii titulari la sediile formelor independente de exercitare a profesiei şi se prezintă în mod obligatoriu în vederea controlului profesional, cu respectarea principiului confidenţialităţii de către psihologii cu atribuţii de control profesional.
    (6) Registrele profesionale prevăzute la alin. (1) se imprimă pe suport hârtie potrivit modelelor publicate pe site-ul www.copsi.ro, cărţile fiind numerotate şi securizate prin aplicarea parafei sau ştampilei, precum şi a semnăturii psihologilor care le întocmesc, pe ultima filă a acestora.

    ART. 3
    (1) Activităţile psihologice furnizate de către psihologii salariaţi/numiţi în funcţie pentru personalul instituţiei angajatoare sau pentru persoanele instituţionalizate la entitatea angajatoare sunt evidenţiate în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologică. Actele emise în baza acestor activităţi psihologice nu sunt supuse obligaţiei timbrării profesionale, acestea având regim de uz intern. Psihologii salariaţi/numiţi în funcţie nu pot furniza servicii psihologice către terţi, ca urmare a calităţii ce reiese din raporturile individuale de muncă/de serviciu cu entităţile angajatoare, altele decât cele care au calitatea de furnizori de servicii psihologice.
    (2) Activităţile de consiliere psihologică, inclusiv consiliere logopedică, şi de psihoterapie se evidenţiază numai prin înscriere în registrele profesionale.

    ART. 4
    (1) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează pe suport hârtie, de dimensiunea standardizată A4, format landscape, având paginile numerotate în ordine crescătoare, legate în cărţi de 100 sau 200 de file.
    (2) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1), printate după modelele prezentate pe site-ul www.copsi.ro, se numerotează şi se leagă de către psihologi, urmând ca pe ultima filă, pe verso, să fie înscrise numărul de pagini şi data numerotării fiecărui registru profesional.
    (3) În domeniul apărării şi siguranţei naţionale registrul de evidenţă al actelor profesionale, utilizat de către psihologii salariaţi/numiţi în funcţie, se întocmeşte potrivit modelelor aprobate de instituţiile angajatoare.
    (4) Registrele profesionale organizate de către psihologi sau de către formele independente de exercitare a profesiei până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se închid până la sfârşitul zilei de 31 octombrie 2013, fiind înscrisă menţiunea "ÎNCHIS" după ultima rubrică completată, nemaifiind posibilă continuarea evidenţei. Registrele profesionale organizate în condiţiile prezentei hotărâri se deschid cu numărul 1A, până la sfârşitul anului curent, fără a continua numerotarea din registrele profesionale realizate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Registrele profesionale se organizează anual, chiar dacă sunt constituite din una sau mai multe cărţi, indiferent de numărul de pagini al acestora, potrivit alin. (1).
    (6) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) se păstrează şi se arhivează de către psihologi în condiţiile prevăzute la art. 47 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, denumite în continuare norme.

    CAP. III
    Timbrele profesionale
    ART. 5
    (1) Actele profesionale emise de către psihologi sunt înregistrate în registrele profesionale şi se securizează prin aplicarea în mod obligatoriu a timbrelor profesionale.
    (2) Prin acte profesionale se înţelege toate actele emise de către psiholog, ca rezultat al activităţii sale profesionale, în următoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologică, raport de expertiză psihologică sau alte acte materiale prin care se emit concluziile evaluărilor psihologice.
    (3) Actele profesionale prevăzute la alin. (2) sunt valabile numai în condiţii de securizare, respectiv prin lipirea unui timbru profesional, în partea dreaptă a actului profesional emis, deasupra căruia se aplică în mod obligatoriu, prin imprimare, ştampila formei independente de exercitare a profesiei.
    (4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional emis nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional. Utilizarea repetată a unui timbru profesional constituie abatere disciplinară.

    ART. 6
    (1) Seria şi numărul de pe timbrul profesional aplicat pe actul emis de către furnizorul de servicii psihologice se înregistrează în mod obligatoriu, în ordinea emiterii, cronologic, în registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). În cazul în care timbrul profesional are matcă, conţinând serie şi număr, aceasta se lipeşte în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).
    (2) Actele profesionale sunt securizate prin aplicarea timbrelor profesionale, conţinând marca "Colegiul Psihologilor din România", realizată potrivit anexei nr. 4.

    ART. 7
    (1) Timbrele profesionale se distribuie către psihologi doar de către Colegiu, în baza unui sistem de comandă şi expediţie, coordonat de un birou unic din cadrul Departamentului juridic şi de comunicare, prin intermediul filialelor teritoriale.
    (2) Timbrele profesionale se comandă de către fiecare psiholog care îşi exercită profesia printr-o formă independentă de exercitare a profesiei printr-un sistem electronic on-line, administrat de către Colegiu.
    (3) Timbrele profesionale se pot comanda înainte de începutul lunii în care urmează să fie utilizate, în condiţiile stabilite de către Colegiu.
    (4) Comercializarea timbrelor profesionale de către alte persoane decât cele autorizate de Colegiu şi utilizarea acestora în alte scopuri decât pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise. Fapta psihologului care înstrăinează în orice fel timbrele profesionale constituie abatere disciplinară.
    (5) Responsabilitatea pentru achiziţia, utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale, respectiv pentru evidenţa profesională este în sarcina psihologului care a prestat serviciile psihologice şi care a emis actul profesional, sub parafa şi semnătura personală.
    (6) Contravaloarea cheltuielilor privind achiziţia timbrelor profesionale pentru angajaţi cade în sarcina formelor independente de exercitare a profesiei, în raport cu norma de muncă.

    ART. 8
    (1) Timbrele profesionale se comandă şi se achiziţionează numai de către titulari sau psihologi angajaţi ai formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog, certificate de către Colegiu şi active din punct de vedere fiscal.
    (2) Achiziţionarea timbrelor profesionale se realizează potrivit necesarului formei independente de exercitare a profesiei, raportat la timpul de muncă al titularului sau angajatului, fără a putea depăşi numărul de maximum 48 de ore/săptămână, potrivit Codului muncii.
    (3) Norma medie a actelor profesionale emise zilnic de către un psiholog este de 8 (opt), raportate la orele de muncă, fără a putea depăşi un număr de maximum 48 de ore/săptămână, în condiţiile legislaţiei muncii.
    (4) Numărul minim sau maxim de timbre profesionale ce poate fi comandat se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului.
    (5) Psihologii pot comanda în fiecare lună un număr de timbre profesionale pentru o perioadă de cel mult o lună calendaristică, raportat la norma de muncă. Timbrele profesionale achiziţionate, care nu au fost utilizate în anul curent, nu mai pot fi utilizate în anul următor, psihologii fiind obligaţi să efectueze o comandă în funcţie de necesarul previzionat.
    (6) Timbrele profesionale care nu se utilizează în anul curent se arhivează de către psihologii care le-au achiziţionat, fiind interzisă distrugerea sau înstrăinarea acestora.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 9
    (1) În cazul neutilizării timbrelor profesionale în luna curentă, acestea pot fi utilizate şi în perioada următoare, până la sfârşitul anului curent, cu respectarea condiţiilor de înregistrare prevăzute în prezenta hotărâre.
    (2) Emiterea de către psihologi a actelor profesionale fără aplicarea timbrelor profesionale, fără aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator şi fără aplicarea ştampilei formei independente de exercitare a profesiei constituie abatere disciplinară.
    (3) Neînregistrarea actelor profesionale, a seriei şi a numărului înscris pe timbrul profesional sau fără a se aplică matca timbrului profesional în registrul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinară.
    (4) Cheltuielile pentru achiziţia registrelor profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) şi a timbrelor profesionale reprezintă cheltuieli cu achiziţia materialelor consumabile pentru exercitarea profesiei, deductibile fiscal în condiţiile legislaţiei specifice.
    (5) Sistemul electronic de comandă a timbrelor profesionale, preţul de achiziţie, sistemul de arondare pentru expedierea şi ridicarea comenzilor, precum şi actele de punere în aplicare şi de detaliere a prezentei hotărâri privind evidenţa profesională a psihologilor se aprobă prin dispoziţia preşedintelui Colegiului.
    (6) Dispoziţiile art. 8 privind normarea profesională pot fi detaliate în condiţiile specialităţii profesionale, potrivit hotărârii Comitetului director privind aprobarea standardelor de calitate în serviciile psihologice, pe baza propunerilor comisiilor aplicative, până la data de 15 decembrie 2013. Până la data de 1 iulie 2014 Comitetul director aprobă ghidurile de bune practici în specialităţile profesionale.

    ART. 10
    (1) De la data de 1 noiembrie 2013, evidenţa actelor profesionale prin registrele profesionale se realizează potrivit procedurilor şi condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2014. Timbrele profesionale ce urmează a fi utilizate în luna ianuarie a anului 2014 pot fi comandate de către psihologi începând cu data de 18 noiembrie 2013.
    (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Colegiul informează instituţiile publice şi alte entităţi interesate cu privire la noile condiţii privind evidenţa şi securizarea actelor profesionale ale psihologilor.
    (3) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, cu privire la evidenţa profesională a psihologilor, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în condiţiile legii.
    (4) Prezenta hotărâre este emisă pentru punerea în aplicare şi detalierea prevederilor legii.
    (5) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    Preşedintele Comitetului director al
                    Colegiului Psihologilor din România,
                    Mihai Aniţei

    Bucureşti, 27 septembrie 2013.
    Nr. 3.
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
    Cartea nr. ............/anul ...........
    Data deschiderii: ...............
    L.S.
    REGISTRUL
    de evidenţă a actelor profesionale*)
    ...........................................................
    (numele şi prenumele psihologului cu drept de liberă practică)
    *) Registrul de evidenţă al actelor profesionale se realizează şi se arhivează inclusiv în formă electronică, în vederea raportării periodice.
 (a se vedea imaginea asociată)
    REGISTRUL
    de evidenţă a actelor profesionale

┌─────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │Denumirea │ │ │
│ │ │ │(aviz │ │ │
│ │ │Specialitatea │psihologic, │Seria şi │ │
│ │ │(de exemplu, │raport │numărul │ │
│ │ │psihologie │de evaluare │timbrului │ │
│Numărul şi │Denumirea │clinică, │psihologică,│sau │Semnătura │
│data │beneficiarului│psihologia │raport de │matca │beneficiarului│
│înregistrării│/ │muncii şi │expertiză │timbrului │serviciilor │
│(ora, ziua, │CNP (numele şi│organizaţională,│psihologică)│profesional│psihologice │
│luna, anul) │prenumele) │psihologia │şi │(aplicată │ │
│ │ │transporturilor │concluziile │prin │ │
│ │ │etc.) │sumare ale │lipire) │ │
│ │ │ │actului │ │ │
│ │ │ │profesional │ │ │
│ │ │ │(apt/inapt) │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)
    Cartea nr. ............/anul ..........
    Data deschiderii: ...............
    L.S.
    REGISTRUL
    de evidenţă a contractelor de prestări de servicii psihologice
    ....................................................................................
    (denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)
 (a se vedea imaginea asociată)
    REGISTRUL
    de evidenţă a contractelor de prestări de servicii psihologice

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Numărul şi │Conţinutul │ │
│ │ │data │sintetic │ │
│Numărul şi │Denumirea │înregistrării │al │ │
│data │beneficiarului│din │obiectului │ │
│înregistrării│(persoana │înregistrării │contractului│Observaţii│
│(ziua, luna, │fizică/ │din │şi data │ │
│anul) │juridică) │evidenţa │încheierii │ │
│ │ │beneficiarului│contractului│ │
│ │ │(persoana │(numărul de │ │
│ │ │juridică) │examinări) │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

 (a se vedea imaginea asociată)
    Cartea nr. ............/anul ..........
    Data deschiderii: ................
    L.S.
    REGISTRUL GENERAL
    de evidenţă a corespondenţei profesionale
    .................................................................................
    (denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)
 (a se vedea imaginea asociată)
    REGISTRUL GENERAL
    de evidenţă a corespondenţei

┌─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Denumirea│ │ │
│Numărul şi │entităţii │entităţii│ │ │
│data │care │căreia i │Conţinutul│ │
│înregistrării│a expediat │se │sintetic │Observaţii│
│(ziua, luna, │actul, │expediază│al actului│ │
│anul) │numărul şi │actul, │ │ │
│ │data │data │ │ │
│ │înregistrării│actului │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016