Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 725 din 25 septembrie 2013  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 725 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 2 octombrie 2013

    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghidfalău, judeţul Covasna", la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se abrogă poziţia nr. 30.
    2. La poziţia nr. 34, coloana nr. 4 "Elementele de identificare" va avea următorul cuprins: "Reţea de alimentare cu apă în lungime de 6,45 km, conducte PEHD 125, 110, 090, 063, Reţea apă din conducte polietilenă PEHD Dn 110 - 1.463 ml, Reţea apă din conducte polietilenă PEHD Dn 63 - 861 ml, Hidrant subteran - 2 buc., cămine de vane: 7 buc.", coloana 6 "Valoare de inventar" va avea următorul cuprins "1.144.964,72", iar coloana 7 "Situaţia juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare" va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998".
    3. După poziţia nr. 35 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 36-41, potrivit anexei la prezenta hotărâre.


                 PRIM-MINISTRU
              VICTOR-VIOREL PONTA

                     Contrasemnează:
                    ──────────────────
                    Viceprim-ministru,
             ministrul dezvoltării regionale
                şi administraţiei publice,
                 Nicolae-Liviu Dragnea


    Bucureşti, 25 septembrie 2013.
    Nr. 725.


    ANEXĂ

        Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
                       al comunei Ghidfalău


┌───┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Codul │ │ │Anul │ Valoarea│ Situaţia juridică actuală │
│crt│ de │Denumirea bunului│ Elemente de identificare │dobân-│ de ├──────────────────┬────────────────────┤
│ │clasifi-│ │ │dirii │inventar │ Denumire act │ │
│ │care │ │ │ │ (lei) │proprietate sau │ Nr./Data │
│ │ │ │ │ │ │ alte acte │ │
│ │ │ │ │ │ │ doveditoare │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│36 │ 1.6.2 │Cămin cultural al│Intravilan, identificat prin Cartea funciară│ 2000 │ 145.148│ Sentinţa civilă │ 2155 │
│ │ │satului Zoltan cu│nr. 23897, suprafaţa totală de 2.304 mp, │ │ │ │ │
│ │ │teren aferent │adresa: Zoltan nr. 93, comuna Ghidfalău, │ │ │ │ │
│ │ │ │judeţul Covasna. │ │ │ │ │
│ │ │ │Date referitoare la teren: curţi construcţii│ │ │ │ │
│ │ │ │în suprafaţă de 1.465 mp, fâneaţă în │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţă de 839 mp. │ │ │ │ │
│ │ │ │Date referitoare la construcţii: construcţii│ │ │ │ │
│ │ │ │anexă cu nr. cadastral/nr. topografic │ │ │ │ │
│ │ │ │23897-C1, nr. 23897-C2, 23897-C3. │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│37 │ - │Teren extravilan │Extravilan, identificat prin Cartea funciară│ 2008 │ 77.873│Act administrativ,│T.P. nr. 7.551/ │
│ │ │- pădure │nr. 23193, suprafaţa totală măsurată │ │ │titlu de propri- │10.11.2008, emis de │
│ │ │ │40.970 mp, din acte: 40.900, adresa: comuna │ │ │etate │CJSDPT Covasna │
│ │ │ │Ghidfalău, judeţul Covasna │ │ │ │Nr. 5.930/20.03.2009│
│ │ │ │Date referitoare la teren: pădure nr. titlu │ │ │ │ │
│ │ │ │7551, nr. tarla 39, nr. parcelă 312 │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│38 │ - │Teren extravilan │Extravilan, identificat prin Cartea funciară│ 2008 │ 129.853│Act administrativ,│T.P. nr. 7.551/ │
│ │ │- pădure │nr. 23197, suprafaţa totală măsurată │ │ │titlu de │10.11.2008, emis de │
│ │ │ │68.261 mp, din acte: 68.200, adresa: comuna │ │ │proprietate │CJSDPT Covasna │
│ │ │ │Ghidfalău, judeţul Covasna │ │ │ │Nr. 5.932/20.03.2009│
│ │ │ │Date referitoare la teren: pădure │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. titlu 7551, │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. tarla 39, nr. parcelă 304/1 │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│39 │ 1.8 │Reţea de │Reţea de distribuţie apă format din: ţeavă │ 2011 │2.038.112│Legea nr. 213 │ 1998 │
│ │ │alimentare cu apă│PVC tip G: - Dn 110 - 1.540 m; - Dn 75 - │ │ │ │ │
│ │ │a localităţilor │2.160 m; │ │ │ │ │
│ │ │Fotoş şi Angheluş│- Dn 90 - 2.500 m; - Dn 63 - 840 m │ │ │ │ │
│ │ │ │- Cămin pentru vane din beton: 8 buc., │ │ │ │ │
│ │ │ │fântână publică - 4 buc., hidrant subteran: │ │ │ │ │
│ │ │ │- 3 buc.; rezervor subteran 60 mc -1 buc., │ │ │ │ │
│ │ │ │grup de pompare alimentare: - 1 buc., panou │ │ │ │ │
│ │ │ │de comandă şi automatizare: - 1 buc., grup │ │ │ │ │
│ │ │ │de pompare alimentare rezervor: - 1 buc., │ │ │ │ │
│ │ │ │panou de automatizare: 1 buc., rezervor din │ │ │ │ │
│ │ │ │beton armat pentru apă de 100 mc cu casa │ │ │ │ │
│ │ │ │pompe: - 1 buc., vas hidrofor: 1 buc., │ │ │ │ │
│ │ │ │pompă de bază: - 1 buc., traductor de │ │ │ │ │
│ │ │ │presiune: - 1 buc., modul GSM: - 2 buc., │ │ │ │ │
│ │ │ │camera vanelor: - 1 buc. │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│40 │ 1.8 │Sistem de captare│I. Foraje de medie adâncime - 2 buc. │ 2011 │1.730.978│Legea nr. 213 │ 1998 │
│ │ │şi tratare apă │(puţuri forate 28 m, D = 311 mm, H = 80 m), │ │ │ │ │
│ │ │potabilă │două cabine puţ forat, │ │ │ │ │
│ │ │localitatea │- electropompă submersibilă - 2 buc., │ │ │ │ │
│ │ │Zoltan │- panou de comandă - 2 buc., │ │ │ │ │
│ │ │ │- apometru - 2 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │II. Staţia de tratare, filtrare şi repompare│ │ │ │ │
│ │ │ │1. modul e prefiltrare - 1 buc. (filtru de │ │ │ │ │
│ │ │ │impurităţi cu sită de inox, sistem de │ │ │ │ │
│ │ │ │spălare sită, servomotor pentru acţionarea │ │ │ │ │
│ │ │ │sistemului de spălare, electrovană pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │menţinerea presiunii, electrovană pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │evacuarea apei de spălare, traductoare de │ │ │ │ │
│ │ │ │presiune, sistem electronic de comandă şi │ │ │ │ │
│ │ │ │automatizare, adaptor electric, acumulator │ │ │ │ │
│ │ │ │electric); │ │ │ │ │
│ │ │ │2. modul de pompare pentru instalaţia de │ │ │ │ │
│ │ │ │filtrare - 1 buc. (grup de pompare format │ │ │ │ │
│ │ │ │din 3 electropompe, panou de comandă, │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie şi automatizare, vas hidrofor │ │ │ │ │
│ │ │ │vertical de 100 l, colector absorbţie din │ │ │ │ │
│ │ │ │inox, colector de refulare din inox, suport │ │ │ │ │
│ │ │ │pompe, suport panou, elemente de instalaţii:│ │ │ │ │
│ │ │ │robineţi racorduri antivibrante, flanşe, │ │ │ │ │
│ │ │ │manometru, elemente de comandă: plutitoare │ │ │ │ │
│ │ │ │electrice, presostate, microîntrerupătoare);│ │ │ │ │
│ │ │ │3. modul de filtre de deferizare - 1 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │(rezervoare pentru mediul filtrant din │ │ │ │ │
│ │ │ │polietilenă armată cu fibră de sticlă, │ │ │ │ │
│ │ │ │coloane interne de apă, mediu filtrant în │ │ │ │ │
│ │ │ │3 straturi cu diferite granulaţii, sisteme │ │ │ │ │
│ │ │ │automate de valve pentru spălarea inversă │ │ │ │ │
│ │ │ │a mediului filtrant, sisteme electronice │ │ │ │ │
│ │ │ │automate pentru comanda valvelor, │ │ │ │ │
│ │ │ │debitmetre); │ │ │ │ │
│ │ │ │4.modul de pompare către consumatori-1 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │(grup de pompare format din două electro- │ │ │ │ │
│ │ │ │pompe multietajate, verticale, panou de │ │ │ │ │
│ │ │ │comandă, protecţie şi automatizare, vase │ │ │ │ │
│ │ │ │de hidrofor verticale de 24 l, colector de │ │ │ │ │
│ │ │ │refulare din inox, colector de absorbţie │ │ │ │ │
│ │ │ │din inox, suport pompe, suport panou, │ │ │ │ │
│ │ │ │elemente de instalaţii - robineţi, │ │ │ │ │
│ │ │ │racorduri antivibrante, manometru, elemente │ │ │ │ │
│ │ │ │de comandă - traductoare de presiune, │ │ │ │ │
│ │ │ │plutitor electric, presostat); │ │ │ │ │
│ │ │ │5. modul de sterilizare cu raze UV-1 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │(cameră închisă de iradiere cu raze UV, │ │ │ │ │
│ │ │ │surse de raze UV, panou de alimentare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie); │ │ │ │ │
│ │ │ │6. modul de posttratare (postclorinare) │ │ │ │ │
│ │ │ │- 1 buc. (pompa dozatoare cu comandă prin │ │ │ │ │
│ │ │ │impulsuri, tip ME 1-I 02/11 cu sonda de │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel, contor de impulsuri tip WPH-I; │ │ │ │ │
│ │ │ │7. modul de menţinere a presiunii pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │comanda hidraulică a filtrelor de │ │ │ │ │
│ │ │ │deferizare - 1 buc. (filtru impurităţi cu │ │ │ │ │
│ │ │ │cartuş de 50 microni, vas hidrofor, supapă │ │ │ │ │
│ │ │ │de sens, manometru, robineţi de separaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │şi robinet de golire, racord cu 5 căi, │ │ │ │ │
│ │ │ │furtunuri şi elemente de legătură), │ │ │ │ │
│ │ │ │gard 24 ml. │ │ │ │ │
│ │ │ │III. Sistem pompare apă PSI - 1 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │IV. Generator de curent - 1 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │V. Rezervor metalic suprateran 220 mc-1 buc.│ │ │ │ │
│ │ │ │VI. Sistem telegestiune - 1 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │VII. Modul de evacuare apă tehnologică │ │ │ │ │
│ │ │ │reziduală - 1 buc. instalaţii antiefracţie │ │ │ │ │
│ │ │ │VIII. Rezervor 100 mc │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│41 │ 1.8 │Reţea de │Reţea de canalizare din conducte: │ 2012 │1.366.975│Legea nr. 213 │ 1998 │
│ │ │canalizare mena- │- PVC KG Dn 200 - 4.093 m, │ │ │ │ │
│ │ │jeră în locali- │- PVC KG Dn 250 - 1.427 m │ │ │ │ │
│ │ │tăţile Fotoş- │- PEHD 63X2,5 mm - 420 m │ │ │ │ │
│ │ │Mărtănuş │Cămine de canalizare din polipropilenă: │ │ │ │ │
│ │ │ │- D 400 - 102 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │- D 600 - 5 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │- D 1.000 - 31 buc. │ │ │ │ │
│ │ │ │Staţii de pompare: │ │ │ │ │
│ │ │ │- SP 1 - format din cămin PE D 1.000 mm; │ │ │ │ │
│ │ │ │H = 2,7 m echipat cu 2 electropompe │ │ │ │ │
│ │ │ │submersibile - SP2 - format din cămin │ │ │ │ │
│ │ │ │din PE D 1.000 mm H = 4,3 m echipat │ │ │ │ │
│ │ │ │cu 2 electropompe submersibile │ │ │ │ │
└───┴────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┘

                 _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016