Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 443 din 4 iulie 2013  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 443 din 4 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 425 din 12 iulie 2013
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)",
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────

    2. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^2
    Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Banca, Costeşti, Albeşti, Huşi, Duda Epureni şi Drânceni din judeţul Vaslui, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."


    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Banca, Costeşti, Albeşti, Huşi, Duda Epureni şi Drânceni din judeţul Vaslui, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. III
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. I pct. 1, aflate pe raza localităţii Banca, Costeşti, Albeşti, Huşi, Duda Epureni şi Drânceni din judeţul Vaslui, sunt în cuantum total 70 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)".

    ART. IV
    Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. V
    Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. VI
    Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul delegat pentru proiecte de
                    infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,
                    Alexandru Năstase,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Ion Moraru
                    p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                    Dan Manolescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru buget,
                    Liviu Voinea
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 iulie 2013.
    Nr. 443.
    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2010)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    "Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) şi DN 24B Crasna-Albiţa
    (DN 24B km 0+000 - km 47+881)" pe raza localităţilor Banca, Costeşti, Albeşti, Huşi, Duda Epureni şi Drânceni
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬──────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │Număr │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │despăgubire│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │ │ │Categoria │cadastral│Număr │Suprafaţa│de │construcţiilor│a terenului│
│crt.│Judeţul│administrativ-│proprietarului/│Tarlaua│Parcela│de │(număr │carte │totală │expropriat│de expropriat │conform │
│ │ │teritorială │deţinătoruluide│ │ │folosinţă │topo) │funciară│(mp) │(mp) │(mp) │Legii │
│ │ │ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.225/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│1 │Vaslui │Banca │Albu Vasile, │61 │1618/5 │A │70300 │70300 │50016 │107 │ │61,53 │
│ │ │ │Albu Elena │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│2 │Vaslui │Banca │Popovici Elvis │64 │1667/1 │A │ │ │55000 │65 │ │37,38 │
│ │ │ │Daniel │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Vinatoru │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│3 │Vaslui │Banca │Vasile, │63 │1639/1 │extravilan│71197 │71197 │31479 │595 │ │342,13 │
│ │ │ │Vinatoru Simona│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│4 │Vaslui │Banca │Proprietar │63 │1639 │A │ │ │ │19 │ │10,93 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│5 │Vaslui │Banca │S.C. Transmir -│63 │1638/3 │A │70098 │70098 │5797 │66 │ │37,95 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Hergelegiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Vaslui │Banca │Tolea Ioan, │64 │1658/1 │A │ │ │100000 │9 │ │5,18 │
│ │ │ │Tolea Neculai, │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tolea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dacu Tinca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│7 │Vaslui │Banca │Manolache │64 │1654/1 │P │3775 │ │839 │649 │ │1.865,88 │
│ │ │ │Toader │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│8 │Vaslui │Banca │Durlai Toma │T3 │V22 │V │ │ │4000 │16 │ │64,4 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│9 │Vaslui │Banca │Liviu Ganea │56 │1545 │Cc │ │ │2000 │41 │ │471,5 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│10 │Vaslui │Banca │Balan Marius │56 │1545 │Cc │ │ │2000 │249 │ │2.863,5 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│11 │Vaslui │Banca │Proprietar │56 │1545 │P │ │ │3000 │765 │ │2.199,38 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│12 │Vaslui │Banca │Subtirelu Gigi │61 │1618/4 │A │ │ │50000 │223 │ │128,23 │
│ │ │ │Pati │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cc │ │ │ │ │129 │1.058 │
│13 │Vaslui │Banca │Costache Danila│56 │1545 │intravilan│ │ │1000 ├──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │230 │ │1.587 │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│14 │Vaslui │Banca │Proprietar │56 │1545 │P │ │ │1200 │240 │ │690 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│15 │Vaslui │Banca │S.C. Vanbet - │56 │1531 │Cc │70688 │70688 │15000 │1825 │ │20.987,5 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│16 │Vaslui │Banca │Apostu Ionel, │56/5 │535/2 │A │671 │71379 │10000 │447 │ │257,03 │
│ │ │ │Apostu Oneta │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│17 │Vaslui │Banca │Proprietar │8 │1505 │A │ │ │16200 │161 │ │92,58 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│18 │Vaslui │Banca │Apostu Carmen- │56 │1535/3 │A │911 │70085 │11001 │27 │ │15,53 │
│ │ │ │Luminita-Ana │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│19 │Vaslui │Banca │Neamtu Liliana │56 │1535/3 │A │910 │70084 │11001 │95 │ │54,63 │
│ │ │ │Aurora │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│20 │Vaslui │Banca │Jegan Vladimir,│64 │1638/1 │A │112 │71762 │10000 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │Jegan Georgeta │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│21 │Vaslui │Banca │Iacob Simona │64 │1638/1 │A │113 │71472 │8100 │18 │ │10,35 │
│ │ │ │Liliana │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│22 │Vaslui │Banca │Danie Gheorghe,│114 │9 │Cc │127 │71740 │1389 │4 │ │46 │
│ │ │ │Maria │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│23 │Vaslui │Banca │Moldovanu │61 │1618/3 │A │ │ │20000 │165 │ │94,88 │
│ │ │ │Stefan │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│24 │Vaslui │Banca │Cernat V. │12 │307/9 │A │70342 │70342 │30000 │1663 │ │956,23 │
│ │ │ │Alixandru │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│25 │Vaslui │Banca │S.C. Vanbet – │13 │333/13 │A │347 │71798 │16506 │115 │ │66,13 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│26 │Vaslui │Banca │Ganea Safta │13 │325/14 │A │ │ │7622 │96 │ │55,2 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│27 │Vaslui │Banca │Ganea Safta │13 │325/14 │A │ │ │7622 │17 │ │9,78 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │TF244, │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Vaslui │Banca │Iacob Alexandru│ │TF248, │Cc │ │ │19322 │330 │ │3.795 │
│ │ │ │ │ │HB243, │intravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CC247 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │TF244, │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │Vaslui │Banca │Iacob Alexandru│ │TF248, │Hb │ │ │19322 │5 │ │1,73 │
│ │ │ │ │ │HB243, │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CC247 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Topala Aida, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Topala Bogdan │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│30 │Vaslui │Banca │Lucian, │8 │128/12 │extravilan│516 │71485 │1019 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │Topala Bianca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clementina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│31 │Vaslui │Banca │Tugulea │8 │128/3 │A │ │ │10900 │299 │ │171,93 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│32 │Vaslui │Banca │Proprietar │8 │128 │A │ │ │5781 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│33 │Vaslui │Banca │Codreanu Iacob │8 │128/2 │A │ │ │42200 │26 │ │14,95 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Grigoriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neculai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grigoriu Maria,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tihovschi │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│34 │Vaslui │Banca │Didina, │61 │1618/2 │extravilan│ │ │30000 │22 │ │12,65 │
│ │ │ │Grigoriu Ervant│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │George, Vasiliu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eleonora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│35 │Vaslui │Banca │Filichi │8 │126/15 │A │ │ │10000 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Jacota Hristea,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jacota Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jacota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jacota │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│36 │Vaslui │Banca │Adrian, Ivan │8 │126/14 │extravilan│ │ │20000 │9 │ │5,18 │
│ │ │ │Felicia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Borzas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecaterina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petrusca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│37 │Vaslui │Banca │Navarache │8 │126/11 │A │ │ │10000 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │Hristache │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│38 │Vaslui │Banca │Cozma Ion │8 │126/10 │A │ │ │11800 │3 │ │1,73 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│39 │Vaslui │Banca │Codreanu Iacob │9 │210/11 │A │ │ │8200 │32 │ │18,4 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│40 │Vaslui │Banca │Mustata Sofia │20 │464 │A │733 │ │1293 │9 │ │31,05 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│41 │Vaslui │Banca │Jacota Victor │8 │126/5 │A │ │ │40000 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│42 │Vaslui │Banca │Bahna Petrica │8 │126/4 │A │3681 │ │5009 │43 │ │24,73 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│43 │Vaslui │Banca │Bahna Petrica │8 │126/4 │A │3680 │ │10002 │40 │ │23 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│44 │Vaslui │Banca │S.C. Migdalin -│1 │35 │P │70296 │70296 │20086 │171 │ │491,63 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Grigoriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neculai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grigoriu Maria,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tihovschi │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│45 │Vaslui │Banca │Didina, │61 │1618/2 │extravilan│ │ │30000 │128 │ │73,6 │
│ │ │ │Grigoriu Ervant│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │George, Vasiliu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Jana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Eleonora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│46 │Vaslui │Banca │S.C. Migdalin –│1 │35 │Cc │70296 │70296 │20086 │379 │ │4.358,5 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│47 │Vaslui │Banca │S.C. Migdalin –│1 │35 │P │70296 │70296 │20086 │51 │ │146,63 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│48 │Vaslui │Banca │Dinu Aurica │4 │44/1 │P │70822 │70822 │13000 │280 │ │112,7 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│49 │Vaslui │Banca │Giusca I. │59 │1586/1 │A │940 │ │80764 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │Vasile │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Schlunsky │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│50 │Vaslui │Banca │Elena, │63 │1638/1 │extravilan│349 │ │120104 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │Enache Georgeta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Schlunsky │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│51 │Vaslui │Banca │Elena, │63 │1638/1 │extravilan│349 │ │120104 │1375 │ │790,63 │
│ │ │ │Enache Georgeta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│52 │Vaslui │Banca │Hagiu Neculai │64 │1667/2 │A │ │ │100000 │115 │ │66,13 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cirjontu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │Vaslui │Costeşti │Silvestru, │23 │1 │A │70393 │70393 │2205 │7 │ │4,03 │
│ │ │ │Cirjontu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│54 │Vaslui │Costeşti │Stratulai │23 │2 │A │ │ │4290 │98 │ │56,35 │
│ │ │ │Petrache │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│55 │Vaslui │Costeşti │Ivanica Sandu │23 │3 │A │ │ │4070 │69 │ │39,68 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│56 │Vaslui │Costeşti │Ivanica Costica│23 │4 │A │ │ │4000 │16 │ │9,2 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│57 │Vaslui │Costeşti │Petrovici Tinca│23 │ │A │ │ │ │1 │ │3,45 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┤70434 │70434 │4599 ├──────────┼──────────────┼───────────┤
│58 │Vaslui │Costeşti │Petrovici Tinca│23 │ │Cc │ │ │ │3 │ │34,5 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│59 │Vaslui │Costeşti │Panainte │23 │ │A │463 │70637 │1348 │12 │ │6,9 │
│ │ │ │Ecaterina │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│60 │Vaslui │Costeşti │Mocanu Enache, │23 │105 │A │110/1 │70638 │7614 │37 │ │21,28 │
│ │ │ │Mocanu Anelia │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│61 │Vaslui │Costeşti │Badarau I. │23 │158 │A │ │ │6000 │3 │ │1,73 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│62 │Vaslui │Costeşti │Badarau Ghe. │23 │159 │A │ │ │4000 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │Alex │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Popa Constantin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Vaslui │Costeşti │Valeria, │23 │160 │A │90 │ │28747 │76 │ │43,7 │
│ │ │ │Teodorescu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Most. Guzgan │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│64 │Vaslui │Costeşti │Ghe. │23 │161 │extravilan│ │ │7919 │25 │ │14,38 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│65 │Vaslui │Costeşti │Hoba M. │23 │162 │A │ │ │2464 │7 │ │4,03 │
│ │ │ │Constantin │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│66 │Vaslui │Costeşti │Carare C. │23 │163 │A │ │ │3580 │9 │ │5,18 │
│ │ │ │Vasile │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│67 │Vaslui │Costeşti │Badarau I. │23 │164 │A │ │ │10100 │21 │ │12,08 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│68 │Vaslui │Costeşti │Most. Badarau │23 │165 │A │ │ │6550 │10 │ │5,75 │
│ │ │ │Maranda │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Most. Badarau │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│69 │Vaslui │Costeşti │I. │23 │166 │extravilan│ │ │6000 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│70 │Vaslui │Costeşti │Badarau V. Ion │23 │166/1 │A │ │ │5000 │2 │ │1,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│71 │Vaslui │Costeşti │Zamfir Carmen │23 │227 │A │70252 │70252 │6650 │32 │ │18,4 │
│ │ │ │Daniela │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│72 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │23 │ │A │ │ │10209 │417 │ │239,78 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│73 │Vaslui │Costeşti │Moraru Vasile │23 │ │A │ │ │1350 │108 │ │62,1 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│74 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │23 │ │A │ │ │3471 │365 │ │209,88 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│75 │Vaslui │Costeşti │Arsene Neculai │39 │910/52 │A │ │ │30000 │222 │ │127,65 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│76 │Vaslui │Costeşti │S.C. Robin - │ │1087 │Cc │70029 │70029 │12071 │36 │ │414 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│77 │Vaslui │Costeşti │Rusu Gh. Vasile│48 │1078/14│A │ │ │11000 │17 │ │9,78 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│78 │Vaslui │Costeşti │Lacatus │48 │1078/15│A │ │ │1400 │3 │ │1,73 │
│ │ │ │Haralambie │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│79 │Vaslui │Costeşti │Haba C. Ion │48 │1078/16│A │ │ │1100 │2 │ │1,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│80 │Vaslui │Costeşti │Dobre Fanica │48 │1078/18│A │ │ │6000 │12 │ │6,9 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│81 │Vaslui │Costeşti │Albu Iordache │48 │1078/ │A │ │ │4034 │8 │ │4,6 │
│ │ │ │ │ │18/1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│82 │Vaslui │Costeşti │Condurache Ana │48 │1078/19│A │ │ │5600 │11 │ │6,33 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│83 │Vaslui │Costeşti │Panainte │48 │1078/21│A │ │ │5000 │9 │ │5,18 │
│ │ │ │Marghioala │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Hututuc Rarita,│ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│84 │Vaslui │Costeşti │Hututuc V. │48 │1078/22│extravilan│431 │70646 │20400 │25 │ │14,38 │
│ │ │ │Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│85 │Vaslui │Costeşti │Baciu T. │48 │1078/23│A │ │ │5000 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │Constantin │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│86 │Vaslui │Costeşti │Panainte │48 │1078/24│A │ │ │7500 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │Ruxandra │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│87 │Vaslui │Costeşti │Vasluianu │48 │1078/25│A │ │ │6700 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Victoria │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Stan Costache, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chirvae │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│88 │Vaslui │Costeşti │Chirila, │48 │1078/28│extravilan│ │ │12643 │10 │ │5,75 │
│ │ │ │Nestean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │V.Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│89 │Vaslui │Costeşti │Balcica T. │48 │1078/ │A │ │ │3400 │2 │ │1,15 │
│ │ │ │Gheorghe │ │29/1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│90 │Vaslui │Costeşti │Badarau I. │48 │1078/30│A │ │ │9600 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│91 │Vaslui │Costeşti │Baciu T. Vasile│48 │1078/32│A │ │ │5000 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│92 │Vaslui │Costeşti │Trofin Domnica │43 │992/1 │A │ │ │15000 │282 │ │162,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│93 │Vaslui │Costeşti │Lacatus St. │43 │992/2 │A │ │ │9900 │124 │ │71,3 │
│ │ │ │Neculai │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│94 │Vaslui │Costeşti │Blanaru Toader │43 │992/3 │A │ │ │10000 │122 │ │70,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│95 │Vaslui │Costeşti │Blanaru Elena │43 │992/4 │A │ │ │6453 │23 │ │13,23 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│96 │Vaslui │Costeşti │Dobre Cristea │42 │975/1/ │A │ │ │5000 │89 │ │51,18 │
│ │ │ │ │ │10 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Postolache │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │Vaslui │Costeşti │Constantin, │42 │975/1/9│A │ │ │5000 │16 │ │9,2 │
│ │ │ │Postolache │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Adela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│98 │Vaslui │Costeşti │Chirvasa │42 │975/1/ │A │ │ │11400 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │Dumitru │ │8/4 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cirjontu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│99 │Vaslui │Costeşti │Mihaela, │42 │5 │A │70297 │70297 │5710 │8 │ │4,6 │
│ │ │ │Cirjontu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvestru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cirjontu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │Vaslui │Costeşti │Mihaela, │42 │6 │A │70335 │70335 │8500 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Cirjontu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvestru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cirjontu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihaela, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cirjontu │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│101 │Vaslui │Costeşti │Silvestru, │42 │975/1/5│extravilan│70292 │70292 │30000 │26 │ │14,95 │
│ │ │ │Bejenaru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Minodora, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bejenaru Emil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cirjontu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│102 │Vaslui │Costeşti │Mihaela, │42 │975/1/ │A │70345 │70345 │5000 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │Cirjontu │ │14 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvestru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│103 │Vaslui │Costeşti │Cristea Sotir │42 │ │A │ │ │30000 │19 │ │10,93 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│104 │Vaslui │Costeşti │Iancu Zoe │42 │975/1/2│A │ │ │30000 │30 │ │17,25 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│105 │Vaslui │Costeşti │Alexandrache │42 │975/1/1│A │ │ │12100 │12 │ │6,9 │
│ │ │ │Niculai │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│106 │Vaslui │Costeşti │Alexandrache │42 │975/1/ │A │ │ │87890 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │Georgica │ │1/1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Istrate Viorel.│ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│107 │Vaslui │Costeşti │Istrate │42 │970/136│extravilan│70103 │70103 │13999 │25 │ │14,38 │
│ │ │ │Aurelia Lidia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Vraciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 │Vaslui │Costeşti │Luminita, │47 │1064/24│A │469 │70648 │198341 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │Valcan │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Oana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Corciova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Otilia, │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│109 │Vaslui │Costeşti │Corciova Dan, │47 │1070/27│extravilan│342 │ │49805 │93 │ │53,48 │
│ │ │ │Corciova Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│110 │Vaslui │Costeşti │Smintina │47 │1070/33│A │ │ │10200 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│111 │Vaslui │Costeşti │Darie Mihai │47 │1070/34│A │ │ │10300 │54 │ │31,05 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│112 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │47 │1070/35│A │ │ │7346 │31 │ │17,83 │
│ │ │ │particular* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│113 │Vaslui │Costeşti │Botez Emilia │40 │922/1/ │A │ │ │16826 │12 │ │6,9 │
│ │ │ │ │ │39 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│114 │Vaslui │Costeşti │Botez Radu │40 │922/1/ │A │ │ │20000 │111 │ │63,83 │
│ │ │ │ │ │38 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│115 │Vaslui │Costeşti │Jora Alecu │40 │922/1/ │A │ │ │26400 │87 │ │50,03 │
│ │ │ │ │ │37 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│116 │Vaslui │Costeşti │S.C. Salcamul -│40 │922/1 │A │18/2 │70643 │4987 │128 │ │73,6 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. Monific │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│117 │Vaslui │Costeşti │Grup – │40 │922/1 │extravilan│18/1 │70649 │5011 │82 │ │47,15 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│118 │Vaslui │Costeşti │S.C. Sagem – │40 │922/36 │A │530 │70642 │1090 │69 │ │39,68 │
│ │ │ │S.R.L. Rosiesti│ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│119 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │40 │922/37 │A │ │ │327 │64 │ │36,8 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│120 │Vaslui │Costeşti │Nezelschi Sifia│38 │905/80 │A │ │ │34782 │8 │ │4,6 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│121 │Vaslui │Costeşti │Agudaru Olimpia│38 │905/78 │A │ │ │9829 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│122 │Vaslui │Costeşti │Carjontu Ioan │38 │905/77/│A │ │ │4966 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │ │ │1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│123 │Vaslui │Costeşti │Blanaru Lascar │38 │905/77 │A │ │ │14266 │11 │ │6,33 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Luculeasa Ioan,│ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│124 │Vaslui │Costeşti │Luculeasa │38 │905/76 │extravilan│70314 │70314 │8200 │41 │ │23,58 │
│ │ │ │Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│125 │Vaslui │Costeşti │Oprea Mandita │38 │905/74 │A │ │ │8198 │113 │ │64,98 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│126 │Vaslui │Costeşti │Popovici │38 │905/71 │A │ │ │9448 │91 │ │52,33 │
│ │ │ │Frasina │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│127 │Vaslui │Costeşti │Creanga Elena │38 │905/70 │A │ │ │5298 │52 │ │29,9 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│128 │Vaslui │Costeşti │Anghelus Vasile│38 │905/69 │A │ │ │6738 │36 │ │20,7 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│129 │Vaslui │Costeşti │Teodorescu │38 │905/66 │A │ │ │17616 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │Ionel │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│130 │Vaslui │Costeşti │Horduna Petru │38 │905/63 │A │ │ │5198 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │Malaet │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│131 │Vaslui │Costeşti │Balaur Gheorghe│38 │905/62 │A │ │ │2943 │2 │ │1,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│132 │Vaslui │Costeşti │Chirvase Lascar│38 │905/61 │A │ │ │4898 │20 │ │11,5 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│133 │Vaslui │Costeşti │Carare Toader │38 │905/60 │A │ │ │3344 │16 │ │9,2 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│134 │Vaslui │Costeşti │Pascal Ilie │38 │905/59 │A │ │ │2673 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│135 │Vaslui │Costeşti │Chirvase Ioan │38 │905/58 │A │ │ │3013 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│136 │Vaslui │Costeşti │Carare Lulu │38 │905/56 │A │ │ │7898 │60 │ │34,5 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│137 │Vaslui │Costeşti │Cotae Catinca │38 │905/55 │A │ │ │7298 │40 │ │23 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│138 │Vaslui │Costeşti │Chirvase V. │38 │905/54 │A │ │ │5130 │24 │ │13,8 │
│ │ │ │Toader │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│139 │Vaslui │Costeşti │Trofin Adela │38 │905/53 │A │ │ │3098 │16 │ │9,2 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Chirvase Emil, │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│140 │Vaslui │Costeşti │Chirvase │38 │905/52 │extravilan│ │ │4498 │25 │ │14,38 │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│141 │Vaslui │Costeşti │Popa Costica │38 │905/50 │A │ │ │9898 │44 │ │25,3 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│142 │Vaslui │Costeşti │Jora Alecu │38 │905/49 │A │ │ │11098 │51 │ │29,33 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│143 │Vaslui │Costeşti │Chirvase │38 │905/48/│A │ │ │7576 │46 │ │26,45 │
│ │ │ │Tomescu │ │1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│144 │Vaslui │Costeşti │Chirvase │38 │905/48 │A │ │ │4994 │28 │ │16,1 │
│ │ │ │Tomescu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│145 │Vaslui │Costeşti │Darascu Ioan │38 │905/47 │A │107 │70640 │11725 │80 │ │46 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│146 │Vaslui │Costeşti │Codreanu Elena │38 │905/46 │A │ │ │10128 │154 │ │88,55 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│147 │Vaslui │Costeşti │Helgiu Vasile │38 │905/45 │A │ │ │5941 │168 │ │96,6 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│148 │Vaslui │Costeşti │Haba Sofia │38 │905/44 │A │ │ │2398 │73 │ │41,98 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│149 │Vaslui │Costeşti │Tiplea Ion │38 │905/43 │A │ │ │1898 │57 │ │32,78 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│150 │Vaslui │Costeşti │Carare Gheorghe│38 │905/42 │A │ │ │5043 │148 │ │85,1 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│151 │Vaslui │Costeşti │Balaur Vasile │38 │905/41 │A │ │ │7158 │194 │ │111,55 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│152 │Vaslui │Costeşti │Carare Iancu │38 │905/40 │A │ │ │8088 │124 │ │71,3 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│153 │Vaslui │Costeşti │Balaur Maria, │38 │905/39 │A │ │ │4255 │23 │ │13,23 │
│ │ │ │Cucu Elena │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│154 │Vaslui │Costeşti │Haba Gh. Ion │38 │905/38 │A │ │ │3498 │19 │ │10,93 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│155 │Vaslui │Costeşti │Horduna Costica│38 │905/37 │A │ │ │6698 │34 │ │19,55 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│156 │Vaslui │Costeşti │Carare Natalia │38 │905/36 │A │ │ │8298 │39 │ │22,43 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│157 │Vaslui │Costeşti │Balan St. │38 │905/35 │A │ │ │3098 │14 │ │8,05 │
│ │ │ │Constantin │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│158 │Vaslui │Costeşti │Oprea Paul │38 │905/34 │A │ │ │3398 │16 │ │9,2 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│159 │Vaslui │Costeşti │Carare Maria │38 │905/33 │A │ │ │6493 │29 │ │16,68 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│160 │Vaslui │Costeşti │Carare Toader │38 │905/32 │A │ │ │4398 │18 │ │10,35 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│161 │Vaslui │Costeşti │Tomescu Frosa, │38 │905/31 │A │ │ │5618 │22 │ │12,65 │
│ │ │ │Apetrei Veta │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│162 │Vaslui │Costeşti │Bolea U. │38 │905/30 │A │ │ │3498 │14 │ │8,05 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│163 │Vaslui │Costeşti │Bolea Elena │38 │905/29 │A │ │ │3218 │13 │ │7,48 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│164 │Vaslui │Costeşti │Bolea Pavel │38 │905/28 │A │ │ │5511 │23 │ │13,23 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│165 │Vaslui │Costeşti │Carjontu │38 │905/27 │A │ │ │10158 │45 │ │25,88 │
│ │ │ │Neculai │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│166 │Vaslui │Costeşti │Constantinescu │38 │905/26/│A │ │ │9898 │41 │ │23,58 │
│ │ │ │Ion │ │1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│167 │Vaslui │Costeşti │Harnaghea │38 │905/26 │A │ │ │9475 │34 │ │19,55 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│168 │Vaslui │Costeşti │Tiplea T. │38 │905/25 │A │ │ │7085 │28 │ │16,1 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│169 │Vaslui │Costeşti │Carare D. │38 │905/24 │A │ │ │6973 │31 │ │17,83 │
│ │ │ │Constantin │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Luculeasa Ioan,│ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│170 │Vaslui │Costeşti │Luculeasa │38 │905/23 │extravilan│70227 │70227 │1745 │41 │ │23,58 │
│ │ │ │Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│171 │Vaslui │Costeşti │Dudau Alec │38 │905/23 │A │ │ │3600 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│172 │Vaslui │Costeşti │Spiridon Mihai │38 │905/22 │A │ │ │5737 │24 │ │13,8 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│173 │Vaslui │Costeşti │Moraru Vasile │38 │905/21 │A │ │ │3870 │17 │ │9,78 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│174 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │38 │ │A │ │ │28712 │443 │ │254,73 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│175 │Vaslui │Costeşti │Helgiu Alec │38 │905/9 │A │ │ │12000 │83 │ │47,73 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│176 │Vaslui │Costeşti │Brad Ilie │38 │905/8/1│A │ │ │4000 │29 │ │16,68 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│177 │Vaslui │Costeşti │Banica Susana │38 │905/8 │A │ │ │3782 │28 │ │16,1 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│178 │Vaslui │Costeşti │Mircea Dumitru │38 │905/7 │A │ │ │13000 │102 │ │58,65 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│179 │Vaslui │Costeşti │Balaur I. │38 │905/6 │A │ │ │10000 │79 │ │45,43 │
│ │ │ │Vasile │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│180 │Vaslui │Costeşti │Balauru │38 │905/5 │A │ │ │5000 │37 │ │21,28 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│181 │Vaslui │Costeşti │Tiplea Pavel │38 │905/4 │A │ │ │5026 │30 │ │17,25 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│182 │Vaslui │Costeşti │Spiridon Mihai │38 │905/3 │A │ │ │2640 │13 │ │7,48 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│183 │Vaslui │Costeşti │Basescu Neculai│38 │905/2 │A │ │ │2560 │10 │ │5,75 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Parnavel I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │Vaslui │Costeşti │Gabriel, │38 │905/1 │A │70270 │70270 │913 │14 │ │8,05 │
│ │ │ │Parnavel │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lacramioara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│185 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │26 │534 │A │ │ │4600 │34 │ │19,55 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│186 │Vaslui │Costeşti │Andrei │26 │133 │A │70280 │70280 │7000 │31 │ │17,83 │
│ │ │ │Zizi-Cristinela│ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│187 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │26 │534 │A │ │ │3920 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│188 │Vaslui │Costeşti │Chirvase Ion │22 │97 │A │ │ │13049 │348 │ │200,1 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│189 │Vaslui │Costeşti │Diaconu │22 │96 │A │306 │70635 │6000 │34 │ │19,55 │
│ │ │ │Georgeta │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│190 │Vaslui │Costeşti │Chirvase │22 │95 │A │ │ │5641 │22 │ │12,65 │
│ │ │ │Constantin │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│191 │Vaslui │Costeşti │Tiron Maria │22 │94 │A │70249 │70249 │14452 │47 │ │27,03 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│192 │Vaslui │Costeşti │Dumitru V. │22 │93 │A │565 │70639 │23203 │103 │ │59,23 │
│ │ │ │Rodica │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│193 │Vaslui │Costeşti │Stoica Maria │22 │92 │A │567 │70650 │6410 │19 │ │10,93 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cozma │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│194 │Vaslui │Costeşti │Constantin │22 │91 │extravilan│571 │70644 │5351 │12 │ │6,9 │
│ │ │ │Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│195 │Vaslui │Costeşti │Blanaru Ion │22 │90 │A │ │ │10009 │13 │ │7,48 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│196 │Vaslui │Costeşti │Burghelea │22 │89 │A │ │ │1256 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│197 │Vaslui │Costeşti │Rusu Vasile │22 │88 │A │ │ │4064 │4 │ │2,3 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│198 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │22 │87 │A │ │ │11154 │16 │ │9,2 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│199 │Vaslui │Costeşti │Berescu Mihaela│22 │86 │A │ │ │5010 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│200 │Vaslui │Costeşti │Blanaru Ioan │22 │85 │A │ │ │4021 │8 │ │4,6 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│201 │Vaslui │Costeşti │Proprietar │22 │ │A │ │ │16775 │3 │ │1,73 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│202 │Vaslui │Costeşti │Panainte A. │22 │ │A │ │ │7615 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Vasile │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│203 │Vaslui │Costeşti │ │22 │499 │Dr │ │ │ │2 │ │23 │
│ │ │ │S.C. Plantagro │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤COM - S.R.L. ├───────┼───────┼──────────┤70235 │70235 │27879 ├──────────┼──────────────┼───────────┤
│204 │Vaslui │Costeşti │ │22 │499 │Cc │ │ │ │13 │ │149,5 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│205 │Vaslui │Costeşti │S.C. Plantagro │22 │499 │Cc │70183 │70183 │1192 │6 │ │69 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│206 │Vaslui │Costeşti │S.C. Plantagro │22 │499 │Cc │70182 │70182 │2063 │7 │ │80,5 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Dragus │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│207 │Vaslui │Costeşti │Valerica, │5 │20 │extravilan│147 │70636 │25252 │3 │ │1,73 │
│ │ │ │Dragus Emanoela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┴───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│208 │Vaslui │Albeşti │Voicu V. │intravilan │CC │ │ │3704 │32 │ │257,6 │
│ │ │ │Neculai │Crasna │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┬───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│209 │Vaslui │Albeşti │Tanase Gheorghe│27 │831 │A │ │ │3626 │33 │ │94,88 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│210 │Vaslui │Albeşti │Bolat Cornel │27 │831 │CC │ │ │3213 │23 │ │185,15 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│211 │Vaslui │Albeşti │Pavel │27 │831/11 │CC │ │ │2720 │40 │ │322 │
│ │ │ │Constantin │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│212 │Vaslui │Albeşti │Harjau Marita │27 │831/43 │A │ │ │1800 │8 │ │4,6 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│213 │Vaslui │Albeşti │Coseru C. Maria│27 │831/44 │A │ │ │2913 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│214 │Vaslui │Albeşti │Liviu Ion │27 │831/45 │A │ │ │4369 │34 │ │19,55 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│215 │Vaslui │Albeşti │Bulgaru Ghe. │27 │831/46 │A │ │ │1820 │18 │ │10,35 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│216 │Vaslui │Albeşti │Mogaldea │27 │831/47 │A │ │ │4353 │53 │ │30,48 │
│ │ │ │Constantin │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│217 │Vaslui │Albeşti │Chicireanu │27 │831/48 │A │ │ │4003 │61 │ │35,08 │
│ │ │ │Mihai │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│218 │Vaslui │Albeşti │Zavate Ghe. │27 │831/49 │A │ │ │2676 │41 │ │23,58 │
│ │ │ │Vasile │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Ionescu St. │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│219 │Vaslui │Albeşti │Adrian, │27 │831/50 │extravilan│350 │208 │2384 │42 │ │24,15 │
│ │ │ │Ionescu Rozeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│220 │Vaslui │Albeşti │Blanaru Elisei │27 │831/51 │A │ │ │7836 │137 │ │78,78 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Ionescu St. │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│221 │Vaslui │Albeşti │Adrian, │27 │831/52 │extravilan│372 │224 │2754 │49 │ │28,18 │
│ │ │ │Ionescu Rozeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│222 │Vaslui │Albeşti │Mitache Aurel, │27 │831/58 │A │70352 │70352 │2737 │32 │ │18,4 │
│ │ │ │Mitache Mihaela│ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Bucureşteanu │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│223 │Vaslui │Albeşti │Maria │27 │831/59 │extravilan│ │ │4230 │76 │ │43,7 │
│ │ │ │Alec. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│224 │Vaslui │Albeşti │Rosca Vasile │27 │831/60 │A │ │ │1731 │35 │ │20,13 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Ionescu St. │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│225 │Vaslui │Albeşti │Adrian, │27 │831/61 │extravilan│334 │203 │5016 │112 │ │64,4 │
│ │ │ │Ionescu Rozeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Ionescu St. │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│226 │Vaslui │Albeşti │Adrian, │27 │831/62 │extravilan│337 │204 │1781 │41 │ │23,58 │
│ │ │ │Ionescu Rozeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│227 │Vaslui │Albeşti │Ranzescu Alec │27 │831/63 │A │ │ │2752 │66 │ │37,95 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Ionescu St. │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│228 │Vaslui │Albeşti │Adrian, │27 │831/64 │extravilan│356 │220 │4526 │110 │ │63,25 │
│ │ │ │Ionescu Rozeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Andronache │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│229 │Vaslui │Albeşti │Danut, │27 │831/66 │A │70369 │70369 │3481 │408 │ │234,6 │
│ │ │ │Andronache │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│230 │Vaslui │Albeşti │Tamas Camelia │ │ │A │70368 │70368 │200 │9 │ │5,18 │
│ │ │ │Alexandra │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│231 │Vaslui │Albeşti │Capraru Al. │26 │811/2 │A │406 │ │1800 │79 │ │45,43 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│232 │Vaslui │Albeşti │Barbalata V. │26 │810/15 │A │ │ │2776 │3 │ │1,73 │
│ │ │ │Ioana │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│233 │Vaslui │Albeşti │Lefter Costica │26 │810/16 │A │ │ │4157 │9 │ │5,18 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│234 │Vaslui │Albeşti │Iordache V. │26 │810/16/│A │ │ │5945 │15 │ │8,63 │
│ │ │ │Iordache │ │1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│235 │Vaslui │Albeşti │Setache Filimon│26 │810/17 │A │ │ │1892 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│236 │Vaslui │Albeşti │Bostan │26 │810/18 │A │ │ │6555 │5 │ │2,88 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│237 │Vaslui │Albeşti │Spinache D. Ion│26 │810/23 │A │ │ │6883 │18 │ │10,35 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│238 │Vaslui │Albeşti │Dobrea Victoria│26 │810/24 │A │ │ │8173 │42 │ │24,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│239 │Vaslui │Albeşti │Panainte I. │26 │810/25 │A │ │ │7802 │40 │ │23 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│240 │Vaslui │Albeşti │Leon Costache │26 │810/26 │A │ │ │6020 │6 │ │3,45 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│241 │Vaslui │Albeşti │Pavel Iordache │26 │810/35 │A │ │ │5726 │2 │ │1,15 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│242 │Vaslui │Albeşti │Roman Virgil │26 │810/36 │A │578 │ │9101 │1 │ │0,58 │
│ │ │ │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│243 │Vaslui │Albeşti │Proprietar │7 │ │A │ │ │34808 │716 │ │411,7 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. VINCON │ │4601, │Dr. │ │ │ │ │ │ │
│244 │Vaslui │Huşi │VRANCEA - S.A. │56 │4613 │extravilan│3287 │72741 │43909 │46 │ │1.058 │
│ │ │ │FOCŞANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. SCHIMB 47 │ │ │P │ │ │ │ │ │ │
│245 │Vaslui │Huşi │– │57 │4631 │intravilan│72144 │72144 │28110 │169 │ │68,02 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│246 │Vaslui │Huşi │S.C. VASEA – │52 │4406/3 │V │72190 │72190 │3110 │6 │ │207 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4459/1,│ │ │ │ │ │ │ │
│247 │Vaslui │Huşi │Alexa Anisia │52 │4469, │Pd │ │ │7750 │317 │ │255,19 │
│ │ │ │Iuliana │ │4470/1,│extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4470/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┤3697 │71492 ├─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │4459/1,│ │ │ │ │ │ │ │
│248 │Vaslui │Huşi │Alexa Anisia │52 │4469, │P │ │ │37885 │27 │ │10,87 │
│ │ │ │Iuliana │ │4470/1,│extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4470/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│249 │Vaslui │Huşi │Alexa Anisia │52 │4472/1 │A │3698 │71496 │19560 │11 │ │6,33 │
│ │ │ │Iuliana │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│250 │Vaslui │Huşi │Armanu I. Ioan,│14 │1716, │A │72048 │72048 │23280 │29 │ │667 │
│ │ │ │Armanu Teodora │ │1716/2 │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│251 │Vaslui │Huşi │Mocanu │14 │1636 │A │71826 │71826 │2003 │1 │ │23 │
│ │ │ │Sorin-Catalin │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│252 │Vaslui │Huşi │Armanu I. Ioan,│14 │1636 │A │72155 │72155 │17670 │153 │ │3.519 │
│ │ │ │Armanu Teodora │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Chiriac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│253 │Vaslui │Huşi │Constantim, │14 │1636 │A │71526 │71526 │1000 │56 │ │1.288 │
│ │ │ │Chiriac │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cornelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Murgulet │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│254 │Vaslui │Huşi │Jan-Cosmin, │14 │1636 │intravilan│3245 │71168 │1553 │40 │ │920 │
│ │ │ │Murgulet Lucia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Murgulet │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│255 │Vaslui │Huşi │Jan-Cosmin, │14 │1636 │intravilan│3246 │71167 │435 │14 │ │322 │
│ │ │ │Murgulet Lucia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Murgulet │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│256 │Vaslui │Huşi │Jan-Cosmin, │14 │1636 │intravilan│3247 │71309 │1497 │68 │ │1.564 │
│ │ │ │Murgulet Lucia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│257 │Vaslui │Huşi │Pecheanu Gelu, │14 │1636 │A │3250 │71171 │506 │83 │ │1.909 │
│ │ │ │Pecheanu Rodica│ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│258 │Vaslui │Huşi │Pecheanu Gelu, │14 │1636 │A │3251 │71166 │408 │20 │ │460 │
│ │ │ │Pecheanu Rodica│ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│259 │Vaslui │Huşi │Pecheanu Gelu, │14 │1636 │A │3254 │71170 │433 │16 │ │368 │
│ │ │ │Pecheanu Rodica│ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│260 │Vaslui │Huşi │Adam Dan │13 │1612/1 │V │ │ │1600 │4 │ │138 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│261 │Vaslui │Duda │S.C. MOPAN - │86 │1982/33│A │581 │70452 │3208 │39 │ │22,43 │
│ │ │Epureni │S.R.L. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│262 │Vaslui │Duda │Petric Maria │77 │1759/9 │A │555 │70688 │6500 │53 │ │30,48 │
│ │ │Epureni │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Ciobanu P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│263 │Vaslui │Duda │Geta, │77 │1759/6 │A │394 │70695 │21352 │161 │ │92,58 │
│ │ │Epureni │Ciobanu M. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Condrea I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │Vaslui │Duda │Costica, │77 │1759/5/│A │427 │70699 │10000 │84 │ │48,3 │
│ │ │Epureni │Condrea C. │ │2 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│265 │Vaslui │Duda │Moisa Vasile │77 │1759/5/│A │426 │70693 │5032 │43 │ │24,73 │
│ │ │Epureni │ │ │1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │Duda │Ciobanu │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│266 │Vaslui │Epureni │Maricel, │78 │1770/4 │extravilan│368 │70694 │13289 │138 │ │79,35 │
│ │ │ │Cioanu Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│267 │Vaslui │Duda │Goldstein │78 │1780/13│A │ │ │23300 │111 │ │63,83 │
│ │ │Epureni │Edith-Marta │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│268 │Vaslui │Duda │Sendrea │78 │1780/12│A │ │ │4500 │7 │ │4,03 │
│ │ │Epureni │Raul-Corneliu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│269 │Vaslui │Duda │Barbu Paul, │78 │1780/11│A │ │ │27500 │25 │ │14,38 │
│ │ │Epureni │Barbu Tinca │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│270 │Vaslui │Duda │Vintila Gh. │78 │1780/10│A │ │ │2800 │17 │ │9,78 │
│ │ │Epureni │Maria │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Avarvarei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│271 │Vaslui │Duda │Carol, │78 │1780/9 │A │ │ │2400 │6 │ │3,45 │
│ │ │Epureni │Frentescu │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Emilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│272 │Vaslui │Duda │Nafornita │78 │1780/8 │A │ │ │2500 │5 │ │2,88 │
│ │ │Epureni │Gavril │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│273 │Vaslui │Duda │Catana Maria │78 │1780/7 │A │ │ │3500 │41 │ │23,58 │
│ │ │Epureni │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│274 │Vaslui │Duda │Croitoru A. │78 │1780/6 │A │ │ │2200 │49 │ │28,18 │
│ │ │Epureni │Frent │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│275 │Vaslui │Duda │Chitic Gheorghe│78 │1780/5 │A │ │ │2000 │58 │ │33,35 │
│ │ │Epureni │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Stoica Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│276 │Vaslui │Duda │Stefan │78 │1780/4 │A │ │ │3300 │128 │ │73,6 │
│ │ │Epureni │Maria, Mantia │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Octavia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│277 │Vaslui │Duda │Butnareanu │78 │1780/3 │A │ │ │3500 │119 │ │68,43 │
│ │ │Epureni │Ecaterina │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│278 │Vaslui │Duda │Butuc Vasile │78 │1780/2 │A │ │ │2200 │133 │ │76,48 │
│ │ │Epureni │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│279 │Vaslui │Duda │Baican Mihai │78 │1780/1 │A │ │ │2500 │269 │ │154,68 │
│ │ │Epureni │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│280 │Vaslui │Duda │Proprietar │78 │1780/1/│A │ │ │1099 │478 │ │274,85 │
│ │ │Epureni │neidentificat* │ │1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│281 │Vaslui │Duda │Penisoara Ioan │59 │1560/ │A │ │ │39420 │214 │ │123,05 │
│ │ │Epureni │ │ │142 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│282 │Vaslui │Duda │Emilian, │59 │1560/ │A │300 │70689 │16358 │32 │ │18,4 │
│ │ │Epureni │Alexandru Gh. │ │143 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Liliana-Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│283 │Vaslui │Duda │Tarziu V. Maria│59 │1560/ │A │299 │70691 │16357 │54 │ │31,05 │
│ │ │Epureni │ │ │143 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│284 │Vaslui │Duda │Arhire Males │59 │1560/ │A │ │ │31450 │103 │ │59,23 │
│ │ │Epureni │Maria │ │144 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Dicu Niculina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Polojan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│285 │Vaslui │Duda │Cezar Florin, │59 │1560/ │A │ │ │36550 │172 │ │98,9 │
│ │ │Epureni │Polojan │ │145 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tinca, Mazdrag │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ghena, Polojan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Mistreanu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│286 │Vaslui │Duda │Ana-Maria, │59 │1560/ │A │70671 │70671 │27419 │151 │ │86,83 │
│ │ │Epureni │Mistreanu │ │146 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cristian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│287 │Vaslui │Duda │Paiu Ecaterina,│59 │1560/ │A │ │ │4900 │37 │ │21,28 │
│ │ │Epureni │Paiu Andrei │ │147 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│288 │Vaslui │Duda │Tudor Costel, │59 │1560/ │A │ │ │7370 │64 │ │36,8 │
│ │ │Epureni │Cernar Maria │ │148 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│289 │Vaslui │Duda │Munteanu Viorel│59 │1560/ │A │ │ │3930 │25 │ │14,38 │
│ │ │Epureni │Eugen │ │149 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│290 │Vaslui │Duda │Dascalu │59 │1560/ │A │ │ │3440 │22 │ │12,65 │
│ │ │Epureni │Gheorghe │ │150 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│291 │Vaslui │Duda │Alexa Claudiu │59 │1560/ │A │170 │70190 │34705 │202 │ │116,15 │
│ │ │Epureni │ │ │151 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│292 │Vaslui │Duda │Leon Rodica │59 │1560/ │A │171 │70690 │71882 │265 │ │152,38 │
│ │ │Epureni │ │ │152 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│293 │Vaslui │Duda │Chiriac Vasile │59 │1560/ │A │348 │ │26357 │25 │ │14,38 │
│ │ │Epureni │ │ │153/1 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│294 │Vaslui │Duda │S.C. VINCON │60 │1771/10│A │385 │ │33379 │110 │ │63,25 │
│ │ │Epureni │VRANCEA - S.A. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│295 │Vaslui │Duda │Savescu Costel │60 │1771/9 │A │283 │70083 │5500 │4 │ │2,3 │
│ │ │Epureni │ │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Darie Valentin,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Darie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│296 │Vaslui │Drânceni │Carmen, Iacob │69 │1127/12│A │79 │70484 │2626 │40 │ │138 │
│ │ │ │Dan, │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iacob Luisa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clementina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Darie Valentin,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Darie Carmen, │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│297 │Vaslui │Drânceni │Iacob Dan, │69 │1127/11│intravilan│81 │70482 │2355 │10 │ │34,5 │
│ │ │ │Iacob Luisa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Clementina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│298 │Vaslui │Drânceni │Stoica │36 │ │Cc │74 │ │3209 │14 │ │120,75 │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│299 │Vaslui │Drânceni │ │ │ │A │ │ │ │24 │ │82,8 │
│ │ │ │S.C. INDUSTRIAL│ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┤MARIAN - S.R.L.├───────┼───────┼──────────┤9/2 │70486 │3956 ├──────────┼──────────────┼───────────┤
│300 │Vaslui │Drânceni │ │ │ │Cc │ │ │ │35 │ │301,88 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│301 │Vaslui │Drânceni │S.C. AGROLUC – │76 │1229/ │A │70147 │70147 │5002 │29 │ │16,68 │
│ │ │ │S.R.L. │ │59 │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│302 │Vaslui │Drânceni │S.C. AGROLUC – │76 │1229/57│A │70143 │70143 │5002 │26 │ │14,95 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │extravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│303 │Vaslui │Drânceni │Ciobanu Miluta │ │ │A │ │ │2370 │16 │ │55,2 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│304 │Vaslui │Drânceni │Bloc locuinţe │ │ │Cc │571 │1249 │1 │ │ │8,63 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Racu Steluta, │ │902/128│Cc │ │ │ │ │ │ │
│305 │Vaslui │Drânceni │Racu │61 │902/128│intravilan│387 │70481 │1005 │35 │ │301,88 │
│ │ │ │Gheorghe │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Apetrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│306 │Vaslui │Drânceni │Geta-Cristina, │61 │ │A │70260 │70260 │2464 │23 │ │79,35 │
│ │ │ │Apetrei │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│307 │Vaslui │Drânceni │Golie Jenica │61 │ │A │ │ │4203 │11 │ │37,95 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│308 │Vaslui │Drânceni │Rădeanu Anica, │62 │904/9 │Cc │373 │70480 │2192 │35 │ │301,88 │
│ │ │ │Rădeanu Dumitru│ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│309 │Vaslui │Drânceni │Mandru Fanel │62 │ │Cc │ │ │4359 │57 │ │491,63 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Romila Albert, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Romila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│310 │Vaslui │Drânceni │Simona-Monica, │62 │901/3 │Cc │472 │70483 │1744 │42 │ │362,25 │
│ │ │ │Capraru │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ludovic- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│311 │Vaslui │Drânceni │Haimu Gheorghe │62 │901 │Cc │ │ │2000 │59 │ │508,88 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│312 │Vaslui │Drânceni │Iancu Valeriu │62 │904/1 │Cc │70439 │70439 │1000 │21 │ │181,13 │
│ │ │ │ │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│313 │Vaslui │Drânceni │Proprietar │62 │ │Cc │ │ │404 │6 │ │51,75 │
│ │ │ │neidentificat* │ │ │intravilan│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. OMV PETROM│ │ │Cc │ │ │ │ │ │ │
│314 │Vaslui │Drânceni │MARKETING - │66 │ │intravilan│70013 │70013 │19979 │77 │ │664,13 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴──────────────┴───────────────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│Total: │25.908 │129 │69.779,29 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘

──────────
    * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "proprietar neidentificat/proprietar particular", astfel cum reies din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
──────────
    NOTĂ:
    Alte date de identificare a proprietarilor şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016