Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2008 Twitter Facebook

Acte altele mai 2008

Monitorul Oficial 403 din 29 Mai 2008 (M. Of. 403/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 26 mai 2008 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 75/2008 privind normele de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) şi al alin. (5) din legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,biroul electoral central hotărăşte:art. unicarticolul 4 din hotărârea biroului electoral central nr. 75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 384 din 21 mai 2008, se completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) pot fi făcute corecţii ale cifrelor care atestă voturile valabil exprimate obţinute de competitorii electorali numai ca urmare a hotărârilor date în soluţionarea unor ...

Monitorul Oficial 392 din 23 Mai 2008 (M. Of. 392/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 511 din 14 mai 2008 pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 alineatul (5) din hotărârea guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a. şi pentru modificarea art. 4 din hotărârea guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 240 din 27 martie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care societatea comercială «fondul ...

Monitorul Oficial 391 din 23 Mai 2008 (M. Of. 391/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 521 din 21 mai 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla articolul 5 alineatele (2)-(4) din hotărârea guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 192 din 12 martie 2008, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) pentru membrii biroului electoral central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul ministerului internelor şi reformei administrative.(3) statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la ...

Monitorul Oficial 387 din 21 Mai 2008 (M. Of. 387/2008)

TRATAT din 10 septembrie 2007 de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 21 mai 2008

România şi statele unite ale americii, denumite în continuare pãrţi, vãzând convenţia de extrãdare încheiatã şi semnatã la bucureşti la 23 iulie 1924 dintre românia şi statele unite ale americii şi convenţia adiţionalã semnatã la bucureşti la 10 noiembrie 1936, luând în considerare faptul cã românia şi statele unite ale americii aplicã în prezent dispoziţiile acestor convenţii, fiind conştiente de obligaţiile asumate potrivit acordului de extrãdare dintre uniunea europeanã şi statele unite ale americii, semnat la washington dc la 25 iunie 2003, ţinând cont de necesitatea respectãrii drepturilor ...

Monitorul Oficial 382 din 20 Mai 2008 (M. Of. 382/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 492 din 14 mai 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 20 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 552 din 13 august 2007, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) valoarea totală a sprijinului financiar este de 1.375.382 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anii 2007 ...

Monitorul Oficial 364 din 13 Mai 2008 (M. Of. 364/2008)

HOTARARE nr. 457 din 21 aprilie 2008(*actualizata*) privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale (actualizata pana la data de 9 august 2011*) EMITENT: GUVERNUL -----------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 9 august 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre HOTARAREA nr. 802 din 4 august 2011.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind fondul european de dezvoltare regionalã, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l nr. 210 din 31 iulie 2006, ale regulamentului (ce) nr. 1.080/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind fondul european de dezvoltare ...

Monitorul Oficial 115 din 09 Mai 2008 (M. Of. 115/2008)

TRATAT din 7 februarie 1992 privind Uniunea Europeana (Versiunea consolidata) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: 72>JURNALUL OFICIAL AL COMUNITATILOR EUROPENE C 325/5 din 12 decembrie 2002

Majestatea sa regele belgiei, majestatea sa regina danemarcei, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii elene, majestatea sa regele spaniei, preŞedintele republicii franŢa, preŞedintele republicii irlanda, preŞedintele republicii italia, alteŢa sa regalĂ marea ducesĂ de luxembourg, majestatea sa regina olandei, preŞedintele republicii portugalia, majestatea sa regina regatului unit al marii britanii Şi irlandei de nord,deciŞi să marcheze o nouă fază în procesul de integrare europeană întreprins o dată cu instituirea comunităţilor europene,avÂnd În vedere importanţa istorică a sfârşitului divizării continentului european şi nevoia de a pune baze solide pentru construirea viitorului europei,confirmÂnd ataşamentul lor faţă de principiile libertăţii, democraţiei şi respectării ...

Monitorul Oficial 115 din 09 Mai 2008 (M. Of. 115/2008)

TRATAT din 25 martie 1957 privind functionarea Uniunii Europene (versiune consolidata) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: 61> JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE nr. C 115 din 9 mai 2008

Preambul maiestatea sa regele belgienilor, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii franceze, preŞedintele republicii italiene, alteŢa sa regalĂ marea ducesĂ de luxemburg, maiestatea sa regina ŢĂrilor de jos*1)------------ *1) republica bulgaria, republica cehã, regatul danemarcei, republica estonia, irlanda, republica elenã, regatul spaniei, republica cipru, republica letonia, republica lituania, republica ungarã, republica malta, republica austria, republica polonã, republica portughezã, românia, republica slovenia, republica slovacã, republica finlanda, regatul suediei şi regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord au devenit de atunci membre ale uniunii europene. deciŞi sã punã bazele unei uniuni ...

Monitorul Oficial 357 bis din 08 Mai 2008 (M. Of. 357 bis/2008)

TABLOU din 3 mai 2008 al mediatorilor autorizati*) EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 bis din 8 mai 2008

------------ *) aprobat de hotãrârea guvernului nr. 964 din 3 mai 2008 , publicatã în monitorul oficial, partea i, nr. 357 din 8 mai 2008.*t**font 7**font 7*┌────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────┬──────────┬───────┬───────────┬─────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 343 din 05 Mai 2008 (M. Of. 343/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 456 din 21 aprilie 2008 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 5 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 565/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetului interministerial pentru implementarea acordului dintre românia şi statele unite ale americii privind activităţile forţelor statelor unite staţionate pe teritoriul româniei, semnat la bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin legea nr. 268/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 431 din 28 iunie 2007, se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 "componenţa comitetului interministerial pentru implementarea acordului", după punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 15-17, cu următorul cuprins:"15. ...

Monitorul Oficial 8 din 02 Mai 2008 (M. Of. 8/2008)

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 14 aprilie 2008 la Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006 2007 nr. 283/2008 EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 8 din 2 mai 2008

Act adiŢional nr. 2/14.04.2008încheiat conform art. 10 şi art. 11 din legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la ministerul muncii, familiei şi egalităţii de Şanse cu nr. 283/23.04.2008la contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură mass-media pentru perioada 2006 - 2007 înregistrat la ministerul muncii, familiei şi egalităţii de Şanse cu numărul 993/11/8.05.2006)prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, 14.04.2008,întrei. reprezentanţii organizaţiilor patronale din mass-media, constituite în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 356/10.07.2001, respectiv1. uniunea naţională a patronatului român - unpr2. patronatul presei din românia - romediaşiii. reprezentanta organizaţiilor sindicale din mass-media, constituite în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 54/24.01.2003, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016