Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 457 din 21 aprilie 2008(*actualizata*)  privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale (actualizata pana la data de 9 august 2011*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 457 din 21 aprilie 2008(*actualizata*) privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale (actualizata pana la data de 9 august 2011*)

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 371 din 27 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinãtate şi de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 310 din 9 noiembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a programelor de cooperare transfrontalierã finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinãtate şi de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 10 august 2007, ale Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 170 din 29 iunie 2007, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 390 din 30 decembrie 2006, şi ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 478/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 111 din 28 aprilie 2007,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre:

    ART. 1
    Obiectul prezentei hotãrâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi de gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.

    CAP. I
    Definiţii

    ART. 2
    (1) Termenii obiectivul convergenţã, obiectivul cooperare teritorialã europeanã, adiţionalitate, neregulã, autoritate de management, organism intermediar, autoritate de certificare, autoritate de audit, comitet de monitorizare, Comitet de coordonare a fondurilor structurale şi de coeziune (COCOF), Program naţional de reformã, program operaţional, axa prioritarã, operaţiune, beneficiar, raport anual de implementare şi raport final de implementare au înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (2) Termenul Fond European de Dezvoltare Regionalã, denumit în continuare FEDR, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (3) Termenul Fond Social European, denumit în continuare FSE, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (4) Termenul Fond de coeziune, denumit în continuare FC, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului.
    (5) Termenul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã, denumit în continuare FEADR, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.
    (6) Termenul Fond European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
    (7) Termenul instrument european de vecinãtate şi de parteneriat, denumit în continuare ENPI, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (8) Termenul instrument de asistenţã pentru preaderare, denumit în continuare IPA, are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului.
    (9) Termenul plan de comunicare are înţelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei.
    (10) Pentru obiectivul cooperare teritorialã europeanã, termenii autoritate comunã de management, secretariat tehnic comun, comitet comun de monitorizare, controlori şi grup al auditorilor au înţelesurile prevãzute în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorialã europeanã.
    (11) Termenii autoritate naţionalã, punct de informare şi punct de contact au înţelesurile prevãzute în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorialã europeanã.
    ART. 3
    Termenul Plan Naţional de Dezvoltare are înţelesul prevãzut în Hotãrârea Guvernului nr. 1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare.
    ART. 4
    Termenul comitet regional de evaluare strategicã şi corelare, denumit în continuare CRESC, are înţelesul prevãzut în Hotãrârea Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategicã şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora.
    ART. 5
    Termenii instrumente structurale, autoritate de certificare şi platã, unitate de platã, cofinanţare publicã, cofinanţare privatã şi cheltuialã eligibilã au înţelesurile prevãzute în Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 249/2007, cu completãrile ulterioare.
    ART. 6
    În înţelesul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) Cadrul strategic naţional de referinţã 2007-2013, denumit în continuare CSNR, reprezintã documentul de referinţã pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientãrile strategice comunitare privind coeziunea şi prioritãţile naţionale de dezvoltare, precum şi legãtura dintre prioritãţile la nivel comunitar şi Programul naţional de reformã;

    b) documentul-cadru de implementare a programului operaţional pentru obiectivul convergenţã, denumit în continuare DCI, reprezintã documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional;    b) Documentul-cadru de implementare a programului operaţional pentru obiectivul convergenţã, denumit în continuare DCI, reprezintã documentul prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional şi care este elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, respectiv prin ordin al secretarului general al Guvernului, în cazul DCI pentru Programul operaţional «Asistenţã tehnicã»;

----------
    Lit. b) a art. 6 a fost modificatã de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    c) Documentul-cadru de implementare/documentele echivalente documentului-cadru de implementare pentru obiectivul cooperare teritorialã europeanã reprezintã documentele prin care sunt stabilite detaliile de implementare ale programului operaţional, elaborate de autoritatea de management şi aprobate în cadrul comitetului de monitorizare aferent;
    d) domeniul major de intervenţie reprezintã sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare;
    e) ghidul solicitantului reprezintã un îndrumar pentru completarea corectã a unei cereri de finanţare de cãtre solicitanţii de finanţare nerambursabilã în cadrul programelor operaţionale, incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor;
    f) Comitetul naţional de coordonare pentru instrumentele structurale, denumit în continuare CNC, reprezintã structura interinstituţionalã de coordonare şi planificare strategicã a implementãrii instrumentelor structurale;
    g) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumit în continuare CMC, reprezintã structura interinstituţionalã de analizã şi identificare a soluţiilor pentru problemele operaţionale cu relevanţã orizontalã ce rezultã din implementarea instrumentelor structurale;
    h) Planul naţional multianual de evaluare reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã ce urmeazã a fi realizate pe parcursul implementãrii instrumentelor structurale, care privesc CSNR sau aspecte orizontale ce acoperã douã ori mai multe programe operaţionale;
    i) Planul multianual de evaluare reprezintã documentul de planificare multianualã a activitãţilor de evaluare de naturã strategicã şi/sau operaţionalã privitoare la un program operaţional şi care urmeazã a fi realizate în perioada de implementare a acestuia;
    j) Strategia naţionalã de comunicare privind instrumentele structurale este documentul strategic prin care se fundamenteazã planurile de comunicare pentru programele operaţionale şi pentru ansamblul instrumentelor structurale şi prin care se asigurã coordonarea integratã a activitãţilor de informare şi publicitate;
    k) Raportul naţional anual privind implementarea instrumentelor structurale, denumit în continuare RNA, reprezintã documentul de sintezã elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de coordonator naţional al instrumentelor structurale, pe baza rapoartelor anuale de implementare elaborate de autoritãţile de management şi a altor documente relevante, prezentând stadiul implementãrii instrumentelor structurale în anul precedent;
    l) Sistemul unic de management al informaţiei privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergenţã, denumit în continuare SMIS - CSNR, reprezintã sistemul informatic centralizat, dezvoltat de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului convergenţã, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    m) Sistemul de management al informaţiei aferent obiectivului cooperare teritorialã europeanã, denumit în continuare SMIS - CTE, reprezintã sistemul informatic dezvoltat de instituţiile responsabile, sub coordonarea şi cu finanţarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizãrii, verificãrilor, auditului şi evaluãrii programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorialã europeanã, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

    CAP. II
    Instituţii implicate în coordonarea şi gestionarea instrumentelor structurale

    ART. 7
    Se desemneazã Ministerul Economiei şi Finanţelor ca autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonãrii pregãtirii, dezvoltãrii, armonizãrii şi funcţionãrii cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.
    ART. 8
    Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumitã în continuare ACIS, are urmãtoarele atribuţii principale:
    1. iniţiazã, elaboreazã şi modificã legislaţia privind cadrul instituţional şi procedural de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale, urmãrind asigurarea eficienţei şi armonizãrii procesului de gestionare a acestora, cu consultarea autoritãţilor cu atribuţii în domeniu;
    2. formuleazã puncte de vedere şi propuneri de modificare cu privire la legislaţia cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale;
    3. asigurã dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionãrii instrumentelor structurale;
    4. asigurã secretariatul CNC;
    5. asigurã preşedinţia şi secretariatul CMC;
    6. coordoneazã şi prezideazã grupurile de lucru înfiinţate în contextul mecanismului de coordonare a instrumentelor structurale;
    7. participã la reuniunile CRESC;
    8. coordoneazã, monitorizeazã şi sprijinã, prin instrumentele pe care le are la dispoziţie, dezvoltarea capacitãţii administrative a tuturor structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale, elaborând şi actualizând în acest sens planuri de acţiune şi raportând anual CNC progresele înregistrate în implementarea acestora;
    9. elaboreazã ghiduri şi îndrumare pentru dezvoltarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale, asigurând o abordare unitarã a cadrului procedural, şi analizeazã şi formuleazã recomandãri pentru îmbunãtãţirea procedurilor de implementare a programelor operaţionale;
    10. elaboreazã, modificã, avizeazã, dupã caz, legislaţia privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din instrumente structurale;
    11. asigurã armonizarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale şi corelarea acestora cu SMIS - CSNR, colaborând în acest scop cu autoritãţile responsabile;
    12. coordoneazã elaborarea şi actualizarea Planului Naţional de Dezvoltare (PND), ca instrument de bazã pentru elaborarea CSNR;
    13. coordoneazã elaborarea şi modificarea CSNR, asigurând corelarea acestuia cu programele şi politicile naţionale şi comunitare;
    14. coordoneazã elaborarea şi modificarea programelor operaţionale şi a DCI aferente, asigurând corelarea acestora, precum şi concordanţa cu regulamentele comunitare şi cu CSNR;
    15. analizeazã, împreunã cu Autoritatea de certificare şi platã şi cu autoritãţile de management, necesitatea şi oportunitatea realocãrii de fonduri între programele operaţionale şi formuleazã propuneri în acest sens cãtre CNC;
    16. avizeazã, împreunã cu Autoritatea de certificare şi platã, documentele elaborate de autoritãţile de management în vederea fundamentãrii programãrii bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    17. coordoneazã procesul de negociere cu Comisia Europeanã a CSNR şi a programelor operaţionale;

    18. analizeazã, avizeazã şi asigurã aprobarea, prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, a documentelor-cadru de implementare a programelor operaţionale şi a modificãrilor acestora;    18. analizeazã, avizeazã şi asigurã aprobarea, prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, respectiv prin ordin al secretarului general al Guvernului în cazul Programului operaţional «Asistenţã tehnicã», a documentului-cadru de implementare a programului operaţional şi a modificãrilor acestuia;

----------
    Pct. 18 al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    19. coordoneazã şi monitorizeazã cadrul partenerial dezvoltat în procesul de programare, precum şi în toate fazele procesului de implementare a programelor operaţionale şi a CSNR, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    20. urmãreşte şi sprijinã dezvoltarea de cãtre autoritãţile de management a portofoliului de proiecte aferente programelor operaţionale şi asigurã coordonarea la nivel naţional a Programului de asistenţã tehnicã JASPERS (Asistenţã comunã pentru promovarea proiectelor în regiunile europene);
    21. monitorizeazã implementarea CSNR şi coordoneazã procesul de monitorizare a programelor operaţionale;
    22. asigurã armonizarea cadrului legal şi procedural pentru funcţionarea comitetelor de monitorizare ale programelor operaţionale şi participã ca membru la reuniunile acestora;
    23. coordoneazã metodologic elaborarea rapoartelor anuale de implementare şi a rapoartelor finale de implementare privind programele operaţionale;
    24. participã la reuniunile anuale cu Comisia Europeanã pentru examinarea progresului implementãrii programelor operaţionale şi coordoneazã acţiunile întreprinse în urma observaţiilor formulate de Comisia Europeanã asupra rapoartelor anuale de implementare, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    25. elaboreazã RNA privind implementarea instrumentelor structurale şi îl supune aprobãrii CNC;
    26. coordoneazã elaborarea rapoartelor strategice în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru a fi prezentate CNC, Guvernului României şi Comisiei Europene, şi participã la elaborarea secţiunii din rapoartele anuale de implementare a Programului naţional de reformã (PNR), care prezintã contribuţia programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale;
    27. coordoneazã verificarea ex-ante, monitorizarea anualã şi verificarea ex-post a respectãrii principiului adiţionalitãţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cooperând în acest sens cu instituţiile cu atribuţii în domeniu ale administraţiei publice centrale şi cu alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;
    28. asigurã realizarea, dezvoltarea şi funcţionarea sistemului SMIS - CSNR, cu contribuţia instituţiilor utilizatoare, precum şi gestionarea drepturilor de acces în acest sistem informatic;
    29. asigurã managementul, supervizarea tehnicã, dezvoltarea, precum şi utilizarea continuã şi sigurã a infrastructurii de comunicaţii a sistemului informatic SMIS - CSNR şi SMIS-CTE, pânã la nivelul reţelei locale a instituţiilor utilizatoare;
    30. asigurã servicii de suport (help desk) pentru instituţiile utilizatoare şi instruirea necesarã personalului acestora în utilizarea sistemului SMIS - CSNR;
    31. monitorizeazã acurateţea, disponibilitatea, integritatea şi nivelul de completare a datelor introduse în sistemul SMIS - CSNR;
    32. asigurã înregistrarea şi actualizarea cu celeritate în SMIS - CSNR a informaţiilor aferente CSNR, fiind responsabilã de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a acestora;
    33. îndeplineşte rolul de autoritate centralã de legãturã cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2007) pentru instrumentele structurale;
    34. asigurã dezvoltarea interfeţei SMIS - CSNR - SFC 2007, în mãsura posibilitãţilor tehnice asigurate de serviciile Comisiei Europene;
    35. coordoneazã procesul de evaluare a gestionãrii instrumentelor structurale, inclusiv prin evaluãri de naturã operaţionalã şi/sau strategicã, precum şi activitãţile de construcţie şi întãrire a capacitãţii de evaluare;
    36. elaboreazã standarde şi ghiduri de evaluare pentru intervenţiile finanţate din instrumentele structurale;
    37. asigurã cadrul legal şi procedural pentru utilizarea analizei cost-beneficiu în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii depuse pentru finanţare din instrumentele structurale;
    38. coordoneazã sistemul de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea programelor operaţionale şi a CSNR, în vederea mãsurãrii progresului şi efectelor acestora;
    39. coordoneazã elaborarea şi implementarea planurilor multianuale de evaluare şi asigurã corelarea acestora cu Planul naţional multianual de evaluare;
    40. elaboreazã şi implementeazã Planul naţional multianual de evaluare şi se asigurã cã acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementãrii instrumentelor structurale;
    41. coordoneazã elaborarea, actualizarea şi implementarea Strategiei naţionale de comunicare privind instrumentele structurale şi asigurã coordonarea activitãţilor de informare, comunicare şi publicitate în domeniul instrumentelor structurale în scopul corelãrii acţiunilor şi armonizãrii mesajelor;
    42. gestioneazã procesul de realizare, dezvoltare şi funcţionare a Centrului de informare privind instrumentele structurale, dotat cu paginã web dedicatã instrumentelor structurale www.fonduri-ue.ro şi call center, asigurând, în colaborare cu autoritãţile de management, accesul potenţialilor beneficiari şi al publicului larg la informaţii actualizate specifice;
    43. îndeplineşte rolul de punct de contact pentru instrumentele structurale în România pentru Comisia Europeanã şi pentru Comitetul de coordonare a fondurilor structurale şi de coeziune (COCOF), asigurând reprezentarea României, elaborarea mandatului pe baza consultãrilor cu autoritãţile cu atribuţii în domeniu, precum şi diseminarea informaţiilor rezultate din reuniunile acestora;
    44. coordoneazã formularea poziţiei României cu privire la propunerile de politici şi reglementãri comunitare în domeniul instrumentelor structurale şi al politicii de coeziune, în urma consultãrii autoritãţilor cu atribuţii în domeniu.
    ART. 9
    Se desemneazã Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional regional, având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 10
    Se desemneazã Ministerul Economiei şi Finanţelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivitãţii economice", având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 11
    Se desemneazã Ministerul Transporturilor ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Transport", având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 12
    Se desemneazã Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Mediu", având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 13
    Se desemneazã Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 14
    Se desemneazã Ministerul Internelor şi Reformei Administrative ca autoritate de management pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 15
    Se desemneazã Ministerul Economiei şi Finanţelor ca autoritate de management pentru Programul operaţional "Asistenţã tehnicã", având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare nerambursabile alocate acestui program.
    ART. 16
    Se desemneazã Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul de cooperare transfrontalierã România-Serbia, ca autoritate comunã de management pentru Programul operaţional comun de cooperare în bazinul Mãrii Negre şi Programul operaţional comun România-Ucraina-Moldova, ca autoritate naţionalã pentru Programul de cooperare transfrontalierã Ungaria-România 2007-2013, Programul operaţional comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina şi Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbanã URBACT-II, ca autoritate naţionalã şi punct naţional de contact pentru Programul de cooperare transnaţionalã "Sud Estul Europei", Programul de cooperare interregionalã INTERREG IVC, Programul de cooperare teritorialã interregionalã ESPON 2013 şi Programul de cooperare interregionalã INTERACT 2007-2013.
    ART. 17
    Autoritatea de management are urmãtoarele atribuţii principale:
    1. asigurã îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevãzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    2. contribuie la elaborarea şi modificarea CSNR şi rãspunde pentru utilizarea eficientã, efectivã şi transparentã a fondurilor din care se finanţeazã programul operaţional gestionat, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;
    3. elaboreazã şi negociazã cu Comisia Europeanã programul operaţional pe care îl gestioneazã, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    4. analizeazã şi propune modificãri ale programului operaţional şi le înainteazã comitetului de monitorizare aferent;
    5. asigurã corelarea operaţiunilor din programul operaţional aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacã este cazul, cu programele operaţionale finanţate din FEADR şi FEP, sub coordonarea ACIS;

    6. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţã elaboreazã şi modificã DCI, în concordanţã cu obiectivele şi prioritãţile stabilite prin programul operaţional, şi îl supune avizãrii Ministerului Economiei şi Finanţelor;    6. pentru programele operaţionale aferente obiectivului convergenţã elaboreazã şi modificã DCI, în concordanţã cu obiectivele şi prioritãţile stabilite prin programul operaţional şi îl supune avizãrii ACIS;

----------
    Pct. 6 al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    7. pentru programele operaţionale aferente obiectivului cooperare teritorialã europeanã elaboreazã şi modificã DCI/documentele echivalente, în concordanţã cu obiectivele şi prioritãţile stabilite prin programul operaţional, şi îl supune aprobãrii comitetului de monitorizare;
    8. asigurã dezvoltarea capacitãţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operaţional respectiv, sub coordonarea şi cu sprijinul ACIS;
    9. elaboreazã proceduri pentru gestionarea programului operaţional, în vederea asigurãrii îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor pct. 1;
    10. elaboreazã ghidurile solicitantului corespunzãtoare cererilor de proiecte;
    11. urmãreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a programului operaţional, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    12. asigurã constituirea şi organizarea comitetului de monitorizare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    13. elaboreazã criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru programul operaţional aflat în gestiune şi supune aprobãrii comitetului de monitorizare aferent criteriile de selecţie;
    14. asigurã monitorizarea implementãrii programului operaţional şi prezintã comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axã prioritarã, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    15. elaboreazã Raportul anual de implementare, precum şi Raportul final de implementare pentru programul operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi le supune aprobãrii comitetului de monitorizare, ulterior consultãrii ACIS şi a Autoritãţii de certificare şi platã;
    16. participã la reuniunile anuale cu Comisia Europeanã pentru examinarea progresului implementãrii programului operaţional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, informeazã comitetul de monitorizare cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaboreazã cu ACIS şi Autoritatea de certificare şi platã pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;
    17. furnizeazã ACIS informaţiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anualã şi verificarea ex-post a respectãrii principiului adiţionalitãţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    18. furnizeazã, în limita competenţelor, informaţiile necesare ACIS şi Autoritãţii de certificare şi platã pentru îndeplinirea de cãtre acestea a atribuţiilor prevãzute la art. 8 şi la 20;
    19. pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    20. asigurã prevenirea neregulilor, identificã neregulile, constatã creanţele bugetare şi asigurã recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;
    21. transmite Autoritãţii de certificare şi platã rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plãtite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plãtite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;
    22. elaboreazã, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru programul operaţional gestionat;
    23. elaboreazã şi implementeazã Planul multianual de evaluare şi se asigurã cã acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementãrii programului operaţional;
    24. informeazã comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluãrilor şi asupra modalitãţilor propuse pentru implementarea acestora;
    25. elaboreazã şi implementeazã Planul de comunicare pentru programul operaţional de care este responsabilã;
    26. asigurã îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile secţiunii 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei;
    27. contribuie, împreunã cu ACIS, la dezvoltarea SMIS - CSNR;
    28. pentru obiectivul cooperare teritorialã europeanã asigurã dezvoltarea SMIS - CTE, sub coordonarea ACIS;
    29. asigurã înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS - CSNR/SMIS-CTE, fiind responsabilã de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operaţional gestionat;
    30. colaboreazã cu ACIS în vederea asigurãrii unui cadru procedural eficient şi armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;
    31. colaboreazã cu ACIS pentru realizarea activitãţilor de informare privind instrumentele structurale;
    32. încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigurã de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţionalã în vigoare;
    33. elaboreazã decizii/ordine de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism intermediar/beneficiar;
    34. elaboreazã documentele necesare în vederea fundamentãrii programãrii bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    35. verificã îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţãrii cãtre beneficiari, autorizeazã plata acesteia, efectueazã plata, dupã caz, şi, ulterior, asigurã recuperarea prefinanţãrii;
    36. în urma verificãrilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei autorizeazã plãţile, elaboreazã şi transmite Autoritãţii de certificare şi platã cereri de rambursare şi/sau declaraţii de cheltuieli validate şi efectueazã plãţile cãtre beneficiar, dupã caz;
    37. elaboreazã şi transmite Autoritãţii de certificare şi platã previziuni realiste pentru contractãrile şi plãţile aferente programului operaţional, în vederea respectãrii de cãtre Autoritatea de certificare şi platã a prevederilor art. 76 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    38. verificã şi avizeazã proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului operaţional pe care îl gestioneazã;
    39. iniţiazã şi promoveazã propuneri legislative în vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de implementare a programului operaţional pe care îl gestioneazã;
    40. pentru obiectivul cooperare teritorialã europeanã îndeplineşte orice alte atribuţii menţionate în regulamentele specifice.
    ART. 18
    În cadrul instituţiilor desemnate conform art. 9-16, se organizeazã la nivel de direcţie generalã/direcţie, dupã caz, câte o structurã distinctã care îndeplineşte funcţia de autoritate de management.
    ART. 19
    Se desemneazã Ministerul Economiei şi Finanţelor ca Autoritate de certificare şi platã pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, respectiv din instrumentul de asistenţã pentru preaderare (IPA), potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum şi ale art. 102 alin. (1) şi ale art. 122 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei.
    ART. 20
    Autoritatea de certificare şi platã are urmãtoarele atribuţii principale:
    1. asigurã îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;
    2. asigurã transmiterea cãtre Comisia Europeanã a documentelor prevãzute la art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei, la art. 104 şi 133 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;
    3. asigurã transmiterea la Comisia Europeanã, pânã la data de 30 aprilie a fiecãrui an, a previziunilor cererilor de platã care vor fi transmise pentru acel an, precum şi pentru anul urmãtor;
    4. în cazul proiectelor în care nu a fost posibilã estimarea veniturilor în avans, asigurã deducerea sumelor reprezentând veniturile obţinute din proiecte, pe o perioadã de 5 ani de la finalizarea unei operaţiuni, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã, pânã cel târziu la închiderea parţialã sau finalã a programului, şi corecteazã corespunzãtor cererea de platã finalã;
    5. asigurã deschiderea şi gestionarea contului/conturilor necesare primirii de la Comisia Europeanã a prefinanţãrii, plãţilor intermediare şi finale aferente programelor operaţionale pentru care autoritatea de management se aflã în România;

    6. efectueazã plãţile cãtre beneficiari din instrumente structurale şi din cofinanţarea asiguratã de la bugetul de stat, în cazul Programului operaţional sectorial "Transport" şi Programului operaţional sectorial "Mediu";    6. efectueazã plãţile cãtre beneficiari din instrumente structurale şi din cofinanţarea asiguratã de la bugetul de stat, în cazul Programului operaţional sectorial «Transport»;

----------
    Pct. 6 al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    7. efectueazã transferul sumelor din FEDR, FSE şi IPA cãtre unitãţile de platã ale autoritãţilor de management pentru restul programelor operaţionale;
    8. efectueazã corecţiile financiare, în conformitate cu prevederile art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi ale art. 138 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;
    9. avizeazã şi, dupã caz, propune modificarea legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale;
    10. colaboreazã cu ACIS şi cu autoritãţile de management la analizarea necesitãţii şi oportunitãţii realocãrii de fonduri între programele operaţionale;

    11. avizeazã proiectul de ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management pentru aprobarea documentelor-cadru de implementare a programelor operaţionale şi a modificãrilor acestora;


----------
    Pct. 11 al art. 20 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    12. participã la comitetele de monitorizare pentru programele operaţionale organizate de autoritãţile de management;
    13. participã la reuniunile COCOF, în situaţia în care pe ordinea de zi se aflã subiecte în legãturã cu activitatea Autoritãţii de certificare şi platã;
    14. contribuie, împreunã cu ACIS, la dezvoltarea SMIS - CSNR;
    15. asigurã înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilã de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activitãţii sale;
    16. avizeazã, împreunã cu ACIS, documentele elaborate de autoritãţile de management în vederea fundamentãrii programãrii bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile;
    17. centralizeazã şi comunicã Departamentului pentru lupta antifraudã (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de cãtre autoritãţile de management, organismele intermediare şi/sau autoritatea de audit, precum şi cele rezultate din constatãrile proprii.
    ART. 21
    Rolul de autoritate de audit şi funcţiile aferente, aşa cum sunt prevãzute la art. 59, 62 şi la art. 71 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, la art. 102, 105 şi 116 din Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei şi la art. 53 b alin. (3) din Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului sunt îndeplinite de cãtre Autoritatea de audit de pe lângã Curtea de Conturi a României, desemnatã potrivit prevederilor art. 14^1 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 22
    Se desemneazã agenţiile pentru dezvoltare regionalã şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pentru îndeplinirea funcţiei de organisme intermediare pentru Programul operaţional regional.
    ART. 23
    Se desemneazã Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Economiei şi Finanţelor drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivitãţii economice".
    ART. 24
    Se desemneazã Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, prin structurile subordonate acestuia, fãrã personalitate juridicã, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Mediu".
    ART. 25
    Se desemneazã Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridicã, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane".
    ART. 26
    În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraşi funcţioneazã Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalierã România - Bulgaria 2007-2013.
    ART. 27
    În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Timişoara funcţioneazã Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalierã România - Serbia.
    ART. 28
    În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Suceava funcţioneazã Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Moldova.
    ART. 29
    În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Oradea funcţioneazã Punctul de informare, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalierã Ungaria - România 2007-2013.
    ART. 30
    Pe lângã Consiliul Judeţean Satu Mare se constituie Biroul din România al Secretariatului tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi cu documentele comune de programare pentru Programul operaţional comun Ungaria -Slovacia - România -Ucraina.
    ART. 31
    (1) Organismele intermediare au atribuţii delegate de la autoritatea de management pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune.
    (2) Pentru obiectivul cooperare teritorialã europeanã, secretariatul tehnic comun şi punctul de informare/biroul secretariatul tehnic comun au atribuţii delegate de autoritatea comunã de management/secretariatul tehnic comun pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune.
    (3) Delegarea de atribuţii cãtre un organism intermediar/secretariat tehnic comun şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de cãtre autoritatea care deleagã se realizeazã pe bazã de acord.
    (4) Autoritãţile de management rãmân responsabile pentru îndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor delegate.
    ART. 32
    În cadrul instituţiilor desemnate conform art. 22-30 se organizeazã la nivel de direcţie generalã/direcţie/serviciu, dupã caz, câte o structurã distinctã care îndeplineşte funcţia de organism intermediar/secretariat tehnic comun.


    CAP. II^1
    Mecanismul de verificare a respectãrii normelor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

----------
   Cap. II^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^1
    (1) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la art. 17 pct. 36, autoritatea de management realizeazã verificãri în scopul de a se asigura cã normele comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari.
    (2) Verificãrile prevãzute la alin. (1) se realizeazã ulterior semnãrii contractelor de achiziţie publicã de cãtre beneficiari.
    (3) În scopul de a se asigura cã normele comunitare şi naţionale privind achiziţiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea de management este sprijinitã, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumitã în continuare ANRMAP, şi de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, denumitã în continuare UCVAP.
    (4) Verificãrile prevãzute la alin. (1) pot fi realizate prin eşantion, pe baza unei analize de risc, şi pot viza elementele verificate în condiţiile legii de ANRMAP şi UCVAP.

----------
    Art. 32^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^2
    Sprijinul acordat de ANRMAP în aplicarea prevederilor art. 32^1 alin. (3) vizeazã urmãtoarele:
a) îndeplinirea atribuţiei prevãzute la art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. g^1) şi k) din Hotãrârea Guvernului nr. 525/2007  privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) transmiterea cãtre autoritatea de management a concluziilor verificãrilor desfãşurate ca urmare a unor sesizãri cu privire la proceduri de achiziţie publicã derulate în cadrul proiectelor finanţate din programul operaţional pe care aceasta îl gestioneazã.

----------
    Art. 32^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^3
Sprijinul acordat de UCVAP şi structurile sale specializate de la nivel teritorial în aplicarea prevederilor art. 32^1 alin. (3) vizeazã verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor în conformitate cu art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 228/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

----------
    Art. 32^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^4
(1) În cazul în care autoritatea de management considerã cã au existat încãlcãri ale legislaţiei comunitare sau naţionale privind achiziţiile publice, aceasta stabileşte şi aplicã corecţii financiare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 66/2011  privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apãrute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    (2) În exercitarea atribuţiei prevãzute la alin. (1), autoritatea de management nu este condiţionatã în luarea deciziilor de activitãţile desfãşurate de ANRMAP şi UCVAP potrivit dispoziţiilor art. 32^2 şi 32^3.

----------
    Art. 32^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^5
    Autoritatea de management, ANRMAP şi UCVAP coopereazã continuu, în vederea identificãrii riscurilor de încãlcare a prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi în vederea elaborãrii de instrucţiuni şi recomandãri pentru o mai bunã îndrumare a autoritãţilor contractante care beneficiazã de finanţare din instrumentele structurale.

----------
    Art. 32^5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^6
    Autoritãţile de management, ANRMAP şi UCVAP încheie protocoale de colaborare în care se detaliazã regulile privind aplicarea prevederilor art. 32^1 alin. (3) şi ale art. 32^5.

----------
    Art. 32^6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^7
    În exercitarea atribuţiilor prevãzute la art. 20 pct. 1 şi 2, Autoritatea de certificare şi platã verificã, în scopul certificãrii, dacã a primit informaţiile corespunzãtoare din partea autoritãţii de management privind procedurile urmate şi verificãrile efectuate de cãtre autoritatea de management/organismul intermediar asupra achiziţiilor publice aferente contractelor pentru care au fost incluse cheltuielile în declaraţiile de cheltuieli.

----------
    Art. 32^7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.


     ART. 32^8
Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 32^7, atunci când informaţiile referitoare la achiziţiile publice care însoţesc declaraţia de cheltuieli întocmitã de autoritatea de management sunt incomplete/insuficiente, Autoritatea de certificare şi platã poate efectua propriile verificãri potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 poate solicita autoritãţii de management efectuarea unor verificãri suplimentare privind respectarea reglementãrilor naţionale şi comunitare în domeniul achiziţiilor publice şi, dupã caz, aplicarea de cãtre acestea, în mod corespunzãtor, a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 66/2011 .

----------
    Art. 32^8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    CAP. III
    Mecanismul de coordonare

    ART. 33
    CNC asigurã corelarea intervenţiilor finanţate din instrumentele structurale cu cele finanţate din FEADR şi FEP, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    ART. 34
    Membrii CNC sunt miniştri coordonatori ai ACIS, ai Autoritãţii de certificare şi platã şi ai autoritãţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale.
    ART. 35
    CNC are urmãtoarele atribuţii principale:
    1. defineşte strategia de dezvoltare a cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementãrii instrumentelor structurale şi monitorizeazã funcţionarea acestuia;
    2. stabileşte mãsuri de creştere a capacitãţii administrative pentru implementarea instrumentelor structurale, de îmbunãtãţire a managementului şi de creştere a eficienţei programelor operaţionale;
    3. stabileşte mãsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale în scopul creşterii impactului instrumentelor structurale în România;
    4. aprobã realocãri de fonduri între programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, anterior supunerii spre aprobare Comisiei Europene;
    5. analizeazã şi aprobã RNA, rapoarte privind capacitatea administrativã, rapoarte strategice, precum şi alte tipuri de planuri, rapoarte şi informãri;
    6. analizeazã şi aprobã Planul naţional multianual de evaluare şi examineazã rezultatele evaluãrilor cuprinse în acesta;
    7. ia decizii privind aspectele ridicate de CMC, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3);
    8. analizeazã şi aprobã mãsuri de corelare între intervenţiile din cadrul programelor operaţionale, inclusiv cu intervenţiile finanţate din FEADR şi FEP.
    ART. 36
    (1) Preşedinţia CNC este asiguratã de primul-ministru al României.

    (2) În lipsa preşedintelui, conducerea CNC este asiguratã de preşedintele executiv, ministrul economiei şi finanţelor.    (2) În lipsa preşedintelui, conducerea CNC este asiguratã de preşedintele executiv, şeful ACIS.

----------
    Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    (3) Secretariatul CNC este asigurat de ACIS.
    (4) În funcţie de problematica reuniunilor, la lucrãrile CNC pot fi invitaţi alţi miniştri, preşedintele Autoritãţii de audit, şeful DLAF şi reprezentanţi ai altor organisme cu atribuţii în domeniu.
    ART. 37

    (1) Deciziile CNC se transmit membrilor sãi de cãtre ministrul economiei şi finanţelor, în calitate de preşedinte executiv al acestuia.    (1) Deciziile CNC se transmit membrilor sãi de cãtre şeful ACIS, în calitate de preşedinte executiv al acestuia.

----------
    Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 802 din 4 august 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2011.

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, CNC poate propune Guvernului României mãsuri de îmbunãtãţire a implementãrii instrumentelor structurale, prin memorandum comun al miniştrilor membri ai CNC.
    ART. 38
    (1) CNC se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
    (2) CNC îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi elaborat în maximum 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, fiind aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia.
    ART. 39
    Membrii CMC sunt reprezentaţi de coordonatorii ACIS, ai Autoritãţii de certificare şi platã şi ai autoritãţilor de management.
    ART. 40
    (1) CMC stabileşte mãsuri de ordin tehnic, procedural sau instituţional, care vor contribui la creşterea eficienţei, eficacitãţii şi coerenţei implementãrii instrumentelor structurale.
    (2) Membrii CMC asigurã ducerea la îndeplinire a mãsurilor prevãzute la alin. (1).
    (3) În condiţiile în care soluţiile agreate în CMC implicã modificarea prevederilor bugetului de stat sau presupun modificarea unor legi, ordonanţe ori hotãrâri ale Guvernului României, CMC le poate aduce la cunoştinţa CNC, în vederea emiterii unei decizii sau recomandãri a acestuia.
    (4) CMC poate formula recomandãri cãtre CNC.
    (5) Membrii CMC pot propune discutarea în cadrul reuniunilor a recomandãrilor formulate de CRESC, constituite în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 764/2007.
    ART. 41
    (1) Preşedinţia CMC este asiguratã de coordonatorul ACIS.
    (2) Secretariatul CMC este asigurat de ACIS.
    (3) La lucrãrile CMC pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor organisme cu atribuţii în domeniu, în funcţie de problematica reuniunilor.
    ART. 42
    (1) CMC se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.
    (2) CMC îşi desfãşoarã activitatea conform regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi elaborat în maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, fiind aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia.
    ART. 43
    (1) La iniţiativa membrilor sãi, CMC poate decide înfiinţarea de grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, cu reprezentanţi ai tuturor membrilor, pe teme specifice care necesitã o coordonare interinstituţionalã.
    (2) Preşedinţia şi secretariatul grupurilor de lucru tematice sunt asigurate de cãtre ACIS.
    (3) Membrii CMC desemneazã reprezentanţi permanenţi în grupurile de lucru, în vederea asigurãrii continuitãţii şi coerenţei lucrãrilor.
    (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecãrui grup de lucru nou-constituit se adoptã în cadrul primei reuniuni a acestuia.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 44
    În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, autoritãţile şi instituţiile publice prevãzute în prezenta hotãrâre vor supune aprobãrii Guvernului modificarea şi completarea actelor normative privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea acestora.
    ART. 45
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârea Guvernului nr. 1.200/2004 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregãtire pentru gestionarea instrumentelor structurale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 4 august 2004.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
                     p. Ministrul economiei şi finanţelor,
                                 Cãtãlin Doica,
                                secretar de stat

               Ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
                                 Paul Pãcuraru

           Ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor,
                                 Laszlo Borbely

                  Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile,
                                 Attila Korodi

                           Ministrul transporturilor,
                                 Ludovic Orban

              p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
                                  Liviu Radu,
                                secretar de stat

               p. Ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului,
                                Remus Pricopie,

       Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi
                               profesii liberale,
                              Ovidiu Ioan Silaghi

            p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
                             Constantin Teodorescu,
                                secretar de stat

                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Gheorghe Albu,
                                secretar de stat

                     Departamentul pentru Afaceri Europene,
                                Adrian Ciocãnea,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 21 aprilie 2008.
    457.

                                     -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016