Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 10 septembrie 2007  de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT din 10 septembrie 2007 de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 21 mai 2008

România şi Statele Unite ale Americii, denumite în continuare pãrţi,
vãzând Convenţia de extrãdare încheiatã şi semnatã la Bucureşti la 23 iulie 1924 dintre România şi Statele Unite ale Americii şi Convenţia adiţionalã semnatã la Bucureşti la 10 noiembrie 1936,
luând în considerare faptul cã România şi Statele Unite ale Americii aplicã în prezent dispoziţiile acestor convenţii,
fiind conştiente de obligaţiile asumate potrivit Acordului de extrãdare dintre Uniunea Europeanã şi Statele Unite ale Americii, semnat la Washington DC la 25 iunie 2003,
ţinând cont de necesitatea respectãrii drepturilor omului şi supremaţiei legii şi dorind sã asigure între cele douã pãrţi o cooperare mai eficientã în lupta împotriva criminalitãţii şi, în acest scop, sã încheie un nou tratat pentru extrãdarea infractorilor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obligaţia de a extrãda
Pãrţile convin sã-şi extrãdeze reciproc, în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat, persoanele urmãrite penal, gãsite vinovate sau condamnate de cãtre autoritãţile statului solicitant pentru o infracţiune care dã loc la extrãdare.
ART. 2
Infracţiuni care dau loc la extrãdare
(1) O infracţiune dã loc la extrãdare dacã este pedepsitã de legea ambelor pãrţi cu o pedeapsã privativã de libertate mai mare de un an sau mai severã. În cazul în care cererea de extrãdare are ca obiect executarea de cãtre o persoanã condamnatã a unei pedepse aplicate pentru o infracţiune care dã loc la extrãdare, pedeapsa privativã de libertate rãmasã de executat trebuie sã fie de cel puţin 4 luni.
(2) De asemenea, pot da loc la extrãdare tentativa, asocierea sau participarea la sãvârşirea oricãreia dintre infracţiunile menţionate la alin. (1).
(3) În sensul prezentului articol, o infracţiune dã loc la extrãdare:
a) indiferent dacã legea statelor solicitant şi solicitat încadreazã sau nu acţiunile ori omisiunile care constituie infracţiunea în aceeaşi categorie de infracţiuni sau descriu infracţiunea prin aceeaşi terminologie;
b) indiferent dacã infracţiunea este sau nu una dintre acelea pentru care legislaţia federalã a Statelor Unite ale Americii prevede dovedirea unor aspecte precum folosirea transportului interstatal ori folosirea serviciilor poştale sau a altor facilitãţi care afecteazã comerţul interstatal ori exterior, aceste aspecte fiind doar de naturã a stabili competenţa pentru o instanţã federalã din Statele Unite ale Americii; şi
c) indiferent dacã, în cauzele penale privitoare la impozite şi taxe, obligaţii vamale, controlul operaţiunilor valutare, importul sau exportul de mãrfuri, legislaţia statelor solicitant şi solicitat prevede ori nu acelaşi tip de impozite şi taxe, obligaţii vamale sau controlul operaţiunilor valutare, importul ori exportul aceloraşi tipuri de mãrfuri.
(4) Dacã infracţiunea a fost sãvârşitã în afara teritoriului statului solicitant, extrãdarea va fi acordatã, dacã sunt îndeplinite celelalte condiţii pentru extrãdare, în cazul în care legislaţia statului solicitat permite aplicarea unei pedepse pentru o infracţiune comisã în afara teritoriului sãu în împrejurãri similare. Dacã legislaţia statului solicitat nu permite aplicarea unei pedepse pentru o infracţiune comisã în afara teritoriului sãu în împrejurãri similare, autoritatea executivã a statului solicitat poate, acest fapt fiind la latitudinea ei, sã procedeze la extrãdare, dacã toate celelalte condiţii pentru extrãdare sunt îndeplinite.
(5) Dacã extrãdarea este acordatã pentru o infracţiune care dã loc la extrãdare, se va acorda extrãdarea şi pentru orice altã infracţiune menţionatã în cererea de extrãdare, chiar dacã pentru aceastã infracţiune se prevede o pedeapsã privativã de libertate de un an sau mai micã, dacã toate celelalte condiţii prevãzute pentru extrãdare sunt îndeplinite.
ART. 3
Cetãţenia
Extrãdarea nu va fi refuzatã pe baza cetãţeniei persoanei cãutate.
ART. 4
Infracţiuni politice şi militare
(1) Extrãdarea nu va fi acordatã dacã infracţiunea pentru care se solicitã extrãdarea este o infracţiune politicã.
(2) În sensul prezentului tratat nu sunt considerate infracţiuni politice urmãtoarele:
a) omorul sau altã infracţiune violentã împotriva şefului de stat al uneia dintre pãrţi sau împotriva unui membru al familiei acestuia;
b) o infracţiune pentru care ambele pãrţi au în baza unui tratat internaţional multilateral obligaţia de a extrãda persoana cãutatã sau de a supune cazul autoritãţilor lor competente, în vederea luãrii unei decizii asupra urmãririi penale;
c) omorul, uciderea din culpã, vãtãmarea corporalã cu intenţie, vãtãmarea corporalã gravã, atacul cu intenţia de a pricinui o vãtãmare fizicã gravã sau o agresiune sexualã gravã;
d) infracţiunile care implicã rãpirea sau orice altã formã de detenţie ilegalã, inclusiv luarea de ostatici;
e) plasarea, folosirea, ameninţarea cu folosirea sau posesia unui material exploziv, incendiar ori distructiv capabil sã punã în pericol viaţa sau sã cauzeze vãtãmãri fizice considerabile ori sã provoace pagube materiale substanţiale proprietãţii; şi
f) plãnuirea sau tentativa la sãvârşirea oricãreia dintre infracţiunile sus-menţionate ori participarea la comiterea unor astfel de infracţiuni.
(3) Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2), extrãdarea nu va fi acordatã dacã autoritatea competentã a statului solicitat apreciazã cã cererea este motivatã politic.
(4) Autoritatea competentã a statului solicitat poate refuza extrãdarea pentru infracţiuni militare care nu sunt infracţiuni de drept comun.
(5) În înţelesul prezentului articol, pentru Statele Unite ale Americii autoritatea competentã este Ramura executivã.
ART. 5
Urmãriri anterioare
(Ne bis in idem)
(1) Extrãdarea nu va fi acordatã dacã persoana cãutatã a fost condamnatã sau achitatã în statul solicitat pentru infracţiunea pentru care se solicitã extrãdarea.
(2) Extrãdarea nu va fi împiedicatã de faptul cã autoritãţile statului solicitat au decis:
a) sã nu urmãreascã penal persoana cãutatã pentru faptele pentru care se solicitã extrãdarea;
b) sã înceteze orice procedurã penalã începutã împotriva persoanei cãutate pentru aceleaşi fapte; sau
c) sã cerceteze persoana cãutatã pentru aceleaşi fapte pentru care se solicitã extrãdarea.
ART. 6
Prescripţia
Extrãdarea poate fi refuzatã dacã s-a împlinit termenul de prescripţie a rãspunderii penale sau a executãrii pedepsei potrivit legii statului solicitant. Statul solicitat va ţine cont de actele care ar întrerupe sau suspenda termenul de prescripţie în statul solicitant.
ART. 7
Pedeapsa capitalã
Atunci când, potrivit legii statului solicitant, infracţiunea pentru care se solicitã extrãdarea este pedepsitã cu moartea şi nu este pedepsitã cu moartea de legea statului solicitat, statul solicitat poate acorda extrãdarea cu condiţia ca pedeapsa capitalã sã nu fie aplicatã persoanei cãutate sau, dacã pentru motive procedurale o asemenea condiţie nu poate fi îndeplinitã de cãtre statul solicitant, cu condiţia ca pedeapsa cu moartea, în cazul în care va fi aplicatã, sã nu fie executatã. Dacã statul solicitant acceptã extrãdarea sub condiţia prevãzutã de acest articol, trebuie sã respecte condiţia.
ART. 8
Procedura de extrãdare şi documentele necesare
(1) Cererile de extrãdare şi documentele în susţinerea acestora trebuie prezentate pe cale diplomaticã, fapt ce include modalitatea de transmitere prevãzutã la art. 12 alin. (4).
(2) Cererile de extrãdare vor fi însoţite de:
a) documente, declaraţii sau alte categorii de informaţii privind identitatea şi localizarea probabilã a persoanei cãutate;
b) informaţii care descriu faptele care stau la baza infracţiunii şi un scurt istoric al cazului din punct de vedere procedural;
c) textele legale relevante care reglementeazã elementele constitutive ale infracţiunii pentru care se solicitã extrãdarea;
d) textele legale relevante care prevãd o pedeapsã pentru infracţiunea pentru care se solicitã extrãdarea;
e) textele legale relevante privind prescripţia rãspunderii penale sau a executãrii pedepsei şi informaţii privind aplicarea acestora în cazul infracţiunii pentru care se solicitã extrãdarea; şi
f) documentele, declaraţiile şi alte categorii de informaţii prevãzute la alin. (3) şi (4), dupã caz.
(3) Pe lângã cerinţele prevãzute la alin. (2), cererea de extrãdare a unei persoane inculpate pentru sãvârşirea unei infracţiuni va fi însoţitã de:
a) copia mandatului sau ordinului de arestare ori de detenţie emis de un judecãtor, instanţã sau de altã autoritate competentã;
b) copia actului de acuzare; şi
c) orice informaţii de naturã sã ofere motive rezonabile sã se creadã cã persoana cãutatã a sãvârşit infracţiunea pentru care se cere extrãdarea.
(4) Pe lângã cerinţele prevãzute la alin. (2), cererea de extrãdare a unei persoane care a fost gãsitã vinovatã sau condamnatã pentru o infracţiune pentru care se solicitã extrãdarea va fi însoţitã de:
a) copia hotãrârii de condamnare sau, în cazul în care persoana cãutatã a fost gãsitã vinovatã, dar nu i s-a aplicat pedeapsa, o declaraţie datã de autoritatea judiciarã care atestã stabilirea vinovãţiei;
b) informaţii care dovedesc cã persoana cãutatã este persoana a cãrei vinovãţie a fost stabilitã;
c) dacã persoana cãutatã a fot condamnatã, o declaraţie privind stadiul executãrii pedepsei; şi
d) în cazul unei persoane care a fost gãsitã vinovatã sau condamnatã în lipsã, documentele prevãzute la alin. (3) şi informaţii privind împrejurãrile în care persoana a lipsit de la procedurile penale.
ART. 9
Informaţii suplimentare
Statul solicitat poate sã cearã statului solicitant sã furnizeze informaţii suplimentare într-un termen rezonabil indicat, dacã apreciazã cã informaţiile prezentate în sprijinul cererii de extrãdare nu sunt suficiente pentru a îndeplini cerinţele prevãzute de prezentul tratat. Astfel de informaţii suplimentare pot fi solicitate şi transmise direct între Ministerul Justiţiei din România şi Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii.
ART. 10
Admisibilitatea documentelor
Documentele care poartã certificarea sau sigiliul Ministerului Justiţiei din România sau Departamentului de Justiţie al Statelor Unite ale Americii sau al ministerului ori departamentului responsabil pentru afaceri externe al statului solicitant vor fi admisibile în procedura de extrãdare în statul solicitat, fãrã o altã certificare, autentificare sau legalizare.
ART. 11
Traducerea
Toate documentele prezentate de statul solicitant trebuie traduse în limba statului solicitat, dacã nu se convine altfel.
ART. 12
Arestarea provizorie
(1) În caz de urgenţã, statul solicitant poate cere arestarea provizorie a persoanei cãutate, în aşteptarea cererii de extrãdare şi a documentelor anexate acesteia. Cererea de arestare provizorie poate fi transmisã pe cale diplomaticã sau direct între Ministerul Justiţiei din România şi Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii. Pentru transmiterea unei asemenea cereri pot fi utilizate şi canalele Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol).
(2) Cererea de arestare provizorie va cuprinde:
a) descrierea persoanei cãutate;
b) localizarea persoanei cãutate, dacã este cunoscutã;
c) o scurtã expunere a faptelor, incluzând, dacã este posibil, data şi locul sãvârşirii infracţiunii;
d) o descriere a dispoziţiilor legale încãlcate;
e) o declaraţie privind existenţa unui mandat sau ordin de arestare ori de detenţie sau o declaraţie a vinovãţiei ori de condamnare a persoanei cãutate;
f) o declaraţie potrivit cãreia cererea de extrãdare a persoanei cãutate şi documentele în sprijinul cererii de extrãdare vor fi transmise în termenul prevãzut în prezentul tratat.
(3) Statul solicitant va fi informat fãrã întârziere cu privire la urmarea datã cererii de arestare provizorie, precum şi cu privire la motivele care împiedicã sã se dea curs cererii.
(4) Cu excepţia cazului în care existã motive temeinice pentru menţinerea în stare de arest, persoana care a fost arestatã provizoriu va fi pusã în libertate la expirarea unei perioade de 60 de zile de la data arestãrii provizorii, dacã statul solicitat nu a primit cererea oficialã de extrãdare şi documentele în sprijinul acesteia, cerute potrivit art. 8. În acest scop, primirea cererii oficiale de extrãdare şi a documentelor în sprijinul cererii de extrãdare de cãtre ambasada statului solicitat în statul solicitant, pânã la data menţionatã mai sus, constituie primirea de cãtre statul solicitat.
(5) Punerea în libertate potrivit alin. (4) nu exclude rearestarea ulterioarã în vederea extrãdãrii şi extrãdarea persoanei respective dacã cererea de extrãdare şi documentele în sprijinul acesteia sunt primite la o datã ulterioarã.
ART. 13
Hotãrârea şi predarea
(1) Statul solicitat informeazã prompt statul solicitant cu privire la hotãrârea sa asupra cererii de extrãdare.
(2) În caz de respingere totalã sau parţialã a cererii, statul solicitat comunicã motivele refuzului. Statul solicitat transmite, la cerere, copiile hotãrârilor judecãtoreşti pertinente.
(3) În cazul în care cererea de extrãdare este aprobatã, autoritãţile statului solicitant şi ale celui solicitat vor conveni asupra datei şi locului predãrii persoanei cãutate.
(4) În cazul în care persoana cãutatã nu este preluatã de pe teritoriul statului solicitat în perioada de timp prevãzutã de legislaţia acelui stat, persoana respectivã poate fi pusã în libertate şi statul solicitat are dreptul sã refuze o cerere ulterioarã de extrãdare pentru aceeaşi infracţiune sau aceleaşi infracţiuni.
ART. 14
Predarea temporarã şi predarea amânatã
(1) Dacã se acordã extrãdarea unei persoane care face obiectul unui proces penal sau se aflã în executarea unei pedepse în statul solicitat, statul solicitat poate preda temporar persoana cãutatã statului solicitant în vederea urmãririi penale. Persoana astfel predatã va fi ţinutã în stare de arest în statul solicitant şi va fi returnatã în statul solicitat dupã finalizarea procedurilor împotriva persoanei respective, în conformitate cu condiţiile ce vor fi stabilite prin acord între pãrţi. Timpul petrecut în arest pe teritoriul statului solicitant în timpul urmãririi penale poate fi computat din perioada rãmasã de executat în statul solicitat.
(2) Statul solicitat poate amâna procedurile de extrãdare privind o persoanã care este urmãritã penal sau se aflã în executarea unei pedepse în acel stat. Amânarea poate continua pânã când urmãrirea persoanei cãutate s-a finalizat sau pânã când pedeapsa aplicatã a fost executatã.
ART. 15
Cereri de extrãdare sau predare formulate de mai multe state
(1) Dacã statul solicitat primeşte cereri de extrãdare privind aceeaşi persoanã de la statul solicitant şi de la un alt stat sau alte state, fie pentru aceeaşi infracţiune, fie pentru infracţiuni diferite, autoritatea executivã a statului solicitat va stabili cãrui stat, dacã este cazul, va preda acea persoanã.
(2) În cazul în care România primeşte o cerere de extrãdare formulatã de Statele Unite ale Americii şi o cerere de predare în baza unui mandat european de arestare pentru aceeaşi persoanã, fie pentru aceeaşi infracţiune, fie pentru infracţiuni diferite, autoritatea sa judiciarã sau orice altã autoritate care ar putea fi desemnatã ulterior va determina cãrui stat, dacã este cazul, va preda acea persoanã.
(3) La luarea unei decizii potrivit alin. (1) şi (2), statul solicitat va ţine seama de toate elementele relevante, inclusiv, dar fãrã a se limita la, de urmãtoarele:
a) dacã cererile au fost formulate în baza unui tratat;
b) locul unde fiecare infracţiune a fost sãvârşitã;
c) interesele statelor solicitante;
d) gravitatea faptelor;
e) naţionalitatea sau cetãţenia victimei;
f) posibilitatea unei extrãdãri ulterioare între statele solicitante; şi
g) ordinea cronologicã a primirii cererilor din partea statelor solicitante.
ART. 16
Sechestrarea şi remiterea de bunuri
(1) În limitele permise de propria legislaţie, statul solicitat poate sechestra şi remite statului solicitant toate obiectele, inclusiv bunurile, documentele, mijloacele de probã şi toate câştigurile în numerar sau sub orice altã formã, care au legãturã cu infracţiunea pentru care se acordã extrãdarea. Obiectele menţionate mai sus pot fi remise chiar dacã extrãdarea nu poate deveni efectivã din cauza decesului, dispariţiei sau evadãrii persoanei cãutate şi pot fi remise înainte de extrãdare.
(2) Statul solicitat poate condiţiona remiterea obiectelor de oferirea unor asigurãri satisfãcãtoare din partea statului solicitant cã acestea vor fi returnate în statul solicitat cât mai curând posibil. Statul solicitat poate, de asemenea, sã amâne remiterea unor asemenea obiecte dacã acestea sunt necesare ca mijloace de probã în statul solicitat.
(3) Drepturile terţilor vor fi respectate pe deplin, potrivit legislaţiei statului solicitat.
ART. 17
Regula specialitãţii
(1) Persoana care a fost extrãdatã în temeiul prezentului tratat nu poate fi arestatã, judecatã sau pedepsitã în statul solicitant decât pentru:
a) orice infracţiune pentru care extrãdarea a fost acordatã sau o infracţiune denumitã în alt mod, bazatã pe aceleaşi fapte ca infracţiunea pentru care extrãdarea a fost acordatã, dacã o asemenea infracţiune dã loc la extrãdare sau este o infracţiune inclusã mai uşoarã decât aceasta;
b) orice infracţiune sãvârşitã dupã extrãdarea persoanei; sau
c) orice infracţiune pentru care autoritatea competentã a statului solicitat consimte ca persoana sã fie arestatã, judecatã sau pedepsitã. În acest scop:
(i) statul solicitat poate cere transmiterea documentelor menţionate la art. 8; şi
(ii) persoana extrãdatã poate fi arestatã de statul solicitant pentru o perioadã de 90 de zile sau pentru o perioadã mai lungã pe care statul solicitat o poate autoriza, cât timp cererea pentru acordarea consimţãmântului este în curs de soluţionare.
(2) O persoanã extrãdatã potrivit prezentului tratat nu poate fi extrãdatã sau predatã ulterior pentru nicio infracţiune sãvârşitã anterior extrãdãrii cãtre statul solicitant, cu excepţia cazului în care statul solicitat consimte.
(3) Alin. (1) şi (2) nu împiedicã arestarea, judecarea sau pedepsirea persoanei extrãdate ori extrãdarea persoanei respective cãtre un stat terţ, dacã:
a) dupã extrãdare, persoana pãrãseşte teritoriul statului solicitant şi se întoarce pe acest teritoriu în mod voluntar; sau
b) persoana respectivã nu pãrãseşte teritoriul statului solicitant în termen de 20 de zile de la data la care este liberã sã plece.
(4) În înţelesul prezentului articol, pentru Statele Unite ale Americii autoritatea competentã este Ramura executivã.
ART. 18
Proceduri simplificate
Dacã persoana cãutatã consimte sã fie predatã cãtre statul solicitant, statul solicitat poate, în conformitate cu principiile şi procedurile prevãzute de sistemul sãu juridic, sã predea persoana respectivã cât mai repede posibil, fãrã alte proceduri. Consimţãmântul persoanei poate include renunţarea sa la protecţia oferitã de regula specialitãţii.
ART. 19
Tranzitul
(1) România poate autoriza tranzitul pe teritoriul sãu al unei persoane predate Statelor Unite ale Americii de un stat terţ sau de Statele Unite ale Americii unui stat terţ. Statele Unite ale Americii pot autoriza tranzitul pe teritoriul sãu a unei persoane predate României de un stat terţ sau de România unui stat terţ.
(2) O cerere de tranzit trebuie transmisã pe cale diplomaticã sau direct între Ministerul Justiţiei din România şi Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii. Mijloacele Interpolului pot fi de asemenea utilizate pentru transmiterea unei asemenea cereri cãtre autoritãţile sus-menţionate. Cererea de tranzit va conţine o descriere a persoanei în tranzit şi o scurtã expunere a faptelor cauzei. Persoana în tranzit va fi ţinutã în stare de arest pe durata tranzitului.
(3) În cazul în care un stat utilizeazã tranzitul aerian şi nu este prevãzutã o aterizare pe teritoriul celuilalt stat, autorizarea nu este necesarã. În cazul care are loc o aterizare neprevãzutã, statul unde are loc aterizarea poate solicita prezentarea unei cereri de tranzit, potrivit alin. (2), şi poate reţine persoana respectivã pânã când cererea de tranzit este primitã şi tranzitul este efectuat, atât timp cât cererea de tranzit este primitã în termen de 96 de ore de la data aterizãrii neprevãzute.
ART. 20
Reprezentare şi cheltuieli
(1) Statul solicitat va consilia, asista, apãrea în instanţã şi reprezenta interesele statului solicitant în orice proceduri determinate de cererea de extrãdare.
(2) Statul solicitant suportã toate cheltuielile privind traducerea documentelor de extrãdare şi transportarea persoanei predate. Statul solicitat suportã orice alte cheltuieli apãrute în acel stat în legãturã cu procedurile de extrãdare.
(3) Niciunul dintre state nu va avea vreo pretenţie pecuniarã faţã de celãlalt stat, care rezultã din arestarea, deţinerea, audierea sau predarea persoanelor potrivit prezentului tratat.
ART. 21
Consultãri
(1) Pãrţile se pot consulta reciproc în legãturã cu soluţionarea unor cazuri individuale şi în scopul unei aplicãri eficiente a prezentului tratat.
(2) În cazul în care statul solicitant are în vedere transmiterea unei informaţii deosebit de delicate în sprijinul cererii de extrãdare, poate consulta statul solicitat pentru a stabili mãsura în care informaţiile pot fi protejate de statul solicitat. Dacã statul solicitat nu poate sã protejeze informaţia în forma cerutã de statul solicitant, acesta va stabili dacã asemenea informaţii vor fi totuşi transmise.
ART. 22
Aplicarea
Prezentul tratat se aplicã infracţiunilor sãvârşite atât înainte, cât şi dupã data intrãrii sale în vigoare.
ART. 23
Ratificarea, intrarea în vigoare şi încetarea
(1) Prezentul tratat este supus ratificãrii; instrumentele de ratificare vor fi schimbate cât de curând posibil.
(2) Prezentul tratat intrã în vigoare odatã cu schimbul instrumentelor de ratificare.
(3) Dupã intrarea în vigoare a prezentului tratat, Convenţia de extrãdare încheiatã şi semnatã la Bucureşti la 23 iulie 1924 dintre România şi Statele Unite ale Americii şi Convenţia adiţionalã semnatã la Bucureşti la 10 noiembrie 1936, denumite împreunã tratatele anterioare, îşi vor înceta efectele. Cu toate acestea, tratatele anterioare se aplicã oricãror proceduri de extrãdare în cazul cãrora documentele de extrãdare au fost deja supuse instanţelor statului solicitat la data intrãrii în vigoare a prezentului tratat, însã art. 2, art. 14 alin. (1) şi art. 18 din prezentul tratat vor fi aplicabile şi acestor proceduri, iar art. 17 din prezentului tratat se va aplica şi persoanelor extrãdabile potrivit tratatelor anterioare.
(4) În ceea ce priveşte procedurile de extrãdare în cazul cãrora cererile de extrãdare au fost primite de cãtre statul solicitat, dar nu au fost supuse instanţelor înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat, statul solicitant, dupã intrarea în vigoare a prezentului tratat, poate modifica sau completa cererea de extrãdare în mãsura în care este necesar pentru ca aceasta sã fie supusã instanţelor statului solicitat, potrivit prezentului tratat.
(5) Oricare dintre state poate denunţa prezentul tratat, în orice moment, printr-o notificare scrisã transmisã pe cale diplomaticã, şi încetarea îşi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificãrii.
Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi, am semnat prezentul tratat.

Semnat la Bucureşti, în douã exemplare, astãzi, 10 septembrie 2007, în limbile românã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
Tudor-Alexandru Chiuariu,
ministrul justiţiei

Pentru Statele Unite ale Americii,
Nicholas F. Taubman,
ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar
al Statelor Unite ale Americii în România
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016