Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de act-international Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Act International


Monitorul Oficial 7 din 07 Ianuarie 2014 (M. Of. 7/2014)

AMENDAMENT nr. 4 din 23 octombrie 2013 convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea*) semnata la Luxemburg la 29 august 2013 si la Bucuresti la 23 octombrie 2013 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014

Banca europeană de investiţiiministerul finanŢelor publicestr. apolodor nr. 17, sectorul 5, ro-70060 bucureştiromâniaÎn atenţia domnului daniel chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publiceluxemburg, 29 august 2013 juii/see/aiaref: romÂnia - proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar (fi nr. 22.943)   contract de finanţare între românia şi banca europeană de investiţii, din data de 28 februarie 2005, cu  amendamentele ulterioare ("contractul de finanţare") amendamentul nr. 4 la contractul de finanţarestimaţi domni,ne referim la contractul de finanţare menţionat mai sus.1. interpretaredacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în această scrisoare au înţelesul atribuit acestora în contractul de finanţare. referirile la articole sunt referiri la articole în contractul de ...

Monitorul Oficial 846 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 846/2013)

PROGRAM din 25 noiembrie 2013 de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013

Guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze, denumite în continuare părţi, animate de dorinţa de a dezvolta şi întări relaţiile de prietenie şi colaborare, în conformitate cu prevederile art. 10 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la bucureşti la 12 iulie 1994, au convenit următorul program de colaborare culturală pentru anii 2013-2016:art. 1În cadrul perioadei de valabilitate a acestui program, părţile vor trimite delegaţii formate din cinci (5) persoane pe perioade de şapte (7) zile, în conformitate cu principiul reciprocităţii.art. 2părţile vor sprijini colaborarea dintre diverse ...

Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 824/2013)

ACORD din 25 noiembrie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiintarea reciproca a Institutului/Centrului Cultural EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze, denumite în continuare părţi,plecând de la dorinţa de a aprofunda relaţiile de prietenie dintre cele două state şi de a extinde cooperarea în domeniul cultural şi educativ, pe baza respectului şi încrederii reciproce,în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la bucureşti la 12 iulie 1994, şi cu memorandumul de înţelegere între guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind înfiinţarea institutului/centrului cultural, semnat la bucureşti la 20 octombrie 2009,au convenit următoarele:art. ipe baza principiului reciprocităţii, ...

Monitorul Oficial 804 din 19 Decembrie 2013 (M. Of. 804/2013)

ACORD din 13 septembrie 2012 intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul asistentei si protectiei consulare EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013

Ministerul afacerilor externe al româniei şi ministerul afacerilor externe şi integrării europene al republicii moldova (numite în continuare părţi),în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de cooperare dintre cele două state, în concordanţă cu principiile de drept european şi internaţional,împărtăşind voinţa comună de a identifica şi sprijini noi forme de cooperare, în vederea intensificării relaţiilor de cooperare în toate domeniile,având în vedere prevederile articolului 46 al convenţiei de la viena privind relaţiile diplomatice şi ale articolului 8 al convenţiei de la viena privind relaţiile consulare, la care atât românia, cât şi republica moldova sunt părţi,au convenit după cum urmează:art. ...

AMENDAMENT din 23 septembrie 2013 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 si 23 septembrie 2013 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013

*font 8*biroul bĂncii mondiale, romÂnia clădirea uti, etaj 6 tel: (+4)021-201-0311banca internaţională pentru str. vasile lascăr nr. 31 fax: (+4)021-201-0338reconstrucţie şi dezvoltare sectorul 2, 020492asociaţia internaţională de dezvoltare bucureşti, românia   5 septembrie 2013excelenţei sale,daniel chiţoiuviceprim-ministru, ministrul finanţelor publicebucureşti, româniastimate domnule ministru, ref: proiectul pentru modernizarea sistemului de informare ...

Monitorul Oficial 795 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 795/2013)

ACORD din 17 ianuarie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Irlandei privind cooperarea in prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spalarii banilor, criminalitatii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantarii terorismului si a altor infractiuni grave EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 17 decembrie 2013

Guvernul româniei şi guvernul irlandei (denumite în continuare "părţi"),- urmărind să contribuie la dezvoltarea relaţiilor lor bilaterale;- convinse de importanţa cooperării internaţionale pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, în special a traficului de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, a terorismului şi a finanţării terorismului,având în vedere convenţiile internaţionale de care părţile sunt legate,au convenit următoarele:art. 1 domeniul de aplicare a acordului(1) prezentul acord se va aplica traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi altor infracţiuni grave, precum şi infracţiunilor de natură economică şi financiară ce au fost săvârşite, organizate ...

Monitorul Oficial 792 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 792/2013)

AMENDAMENTE din 25 martie 2013 convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 si la Bucuresti la 25 martie 2013 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, si la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferata Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 decembrie 2013

   banca europeanĂ de investiŢiiministerul finanŢelor publicedirecţia generală de trezorerie şi datorie publicăstr. apolodor nr. 17, sectorul 5bucureştiromâniaÎn atenţia doamnei diana popescu, director generalluxemburg, 19 martie 2013subiect: anularea soldurilor restante, contractele nr. 23.371 şi 23.372stimată doamnă popescu,dorim să confirmăm faptul că soldurile creditelor ambelor împrumuturi, respectiv 23.371 (reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii) şi 23.372 (proiectul de reabilitare a căilor ferate pe coridorul iv), au fost anulate.ca urmare a reevaluării costurilor proiectului reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii făcute de bancă anul trecut, prin consultare cu ministerul finanţelor publice şi cu compania de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia, s-a convenit a se ...

PROTOCOL DE COOPERARE din 19 noiembrie 2013 intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Muntenegru EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 decembrie 2013

Ministerul justiţiei din românia şi ministerul justiţiei din muntenegru (denumite în continuare părţi),având în vedere complexitatea şi dinamismul fenomenului juridic, precum şi faptul că schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul juridic este în interesul ambelor state,fiind conştiente de importanţa cooperării internaţionale şi de necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale şi europene,dorind să contribuie la cooperarea regională prin dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ministere,reafirmându-şi hotărârea de a contribui constructiv şi substanţial la procesul de integrare europeană şi la dezvoltarea relaţiilor bilaterale,dorind să intensifice şi să îmbunătăţească buna cooperare în domeniul justiţiei între cele două ţări şi ţinând cont de ...

Monitorul Oficial 769 din 10 Decembrie 2013 (M. Of. 769/2013)

ACORD din 8 martie 2013 intre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 10 decembrie 2013

România şi republica india, dorind să încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, au convenit după cum urmează:art. 1persoane vizateprezentul acord se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.art. 2impozite vizate1. prezentul acord se aplică impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant, al unităţilor sale administrativ-teritoriale, al subdiviziunilor sale politice sau al autorităţilor sale locale, indiferent de modul în care acestea sunt percepute.2. sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe câştigurile ...

Monitorul Oficial 759 din 06 Decembrie 2013 (M. Of. 759/2013)

ACORD din 14 februarie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea in domeniul apararii*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 decembrie 2013

---------*) traducere.guvernul româniei şi guvernul republicii islamice pakistan, denumite în continuare părţi,apreciind colaborarea bilaterală cordială dintre cele două ţări ca servind intereselor şi aspiraţiilor reciproce,dorind să dezvolte şi să întărească relaţiile bilaterale existente prin cooperarea în domeniul apărării şi să promoveze o astfel de cooperare bazată pe principiile independenţei, egalităţii, suveranităţii integrităţii teritoriale, beneficiului reciproc şi neintervenţiei în afacerile interne ale fiecărei ţări,confirmând angajamentul lor de a respecta principiile şi obiectivele cartei organizaţiei naţiunilor unite,au convenit următoarele:art. 1scop1.1. scopul prezentului acord este de a stabili cadrul legal necesar pentru cooperarea în domeniul militar dintre părţi.1.2. prevederile prezentului acord nu vor ...

‹‹ Pagina 1 din 219
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016