Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 17 ianuarie 2013  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Irlandei privind cooperarea in prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spalarii banilor, criminalitatii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantarii terorismului si a altor infractiuni grave    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 17 ianuarie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Irlandei privind cooperarea in prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spalarii banilor, criminalitatii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantarii terorismului si a altor infractiuni grave

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 17 decembrie 2013

    Guvernul României şi Guvernul Irlandei (denumite în continuare "părţi"),
    - urmărind să contribuie la dezvoltarea relaţiilor lor bilaterale;
    - convinse de importanţa cooperării internaţionale pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, în special a traficului de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, a terorismului şi a finanţării terorismului,
    având în vedere convenţiile internaţionale de care părţile sunt legate,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Domeniul de aplicare a acordului
    (1) Prezentul acord se va aplica traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi altor infracţiuni grave, precum şi infracţiunilor de natură economică şi financiară ce au fost săvârşite, organizate sau pregătite ori ce se află în curs de săvârşire, organizare sau pregătire pe teritoriul statului oricăreia dintre părţi.
    (2) Pentru scopurile prezentului acord, infracţiune gravă este fapta penală pentru care pedeapsa maximă privativă de libertate prevăzută de legislaţia naţională a fiecăreia dintre părţi este cel puţin 5 ani.
    ART. 2
    Autorităţi competente
    (1) Pentru implementarea prezentului Acord, autorităţile competente sunt:
    (i) pentru partea română:
    - Ministerul Afacerilor Interne;
    - Serviciul Român de Informaţii;
    - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România;
    - Ministerul Public;
    (ii) pentru partea irlandeză:
    - Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului;
    - Ministrul Justiţiei şi Egalităţii;
    - inspector, An Garda Siochana;
    - inspectorii financiari.
    (2) Autorităţile competente ale părţilor pot să coopereze direct şi să stabilească metodele concrete şi regulile detaliate ale acestei cooperări, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor lor şi cu prevederile prezentului acord.
    (3) Autorităţile competente vor stabili canale directe adecvate de comunicare cu omologii lor. Orice cereri de informaţii sau privind orice altă acţiune care intră sub incidenţa prezentului acord vor fi adresate direct autorităţii competente omoloage, prin canalele securizate adecvate.
    (4) În lipsa oricărui altui acord, limba de comunicare între autorităţile competente va fi engleza.
    (5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile îşi vor comunica, iar, ulterior, vor actualiza ori de câte ori este necesar detaliile privind datele de contact relevante ale autorităţilor competente responsabile cu aplicarea prezentului acord.
    ART. 3
    Schimbul de informaţii
    (1) Schimbul de informaţii în baza prezentului acord se va face în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor.
    (2) Autorităţile competente ale statelor părţilor vor depune toate diligenţele pentru a asigura deplina cooperare nemijlocită sau la cerere în schimbul de informaţii relevante pentru prevenirea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor la care se aplică prevederile prezentului acord. Transmiterea unei cereri de informaţii va fi justificată prin prezentarea faptelor aferente realizării solicitării, a motivelor, a scopului pentru care informaţia va fi utilizată, precum şi prin oferirea altor informaţii care să permită autorităţii solicitate să stabilească faptul că cererea este realizată în conformitate cu legislaţia sa naţională.
    (3) Schimbul de informaţii efectuat în baza prezentului articol va include, în special:
    a) informaţii despre sau în legătură cu persoane şi organizaţii suspectate de a fi implicate în traficul de droguri, spălarea banilor, criminalitatea organizată, traficul de persoane, terorism, finanţarea terorismului, infracţiuni conexe activităţilor teroriste şi în orice alte infracţiuni grave;
    b) informaţii privind săvârşirea sau privind activităţi pregătitoare a unor astfel de infracţiuni;
    c) informaţii referitoare la structura organizaţională a entităţilor teroriste şi a grupărilor de crimă organizată, la metodele folosite de acestea şi la finanţarea lor;
    d) informaţii referitoare la măsurile de control al comerţului legal cu stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi la experienţa în aplicarea acestor măsuri;
    e) informaţii despre sau în legătură cu persoane şi organizaţii suspectate de a fi implicate în contrabanda cu produse de tutun sau bunuri de valoare istorică ori artistică, aparţinând respectivelor patrimonii culturale ale statelor lor sau patrimoniului cultural internaţional.
    ART. 4
    Utilizarea şi confidenţialitatea informaţiilor
    (1) Schimbul de informaţii în baza prezentului acord se va efectua în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor, inclusiv cele referitoare la protecţia şi confidenţialitatea informaţiilor.
    (2) Părţile se angajează:
    (i) să utilizeze orice informaţie primită în baza prezentului acord numai în scopul în care aceasta este solicitată sau care este specificat de către partea trimiţătoare; şi
    (ii) să păstreze confidenţialitatea oricărei astfel de informaţii în măsura autorizată de partea trimiţătoare.
    (3) Informaţiile primite în baza prezentului acord pot fi dezvăluite autorităţilor statelor terţe dacă anterior a fost obţinut în scris consimţământul autorităţii solicitate.
    (4) În conformitate cu legislaţia lor naţională, autorităţile competente ale părţilor vor asigura protecţia tuturor informaţiilor primite în baza prezentului acord.
    ART. 5
    Protecţia datelor cu caracter personal
    Schimbul reciproc de date cu caracter personal între autorităţile competente ale părţilor se va face în conformitate cu legislaţia naţională, cu condiţiile impuse de către autoritatea competentă trimiţătoare şi cu următoarele principii, care se aplică în procesarea automată şi nonautomată a datelor:
    1. datele furnizate nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial furnizate, fără acordul autorităţii competente trimiţătoare;
    2. datele furnizate vor fi distruse sau actualizate în cazul în care:
    - datele se dovedesc a fi incorecte; sau
    - autoritatea competentă trimiţătoare informează autoritatea competentă primitoare că datele au fost colectate ori furnizate prin încălcarea legii; sau
    - datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost furnizate, în afară de cazurile în care există o autorizaţie specifică, potrivit căreia datele furnizate pot fi de asemenea folosite şi în alte scopuri;
    3. la cererea autorităţii competente trimiţătoare, autoritatea competentă primitoare poate furniza informaţii privind utilizarea datelor;
    4. autoritatea competentă trimiţătoare se va asigura că datele transmise sunt corecte, suficiente şi adecvate. în cazul în care, ulterior, se stabileşte că datele furnizate au fost incorecte sau nu ar fi trebuit să fie trimise ori că datele transmise legal în conformitate cu legislaţia naţională a autorităţii competente transmiţătoare sau primitoare ar trebui distruse ulterior, autoritatea competentă primitoare ori trimiţătoare trebuie să fie imediat notificată pentru a le distruge sau pentru a face modificările necesare conform punctului 2;
    5. autoritatea competentă primitoare va avea datoria să protejeze, în mod eficient, datele furnizate împotriva accesului neautorizat sau accidental, modificării ori circulaţiei;
    6. în caz de acces neautorizat sau diseminare a datelor furnizate, autoritatea competentă primitoare va informa imediat autoritatea competentă trimiţătoare în legătură cu împrejurările aferente accesului neautorizat ori diseminării, precum şi în legătură cu măsurile luate pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor;
    7. atât autoritatea competentă trimiţătoare, cât şi cea primitoare vor ţine evidenţa transmiterii, primirii, modificării sau distrugerii datelor;
    8. în transmiterea datelor, autoritatea competentă trimiţătoare va specifica, în conformitate cu legislaţia naţională, termenul-limită pentru distrugerea datelor;
    9. în cazul în care o persoană ale cărei date au fost furnizate solicită în scris informaţii despre datele transmise, acestei solicitări nu i se va răspunde decât dacă: (i) aceasta este în conformitate cu legislaţia naţională; şi (ii) dacă autorităţii competente trimiţătoare i-a fost acordată oportunitatea de a-şi prezenta poziţia.
    Dacă persoana la care se referă datele înaintează o cerere pentru accesarea, modificarea sau distrugerea acelor date, autoritatea primitoare va lua o decizie după ce i s-a oferit în prealabil autorităţii competente trimiţătoare oportunitatea de aşi prezenta poziţia;
    10. autoritatea competentă care a primit o astfel de cerere de la o persoană care a făcut obiectul furnizării de informaţii de către cealaltă parte va informa imediat autoritatea competentă a părţii şi va răspunde unei astfel de solicitări după ce i-a acordat în prealabil părţii trimiţătoare oportunitatea de a-şi prezenta poziţia;
    11. datele pot fi, de asemenea, furnizate unei părţi terţe numai dacă autorităţii competente trimiţătoare i-a fost acordată oportunitatea de a-şi prezenta poziţia;
    12. părţile vor lua toate măsurile necesare în conformitate cu legislaţia lor naţională pentru a evita pagubele produse unei terţe părţi, care rezultă din furnizarea, primirea sau utilizarea datelor, precum şi pentru a elimina condiţiile esenţiale care duc la posibile consecinţe nefavorabile.
    ART. 6
    Refuzarea acordării asistenţei
    (1) Dacă o autoritate competentă consideră că o solicitare de cooperare sau de asistenţă primită în baza prezentului acord:
    (i) ar aduce atingere suveranităţii, securităţii ori altor interese legitime esenţiale ale statului său; sau
    (ii) ar intra în contradicţie cu legislaţia sa naţională; sau
    (iii) ar impune o sarcină excesivă; sau
    (iv) ar împiedica o investigaţie în curs de desfăşurare sau proceduri legale,
    autoritatea respectivă poate refuza să îndeplinească solicitarea sau poate impune condiţii pentru îndeplinirea solicitării respective.
    (2) În situaţia în care asistenţa, cooperarea sau schimbul de informaţii sunt refuzate ori reţinute, decizia şi motivele justificative trebuie notificate, fără întârziere, autorităţii solicitante.
    (3) În cazul în care autoritatea solicitantă solicită asistenţă pe care ea însăşi nu ar putea-o acorda în cazul în care i s-ar cere, acest fapt va fi semnalat în solicitarea făcută. În acest caz va fi lăsat la latitudinea autorităţii solicitate să decidă dacă şi cum va răspunde unei asemenea solicitări.
    ART. 7
    Pregătire
    Autorităţile competente ale statelor părţilor vor coopera, în limitele convenite de comun acord, pentru dezvoltarea unor programe de pregătire având ca scop schimbul de expertiză în prevenirea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor care intră sub incidenţa prezentului acord, inclusiv prin trimiterea în misiune sau schimbul de personal al autorităţilor competente.
    ART. 8
    Suportarea cheltuielilor
    (1) Autoritatea competentă solicitată va suporta toate cheltuielile obişnuite asumate de aceasta pentru ducerea la îndeplinire a unei solicitări, însă plata oricăror costuri extraordinare va fi convenită separat de către autorităţile competente vizate.
    (2) Autoritatea competentă solicitantă va suporta toate cheltuielile de călătorie şi de subzistentă pentru reprezentanţii săi, cu excepţia cazurilor în care se convine altfel.
    ART. 9
    Implementarea acordului
    (1) Potrivit competenţelor lor legale, autorităţile menţionate la art. 2 alin. 1 vor asigura aplicarea prezentului acord şi oficialii de rang împreună cu orice experţi de profil se vor întruni ori de câte ori vor considera că este necesar, pentru a discuta orice chestiuni ce ar putea apărea în procesul cooperării.
    (2) Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor asumate în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale încheiate de părţi sau de către statele lor.
    (3) Prezentul acord nu va prejudicia angajamentele rezultate din statutul părţilor de state membre UE.
    (4) Nicio prevedere a prezentului acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile ce derivă din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi din Directiva 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (5) Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultări între părţi.
    ART. 10
    Prevederi finale
    (1) Fiecare parte va notifica cealaltă parte în scris, prin canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea, în statele lor, a procedurilor legale necesare intrării în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei din cele două notificări.
    (2) Amendamente la prezentul acord pot fi propuse de oricare parte şi vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data primirii ultimei din cele două notificări privind finalizarea procedurilor interne necesare.
    (3) Oricare parte poate denunţa prezentul acord, prin notificarea, în scris, a celeilalte părţi, prin canale diplomatice. Prezentul acord îşi va înceta valabilitatea după 6 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

    Semnat în două exemplare la Dublin la 17 ianuarie 2013, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

               PENTRU PENTRU
          GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL IRLANDEI
    Ministrul afacerilor interne, Ministrul justiţiei şi egalităţii,
             Radu Stroe Alan Shatter


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016