Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 14 februarie 2013  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea in domeniul apararii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 14 februarie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea in domeniul apararii*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 decembrie 2013
---------
    *) Traducere.

    Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan, denumite în continuare părţi,
    apreciind colaborarea bilaterală cordială dintre cele două ţări ca servind intereselor şi aspiraţiilor reciproce,
    dorind să dezvolte şi să întărească relaţiile bilaterale existente prin cooperarea în domeniul apărării şi să promoveze o astfel de cooperare bazată pe principiile independenţei, egalităţii, suveranităţii integrităţii teritoriale, beneficiului reciproc şi neintervenţiei în afacerile interne ale fiecărei ţări,
    confirmând angajamentul lor de a respecta principiile şi obiectivele Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Scop
    1.1. Scopul prezentului acord este de a stabili cadrul legal necesar pentru cooperarea în domeniul militar dintre părţi.
    1.2. Prevederile prezentului acord nu vor afecta angajamentele părţilor rezultând din alte acorduri internaţionale şi nu vor fi folosite împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.
    ART. 2
    Definiţii
    2.1. Autoritate competentă înseamnă Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Islamică Pakistan care sunt autorizate să aplice prevederile prezentului acord.
    2.2. Reprezentanţii autorităţilor competente înseamnă ataşatul român al apărării la Islamabad, din partea Guvernului României, şi ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România, din partea Guvernului pakistanez, inclusiv înlocuitorii lor legali, executori administrativi sau persoane desemnate.
    2.3. Informaţii militare clasificate înseamnă orice document militar, material şi activitate indiferent de formă, maniera de prezentare sau transmitere care prezintă importanţă pentru securitatea naţională, care trebuie protejate datorită nivelului de importanţă şi consecinţelor care ar putea apărea ca rezultat al dezvăluirii şi diseminării neautorizate şi care trebuie marcate cu un nivel de clasificare de securitate.
    2.4. Personal militar înseamnă membrii forţelor armate ale părţilor.
    2.5. Personal civil însemnă angajaţii civili ai părţilor.
    2.6. Parte primitoare înseamnă partea care primeşte personalul celeilalte părţi.
    2.7. Parte trimiţătoare înseamnă partea care trimite personalul său pe teritoriul statului celeilalte părţi, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
    2.8. Pentru scopul art. 8 (Protecţia informaţiilor clasificate), termenul parte primitoare înseamnă o parte care primeşte astfel de informaţii de la cealaltă parte, iar termenul parte trimiţătoare înseamnă o parte care trimite celeilalte părţi asemenea informaţii.
    ART. 3
    Domenii de cooperare
    3.1. Cooperarea se va desfăşura în următoarele domenii:
    3.1.1. pregătirea pentru participarea în misiuni de pace şi umanitare şi alte operaţii pentru menţinerea păcii ale organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru combaterea terorismului;
    3.1.2. schimb de informaţii militare asupra unor aspecte convenite de comun acord care fac obiectul oricăror restricţii în interesul securităţii naţionale a ţărilor lor;
    3.1.3. schimb de ofiţeri la academiile militare pentru scopuri educaţionale şi pentru pregătire profesională;
    3.1.4. schimb de informaţii cu privire la organizarea forţelor armate, managementul şi politica de resurse umane;
    3.1.5. aspecte legale rezultând din cooperare;
    3.1.6. securitatea internaţională şi politica de apărare;
    3.1.7. educaţie militară şi pregătire;
    3.1.8. sprijinul logistic pentru forţele armate;
    3.1.9. servicii medicale militare;
    3.1.10. activităţi militare culturale şi sportive;
    3.1.11. protecţia mediului datorată poluării rezultând din activităţi militare;
    3.1.12. geografie militară.
    3.2. Cooperarea poate fi extinsă şi la alte domenii de activitate convenite în scris de către părţi.
    3.3. Aspectele specifice legate de cooperarea în domeniile menţionate şi în alte domenii ale cooperării militare convenite de comun acord pot fi stabilite în înţelegeri separate şi în protocoale adiţionale încheiate între structurile responsabile ale părţilor.
    ART. 4
    Forme de cooperare
    4.1. Cooperarea dintre părţi se va realiza în următoarele forme:
    4.1.1. vizite oficiale şi reuniuni bilaterale;
    4.1.2. întâlniri ale experţilor;
    4.1.3. cursuri militare şi în instituţii militare de învăţământ;
    4.1.4. conferinţe, întâlniri, seminare, schimb de experienţă, consultări;
    4.1.5. schimb de informaţii şi documente pe baza cererilor reciproce;
    4.1.6. participarea reprezentanţilor părţilor la exerciţii militare cu statut de observator;
    4.1.7. vizite reciproce la facilităţi din industria de apărare;
    4.1.8. participarea la evenimente culturale şi sportive.
    4.2. Detaliile privind pregătirea personalului şi alte activităţi de cooperare în legătură cu operaţiile în sprijinul păcii vor fi convenite, separat, de către autorităţile competente.
    ART. 5
    Comitetul militar mixt
    5.1. Va fi înfiinţat un comitet militar mixt româno-pakistanez în scopul organizării şi coordonării cooperării în domeniul militar.
    5.2. Copreşedinţii Comitetului militar mixt româno-pakistanez vor fi persoanele desemnate ale căror nume vor fi comunicate în scris de către autorităţile competente.
    5.3. Comitetul militar mixt româno-pakistanez îşi va desfăşura sesiunile de lucru, o dată pe an, alternativ, în România şi în Pakistan.
    5.4. Orice subiect care poate promova cooperarea bilaterală potrivit acestui acord poate fi înscris pe agenda sesiunii de lucru a Comitetului militar mixt româno-pakistanez.
    5.5. Comitetul militar mixt româno-pakistanez va evalua activităţile de cooperare din anii precedenţi şi va elabora Planul bilateral de cooperare pentru anul următor.
    5.6. Planul bilateral de cooperare va include activităţile asupra cărora s-a convenit, tematicile, mijloacele şi datele, locaţia, precum şi instituţiile responsabile pentru îndeplinirea lor. Copreşedinţii Comitetului militar mixt româno-pakistanez vor fi autorizaţi să semneze Planul bilateral de cooperare.
    5.7. Direcţia cooperare internaţională în domeniul apărării pentru partea română şi Comandamentul Statului Major Întrunit pentru partea pakistaneză sunt puncte de contact pentru coordonarea activităţilor. Întreaga corespondenţă referitoare la cooperare potrivit prezentului acord va fi transmisă prin punctele de contact pe canale diplomatice.
    ART. 6
    Aspecte financiare
    6.1. Finanţarea activităţilor de cooperare în cadrul prezentului acord se va realiza în conformitate cu următoarele:
    6.1.1. partea trimiţătoare va asigura şi acoperi costurile de transport către şi de pe teritoriul statului părţii primitoare, precum şi costurile documentelor solicitate de către autorităţile statului părţii primitoare pentru intrarea şi părăsirea teritoriului statului său;
    6.1.2 partea primitoare va asigura şi acoperi costurile cazării, transportului intern şi ale programului cultural pe timpul activităţii.
    6.2. În caz de urgenţă, partea primitoare va asigura personalului militar şi civil al părţii trimiţătoare îngrijire medicală pe bază de reciprocitate.
    6.3. Părţile pot conveni asupra altor principii financiare decât cele menţionate la alin. (1), prin acorduri separate şi protocoale adiţionale.
    6.4. Înţelegerile financiare referitoare la studii în instituţii militare de învăţământ sau academii militare, precum şi cele referitoare la desfăşurarea de exerciţii militare, instrucţie sau operaţii de pace vor fi reglementate în acorduri separate.
    ART. 7
    Aspecte legale
    7.1. Personalul părţii trimiţătoare va respecta legile şi regulamentele părţii primitoare. Autorităţile părţii trimiţătoare vor avea dreptul de a exercita în totalitate jurisdicţia penală şi disciplinară, aşa cum este reglementat de legislaţia părţii trimiţătoare, asupra personalului vizitator dacă infracţiunea este comisă pe teritoriul părţii primitoare, în următoarele situaţii:
    7.1.1. dacă infracţiunea este îndreptată numai împotriva proprietăţii sau securităţii părţii trimiţătoare ori numai împotriva persoanei sau proprietăţii unui alt membru al personalului vizitator ori a unui dependent al unui asemenea membru; sau
    7.1.2. dacă infracţiunea rezultă dintr-un act produs în timpul îndeplinirii atribuţiilor oficiale de către personalul vizitator.
    7.2. În orice altă situaţie, autorităţile părţii primitoare vor avea dreptul primar de a-şi exercita jurisdicţia. Dacă autorităţile care au acest drept primar decid să nu exercite jurisdicţia, vor notifica autorităţile responsabile ale celeilalte părţi cât mai curând posibil.
    7.3. Autorităţile părţii primitoare vor înştiinţa imediat ambasada părţii trimiţătoare despre arestarea oricărui membru al personalului vizitator sau a unui dependent al unui asemenea membru împreună cu transmiterea de informaţii referitoare la încălcarea legii care a atras o asemenea măsură privativă de libertate.
    ART. 8
    Protecţia informaţiilor clasificate din domeniul militar
    8.1. Prevederile prezentului articol se vor aplica până când un acord bilateral de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul militar între părţi va intra în vigoare.
    8.2. Părţile, în limitele prevăzute de legislaţia lor naţională, vor lua toate măsurile necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul militar. Fiecare parte va acorda informaţiilor militare clasificate primite de la partea trimiţătoare cel puţin aceeaşi protecţie care este asigurată pentru propriile informaţii clasificate din domeniul militar de nivel echivalent. Toate informaţiile, documentele şi materialele militare clasificate vor primi următoarele nivele de clasificare:

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Pentru partea română │ Pentru Republica Islamică Pakistan │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Strict secret de importanţă deosebită │Top secret │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Strict secret │Secret │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Secret │Confidential │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Secret de serviciu │Restricted │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    8.3. Părţile nu vor permite accesul la astfel de informaţii niciunei terţe părţi fără consimţământul prealabil al părţii trimiţătoare.
    8.4. Accesul la informaţii clasificate din domeniul militar va fi limitat şi va fi acordat numai acelor persoane care au nevoia de a cunoaşte în conformitate cu legislaţia naţională, la nivelul de clasificare corespunzător al informaţiilor la care se acordă acces.
    8.5. Informaţiile militare şi materialele clasificate vor fi transmise numai pe canale oficiale între autorităţile competente ale celor două părţi.
    8.6. În situaţia producerii unui incident de securitate având ca rezultat pierderea, compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate din domeniul militar primite de la partea trimiţătoare, partea primitoare va lua toate măsurile pentru îndepărtarea daunelor şi va informa imediat partea trimiţătoare. Partea primitoare va desfăşura imediat o anchetă cu asistenţa părţii trimiţătoare la cerere, în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia informaţiilor clasificate.
    8.7. Cele două părţi vor respecta drepturile de proprietate intelectuală potrivit acordurilor internaţionale la care ambele sunt părţi şi care se referă la domeniile de cooperare cuprinse în prezentul acord.
    ART. 9
    Soluţionarea disputelor
    Toate disputele rezultând din acest acord cu privire la interpretarea sau aplicarea sa vor fi rezolvate exclusiv prin negocieri între părţi şi nu vor fi supuse niciunei instanţe naţionale sau internaţionale ori unei terţe părţi pentru soluţionare.
    ART. 10
    Prevederi finale
    10.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise a părţilor prin care acestea confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    10.2. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment, în formă scrisă, cu consimţământul părţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face potrivit prevederilor alin. (1) al prezentului articol.
    10.3. Acordul va fi valabil pentru o perioadă de cinci (5) ani. Acordul va fi prelungit automat pentru noi perioade de cinci (5) ani. Oricare parte poate notifica, în formă scrisă, despre intenţia sa de a-l denunţa, denunţarea producându-şi efectele la şase (6) luni după primirea notificării.
    10.4. Dacă la data denunţării sau încetării valabilităţii există aspecte financiare sau cereri de despăgubire nerezolvate, prevederile prezentului acord referitoare la aceste aspecte vor rămâne în vigoare până la soluţionarea definitivă a acestora.

    Drept care reprezentanţii deplin autorizaţi ai guvernelor au semnat prezentul acord.
    Semnat la Ministerul Apărării, la Rawalpindi, la data de 14 februarie 2013, în două exemplare în limba engleză.

                           Pentru Guvernul României,
                                  Emilian Ion,
                              ambasadorul României

                 Pentru Guvernul Republicii Islamice Pakistan,
                               Syed Naveed Qamar,
                         ministrul federal al apărării

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016