Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2008 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2008

Monitorul Oficial 885 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 885/2008)

CONTRACT-CADRU din 17 decembrie 2008 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 decembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) furnizorii şi casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, casa asigurãrilor de sãnãtate a apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti şi casa asigurãrilor de sãnãtate a ministerului transporturilor, denumite în continuare case de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile prezentului contract-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de casa naţionalã de asigurãri de sãnãtate, în temeiul art. 217 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...

Monitorul Oficial 875 din 23 Decembrie 2008 (M. Of. 875/2008)

 HOTĂRARE nr. 1.687 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 875 din 23 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea centrului naţional pentru aşezări umane (habitat), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 442 din 7 august 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) conducerea centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) este asigurată de un preşedinte, care este conducătorul ministerului responsabil cu elaborarea şi implementarea strategiei naţionale a locuirii şi a politicilor de locuire, de un vicepreşedinte, care este un secretar de stat din ministerul responsabil cu elaborarea şi ...

Monitorul Oficial 856 din 19 Decembrie 2008 (M. Of. 856/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.636 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale "Conversmin" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 856 din 19 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al societăţii comerciale "conversmin" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei şi finanţelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 25 ...

Monitorul Oficial 852 din 18 Decembrie 2008 (M. Of. 852/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.496 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 18 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează: 1. coloana "durate normale de funcţionare - ani -" de la punctul 1.1.4 "centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice, în afară de:" din grupa 1 "construcţii", cuprinsă în tabelul "catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe" de la punctul iii "alte precizări, va avea următorul cuprins:"30-48".2. coloana "durate normale de ...

Monitorul Oficial 847 din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 847/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.670 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru aprobarea ...

Monitorul Oficial 843 din 15 Decembrie 2008 (M. Of. 843/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.617 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 843 din 15 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii din legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a dispoziţiilor legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.070 din 29 decembrie 1999, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 655 din 31 decembrie 1999, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1prezentele norme metodologice se aplică pentru toate cultele religioase recunoscute potrivit legii, care beneficiază, la cerere, ...

Monitorul Oficial 838 din 12 Decembrie 2008 (M. Of. 838/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 4 decembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 103/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 97 din 7 februarie 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) suma de 69.660 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. În anexă, sintagma "total ...

Monitorul Oficial 826 din 09 Decembrie 2008 (M. Of. 826/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 9 decembrie 2008

Având în vedere că scopul legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale îl constituie înlăturarea discrepanţelor existente între persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupele i şi ii de muncă înainte de data de 1 aprilie 2001,ţinând cont că dispoziţiile acestei legi s-au extins şi asupra asiguraţilor sistemului public care au desfăşurat activităţi încadrate în condiţii speciale şi deosebite după această dată,luând în considerare faptul că situaţia persoanelor care au desfăşurat activităţi încadrate în grupele i şi ii de muncă înainte de data de 1 aprilie 2001 ...

Monitorul Oficial 824 din 08 Decembrie 2008 (M. Of. 824/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a sistemului de sănătate pentru a oferi cetăţenilor servicii medicale de calitate,ţinând cont de faptul că se impune crearea cadrului legal pentru reorganizarea instituţională a ministerului sănătăţii publice, în vederea gestionării eficiente a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice şi asigurării derulării programelor privind infrastructura în domeniul sanitar,luând în considerare obligaţiile cuprinse în programul naţional de reforme asumate în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor agendei lisabona,având în vedere termenul imediat asumat prin programul naţional de reforme de înfiinţare şi funcţionare a agenţiei naţionale pentru infrastructură sanitară şi dispozitive ...

Monitorul Oficial 825 din 08 Decembrie 2008 (M. Of. 825/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere angajamentele internaţionale asumate de românia în calitate de stat membru al organizaţiei naţiunilor unite şi al uniunii europene,ţinând seama de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie ale acestor organizaţii stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite măsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite de consiliul de securitate al organizaţiei naţiunilor unite, în baza art. 41 din carta naţiunilor unite, şi de uniunea europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comune,având în vedere că românia nu a adoptat până în prezent unele măsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea ...

Monitorul Oficial 816 din 05 Decembrie 2008 (M. Of. 816/2008)

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 noiembrie 2008 Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE) EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.388 din 17 noiembrie 2008, publicat în monitorul oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008.──────────art. 1prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (cdi), denumită finanţarea proiectelor de cercetare'ad dezvoltare şi inovare (cdi) prin programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (pos-cce), aferentă operaţiunilor 2.1.1 "proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi", 2.1.2 "proiecte cd de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 "promovarea inovării în cadrul întreprinderilor", ale axei prioritare 2 "competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din cadrul ...

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 30 octombrie 2008 "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008 EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 5 decembrie 2008

1. scoprealizarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici deţinători de staţii de betoane, după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.2. domeniul de aplicareprocedura se aplică în exercitarea controlului de stat de către inspectoratul de stat în construcţii, denumit în continuare i.s.c, prin reprezentanţii săi, la operatorii economici deţinători de staţii de betoane.3. cadrul legalla baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:● legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;● legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată;● legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu ...

Monitorul Oficial 813 din 04 Decembrie 2008 (M. Of. 813/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.513 din 19 noiembrie 2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 4 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 3 din hotărârea guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 641 din 8 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 4, 5 şi 6, cu următorul cuprins:"art. 4(1) se desemnează, pentru fiecare pol de creştere prevăzut la art. 1, un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 4 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul superior, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 1.418/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 23 octombrie 2006, partea i "principiile asigurării calităţii în învăţământul superior" punctul 1.6 "terminologie", alineatele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"autorizarea funcţionării provizorii a programelor de studii sau/şi instituţională este prima etapă a procedurii de acreditare şi reprezintă rezultatul evaluării externe de către aracis pe ...

Monitorul Oficial 806 din 03 Decembrie 2008 (M. Of. 806/2008)

CAIET DE SARCINI din 19 noiembrie 2008 privind procesul de selectie a societatii de administrare a investitiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 3 decembrie 2008

S.c. fondul proprietatea - s.a. 1. cadru de referinŢĂ*1) cadru general fondul proprietatea (fp)*2) a fost constituit de cãtre guvernul româniei în luna decembrie 2005 pentru despãgubirea persoanelor deposedate în mod abuziv de cãtre regimul comunist, în special în cazurile în care restituirea în naturã nu este posibilã, prin acordarea de acţiuni la fp proporţional cu pierderea suferitã.------- *1) prezenta cerere de oferte furnizeazã în anexele sale câteva date generale importante despre fp şi activitãţile sale. informaţii suplimentare şi documentesuport sunt disponibile pe site-ul oficial al fp (www.fondulproprietatea.ro). ...

Monitorul Oficial 805 din 02 Decembrie 2008 (M. Of. 805/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 1.526 din 25 noiembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către o persoană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 2 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,sorin stănescu,secretar de statministrul afacerilor externe,lazăr comănescuministrul internelorşi reformei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016