Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2008 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2008

Monitorul Oficial 481 din 30 Iunie 2008 (M. Of. 481/2008)

Monitorul Oficial 485 din 30 Iunie 2008 (M. Of. 485/2008)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 30 iunie 2008

Având în vedere prevederile art. 7 alin (2) din legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, potrivit cărora în anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate şi de panificaţie şi pentru elevii din clasele v-viii din învăţământul preuniversitar de stat,ţinând seama de necesitatea corelării prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele i-iv din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 16/2003, cu modificările ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 30 iunie 2008

Având în vedere:- necesităţile şi dificultăţile intervenite în procedura de aplicare a prevederilor legale privind acordarea de facilităţi unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, invocate de autoritatea pentru valorificarea activelor statului,– faptul că finanţarea unităţilor de cercetare-dezvoltare se asigură din venituri integral proprii, iar neacordarea acestor facilităţi produce instabilitate şi nesiguranţă din punct de vedere economico-financiar în desfăşurarea activităţii acestora şi duce la imposibilitatea participării necondiţionate a unităţilor la competiţiile publice pentru câştigarea proiectelor de cercetare, care asigură o parte majoră a surselor de finanţare,– faptul că completarea actului normativ nu impune acordarea de facilităţi noi pentru ...

Monitorul Oficial 477 din 27 Iunie 2008 (M. Of. 477/2008)

CERINTE din 20 iunie 2008 pentru amenajarea si utilizarea terenurilor, altele decat aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care executa zboruri interne incadrate in categoria operatiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviatie generala EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2008

Cap. i generalitãţi 1.1. prevederi generale. aplicabilitate 1.1.1. prezenta reglementare stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 9 pct. (5) lit. b) din hotãrârea guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, cu modificãrile ulterioare, cerinţele minime pentru amenajarea şi utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, destinate zborurilor aeronavelor care executã operaţiuni aeriene de lucru aerian sau aviaţie generalã în spaţiul aerian naţional. 1.1.2. prevederile prezentei reglementãri se aplicã numai în cazul terenurilor amenajate şi utilizate ...

Monitorul Oficial 474 din 27 Iunie 2008 (M. Of. 474/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 25 iunie 2008 privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT & CI (NATO CoE HUMINT & CI), pe teritoriul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 27 iunie 2008

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează centrul de excelenţă nato în domeniul humint & ci (nato coe humint & ci), cu indicativ de unitate militară, pe teritoriul româniei, în municipiul oradea.(2) după parcurgerea etapelor specifice acreditării şi operaţionalizării depline, centrul de excelenţă nato va intră în subordinea comitetului director al ţărilor-sponsor şi va fi coordonat de comandamentul aliat pentru transformare (a.c.t. - allied command transformation).art. 2misiunile, responsabilităţile şi modul de organizare ale componentei naţionale a centrului de excelenţă nato se stabilesc prin concepţia de organizare şi funcţionare elaborată ...

Monitorul Oficial 468 din 24 Iunie 2008 (M. Of. 468/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 648 din 18 iunie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 24 iunie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 8(1) comitetul interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări este alcătuit din 16 membri, ...

Monitorul Oficial 461 din 20 Iunie 2008 (M. Of. 461/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 11 iunie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin ...

Monitorul Oficial 457 din 19 Iunie 2008 (M. Of. 457/2008)

 LISTĂ din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 19 iunie 2008

 lista┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │ valoarea ││crt.│ │ subvenţiei│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ ...

Monitorul Oficial 451 din 17 Iunie 2008 (M. Of. 451/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 11 iunie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 17 iunie 2008

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.art. 2se acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.art. 3anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 17 iunie 2008

Având în vedere:- necesitatea creării de urgenţă a cadrului legal pentru asigurarea aplicării unor prevederi ale regulamentului (cee) nr. 684/92 al consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul şi ale regulamentului (ce) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a regulamentului (cee) nr. 684/92 al consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, la transportul naţional de călători;– necesitatea instituirii sancţiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislaţiei comunitare;– necesitatea modificării legislaţiei naţionale din domeniul transporturilor ...

Monitorul Oficial 440 din 12 Iunie 2008 (M. Of. 440/2008)

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE din 9 mai 2008 a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 12 iunie 2008

Cadrul general de organizare din 9 mai 2008 a stagiilor de practicã în cadrul programelor de studii universitare de licenţã şi de masterat emitent: ministerul educaŢiei, cercetÃrii Şi tineretului publicat În: monitorul oficial nr. 440 din 12 iunie 2008 art. 1 În sensul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii: a) stagiu de practicã - activitatea desfãşuratã de studenţi şi masteranzi, în conformitate cu planul de învãţãmânt, care are ...

Monitorul Oficial 428 din 06 Iunie 2008 (M. Of. 428/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 589 din 4 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 6 iunie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicregulamentul de organizare şi funcţionare a institutului naţional de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.229/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 940 din 21 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) cabinetul de expertiză medicală din structura centrului medical de diagnostic, tratament ambulatoriu şi medicină preventivă bucureşti este coordonat ...

Monitorul Oficial 417 din 03 Iunie 2008 (M. Of. 417/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 28 mai 2008 privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 3 iunie 2008

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru păstrarea confidenţialităţii, în lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compoziţia produsului cosmetic, prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. i) din legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele unor ingrediente poate fi înscris printr-un cod numeric format din 7 cifre.(2) autoritatea competentă pentru aplicarea măsurilor de păstrare a confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice este ministerul sănătăţii publice, denumit în continuare autoritate competentă.art. 2(1) producătorul, reprezentantul său autorizat, persoana pentru care se fabrică un produs cosmetic sau persoana ...

Monitorul Oficial 414 din 03 Iunie 2008 (M. Of. 414/2008)

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 28 mai 2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 3 iunie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i(1) se aprobă activităţile pentru care se acordă sprijin financiar beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016