Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 451 din 17 iunie 2008
    Având în vedere:
    - necesitatea creării de urgenţă a cadrului legal pentru asigurarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul şi ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, la transportul naţional de călători;
    – necesitatea instituirii sancţiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislaţiei comunitare;
    – necesitatea modificării legislaţiei naţionale din domeniul transporturilor rutiere, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea în bune condiţii a actualului program de transport judeţean, precum şi punerea în aplicare a următorului program de transport, în vederea derulării fără perturbaţii a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean;
    – necesitatea reglementării condiţiilor aferente următorului program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean, cu valabilitate din anul 2008, ţinând seama de faptul că actualul program de transport de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean cu valabilitate în perioada 2005-2008 expiră în perioada următoare, în vederea asigurării derulării optime a transportului rutier public de persoane la nivel interjudeţean;
    – necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, cu sancţiunile de rigoare pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin, ţinându-se seama de faptul că atât şcolile de conducători auto, cât şi instructorii auto au un rol determinant în privinţa siguranţei rutiere,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 9 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "9. cap de traseu - localitatea de plecare sau localitatea de destinaţie, aferentă unui traseu;
    .....................................................................
16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea localităţii cap de traseu de destinaţie, revine la localitatea cap de traseu de plecare, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;"

    2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
    "16^1. declaraţie pentru transportul internaţional de persoane-act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de asociat/subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internaţional;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "18. grafic de circulaţie - document care conţine denumirea traseului, autogările şi staţiile publice aflate pe un traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile. În cazul transportului rutier internaţional, graficul de circulaţie poate să prevadă, în plus faţă de localităţile situate pe traseu, şi alte localităţi reprezentând ramificaţii ale traseului;
    .......................................................................
34. program de transport interjudeţean - program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abrogă.
    5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:
    "35^1. ramificaţie a traseului - localitate situată în afara traseului unde are loc îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizează serviciul regulat de transport aferent traseului respectiv;"

    6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare şi localitatea cap de traseu de destinaţie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea localităţilor cap de traseu şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi sunt trasee interjudeţene. Traseele dintre aceleaşi două localităţi cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;"

    7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei şi tipului de transport efectuat şi reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă."

    8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Transportul rutier efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, de către o întreprindere, este transport rutier în cont propriu dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:
    1. în cazul transporturilor rutiere de marfă:
    a) este o activitate auxiliară sau secundară celorlalte activităţi principale ale întreprinderii;
    b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul deplasării este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;
    d) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto;
    e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociaţiei familiale, după caz;
    2. în cazul transporturilor rutiere de persoane:
    a) este o activitate auxiliară sau secundară faţă de celelalte activităţi principale ale întreprinderii;
    b) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing;
    c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociaţiei familiale, după caz."

    9. Articolul 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) În cazul unei operaţiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier iniţial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condiţiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier final pentru transportarea la destinaţie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier iniţial.
    (2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condiţiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier iniţial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deţinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deţinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final."

    10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic naţional numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia operaţiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1.
    (2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic internaţional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în interiorul spaţiului comunitar şi cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
    (4) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în afara spaţiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
    (5) Operatorii de transport rutier români vor utiliza autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora."

    11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic internaţional pe teritoriul României numai în condiţiile respectării legislaţiei naţionale şi comunitare, a acordurilor şi convenţiilor bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte."

    12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Operaţiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din ţările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.
    (2) Operaţiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condiţiile prevăzute de legislaţia comunitară."

    13. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenţei de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenţei de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită condiţia de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.
(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei de transport eliberate de autoritatea competentă este de un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport."

    14. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Copiile conforme ale licenţei de transport nu sunt transmisibile şi sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise."

    15. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de întreprindere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu."

    16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile şi sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise."

    17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic naţional numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia operaţiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1.
    (2) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic internaţional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Întreprinderile pot efectua transport rutier în interiorul spaţiului comunitar şi cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
    (4) Întreprinderile pot efectua transport rutier în afara spaţiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
    (5) Întreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora."

    18. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare."

    19. După articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României şi al statelor membre ale Uniunii Europene se efectuează conform legislaţiei comunitare în vigoare, iar transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectuează conform acordurilor şi convenţiilor la care România şi aceste state sunt părţi."

    20. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislaţia comunitară, acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel."

    21. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operaţiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislaţia comunitară, acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel."

    22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie ori autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz."

    23. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.
    24. La articolul 34, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Programul de transport poate fi modificat cel mult o dată pe an."

    25. La articolul 34^2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34^2
    (1) Licenţa de traseu conţine traseul, precum şi numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulaţie pentru traseele interjudeţene sau caietul de sarcini pentru traseele judeţene.
    .......................................................................
    (3) În transportul rutier de persoane în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului."

    26. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Transportul rutier de persoane în trafic internaţional între România şi statele membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza legislaţiei comunitare în vigoare, iar transportul rutier public de persoane între România şi celelalte state din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.
    (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în acestea, eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, după caz.
    (3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă.
    (4) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internaţional între România şi un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza legislaţiei comunitare, a acordurilor şi convenţiilor la care România şi statul tranzitat sunt părţi.
    (5) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internaţional între un stat membru al Uniunii Europene şi un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor şi convenţiilor la care România şi statul din afara Uniunii Europene, respectiv România şi statul din Uniunea Europeană sunt părţi.
    (6) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internaţional între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor şi convenţiilor la care România şi cele două state sunt părţi."

    27. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.
    28. Articolul 39^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39^1
    Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional se efectuează în condiţiile stabilite prin norme."

    29. La articolul 40, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licenţa pentru activităţi conexe se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme."

    30. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în autogări.
    (2) În localităţile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depăşită, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în staţii publice stabilite de administraţia publică locală.
    (3) Pentru traseele interjudeţene dintre municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, plecările, sosirile şi opririle în tranzit se realizează din staţii publice stabilite de administraţia publică locală."

    31. Articolul 48^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48^2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii şi consilierul de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase."

    32. Articolul 48^7 se abrogă.
    33. La capitolul VII, după articolul 48^9 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 48^10-48^14, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-a

    Şcoli de conducători auto
    ART. 48^10
    Şcolile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere şi asigură pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.
    ART. 48^11
    Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere se fac, în conformitate cu prevederile legale, în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate de autoritatea competentă, în baza programelor de pregătire aprobate.
    ART. 48^12
    Condiţiile de autorizare a şcolilor de conducători auto se stabilesc de către autoritatea competentă, care asigură şi controlul acestora.
    ART. 48^13
    Instruirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
    ART. 48^14
    (1) Instructorii auto autorizaţi prevăzuţi la art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, efectuează instruirea practică numai cu persoane care au efectuat în prealabil pregătirea teoretică într-o şcoală de conducători auto cu care aceştia au încheiat contract.
    (2) Instructorii auto la care se face referire la alin. (1) au aceleaşi obligaţii ca şi şcolile de conducere auto în ceea ce priveşte documentele privind evidenţa cursanţilor, a orelor de instruire practică, precum şi perioada de arhivare a acestora."

    34. Articolul 53^11 se abrogă.
    35. La articolul 53^13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53^13
    (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu de mărfuri poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare."

    36. După articolul 55^1 se introduc două noi articole, articolele 55^2 şi 55^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 55^2
    Autoritatea competentă poate stabili prin norme şi alte obligaţii pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce priveşte siguranţa rutieră.
    ART. 55^3
    Autoritatea competentă poate stabili prin norme şi alte obligaţii pe care le au operatorii de activităţi conexe transportului rutier în ceea ce priveşte siguranţa rutieră."

    37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciţi în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic."

    38. La articolul 57^2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a deţine copia conformă a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţine întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;"

    39. La articolul 57^4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a) şi d)."

    40. La articolul 57^4 alineatul (2), litera a) se abrogă.
    41. La articolul 57^4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, agentul constatator făcând menţiune în acest sens în procesul-verbal."

    42. La articolul 58, litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ţ) transportul rutier de persoane pe un traseu judeţean, interjudeţean sau internaţional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;"

    43. La articolul 58, după litera z) se introduc nouă noi litere, literele aa)-ai), cu următorul cuprins:
    "aa) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activităţi conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă ori condiţii decât cele în care au fost eliberate;
ab) utilizarea de către întreprinderile deţinătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule deţinute cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 12;
ac) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să deţină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92 , astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002 ;
ad) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier şi operatorilor de activităţi conexe transportului rutier;
ae) neefectuarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto a pregătirii cursanţilor ori efectuarea acesteia fără respectarea programei de pregătire aprobate;
af) nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto a prevederilor privind evidenţa cursanţilor;
ag) utilizarea de către şcolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului didactic care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare;
ah) utilizarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare;
ai) nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare."

    44. La articolul 59 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h), i), q) şi aa);
b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab) şi ac);"

    45. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de la 7.000 lei la 9.000 lei , faptele prevăzute la art. 58 lit. o), p) şi ad);"

    46. La articolul 59 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ş) şi w);"

    47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă şcolilor de conducători auto sau instructorilor auto, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) şi ai)."

    48. La articolul 62, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

    ART. II
    De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean se va efectua pe baza programului de transport cu valabilitate de 5 ani.

    ART. III
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor,
                    Barna Tanczos,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
                    Liviu Radu,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei şi finanţelor
                    Varujan Vosganian

    Bucureşti, 11 iunie 2008.
    Nr. 74.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016