Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DE CONDUITA din 28 februarie 2008  al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurari sociale de sanatate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DE CONDUITA din 28 februarie 2008 al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurari sociale de sanatate

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 10 aprilie 2008


SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

1. Personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor de control exercitã prerogativele de putere publicã pentru realizarea atribuţiilor în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în actele normative de organizare şi funcţionare proprii, cu prevederile specifice din <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu reglementãrile din legislaţia asigurãrilor sociale de sãnãtate şi cu principiile şi normele stabilite prin prezentul cod de conduitã.
2. În sensul prevederilor prezentului cod de conduitã, personalul cu atribuţii de control este constituit din funcţionari publici cu pregãtire corespunzãtoare care exercitã atribuţii de verificare sau control, în baza unei împuterniciri date în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a
Principii şi reguli aplicabile actului de control - caracteristici şi particularitãţi

1. În înţelesul prezentului cod de conduitã, controlul reprezintã o activitate legalã, necesarã şi utilã, exercitatã cu obiectivitate şi imparţialitate, destinatã menţinerii sau restabilirii echilibrului dintre dispoziţiile normative aplicabile domeniului asigurãrilor sociale de sãnãtate şi modul concret în care acţioneazã entitatea controlatã sau structurile sale interne şi personalul acestora în acel domeniu.
2. Controlul are ca scop obţinerea de date şi informaţii concludente ale cãror analizã, prelucrare şi interpretare sã permitã evaluarea corectã a nivelului de respectare a obligaţiilor din domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate, stabilite în sarcina entitãţii controlate.
3. Actul de control este guvernat de urmãtoarele principii:
a) legalitatea - principiul potrivit cãruia orice acţiune de verificare sau control poate fi efectuatã dacã este prevãzutã de lege sau de un alt act normativ aplicabil domeniului asigurãrilor sociale de sãnãtate;
b) oficialitatea - principiul care impune ca orice acţiune de verificare sau control sã se execute în temeiul unei împuterniciri exprese;
c) regularitatea - principiul conform cãruia actul de verificare sau control sã se desfãşoare la intervale rezonabile de timp, în aşa fel încât sã asigure cunoaşterea şi stabilirea modului în care entitatea controlatã îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi sã nu afecteze activitatea normalã a acesteia;
d) egalitatea de tratament - principiul care instituie garanţia cã personalul împuternicit cu atribuţii de verificare sau control îşi exercitã îndatoririle cu respectarea normelor şi regulilor deontologice faţã de toate entitãţile controlate;
e) confidenţialitatea - principiul care obligã personalul cu atribuţii de verificare sau control sã nu divulge date, documente sau orice alte informaţii, precum şi identitatea persoanelor care au formulat reclamaţii, sesizãri sau petiţii, cu excepţia îndatoririlor care decurg din procedurile judiciare;
f) profesionalism - principiul care presupune exercitarea cu competenţã, responsabilitate, eficienţã, conştiinciozitate şi corectitudine a activitãţii de cãtre personalul cu atribuţii de control;
g) integritatea - principiul conform cãruia personalul cu atribuţii de control este obligat sã îşi îndeplineascã îndatoririle cu bunã-credinţã, sã respingã orice încercare de influenţare sau de deturnare de la obiectivele şi scopul acţiunii, sã nu pretindã şi sã nu primeascã, în nicio împrejurare, bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri pentru tãinuirea rezultatelor reale ale activitãţii de control sau pentru avantajarea, în orice mod, a entitãţii controlate;
h) obiectivitatea şi imparţialitatea - principii care obligã personalul cu atribuţii de verificare şi control sã îndeplineascã acţiunea propriu-zisã, sã constate şi sã dispunã mãsurile, pe baza datelor şi documentelor examinate şi susţinute de acestea, cu eliminarea interpretãrilor personale, subiective, nesusţinute şi pãrtinitoare, în dezacord cu realitatea;
i) consecvenţa şi proporţionalitatea - principii care impun personalului cu atribuţii de control sã dispunã mãsuri cu conţinut şi consecinţe corespunzãtoare încãlcãrilor sau nerespectãrilor reglementãrilor legale şi sã asigure corespondenţa dintre gravitatea faptelor şi sancţiunile aplicate.
4. Controlul, ca activitate necesarã şi utilã, se defineşte prin urmãtoarele caracteristici:
a) unicitatea - un domeniu de activitate este supus unei singure proceduri de control; repetarea acesteia este determinatã de existenţa indiciilor privind sãvârşirea unor încãlcãri ale reglementãrilor legale de cãtre entitatea controlatã sau de necesitatea verificãrii îndeplinirii mãsurilor dispuse printr-un control anterior;
b) diversitatea - efectuarea controlului asupra acelor domenii de activitate ale entitãţii controlate susceptibile sã conţinã sau sã dezvolte riscuri de neconformitate cu normele specifice sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate;
c) specialitatea - controlul se efectueazã numai în domeniul de competenţã al CNAS şi al caselor de asigurãri de sãnãtate;
d) periodicitatea - controlul se efectueazã conform programãrii stabilite, pentru a nu perturba activitatea normalã a entitãţii controlate şi, în acelaşi timp, pentru a nu îi permite acesteia sã încalce obligaţiile legale în domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi îndatoririle personalului cu atribuţii de control

1. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţii de control este obligat sã cunoascã, sã respecte şi sã aplice urmãtoarele:
a) reglementãrile legale în vigoare care stabilesc competenţele şi coordonatele activitãţii structurilor de control din care face parte personalul cu atribuţii de control, drepturile şi îndatoririle personalului, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încãlcãrii sau nerespectãrii dispoziţiilor legale;
b) regulile, procedurile, uzanţele, normele tehnice elaborate şi adoptate, potrivit legii, utilizate în activitatea entitãţii controlate.
2. Personalul cu atribuţii de control este obligat, la începerea acţiunii, sã prezinte reprezentantului entitãţii controlate împuternicirea expresã (ordinul/decizia de serviciu şi legitimaţia) care confirmã desemnarea pentru efectuarea controlului şi obiectivele controlului.
3. Personalul cu atribuţii de control este obligat sã se documenteze asupra activitãţii ori principalelor activitãţi îndeplinite de entitatea controlatã, sã obţinã date relevante despre punctele de lucru utilizate de ea, sã se informeze asupra corespondenţei dintre obiectul/obiectele de activitate cuprins/cuprinse în actul de înfiinţare şi activitatea propriu-zisã, sã solicite sau, dupã caz, sã i se prezinte înscrisuri, copii şi orice alte documente care au legãturã cu controlul.
4. Personalul cu atribuţii de control este obligat sã pãstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor şi altor înscrisuri obţinute în timpul controlului şi va proceda în mod corespunzãtor pentru ducerea la îndeplinire a acestei obligaţii.
5. Personalul cu atribuţii de control are acces la toate entitãţile prevãzute de prezentul ordin ca fiind pasibile de control, în domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
6. Pentru clarificarea unor probleme specifice care presupun cunoştinţe de specialitate din diverse domenii de activitate (tehnic, tehnologic, juridic şi altele asemenea), personalul cu atribuţii de control poate cere sprijinul unor specialişti.
7. Personalul cu atribuţii de control are obligaţia sã îşi fundamenteze constatãrile, concluziile şi mãsurile atât pe bazã de documente şi informaţii, cât şi pe baza datelor provenite de la structurile entitãţii controlate şi a celor rezultate din analiza directã şi evaluãrile fãcute de personalul implicat în activitãţile supuse controlului.
8. Personalul cu atribuţii de control are dreptul sã solicite reprezentantului entitãţii controlate înscrisurile, documentele sau materialele care conţin date relevante în legãturã cu obiectul controlului şi sã cearã sã i se punã la dispoziţie copii ale acestora, pentru fundamentarea constatãrilor şi mãsurilor dispuse.
9. Personalul cu atribuţii de control este îndreptãţit şi are, în acelaşi timp, obligaţia sã asculte explicaţiile angajaţilor cu funcţii de conducere sau execuţie din cadrul entitãţii controlate, în legãturã cu obiectul controlului, în scopul asigurãrii finalizãrii controlului şi fundamentãrii corespunzãtoare a constatãrilor şi mãsurilor dispuse.
10. Personalul cu atribuţii de control este obligat sã manifeste imparţialitate în activitatea desfãşuratã şi sã nu întreprindã vreo acţiune de verificare sau control, dacã, în raporturile cu reprezentanţii sau cu ceilalţi membri ai entitãţii controlate, se aflã într-o situaţie de conflict de interese. Este considerat persoanã care are un interes membrul echipei de control, care:
a) beneficiazã, direct sau prin persoane interpuse, de serviciile, produsele, lucrãrile sau fondurile entitãţii controlate;
b) este, direct sau prin persoane interpuse, acţionar, deţinãtor de pãrţi sociale, fondator, administrator, cenzor, beneficiar al unei sponsorizãri sau al altei liberalitãţi din partea entitãţii controlate ori a reprezentanţilor acesteia.
11. Încãlcarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului cod de cãtre personalul cu atribuţii de control constituie, dupã caz, abatere disciplinarã, contravenţie sau infracţiune şi poate atrage rãspunderea în condiţiile legii.
12. Persoanele însãrcinate cu activitãţi de control pot fi fãcute rãspunzãtoare de fapte privind încãlcarea prezentului cod numai dacã acestea sunt comise în activitatea de control propriu-zisã.
13. În activitatea desfãşuratã, personalul cu atribuţii de control beneficiazã de prezumţia de nevinovãţie. În cazul în care entitatea controlatã sau o persoanã din cadrul acesteia apreciazã existenţa unor abateri ale echipei de control sau ale unor membri ai acesteia, are obligaţia de a aduce probe în sprijinul afirmaţiilor fãcute.
14. Instituţia din care face parte o persoanã cu atribuţii de control are obligaţia de a apãra drepturile persoanei respective conform dispoziţiilor legale.
15. Prevederile prezentului cod se completeazã, de drept, cu reglementãrile generale sau cele cu caracter special din <>Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu reglementãrile specifice din actele normative de organizare şi funcţionare ale CNAS şi caselor de asigurãri de sãnãtate.

------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016