Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de casa-nationala-de-asigurari-de-sanatate Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Casa Nationala De Asigurari De Sanatate


Monitorul Oficial 845 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 845/2013)

ORDIN nr. 1.048 din 23 decembrie 2013 privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.248 din 23 decembrie 2013 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de ...

Monitorul Oficial 842 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 842/2013)

ORDIN nr. 1.020 din 13 decembrie 2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.211/2013 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 824/2013)

ORDIN nr. 1.014 din 11 decembrie 2013 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 12.857 din 17 decembrie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.204 din 11 decembrie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii ...

Monitorul Oficial 822 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 822/2013)

ORDIN nr. 1.029 din 17 decembrie 2013 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale relaţii contractuale nr. drc 1.607 din 17 decembrie 2013 şi serviciului medical al casei naţionale de asigurări de sănătate nr. ms/sm/5.341 din 17 decembrie 2013,în temeiul dispoziţiilor:- art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate ...

Monitorul Oficial 787 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 787/2013)

ORDIN nr. 978 din 28 noiembrie 2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informatiilor inscrise pe cardul national de asigurari sociale de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013

   având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei dezvoltare sisteme informatice nr. si/02 din 28 noiembrie 2013;- art. 270 alin. (1^1), art. 333 şi 337 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 3 din hotărârea guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;- hotărârea guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul ix "cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 ...

Monitorul Oficial 786 din 16 Decembrie 2013 (M. Of. 786/2013)

ORDIN nr. 1.009 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 12.630 din 11 decembrie 2013 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.192 din 10 decembrie 2013 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) ...

Monitorul Oficial 784 din 14 Decembrie 2013 (M. Of. 784/2013)

ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 14 decembrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al directorului general nr. dg/2.170 din 9 decembrie 2013;- art. 270 alin. (1) lit. e) şi art. 281 alin. (1) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 5 alin. (1) pct. 22 şi art. 18 pct. 2 şi 10 din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de ...

NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2013 privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 14 decembrie 2013

1. definiţiia) structură de control - structura specializată din cadrul casei naţionale de asigurări de sănătate (cnas) şi al caselor de asigurări de sănătate care efectuează activităţi de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;b) control - activitatea efectuată de structurile de control şi desfăşurată conform prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice;c) direcţia generală monitorizare, control şi antifraudă (dgmca) - structura centrală de specialitate care funcţionează la nivel de direcţie generală în cadrul cnas având ca funcţii coordonarea şi monitorizarea activităţii de control desfăşurate de casele de asigurări de sănătate, investigarea şi combaterea fraudelor în cadrul sistemului ...

Monitorul Oficial 780 din 13 Decembrie 2013 (M. Of. 780/2013)

ORDIN nr. 968 din 27 noiembrie 2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 13 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. dg 2.120/2013 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 680 din 05 Noiembrie 2013 (M. Of. 680/2013)

ORDIN nr. 739 din 21 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 noiembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.866 din 21 octombrie 2013 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, ...

‹‹ Pagina 1 din 77
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016