Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 739 din 21 octombrie 2013  privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 739 din 21 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 noiembrie 2013

    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.866 din 21 octombrie 2013 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,
    în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La capitolul IV articolul 32, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Achiziţia şi eliberarea pompelor de insulină se realizează prin centrele metodologice regionale. Medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat care are în evidenţă bolnavul întocmeşte dosarul medical al acestuia cuprinzând documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de pompa de insulină şi referatul de justificare a pompei, prevăzut în anexa nr. 5. Dosarul este transmis medicului coordonator al centrului metodologic regional căruia îi este arondat judeţul unde este luat în evidenţă bolnavul de către medicul curant. Medicul coordonator al centrului metodologic regional verifică respectarea criteriilor de eligibilitate. Lunar, medicul coordonator al centrului metodologic regional transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate lista bolnavilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de pompa de insulină. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu coordonatorul naţional al Programului naţional de diabet zaharat analizează numărul bolnavilor cuprinşi în listele transmise de medicii coordonatori ai centrelor metodologice regionale, în vederea încadrării în bugetul aprobat cu această destinaţie, şi, trimestrial, informează coordonatorii regionali cu privire la repartizarea sumelor pentru fiecare centru metodologic regional. Medicul coordonator al centrului metodologic regional, în funcţie de bugetul alocat, aprobă referatul întocmit de medicul curant şi emite decizia în baza căreia se realizează eliberarea pompei de insulină, prevăzută în anexa nr. 6. Eliberarea dispozitivelor de administrare a insulinei (seringi, penuri şi ace), precum şi instruirea pacientului care îşi administrează insulina privind tehnica de administrare a insulinei şi modalitatea de utilizare a seringii sau penului (unghiul sub care se introduce acul, rotaţia locurilor de injectare, adâncimea injecţiei etc.) se fac de către medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat. Informarea şi instruirea pacienţilor se vor face particularizat pentru fiecare tip de pen utilizat, în funcţie de insulina umană specifică prescrisă. Recuperarea dispozitivelor de administrare a insulinei se face prin cabinetele prin care acestea s-au distribuit şi care vor respecta regulile de colectare şi distrugere a deşeurilor de această natură."

    2. La capitolul VII, tabelul cuprinzând creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2013

                                                                mii lei
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
 │ Denumire programe naţionale de sănătate curative │Credite de │Credite │
 │ │angajament │bugetare │
 │ │an 2013 │an 2013 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de prevenire, supraveghere şi │ 60.000,00│ 212.067,67│
 │control al infecţiei HIV │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de prevenire, supraveghere şi │ 3.200,00│ 7.974,85│
 │control al tuberculozei │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de oncologie │1.061.460,14│1.351.633,45│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor │ 2.531,00│ 8.512,00│
 │specifice oncologice │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de diabet zaharat │ 768.476,86│ 940.623,39│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de transplant de organe, │ 62.292,00│ 65.000,00│
 │ţesuturi şi celule de origine umană │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 70.610,00│ 68.519,00│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de tratament al bolilor │ 105.000,00│ 117.309,78│
 │neurologice │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de tratament al hemofiliei şi │ 40.115,31│ 43.661,45│
 │talasemiei │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de tratament al surdităţii prin│ 6.349,00│ 7.879,48│
 │proteze auditive implantabile (implant cohlear şi │ │ │
 │proteze auditive) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de boli endocrine │ 4.500,00│ 4.500,00│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de ortopedie │ 39.800,00│ 39.800,00│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de terapie intensivă a │ 900,00│ 900,00│
 │insuficienţei hepatice │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de depistare precoce activă a │ 18.179,00│ 11.101,90│
 │cancerului de col uterin │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de boli cardiovasculare │ 58.853,00│ 57.853,00│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de sănătate mintală │ 1.400,00│ 1.400,00│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de diagnostic şi tratament cu │ 13.314,00│ 13.314,00│
 │ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din │ │ │
 │care: │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de radiologie intervenţională │ 9.990,00│ 9.990,00│
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de diagnostic şi tratament al │ 2.660,00│ 2.660,00│
 │epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de tratament al hidrocefaliei │ 484,00│ 484,00│
 │congenitale sau dobândite la copil │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Subprogramul de tratament al durerii neuropate │ 180,00│ 180,00│
 │prin implant de neurostimulator medular │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Programul naţional de supleere a funcţiei renale │ 691.882,00│ 687.132,00│
 │la bolnavii cu insuficienţă renală cronică │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Total programe naţionale de sănătate curative │3.008.862,31│3.639.181,97│
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    În anul 2013, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aprobate transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sumă de 384.580 mii lei, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, se utilizează pentru:
    a) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru programele naţionale de sănătate a căror finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    b) achitarea obligaţiilor de plată înregistrate în limita creditelor de angajament aprobate pentru Programul naţional de boli transmisibile a cărui finanţare se asigură până la data de 31 martie 2013 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    3. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul "Activităţi", punctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4) asigurarea accesului la pompe de insulină şi materiale consumabile pentru acestea pentru cazurile aprobate de coordonatorii centrelor metodologice regionale."

    4. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera f.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f.1) pompe de insulină - centre metodologice regionale, respectiv:
    - Bucureşti - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti (judeţe arondate: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea);
    - Timişoara - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (judeţe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);
    - Craiova - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (judeţe arondate: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Teleorman);
    - Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi (judeţe arondate: Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui);
    - Cluj - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj (judeţe arondate: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Maramureş, Sălaj, Satu Mare);"

    5. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                          Preşedintele Casei Naţionale
                           de Asigurări de Sănătate,
                             Cristian-Silviu Buşoi

    Bucureşti, 21 octombrie 2013.
    Nr. 739.


    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 5 la normele tehnice)
--------------------------------

    Spitalul ..............................
    Secţia/Ambulatoriul ...................
    Către:
    .......................................


    În atenţia
    Coordonatorului regional pentru Programul naţional de diabet zaharat


                             REFERAT DE JUSTIFICARE

    Subsemnatul(a) dr. .............., în calitate de medic curant, specialist în .................................., solicit aprobarea iniţierii terapiei cu infuzie subcutanată (pompă) de insulină, pentru pacientul ...../(nume şi prenume, CNP [][][][][][][][][][][][][]) ...................................., aflat în evidenţa Casei de Asigurări de Sănătate ............................ .
    Pacientul se află în evidenţa noastră cu diagnosticul ....................................... din anul ........., având în prezent următoarea terapie de fond:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Motive medicale:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................

    Data ................. Aprobat
                                         ───────
    Medic curant, Coordonator regional,
    .................... ....................
    (semnătura şi parafa) (semnătura şi parafa)    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 6 la normele tehnice)
--------------------------------

    Centrul metodologic regional .........................
    Către Spitalul ....................


                            DECIZIA Nr. ............

    a) Numele şi prenumele pacientului
    b) CNP ........................................................................
    c) Domiciliul ................................................................
    d) Tel. .....................................................................
    e) Diagnostic .............................................................
    f) Numele şi prenumele medicului curant: ............................................................

    Coordonatorul regional aprobă eliberarea unei pompe de insulină pentru acest pacient.

    Coordonator regional,
    .....................
    (semnătura şi parafa)

                                     -----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016