Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2011 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2011

Monitorul Oficial 534 din 28 Iulie 2011 (M. Of. 534/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 735 din 20 iulie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile programului phare, aprobată prin legea nr. 31/2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare ministerului sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul phare 2006/018-147.03.11 - sprijin pentru autorităţile de sănătate din românia pentru implementarea directivelor ue privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în monitorul oficial ...

 HOTĂRÂRE nr. 742 din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, precum şi unele măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 178 din 14 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (10) se abrogă.2. la articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) pentru activităţile desfăşurate după semnarea contractelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii privind amenajările ...

Monitorul Oficial 521 din 25 Iulie 2011 (M. Of. 521/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 24 iunie 2011 privind completarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 16/2011 EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 25 iulie 2011

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 20 alin. (3) din statutul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin hotărârea congresului extraordinar al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările ulterioare,consiliul uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti hotărăşte:art. itabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2011, aprobat prin hotărârea consiliului uniunii naţionale ...

Monitorul Oficial 519 din 22 Iulie 2011 (M. Of. 519/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 715 din 13 iulie 2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de încasare şi virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 22 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de încasare şi virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 761 din 19 august 2004, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru aprobarea normelor metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie"2. articolul unic va avea următorul cuprins:"articol unicse aprobă normele ...

Monitorul Oficial 513 din 20 Iulie 2011 (M. Of. 513/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 707 din 13 iulie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 20 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 8(1) comitetul interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări este alcătuit din 18 membri, ...

Monitorul Oficial 509 din 19 Iulie 2011 (M. Of. 509/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 720 din 19 iulie 2011 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 832/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Comercială "OMV Petrom" - S.A. Bucureşti prin metode specifice pieţei de capital EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 19 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 832/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de societatea comercială "omv petrom" - s.a. bucureşti prin metode specifice pieţei de capital, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 608 din 27 august 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3(1) În vederea încadrării în mecanismul cererii şi ofertei existente pe piaţă la momentul derulării ofertei publice secundare de vânzare, în cadrul tranşei aferente persoanelor fizice - investitori de retail şi al tranşei aferente investitorilor persoane juridice - investitori ...

Monitorul Oficial 508 din 18 Iulie 2011 (M. Of. 508/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 692 din 6 iulie 2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 18 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public ...

Monitorul Oficial 505 din 15 Iulie 2011 (M. Of. 505/2011)

 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 505 din 15 iulie 2011

──────────*) republicată în temeiul art. 218 din legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind codul civil, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 409 din 10 iunie 2011.legea nr. 287/2009 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modificată prin legea nr. 71/2011 şi rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 489 din 8 iulie 2011.──────────titlul preliminardespre legea civilă**)------------**) dispoziţiile de punere în aplicare a titlului preliminar ...

Monitorul Oficial 503 bis din 14 Iulie 2011 (M. Of. 503 bis/2011)

 ANEXE din 9 iunie 2011 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 bis din 14 iulie 2011

Anexa nr. 1 norme tehnice de siguranŢĂ pentru navelemaritime de pasageri care efectueazĂ voiaje internecap. i - prevederi generale cap. ii-1 - construcŢie - compartimentare Şi stabilitate, maŞini Şi instalaŢii electrice  partea a - generalitĂŢi 1 definirea termenilor utilizaţi în partea b (r2)2 definirea termenilor utilizaţi în părţile c, d şi e (r 3) partea a-1 - structura navelor 1 nouă instalare de materiale care conţin azbest (r 3-5)2 desene de construcţie păstrate la bord şi la ţărm (r 3-7)3 echipamente de remorcare şi de ancorare (r 3-8) partea b ...

Monitorul Oficial 489 din 08 Iulie 2011 (M. Of. 489/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 679 din 29 iunie 2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 8 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicÎn cuprinsul secţiunii "semnificaţiile elementelor însumate" din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei ilieni, judeţul covasna, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 306 din 11 mai 2010, sintagma "la graniţa dintre Ţinutul secuiesc şi Ţara bârsei" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "la limita teritorial-administrativă dintre judeţul covasna şi judeţul braşov".prim-ministruemil boccontrasemnează:p. ministrul administraţieişi internelor,gheorghe emacu,secretar de statbucureşti, 29 iunie 2011.nr. 679.-------

Monitorul Oficial 483 din 07 Iulie 2011 (M. Of. 483/2011)

SISTEM din 29 iunie 2011 de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2011

Cap. ia. norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 20111. generalitãţi1.1. entitãţile care aplicã reglementãrile contabile conforme cu directiva a iv-a a comunitãţilor economice europene, parte componentã a reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2011 la unitãţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice.1.2. pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, ...

Monitorul Oficial 469 din 05 Iulie 2011 (M. Of. 469/2011)

ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 5 iulie 2011

----------*) republicat în temeiul art. iv din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitãţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 140 din 24 februarie 2011.ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 28 iulie 2005, a mai fost modificat şi completat prin:- ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.389/2006 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru ...

Monitorul Oficial 464 din 01 Iulie 2011 (M. Of. 464/2011)

TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 cuprinzand arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in Ordinul Arhitectilor din Romania pana la data de 30 aprilie 2011 EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

------------*) tabloul naţional al arhitecţilor se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 464 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.numere de înregistrare radiate din tnasecţiunea 1: arhitecţi cu drept de semnãturãsecţiunea 2: conductori arhitecţi cu drept de semnãturãarhitecţi cu drept de semnãturã suspendatconductori arhitecţi cu drept de semnãturã suspendat   anexa i: filialele teritoriale al ordinului arhitecţilor din românianotĂ:tabloul naţional al arhitecţilor cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în ordinul arhitecţilor din românia pânã la data de 30 aprilie 2011.tabloul naţional al arhitecţilor se ...

Monitorul Oficial 462 din 01 Iulie 2011 (M. Of. 462/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 649 din 22 iunie 2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 1 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 124.199 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016