Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2011 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2011

Monitorul Oficial 76 din 28 Ianuarie 2011 (M. Of. 76/2011)

 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 76 din 28 ianuarie 2011

──────────aprobate de hotărârea guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 76 din 28 ianuarie 2011.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1beneficiază de drepturile prevăzute de legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în românia, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.art. 2familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile legii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al uniunii europene, ai ...

Monitorul Oficial 67 din 26 Ianuarie 2011 (M. Of. 67/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 19 ianuarie 2011 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 838 din 14 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:"art. 1se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe exploataţie, în valoare unitară de 410 lei/cap bovină, în limita sumei de 525.617.950 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 19 ianuarie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 874 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 1.221.349 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anii 2010 şi 2011."2. anexa "ajutoarele ...

Monitorul Oficial 64 din 25 Ianuarie 2011 (M. Of. 64/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 5 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în ceea ce priveşte transferul automatizat al profilelor genetice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 64 din 25 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 19 din legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de date genetice judiciare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de date genetice judiciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării deciziei 2008/615/jai a consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene nr. l 210 din 6 august 2008, ...

 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 64 din 25 ianuarie 2011

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 25 din 5 ianuarie 2011, publicată în monitorul oficial nr. 64 din 25 ianuarie 2011.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1sistemul naţional de date genetice judiciare, denumit în continuare s.n.d.g.j., este constituit potrivit legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de date genetice judiciare, denumită în continuare lege.art. 2(1) s.n.d.g.j. funcţionează ca sistem unic la nivel naţional pentru verificarea şi compararea profilelor genetice şi datelor cu caracter personal în scopul prevăzut la art. 1 alin. (3) din lege.(2) toate intrările, modificările şi ieşirile datelor ce fac obiectul s.n.d.g.j. se realizează prin intermediul institutului de criminalistică din cadrul inspectoratului ...

Monitorul Oficial 56 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 56/2011)

 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 din 21 ianuarie 2011

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 38 din 19 ianuarie 2011, publicată în monitorul oficial nr. 56 din 21 ianuarie 2011.──────────art. 1(1) beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare alocaţie, prevăzută de legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare lege, familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în românia.(2) alocaţia se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al uniunii europene, ai spaţiului economic european, ai confederaţiei elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 56 din 21 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 din legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) hotărârea guvernului nr. 1.539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 8 ianuarie 2004;b) ordinul ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53/2011)

ORDIN nr. 1.591 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 (actualizat pana la data de 22 iulie 2011*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII --------------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.591 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 357 din 28 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.193 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu ...

Monitorul Oficial 53 bis din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53 bis/2011)

NORME TEHNICE din 30 decembrie 2010 (**actualizate**) de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012*) (actualizate pana la data de 22 iulie 2011**) EMITENT: MINISTERUL SANATATII --------------     *) Aprobate de Ordinul nr. 1591/1110/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53, din data de 21 ianuarie 2011. --------------     **) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.591 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 357 din 28 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.193 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.anexĂ  norme tehnice de realizare a programelor   naŢionale de sĂnĂtate pentru anii 2011 Şi 2012secŢiunea aprograme naŢionale de sĂnĂtate de evaluare, profilactice Şi cu scop curativ, finanŢate din bugetul ministerului sĂnĂtĂŢiicap. icadrul general de realizare a programelor naŢionale de sĂnĂtateart. 1În anii 2011 şi 2012, potrivit hotãrârii guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, se deruleazã urmãtoarele programe de sãnãtate finanţate din bugetul ministerului sãnãtãţii:i. programele naţionale privind bolile ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53/2011)

ORDIN nr. 1.110 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 (actualizat pana la data de 22 iulie 2011*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE --------------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 462 din 14 aprilie 2011; ORDINUL nr. 615 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu ...

Monitorul Oficial 53 bis din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53 bis/2011)

NORME TEHNICE din 30 decembrie 2010 (**actualizate**) de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012*) (actualizate pana la data de 22 iulie 2011**) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE --------------     *) Aprobate de Ordinul nr. 1591/1110/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53, din data de 21 ianuarie 2011. --------------     **) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 22 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 462 din 14 aprilie 2011; ORDINUL nr. 615 din 21 iulie 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.anexĂ  norme tehnice de realizare a programelor   naŢionale de sĂnĂtate pentru anii 2011 Şi 2012secŢiunea aprograme naŢionale de sĂnĂtate de evaluare, profilactice Şi cu scop curativ, finanŢate din bugetul ministerului sĂnĂtĂŢiicap. icadrul general de realizare a programelor naŢionale de sĂnĂtateart. 1În anii 2011 şi 2012, potrivit hotãrârii guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, se deruleazã urmãtoarele programe de sãnãtate finanţate din bugetul ministerului sãnãtãţii:i. programele naţionale privind bolile ...

Monitorul Oficial 53 din 21 Ianuarie 2011 (M. Of. 53/2011)

ORDIN nr. 1.591 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 (actualizat pana la data de 16 august 2011*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 16 august 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse pana la aceasta data de catre: RECTIFICAREA nr. 1.591 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 357 din 28 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.193 din 21 iulie 2011; ORDINUL nr. 1.237 din 8 august 2011.

Continutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.764/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 3.939/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu ...

Monitorul Oficial 52 din 20 Ianuarie 2011 (M. Of. 52/2011)

LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (**republicata**)(*actualizata*) privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului*) (actualizata pana la data de 29 august 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL -----------      *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 29 august 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre ORDONANTA nr. 15 din 24 august 2011.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) republicatã în temeiul art. iv din legea nr. 239/2010 privind modificarea şi completarea legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 826 din 10 decembrie 2010, dându-se textelor o nouã numerotare.legea nr. 491/2003 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 844 din 26 noiembrie 2003.art. 1(1) prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale, aromatice şi produselor ...

Monitorul Oficial 25 din 20 Ianuarie 2011 (M. Of. 25/2011)

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 13 ianuarie 2011 încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996 republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu numărul 35 din data de 14.01.2011, la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media pentru perioada 2006-2007, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu numărul 993/11/8.05.2006 EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 20 ianuarie 2011

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, 13.01.2011, între:i. reprezentanţii organizaţiilor patronale din mass-media, constituite în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 356/10.07.2001:1. uniunea naţională a patronatului român - unpr2. patronatul presei din românia - romediaii. reprezentanţii organizaţiilor sindicale din mass-media, constituite în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 53/24.01.2003:federaţia română a jurnaliştilor mediasindcare, în conformitate cu prevederile legii nr. 53/24.01.2003, codul muncii, art. 244, precum şi cu dispoziţiile legii nr. 130/1996, republicată, art. 31, au convenit să semneze prezentul act adiţional ce prelungeşte contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură mass-media înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale ...

Monitorul Oficial 51 din 20 Ianuarie 2011 (M. Of. 51/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 5 ianuarie 2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 51 din 20 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, prevăzute în anexa nr. i.(2) se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. ii/1-ii/4.art. 2finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul ministerului mediului şi pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte ...

Monitorul Oficial 36 din 14 Ianuarie 2011 (M. Of. 36/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 14 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 216/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 196 din 5 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1prezentele norme reglementează procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare de către ministerul culturii şi patrimoniului naţional în vederea funcţionării laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, modalitatea de reînnoire a acesteia, ...

Monitorul Oficial 25 din 11 Ianuarie 2011 (M. Of. 25/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.351 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 3(1) nominalizarea obiectivelor consiliului superior al magistraturii prevăzute în anexa nr. 1 pct. i lit. c poziţia 11, precum şi a sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. i lit. d poziţia 4 se face ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 15 decembrie 2010 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 şi art. 28 alin. (2) şi (8) din legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează institutul de cercetare-dezvoltare pentru economia agriculturii şi dezvoltare rurală bucureşti, cu sediul social în bucureşti, bd. mărăşti nr. 61, sectorul 1, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti".art. 2(1) patrimoniul institutului de cercetare-dezvoltare pentru economia agriculturii şi dezvoltare ...

Monitorul Oficial 17 din 07 Ianuarie 2011 (M. Of. 17/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.390 din 28 decembrie 2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Timişoara-Lugoj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada timişoara-lugoj", publicată ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 28 decembrie 2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Timişoara cu profil de autostradă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "varianta de ocolire ...

Monitorul Oficial 15 din 07 Ianuarie 2011 (M. Of. 15/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 2 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 49/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 7 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâreart. ihotărârea guvernului nr. 49/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 99 din 12 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1ministerul apărării naţionale va realiza obiectivul de investiţii privind reamplasarea spaţiilor speciale de depozitare, din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului apărării naţionale, pe un alt ...

Monitorul Oficial 5 din 04 Ianuarie 2011 (M. Of. 5/2011)

 NORMĂ din 9 decembrie 2010 privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2011

Cap. i introducereart. 1 prezentele norme stabilesc procedura administrativă a agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare anmdm, de gestionare a variaţiilor la termenii autorizaţiei de punere pe piaţă pentru medicamente de uz uman, autorizate prin procedură "pur naţională", inclusiv prin procedurile simplificate prevăzute în acordul de colaborare al autorităţilor competente în domeniul medicamentului din ţările asociate la uniunea europeană [collaboration agreement of drug regulatory authorities in european union associated countries (cadreac)/new collaboration agreement between drug regulatory authorities in central and eastern european countries (ncadreac)].art. 2 În aplicarea prezentelor norme se utilizează definiţiile prevăzute în legea ...

Monitorul Oficial 2 din 03 Ianuarie 2011 (M. Of. 2/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 28 decembrie 2010 privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 şi 174 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1institutul clinic de boli digestive şi transplant hepatic fundeni, cu sediul în municipiul bucureşti, şos. fundeni nr. 258, sectorul 2, şi institutul clinic de uronefrologie şi transplant renal fundeni, cu sediul în municipiul bucureşti, şos. fundeni nr. 258, sectorul 2, unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului sănătăţii, se desfiinţează ca urmare a reorganizării prin comasare prin absorbţie de către institutul clinic fundeni şi preluarea activităţii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016