Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2011 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2011

Monitorul Oficial 295 din 28 Aprilie 2011 (M. Of. 295/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 28 aprilie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"art. 1^1autoritatea naţională competentă în sensul art. 16 din regulamentul comisiei (ue) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările ...

Monitorul Oficial 294 din 28 Aprilie 2011 (M. Of. 294/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 18 aprilie 2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 28 aprilie 2011

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1)-(3) din legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. t) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,biroul permanent al senatului hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, aprobat prin hotărârea biroului permanent al senatului nr. 16/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 292 bis din 27 Aprilie 2011 (M. Of. 292 bis/2011)

TABLOU din 1 aprilie 2011 al expertilor evaluatori de intreprinderi atestati de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania*) EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 bis din 27 aprilie 2011

*t*───────────*) aprobat de hotãrârea nr. 11/218/2011 publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 27 aprilie 2011potrivit prevederilor art. 20 lit. e) şi f) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, republicatã, corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia (denumit în continuare corpul) este abilitat sã elaboreze, în colaborare cu instituţiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societãţilor comerciale, precum şi a unor active sau bunuri, sprijinã formarea şi perfecţionarea profesionalã a experţilor contabili prin programe anuale de pregãtire continuã, organizate în diverse forme. de asemenea, potrivit art. 6 lit. ...

TABLOUL din 1 aprilie 2011 cuprinzand membri activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania*) EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 bis din 27 aprilie 2011

*t*───────────*) aprobat de hotãrârea nr. 11/218/2011 publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 27 aprilie 2011potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, republicatã, activitatea de expert contabil şi de contabil autorizat poate fi exercitatã numai de cãtre membri corpului experilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia (denumit în continuare corpul), persoane fizice şi juridice, înscrise în "tabloul corpului", publicat anual în monitorul oficial al româniei, partea i, şi care au obţinut viza anualã pentru exercitarea profesiei.corpul acordã şi retrage dreptul de exercitare ...

Monitorul Oficial 284 din 21 Aprilie 2011 (M. Of. 284/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene în materie, luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect declanşarea procedurii de infringement de către comisia europeană, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,ţinând seama de faptul că în momentul de faţă direcţia generală piaţă internă şi servicii a comisiei europene (dg markt) a atras atenţia autorităţilor române că legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 este ...

Monitorul Oficial 277 din 20 Aprilie 2011 (M. Of. 277/2011)

Monitorul Oficial 276 din 20 Aprilie 2011 (M. Of. 276/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 319 din 23 martie 2011 privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice, ca organism interinstituţional consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare consiliu.(2) infrastructura comună de comunicaţii electronice a statului român este infrastructura integrată de comunicaţii electronice pentru schimbul de date, informaţii şi documente în format electronic în interiorul şi între autorităţile publice şi ...

Monitorul Oficial 267 din 15 Aprilie 2011 (M. Of. 267/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 267 din 15 aprilie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi patrimoniului naţional din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 253 din 11 aprilie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii şi patrimoniului naţional, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 71 "active nefinanciare", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2011, ...

Monitorul Oficial 262 din 13 Aprilie 2011 (M. Of. 262/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 12 aprilie 2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2011

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepţia membrilor comisiei pentru regulament, comisiei de validare, comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, comisiei pentru ...

Monitorul Oficial 250 bis din 08 Aprilie 2011 (M. Of. 250 bis/2011)

 PROCEDURĂ din 30 martie 2011 de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START- PS-04.04 EMITENT: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 250 bis din 8 aprilie 2011

──────────*) aprobată prin decizia nr. 70 din 30 martie 2011, publicată în monitorul oficial nr. 250 din 8 aprilie 2011.──────────1. obiectivul programuluiprogramul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - start", denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, denumită în continuare agenţia, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile hotărârii ...

Monitorul Oficial 245 din 07 Aprilie 2011 (M. Of. 245/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 331 din 30 martie 2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 7 aprilie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă lista unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. i.(2) se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. ii/1-ii/11.art. 2(1) finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. ii/1-ii/5 se realizează din împrumuturile acordate româniei de banca de dezvoltare a consiliului europei, pentru finanţarea proiectului "investiţii prioritare în ...

Monitorul Oficial 238 din 05 Aprilie 2011 (M. Of. 238/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 337 din 30 martie 2011 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU şi la Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 5 aprilie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale româniei la centrul de informare al onu şi la fondul naţiunilor unite pentru copii pe anul 2010, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 782 din 23 noiembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2sumele necesare plăţii contribuţiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului afacerilor externe pe anul 2011."prim-ministruemil boccontrasemnează:p. ministrul afacerilor externe,anton niculescusecretar de statministrul finanţelor publice,gheorghe ialomiţianubucureşti, 30 martie 2011.nr. ...

Monitorul Oficial 233 din 04 Aprilie 2011 (M. Of. 233/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 23 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 4 aprilie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi ale art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada bucureşti-constanţa, tronsonul 6, cernavodă-constanţa", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 3 mai 2010, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016