Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 martie 2011  de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START- PS-04.04    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 30 martie 2011 de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START- PS-04.04

EMITENT: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 250 bis din 8 aprilie 2011
──────────
    *) Aprobată prin DECIZIA nr. 70 din 30 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 8 aprilie 2011.
──────────
    1. Obiectivul Programului
    Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START", denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*1) şi 88*2) din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
    Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*3) şi 88*4) din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
──────────
    *1) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *2) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *3) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *4) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
──────────
    Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul Programului
    2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011, aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, este de 10.000.000 lei gestionaţi de Agenţie pentru organizarea şi desfăşurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC şi acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2011 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 92 de beneficiari.
    2.2. Programul se va derula în două etape, respectiv:
    a) Etapa I - 800.000 lei - pentru organizarea workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM, - repartizaţi în mod egal celor 8 Oficii aflate în subordinea Agenţiei;
    b) Etapa a II-a - 9.200.000 lei - pentru finanţarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat.

    2.3. În cadrul etapei I a Programului, din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice se pot suporta următoarele: editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii şi alte cheltuieli necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor (cazare şi masă).

    3. Beneficiarii Programului
    Pentru etapa I
    3.1. Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului online de înscriere în program (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să fie cetăţeni români;
    b) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program, nici ca persoană fizică şi nici ca asociat, acţionar, administrator într-o societate comercială care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori.
    c) să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă, adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor, sau de certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Învăţământului în cazul diplomelor obţinute în străinătate.


    Pentru etapa a II-a
    3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului online de preselecţie la etapa a doua a programului (anexa 2), următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011;
    b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
    c) au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;
    d) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului - START în anii anteriori;
    e) administratorul societăţii are cel puţin studii medii definitivate;
    f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;
    g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
    h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
    j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

    3.3. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului:
    ● intermedieri financiare şi asigurări:
    - 641 - Intermediere monetară
    – 642 - Activităţi ale holdingurilor
    – 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
    – 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
    – 651 - Activităţi de asigurări
    – 652 - Activităţi de reasigurare
    – 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
    – 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
    – 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
    – 663 - Activităţi de administrare a fondurilor

    ● tranzacţii imobiliare:
    - 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
    – 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
    – 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

    ● 6910 - Activităţi juridice
    ● 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
    ● producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    - 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
    – 1200 - Fabricarea produselor din tutun
    – 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
    – 2051 - Fabricarea explozivilor
    – 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
    – 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
    – 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
    - 031 - Pescuitul
    – 032 - Acvacultura

    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
    - 011 - Cultivarea plantelor nepermanente
    – 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
    – 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    – 014 - Creşterea animalelor
    – 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    – 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
    – 017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
    – 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
    – 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii, dar numai prelucrarea organelor şi măruntaielor de animale precum şi producţia de lână trasă, producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie;
    – 1083 Prelucrarea ceaiului şi a cafelei;
    – 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;
    – 1061 Fabricarea produselor de morărit;
    – 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon;
    – 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
    – 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare;
    – 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
    – 1081 Fabricarea zahărului;
    – 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor;
    – 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    – 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;
    – 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
    – 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;    De asemenea, următoarele coduri nu sunt eligibile:
    - 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile;
    – 1106 Fabricarea malţului;
    – 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, din care se exclude pluta naturală;
    – 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite din care se exclude activitatea de fabricare a articolelor din plută;
    – 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului;
    c) activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
    d) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
    - 051 - Extracţia cărbunelui superior
    – 052 - Extracţia cărbunelui inferior
    – 061 - Extracţia petrolului brut
    – 062 - Extracţia gazelor naturale
    – 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    – 0892 - Extracţia turbei
    – 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    – 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

    g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.    (2) Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. Agenţia administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între Agenţie şi organizaţiile ori instituţiile de drept privat (instituţii de credit) se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se va trece la derularea programelor. Instituţia de credit selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a căror derulare încheie convenţii de colaborare cu Agenţia.
    4.2. Prin Program se finanţează în etapa I - workshop-uri de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri, conform procedurii UNCTAD/EMPRETEC.
    În vederea implementării primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice
    Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare UNCTAD/EMPRETEC.

    4.3. Agenţia/Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie denumite în continuare OTIMMC, încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării activităţilor din cadrul etapei I şi publică pe site-ul www.aippimm.ro locaţiile şi perioada de desfăşurare a workshop-urilor.
    4.4. Prin Program se finanţează în etapa a II-a implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri în următoarele condiţii:
    a) Schema de finanţare cu credit bancar:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă - maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
    – Credit bancar - minim 30%*5) din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de către instituţia de credit parteneră. Instituţia de credit parteneră poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar în afara programului.
──────────
    *5) Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibilă mai mare de 150 000 lei, schema de finanţare fiind AFN - maxim 100 000 Lei; Credit - minim 50 000 Lei; Contribuţie proprie - până la acoperirea valorii eligibile a proiectului
──────────

    b) Schema de finanţare fără credit bancar :
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă - maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar
    – Contribuţie proprie - minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.


    4.5. Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu instituţia de credit parteneră, creditul bancar acordat în cadrul acestui Program va fi garantat în proporţie de 80%.
    4.6. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
    a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent;
    b) Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;
    c) Mijloace de transport necesare desfăşurării activităţii/activităţilor pe care s-a accesat programul;
    d) Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;
    e) Achiziţionarea de echipamente IT (unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.);
    f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)*6). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
──────────
    *6) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate
──────────

    g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
    h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;
    i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie*7) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
──────────
    *7) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
──────────

    j) Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
    k) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)*8)
──────────
    *8) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare / Contractului de credit bancar şi AFN, în aceste condiţii această cheltuială putând fi decontată numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile şi aport propriu minim 30%. Din credit nu se decontează o cheltuială efectuată înainte de aprobarea acestuia.
──────────


    4.7. În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Nu se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu activităţile pe care se accesează şi cu procesul de producţie/comerţ / serviciul prestat.
    4.8. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi şi nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.9. Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 1.800 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
    4.10. Atât AFN cât şi creditul bancar în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea împrumuturilor existente.
    4.11. De finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului se poate beneficia o singură dată.
    4.12. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC (sau OTIMMC şi instituţia de credit parteneră în cazul în care este accesată schema de finanţare cu credit bancar), împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul programului;
    4.13. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă(minim trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.


    5. Procedura de înscriere în Program
    5.1. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrarea în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia Preşedintelui Agenţiei.
    5.2. Agenţia demarează implementarea Programului în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Procedurii de Implementare a Programului.
    5.3. Data înscrierii în etapa I a Programului va fi afişată pe site-ul Agenţiei cu 5 zile înainte ca aplicaţia online să devină operaţională. Pentru participarea la etapa I, fiecare solicitant trebuie să completeze on-line Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură, regăsit pe site-ul Agenţiei www.aippimm.ro, aplicaţia de înscriere fiind operaţională timp de 5 zile. În situaţia în care, în termenul prevăzut mai sus, se înscriu mai puţin de 30 de solicitanţi pe fiecare locaţie, perioada de înscriere va fi prelungită până la epuizarea locurilor disponibile. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie.
    5.4. În termen de 24 ore de la expirarea termenului de înscriere, Agenţia va publică pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicanţii admişi pentru susţinerea interviurilor organizate de cele 5 centre EMPRETEC - respectiv:
    ● Centrul Naţional EMPRETEC România - A.I.P.P.I.M.M.: OTIMMC Ploieşti şi OTIMMC Braşov
    ● Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj şi OTIMMC Târgu Mureş
    ● Centrul Regional EMPRETEC Sud Est: OTIMMC Constanţa
    ● Centrul Regional EMPRETEC Oltenia Banat: OTIMMC Craiova şi OTIMMC Timişoara
    ● Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iaşi luând în considerare principiul "primul venit - primul servit". Workshopurile se vor desfăşura în 8 locaţii care vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro, iar costurile participării sunt de 1.000 lei / participant.

    5.5. Selectarea candidaţilor pentru etapa I se va face în urma interviului realizat de către traineri, conform Procedurii UNCTAD / EMPRETEC. Interviurile vor avea loc la sediile OTIMMC, iar taxa participării la etapa I va fi achitată de către beneficiarii selectaţi în termen de 3 zile de la selecţie, dar nu mai târziu de prima zi a workshop-ului. Workshop-urile se vor desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice. Prezenţa este obligatorie pentru efectuarea interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC în vederea selectării participanţilor la etapa I pe baza profilului antreprenorial al solicitanţilor.
    5.6. Aplicanţii care nu se prezintă la interviu vor fi respinşi de pe lista beneficiarilor şi vor fi înlocuiţi cu aplicanţii din lista de aşteptare. De asemenea, aplicanţii admişi la interviu care nu se prezintă din prima zi la workshop-uri, vor fi respinşi. Absolvenţii*9) workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC care vor fi asociaţi, acţionari, administratori ai unei societăţi comerciale şi care aplică la etapa II-a, vor beneficia de 5 puncte la evaluarea planului de afaceri.
──────────
    *9) Absolvenţii primei etape - workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC vor primi CERTIFICAT
──────────

    5.7. Înscrierea în program pentru etapa a II a se face conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrare în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia Preşedintelui Agenţiei.
    5.8. Solicitanţii vor completa on-line formularul de preselecţie în termen de 5 zile de la data comunicată de Agenţie pe site-ul www.aippimm.ro (anexa nr. 2 la prezenta Procedură).
    5.9. În termen de 24 de ore de la data expirării perioadei de înscriere în etapa a II a, Agenţia va publică pe site-ul www.aippimm.ro, în ordinea înscrierii, lista cu toţi solicitanţii înscrişi.
    5.10. Solicitanţii din lista afişată pe site-ul www.aippimm.ro vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei conform. pct.5.9, la OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă/ în care are domiciliul stabil solicitantul, Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 3 la prezenta procedură) însoţită de următoarele documente justificative:
    a) plan de afaceri;
    b) copia certificatului de absolvire Empretec al/a asociatului unic/asociatului/acţionarului/administratorului societăţii, dacă este cazul;
    c) copie a buletinului/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al societăţii;
    d) copie a diplomei care atestă studiile medii sau, după caz, superioare ale administratorului sau certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în cazul diplomelor obţinute în străinătate;
    e) declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (anexa nr. 5 şi anexa nr. 6 la prezenta Procedură);
    f) certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii;
    g) certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru sau adeverinţă, în original sau copie legalizată în care să se menţioneze că firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei locale respective, în termen de valabilitate la data depunerii cererii;*10)
──────────
    *)10 În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă
──────────

    h) Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 31 decembrie 2010, în copie certificată (pentru societăţile înfiinţate până în 2011), sau ultima balanţă de verificare pentru societăţile înfiinţate în 2011(dacă este cazul);
    i) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societăţii, punctele de lucru, precum şi domeniile de activitate principale şi secundare autorizate ale societăţii;

    5.11. (1) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare, un original şi două fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificându-se dacă este original sau copie) conform scrisorii de înştiinţare pe care aplicaţia o va transmite electronic fiecărui aplicant, în două plicuri sigilate respectiv:
    a) un plic sigilat în care se vor regăsi cele 3 exemplare ale Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa nr. 3 la prezenta procedură) însoţită de documentele justificative conform punctului 5.10 lit. b.) - h.) din prezenta procedură, plic care să poarte menţiunea "Documentaţie administrativă - număr RUE";
    b) un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de afaceri şi care va avea menţiunea "planuri de afaceri - număr RUE". Planul de afaceri în original, numerotat, semnat şi ştampilat va fi scanat şi ataşat şi pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG;
    Pe ambele plicuri sigilate vor trebui trecute următoarele coordonate:
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
    – UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    – denumirea completă a operatorului economic solicitant/nume şi prenume solicitant
    – nr. de înregistrare la ORC - dacă este cazul;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;/ CNP solicitant
    – suma AFN solicitată;
    – adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.    (2) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic şi semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea "conform cu originalul".
    (3) Cele două plicuri vor fi depuse la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa 4 la prezenta Procedură) şi va fi înregistrată depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.


    6. Procedura de evaluare a documentelor justificative / planurilor de afaceri şi acordarea alocaţiei financiare nerambursabile şi a creditului
    I. Etapa I de evaluare
    (1) În cadrul Agenţiei se constituie Unitatea de Coordonare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită UCSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia Preşedintelui Agenţiei. În cadrul UCSEC este inclus grupul de evaluare planuri de afaceri.
    (2) În cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al OTIMMC.
    6.1. Prima etapă de evaluare este realizată de către UPSEC - OTIMMC şi reprezintă evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 5.10. lit. b.) - h.), depuse de către solicitanţi. (1) UPSEC din cadrul OTIMMC va verifica existenţa tuturor documentelor şi va evalua din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii documentaţia depusă de către solicitant, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului precizat la pct. 5.10.
    (2) Analiza din cadrul UPSEC-OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din următoarele decizii:
    a) acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii proiectului. UPSEC - OTIMMC va transmite în maxim 3 zile lucrătoare din momentul expirării termenului menţionat la pct. 6.1. alin. (1), către UCSEC din cadrul Agenţiei o copie a documentaţiei depuse de către solicitanţii admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, împreună cu plicul sigilat care conţine cele 3 exemplare ale planului de afaceri. UPSEC va transmite solicitanţilor admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ şi a eligibilităţii.
    b) respingerea proiectului, solicitantului fiindu-i transmisă Scrisoarea de respingere din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii de către UPSEC din cadrul OTIMMC;
    c) solicitarea de clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări.
    Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare.    II. Etapa a II a de evaluare
    6.2. Evaluarea planurilor de afaceri admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii este realizată de către UCSEC/ Grup de evaluare din cadrul Agenţiei.
    6.3. Urmare a evaluării, UCSEC adoptă decizii referitoare la îndeplinirea criteriilor necesare pentru obţinerea finanţării în cadrul programului derulat cu instituţiile partenere (instituţia de credit parteneră + FNGCIMM S.A. - IFN).
    6.4. UCSEC din cadrul Agenţiei va realiza evaluarea şi selecţia în termen de 45 zile lucrătoare de la data primirii de la OTIMMC a copiei documentaţiei şi a planurilor de afaceri depuse de către solicitanţii admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, pe baza procedurii operaţionale de selectare, evaluare şi contractare a programului, aprobată prin decizia Preşedintelui Agenţiei. În cadrul etapei a II-a a Programului se finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri, care au obţinut cel puţin 70 de puncte conform Grilei de evaluare, anexă la modelul planului de afaceri. Modelul planului de afaceri va fi afişat pe site-ul www.aippimm.ro, după selectarea instituţiei de credit partenere în program şi semnarea unei convenţii de colaborare cu aceasta. Finanţarea planurilor de Afaceri se va face în ordinea punctajului obţinut în urma evaluării şi în limita bugetului alocat*11). La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului "primul venit - primul servit".
──────────
    *11) Punctajul minim pentru finanţarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 70 puncte iar punctajul maxim ce se poate obţine este de 100 de puncte, conform procedurii operaţionale de evaluare, selecţie şi contractare a programului
──────────

    6.5. Analiza din cadrul UCSEC din cadrul Agenţiei, are ca finalitate stabilirea uneia din următoarele decizii:
    a) pentru beneficiarii care solicită credit bancar, acceptarea de principiu a proiectului şi includerea în program - aplicantul care solicită credit bancar va fi înscris pe "lista cu solicitanţii până la acoperirea fondului alocat programului" şi în continuare pe "lista de aşteptare", urmând a fi verificaţi de către administratorii de credite din unităţile teritoriale ale băncii selectate. UCSEC va afişa pe site-ul www.aippimm.ro lista cu beneficiarii admişi în urma evaluării planurilor de afaceri, iar UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite acestora o notificare privind acceptarea de principiu la finanţare. Un exemplar al planului de afaceri însoţit de raportul de evaluare întocmit de UCSEC, va fi predat instituţiei de credit partenere printr-un proces verbal de predare primire;
    b) pentru beneficiarii care nu solicită credit bancar, acceptarea de principiu a proiectului şi includerea în program - aplicantul va fi înscris pe "lista cu solicitanţii până la acoperirea fondului alocat programului" şi în continuare pe "lista de aşteptare". UCSEC va afişa pe site-ul www.aippimm.ro lista cu beneficiarii admişi în urma evaluării planurilor de afaceri, iar UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite acestora o notificare privind acceptarea de principiu la finanţare;
    c) respingerea proiectului, solicitantului fiindu-i transmisă Scrisoarea de respingere de către UPSEC;
    d) solicitarea de clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă de către UCSEC Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se depun în 48 de ore de la înştiinţare la sediul OTIMMC. UPSEC din cadrul OTIMMC le transmite scanate la Agenţie şi, dacă este cazul, transmite şi originalele.

    6.6. Dacă în urma analizei de către UPSEC a documentelor care însoţesc planul de afaceri sau analizei de către UCSEC a planului de afaceri se constată că informaţiile declarate de solicitant în formularul de preselecţie on-line nu sunt corecte/reale, solicitantul va primi Scrisoare de respingere acestuia de la finanţare.
    6.7. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.8. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii.
    6.9. Solicitantul se poate adresa Agenţiei, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere în urma evaluării planului de afaceri.
    6.10. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

    6.11. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC/Agenţiei, formată din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei sau a planului de afaceri.
    6.12. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax sau prin email.

    III. Etapa a III-a de evaluare (doar pentru beneficiarii care solicită credit)
    6.13. (1) Etapa a treia de evaluare a dosarelor cu componentă de creditare, declarate eligibile de către UCSEC- din cadrul Agenţiei, este realizată de instituţia de credit parteneră prin comitetele de credit ale unităţilor sale teritoriale în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele de creditare ale acesteia şi în normele de garantare ale FNGCIMM. S.A.-IFN.
    (2) Instituţia de credit parteneră va face propria ei analiză, în conformitate cu normele proprii de creditare pentru acordarea creditului bancar din sursele acesteia şi va informa Beneficiarul şi Agenţia asupra deciziei sale de a acorda/respinge creditul.
    (3) Instituţia de credit parteneră poate solicita completarea dosarului de credit cu documentele prevăzute în normele sale interne de creditare. În cazul în care clientul prezintă documentaţie necorespunzătoare sau incompletă, instituţia de credit parteneră va solicita remedierea acesteia (acordând asistenţă şi consultanţă gratuită), iar dacă acest fapt nu se va realiza în termenul solicitat de instituţia de credit sau nu există posibilitatea de remediere, va comunică, în scris, atât clientului cât şi Agenţiei că cererea de credit şi AFN a fost respinsă.


    IV. Semnarea contractului de finanţare/contractului de credit şi AFN şi efectuarea cheltuielilor
    A. Beneficiari care solicită credit
    6.14. (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de aprobare a creditului, beneficiarul va semna cu instituţia de credit parteneră Contractul de creditare şi AFN. O copie a acestuia va fi transmisă la OTIMMC de către beneficiar.
    (2) În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor, beneficiarul este respins de la finanţare.
    (3) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Agenţiei la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.

    6.15. Beneficiarii eligibili de la pct. 6.5. lit.a vor deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, credit bancar sau aport propriu, după caz.
    6.16. Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de Agenţie cu instituţia de credit parteneră. AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituţia de credit prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia de credit din partea Agenţiei a acordului de utilizare a AFN.
    6.17. Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional, componentele de finanţare (credit bancar, AFN şi, după caz, aport propriu)

    B. Beneficiari care nu solicită credit
    6.18. (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Notificării privind acordul de principiu pentru finanţare beneficiarii de la pct. 6.5. lit.b. vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanţare (anexa nr. 9 la procedură). Termenul maxim de semnare a Contractului de finanţare este 30.12.2011.
    (2) În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor, beneficiarul este respins de la finanţare.

    6.19. (1) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Agenţiei la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
    (2) Beneficiarii eligibili vor deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, aport propriu.
    (3) Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de Agenţie cu instituţia de credit parteneră. AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituţia de credit prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia de credit din partea Agenţiei a acordului de utilizare a AFN.
    (4) Aportul propriu în numerar al beneficiarului va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional, cele 2 componente de finanţare (AFN maxim 70% şi aport propriu minim 30%).    IV. Acordarea AFN /AFN şi credit bancar
    6.20. (1) Acordarea AFN se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC, însoţită de următoarele documente îndosariate:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
    c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi/ şi că nu aplică, pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
    e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2011, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedură;
    g) contract de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program;
    h) dovada proprietăţii/dreptului de folosinţă asupra terenului sau alte forme asimilate, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani; (pentru spaţii din elemente prefabricate);
    i) certificat de urbanism pentru spaţii din elemente prefabricate;
    j) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că în termen de maxim 6 luni de la achiziţionarea elementelor prefabricate va prezenta la OTIMMC dovada intabulării, autorizaţia de construcţie şi extrasul de carte funciară;
    k) raport de evaluare a activului de la pct. 4.6. lit f. (exceptând spaţiile din elemente prefabricate)
    l) dosarul de achiziţie conform pct. 4.13.
    m) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus în limba română şi legalizat(dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română şi legalizată(dacă este cazul), copia manualului operaţional/de operaţiuni;
    n) pentru licenţe - contractul cu furnizorul, tradus în limba română şi legalizat(dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română şi legalizată(dacă este cazul), copia manualului de utilizare a licenţei;
    o) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
    p) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă*12); copie după certificatul de înregistrare al furnizorului de consultanţă, cu menţiunea codului CAEN clasa 70, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificata după instrumentul de plată (ordin de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin), copie certificată după extrasul de cont, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
──────────
    *12) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.
──────────


    (2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare: 1 original şi 2 fotocopii certificate.

    6.21. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedură).
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
    – UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    – denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    – nr. de înregistrare la ORC;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma AFN solicitată;
    – adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.


    6.22. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.
    6.23. Beneficiarii AFN pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu numai cu aprobarea Agenţiei în urma unei solicitări justificate.
    6.24. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de credit bancar şi AFN cu instituţia de credit parteneră care a încheiat convenţie de colaborare pentru implementarea prezentului Program cu Agenţia, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.6 lit. k.
    6.25. După efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta la bancă formularul de decont (anexa 12) aprobat de UPSEC şi UMCR din cadrul OTIMMC şi facturile fiscale originale certificate cu bun de plată de către UMCR din cadrul OTIMMC. Certificarea facturilor fiscale constă în menţiunea bun de plată, semnătură şi ştampilă din partea UMCR din cadrul OTIMMC.
    6.26. Din contul deschis de beneficiar va fi virată de către bancă, în contul furnizorului sau al beneficiarului (în cazul în care furnizorul nu acceptă plata la termen şi beneficiarul achită bunurile din surse proprii), suma necesară plăţii bunurilor achiziţionate, după primirea de către instituţia de credit din partea Agenţiei a acordului de utilizare a AFN.
    6.27. În cadrul derulării programului, solicitanţii care renunţă total sau parţial la finanţare au obligaţia completării cererii tip de renunţare totală / parţială (Anexa nr. 10)
    6.28. Sumele neutilizate la finele fiecărui an, angajate de Agenţie cu instituţia de credit parteneră şi evidenţiate în conturile acesteia, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de credit încheiate între instituţia de credit parteneră şi beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, în limitele sumelor prevăzute în contractele încheiate între Agenţie şi instituţia de credit parteneră, conform art. 26^2 alin. (4) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    7. Monitorizare şi control
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se va face de către Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR din cadrul OTIMMC pe baza procedurii de monitorizare şi control a programului aprobată de Preşedintele Agenţiei.
    În cazul schemei de finanţare cu credit bancar, la procesul de monitorizare, înaintea eliberării AFN şi a creditului bancar poate participa şi un reprezentant al instituţiei de credit.

    7.2. În cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Monitorizare Control şi Raportare al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC. Reprezentanţii Agenţiei şi cei ai OTIMMC - UMCR au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului, facturile, poliţa de asigurare a bunurilor achiziţionate, precum şi dosarul de achiziţie prevăzut la pct. 4.13. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului Agenţiei/ instituţiei de credit/OTIMMC, asupra utilizării AFN acordate prin Program.
    7.3. Instituţia de Credit va întocmi documentele necesare aprobării de către Agenţie pentru eliberarea AFN numai după aprobarea de către OTIMMC a cererii-tip de eliberare a AFN şi pe baza documentelor justificative certificate de OTIMMC.
    7.4. Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în acord, UMCR va propune ordonatorului terţiar de credite recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat.
    (1) Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin PROGRAM, au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de Procedură Fiscală. Calculul sumelor datorate, se efectuează în termen de 30 de zile de la data constatării acestora de către Agenţie/OTIMMC.
    (2) Înscrisurile întocmite de Agenţie, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.
    (3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, în contul indicat în cuprinsul acestuia.
    (4) Titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., în vederea înscrierii debitului în evidenţe după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac sau după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Titlurile de creanţă se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
    (6) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenţei.

    7.5. Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la Art. 3.1.2 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare a datei scadente şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    7.6. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către Agenţie, de la data scadenţei şi până la data comunicării către organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit art. 8.4. (5) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea.
    7.7. Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţă prevăzute la art. 8.4 alin(3) şi art. 8.5 se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.
    7.8. În cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la art. 8.4.(3) şi art. 8.5 şi netransmise A.N.A.F. în condiţiile art. 8.4 alin. (4) se efectuează de către Agenţie.
    7.9. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 8.4 alin (2)), în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la art. 8.4 alin. (3) şi art. 8.5, transmise A.N.A.F. în condiţiile art. 8.4.(4) se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele sale subordonate.
    7.10. Sumele încasate potrivit art. 8.8 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    7.11. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
    În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Agenţiei pentru o perioadă de 3 ani.

    7.12. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.
    7.13. Pentru beneficiarii de la pct. 6.5.lit.a), certificarea cheltuielilor, monitorizarea şi controlul pot fi efectuate de către echipe mixte formate dintr-un reprezentant al UMCR - OTIMMC/ Agenţie şi un reprezentant al Instituţiei de credit partenere.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, în cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare prevăzută la anexa nr. 3 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE, publicat în L379/28.12.2006, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
    8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro.
    8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    8.4. Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agenţia, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    8.4.1. Agenţia are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Agenţia are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*13), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
──────────
    *13) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
──────────

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Agenţie, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    8.5. Agenţia va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007.
    8.6. Pe baza unei cereri scrise, Agenţia va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    Agenţia prin OTIMMC, va informa în scris prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*14) şi 88*15) Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
──────────
    *14) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *15) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
──────────


    8.7. Agenţia prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.
    8.8. (1) Agenţia va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Agenţie timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC vor transmite către Agenţie toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

    8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agenţiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii OTIMMC şi UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. Agenţia şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    ANEXA 1

    la procedură - PS-04.04.01 -
    Formular de înscriere la etapa I a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
    rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare -START
    CURS DE PREGĂTIRE ANTREPRENORIALĂ UNCTAD EMPRETEC ROMÂNIA PENTRU
    SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII IMM*1)

┌──────────────────────────────────────┐
│Date de identificare*1: │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumirea solicitantului[]* │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa solicitantului* │
├──────────────────────────────────────┤
│Judeţul* │
├──────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon* │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa de e-mail* │
└──────────────────────────────────────┘

        Capitolul I*2)
    1. Subsemnatul(a) .................., solicit înscrierea la cursurile de dezvoltare antreprenorială*3) în următoarea locaţie:
        [] Braşov
        [] Constanţa
        [] Cluj Napoca
        [] Braşov
        [] Craiova
        [] Iaşi
        [] Tg. Mureş
        [] Ploieşti

    2. Solicit:
        [] Cazare
        [] Masă

    3. Îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în Procedura de
        Implementare a prezentului program.
        [] Da
        [] Nu

──────────
        *1) Selecţia participanţilor la etapa I se face pe baza interviurilor conform metodologiei specifice EMPRETEC
        *2) Toate câmpurile de la Capitolul I sunt obligatoriu de completat corect şi integral
     *3) Participanţii la prima etapă vor achita suma de 1000 Lei conform Art. 5.4 din Procedura de Implementare a Programului Start
──────────
        Capitolul II*4)
──────────
        *4) Toate câmpurile de la Capitolul II sunt obligatoriu de completat corect şi integral
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la procedură -PS-04.04.02-
    Formular de preselecţie la etapa II a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
    rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare
    - START -

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Denumirea Societăţii │ │
│Comerciale*1)*: │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Codul unic de │ │
│înregistrare* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Nr. de înregistrare la │ │
│ONRC* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Codul CAEN rev. 2 │ │
│aferent obiectului │ │
│principal de activitate│ │
│(Ordin 337/2007) * │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cod/coduri CAEN aferent│ │
│/e activităţilor pentru│ │
│care se solicită │ │
│AFN* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Categoria │ │
│întreprinderii conform │ │
│Legii nr. 346/2004 │ │
│(microîntreprindere, │ │
│întreprindere mică sau │ │
│întreprindere mijlocie)│ │
│*2) * │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Numele reprezentatului │ │
│legal● │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Funcţia reprezentatului│ │
│legal* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Adresa societăţii* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Judeţul* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Codul poştal* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Nr. telefon* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Nr. fax │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Adresa de e-mail* │ │
├───────────────────────┼───────┬──────┤
│Certificat de │Încarcă│Browse│
│înmatriculare* │ │ │
├───────────────────────┼───────┴──────┤
│Denumirea planului de │ │
│afaceri* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Obiectivele proiectului│ │
│* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Rezultate aşteptate │ │
│după implementarea │ │
│proiectului * │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Justificarea │ │
│necesităţii finanţării │ │
│nerambursabile * │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Valoarea totală a │ │
│proiectului - │ │
│(cheltuieli eligibile │ │
│şi neeligibile) lei * │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Valoarea totală │ │
│eligibilă a proiectului│ │
│(lei) * │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Valoarea AFN(lei)* │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Planul de afaceri va fi│ │
│finanţat prin*3): │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

──────────
    *1) Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei
    *2) - Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
    Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se va realiza conform art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare tip de întreprindere: întreprindere autonomă, parteneră sau legată, potrivit legii.
    - Întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
    – Întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

    * Toate câmpurile sunt obligatorii
    *3) Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibilă mai mare de 150 000 lei, schema de finanţare fiind AFN - maxim 100 000 Lei; Credit - minim 50 000 Lei; Contribuţie proprie - până la acoperirea valorii eligibile a proiectului. În cazul în care nu solicitaţi credit se completează la Credit bancar - 0, în cazul în care nu aveţi contribuţie proprie se completează la Contribuţie proprie- 0
──────────

┌─┬─┬─────────────────────────────┬───┬┐
│ │1│Alocaţia Financiară │lei││
│ │ │Nerambursabilă │ ││
│A├─┼─────────────────────────────┼───┤│
│ │2│Credit bancar │lei││
│ ├─┼─────────────────────────────┼───┤│
│ │3│Contribuţie proprie │lei││
├─┴─┴─────────────────────────────┴───┼┤
│Certificat de absolvire a cursului de││
│pregătire antreprenorială UNCTAD ││
│EMPRETEC România al ││
│acţionarului/administratorului/ ││
│asociatului societăţii aplicante* ││
├─┬─┬─────────────────────────────┬───┤│
│ │3│Da │ ││
│B├─┼─────────────────────────────┼───┤│
│ │4│Nu │ ││
├─┴─┴─────────────────────────────┴───┴┤
│Subsemnatul Nume*: .................. │
│Prenume* ................., în │
│calitate de asociat/ administrator/ │
│acţionar al │
│SC _________, declar pe proprie │
│răspundere că societatea aplicantă nu │
│a beneficiat de alocaţie financiară │
│nerambursabilă în cadrul Programului │
│pentru dezvoltarea abilităţilor │
│antreprenoriale în rândul tinerilor şi│
│facilitarea accesului acestora la │
│finanţare - START - în perioada │
│01.01.2004 - 01.06.2011, şi că nu am │
│fost │
│/nu sunt asociat/acţionar/ │
│administrator la societăţi comerciale │
│care au beneficiat de alocaţie │
│financiară │
│nerambursabilă în cadrul Programului │
│pentru dezvoltarea abilităţilor │
│antreprenoriale în rândul tinerilor şi│
│facilitarea accesului acestora la │
│finanţare - START - în perioada │
│01.01.2004 - 01.06.2011. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură -PS-04.04.03-
    CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
    (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
    Subsemnatul/a/Subscrisa:
    Denumirea societăţii comerciale/societăţii cooperative ....................
    Adresa ..................................................................................
    Telefon ............., Fax ................., E-mail ................................
    Data înregistrării societăţii comerciale .........................................
    Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului .................
    Codul fiscal ...........................................................................
    Codul unic de înregistrare .........................................................
    Cont ......................, deschis la banca .....................................,
    solicit acordarea AFN ........ lei (în cifre şi litere) ..........................., reprezentând .............% (maximum 70%) din valoarea totală a proiectului ......... lei (în cifre şi litere) din care credit ........ lei (în cifre şi litere) şi/sau aport propriu........ lei (în cifre şi litere)
    Forma juridică SRL, SA .............................................................
    Capitalul social: ............. lei deţinut de
    - persoane fizice ............. %
    – persoane juridice: ............. %

    Cod CAEN aferent activităţii principale ...................................
    Cod CAEN aferent proiectului ..............................................
    Locaţia implementării proiectului(adresă, telefon, fax): ..................
    Persoana de contact: ....................., telefon .......................
    - Anexez la prezenta următoarele documente*1:


┌─────────────────────────────────────┬┐
│a) Plan de afaceri ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b) Certificat Constatator în original││
│emis de Oficiul Registrului ││
│Comerţului de pe lângă ││
│tribunalul unde îşi are sediul ││
│societatea, în care să se menţioneze ││
│acţionarii, reprezentanţii ││
│legali ai societăţii, precum şi ││
│domeniile de activitate principale şi││
│secundare autorizate ale ││
│societăţii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│c) copie a buletinului/cărţii de ││
│identitate al/a reprezentantului ││
│legal al societăţii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│d) copie a diplomei care atestă ││
│studiile medii sau, după caz, ││
│superioare ale administratorului ││
│sau certificat de echivalare a ││
│studiilor autentificat de Ministerul ││
│Educaţiei, Cercetării, ││
│Tineretului şi Sportului, în cazul ││
│diplomelor obţinute în străinătate; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│e) declaraţie privind încadrarea ││
│întreprinderii în categoria ││
│întreprinderilor mici şi mijlocii ││
│(anexele 5 şi 6 la prezenta ││
│procedură); ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│f) certificate de atestare fiscală, ││
│în termen de valabilitate, în ││
│original sau copie legalizată, ││
│emise conform prevederilor legale ││
│privind îndeplinirea obligaţiilor ││
│exigibile de plată a ││
│impozitelor, taxelor şi datoriilor la││
│bugetul general consolidat, atât ││
│pentru sediul ││
│social/ profesional, sucursale, ││
│filiale, cât şi pentru toate punctele││
│de lucru care au C.U.I. ││
│conform prevederilor Legii nr. 273/ ││
│2006 privind finanţele publice ││
│locale, cu completările ││
│şi modificările ulterioare, în termen││
│de valabilitate la data depunerii ││
│cererii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│g) certificate de atestare fiscală, ││
│în termen de valabilitate, în ││
│original sau copie legalizată, ││
│emise conform prevederilor legale ││
│privind îndeplinirea obligaţiilor ││
│exigibile de plată a ││
│impozitelor, taxelor şi datoriilor la││
│bugetele locale, atât pentru sediul ││
│social/profesional, ││
│sucursale, filiale, cât şi pentru ││
│toate punctele de lucru sau ││
│adeverinţă, în original sau copie ││
│legalizată în care să se menţioneze ││
│că firma nu este înregistrată ca ││
│fiind plătitoare în ││
│cadrul administraţiei locale ││
│respective, în termen de valabilitate││
│la data depunerii cererii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│h.) Situaţiile financiare ale ││
│solicitantului, înregistrate la ││
│unităţile teritoriale ale ││
│Ministerului ││
│Finanţelor Publice pe a căror rază ││
│îşi au sediul operatorii economici ││
│(Art.III din OUG nr. 90/2010 ││
│pentru modificarea şi completarea ││
│Legii nr. 31/1990 privind societăţile││
│comerciale ││
│(bilanţ contabil, contul de profit şi││
│pierdere, date informative, anexe, ││
│balanţa de ││
│verificare) la 31 decembrie 2010, în ││
│copie certificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│h) copia certificatului de absolvire ││
│Empretec al/a asociatului unic/ ││
│asociatului/ ││
│acţionarului/administratorului ││
│societăţii, dacă este cazul; ││
└─────────────────────────────────────┴┘

──────────
    *1) Se va nota cu "X" în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar.
──────────
    Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea nici unei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri.
    Reprezentanţii OTIMMC şi ai Agenţiei pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    OTIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Reprezentantul legal/împuternicitul │ │
│operatorului economic │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Numele │ │
│..........................................│ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Funcţia │ │
│......................................... │ │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Semnătura │Data semnării │
│....................................... │...................│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Ştampila │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

    NOTĂ!
    Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul(a) ....., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........, eliberat(ă) de ...... la data de ....., cu domiciliul în localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ......., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
    [] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Instituţia │a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi că voi raporta anual, pe o perioadă de 3 ani, către UMCR din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform prevederilor din procedura de implementare.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizorii de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*) ştampila
    Numele ..........................................
    Semnătura .......................................
    Data semnării ...................................
──────────
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
──────────

    ANEXA 4

    la Procedură -PS-04.04.04-
    Lista Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    şi Cooperaţie(OTIMMC)

┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │OTIMMC │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │BRAŞOV │Str. Turnului│0268-548.018 tel. │
│1. │Braşov │nr.5, sc. B, │0268-548.017 fax │
│ │Covasna │et.4, Braşov,│www.aippimm.ro │
│ │Sibiu │C.P.500209 │oficiubrasov@aippimm.ro │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea │ │
│ │Bistriţa │nr.13, │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud │et.1,Cluj- │0264-487.244 fax │
│ │Cluj │Napoca, │www.aippimm.ro │
│ │Maramureş │C.P.400174 │oficiucluj@aippimm.ro │
│ │Satu Mare │Satu Mare │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis nr.│0241-661.253 tel. │
│ │Buzău │79-81, et.1, │0241-661.254 fax │
│3. │Constanţa │Constanţa, │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi │C.P.900669 │oficiuconstanta@aippimm.ro │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str.Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare │0251-510.785 tel./fax │
│4. │Gorj │nr.12, │www.aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │et. 3, │oficiucraiova@aippimm.ro │
│ │Olt │Craiova, C.P.│ │
│ │Vâlcea │200130 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Str. Elena │0232-261.101 tel./fax │
│ │Botoşani │Doamna │0232-240.213 tel. │
│5. │Iaşi │nr.61A, │www.aippimm.ro │
│ │Neamţ │et.2, Iaşi, │oficiuiasi@aippimm.ro │
│ │Suceava │C.P.700398 │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │ │ │
│ │Călăraşi │Bdul. │ │
│ │Dâmboviţan │Independenţei│0244-522.085 tel. │
│6. │Giurgiu │nr.23BIS, │0244-544.054 fax │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │www.aippimm.ro │
│ │Ilfov │Prahova │oficiuploiesti@aippimm.ro │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Piaţa │0265-311.660 tel. │
│ │Alba │Victoriei │0265-260.818 fax │
│7. │Harghita │nr.5, et.2, │www.aippimm.ro │
│ │Mureş │Târgu Mureş, │oficiutargumures@aippimm.ro│
│ │ │C.P.540029 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │de la Tisa │0256-292.767 fax │
│8. │Caraş-Severin│nr. │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │22,Timişoara,│oficiutimisoara@aippimm.ro │
│ │Timiş │C.P.300575 │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 5

    la procedură -PS-04.04.05-
    DECLARAŢIE
    privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ________________________________________
    Adresa sediului social___________________________________________
    Cod unic de înregistrare_________________________________________
    Numele şi funcţia _______________________________________________
    (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
    [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├─────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │Cifra de │ │
│Numărul mediu│afaceri │Active totale │
│anual │anuală │(mii lei/mii │
│de salariaţi │netă │EURO) │
│ │(mii lei/│ │
│ │mii EURO)│ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┴────┬────┴──────────────┤
│Important: │ │
│Precizaţi dacă, │ │
│faţă de │ │
│exerciţiul │ │
│financiar │ │
│anterior, datele │[] Nu │
│financiare au │[] Da (în acest caz│
│înregistrat │se va completa şi │
│modificări care │se va │
│determină │ataşa o declaraţie │
│încadrarea │referitoare la │
│întreprinderii │exerciţiul │
│într-o │financiar anterior)│
│altă categorie │ │
│(respectiv micro- │ │
│întreprindere, │ │
│întreprindere mică│ │
│mijlocie │ │
│sau mare) │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3)
    Numele .................................... Ştampila
    Funcţia: ..................................
    Semnătura .................................
    Data semnării:.............................
──────────
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2010.
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    ANEXA 6

    la procedură -PS-04.04.06-
    CALCULUL
    pentru întreprinderile partenere sau legate
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2010 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/ │EURO) │
│ │ │mii │ │
│ │ │EURO) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea │ │ │ │
│B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate1 în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul │ │ │ │
│(se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din secţiunea A)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) – │ │ │ │
│dacă nu au fost │ │ │ │
│deja incluse │ │ │ │
│prin consolidare│ │ │ │
│la pct. 1 │ │ │ │
│din acest tabel │ │ │ │
│(se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din │ │ │ │
│tabelul B2 din │ │ │ │
│secţiunea │ │ │ │
│B) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
──────────
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
──────────
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1]

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră-Date de identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │de │ │
│ │ │ │Numele şi │ │afaceri│Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │anuală │totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │netă │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │(mii │lei │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│lei/ │/mii │
│ │ │ │Director │ │mii │EURO │
│ │ │ │General sau │ │EURO) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii _________________________________________________
    Adresa sediului social ___________________________________________________
    Codul unic de înregistrare _______________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia______________________________________________
    Preşedintelui Consiliului de administraţie,
    Directorului general sau echivalent

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2010 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu │anuală │totale*2)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii lei/│mii EUIRO│
│ │ │mii EURO)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

──────────
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
──────────
    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    ________________________________________________________________________
    ________________________________________________________________________
──────────
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
──────────
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
    Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii EURO │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │EURO) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în │ │ │ │
│urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui │ │ │ │
│mai mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în │ │ │ │
│tabelul de│ │ │ │
│la pct. 1.│ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
──────────
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
──────────


    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────┬────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul │afaceri │totale │
│ │mediu │anuală │(mii lei│
│ │anual de │netă │/mii │
│ │salariaţi*5)│(mii lei/ │EUIRO │
│ │ │mii EURO) │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴──────────┴────────┘


──────────
    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
──────────
    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘


    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.
    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│EURO) │
│ │ │EURO) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

──────────
    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
──────────


    NOTĂ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
──────────
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────
    Numele....................................... Ştampila
    Funcţia:.....................................
    Semnătura ...................................
    Data semnării:...............................
    FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. .... din tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    ____________________________________________________________________
    Adresa sediului social
    ____________________________________________________________________
    Codul unic de înregistrare
    ____________________________________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia
    ____________________________________________________________________
    Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu │anuală │totale │
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*7)│(mii lei/│mii EURO)│
│ │ │mii EURO)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

──────────
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
──────────
    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
──────────
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────
    Numele ................................... Ştampila
    Funcţia: .................................
    Semnătura ................................
    Data semnării: ...........................


    ANEXA 7

    procedură -PS-04.04.07-
    Formular de raportare tehnică pentru Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
    rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare*1)
    - START -
    (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
──────────
    *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare de către OTIMMC.
──────────
    Perioada pentru raportare: anul ..........................
    Datele de identificare ale societăţii:
    Denumirea societăţii comerciale
    ....................................................................
    Adresa .............................................................
    Telefon ............., fax ..............., e-mail..................
    Data înregistrării societăţii comerciale ...........................
    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .........
    Codul unic de înregistrare .........................................
    Am obţinut alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de ......, în baza Contractului de finanţare nr. ...../zz / ll / aa.
    Date de raportare tehnică:
    - cifra de afaceri ........................ lei;
    – profitul brut ........................... lei;
    – ponderea valorii investiţiei finanţate din profit în totalul cifrei de afaceri ...... %;
    – numărul mediu scriptic anual de personal .........................

    Subsemnatul/Subsemnata, ....., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., eliberat de ..... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ....., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al societăţii ......, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
    Numele ......................................
    Semnătura ...................................
    Funcţia .....................................
    Data semnării ...............................
    Ştampila

    ANEXA 8

    la procedură -PS-04.04.08-
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a) ....... domiciliat(ă) în ......., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. ..... eliberat de ...... la data de ........, reprezentant legal/împuternicit al S.C. .... cu sediul în ........., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare -START- către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC ...... pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare (anexa 7).
    Semnătura .............................................................
    (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
    Data întocmirii ..........................
    Semnătura ..................................
    Ştampila

    ANEXA 9

    la procedură -PS-04.04.09-
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ........ din ..........
    În conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. /2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, care se finanţează din bugetul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, se încheie prezentul contract de finanţare între:
    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ......., cu sediul în ......., str. .... nr. ..., sectorul ...., telefon ....., fax ....., reprezentat prin ordonator terţiar de credite ....... şi Coordonator Unitate Programare , Selecţie, Evaluare şi Contractare .........., în calitate de administrator de Program;
    şi
    ......, cu sediul în ......, telefon ......, fax ...., înregistrată sub nr. ... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ...., reprezentată legal prin ......, având funcţia de ......, în calitate de/şi denumită în continuare beneficiar.
    I. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, denumit în continuare Program, administrat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) .............

    ART. 2
    Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de ................lei, reprezentand .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma evaluării planului de afaceri, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului.


    II. Durata contractului
    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.

    ART. 4
    Termenul-limită de depunere a facturilor pentru bun de plată, este ...............


    III. Finanţare
    ART. 5
    Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activităţile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la prezentul contract) nr.......din data de ........., în valoare totală de ............................. lei, reprezentand .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma evaluării planului de afaceri (fără să depăşească suma de 100.000 lei).


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
    6.1. Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la banca selectată pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, contribuţie proprie, Credit bancar (unde este cazul).
    6.2. Contribuţia proprie în numerar a beneficiarului va fi vărsată în contul curent deschis la banca selectată, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional cele două componente de finanţare (AFN maxim 70%, aport propriu minim 30% din valoarea proiectului fără TVA).
    6.3. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii prezentului contract, nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor de consultanţă.
    6.4. Cheltuielile eligibile pentru care s-a primit notificare efectuate de beneficiar se vor plăti din contul de tranzit în contul beneficiarului pe baza Contractului de finanţare şi a cererii tip de eliberare a AFN (anexa nr. 12 la procedură)- aprobată de OTIMMC................., însoţită de documentele justificative de la art.6.20 din procedura programului şi a contractului de garanţie mobiliară(anexa nr. 13 la procedură)

    ART. 7
    7.1. Beneficiarul va prezenta la bancă Contractul de finanţare şi cererea-tip de eliberare a AFNaprobat ă de OTIMMC ......., însoţită de documentele justificative certificate de OTIMMC ........
    7.2. Din contul deschis de beneficiar va fi virată de către bancă, în contul furnizorului sau al beneficiarului (în cazul în care furnizorul nu acceptă plata la termen şi beneficiarul achită bunurile din surse proprii), suma necesară plăţii bunurilor achiziţionate.
    7.3.Plata va fi făcută proporţional conform procedurii de implementare.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 8
    Administratorul:
    - va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    – va urmări îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;
    – va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani.


    ART. 9
    Beneficiarul:
    - are dreptul de a schimba la achiziţionare activele pentru care au primit acordul de principiu numai cu aprobarea AIPPIMM în urma unei solicitări justificate;
    – va pune la dispoziţia OTIMMC ....................şi AIPPIMM toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    – este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură;
    – este obligat să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
    – trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile autorizate pentru care se solicită finanţare, în conformitate cu codurile CAEN eligibile în cadrul Programului;
    – este obligat să achiziţioneze numai active noi, şi pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
    – este obligat să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC (sau OTIMMC şi Instituţia de Credit în cazul în care este accesată schema de finanţare cu credit bancar), împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul programului;
    – este obligat să deschidă cont curent la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, Credit bancar sau aport propriu (după caz);
    – este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură.    VI. Garanţii
    ART. 10
    În vederea garantării alocaţiei financiare nerambursabile pe o perioadă de 3 ani, beneficiarul se obligă:
    - să nu înstrăineze bunurile achiziţionate în cadrul Programului timp de 3 ani;
    – să depună diligenţa unui bun proprietar pentru conservarea în bune condiţii fizice şi juridice a bunurilor achiziţionate în cadrul Programului;
    – să permită administratorului să inspecteze bunurile ce fac obiectul prezentului contract;
    – să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator;
    – să nu se opună la vânzarea de către administrator a bunurilor afectate garanţiei pentru a-şi recupera alocaţia financiară nerambursabilă, în cazul nerespectării condiţiilor prezentului contract de către beneficiar.
    – să încheie un Contract de garanţie reală mobiliară cu administratorul Programului, conform Anexa nr. 1 la prezentul contract. Datele acestui contract de garanţie reală mobiliară se vor regăsi în Avizul de garanţie reală care va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare conform art. 29 alin. 1 al Legii nr. 99/1999.    VII. Răspunderea contractuală
    ART. 11
    Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia sau de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi a succesorilor săi, pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului şi a succesorilor acestuia.

    ART. 15
    15.1. Reprezentanţii Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ai OTIMMC ...... şi ai băncii partenere au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului, conform procedurii de monitorizare şi control a programului.
    15.2. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ai OTIMMC ........ şi ai băncii partenere asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 16
    Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico- financiare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, ale întreprinderii.

    ART. 17
    17.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC .......... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în acord, UPSEC va propune ordonatorului terţiar de credite recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat.
    17.2. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat modificată şi completată prin Legea nr. 137/2007.


    VIII. Conflict de interese
    ART. 18
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai solicitanţilor sau rude şi afini până la gradul II.


    IX. Clauza de confidenţialitate
    ART. 19
    În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în planul de afaceri şi în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 20
    Părţile se obligă să nu dezvăluie, pe durata contractului şi nici să utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă, obţinută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 21
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 22
    Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.


    X. Modificarea contractului
    ART. 23
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, parte integrantă din contract.

    ART. 24
    Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    XI. Încetarea contractului
    ART. 25
    Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în art. 3 al cap. II.

    ART. 26
    Contractul poate înceta prin reziliere, respectiv denunţare unilaterală la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nici-o altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
    b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC ...... până la data de ...... formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la procedură;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC ...... până la data de ...... Cererea-tip de renunţare totală la finanţare, prevăzut în anexa nr. 10 la procedură;


    ART. 27
    Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 24 de luni de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului, şi la restituirea în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 30
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, al executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin acesta.

    ART. 31
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, total imprevizibil ori total insurmontabil, rezultat al unei forte exterioare, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 32
    Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României în condiţiile legii.

    ART. 33
    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
    Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 35


    Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Deciziei Preşedintelui Agenţiei nr. ..........
    Prezentul contractul a fost încheiat în 3 exemplare originale, un exemplar pentru administratorul de Program, un exemplar pentru banca parteneră şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
    Prezentul contract s-a încheiat azi, ....... la sediul OTIMMC .........

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi │Beneficiar, │
│Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │............................... │
│....................................... │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│................................. │................................│
│(numele şi prenumele în clar, │(numele şi prenumele în clar, │
│semnătura şi ştampila) │semnătura şi ştampila) │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│...........................................│ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic │ │
│resurse umane şi administrativ, │ │
│...........................................│ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Coordonator UPSEC │ │
│...........................................│ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

                                              Anexa la contractul de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Numărul │
│Notificării ........................ │
│Data ............................... │
└──────────────────────────────────────┘

    NOTIFICARE PRIVIND
    ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
    DESTINATAR:
    Denumirea agentului economic .................................
    Data înregistrării ...........................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ........................
    Codul unic de înregistrare ...................................
    Sediul/Adresa ................................................
    Tel/Fax ......................................................
    Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Valoarea │
│ │finanţării│
│Denumirea activităţii*1) │aprobate │
│ │de │
│ │principiu │
│ │-lei- │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi │ │
│instalaţii de lucru – │ │
│inclusiv software-ul aferent; │ │
│1-.............................................│ │
│2-.............................................│ │
│3-.............................................│ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Aparate şi instalaţii de măsură, control şi │ │
│reglare; │ │
│1-.............................................│ │
│2-.............................................│ │
│3-.............................................│ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Mijloace de transport necesare desfăşurării │ │
│activităţii/activităţilor │ │
│pe care s-a accesat programul; │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Licenţe, brevete, mărci, francize, │ │
│etichetare ecologică, software; │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de echipamente IT (unitate │ │
│centrală, server, monitor, │ │
│imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv │ │
│sisteme portabile, │ │
│licenţe necesare desfăşurării activităţii, │ │
│sisteme audio-video, etc.); │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de│ │
│producţie şi spaţii pentru │ │
│prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de │ │
│producţie, spaţii amenajate │ │
│pentru activităţi de prestări servicii şi │ │
│comerţ, inclusiv din elemente │ │
│prefabricate)*2). Activele din cadrul acestei │ │
│categorii nu trebuie să aibă │ │
│destinaţie locativă. │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la │ │
│subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 │ │
│Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie │ │
│a valorilor umane şi │ │
│materiale, conform H.G. nr. 2139 - 2004 cu │ │
│completările şi │ │
│modificările ulterioare; │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Realizarea unui site pentru prezentarea │ │
│activităţii solicitantului şi a │ │
│produselor sau serviciilor promovate Se │ │
│consideră cheltuială eligibilă │ │
│şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet,│ │
│precum şi │ │
│achiziţionarea softului pentru comerţul │ │
│on-line; │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de instalaţii/echipamente │ │
│specifice în scopul │ │
│obţinerii unei economii de energie, precum şi │ │
│sisteme care utilizează │ │
│surse regenerabile de energie*3) pentru │ │
│eficientizarea activităţilor │ │
│pentru care a solicitat finanţare; │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Promovarea on-line a activităţilor │ │
│societăţii comerciale, elaborarea │ │
│şi producţia de materiale tipărite de promovare│ │
│a activităţilor │ │
│desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi │ │
│pe suport electronic (nu │ │
│mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor │ │
│eligibile); │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei │ │
│în vederea obţinerii │ │
│finanţării în cadrul prezentului program (nu │ │
│mai mult de 10% din │ │
│valoarea cheltuielilor eligibile)*4) │ │
│1-............................................ │ │
│2-............................................ │ │
│3-............................................ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL*5) │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*6) şi 88*7) din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 Euro, echivalentul în lei.
──────────
    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *2) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate
    *3) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
    *4) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare / Contractului de credit bancar şi AFN, în aceste condiţii această cheltuială putând fi decontată numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile şi aport propriu minim 30%. Din credit nu se decontează o cheltuială efectuată înainte de aprobarea acestuia.
    *5) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 100.000 lei
    *6) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *7) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
──────────
    Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de ....... lei reprezentând .......% din total valoare cheltuieli eligibile.
    Coordonator UPSEC ...................................
    Semnătura...........................................

    ANEXA 10

    la procedură -PS-04.04.10-
    CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU
    CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
    (Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)
    Subscrisa ....... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ......, având calitatea de ......... renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic .................................
    Adresa ..........................................................
    Telefon ........ Fax ........ E-mail ........ Cod poştal ........
    Data înregistrării ..............................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ...........................
    Codul unic de înregistrare ......................................
    Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ...........
    Nr. Notificare ..................................................
    Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare .......
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1)
──────────
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────
    Numele ........................ Ştampila
    Funcţia: ............................
    Semnătura ...........................
    Data semnării: ......................
    Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.
    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Valoarea │
│ │finanţării│
│ │pentru │
│Denumirea activităţii*2) │care se │
│ │solicită │
│ │renunţarea│
│ │(lei) │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Echipamente tehnologice (maşini, utilaje │ │
│şi instalaţii de lucru - inclusiv │ │
│software-ul aferent; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Aparate şi instalaţii de măsură, control │ │
│şi reglare; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Mijloace de transport necesare │ │
│desfăşurării activităţii/activităţilor pe │ │
│care s-a │ │
│accesat programul; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Licenţe, brevete, mărci, francize, │ │
│etichetare ecologică, software; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de echipamente IT (unitate│ │
│centrală, server, monitor, │ │
│imprimantă/copiator/multifuncţională, │ │
│inclusiv sisteme portabile, licenţe │ │
│necesare desfăşurării activităţii, sisteme │ │
│audio-video, etc.); │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii│ │
│de producţie şi spaţii pentru prestări │ │
│servicii şi comerţ (clădiri, hale de │ │
│producţie, spaţii amenajate pentru │ │
│activităţi de │ │
│prestări servicii şi comerţ, inclusiv din │ │
│elemente prefabricate)*3). Activele din │ │
│cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă │ │
│destinaţie locativă. │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de bunuri prevăzute la │ │
│subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură │ │
│birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a │ │
│valorilor umane şi materiale, conform H.G. │ │
│nr. │ │
│2139 - 2004 cu completările şi modificările │ │
│ulterioare; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Realizarea unui site pentru prezentarea │ │
│activităţii solicitantului şi a produselor │ │
│sau serviciilor promovate. Se consideră │ │
│cheltuială eligibilă şi taxa de │ │
│achiziţionare a domeniului Internet, precum │ │
│şi achiziţionarea softului pentru │ │
│comerţul on-line; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Achiziţionarea de instalaţii/echipamente │ │
│specifice în scopul obţinerii unei │ │
│economii de energie, precum şi sisteme care │ │
│utilizează surse regenerabile de │ │
│energie*4) pentru eficientizarea │ │
│activităţilor pentru care a solicitat │ │
│finanţare; │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Promovarea on-line a activităţilor │ │
│societăţii comerciale, elaborarea şi │ │
│producţia de │ │
│materiale tipărite de promovare a │ │
│activităţilor desfăşurate de societate, pe │ │
│suport │ │
│hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult │ │
│de 15% din valoarea cheltuielilor │ │
│eligibile); │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│[] Consultanţă pentru întocmirea │ │
│documentaţiei în vederea obţinerii │ │
│finanţării în │ │
│cadrul prezentului program (nu mai mult de │ │
│10% din valoarea cheltuielilor │ │
│eligibile)*5) │ │
│1-..........................................│ │
│2-..........................................│ │
│3-..........................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────┴──────────┘

──────────
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *3) Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate
    *4) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
    *5) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare / Contractului de credit bancar şi AFN, în aceste condiţii această cheltuială putând fi decontată numai din AFN maxim 70% din valoarea cheltuielii eligibile şi aport propriu minim 30%. Din credit nu se decontează o cheltuială efectuată înainte de aprobarea acestuia.
──────────
    SECŢIUNEA C

    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul (a) ......, identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ...... eliberat la data de ......, cu domiciliul în localitatea ....... str. ....... nr. ..... bl. .... sc. ....ap. ... sectorul/judeţul ........., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ........, declar pe propria răspundere că renunţ ( total sau parţial) la finanţare în valoare de ........ lei, pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC ........ notificare nr. ........
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
    Numele................................... Ştampila
    Funcţia:.................................
    Semnătura ...............................
    Data semnării:...........................
──────────
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    ANEXA 11

    la procedură -PS-04.04.11-
    CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
    (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
    Subscrisa ........... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ......, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ..... eliberat la data de ........, cu domiciliul în localitatea ...... str. ...... nr. ...... bl. ...... sc. ..... ap. ..... sectorul/judeţul ......., cod poştal ....... solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei nr. .......
    Datele de identificare ale operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic ...........................
    Data înregistrării ........................................
    Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ....................
    Codul unic de înregistrare .......................................
    Sediul/Adresa ....................................................
    Telefon ............. Fax ........ E-mail ........................
    Cont bancar .................. deschis la Banca ..................
    Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ...............
    Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ........
    Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative, în original şi 2 fotocopii certificate, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont;
    c) dosarul de achiziţie prevăzut la art. 4.13, din procedură
    d) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că în termen de maxim 6 luni de la achiziţionarea elementelor prefabricate va prezenta la OTIMMC dovada intabulării, autorizaţia de construcţie şi extrasul de carte funciară;
    f) copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
    g) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2011, către UMCR din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedură;
    h) contract de asigurare, prevăzut la art.4.12 din procedură;
    i) dovada proprietăţii/dreptului de folosinţă asupra terenului sau alte forme asimilate, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani;
    j) certificat de urbanism pentru spaţii din elemente prefabricate

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
    Numele ........................................ Ştampila
    Funcţia: ......................................
    Semnătura .....................................
    Data semnării: ................................
──────────
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
──────────

    ANEXA 12

    la Procedură -PS-04.04.12-
    - FORMULARUL DE DECONT*1) -
    Denumirea operatorului economic ............................

┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Factura │ │ │ │
│ │ │ ├───────┬────────┬───────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │factură│Valoare │Valoare │Valoare │
│Nr.│Denumirea │Codul de │ │ │cu TVA │AFN │AFN │AFN │
│Crt│activităţii*2)│clasificare*3)│Nr. │Data ├───────┤solicitată│aprobată│aprobată│
│ │ │ │Factură│facturii│Valoare│ │UPSEC*6)│UMCR*6) │
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
│TOTAL ├───────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────┘

    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*5)
    Numele: ............................... Ştampila
    Funcţia: .............................. ..........
    Semnătura .............................
    Data semnării: ........................
──────────
    *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată,.
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
    *3) Unde este cazul
    *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
──────────
    Viza UPSEC*6)

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Aprobat │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

                                Viza UMCR*6)

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Bun de │ │ │ │
│plată │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

──────────
    *6) Se va completa de OTIMMC
──────────

    ANEXA 13

    la procedură -PS-04.04.13-
    CONTRACT DE GARANŢIE
    REALĂ MOBILIARĂ
    Nr. ..... /.....
    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ...., cu sediul în ....., str. ....., nr. ..., telefon/fax: ......, cont nr. ........, deschis la Trezoreria Municipiului .........., reprezentat prin Sef Oficiu domnul/doamna ...., în calitate de creditor garantat (administrator de program),
    şi
    S.C. ...... S.R.L., cu sediul în str. ....., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., localitatea ........., Jud. ......, telefon: ....., fax. ....., înregistrată sub nr. ....... la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul , cod fiscal nr. ...., cont curent nr. ....., deschis la Trezoreria ...., reprezentată legal prin ...., având funcţia de ...., în calitate de debitor (beneficiar)
    au convenit să încheie prezentul contract de garanţie reală mobiliară, în baza contractului de finanţare nr. .... din ......, prin care creditorul a acordat debitorului o alocaţie financiară nerambursabilă, asigurând astfel îndeplinirea obligaţiilor debitorului ce rezultă din contractul de finanţare.

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI
    2.1. Debitorul garant, se obligă să constituie în mod irevocabil şi necondiţionat o garanţie reală mobiliară asupra alocaţiei financiare nerambursabile, plus dobânzile şi comisioanele aferente, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor, acordată în baza contractului de finanţare nr. .... din .....
    2.2. Contractul de garanţie reală este titlu executoriu.
    2.3. Garanţia reală mobiliară va avea rang prioritar faţă de orice altă garanţie sau drept al terţilor creat ulterior asupra bunurilor afectate garanţiei.
    2.4. Garanţia se constituie fără deposedare asupra bunurilor prevăzute în formularul de decont (anexa nr. 12 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. ...../..... şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. ...... din ........).
    2.5. Bunurile asupra cărora se constituie garanţia reală mobiliară rămân în posesia debitorului, dar stau la dispoziţia a creditorului garantat o perioadă de 3 ani.
    2.6. Datele prezentului Contract de garanţie reală mobiliară se vor regăsi în Avizul de garanţie reală care va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare conform art. 29 alin. 1 al Legii nr. 99/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

    III. DURATA CONTRACTULUI
    3.1. Durata contractului de garanţie reală mobiliară este de 3 ani de la data semnării contractului de ambele părţi.

    IV. VALOAREA OBLIGAŢIEI GARANTATE
    4.1. Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabile (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activităţile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă nr. ..... la procedură) nr. ...... din data de ....... (fără să depăşească suma de 100.000 lei), în valoare totală de ...... lei, reprezentand .... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma evaluării planului de afaceri.

    V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    5.1. Creditorul (administrator de program):
    - poate cere oricând debitorului, informaţii suplimentare care trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    – poate folosi mijloacele proprii pentru luarea în posesie a bunurilor afectate garanţiei, în caz de neexecutare;
    – poate executa acest contract de garanţie prin vânzarea silita a bunurilor afectate garanţiei, pentru a-şi recupera alocaţia financiară nerambursabilă ,conform legislaţiei române sau de a executa orice drept decurgând din prezentul contract;
    – are dreptul de a inspecta bunurile ce fac obiectul prezentului contract în timpul programului de lucru al debitorului, astfel încât să nu afecteze activitatea acestuia;
    – are obligaţia de a restitui proprietarului bunul aflat în posesia sa, în momentul îndeplinirii obligaţiei garantate.

    5.2. Debitorul (beneficiarul):
    - are dreptul de a cere creditorului garantat aflat în posesia bunurilor afectat garanţiei,să-i restituie bunurile după îndeplnirea obligaţiei garantate;
    – nu poate înstrăina bunurile achiziţionate în cadrul Programului timp de 3 ani;
    – are obligaţia de a depune diligenţa unui bun proprietar pentru conservarea bunurilor achiziţionate în cadrul Programului;
    – trebuie să asigure în favoarea creditorului garantat bunurile prevăzute în formularul de decont (anexa nr. 12 la Procedura Programului) împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către creditorului garantat;
    – are obligaţia de a nu se opune la vânzarea, de către creditorul garantat, bunurilor afectate garanţiei pentru a-şi recupera alocaţia financiară nerambursabilă, în cazul nerespectării condiţiilor prezentului contract de către debitor, deoarece legea permite aceasta;
    – are obligaţia, în ceea ce priveşte achiziţia de bunuri în vederea implemetarii programului, să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii.
    – are obligaţia de a respecta toate condiţiile prevăzute în procedura de implementare a programului aprobată prin Decizi Preşedintelui AIPPIMM nr. ...../..... şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. ..... din ........;

    5.3. În cazul încălcării obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare nr. ...... din ........... de către debitor, creditorul va avea dreptul, fără a notifica debitorului, şi fără nici o cerere suplimentară, în momentul şi în forma pe care le consideră potrivite, să execute toate drepturile sale din prezentul contract precum şi alte drepturi care revin unui beneficiar al unei garanţii reale mobiliare conform legislaţiei române.
    5.4. Creditorul îşi poate exercita drepturile din prezentul contract independent de drepturile sale rezultând din altă garanţie, asigurând îndeplinirea obligaţiilor debitorului conform contractului de finanţare.
    5.5. Neexercitarea de către creditor a oricărui drept sau acţiune decurgând din prezentul contract şi nici o întarziere din partea sa în exercitarea acestora nu va fi interpretată ca o renunţare la drepturi, iar executarea individuală sau parţială a oricărui drept sau acţiune nu va împiedica orice altă exercitare a acestora sau exercitarea altui drept sau altei acţiuni. Orice renunţare sau acord al creditorului decurgând din prezentul contract trebuie facută în scris. Drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau acţiuni prevăzute de lege şi de contractul de finanţare.
    5.6. Drepturile şi obligaţiile parţilor prevăzute în prezentul contract se completează cu cele prevăzute de Legea nr. 99/1999, cu toate modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte legi aplicabile în materie.
    5.7. Debitorul nu va fi descărcat de obligaţiile asumate prin prezentul contract până în momentul în care nu sunt îndeplinite integral toate obligaţiile acestuia în legătură cu suma garantată, iar prezentul contract va ramâne în vigoare şi va produce efecte depline până când obligaţiile menţionate vor fi îndeplinite.

    VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
    6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    6.2. Toate notificarile, cererile şi comunicările efectuate în legatură cu prezentul contract vor fi transmise în scris, personal sau prin poştă/curier recomandate, cu confirmare de primire, la adresele menţionate la punctul I din prezentul contract sau la orice altă adresa notificată ulterior, în scris, de către una din părţile contractante.

    VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    7.1. Contractul de garanţie reală mobiliară încetează odată cu îndeplinirea obligaţiei asumate, respectiv la expirarea termenului prevăzut la pct. 3.1.

    VIII. REZOLVAREA ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    8.1. Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
    8.2. Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    IX. DISPOZIŢII FINALE
    9.1. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
    9.2. Dacă una din dispoziţiile prezentului contract sau oricare parte a acestuia va deveni invalidă sau inaplicabilă, celelalte dispoziţii vor rămâne valabile şi aplicabile în limita permisă de lege.
    9.3. Prezentul contract va fi supus publicităţii conform Legii nr. 99/1999, cu toate modificările şi completările ulterioare, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract.
    9.4. Prezentul contract se completează cu prevederile Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. ..../........ .
    9.5. Contractul a fost încheiat în 2 exemplare originale, un exemplar pentru creditorul garantat şi un exemplar pentru debitor, fiecare având aceeaşi valoare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractuale.


┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Oficiul Teritorial pentru │ │
│Întreprinderi │Beneficiar, │
│Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │............................... │
│............................. │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│................................. │................................│
│(numele şi prenumele în clar, │(numele şi prenumele în clar, │
│semnătura şi ştampila) │semnătura şi ştampila) │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu,│ │
│....................................│ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic │ │
│resurse umane şi administrativ, │ │
│.................................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Coordonator UPSEC │ │
│.................................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016