Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 393 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 393 din 13 aprilie 2011  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 295 din 28 aprilie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Autoritatea naţională competentă în sensul art. 16 din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, este Ministerul Sănătăţii."

    2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (1^1), (1^2), (2)-(9), art. 14, 16^1, 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă şi ale anexei nr. 2 la norme, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;"

    3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 78/142/CEE din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de vinil şi care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 44 din 15 februarie 1978, Directiva Comisiei 80/766/CEE din 8 iulie 1980 de stabilire a metodei comunitare pentru controlul oficial al conţinutului de monomer clorură de vinil în materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 213 din 16 august 1980, Directiva Comisiei 81/432/CEE din 29 aprilie 1981 de stabilire a metodei comunitare de analiză pentru controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale şi obiecte în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 167 din 24 iunie 1981, Directiva Consiliului 82/711/CEE din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 297 din 23 octombrie 1982, astfel cum a fost amendată prin Directiva 93/8/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 90 din 14 aprilie 1993, şi de Directiva 97/48/CE a Comisiei din 29 iulie 1997 de modificare pentru a doua oară a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi a obiectelor din plastic destinate să între în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 222 din 12 august 1997, Directiva Consiliului 84/500/CEE din 15 octombrie 1984 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 20 octombrie 1984, astfel cum a fost amendată de Directiva Comisiei 2005/31/CE din 29 aprilie 2005 de modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte declaraţia de conformitate şi criteriile de performanţă pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005, Directiva Consiliului 85/572/CEE din 19 decembrie 1985 de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei 2007/19/CE din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei Consiliului 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91 din 31 martie 2007, Directiva Comisiei 93/11/CEE din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 93 din 17 aprilie 1993, precum şi Directiva Comisiei 2011/8/UE din 28 ianuarie 2011 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte restricţia de utilizare a bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 29 ianuarie 2011, şi creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivei 80/590/CEE şi 89/109/CEE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 13 noiembrie 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1.895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, precum şi a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 12 din 15 ianuarie 2011, Regulamentul Comisiei (UE) nr. 321/2011 din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 10/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte restricţionarea utilizării substanţei bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87 din 2 aprilie 2011"

    4. În anexa nr. 2 la norme, în lista prevăzută la secţiunea A, la numărul de referinţă 13480, expresia "LMS (T) = 0,6 mg/kg" din coloana 4 se modifică şi se înlocuieşte cu expresia "LMS (T) = 0,6 mg/kg". A nu se utiliza la fabricarea biberoanelor din policarbonat pentru sugari, astfel cum sunt definiţi la art. 8 lit. a) din Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    ART. II
    Începând cu data de 1 mai 2011, la articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (b) şi art. 15 din Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 8 şi 9 şi ale anexei I la Regulamentul Comisiei nr. 10/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 23, art. 26 alin. (2)-(4), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 35 alin. (3) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;"


    ART. III
    Începând cu data de 1 mai 2011, la Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, articolele 10, 10^1, 10^2, 11-16, 16^1, 17-21, precum şi anexele nr. 2, 3, 4, 4^1, 5, 6, 6^1, 7, 8 şi 9 se abrogă şi se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Cseke Attila
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Barna Tanczos,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                    Ion Ariton
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 13 aprilie 2011.
    Nr. 393.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016