Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 319 din 23 martie 2011  privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 319 din 23 martie 2011 privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice, ca organism interinstituţional consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliu.
    (2) Infrastructura comună de comunicaţii electronice a statului român este infrastructura integrată de comunicaţii electronice pentru schimbul de date, informaţii şi documente în format electronic în interiorul şi între autorităţile publice şi instituţiile statului, precum şi pentru companiile naţionale, regiile autonome şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea entităţilor publice, în schimbul de date, informaţii şi documente în format electronic cu autorităţile publice, denumită în continuare infrastructură comună.
    (3) Centrele de servicii informatice sunt instituţii publice cu atribuţii în implementarea şi operarea sistemelor informatice ce furnizează servicii destinate guvernării electronice.

    ART. 2
    Consiliul este format din câte un reprezentant din cadrul următoarelor autorităţi ale administraţiei publice centrale:
    a) ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale - preşedinte;
    b) directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - vicepreşedinte;
    c) secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor - vicepreşedinte;
    d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - membru;
    e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - membru;
    f) secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice - membru;
    g) secretar de stat în Ministerul Justiţiei - membru;
    h) consilier al primului-ministru - membru;
    i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii - membru.


    ART. 3
    Consiliul are următoarele atribuţii principale:
    a) propune, prin intermediul autorităţilor competente, spre aprobare actele normative privind înfiinţarea, destinaţia, componenţa, rolul şi beneficiarii infrastructurii comune;
    b) coordonează politicile şi strategiile privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea infrastructurii comune;
    c) prezintă autorităţilor competente, în vederea aprobării, politica, strategia şi programele privind evoluţia şi dezvoltarea infrastructurii comune şi a centrelor de servicii informatice;
    d) analizează necesităţile de servicii ale beneficiarilor infrastructurii comune şi stabileşte prin plan de măsuri termenele, activităţile şi competenţele fiecărei entităţi implicate;
    e) coordonează activităţile centrelor de servicii informatice privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;
    f) coordonează la nivel naţional, în mod unitar, acţiunile tuturor entităţilor implicate în funcţionarea infrastructurii comune şi a centrelor de servicii informatice, conform cerinţelor naţionale şi europene în domeniu;
    g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică, dinamica serviciilor şi alte documente cu caracter tehnic, financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;
    h) aprobă politicile de interconectare şi securitate specifice pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor informatice gestionate de autorităţi şi instituţii publice, companii naţionale şi regii autonome;
    i) colaborează cu ministerele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale în scopul identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi utilizate pentru constituirea reţelelor de comunicaţii de date ale acestora;
    j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative pentru şi în legătură cu infrastructura comună şi centrele de servicii informatice;
    k) elaborează cadrul general de reglementare privind condiţiile şi modalităţile de utilizare a infrastructurii comune de către beneficiari;
    l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.


    ART. 4
    Consiliul îşi exercită mandatul pe bază de hotărâri luate în majoritate.

    ART. 5
    Consiliul funcţionează conform regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 6
    (1) Se înfiinţează Secretariatul tehnic ca organism permanent de lucru al Consiliului.
    (2) Secretariatul tehnic este asigurat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, iar fondurile necesare funcţionării acestuia, precum şi numărul de posturi se vor asigura din bugetul ministerului.
    (3) Structura, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu care va fi aprobat de către Consiliu.

    ART. 7
    Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera l) va avea următorul cuprins:
    "l) Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice."

    2. La anexa nr. 1 "Consilii interministeriale permanente. Componenţă şi conducere", punctul XII va avea următorul cuprins:

┌────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │a) ministrul │ │
│ │comunicaţiilor │ │
│ │şi societăţii │ │
│ │informaţionale │ │
│ │- preşedinte b)│ │
│ │directorul │ │
│ │Serviciului de │ │
│ │Telecomunicaţii│ │
│ │Speciale - │ │
│ │vicepreşedinte │ │
│ │c) secretarul │ │
│ │general al │ │
│ │Minis- terului │ │
│ │Administraţiei │ │
│ │şi Internelor -│ │
│ │vicepreşedinte │ │
│ │d) secretar de │ │
│ │stat în Minis- │a) ministrul │
│"XII. Consiliul │terul │comunicaţiilor │
│de coordonare │Economiei, │şi societăţii │
│interministerial│Comerţului şi │informaţionale │
│pentru │Mediului de │- preşedinte b)│
│coordonarea │Afaceri - │directorul │
│infrastructurii │membru e) │Serviciului de │
│comune de │secretar de │Telecomunicaţii│
│comunică- ţii │stat în Minis- │Speciale - │
│electronice a │terul │vicepreşedinte │
│statului român │Transporturilor│c) secretarul │
│şi a centrelor │şi Infra- │general al │
│de servicii │structurii - │Minis- terului │
│informatice │membru f) │Administraţiei │
│ │secretar de │şi Internelor -│
│ │stat în Minis- │vicepreşedinte"│
│ │terul │ │
│ │Finanţelor │ │
│ │Publice -membru│ │
│ │g) secretar de │ │
│ │stat în Minis- │ │
│ │terul Justiţiei│ │
│ │- membru h) │ │
│ │consilier al │ │
│ │primului- │ │
│ │ministru - │ │
│ │membru i) │ │
│ │adjunct al │ │
│ │directorului │ │
│ │Serviciului │ │
│ │Român de │ │
│ │Informaţii- │ │
│ │membru │ │
└────────────────┴───────────────┴───────────────┘    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 13/2009 privind înfiinţarea Consiliului interministerial "Consiliul pentru promovarea societăţii informaţionale în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Valerian Vreme
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Constantin-Traian Igaş
                    Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                    Ion Ariton
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Anca Daniela Boagiu
                    Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    George-Cristian Maior
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Marcel Opriş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 23 martie 2011.
    Nr. 319.
    ANEXA 1

    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare
    interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune
    de comunicaţii electronice a statului
    român şi a centrelor de servicii informatice
    ART. 1
    Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice, denumit în continuare Consiliu, se organizează şi funcţionează ca organism consultativ, fără personalitate juridică.

    ART. 2
    Consiliul are următoarea componenţă:
    a) ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale - preşedinte;
    b) directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - vicepreşedinte;
    c) secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor - vicepreşedinte;
    d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - membru;
    e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - membru;
    f) secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice - membru;
    g) secretar de stat în Ministerul Justiţiei - membru;
    h) consilier al primului-ministru - membru;
    i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii - membru.


    ART. 3
    Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) propune, prin intermediul autorităţilor competente, spre aprobare actele normative privind înfiinţarea, destinaţia, componenţa, rolul şi beneficiarii infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român, denumită în continuare infrastructura comună;
    b) coordonează politicile şi strategiile privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea infrastructurii comune;
    c) prezintă autorităţilor competente, în vederea aprobării, politica, strategia şi programele privind evoluţia şi dezvoltarea infrastructurii comune şi a centrelor de servicii informatice;
    d) analizează necesităţile de servicii ale beneficiarilor infrastructurii comune şi stabileşte prin plan de măsuri termenele, activităţile şi competenţele fiecărei entităţi implicate;
    e) coordonează activităţile centrelor de servicii informatice privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;
    f) coordonează la nivel naţional, în mod unitar, acţiunile tuturor entităţilor implicate în funcţionarea infrastructurii comune şi a centrelor de servicii informatice, conform cerinţelor naţionale şi europene în domeniu;
    g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică, dinamica serviciilor şi alte documente cu caracter tehnic, financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;
    h) aprobă politicile de interconectare şi securitate specifice pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor informatice gestionate de autorităţi şi instituţii publice, companii naţionale şi regii autonome;
    i) colaborează cu ministerele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale în scopul identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi utilizate pentru constituirea reţelelor de comunicaţii de date ale acestora;
    j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative pentru şi în legătură cu infrastructura comună şi centrele de servicii informatice;
    k) elaborează cadrul general de reglementare privind condiţiile şi modalităţile de utilizare a infrastructurii comune de către beneficiari;
    l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.


    ART. 4
    Preşedintele Consiliului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului;
    b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanţilor la şedinţă, lista invitaţilor, precum şi proiectul ordinii de zi a şedinţei;
    c) aprobă, după caz, publicarea, pe pagina de web dedicată Consiliului/Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a documentelor adoptate în cadrul Consiliului;
    d) semnează corespondenţa, deciziile Consiliului şi procesele-verbale ale şedinţelor.


    ART. 5
    (1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor convocate ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a oricăruia dintre membrii titulari.
    (2) La lucrările Consiliului va participa şi un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene în cazul în care sunt analizate proiecte care se referă la implementarea directivelor Uniunii Europene.
    (3) La invitaţia preşedintelui, pot participa şi alte persoane la întrunirile Consiliului.

    ART. 6
    (1) Convocarea membrilor şi transmiterea invitaţiilor acestora la şedinţele Consiliului se fac în scris prin Secretariatul tehnic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
    (2) Invitaţiile la şedinţele Consiliului cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul desfăşurării şi proiectul ordinii de zi, precum şi adresa site-ului care conţine informaţii şi documente privind şedinţa respectivă.
    (3) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
    (4) La începutul fiecărei şedinţe se adoptă ordinea de zi a şedinţei respective.
    (5) La şedinţele Consiliului pot participa numai membrii titulari, precum şi persoanele invitate de preşedintele Consiliului.

    ART. 7
    La cererea membrilor Consiliului, ordinea de zi poate fi completată şi cu alte teme decât cele comunicate iniţial, cu condiţia transmiterii documentelor respective, în scris, Secretariatului tehnic al Consiliului cu o zi lucrătoare înaintea datei şedinţei. Decizia asupra completării ordinii de zi revine preşedintelui Consiliului.

    ART. 8
    (1) Şedinţele Consiliului se pot desfăşura în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.
    (2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), şedinţa se amână, urmând să fie convocată o nouă şedinţă în termen de 5 zile. Şedinţa convocată în urma unei amânări se desfăşoară fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).
    (3) Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
    (4) În cazul în care preşedintele Consiliului propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenţă, membrii Consiliului îşi vor exprima votul în scris sau prin mijloace electronice în termen de maximum 3 zile de la solicitare. În situaţia în care opţiunea de vot nu se transmite în termenul stipulat, în scris, decizia supusă votului se consideră valabil adoptată prin acceptare tacită.

    ART. 9
    În funcţie de problematica supusă dezbaterii Consiliului, la şedinţe pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ai societăţii civile, ai autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu.

    ART. 10
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul adoptă decizii.
    (2) Deciziile adoptate se semnează de către preşedintele Consiliului.
    (3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică, de drept, membrilor Consiliului.
    (4) Procesele-verbale şi deciziile Consiliului se publică pe site-ul dedicat Consiliului/Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
    ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016