Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2011 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2011

Monitorul Oficial 938 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 938/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011

În vederea respectării angajamentelor asumate de guvernul româniei în scrisoarea de intenţie şi în memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre românia şi fondul monetar internaţional, referitoare la reglementarea şi supravegherea sistemului financiar, precum şi la implementarea unor măsuri de reducere a numărului foarte mare al persoanelor înregistrate în scopuri de tva, prin anularea înregistrării în scopuri de tva a contribuabililor care ori nu desfăşoară nicio activitate, ori nu depun deconturi de tva la termenele prevăzute de lege,ţinând seama de necesitatea perfecţionării continue a legislaţiei fiscale, de conjunctura economică actuală, de principalele caracteristici ...

Monitorul Oficial 939 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 939/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al companiei naţionale "imprimeria naţională" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 932 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 932/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii privind achiziţiile publice în domeniile apărării şi securităţii,ţinând seama de obligaţia prevăzută la art. 288 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene referitoare la transpunerea directivelor uniunii,luând în considerare recomandările comisiei europene,luând în considerare că netranspunerea urgentă a acestui act comunitar echivalează cu încălcarea obligaţiilor ce revin româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, din perspectiva armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, fiind de natură a conduce la declanşarea, de către comisia europeană, a unei proceduri de infringement împotriva statului român,luând în considerare faptul ...

Monitorul Oficial 928 din 28 Decembrie 2011 (M. Of. 928/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 213 din 28 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul vi, punctul 1, paragraful al şaselea se modifică şi va avea următorul cuprins:"ghidul de bune practici pentru apicultură se difuzează gratuit instituţiilor publice cu atribuţii în apicultură, respectiv ministerului agriculturii şi dezvoltării ...

 NORME DE CONŢINUT din 9 decembrie 2011 privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazei de date aferente, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011.──────────institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şi protecţia mediului - icpa bucureşti (icpa) realizează sistemul naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, baza de date aferentă şi baza de date la nivel naţional aferentă sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.obiectivele principale ale sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km sunt: urmărirea sistematică a caracteristicilor calitative şi cantitative ale solurilor, elaborarea prognozelor cu privire la evoluţia calităţii solurilor, avertizarea ...

 NORME DE CONŢINUT din 9 decembrie 2011 pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011.──────────art. 1(1) prezentele norme de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării periodice a sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură stabilesc etapele ce trebuie parcurse în ceea ce priveşte execuţia, avizarea, recepţia şi decontarea în cadrul unei metodologii unice. prin aceasta se urmăreşte obţinerea unui material documentar unitar cu un fond de date care vor fi constituite într-o bancă de date pedologice integrate în sistemul de monitorizare la nivel de judeţ şi ţară şi în ...

Monitorul Oficial 922 bis din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 922 bis/2011)

 NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 bis din 27 decembrie 2011

──────────*) aprobate de ordinul nr. 1.723/950/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 922 din 27 decembrie 2011.──────────anexa 1 pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primarăcap. ipachetul minimal de servicii medicalea. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. a, b, c ale cap. i din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor ...

 NORME METODOLOGICE din 20 decembrie 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 bis din 27 decembrie 2011

──────────*) aprobate de ordinul nr. 1.723/950/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 922 din 27 decembrie 2011.──────────anexa 1 pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primarăcap. ipachetul minimal de servicii medicalea. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. a, b, c ale cap. i din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor ...

Monitorul Oficial 925 din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 925/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 925 din 27 decembrie 2011

Având în vedere directiva 2002/19/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (directiva privind accesul),având în vedere directiva 2002/20/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (directiva privind autorizarea),având în vedere directiva 2002/21/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directiva-cadru),având în vedere directiva 2002/22/ce a parlamentului european şi a consiliului din 7 martie 2002 ...

Monitorul Oficial 917 din 23 Decembrie 2011 (M. Of. 917/2011)

TRATAT*) din 29 iunie 2000 referitor la Sistemul european de informatii privind vehiculele si permisele de conducere (EUCARIS) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 23 decembrie 2011

-------*) traducere.regatul belgiei, republica federalã germania, marele ducat al luxemburgului, regatul Ţãrilor de jos, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord, denumite în continuare pãrţi contractante,considerând cã este în interesul autoritãţilor centrale responsabile cu înregistrarea datelor referitoare la vehicule şi permise de conducere sã contribuie la prevenirea, investigarea şi urmãrirea actelor ilegale comise împotriva reglementãrilor din fiecare stat,recunoscând necesitatea unui schimb reciproc eficient al informaţiilor referitoare la permisele de conducere cu scopul de a se garanta faptul cã persoanele sunt calificate sã conducã vehicule, în conformitate cu reglementãrile la nivel naţional şi internaţional,recunoscând totodatã necesitatea unui schimb reciproc ...

Monitorul Oficial 912 din 22 Decembrie 2011 (M. Of. 912/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.226 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 22 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societatea comercială de producere a energiei electrice şi termice "termoelectrica" - s.a. bucureşti, aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 326 din 11 mai 2011, se modifică ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.230 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 22 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 686 din 28 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă alocarea din bugetul fondului pentru mediu a sumei de 200.000 mii lei, în anii ...

Monitorul Oficial 909 din 21 Decembrie 2011 (M. Of. 909/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.227 din 14 decembrie 2011 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 909 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu ...

Monitorul Oficial 911 din 21 Decembrie 2011 (M. Of. 911/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin ...

Monitorul Oficial 909 din 21 Decembrie 2011 (M. Of. 909/2011)

 NORME din 15 decembrie 2011 de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 909 din 21 decembrie 2011

──────────*) aprobate prin ordinul nr. m.111 din 15 decembrie 2011, publicat în monitorul oficial nr. 909 din 21 decembrie 2011.──────────art. 1(1) procedura de restituire a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării cadrelor militare din ministerul apărării naţionale se realizează prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la răspunderea materială a militarilor.(2) stabilirea răspunderii materiale în sarcina persoanelor obligate la restituirea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării se efectuează prin grija comandanţilor/şefilor structurilor militare în care acestea sunt încadrate la data încetării raporturilor de serviciu, utilizând cuantumul cheltuielilor publicat în buletinul informativ al armatei, potrivit ...

Monitorul Oficial 903 din 20 Decembrie 2011 (M. Of. 903/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 903 din 20 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu ...

Monitorul Oficial 894 bis din 16 Decembrie 2011 (M. Of. 894 bis/2011)

 LISTA*) din 14 noiembrie 2011 organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 bis din 16 decembrie 2011

──────────*) aprobată de ordinul nr. 2.865/2011 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 894 din 16 decembrie 2011 şi este reprodus şi în acest număr bis.──────────   lista organismelor notificate În domeniulproduselor pentru construcŢii*)*font 9* ┌────────┬───────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┐ │nr. crt.│număr │ denumirea organismului │ funcţia │data până la│competenţele│ │ │de │ pentru atestarea │ organismului │ care este │de atestare │ │ ...

Monitorul Oficial 887 din 14 Decembrie 2011 (M. Of. 887/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 12 decembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 887 din 14 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 86 din regulamentul şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea parlamentului româniei nr. 2/2011 privind instituirea comisiei comune speciale a camerei deputaţilor şi senatului pentru controlul execuţiei bugetelor curţii de conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum ...

Monitorul Oficial 883 din 14 Decembrie 2011 (M. Of. 883/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 883 din 14 decembrie 2011

Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici, dat fiind faptul că întreprinderile publice - regii autonome şi societăţi comerciale la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei,dată fiind necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat,în considerarea faptului că eficienţa unui operator economic depinde, ...

Monitorul Oficial 878 din 13 Decembrie 2011 (M. Of. 878/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.202 din 30 noiembrie 2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 13 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al administraţiei naţionale a Îmbunătăţirilor funciare, aflată sub autoritatea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 8 martie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul agriculturii şidezvoltării ...

Monitorul Oficial 872 din 09 Decembrie 2011 (M. Of. 872/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 9 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al regiei autonome "imprimeria băncii naţionale a româniei" din subordinea băncii naţionale a româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 465 din 4 iulie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 869 din 09 Decembrie 2011 (M. Of. 869/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.196 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Cluj Est" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 9 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "varianta de ocolire cluj est", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 562 din 12 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 1 se introduce un ...

Monitorul Oficial 865 din 08 Decembrie 2011 (M. Of. 865/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 din 8 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al companiei naţionale "loteria română" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 861 din 07 Decembrie 2011 (M. Of. 861/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 861 din 7 decembrie 2011

Având în vedere că în acest moment sunt în vigoare două reglementări care, deşi tratează problematici diferite - legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte dreptul de a fi menţinut în activitatea profesională până la anumite vârste aferente gradelor profesionale, şi legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, care tratează naşterea dreptului la pensie, stabilind, pentru poliţişti, că la vârsta standard de pensionare de 60 de ani se ajunge etapizat, pe baza unei eşalonări -, nu pot exista de sine stătător,luând în considerare faptul că integrarea persoanelor care au ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016